1. У котрому рядку правильно названі основні ознаки літературної мови?Скачати 162.7 Kb.
Дата конвертації09.07.2017
Розмір162.7 Kb.
Зразки тестових завдань

для атестації державних службовців

у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

1. У котрому рядку правильно названі основні ознаки літературної мови?

1. Уніфікованість, поліфункційність, наддіалектність, стильова диференціація.

2. Важливість, поширеність, обовʼязковість, наявність діалектів.

3. Стандартність, давність, стандартність.


2. У котрому рядку правильно визначені основні функції державної мови?

1. Контактовстановна, емотивна.

2. Націєтвірна, державотвірна.

3. Комунікативна, магічна.


3. Літературна мова – це:

1. Унормована форма суспільного спілкування, зафіксована в усній та писемній практиці.

2. Форма існування загальнонародної мови, поширена на певній території.

3. Форма існування загальнонародної мови, поширена в межах певного соціуму.


4. Державний статус української мови зафіксовано в:

1. 5 статті Конституції України.

2. 10 статті Конституції України.

3. 16 статті Конституції України.


5. Основоположником нової української літературної мови був:

1. Іван Котляревський.

2. Маркіян Шашкевич.

3. Тарас Шевченко.


6. Державна мова в Україні – це:

1. Мова, якою послуговується одна із національних меншин у певній державі.

2. Закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обовʼязкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах звʼязку та інформатики.

3. Мова, поширена в межах певного регіонального утворення.


7. Науковий стиль – це функційний різновид,

1. Яким послуговуються в засобах масової інформації.

2. Який відтворює дійсність через конкретно-чуттєві образи й обслуговує духовно-естетичну сферу життя народу.

3. Який використовують із пізнавально-інформаційною функцією в галузі науки й освіти.


8. Який функційний стиль має такі ознаки, як: регулювально-імперативний характер, документальність, стабільність, стандартність, стислість, сувора регламентація тексту:

1. Публіцистичний.

2. Художній.

3. Офіційно-діловий.


9. Сфери вживання офіційно-ділового стилю:

1. Преса, побутові стосунки.

2. Законодавство, дипломатичні стосунки.

3. Приватне листування, художня література.


10. До якого функційного стилю належить цей текст:

«мова – найважливіший маркер національної самоідентифікації. Може видозмінюватися прапор, герб, і навіть, на превеликий наш жаль, територія, але, як цитувала Леся Українка слова ірландця Томаса Девіса: «Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію… Втратити рідну мову і перейняти чужу - се найгірший знак підданства…» (Іван Малкович).

1. Офіційно-ділового.

2. Художнього.

3. Публіцистичного.


11. Науковий стиль реалізується в таких жанрах:

1. Реферат, анотація, протокол, тези.

2. Наукова стаття, монографія, заява, резюме.

3. Наукова стаття, анотація, тези, доповідь.


12. Офіційно-діловий стиль реалізується в таких жанрах:

1. Меморандум, комюніке, нота, конвенція.

2. Заява, монографія, тези, анотація.

3. Наказ, анотація, тези, автобіографія.


13. У котрому рядку є лексична помилка?

1. Суверенна держава.

2. Вільна вакансія.

3. Офіційна особа.


14. У котрому рядку є лексична помилка?

1. Прейскурант цін.

2. Вірний послідовник.

3. Брати до уваги.


15. У котрому рядку є лексична помилка?

1. Перелік запитань.

2. Зворотний адрес.

3. Усунути недоліки.


16. Слово ефективний поєднується зі словом

1. Вигляд.

2. Трюк.

3. Метод.


17. Слово виборчий поєднується зі словом

1. Представник.

2. Право.

3. Служба.


18. У котрому рядку вжито неправильний вислів?

1. Діюче законодавство.

2. Ділові стосунки.

3. Виняток із правил.


19. У котрому рядку вжито неправильний вислів?

1. Проголошувати незалежність.

2. Проголошувати свободу слова.

3. Проголошувати вирок.


20. У котрому рядку вжито тільки терміни?

1. Мить, монумент, експеримент.

2. Менеджмент, страхова компанія, рентген-дослідження.

3. Девальвація, розподіл, закінчення.


21. У котрому рядку вжито тільки терміни?

1. Редукція, піраміда, споживчий кошик.

2. Колос, конус, корисна справа.

3. Вільна економічна зона, вільний вхід, влада.


22. У котрому рядку всі терміни написані правильно?

1. Макро-економіка, деформація, де-фолт.

2. Імміграція, дезорієнтація, паралелепіпед.

3. Децинтралізація, бюджет, емміграція.


23. У котрому рядку в реченні є помилки?

1. Не такі страшні протести, як провокації.

2. Не дивлячись на попередження, вони знову порушили закон.

3. Виховна робота на належному рівні.


24. У котрому рядку в реченні є помилки?

1. Було організовано кілька гуртків по вподобаннях.

2. Ми пересвідчилися у важливості метеорологічних спостережень.

3. Закупівлю продуктів здійснено за цінами товаровиробника.


25. У котрому рядку в реченні є помилки?

1. Конкурсні роботи треба оформити відповідно до чинних вимог.

2. Дякуємо вам за гостинність.

3. Навчатися іноземній мові ніколи не пізно.


26. У котрому рядку форму кличного відмінка утворено неправильно?

1. Пане Президенте.

2. Юріє Петровиче.

3. Колего Ковальчук.


27. У котрому рядку форму кличного відмінка утворено неправильно?

1. Микола, Сергіє.

2. Андрію, Павле.

3. Ольго, Анастасіє.


28. У котрому рядку допущено помилку в утворенні імен по батькові?

1. Анатолівна, Ігоревич.

2. Адамівна, Хомич.

3. Романівна, Тарасович.


29. У котрому рядку немає помилок?

1. Спілкуватися з Бучак Остапом Івановичем.

2. Звернутися до Василенко Петра Федоровича.

3. Гостювати в Чижа Івана Костянтиновича.


30. У котрому рядку є помилки?

1. Звернутися до Василюка Кирила Петровича.

2. Зупинити Дмитрук Івана Валерієвича.

3. Подякувати Дмитрук Ніні Андріївні.


31. У котрому рядку немає помилки?

1. Спілкуватися з Петриком Федіром Купріяновичом.

2. Привітати Князевич Оксану Іванівну.

3. Потелефонувати Антоновій Валентині Петрівній.


32. У котрому рядку порушено норми чергування у – в?

1. Зображення в телевізорі, був у Житомирі.

2. Тиск в нормі, вибори у Одесі.

3. Події у світі, як у сні.


33. У котрому рядку порушено норми чергування у – в?

1. Прочитати в Інтернеті, ремонт в будинку.

2. Працював в Іспанії, описати у творі.

3. Номер у готелі, у процесі.


34. У котрому рядку порушено норми чергування і – й?

1. Чорне й біле, перекласти й опублікувати.

2. Адвокат і прокурор, права й обов’язки.

3. Теорія імовірності, швидко іти.


35. У котрому рядку порушено норми чергування і – й?

1. Червоне і чорне, батьки і діти.

2. Цвіли і відцвітали, ілюзія і обман.

3. Закон і порядок, Україна й Америка.


36. У котрому рядку правильно утворено прикметникові форми?

1. Сміливіший, найбагатший, більш сміливий.

2. Смачніший, самий короткий, короткуватий.

3. Щонайтонший, менш тонший, найменш тонший.


37. У котрому рядку правильно утворено прикметникові форми?

1. Найменш освічений, самий дорогий, дорозчий.

2. Швидший від усіх, легший, найлегший.

3. Самий свіжий, здоровший, молодший за всіх.


38. У котрому рядку правильно утворено прикметникові форми?

1. Нищий, ультракороткий, важливіший.

2. Поганіший, добріший, самий чесний.

3. Наймолодший, перспективніший, якнайщиріший.


39. У котрому рядку всі прикметники закінчуються на -ій?

1. Безробітн…, кутн…, потужн…

2. Продажн…, безлюдн…, дорожн…

3. Самотн…, будн…, городн…


40. Словники, що подають пояснення слів, запозичених з інших мов, – це:

1. Енциклопедичні.

2. Перекладні.

3. Іншомовні.


45. Орфографічні словники подають:

1. Значення термінів певної галузі.

2. Пояснення слів, запозичених з інших мов.

3. Нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису.


46. Визначте тип словника за таким фрагментом:

Воплощáть, воплотúть в(у)тілювати, -юю, -юєш, в(у)тілити; ~ать в жизнь втілювати в житт; ~ëнный в(у)тілений; ~ение втілення, в(у)тілювання.

1. Перекладний.

2. Тлумачний.

3. Етимологічний.


47. Визначте тип словника за таким фрагментом:

Телефóн, -у (зв’язок) і -а (апарат).

1. Перекладний.

2. Орфографічний.

3. Тлумачний.


48. Якщо Ви не знаєте, як правильно писати слово пів-Європи, то звернетеся до словника:

1. Етимологічного.

2. Тлумачного.

3. Орфографічного.49. У котрому рядку правильно оформлено реквізит «підпис»?

1. Директор спеціалізованої школи № 2 м. Луцька

Руденко О. Д. (підпис).

2. Директор спеціалізованої школи № 2 м. Луцька (підпис) О. Д. Руденко.

3. Руденко О. Д. (підпис) Директор спеціалізованої школи № 2 м. Луцька.
50. Заява, протокол, довідка належать до підстилю:

1. Адміністративно-канцелярського.

2. Законодавчого.

3. Дипломатичного.


51. Адміністративно-канцелярський підстиль реалізується в текстах:

1. Закону, конституції, указу.

2. Доручення, автобіографії, характеристики.

3. Конвенції, меморандуму, ноти.


52. Поданий фрагмент тексту

Стаття 3

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.

взято із:

1. Закону.

2. Наказу.

3. Договору.


53. Словники, що систематизують знання певної галузі науки, техніки, належать до таких:

1. Спеціальних (галузевих).

2. Орфографічних.

3. Фразеологічних.


54. Словники, що подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису, – це:

1. Енциклопедичними.

2. Термінологічними.

3. Орфографічними.


55. Фразеологічні словники подають:

1. Значення термінів певної галузі.

2. Пояснення слів, запозичених з інших мов.

3. Стійкі сполучення слів та їх тлумачення.


56. Визначте тип словника за таким фрагментом:

Депутат, а, ч. 1. Обраний виборцями член органу державної влади. 2. Обрана або виділена особа, уповноважена колективом (групою) для виконання якогось доручення.

1. Перекладний.

2. Орфографічний.

3. Тлумачний.


57. Якщо Ви не знаєте, як правильно наголошувати слово фаховúй, то звернетеся до словника:

1. Етимологічного.

2. Тлумачного.

3. Наголосів.


58. Якщо Ви не знаєте, який синонім можна дібрати до слова підґрунтя, то звернетеся до такого джерела:

1. Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови / С. І. Головащук. – К.: Наук. думка, 2008. – 288 с.

2. Словник синонімів української мови : у 2 т. / [Укл. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін.]. – К. : Наук. думка, 1999-2000.

3. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Наук. думка, 2010. – 432 с.


59. У котрому рядку правильно оформлено реквізит «підпис»?

1. Міністр освіти і Міністр охорони

науки України здоров’я України

(підпис) В. Г. Кремень (підпис) С. О. Іваненко

2. Міністр освіти і науки України (підпис) В. Г. Кремень

Міністр охорони здоров’я України (підпис) С. О. Іваненко

3. Міністр охорони здоров’я України (підпис) С. О. Іваненко

Міністр освіти і науки України (підпис) В. Г. Кремень


60. Конституція, закон, кодекс належать до підстилю:

1. Адміністративно-канцелярського.

2. Законодавчого.

3. Дипломатичного.


61. Дипломатичний підстиль реалізується в текстах:

1. Закону, конституції, указу.

2. Доручення, автобіографії, характеристики.

3. Конвенції, меморандуму, ноти.


62. Поданий фрагмент тексту

ПЕРЕВЕСТИ:

Петренко Марію Василівну, старшого спеціаліста відділу кадрів, з 14.05.2017 на посаду начальника відділу кадрів з посадовим окладом 4000 грн на місяць.

взято із:

1. Закону.

2. Наказу.

3. Договору.


63. Словники, що фіксують основні норми літературної вимови, – це:

1. Енциклопедичні.

2. Термінологічні.

3. Орфоепічні.


64. Термінологічні словники подають:

1. Значення термінів певної галузі.

2. Пояснення слів, запозичених з інших мов.

3. Нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису.


65. Визначте тип словника за таким фрагментом:

На коні (на козі) не під᾿їдеш до кого. Хто-небудь дуже гордий, пихатий; до кого-небудь неможливо знайти підхід. Прочитала вона, що її похвалили, … уже до неї і на коні не під᾿їдеш (М. Старицький); Люди знайшлись би, звісно, коли б не пішла чутка про твою гордість, що до тебе і на козі не під᾿їдеш! (Олена Пчілка)

1. Перекладний.

2. Тлумачний.

3. Фразеологічний.


66. Визначте тип словника за таким фрагментом:

Hero [´hiərou] герóй; ~ic [hi´rouik] героїчний; ~ism[´herouizm] героїзм.

1. Перекладний.

2. Орфографічний.

3. Тлумачний.


67. Якщо Ви не знаєте значення слова конструктивний, то звернетеся до словника:

1. Етимологічного.

2. Іншомовних слів.

3. Наголосів.


68. Якщо Ви не знаєте, як правильно написати слово торговельно-розважальний, то звернетеся до такого джерела:

1. Словник синонімів української мови : у 2 т. / [Укл. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін.]. – К. : Наук. думка, 1999-2000.

2. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. – К.: Наук. думка, 2010. – 432 с.

3. Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови / С. І. Головащук. – К.: Наук. думка, 2008. – 288 с.


70. Жанри меморандум, конвенція, комюніке належать до підстилю:

1. Адміністративно-канцелярського.

2. Законодавчого.

3. Дипломатичного.


71. Законодавчий підстиль реалізується в текстах:

1. Указу, закону, конституції.

2. Доручення, автобіографії, характеристики.

3. Конвенції, меморандуму, ноти.


72. Поданий фрагмент тексту

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

взято із:

1. Закону.

2. Наказу.

3. Трудової угоди.atestatsia.mova@ukr.net
Каталог: sites -> default -> files -> Files
Files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
Files -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
Files -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
Files -> Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
Files -> Людина І світ
Files -> Реферат актуальність теми
Files -> Реферат актуальність теми
Files -> Реферат актуальність теми

Скачати 162.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка