2. Контрольна робота з біології для абітурієнтів ман учнівської молоді (8-9 класи)


Секція «Загальна біологія та біологія людини»Сторінка2/2
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.52 Mb.
1   2

Секція «Загальна біологія та біологія людини»


1. Аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму ДНК озимої м’якої пшениці методами полімеразної ланцюгової реакції.

2. Біоіндикація в житті людини.

3. Фізіологічні, морфологічні та психологічні характеристики учнів відповідно до кольору очей.

4. Фауна родини мурашок (Formicidae) двох фізико-географічних районів Прут-Сіретського межиріччя.

5. Вивчення поширення окремих аутосомних генів в популяції населення села Червона Слобода.

6. Патогенний вплив омели біолої (Viscum album L.) на рослини-живителі.

7. Оцінка паразитологічної ситуації в Івано-Франковській області.

8. Вивчення поліморфізму збудника церкоспорозу.

9. Палеонтологічні дослідження на території Сумської області.

10. Регуляція періодичної моторної активності шлунково-кишкового тракту.

11. Адгезія мікроорганізмів роду Staphylococcus, колонізуючих верхні дихальні шляхи людини.

12. Вивчення активності каталази у грунтах по берегах р. Шпакова.

13. Інвазії види міста Чернігова та його околиць.

14. Будова пародонту та його основні захворювання.

15. Вплив учбового навантаження протягом навчального року на деякі біохімічні показники крові та психічний стан учнів 10 класу.

16. Особливості переживання страху смерті у підлітків та осіб юнацького віку.

17. Порівняльно-морфологічне дослідження кохлеарних ядер бурозубки звичайної, крота європейського та миші хатньої.

18. Характеристика фіторізноманітності проектованого заказника “Ковалево” та фітосозологічні аспекти.

19. Стан мікробіоценозу носоглотки робітників Тернопільської меблевої фабрики.

20.Вивчення різноманіття мешканців, харчових взаємовідносин прісноводного біоценозу та вплив на нього оточуючого середовища.

21. Властивості нейродинамічних функцій у людини.

22. Вплив контрикала на кисневий та водно електолітний баланс мозку при моделюванні дії загальної вібрації.

23. Дослідження закономірностей наслідування просторових форм борідки у високих борідкових півників (Tall Bearder Irises) та застосування їх у селекційній роботі.

24. Біоекологічні особливості представників сімейства Orchidaceae водозбірного басейну ріки Чорної (Західний Крим).

25. Пошук групи генів, задіяних у синтезі тіопептидного антибіотика біоміцину.

26. Дослідження пекарних дріжджів. Визначення ваги клітини і здібності до розмноження.

27. Імунодіагностика системи гемостаз.

28. Аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму ДНК озимої м’якої пшениці для маркування генів чутливості до фотоперіоду.

29. Вплив біологічних ритмів на фізіологічний стан і працездатність учнів середнього шкільного віку.

30. Схильність до інфекційних захворювань людей з різними групами крові.

31.Природні цеоліти Сокирницького родовища та можливості
їх застосування.

32. Паразитизм, гіперпаразитизм, хижацтво.

33. Колір як інструмент впливу на підсвідомість.

34. Резус – фактор як елемент генетичного моніторингу.

35. Роль оксиду азоту в механізмах ішемічного прекондиціювання міокарду.

36.Сечокам’яна хвороба. Основні чинники, що спричиняють захворюваність у мешканців Центрального району м. Сімферополя.

37.Виявлення новоутворів паренхіматозних органів людини
з використанням допплерівського ефекту.

38.Ефективність використання фізичних факторів на етапі відновлювальної терапії захворювань пародонту.

39. Особливості кореляційних зв’язків електричної активності головного мозку у тета-діапазоні у людей з різним рівнем літературних здібностей.

40. Вплив йододефіциту на інтелектуальний, фізичний та психічний розвиток підлітків у Снятинському районі.

41. Вивчення біології та якісного складу мезозоопланктонного співтовариства загону Cpepoda в опріснених ділянках Севастопольської бухти.

42. Народження дітей з вадами розвитку в “Поліській зоні” та причини їх виникнення.

43. Функціональні зміни серцево-судинної системи старшокласників
в умовах психоемоційного стрессу.

44. Вивчення особливостей успадкування хронотипу людини


у Харківській популяції.

45. Показники крові за дії екопатогенних чинників та адаптогену.

46. Біоетанол з рослинних відходів – паливо майбутнього, що збереже довкілля». (Конструювання штамів дріжджів-продуцентів біоетанолу
з рослинних відходів).

47. Ультраструктурні зміни клітинних популяцій у слизової оболонки шлунку щурів при гіпертиреозі.

48. Дослідження впливу загартування на ступінь виразності десинхронозу при стресах.

49. Алелопатична активність кореневих виділень Cyperus esculentus


L. (Cyperaceae) у агрокліматичних умовах Миколаївської області.

Секція «Сільське господарство»


1. Перспективні сорти картоплі для грунтово-кліматичної зони Бердичівщини.

2. Вивчення біоіндикатора (серед культурних рослин) на вміст свинцю


в грунті.

3. Вплив агростимуліну на ростові параметри перцю сорту "Дарунок Молдови".

4. Ефективність використання імуномоделюючого препарату "Гомотин" для підвищення природної резистентності організму сільськогосподарських тварин в умовах дії паратипових факторів.

5. Вплив підкорму "Айдар" на ріст та розвиток кімнатно-оранжерейних рослин.

6. Вивчення впливу різних технологій вирощування насіння на продуктивність сільськогосподарської культури – картоплі.

7. Регенераційна здатність живців ліщини деревоподібної.

8. Вивчення змін кількості та якості клейковини м'якої озимої пшениці
у період післязбирального дозрівання.

9. Характеристика мікроорганізмів грунту та їх вплив на врожайність сільськогосподарських культур.

10. Вплив мінеральних добрив на формування, урожай та якість зерна ярої пшениці.

11. Медопродуктивність бджіл карпатської породи в умовах Придніпровського межиріччя Буковини.

12. Характеристика морфологічних властивостей різноманітних сортів цинії в умовах екстримального землеробства Донбасу.

13. Бджільництво в Рогатинському районі.

14. Екотоксикологічна оцінка вмісту свинцю і кадмію в системі "грунт - рослина".

15. Вплив препарату "Престиж" на врожайність та якість бульб картоплі.

16. Особливості росту та розвитку помісних і чистопородних бичків
в умовах племзаводу ТОВ ВНФ "Зеленогірське.

17. Порівняльне вивчення сортів льону-довгунця в грунтово-кліматичних умовах північно-східного Полісся України.

18. Медоносні рослини Каховщини.

19.Агроекологічні аспекти сортовипробування нових гібридів кукурудзи.

20. Вплив гетерозису на розвиток та адаптивність сортів та гібридів томатів в тепличному фермерському господарстві «Мрія».

21. Ростовий рух у рослин.

22. Біохімічні мутації насіння гірчиці сарептської під дією етилметансульфонату.

23. Перспективи вирощування фундука в умовах Степової зони України.

24. Вплив інгібіторів росту рослин-ретардантів на ріст, розвиток
і продуктивність озимого ріпака.

25. Вивчення впливу гумісолу на морфофізіологічну та якісну характеристику картоплі.

26. Вплив агростимуліну та емістиму С на продуктивність томатів
і перцю.

27. Ефективність використання імуномодулюючих препаратів гомо тин


і любес для підвищення природної резистентності організму телят в умовах дії паратипових факторів.

28. Вивчення продуктивності та адаптивності гібридів огірків.

29. Хімічний склад та використання видів роду Calendula L.

30. Вивчення сортів і гібридів моркви столової для отримання надранніх, екологічно чистих коренеплодів.

31. Вплив різних технологій вирощування насіння на продуктивність сільськогосподарської культури – картоплі.

32. Ріст, розвиток та врожайність гібридів соняшнику в умовах господарства «Сади України» Кегичівського району Харківської області.

33. Калюсна культура столових буряків Beta Vulgaris L.

34. Вплив умов зростання, агротехнологій на врожай та якісні характеристики зерна ярого ячменю.

35. Порівняльний аналіз якісного впливу кислотних опадів на енергію проростання господарсько-цінних культур.

36. Бабезіоз собак.

37. Дослідження епіфітних та ендофітних бактерій овочевих культур.

38. Вплив способу зберігання на вміст аскорбінової кислоти в плодово-ягідній продукції.

39. Накопичення залишкових кількостей пестицидів у бульбах картоплі
і грунті при використанні препарату «Престиж» та інших інсектицидів.

40.Економічна ефективність вирощування врожаїв яблуні за інтенсивними голландськими технологіями.

41. Покращення енергозабезпечення села за рахунок інтенсивнішого використання сільськогосподарських земель.

42. Вплив умов утримання кролів на плодючість та якість шерсті.

43. Дослідження ріпаку як сировини для виробництва біологічного дизельного пального.

44. Рибництво як галузь сільського господарства.

45. Вплив погодних факторів на запаси лікарських рослин урочища «Харитинівка» Балтського району Одеської області.

46. Медоноси – сидерати Каховщини.

47.Дослідження стійкості гібридів кукурудзи до несприятливих екологічних факторів.

48. Ростові рухи у рослин.

49. Деякі аспекти біології цикорію дикого в Борзнянському районі Чернігівської області.

Секція «Медицина»


1. Хронобіологічні аспекти захворюваності та наслідків мозкових інсультів.

2. Психофізіологічні особливості дітей старшого шкільного віку


з підвищенним артеріальним тиском.

3. Фаст Фуд. Вплив швидкої їжі на організм людини.

4. Дослідженя і аналіз показників учнів гімназії міста Кіровсьька Луганської області.

5. Стан захворюваності на артеріальну гіпертензію.

6. Морфологічні зміни цитологічних та гістологічних показників епітеліальної тканини при паталогії рак молочної залози.

7. Особливості кардіореспіраторної системи глухих дітей молодшого шкільного віку.

8. Вплив препаратів кальцію та VitD 3 на швидкість процесів зрощення довгих трубчастих кісток.

9. Ресурсна оцінка сировинних запасів ведмежої цибулі урочища “Темний ліс”Богуславського р-ну та її лікувальні властивості.

10. Вплив інтервального гіпоксичного тренування на параметри вільнорадикально-го гомеостазу у тканинах експериментальних тварин.

11. Проблема СНІДу в Ленінському районі та Криму.

12.Вплив вагітності і пологів у юному віці на формування репродуктивного здоров’я.

13. Виразкова хвороба шлунка.

14. Стандарти надання медичної допомоги та їх впровадження в закладах охорони здоров’я Житомирщини.

15. Дослідження алергічних реакцій та основних груп алергенів. Алергії та імунітет.

16. Динаміка інфікованості донорської крові вірусом гепатиту С.

17. Вплив гіпокінезії на пасивні електричні властивості, склад


й остеометричні параметри стегнової кістки білих щурів. Способи профілактики остеопорозу при гіпокінезії.

18. Динаміка зараженості гельмінтозами учнів НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцею” смт. Любашівка.

19. Вплив комп’ютерної гри на офтальмологічний та психофізіологічний статус підлітків.

20. Захисні механізми морських риб при дії природних і антропогенних чинників.

21. Комплекси заліза з амінокислотами та аскорбіновою кислотою.

22. Вегетативна регуляція серцевого ритму підлітків у стані спокою


та під час емоційного напруження.

23. Санітарно-епідеміологічне значення кліщів рекреаційних зон


м. Запоріжжя.

24. Морфофункціональний стан яєчників самиць щурів за дії іонізуючої радіації у різні вікові періоди.

25. Особливості психофізіологічних показників підлітків та юнаків
15-16 річного віку, які проживають у 4 зоні посиленого радіоекологічного контролю.

26. Природні інгібітори проліферації.


27.Біотехнологія. Генетично-модифіковані продукти. «Їжа Франкенштейна».


28. Діагностичні можливості темнопольного методу дослідження краплі крові.

29. Методика вимірювань кутових та лінійних показників на рентгенограмах черепа людини.

30. Онкологічні захворювання щитоподібної залози та радіаційна ситуація в Черкаському регіоні: 20 років після Чорнобиля.

31. Особливості кардіореспіраторної системи глухих дітей молодшого шкільного віку.

32. Наркотичний синдром плоду. Наркоманія. Наркотики.

33. Проблема використання голчастих аплікаторів у лікувально-відновлювальних цілях для спортсменів високого класу.

34. Дослідження буферних властивостей деяких амінокислот і їх дипептидів.

35. Медичні і соціальні аспекти сказу на прикладі Радивилівського району Рівненської області.

36. Туберкульоз – небезпечна хвороба XXI століття.

37. Вплив селеніту натрію на функціональний стан щитоподібної залози щурів за умов хронічної алюмінієвої інтоксикації.

38. Діагностика субклінічних маркерів папілома вірусної інфекції шийки матки.

39. Вплив лазерного випромінювання на фізичні та біологічні структури.

40. Дослідження післяопераційних тромбоемболічних ускладнень
в травматології та ортопедії, їх профілактика в сучасних умовах.

41. Вплив пілоїдотерапії на комплексне лікування ревматизму у дітей шкільного віку.

42. Моніторинг мікроелементного статусу дівчаток-підлітків м. Одеси по вмісту металів у волоссі.

43. Характеристика гуморальної імунної відповіді у донорів імунізованих стафілококовим анатоксином.

44. Синдром перевантаження залізом у хворих на хронічний гепатит С.

45. Дослідження вмісту фосфатів в різних бухтах м. Севастополя. Визначення токсичної дози нітриту.

46. Стан шлункової секреції у осіб, хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки та неспецифічний виразковий коліт.

47. ¹³С – метацетіновий дихальний тест в діагностиці функції печінки при цирозах алкогольної і вірусної етіології.

48. Гепарин як засіб боротьби з пріонними інфекціями.

49. Вегетативна регуляція серцевого ритму у старшокласників


та чинники, що їх визначають.

Секція «Ботаніка та зоологія»


1. Особливості вирощування догляду та розмноження кактусів.

2. Оцінка стабільності розвитку в популяціях прудкої ящерки Lacerta agilis exigua в урбанізованих та природних екосистемах.

3. Вивчення видового складу та поширення ряду Лускокрилих або метеликів Lepidoptera серії Булавовусі або денні Rhophalocera.

4. Вивчення популяцій дикорослої опунції у Криму.

5. Порівняльний аналіз розмірних характеристик креветок родини Palacmonidae з прибрежних вод Криму.

6. Дослідження цитотоксичної активності окремих лікарських рослин Allsum сера-тестом.

7. Бріологічна індикація забруднення приземних шарів атмосфери міста Херсона.

8. Дослідження вікової структури ценопопуляції підсніжника білосніжного в Яворівському НПП.

9. Успадкування деяких господарсько-цінних ознак у сої (glycne max).

10. Дослідження особливостей та характеру видимих весняних міграцій птахів в околицях с.Перекопівка.

11. Роль населених пунктів сільського типу долини Південного Бугу
у збагаченні зимової орнітофауни Поділля.

12. Фізіолого-біологічні особливості деяких реліктових рослин, як показники адаптації.

13. Локальний екомоніторинг та вивчення впливу абіотичного фактору
у рамках роду Trichogramma.

14. Біологія та екологія оси Polistes dominulus Christ в м.Донецьку.

15. Генетичні та фенотипові переваги районованих порід бджіл.

16. Біологічні особливості гніздування деяких видів птахів-дуплогніздовиків на території Новосанжарського району Полтавської області.

17. Об’єкти ботанічного профілю природно-заповідного фонду Заліщицького району, стан їх збереженності та перспективи розвитку.

18. Гіногенез сріблястого карася.

19. Порівняльне морфо-екологічне дослідження кори мозочка жаби ставкової, квакші звичайної та ящерки прудкої.

20. Життева стратегія рослин відвальних екотопів як основа фіторекультивації природних відвалів Кривбасу.

21. Вивчення впливу біогумусу сорту «Старатель» і рідкой суміші «Айдар» на культуру томатів.

22. Рід осока Carex L у флорі м.Житомир та його околиць.

23. Попелиці садово-паркових насаджень м.Заполріжжя.

24. Вплив алоїну на ріст та розвиток кактусів.

25. Дослідження морфологічних особливостей та структури популяції жовточеревого полоза Coluber jugularis caspius на території Мигіївської сільської ради.

26. Пошкодження деревних насаджень смт. Демидівка Рівненської області на прикладі Гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum)».

27. Лікарські рослини Рахівського району.

28. Стан популяцій ковили (Stipa a) на території степових ділянок РЛП «Клебан-Бик».

29. Біологічне різноманіття каховської ділянки Дніпровського екокоридору.

30. Різнорічна динаміка біологічної продуктивності пере пологових земель і виявлення основних чинників, що впливають на флуктаційні процеси.

31. Ліхенофлора дендропарку «Червоноармійський.

32. Фауна жуків станфілінід Станично-Луганського відділення природного заповідника НАН України.

33. Рідкісні види водної флори річки Десна. Новгород-Сіверський район.

34. Оцінка декоративних властивостей видів роду Церсис (Cercis L.)


з метою їх подальшого використання в озелененні.

35. Поширення та різноманітність лишайників м.Коростишева.

36. Флора. Особливості видового складу флори штучних водойм Кам”янецького Придністров’я.

37. Вивчення біології та різноманітності денних метеликів рідного краю.

38.Паразитофауна основних промислових риб Каховського водосховища та ВНВРГ.

39. Адаптація рослинних організмів до дії іонізуючого випромінювання.

40. Морфометричні особливості щипавки Печенізького водосховища Харківської області.

41. Біологічні особливості гніздування деяких видів птахів-дуплогніздників на території Новосанжарського району Полтавської області.

42. Порівняльний аналіз зябрових апаратів морских і прісноводних риб.

43. Штормові викиди макрофітів в Казантипському природному заповіднику.

44. Гіногенез сріблястого карася.

45. Дендрологічні особливості використання видового складу деревних рослин в озелененні скверів і парків м. Шостки.

46. Таксономічний склад та екологічна характеристика Мохоподібних парків міста Чернівці.

47. Гельмінти типу Acantocephala ma Cestode як компонент паразитоценозу лісових БГЦ степової зони України.

48. Мінливість забарвлення черепашки наземного молюска Cepаea hortensis в урбанізованих біотопах м. Львова.

49. Екологічний вплив schisandra chinensis на деякі компоненти екосистеми.

50. Карантинні та інші види рослин, що потребують контролю у
м. Житомир.

51.Вплив бактеріальних препаратів на ріст і розвиток рослин ріпаку ярого.

52. Біоекологічна характеристика водойм міста Луцька.

Контактна інформація:

Адреса: Обласний комплекс (гімназія – інтернат – школа мистецтв), 25006, м. Кіровоград, вул. Леніна, 7.

Тел.: (0522) 27-53-74

E-mail: ktv.man.ua@gmail.com

Каталог: files -> man
files -> Портфоліо вчителя
man -> 1. контрольні завдання другого етапу конкурсу-захисту
man -> Розділ І візитна картка Розділ ІІ
man -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „ Хімія студентами спеціальностей 09. 03. 01 та 09. 03. 02
man -> Урок для учнів 5 класу Мета
man -> Молочний шоколад: корисно чи шкідливо?
man -> Теми науково-дослідницьких робіт учнів-членів Кіровоградської манум 2009 р
man -> Мандюк Надія Іванівна, вчитель історії та художньої культури, Подібнянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка