1 Загальні засади літературознавства Література як історичний процес


Тема 1. Література країн, мова яких вивчається у ХХ стСкачати 294.5 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.09.2018
Розмір294.5 Kb.
1   2

Тема 1. Література країн, мова яких вивчається у ХХ ст.

Тема 2. Драматургія I половини ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається.


Тема 3. Література «втраченого покоління».

Тема 4. Драматургія II половини ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається.


Змістовий модуль 7. Новітня література.

Тема 1. Сучасна проза (II пол. ХХ- поч. ХХI ст.) країн, мова яких вивчається.


Тема 2. Новітня німецькомовна література.

Тема 3. Філософсько-інтелектуальна література Великобританії.

Тема 4. Нон-конформізм у американській літературі середини ХХст.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аверинцев С. С. Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы / С. С. Аверинцев. — Москва, 1989. — 276 с.

 2. Антична література: хрестоматія / упор. В. В. Пащенко — Київ : Либідь, 1994. — 276 с.

 3. Античные писатели: словар / С. Д. Артамонов и др. – Санкт-Петербург, 1999. – 447 с.

 4. Артамонов С. Д. Литература древнего мира / С. Д. Артамонов. – Москва, 1988. – 254 с.

 5. Баратова Т. В. Гюго Віктор. Собор Паризької Богоматері. Поезія, посібник для 9 класу /Т. В. Баратова.— Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2002.— 96 с.

 6. Баратова Т. В. Література Середньовіччя: Посібник для 9 класу /

Т. В. Баратова. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2001.— 64 с.

 1. Богдан Л. С. Зарубіжна література. Розгорнуте календарне планування уроків за програмою 2001 року / Л. С. Богдан.—Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. — 160с.

 2. Большая энциклопедия литературных героев: в 4 т./ отв. ред. С. Д. Артамонов. – М., 2001.

 3. Большой справочник по литературе / отв. ред. Г. И. Вейс — Москва, 2000. — 295 с.

 4. Бондар С. Д. Зарубіжна література: Плани-конспекти. 6 клас /

С. Д. Бондар. — Харків : Торсінг, 2003. — 224 с.

 1. Васильєв Є. М. Франц Кафка. Новела «Перевтілення» та інші твори: Посібник для 11 класу / Васильєв Є.М. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002.— 64 с.

 2. Вейс Г. История цивилизаций: иллюстрированная энциклопедия: В 3 т / Г. И. Вейс. — Москва, 1999.

 3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. И. Винничук. — Москва, 1988. — 496 с.

 4. Всемирный биографический энциклопедический словар / отв. ред. С. Д. Артамонов. – Москва, 1998. — 926с.

 5. Гаспаров М. А. Об античной поэзии: поэты, поэтика, риторика / М. А. Гаспаров. — Санкт-Петербург, 2000. — 478 с.

 6. Гладкий В. Д. Древний мир: Энциклопедический словарь: В 2 т. / В. Д. Гладкий. — Донецк, 1997.

 7. Гловацька К. І. Міфи Давньої Греції / К. І. Гловацька. — Київ, 1991. — 264 с.

 8. Голіченко Т. С. Слов’янська міфологія та антична культура / Т. С. Голіченко. – Київ, 1994. – 92 с.

 9. Горбунов А. М. Панорама веков: Зарубежная художественная проза от возникновения до ХХ века. Популярн. библиограф. энциклопедия / А. М. Горбунов. — Москва, 1991. – 576 с.

 10. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: навч. посібник / Підлісна В. Г. та ін.— Київ, 1994. — 406 с.

 11. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред.
  Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль :
  Навчальна книга — Богдан, 2005.

 12. Кузьма Ю. Н. Побутовий роман в античності / Ю. Н. Кузьма. — Львів, 1968. — 30 с.

 13. Кун М. А. Легенди та міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. — К., 1967.

 14. Лагунов А. И. Джордж Гордон Байрон /А. И. Лагунов – Харьков: Веста : Издательство «Ранок», 2003.— 64 с.

 15. Литературная энциклопедия терминов и понятий / отв. ред. И. М. Глушков. — М., 2001. — 1600 с.

 16. Лісовий І. А. Античний світ у термінах, іменах і назвах / І. А. Лісовий. — Львів, 1988. — 200 с.

 17. Моклиця М. Основи літературознавства. Посібник для студентів /

М. Моклиця. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. — 192 с.

 1. Назарець В. М. Камю Альбер. Роман. Чума : Посібник для 11 класу /

В. М. Назарець. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002.— 96 с.

 1. Наливайко Д. С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: підручник / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова.— Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2001. — 416 с.

 2. Ніколенко О. М. Романтизм у поезії. Г. Гейне, Дж. Г. Байрон, А. Міцкевич, Г. Лонгфелло: Посібник для вчителя / О. М. Ніколенко. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. — 176 с.: іл. — (Скарбниця словесника).

 3. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII — XVIII століть: посібник для вчителя / О. М. Ніколенко. — Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2003. — 224с.

 4. Ніколенко О. М. Зарубіжна література XIX ст. / О. М. Ніколенко. — Київ: Видавничий центр "Академія", 1999. — 360 с.

 5. Ніколенко О. М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо: посібник для вчителя / О. М. Ніколенко. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. — 144 с.

 6. Паращич В. В. Антична література: посібник для 9 класу / В. В. Паращич. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. — 64 с.

 7. Пащенко В. І. Антична література: підручник / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. — Київ, 2001. — 718 с.

 8. Потопахіна Л. І. Стендаль. Червоне і чорне: Посібник для 10 класу /

Л. І. Потопахіна. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2001. — 80 с.

 1. Семчинський С. В. Антична література: Довідник / С.В. Семчинський. — Київ, 1993. – 318 с.

 2. Столій І. Л. Оскар Вайльд. Зоряний хлопчик. Портрет Доріана Грея: Посібник для учнів 10 класу, вчителів зарубіжної літератури / І. Л. Столій. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. — 80 с.

 3. Султанов Ю. І. У світі античної літератури: Посібник для вчителя /

Ю. І. Султанов — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 112 с.

 1. Татаринов В. Е. Оноре де Бальзак / В. Е. Татаринов. — Харьков : Веста : Издательство «Ранок», 2002. — 64 с.

 2. Татаринов В.Е. Уильям Шекспир / В. Е. Татаринов. — Харьков : Ранок, 2004.— 80 с.

 3. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О.Д. Міхільов та ін. — Донецьк : СПД ФО Сердюк В.І., 2005. — 384 с.

 4. Цимбалюк Ю. В. Латинські прислів’я і приказки / Ю. В. Цимбалюк. — Київ, 1990. — 436 с.

 5. Шахова К. О. Література Англії. XX століття: навч. посібник /

К. О. Шахова. — Київ : Либідь, 1993. — 400 с.

 1. Шутько Р. Б. Ернест Хемінгуей. Старий і море. Посібник для 11 класу /

Р. Б. Шутько. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002.— 64 с.

 1. Шутько Р. Б. Шоу Бернард. Зарубіжна література: Посібник для 10 класу/ Р. Б. Шутько.— Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2001.— 64 с.

 2. Шухорова А. І. Ібсен Генрік. Посібник для 10 класу / А. І. Шухорова.— Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002.— 56 с.Каталог: method -> bak
bak -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: практична граматика»
bak -> 1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи
bak -> Вступ мета І завдання самостійної роботи
bak -> 1 Наука як система уявлень про світ
bak -> Робоча програма навчальної дисципліни міжкультурна комунікація
bak -> Програма нормативної дисципліни фундаментальної підготовки бакалаврів зі спеціальності 035 Філологія (Переклад)
bak -> 1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи
bak -> Методичні вказівки є складовою частиною навчально-методичного комплексу для вивчення курсу другої іноземної мови призначені для студентів І курсу напряму 020303
bak -> Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»

Скачати 294.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка