19. порушенняСторінка1/3
Дата конвертації05.02.2017
Розмір1.48 Mb.
  1   2   3


ЗМІСТ

Тема18: ПАТОЛОГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ(*Самостійна робота студентів).________________________________________________________2


Тема 19. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ___________________4
Теми: 20, 21: ПОРУШЕННЯ ЖИРОВОГО ОБМІНУ. ПОРУШЕННЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ПУРИНОВИХ І ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ* (*Самостійна робота студентів). ___________28
Тема 22. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ВІТАМІНІВ (*Самостійна робота студентів)_________________________________________________________46
Тема 23: ПОРУШЕННЯ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ__________50
Тема 24: ПОРУШЕННЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАНУ____________72
Питання до практичних навичок №3 з теми: « Типові порушення обміну речовин». ________________________________________________________100
Тема18: ПАТОЛОГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ* (*Самостійна робота студентів).
Актуальність теми.

Порушення обміну енергії лежить в основі більшості функціональних та органічних порушень органів і тканин. Воно може виникати на всіх етапах енергетичних перетворень внаслідок відсутності або нестачі субстрату, зміни кількості, або активності ферментів, у звязку з генетичними дефектами, впливом інгібіторів ферментів, недостатнім надходженням в організм незамінних амінокислот, жирних кислот, вітамінів, мікроелементів та інших речовин, необхідних для здіснення метаболічних процесів, або внаслідок ушкодження регуляторних систем.

Між внутрішньоклітинними механізмами саморегуляції, пов’язаними з генетичною інформацією, і нервово-гормональною регуляцією обміну речовин існує тісний зв'язок, і порушення з будь-якого боку спричинює розвиток патології.

Розуміння причин виникнення та механізмів розвитку порушень основного та енергетичного обмінів, розуміння профілактичних заходів має незаперечне значення.


Загальна мета заняття - вивчити причини та механізми розвитку порушення енергетичного та основного обміну в організмі.

Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

 • Аналізувати порушення енергетичного обміну в організмі;

 • Визначати зв'язок порушень вуглеводного обміну з порушеннями енергетичного обміну;

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Поняття про основний обмін (кафедра нормальної фізіології)

 2. Взаємозв’язок енергетичного, вуглеводного, жирового та білкового обмінів (кафедра біохімії).

 3. Нейро-гуморальна регуляція енрегетичного обміну (кафедра нормальної фізіології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Ю.І Губський. Біологічна хімія. Киів-Тернопіль, 2000р.

 2. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р
Теоретичні питання для самоконтролю, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності

  1. Енергетичні потреби організму. Енергетичний баланс, негативний і позитивний, причини виникнення та механізми розвитку.

  2. Основний обмін як фактор впливу на енергетичний баланс. Патологічні зміни основного обміну: етіологія, патогенез.

  3. Порушення енергозабезпечення клітин. Причини порушення транспорту поживних речовин через клітинні мембрани, розлади внутрішньоклітинних катаболічних шляхів.

  4. Причини порушення клітинного дихання. ефект роз'єднання окислення і фосфорилювання, його механізми. Значення порушень енергетичного обміну в життєдіяльності клітин, органів, організму. Роль розладів енергозабезпечення клітин у розвитку їх пошкодження.


Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія. За редакцією М.Н.Зайка, Ю. В. Биця та ін., К: " Вища школа ", 1995р., 266-270.

2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 157-161.
Тести з бази даних «КРОК-1» за 2011р
1.В поліклініку звернулася жінка зі скаргами на підвищену дратівливість, пітливість, слабкість, схуднення, тремтіння кінцівок, серцебиття, відзначається витрішкуватість, субфебрильна температура. якіметаболічні порушення в організмі відображають патогенез цього захворювання?

A * Збільшення основного обміну

B Збільшення синтезу АТФ

C Зниження енергетичного обміну

D Ослаблення активування фосфоліпази

E Зниження розпаду холестерину
Тести для самоконтролю
1. Жінка, 38 років, скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін становить +60%. Лікар поставив діагноз: тиреотоксикоз. Які властивості тироксину приводять до підсилення теплопродукції? Тироксин:

A. Підвищує проникність мітохондрій і роз’єднує окисне фосфорилювання

B.Знижує проникність мітохондрій і підвищує зіпряження окиснення і фосфорилювання

C.Зменшує окиснення жирних кислот

D.Зменшує дезамінування амінокислот

E.Сприяє накопиченню ацетил-КоА


Тема 19. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Актуальність теми.

Порушення вуглеводного обміну є провідною ланкою в патогенезі багатьох захворювань (нервової, серцево-судинної систем, печінки). Найчастішою та найбільш тяжкою формою патології вуглеводного обміну є цукровий діабет.

Цукровий діабет - одне з найпоширеніших захворювань з неухильною тенденцією до зростання. За даними ВООЗ, частота його в середньому коливається від 1,5 до 3-4%, значно зростаючи в розвинутих країнах світу (до 5-6%).

Зростання захворюваності, тяжкі інвалідизуючі наслідки та висока летальність, особливо серед працездатного населення, привели до того, що цукровий діабет увійшов до тріади захворювань, які є найчастішою причиною інвалідизації й смертності (атеросклероз, рак, цукровий діабет).

Боротьба з цукровим діабетом віднесена до медико-соціальних проблем. Розуміння причин, що впливають на зростання захворюваності на діабет, вияснення тонких механізмів його розвитку, розуміння профілактичних, психосоціальних, санітарно-освітніх заходів щодо захворюваності населення України на цукровий діабет, має незаперечне значення.
Загальна мета заняття - вивчити причини та механізми розвитку основних видів гіпо- та гіперглікемії. Засвоїти етіологію, патогенез, механізм розвитку основних проявів цукрового діабету, його патогенетичне лікування.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1. Розкрити типові форми порушень вуглеводного обміну.

2. Визначити причини та механізми розвитку гіпо- та гіперглікемії.

3. Розкрити причини та механізми розвитку гіпо- та гіперглікемії у дітей різного віку, значення цих змін для дитячого організму.

4. Пояснити сучасні уявлення про причини та патогенез цукрового діабету.

5. Пояснити взаємозв’язок розладів метаболізму і основних функціональних порушень при цукровому діабеті.

6. Розкрити особливості, притаманні перебігу цукрового діабету у дітей.

7. Перерахувати основні моменти невідкладної допомоги під час гіпер- та гіпоглікемічного станів.

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.


 1. Роль вуглеводів в організмі (кафедра біохімії).

 2. Взаємозв”язок вуглеводного, жирового та білкового обмінів (кафедра біохімії).

 3. Нейро-гуморальна регуляція вуглеводного обміну (кафедра нормальної фізіології)

Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Ю.І Губський. Біологічна хімія. Киів-Тернопіль, 2000р. 18-36, 57-69, 72-78, 143-188.

 2. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 396-297, 398-399.


Перевірка первинного рівня знань.
Дайте відповідь на наступні питання:

1. Перерахуйте гормони, що беруть участь у регуляції вуглеводного обміну.

2.Участь нервової системи у регуляції вуглеводного обміну.

3. Перерахуйте контрінсулярні гормони.

4. Де виробляється інсулін?

5.Що таке гіперглікемія? Перерахуйте види.

6. Що таке гіпоглікемія? Перерахуйте види.

7.Що таке глюкозурія?

8.Що таке нирковий поріг по глюкозі? Чому він дорівнює?

9. Що таке цукровий діабет? Дайте визначення.

10. Перерахуйте види цукрового діабету.

11. Які види ком можуть бути при цукровому діабеті? Перерахуйте.

12.З чим пов”язана кетоацидотична кома?

13. З чим пов”язана гіперосмолярна кома?

14. Коли при цукровому діабеті може виникнути гіпоглікемічна кома?

15.Які наслідки гіпоглікемії?

16. Які ускладнення цукрового діабету?

17. Які є експериментальні моделі цукрового діабету?


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.
1. Порушення всмоктування вуглеводів, процесів синтезу, депонування і розщеплення глікогену, транспорту вуглеводів у клітини. Порушення нервової та гормональної регуляції вуглеводного обміну.

2.Синдром гіпоглікемії: види, причини, механізми. Патогенез гіпоглікемічної коми.

3.Синдром гіперглікемії: види, причини та механізми розвитку.

4.Цукровий діабет. Визначення поняття, класифікація (за ВООЗ). Експериментальне моделювання цукрового діабету.

5.Етіологія, патогенез цукрового діабету 1-го типу. Роль спадкових факторів та факторів середовища в його виникненні та розвитку. Патогенез абсолютної інсулінової недостатності, її прояви та наслідки: порушення енергетичного, білкового, вуглеводного, жирового, водно-електролітного обмінів, кислотно-основного стану.

6.Етіологія, патогенез цукрового діабету 2-го типу. Роль спадкових факторів та факторів середовища в його виникненні і розвитку. Варіанти відносної інсулінової недостатності при діабеті 2-го типу (секреторні порушення В-клітин, резистентність тканин-мішеней до інсуліну). Прояви та наслідки відносної інсулінової недостатності. Поняття про метаболічний синдром.

7.Ускладнення цукрового діабету. Кома: різновиди, причини і механізми розвитку, прояви, принципи терапії. Віддалені ускладнення (макро-, мікроангіопатії, нейропатії, фетопатіїта ін.), їх загальна характеристика.

8.Профілактика виникнення і розвитку цукрового діабету. Принципи терапії цукрового діабету. Профілактика ускладнень.П 9. Гіперглікемія та гіпоглікемія у дітей. Причини її виникнення, механізми розвитку. Значення для дитячого організму.

П 10.Цукровий діабет у дітей. Причини, механізми розвитку. Зв”язок з антигенами ГКГС.
Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія. За редакцією М.Н.Зайка, Ю. В. Биця та ін., К: " Вища школа ", 1995р., 270-284.

2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 175-188.
Nota bene!
Глікозильований гемоглобін – (НвА1с) – містить глюкозу, прикріплену до термінального валіну в кожному β-ланцюзі.

Це об”єктивний сталий показник стану компенсації цукрового діабету.

Концентрація його збільшується у хворих з недостатньо компенсованим цукровим діабетом.
В нормі вміст НвА1с у крові становить: 5-7% від загального рівня гемоглобіну.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ для індивідуальної роботи студентів:


  1. Сучасні уявлення про механізми розвитку мікроангіопатій при цукровому діабеті.

  2. Сучасні уявлення про механізми розвитку макроангіопатій при цукровому діабеті.

3. Сучасні уявлення про механізми розвитку діабетичної коми. Патогенетичне лікування.

4. Сучасні уявлення про механізми розвитку гіперосмолярної коми. Патогенетичне лікування.


Самостійна робота
Мета заняття: змоделювати експериментальну гіпоглікемію у кроля.
Зміст заняття: визначення вмісту цукру в крові при інсуліновій інтоксикації.
ДОСЛІД 1. Студенти працюють бригадами по 2-3 чол. Перша бригада проводить дослід по визначенню цукру в контрольних пробах, друга- в дослідних: до та після введення інсуліну.

Інсулін вводять кролю, якого не годували 24 год., в кількості 10 МЕ на кг ваги під шкіру спини.

Перший дослід після введення інсуліну проводять через 15 хв., потім - через 30 хв., 1 год., 1,5 год.

Кров в кількості 0,1 мл беруть з крайової вени вуха.

Після забору крові кролю вводять в крайову вену вуха або через рот 10-15 мл 30% розчину глюкози з метою усунення інсулінової гіпоглікемії.
ХІД АНАЛІЗУ :


 1. В дві пробірки наливають по 1 мл децинормального розчину їдкого натрію та по 5 мл 0,45% розчину сірчанокислого цинку.

2. В одну з пробірок вносять 0,1 мл крові, промивають піпетку розчином з пробірки 2-3 рази. Друга пробірка залишається контрольною.

3. Ставлять обидві пробірки на водяну баню на 3 хв.

4. Фільтрують вміст пробірки через прокипячену вату в склянку.

5. Промивають пробірки двічі 3мл дистильованої води, яку ллють на фільтр. Після закінчення фільтрування фільтр піднімають на край лійки, чекають поки з нього стече вся рідина, забирають фільтр з лійки і струшують в склянку краплі рідини, яка залишилась в вузькому кінці лійки.

6. Додають до фільтру точно 2 мл 1: 200 K3Fe(CN)6.

7. Кипятять протягом 15 хв. на водяній бані.

8. Охолоджують склянки і додають у кожну по 2 мл суміші солей.

9.Добавляють по 2 мл 3 % розчину СН3СООН.

10. Добавляють 2-3 краплі 1 % розчину крохмалю.

11. Титрують 1:200 гіпосульфітом до знебарвлення.

12. По кількості гіпосульфіту, що пішов на титрування, знаходять цифри по таблиці вмісту цукру.

13. По кількості гіпосульфіту, що пішов на титрування контрольної пробірки, знаходять в таблиці поправку до дослідної цифри.

14. Знаходять різницю в кількості цукру в дослідній пробірці, віднімають похибку, визначають кількість цукру в крові в мг % . Для переведення отриманого результату в ммоль/л (міжнародна одиниця) використовують коефіцієнт перерахунку 0,05.

Вихідний рівень цукру крові до введення інсуліну___________ммоль/л,після введення інсуліну

через 15 хв. - _________ммоль/л,

через 30 хв. - _________ ммоль/л,

через 90 хв. - _________ ммоль/л.

через 120 хв.- _________ ммоль/лВисновок: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Тести з банку даних „КРОК-1”
Тести з відкритої бази даних- 2011р.
1.Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком активації процесу:

A *Гліконеогенезу

B Глікогенолізу

C Глікогенезу

D Гліколізу

E Ліполізу
2.У лікарню доставили хворого на цукровий діабет у стані непритомності. Дихання типу Кусмауля, артеріальний тиск 80/50 мм рт.ст., з запахом ацетону з рота. Накопиченням в організмі яких речовин можна пояснити виникнення даних розладів?

A *Кетонових тіл

B Модифікованих ліпопротеїдів

C Молочної кислоти

D Вугільної кислоти

E Складних вуглеводів
3.Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на підвищений апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки діагнозу необхідно призначити в першу чергу?

A *Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі

B Аналіз сечі по Зимницькому

C Загальний аналіз сечі

D Дослідження білкових фракцій сироватки крові

E Коагулограма
4.Хвора 45 років поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією, випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля. АТ, температура тіла - знижені. Аналіз крові: заг.білірубін - 16,0 мкмоль/л, сечовина - 3,6 ммоль/л, креатинін - 10,8 мкмоль/л, глюкоза - 22 ммоль,л. Для якого виду коми характерна дана картина?

A *Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників
5. В генетичну консультацію звернулась сімейна пара, в якій чоловік страждає інсулінзалежним цукровим діабетом, а жінка здорова. Яка вірогідність появи інсулінзалежного діабета у дитини цього подружжя?

A *Більше ніж в популяції

B Така ж як в популяції

C Нижче ніж в популяції

D 100\%

E 50\%
Тести з відкритої бази даних- 2010р.
1. Хвора 45 років поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією, випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля. АТ, температура тіла - знижені. Аналіз крові: заг.білірубін - 16,0 мкмоль/л, сечовина - 3,6 ммоль/л, креатинін - 10,8 мкмоль/л, глюкоза - 22 ммоль,л. Для якого виду коми характерна дана картина?

A Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників
2. У хворого Н., 50 років, з скаргами на втрату маси тіла, слабкість в крові виявлена гіпоглікемія і гіперінсулінемія. При додатковому обстеженні виявлена пухлина острівців Лангерганса. Посилення синтезу інсуліну в даному випадку розцінюється як наслідок атипізму клітин:

A Функционального

B Морфологічного

C Біохімічного 2011р

D Фізико-хімічного

E Імунологічного
3. Хворого доставили в клініку в коматозному стані. У анамнезі цукровий діабет 2 типи впродовж 5 років. Об'єктивно: дихання галасливе, глибоке, в повітрі, що видихається, чутний запах ацетону. Вміст глюкози в крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення даного захворювання характерні такі розлади?

A Кетоацидотичної коми

B Печінкова кома

C Гиперглікемічна кома 2011р

D Гіпоглікемічна кома

E Гіперосмолярна кома
4. Хворий на цукровий діабет вчасно не отримав ін’єкцію інсуліну, що призвело до розвитку гіперглікемічної коми (вміст глюкози в крові - 50 ммоль/л). Який механізм є головним у розвитку цієї коми?

A Гіперосмія

B Гіпокаліємія 2011р

C Гіпоксія

D Гіпонатріємія

EАцидоз
5. У підлітка 12 років, який впродовж 3 місяців різко схуднув, вміст глюкози у крові становив 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механізм її розвитку?

A Гіперосмолярний

B Гіпоглікемічний

C Кетонемічний

D Лактатцидемічний

E Гіпоксичний
6. У підлітка 12 років, який протягом 3 місяців схуднув на 7 кг, вміст глюкози у крові становить 20 ммоль/л, несподівано розвинулася кома. Який вид цукрового діабету найбільш вірогідно у хлопчика?

A Інсулінозалежний (I тип)

B Інсулінонезалежний (II тип)

C Гіпофізарний 2011р

D Стероїдний

E Гіпертіреоїдний
7. Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет був введений інсулін. Через деякий час у хворого з "явились слабкість, дратливість, посилення потовиділення. Який основний механізм розвитку гіпоглікемічної коми, що виникла?

A Вуглеводне голодування головного мозку.

B Посилення глікогенолізу.

C Посилення кетогенезу. 2011р

D Посилення ліпогенезу.

E Зменшення гліконеогенезу.
8. У хворого, тривало страждаючого туберкульозом легенів, виявлені ознаки бронзової (аддісоновою) хвороби. Який показник порушення обміну вуглеводів при цьому спостерігатиметься?

A Гіпоглікемія

B Гіперглікемія

C Галактоземія

D Фруктоземія
Тести з бази даних 2006 – 2009 р.р.
1. Хворий на цукровий діабет. Гіперглікемія понад 7,2ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижнів до обстеження) оцінити рівень глікемії?

А. ЦерулоплазмінВ. Глікозильований гемоглобін

С. Фібриноген

D. С-реактивний білок

Е. Альбумін


2. У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала непритомність, спостерігаються судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст цукру?

А. 3,3 ммоль/л

В. 5,5 ммоль/л

С. 1,5 ммоль/л

D. 10 ммоль/л

Е. 8 ммоль/л
3. При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окиснення жирних кислот виникає кетоз. До яких порушень КОС може призвести надмірне накопичення кетонових тіл у крові?

А. Дихальний ацидоз

В. Дихальний алкалоз

С. Екзогенний ацидозD. Метаболічний ацидоз

Е. Видільний ацидоз


4. В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце - 5,6ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження – 13,8ммоль/л, а через 3години -9,2ммоль/л. Для якої патології характерні такі показники?

А. Здорова людина

В. Акромегалія

С. Хвороба Іценка- КушингаD. Прихована форма цукрового діабету

Е. Тиреотоксикоз


5. В крові пацієнта вміст глюкози натще - 5,65ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 8,55ммоль/л, а через 2 години – 4,95ммоль/л. Такі показники характерні для:

А. Хворого з прихованим цукровим діабетом

В. Хворого з цукровим діабетом І типу

С. Хворого з цукровим діабетом ІІ типу

D. Хворого з тиреотоксикозом

Е. Здорової людини

6. Новонароджена дитина відмовляється від їжі, у нього розвинулись блювота, пронос, а з часом помутніння кришталика. Цукор крові - 8,5 ммоль/л, а в сечі 1%. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Фенілкетонурія

В. Алкаптонурія

С. ЦистинуріяD. Тирозиноз

Е. Галактоземія
7. У дитини 12 років після перенесеної краснухи спостерігалася втрата ваги тіла, постійне відчуття спраги, підвищення апетиту, часте сечовиділення. Об'єктивно: добова кількість сечі – 6 л, глюкоза крові - 17,8ммоль/л, у сечі виявлено глюкозу й ацетон. Яку патологію можна припустити у хворого?

 1. Цукровий діабет І типу

 2. Діабетичну нефропатію

 3. Цукровий діабет ІІ типу

 4. Порушення толерантності до глюкози

 5. Нецукровий діабет


8. Введення в експерименті тварині адреналіну викликає підвищення концентрації глюкози в крові. Наслідком якої дії гормону є ця гіперглікемія?

 1. Підвищення всмоктування глюкози в кишечнику

 2. Пригнічення глікогенезу

 3. Стимуляції глюконеогенезу

 4. Стимуляції глікогенолізу в печінці

 5. Пригнічення активності гексокінази


9. При обстеженні хворого в крові виявлено 16ммоль/л глюкози, 0,52ммоль/л ацетонових тіл, у сечі - 2% цукру, ацетонові тіла + + +, діурез - 10 л у добу. Про яке захворювання можна думати?

 1. Хворобу Іценка-Кушинга

 2. Стероїдний діабет

 3. Нирковий діабет

 4. Цукровий діабет

 5. Нецукровий діабет


10. У студента під час іспиту відзначається підвищення рівня глюкози в крові. З чим пов'язана гіперглікемія в цьому випадку?

 1. Підвищенням продукції глюкагону

 2. Збільшенням продукції СТГ

 3. Зменшенням вироблення інсуліну

 4. Активацією симпатоадреналової системи

 5. Зменшенням тонусу парасимпатичної нервової системи


11.Хворому на цукровий діабет з метою гіпоглікемічного ефекту призначено інсулін. Яким механізмом дії інсуліну можна обґрунтувати це призначення?

 1. Попередженням всмоктування глюкози в тонкому кишечнику

 2. Збільшенням глюконеогенезу

 3. Посиленням виділення підшлунковою залозою ендогенного інсуліну

 4. Сприянням проникнення глюкози у клітин та її утилізації

 5. Посиленням анаеробного гліколізу


12. У хворого в коматозному стані відзначається запах яблук з рота. Вміст глюкози в плазмі крові - 18ммоль/л. Який вид коми найбільш імовірно припустити в цьому випадку?

 1. Кетоацидотичну

 2. Токсичну

 3. Гіперосмолярну

 4. Лактацидемічну

 5. Гіпоглікемічну


13. У хворого відзначається наявність гіперглікемії, поліурії, гіперстенурії, кетонурії й глюкозурії. Для якої нозологічної форми патології обміну характерне сполучення цих показників?

 1. Цукрового діабету

 2. Діенцефального ожиріння

 3. Нецукрового діабету

 4. Глікогенозу

 5. Ниркового діабету


14.Хворий скаржиться на частий головний біль, сонливість, дратівливість. При лабораторному дослідженні рівень глюкози крові натще дорівнює 2,8ммоль/л, після цукрового навантаження максимальна концентрація глюкози досягла 4,7ммол/л. Вміст інсуліну в крові у 10 разів перевищує нормальні показники, що характерно для інсуліноми. Активність якого з наведених нижче процесів найбільш підвищена при цій патології?

 1. Ліполізу

 2. Всмоктування глюкози в кишечнику

 3. Поглинання глюкози клітинами

 4. Синтезу глікогену

 5. Літогенезу15. У чоловіка, що проходить курс лікування в стаціонарі з приводу шизофренії, початковий рівень глюкози, кетонових тіл і сечовини в крові в межах норми. Шокова терапія регулярними ін'єкціями інсуліну призвела до розвитку інсулінової коми, після чого стан хворого покращився. Що є найбільш імовірною причиною інсулінової коми?

 1. Кетонемія

 2. Гіпоглікемія

 3. Глюкозурія

 4. Метаболічний ацидоз

 5. Дегідратація тканин


16. Чоловіка, 28 років, що хворіє на цукровий діабет з 6 років, госпіталізовано в непритомному стані, що виник після фізичного навантаження. Шкіра волога, тонус м'язів та сухожильні рефлекси підвищені, дихання поверхневе, тахікардія, гіпотонія, рівень глюкози крові - 1,88ммоль/л. Для якого зі станів найбільш характерні ці симптоми?

 1. Кетоацидотичної коми

 2. Лактацидемічної коми

 3. Гіпоглікемічної коми

 4. Колапсу

 5. Гіперосмолярної коми


17.Чоловіка, 43 років, доставлено у стаціонар у непритомному стані. Об'єктивно: шкіра суха, дихання поверхневе часте, запах ацетону відсутній, тахікардія, гіпотензія, вміст глюкози в крові - 48ммоль/л, реакція сечі на ацетон негативна. Для якого з перерахованих станів найбільш характерні ці симптоми?

 1. Гіпертонічної кризи

 2. Кетоацидотичної коми

 3. Лактацидемічної коми

 4. Колапсу

 5. Гіперосмолярної коми


18. Чоловік, 42 років, надійшов до стаціонару в коматозному стані. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, запах ацетону з рота, дихання Куссмауля, тахікардія, гіпотонія, вміст глюкози крові - 27,7ммоль/л. Для якого з перерахованих станів найбільш характерні описані симптоми?

 1. Тривалого голодування

 2. Кетоацидотичної коми

 3. Гіперосмолярної коми

 4. Лактацидемічної коми

 5. Алкогольної інтоксикації


19. У жінки 45 років відсутні симптоми діабету, але натще визначається підвищений вміст глюкози в крові (7,5 ммоль/л). Визначення якого показника необхідно провести для уточнення наявності діабету?

 1. Залишкового азоту крові

 2. Глюкози крові натще

 3. Ацетонових тіл у сечі, крові

 4. Толерантності до глюкози

 5. Глікозильованого гемоглобіну


20.У хворого на синдром Іценка-Кушинга під впливом надлишкової кількості глюкокортикоїдів розвивається стійка гіперглікемія. Який провідний механізм гіперглікемії в цьому випадку?

 1. Зниження активності гексокінази

 2. Активація глікогенолізу в печінці

 3. Активація гліконеогенезу в печінці

 4. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

 5. Активація інсулінази в печінці
 1. Цукровий діабет у хворого ускладнився декомпенсованим кетоацидозом. Він був обумовлений нагромадженням однієї з кислот:

 1. Глютамінової

 2. Молочної

 3. Ацетооцтової

 4. Янтарної

 5. Піровиноградної


22. На другий тиждень після гастректомії у хворого через годину після прийому натще великої кількості солодкої їжі настали розлади, характерні для гострого гіпоглікемічного стану. Яке явище лежить в основі цього стану?

 1. Аліментарна гіпоглікемія

 2. Глікогеноз

 3. Ферментопатія

 4. Надниркова недостатність

 5. Демпінг-синдром


23. Після введення щуру внутрішньовенно алоксану через декілька днів у нього підвищився рівень глюкози крові до 9,5 ммоль/л. Що розвинулось у експериментальної тварини?

 1. Цукровий діабет

 2. Нецукровий діабет

 3. Нирковий діабет

 4. Метагіпофізарний діабет

 5. Стероїдний діабет


24. У хворої, що довго хворіє на цукровий діабет, після порушення дієти поступово наростала загальна слабість, знизився артеріальний тиск, з'явилися галюцинації, судоми, задишка. Шкіра суха, чіткі прояви дегідратації організму. З чим пов'язане погіршення стану хворої?

 1. Кетоацидотична кома

 2. Гіперосмолярна кома

 3. Судинна недостатність

 4. Дихальна недостатність

 5. Гіпоглікемічна кома


25.У клініку доставили хворого в непритомному стані. З рота запах ацетону. Цукор крові - 25ммоль/л, кетонові тіла - 0,57ммоль/л. При нестачі якого гормону може розвинутися такий стан ?

 1. Альдостерону

 2. Тироксину

 3. Глюкокортикоїдів

 4. Інсуліну

 5. Соматотропного гормону


26.Жінка, 58 років. Стан важкий, помутніння свідомості, шкіра суха, очі впалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Об'єктивно: глюкоза крові - 15,1 ммоль/л, глюкоза сечі - 3,5%. Яка найбільш імовірна причина цього стану?

 1. Гіпоглікемічна кома

 2. Кетоацидотична кома

 3. Гіповолемічна кома

 4. Уремічна кома

 5. Анафілактичний шок


27. Хворий, 50 років, скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження ваги тіла, стомлюваність. При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в крові. З порушенням функції яких клітин пов'язаний розвиток цього захворювання?

 1. Ліпоцитів

 2. α-клітин підшлункової залози

 3. β-клітин підшлункової залози

 4. С-клітин щитоподібної залози

 5. -


28. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Виявлено гіперглікемію, поліурію й підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне?

 1. Цукровий діабет І типу

 2. Аддісонова хвороба

 3. Мікседема

 4. Стероідний діабет

 5. Цукровий діабет ІI типу


29. Хворий доставлений в лікарню в коматозному стані. Він втратив свідомість під час тренування на останньому етапі марафонської дистанції. Яка кома найбільш вірогідна у хворого?

А. Кетоацидотична

В. Гіпоглікемічна

С. Гіпотиреоїдна

D. Печінкова

Е. Уремічна
30. У пацієнта, 18 років, при лабораторному дослідженні виявлена глюкоза в сечі. Концентрація її в плазмі крові нормальна. Найбільш вірогідною причиною цього є порушення:

А. Клубочкової фільтрації

В. Канальцевої секреції

С. Секреції глюкокортикоїдів

D. Канальцевої реабсорбції

Е. Секреції інсуліну
31. Хворий, 19 років, страждає на цукровий діабет з 8 років. Лікувався нерегулярно. Поступив в зв”язку з розвитком кетоацидотичної коми. Який характер дихання характерний для даного стану:

А. Дихання Біота

В. Дихання Чейна-Стокса

С. Дихання Кусмауля

D. Інспіраторна задишка

Е. Експіраторна задишка
32. Хворий госпіталізований з приводу отруєння флоридином. Рівень глюкози в крові-5,6ммоль/л. Виявлена глюкозурія. Який механізм глюкозурії?

А. Зниження клубочкової фільтрації

В. Зменшення канальцевої реабсорбції

С. Збільшення клубочкової фільтрації

D. Збільшення канальцевої секреції

Е. Збільшення канальцевої реабсорбції

33. У жінки 45-ти років хвороба Іценко-Кушінга – стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується у жінки в першу чергу?

A.Глікогеноліз

B.Транспорт глюкози в клітину

C.Гліколіз

D.Гліконеогенез

E.Реабсорбція глюкози


34. Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги. Об’єктивно: стан важкий, свідомість відсутня, адинамія. Шкірні покриви сухі, запалі очі, ціаноз обличчя, тахікардія, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові -20,1 ммоль/л (в нормі -3,3-5,5 ммоль\л), у сечі -3,5% (в нормі- 0). Який найбільш вірогідний діагноз?

A.Гостре алкогольне отруєння

B.Гіпоглікемічна кома

C.Анафілактичний шок

D.Гіперглікемічна кома

E.Гостра серцева недостатність


35. Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії?

A.Глікозильований гемоглобін

B.Фібриноген

C.Альбумін

D.С-реактивний білок

E.Церулоплазмін


36. У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі?

A.Гіпокаліємія

B.Гіперкаліємія

C.Гіпонатріємія

D.Гіпернатріємія

E.Дегідратація організму


37. Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу вживав преднізолон. При обстеженні у нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив препарату на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення?

А. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

В. Активація глюконеогенезу

С. Пригнічення синтезу глікогену

D. Активація розщеплення інсуліну

Е. Активація глікогеногенезу
38. У крові хворого на цукровий діабет спостерігаеться підвищення вмісту вільних жирних кислот (ВЖК). Причиною цього може бути:

A. Підвищення активності тригліцеридліпази адипоцитів

B. Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА

C. Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4

D. Зниження активності фосфатидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові

E. Активація утилізації кетонових тіл


39.У жінки 62-х років розвинулася катаракта (помутніння кришталика) на фоні цукрового діабету. Який тип модифікації білків має місце при діабетичній катаракті?

 1. Обмежений протеоліз

 2. Фосфорилювання

 3. Глікозилювання

 4. Метилювання

 5. АДФ-рибозилювання


Алгоритм здачі практичної навички

Оцінка показників глюкозо-толерантного тесту у хворихна цукровий діабет”

 

1.     Перерахуйте покази для проведення ГТТ


Еталон відповіді:

          - глюкоза капілярної крові натще – більше 5,5 ммоль/л,

-         обтяжений сімейний анамнез (наявність у родині хворих на цукровий діабет)

-         наявність парадіабетичних симптомів (свербіж шкіри та слизових, рецидивуючі гнійничкові захворювання, кандидоз)


2.     Перерахуйте основні етапи проведення ГТТ
Еталон відповіді:

-         Зважування пацієнта

-         Визначення концентрації глюкози в капілярній крові натще

-         Пероральне введення розчину глюкози з розрахунку 1 г/кг маси тіла

-         Визначення концентрації глюкози в капілярній крові пацієнта через 2 год
3.     Оцініть показники ГТТ у даного пацієнта відповідно до критеріїв діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемій (ВООЗ, 1999)

Еталон відповіді:
Заключення

Концентрація глюкози в капілярній крові натще

Концентрація глюкози в капілярній крові через 2 год після навантаження глюкозою

Цукровий діабет

Більше 6,1 ммоль/л

Більше або дорівнює 11,1 ммоль/л

Порушена толерантність до глюкози

Менше 6,1 ммоль/л

7,8 - 11,1 ммоль/л

Порушена глікемія

5,6 – 6,1 ммоль/л

Менше 7,8 ммоль/л

 
Ситуаційні задачі:
1. Хворий доставлений в клініку в коматозному стані. Дихання глибоке, шумне. Запах ацетону. Вміст глюкози в крові – 16,1ммоль/л. Виявлена глюкозурія. Реакція сечі на ацетон різко позитивна.

 1. Для якого захворювання характерні такі зміни?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм глюкозурії?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть, з чим пов'язана поява ацетону в сечі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Хворий, 45 років, який зловживає алкоголем, в останній час відмічає слабкість, запаморочення, спрагу. Слабкість взагалі пов”язував з прийомом алкоголя. Напередодні ввечері переніс психоемоційне перевантаження. Вранці відмітив появу задишки, різкої слабкості, пітливості. В транспорті втратив свідомість. Під час обстеження виявлено: шкірні покриви бліді, АТ - 70/45 мм рт. ст., тахікардія (120/хв), порушення дихання (дихання Чейна-Стокса).

  1. Які додаткові дослідження необхідні для уточнення ситуації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. Яка форма патології вуглеводного обміну розвинулась у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Яка роль алкогольної інтоксикації в розвитку даної патології?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. При проведенні проби з навантаженням глюкозою у обстеженого встановлено: рівень глюкози натще - 6,66ммоль/л, через дві години після навантаження – 8ммол/л.

  1. Про що свідчать результати проби?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Як повинен змінитися вміст глюкози в крові у здорової людини через такий же час після навантаження?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Пацієнт, 52 років, звернувся до лікаря із скаргами на виражену сухість в роті, велике споживання рідини (до 4-5л за добу). Останнім часом підвищився апетит. Лікар запідозрив певну патологію вуглеводного обміну і направив хворого на обстеження (аналіз крові та сечі).

1.Яка патологія у хворого? Обгрунтуйте. Дайте визначення даної патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
2.Які зміни в аналізах крові і сечі слід очікувати? ________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Які причини виникнення даної патології у нашого хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________


5.Пацієнт, 52 років, звернувся до стоматолога із скаргами на виражену сухість в роті, велике споживання рідини (до 4-5л за добу). Останнім часом підвищився апетит. Лікар запідозрив певну патологію вуглеводного обміну і направив хворого на обстеження (аналіз крові та сечі).
1.Яка патологія у хворого? Обгрунтуйте. Дайте визначення та класифікацію даної патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.Що таке толерантність до вуглеводів? Як її визначають?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.Як змінюється толерантність до вуглеводів при цукровому діабеті?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
6.Пацієнт, 52 років, звернувся до стоматолога із скаргами на виражену сухість в роті, велике споживання рідини (до 4-5л за добу). Останнім часом підвищився апетит. Лікар запідозрив певну патологію вуглеводного обміну і направив хворого на обстеження (аналіз крові та сечі).

1. Яка патологія у хворого? Обгрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Які зміни в крові та сечі слід очікувати? Поясніть механізм їх розвитку.

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.При обстеження хворого А. виявлено гіперглікемію, глюкозурію, кетонемію. Виставлений діагноз:цукровий діабет ІІ типу.

1. Дайте визначення «цукровий діабет».

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
2.Які можливі причини виникнення діабету в даному випадку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
3. Які зміни з боку жирового обміну будуть у хворого та які наслідки слід очікувати?

______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________


8.Дитина, 10 років, після перенесеного епідемічного паротиту почала худнути, постійно відчуває спрагу. При обстеженні рівень глюкози в крові – 19 ммоль/л, глюкозурія.

1. Яка патологія у дитини? Обгрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.Що таке нирковий поріг для глюкози? Чому він дорівнює?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Як зміниться білковий обмін в даному випадку та які наслідки порушення білкового обміну слід очікувати?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


9.Дитина, 10 років, після перенесеного епідемічного паротиту почала худнути, постійно відчуває спрагу. При обстеженні рівень глюкози в крові – 19 ммоль/л, глюкозурія.

1. Яка патологія у дитини? Обгрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Дайте характеристику двох типів даної патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Що відноситься до кетонових тіл і як зміниться їх кількість в даному випадку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


10. Хворого на цукровий діабет доставлено до у лікарню у надзвичайно важкому стані. Об’єктивно : свідомість затьмарена. При дослідження крові рівень глюкози-35 ммоль\л

1. Яка патологія у хворого? Обгрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Розкрийте механізм розвитку.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Хворий доставлений в клініку в коматозному стані. Дихання глибоке, шумне. З рота запах ацетону. Вміст глюкози в крові – 17ммоль/л. Виявлена глюкозурія. Реакція сечі на ацетон різко позитивна.

1.Для якого захворювання характерні такі зміни?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.Що таке «кома»? Який механізм її виникнення?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Хворий доставлений в клініку в коматозному стані. Дихання глибоке, шумне. З рота запах ацетону. Вміст глюкози в крові – 17ммоль/л. Виявлена глюкозурія. Реакція сечі на ацетон різко позитивна.


 1. Як називається дихання, що виникло у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 1. Поясніть механізми глюкозурії?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 1. Поясніть, з чим пов'язана поява ацетону в сечі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


13. Хворий на цукровий діабет поступив в клініку із скаргами на загальну слабкість, запаморочення, відчуття голоду, холодний піт, судоми. Зіниці розширені. АТ-80/50 мм рт.ст., рівень глюкози в крові – 2 ммоль/л.

1. Яке ускладнення цукрового діабету може виникнути у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.Поясніть механізм розвитку всіх симптомів, що мають місце.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Якою повинна бути лікувальна тактика?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14. У хворого має місце враження β-клітин острівців Лангерганса (аденома).

1. Як буде змінюватись рівень глюкози в крові?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________


2. Що таке контрінсулярні гормони? Що до них відноситься та механізм дії кожного.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Хворий на системний червоний вовчак (СЧВ) тривалий час отримував глюкокортикоїди з лікувальною метою. Це привело до розвитку гіперглікемії, глюкозурії, поліурії, полідипсії.

1.Внаслідок чого виникли ці симптоми у хворого? Як називається такий стан?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Поясніть механізм розвитку симптомів, що виникли внаслідок лікування СЧВ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Хвора, 60 років, протягом 20 років страждає на цукровий діабет. Постійно знаходиться під диспансерним наглядом. Рівень глюкози коливається від 7 до 12 ммоль/л. Останнім часом почала відмічати погіршення зору.

1. Який тип цукрового діабету має місце у хворої?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.Як називається ускладненняу вигляді зниження зору. З чим воно повязано?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Які ще ускладнення можуть мати місце при цукровому діабеті?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


17. Після великих неприємностей у керівника підприємства збільшився рівень глюкози в крові.

1. Як називається збільшення рівня глюкози в крові?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Які є види підвищення рівня глюкози в крові? Поясніть механізм розвитку кожного.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. У спортсмена після марафонської дистанції рівень глюкози в крові

-2 ммоль/л.

1. Як називається зниження рівня глюкози в крові? З чим це пов’язане?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.Які наслідки можливі в даному випадку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________


3. Які види зменшення рівня глюкози в крові? Поясніть механізм розвитку.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________


19. Хворий, 45 років, який зловживає алкоголем, в останній час відмічає слабкість, запаморочення, спрагу. Слабкість взагалі пов”язував з прийомом алкоголя. Напередодні ввечері переніс психоемоційне перевантаження. Вранці відмітив появу задишки, різкої слабкості, пітливості. В транспорті втратив свідомість. Під час обстеження виявлено: шкірні покриви бліді, АТ - 70/45 мм рт. ст., тахікардія (120/хв), порушення дихання (дихання Чейна-Стокса).

1.Які додаткові дослідження необхідні для уточнення ситуації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.Яка форма патології вуглеводного обміну розвинулась у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. При проведенні проби з навантаженням глюкозою у обстеженого встановлено: рівень глюкози натще - 6,66ммоль/л, через дві години після навантаження – 8ммол/л.


 1. Про що свідчать результати проби?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 1. Як повинен змінитися вміст глюкози в крові у здорової людини через такий же час після навантаження?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 1. Яке практичне значення проби з навантаженням глюкозою?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теми: 20, 21: ПОРУШЕННЯ ЖИРОВОГО ОБМІНУ. ПОРУШЕННЯ БІЛКОВОГО ОБМІНУ. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ПУРИНОВИХ І ПІРИМІДИНОВИХ ОСНОВ* (*Самостійна робота студентів).
Актуальність теми.

Порушення обміну речовин можуть виявлятися на всіх рівнях біологічної організації – від молекулярного і клітинного до рівня організму. Ці зміни можуть бути наслідком порушення нервово-гормональних механізмів, змін генетичної інформації, дії патогенних чинників. Первинне порушення обміну речовин лежить в основі багатьох захворювань. Наприклад, таких серйозних, як цукровий діабет, ожиріння, подагра та багато інших.

Вторинні порушення супроводжують більшість патологічних процесів.

Виходячи з цього, вивчення причин, механізмів розвитку, проявів порушення обміну речовин на різних рівнях, їх діагностика, лікування та попередження мають велике значення в плані підготовки майбутнього фахівця-медика.


Загальна мета заняття: Вивчити основні етапи порушень білкового та жирового обміну.

Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Визначити типові форми порушень білкового обміну.

2.Розкрити порушення білкового складу крові.

3.Пояснити механізми розвитку подагри, загальні патофізіологічні принципи її лікування.

4.Охарактеризувати спадкові розлади обміну амінокислот.

5.Рокрити основні форми порушень жирового обміну.

6.Пояснити основні механізми ожиріння.

7.Визначити основні класи ліпопротеїдів та їх роль в патології.

8.Пояснити роль холестерину та ліпопротеїнів плазми крові в виникненні атеросклерозу.

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

1.Значення білків, жирів для організму (кафедра біохімії).

2.Регуляція обміну білків і жирів (кафедра нормальної фізіології).

3.Негативний і позитивний азотистий баланс (кафедра біохімії).

4.Білковий склад крові (кафедра нормальної фізіології).

5.Поняття про ліпопротеїди (кафедра біохімії).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1. Ю.І Губський. Біологічна хімія. Киів-Тернопіль, 2000р. С. 18-36, 72-78, 190-230.

2. М. Р. Гжегоцький, В.І. Філімонов та ін. Фізіологія людини, К. "Книга плюс", 2005р., С. 256-257, 395-399.
Перевірка первинного рівня знань.

Дайте відповідь на наступні питання:  1. Що таке позитивний азотистий баланс?

  2. Що таке негативний азотистий баланс?

  3. Назвіть причини, що ведуть до виникнення негативного азотистого балансу?

  4. Назвіть причини, що ведуть до виникнення позитивного азотистого балансу?

  5. Що таке гіпопротеїнемія? Наведіть приклади.

  6. Що таке гіперпротеїнемія? Наведіть приклади.

  7. Що таке диспротеїнемія? Наведіть приклади.

  8. Що таке гіперазотемія? Наведіть приклади.

  9. Що таке продукційна гіперазотемія? Наведіть приклади.

  10. Що таке ретенційна гіперазотемія? Наведіть приклади.

  11. Що таке фенілкетонурія? Який тип її успадкування?

  12. Що таке алкаптонурія? Який тип її успадкування?

  13. З чим пов”язаний розвиток подагри?

  14. Яка кислота накопичується в крові при подагрі?

  15. Що таке ожиріння? Назвіть види ожиріння.

  16. Що таке вторинне ожиріння? Наведіть приклади.

  17. Назвіть основні класи ліпопротеїдів плазми крові.

  18. Що таке „модифіковані” ліпопротеїди? Наведіть приклади.

  19. Наведіть приклади гормонального ожиріння.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Порушення травлення і всмоктування ліпідів. Розлади транспорту ліпідів у крові. Гіпер-, гіпо-, дисліпопротеїнемії. Залежність розвитку дисліпопротеїнемій від факторів середовища (раціон, режим харчування), спадковості та супутніх захворювань. Сучасні класифікації дисліпопротеїнемій (первинні та вторинні; за фенотипом ЛП; з високим або низьким ризиком атеросклерозу), критерії гіперхолестеринемії, гіпертригліцеридемії, низького рівня ЛПВЩ.

2.Етіологія, патогенез первинних (спадкових, сімейних) і вторинних (при порушенні харчування, ожирінні, цукровому діабеті, хворобах нирок, гіпотиреозі, цирозі печінки, СНЩі, під впливом лікарських препаратів) дисліпопротеїнемій. Наслідки/ускладнення дисліпопротеїнемій. Принципи і цілі відновлення нормального ліпідного складу крові.

3.Визначення поняття ожиріння. Види ожиріння. Експериментальні моделі. Етіологія та патогенез ожиріння. Механізми жирової дистрофії.МП Психічні аспекти патогенезу булеміїта кахексії.

МП 4.Характеристика медичних проблем, пов'язаних з ожирінням.

5.Уявлення про позитивний і негативний азотистий баланс. Порушення основних етапів білкового обміну. Азотемія, продукційна та ретенційна. Порушення білкового складу крові: гіпер-, гіпо-, диспротеїнемія. Порушення транспортної функції білків плазми крові. Конформаційні зміни білкових молекул, порушення деградації білків в лізосомах і протеосомах, їх роль у патології.П 6.Спадкові порушення обміну амінокислот. Подагра: етіологія, патогенез. Гіпер- і гіпоурикемія. Спадкова оротатацидурія.

П 7. Особливості порушень пуринових основ у дітей. Гіперурікемія та уратурія новонароджених. Порушення обміну холестерину у дітей.
Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія. За редакцією Н.Н.Зайка, Ю.В. Биця та ін., К: " Вища школа ", 1995р., 284-303.

2. О.В. Атаман - Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. В."Нова книга", 2007р., С. 189-199.

Додаткова:

1.Теппермен Дж., Теппермен Х. – Физиология обмена веществ и эндокринной системы. Пер. с англ. М., "Мир", 1989г.

2.Ю.Б.Белоусов. Подагра и другие артропатии. М., 1998г.

3.А.Н.Климов, Н.Г. Никульева. Обмен липидов и липопротеидов и его нарушения. Рук. для врачей. С.-П.: 1999г.

4.П.П.Чаяло. Нарушение обмена липопротеидов. Киев: Здоровье, 1990г.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ для індивідуальної роботи студентів:

1. Спадкові розлади обміну амінокислот.

2. Патогенез ожиріння.

3. Подагра. Роль екзо- та ендогенних факторів у її виникненні. Механізми розвитку. Патогенетичне лікування.

4. Сучасні уявлення про патогенез атеросклерозу.

5. Ожиріння і цукровий діабет.


Тести з банку даних „КРОК-1”
Тести з відкритої бази даних-2011р.
1.Надмірне і нераціональне харчування людини призвело до розвитку атеросклерозу судин серця. Що сприяє його розвитку?

A * Підвищення концентрації ліпідів у крові

B Зниження концентрації ліпідів

C Підвищення вміст вуглеводів

D Зменшення вмісту вуглеводів в крові

E Підвищення концентрації NaCL
2.У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної

температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. В даном випадку має місце:

A * Відносна гіперпротеїнемія

B Абсолютна гіперпротеїнемія

C Гіпопротеїнемія

D Диспротеінемія

E Парапротеінемія
3.У хворого- вегетаріанця при обстеженні виявлено негативний азотистий

баланс, гіпопротеїнемія, порушення колоїдно-осмотичного тиску і водно-сольового обміну при нормальній функції шлунково-кишкового тракту. До цього привело:

A * Одноманітне білкове харчування

B Одноманітне вуглеводне харчування

C Недостатність ненасичених жирних кислот

D Недостатність фосфоліпідів у їжі

E Недостатність вітамінів в їжі
Тести з відкритої бази даних-2010р.
1. У немовля спостерігається блювота і пронос, загальна дистрофія, гепато- і спленомегалія. При припиненні вигодовування молоком – симптоми зменшуються. Спадковий дефект якої речовини лежить в основі цієї патології?

A Галактози

B Триптофану

C Тирозину

D Фенилаланина

E Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
2. У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. У даном випадку має місце:

A Відносна гіперпротеїнемія

B Абсолютна гіперпротеїнемія

C Гіпопротеїнемія

D Диспротеїнемія

EПарапротеїнемія
3. У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту з'явилися ознаки печінкової недостатності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найймовірніше спостерігатимуться в даному випадку?

A Абсолютная гіпоальбумінемія

B Абсолютна гіперальбумінемія

C Абсолютна гіперфібриногенемія 2011р

D Білковий склад крові не змінений

EАбсолютна гіперглобулінемія
4. Чоловік 58-ми років страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїдів найбільш вірогідно буде підвищений при дослідженні сироватки крові?

A Ліпопротеїди низької щільності

B Ліпопротеїди високої щільності

C Комплекси жирних кислот з альбумінами 2011р

D Хіломікрони

E Холестерін
Тести з бази даних 2006-2009р.р.
1. У хворого діагностована пелагра. Порушення обміну якої амінокислоти лежить в основі цього захворювання?

А. Триптофану

В. Тирозину

С. Фенілаланіну

D. Цистеїну

Е. Валіну
2. Дитина, яка хворіє на фенілкетонурію, страждає розумовою відсталістю. Який механізм буде головним в розвитку пошкодження центральної нервової системи?

А. Збільшення екскреції з сечею фенілкетонових тіл

В. Підвищення синтезу тирозину

С. Зниження синтезу тиреоїдних гормонів

D. Зниження синтезу меланіну

Е. Накопичення в крові фенілаланіну


3. У дитини 8 місяців знайдено відставання в розумовому та фізичному розвитку. Яку амінокислоту необхідно виключити з їжі дитини?

А. Гістидин

В. Лейцин

С. Тирозин

D. Триптофан

Е. Фенілаланін
4. У грудної дитини спостерігається забарвлення склер, слизових оболонок. Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. В крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Для якого стану це характерно?

А. Цистинурія

В. Гістидинемія

С. Алкаптонурія

D. Альбінізм

Е. Галактоземія
5. Альбіноси погано переносять вплив сонця – засмага не розвивається, а з”являються опіки. Порушення якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

А. Триптофану

В. Гістидину

С. Метіоніну

D. Глютамінової кислоти

Е. Фенілаланіну


6. Жінці з патологічним ожирінням для зниження маси тіла провели операцію, внаслідок чого вона втратила 30 кг. Що було видалено в ході операції.

А. Частина шлунка

В. Жовчний міхур

С. Частина підшлункової залози

D. Частина товстої кишки

Е. Частина тонкої кишки

7. У чоловіка після перенесеного енцефаліту розвинулось церебральне ожиріння. Який провідний механізм цього ожиріння?

А. Зниження основного обміну

В. Підсилення перетворення глюкози в жир

С. Пригнічення ліполізу

D. Гіперінсулінемія

Е. Булімія, поліфагія

8. Чому при гіперінсулінізмі виникає ожиріння?

А. Пригнічується пентозофосфатний шлях

В. Білки перетворюються в жири

С. Підсилюється глікогенез

D. Підсилюється гліконеогенез

Е. Вуглеводи перетворюються в жири
9. У спортсмена після припинення тренувань виникло ожиріння. Який його патогенетичний механізм?

А. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи

В. Зниження тонусу симпатичної нервової системи

С. Недостатність мобілізації жиру з депо

D. Пригнічення центру насиченості

Е. Невідповідність енергозатрат до кількості їжі, що вживається
10. Дитина, 10 місяців (батьки - брюнети) має світле волосся, дуже світлу шкіру та блакитні очі. Протягом останніх 3-х місяців спостерігалися порушення мозкового кровообігу. Причиною такого стану може бути:

А. Гостра порфірія

В. Гістидінемія

С. ГлікогенуD. Фенілкетонурія

Е. Галактоземія


11. Пацієнтка 60 років звернулася до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд стовщених вузлів. У сироватці крові підвищений вміст уратів. Порушення обміну якої речовини може бути причиною розвитку цього стану?

 1. Піримідинів

 2. Амінокислот

 3. Пуринів

 4. Ліпідів

 5. Вуглеводів


12. При клінічному обстеженні у вагітної жінки виявлено збільшення вмісту фенілаланіну в крові. Що з переліченого нижче може виникнути у дитини?

 1. Розвиток олігофренії

 2. Розвиток галактоземії

 3. Народження дитини з синдромом Шерешевського-Тернера

 4. Розвиток хвороби Вільсона

 5. Народження дитини з синдромом Дауна


13. До лікаря звернувся чоловік 65 років зі скаргами на гострий біль у великих пальцях ніг. Він любить і часто вживає пиво. Виникла підозра на подагру. Вміст якої з перерахованих речовин необхідно визначити в крові для підтвердження діагнозу?

 1. Сечової кислоти

 2. Білірубіну

 3. Кетонових тіл

 4. Сечовини

 5. Лактату


14. Відомо, що фенілкетонурія виникає внаслідок мутації гена, відповідального за перетворення амінокислоти фенілаланіну й розпаду її до кінцевих продуктів обміну - СО2 і Н2О. Вкажіть, який шлях обміну фенілаланіну призведе до розвитку фенілкетонурії?

 1. Фенілаланін → тирозин → тироксин

 2. Фенілаланін → тироксин → норадреналін

 3. Фенілаланін → тироксин

 4. Фенілаланін → фенілпіруват → кетокислоти

 5. Фенілаланін → тирозин → меланін


15. Хворий К., 48 років, що страждає на ожиріння, проводив курс лікувального голодування в домашніх умовах. На 10-у добу з’явилося глибоке гучне дихання, артеріальний тиск знизився до 90/60 мм.рт.ст, зменшилося виділення сечі, сеча з запахом ацетону. Чим обумовлені описані явища?

 1. Негазовим алкалозом

 2. Гіперглікемією

 3. Кетозом

 4. Гіпоглікемією

 5. Газовим ацидозом


16. У дитини 6 місяців з уповільненим фізичним і психічним розвитком відзначається збліднення шкірних покривів, волосся, райдужної оболонки ока, позитивна проба Фелінга (з 3% розчином трихлороцтового заліза). Яке з зазначених спадкових захворювань виявлено в дитини?

 1. Галактоземія

 2. Алкаптонурія

 3. Хвороба Дауна

 4. Альбінізм

 5. Фенілкетонурія


17. При обстеженні у хворого було встановлено діагноз алкаптонурії - спадкового захворювання, обумовленого дефіцитом ферменту:

 1. Тироксингідроксилази

 2. Оксидази гомогентизинової кислоти

 3. Фенілаланінгідроксилази

 4. Тирозинази

 5. Моноамінооксидази


18. Через місяць після видалення у хворого значного відрізка тонкої кишки у нього досліджували кров на вміст білка в плазмі, що склав 3,5 г/л. Як класифікувати за цими даними зміни білкового складу крові?

 1. Диспротеїнемія

 2. Гіперпротеїнемія

 3. Парапротеїнемія

 4. Гіпопротеїнемія

 5. Гіперазотемія

19. При обстеженні у хворого в сироватці крові виявлено підвищений вміст ліпопротеїдів низької щільності. Яке захворювання можна чекати у цього хворого?

 1. Запалення легенів

 2. Гострий панкреатит

 3. Гастрит

 4. Атеросклероз

 5. Ушкодження нирок


20. Пацієнт, у якого наявна лихоманка протягом трьох тижнів, втратив вагу. Визначення залишкового азоту крові показало, що він становить 70ммоль/л. Який азотистий баланс у хворого?

 1. Позитивний

 2. Негативний

 3. Нормальний

 4. Відносний

 5. -


21. У хворого з інфекційним захворюванням концентрація білка в крові складає 120 г/л. Яка кількісна зміна білкового складу крові наявна?

 1. Гіперпротеїнемія

 2. Гіпопротеїнемія

 3. Парапротеїнемія

 4. Диспротеїнемія

 5. Гіперазотемія


22. У хворого з печінковою комою вміст загального білка в крові становить 40 г/л, вміст альбумінів і фібриногену знижений, γ-глобуліну підвищений. Як називаються такі зміни білкового складу крові?

 1. Гіпопротеїнемія

 2. Гіперпротеїнемія

 3. Диспротеїнемія

 4. Гіперазотемія

 5. Парапротеїнемія


23. При голодуванні у хворого може підвищуватися кількість ліпідів у крові. Яка форма гіперліпемії наявна в цьому випадку?

 1. Церебральна

 2. Ретенційна

 3. Транспортна

 4. Аліментарна

 5. Діенцефальна


24. В експерименті тварині зруйнували вентрамедіальні ядра гіпоталамуса, внаслідок чого у неї спостерігається розвиток ожиріння. Який вид ожиріння наявний в цьому випадку?

 1. Аліментарне

 2. Церебральне

 3. Гормональне

 4. Гіперпластичне

 5. Гіпертрофічне


25. У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?

 1. Катаболізму гему

 2. Розпаду піримідинових нуклеотидів

 3. Реутилізації пуринових основ

 4. Розпаду пуринових нуклеотидів

 5. Розпаду білків


26. Хворий, 67 років, страждає на атеросклероз судин головного мозку. При обстеженні виявлено гіперліпідемію. Який клас ліпопротеїдів плазми крові найбільш імовірно буде значно підвищений при біохімічному дослідженні?

 1. Ліпопротеїди низької щільності

 2. Ліпопротеїди високої щільності

 3. Альфа-ліпопротеїди 2011р

 4. Хіломікрони

 5. Комплекси жирних кислот з альбумінами


27. При обстеженні чоловіка 45 років, що перебував тривалий час на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?

 1. Недостатня кількість білків

 2. Надмірна кількість води

 3. Надмірна кількість вуглеводів

 4. Недостатня кількість жирів

 5. Недостатня кількість жирів і білків


28. До лікарні доставлено дворічну дитину з уповільненим розумовим і фізичним розвитком, що страждає на часті блювання після прийому їжі. У сечі виявлено фенілпіровиноградну кислоту. Наслідком порушення якого обміну є ця патологія?

 1. Вуглеводного

 2. Амінокислотного

 3. Водно-сольового

 4. Фосфорно-кальцієвого

 5. Ліпідного

29. В’язень оголосив голодування. Після тижня голодування у нього в крові спостерігалася гіпоглікемія, гіпопротеїнемія, гіперліпемія й кетонемія. Яка форма гіперліпемії розвинулась у нього?

 1. Аліментарна

 2. Харчова

 3. Транспортна

 4. Есенціальна

 5. Ретенційна


30. При обстеженні жінки 50 років, що тривалий час перебувала на рослинній дієті, виявлено гіпотензію, м’язову слабість, негативний азотистий баланс. Який фактор найбільш імовірно призвів до такого стану пацієнтки?

 1. Надмірна кількість вуглеводів у раціоні

 2. Недостатня кількість вуглеводів у раціоні

 3. Надмірне споживання рідини

 4. Недостатня кількість жирів у раціоні

 5. Недостатня кількість білків у раціоні


31. У хворого при нормальному вмісті загального білка в крові спостерігаються зміни співвідношення окремих білкових фракцій. Як називається таке явище?

 1. Гіперпротеїнемія

 2. Диспротеїнемія

 3. Парапротеїнемія

 4. Гіпопротеїнемія

 5. Монопротеїнемія


32. Поліненасичені ω- 3- жирні кислоти, які містяться в морскій рибі, та препарати, створені на їх основі, рекомендовані для профілактики атеросклерозу. Який механізм дії вказаних жирних кислот і препаратів?

А. В організмі людини ці кислоти перетворюються на ейкозаноїди

В. Є вазоконстрикторами та активаторами агрегації тромбоцитів

С. Є вазодилятаторами та інгібіторами агрегації тромбоцитівD. Активують лецитин-холестирин-ацилтрансферазу, що входить до складу ЛВЩ

Е. Інгібують Со-А-редуктазу


33. Апопротеїни - це:

А. Білкові клітинні рецептори до ліпопротеінів плазми крові

В. Різновид „модифікованих” ліпопротеїдів

С. Ліпопротеїни плазми крові без білкової частиниD. Білковий компонент ліпопротеінів плазми крові

Е. Аномальні білки, що мають властивості ліпопротеінів


34. Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення?

A.Гіпопротеїнемія

B.Парапротеїнемія

C.Протеїнурія

D.Гіперальбумінемія

E.Гіпоглобулінемія


35. У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку?

А. Відносна гіперпротеїнемія

В. Парапротеїнемія

С. Диспротеїнемія

D. Абсолютна гіперпротеїнемія

Е. Абсолютна гіпопротеїнемія
36. У крові хворих на цукровий діабет спостерігаеться підвищення вмісту вільних жирних кислот (ВЖК). Причиною цього може бути:

A. Підвищення активності тригліцеридліпази адипоцитів

B. Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА

C. Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4

D. Зниження активності фосфатидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові

E. Активація утилізації кетонових тіл


37. Чоловік 70-ти років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу?

А. Низької щільності

В. Холестерин

С. Високої щільності

D. Проміжної щільності

Е. Хіломікрони
38.Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність парапротеїну в зоні гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження діагнозу мієломи?

А.Білок Бенс-Джонса

B.Антитрипсин

C.Церулоплазмін

D.Білірубін

E.Гемоглобін
39.У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого ферменту спостерігається у новонародженого?

А.Амілаза

B.Мальтаза

C.Лактаза

D.Ізомальтаза

E.Сахараза
40.У новонародженої дитини на пелюшках виявлені плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов’язане?

А.Галактоза

B.Холестерин

C.Тирозин

D.Триптофан

E.Метіонін
41.У дитини 1,5 років спостерігається відставання в розумовому і фізичному розвитку, посвітління шкіри і волосся, зниження вмісту в крові катехоламінів. При додаванні до свіжої сечі декількох крапель 5% розчину трихлороцтового заліза з'являється оливково-зелене забарвлення. Для якої патології обміну амінокислот характерні дані зміни?


 1. Тирозиноз

 2. Ксантоурія

 3. Алкаптонурія

 4. Альбінізм

 5. Фенілкетонурія


Ситуаційні задачі
1.Хвора, 60 років,страждає на атеросклероз судин нижніх кінцівок, ішемічну хворобу серця. При обстеженні виявлено гіперліпідемію.

 1. Який клас ліпопротеїдів плазми крові буде підвищуватись?

 2. Які існують класи ліпопротеїдів? Характеристика.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Хвора, 60 років,страждає на атеросклероз судин нижніх кінцівок, ішемічну хворобу серця. При обстеженні виявлено гіперліпідемію.

1.Що таке гіперліпопротенемія?

2.Як класифікують гіперліпопротенемії?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.Хвора перенесла енцефаліт, після чого в неї підвищився апетит (поліфагія). Вона почала набирати вагу. Виникло ожиріння.

1.Як називається такий тип ожиріння?

2. Які причини його виникнення?

3.Як класифікують ожиріння за етіологією?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Хвора перенесла енцефаліт, після чого в неї підвищився апетит (поліфагія). Вона почала набирати вагу. Виникло ожиріння.

1. Дайте визначення поняття «ожиріння».

2. Визначіть тип ожиріння. Обгрунтуйте відповідь.

3. Які існують експериментальні моделі ожиріння.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Хворого доставили в клініку в коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет ІІ типу протягом 5 років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, в повітрі, що видихається, відчутний запах ацетону.


 1. Які зміни з боку жирового обміну є у хворої Обгрунтуйте відповідь.

 2. Для якого ускладнення даного захворювання характерні такі симптоми?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Хворий поступив в лікарню з діагнозом «аденома острівців Лангерганса». Характерне виражене ожиріння.

1. З чим повязане ожиріння в даному випадку?

2.Які види ожиріння існують? Дайте класифікацію?

3. Як називається тип ожиріння у даного хворого?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.У дитини, яка хвора на квашіоркор, виявили дефекти зубів, розхитування зубів, атрофію ясен.

1.Що є причиною цих порушень?

2.Які ще зміни можуть виникати при квашіоркорі?

3. Яка профілактика і лікування цієї патології.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.У дитини двохмісячного віку на ділянці носа, щік, на склерах та на вухах з’явилися темні плями. Сеча при стоянні на повітрі стає чорною.

1.З накопиченням якої речовини в крові і сечі це пов’язано?

2. Як називається ця патологія?

3. Який тип успадкування лежить в її основі.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.У дитини 5-місячного віку визначено високий вміст гомогентизинової кислоти.

1. Для якої патології це характерно?

2. Дефект якого ферменту має місце при даній патології.

3.Який тип успадкування лежить в основі?


____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.Дитині 9 міс. Має світле волосся (батьки - брюнети) дуже світлу шкіру та блакитні очі. Має місце фізичне і психічне відставання у розвитку. Проба Фелінга (з 3% розчином трихлороцтового заліза) позитивна.

1. Рівень якої амінокислоти треба визначити?

2. Дефект якого ферменту має місце при даній патології.

3.Який тип успадкування лежить в основі?

Який механізм розвитку даної патології?

4. Які існують міри профілактики і лікування цього захворювання на сьогодні?


____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на болі в мілких суглобах рук і ніг. При огляді відмічається збільшення суглобів, їх деформація. Лабораторно виявлено підвищений вміст уратів.

1. Про яке захворювання йдеться?

2. Який механізм розвитку змін, що мають місце у хворого?

3. Які патогенетичні міри профілактики і лікування даної патології?


____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на болі в мілких суглобах рук і ніг. При огляді відмічається збільшення суглобів, їх деформація. Лабораторно виявлено підвищений вміст уратів.

1. Про яке захворювання йдеться?

2.Чому при цьому захворюванні вражаються саме суглоби і хрящі?

3.Що є факторами ризику даної патології?

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Хвора знаходиться в гематологічному відділенні з діагнозом «мієломна хвороба». Скаржиться на біль в ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Білок крові – 130г/л

1. Що лежить в основі хвороби?

2. Чому дорівнює білок крові в нормі? З чим повязане збільшення рівня білка в крові і яку назву це носить?

3.Який білок зявляється в крові при цій патології? Як він називається?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Студент фізкультурного факультету готувався до змагань. Протягом останніх трьох діб посилено тренувався. Під час обстеження виявлено зміни білкового складу крові?

1. Які зміни білкового складу крові були виявлені у студента?

2. Поясніть механізм розвитку.

3. Які ще зміни білкового складу крові Вам відомі. Їх характеристика.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Через місяць після видалення у хворого значного відрізка тонкої кишки у нього досліджували кров на вміст білка в плазмі, що склав 3,5 г/л. 1.Як класифікувати за цими даними зміни білкового складу крові?

2. Які спадкові форми даного порушення білкового складу крові Вам відомі. Їх характеристика.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка