2. Монопольна влада. Реклама в умовах монополії. Висновок. ВступСкачати 44.21 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір44.21 Kb.
Обсяг: 25ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5)

Ціна: 60грн

Роль реклами на ринку монополістичної конкуренції

План

Вступ.

1. Ринок монополістичної конкуренції. Диференціація як своєрідне суперництво.

2. Монопольна влада.

3. Реклама в умовах монополії.

Висновок.

Вступ
Сучасне життя не можливо уявити без ринкових відносин, а відповідно і без ринків. Існує багато ринків: ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу тощо. Але умовно всі ці ринки можна поділити на два види:

1) ринки досконалої конкуренції – це структури, де існує багато продавців і покупців подібного товару. На такому ринку жоден з продавців і покупців не здатний рішуче вплинути на зміну торгової кон'юнктури, ціну і величину продажу;

2) ринки недосконалої конкуренції – це структури, у яких не діють умови повної конкуренції. Найсуттєвіша відмінність неповністю конкурентних ринків від повністю конкурентних полягає у здатності учасників таких ринків впливати на ринкові ціни.

Основними типами ринкових структур є досконала конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція та олігополія.

Монополістична конкуренція – це тип ринку, який допускає велику чисельність покупців і продавців. Велика кількість продавців здатна пропонувати покупцям різноманітні за асортиментом і якостями товари й широке коло послуг.

Монополістична конкуренція являється проміжним типом таких ринкових структур, як досконала конкуренція і чиста монополія. Чиста конкуренція і чиста монополія є винятками, а не правилом в ринковому середовищі. Більшість ринкових структур знаходяться десь між цими двома винятками. Монополістична конкуренція припускає змішання монополії і конкуренції: точніше, монополістична конкуренція містить у собі дуже значний обсяг конкуренції, змішаної з невеликою дозою монопольної влади.

Мій реферат присвячується рекламі, як одному з об’єктів ринку монополістичної конкуренції. Завдання моєї роботи – визначити причини виникнення монополій, проаналізувавши історію їх виникнення та розвитку; розглянути різні види монополій – їх спільні та відмінні риси. Визначити негативні і позитивні наслідки існування монополії для суспільства, та шляхи обмеження монопольної влади. З’ясувати поведінку монополіста, щодо встановлення ціни та максимізації прибутку.

Щоб детальніше розібратися в цій темі я розглянула такі питання:особливості ринку монополістичної конкуренції;монополістична конкуренція і економічна ефективність; рекламний монополізм; монопольна влада та фактори, що на неї впливають; наслідки монопольної влади; реклама як фактор диференціації продукції; реклама в умовах монополії;реклама на ринку монополістичної конкуренції; докази за і проти реклами.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Агапова И.И. История экономической мысли. Курс лекций. – М.:

Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 1998г. –

248 с.


2. Андрощук Г. “Несумлінна конкуренція: попередження і відповідальність”,

“Українські ділові новини”, 1994 р., №41

3. Бізнес №28 (391), 10 липня 2000 року. /Промислово-торгівельний огляд/

Відповідальний за випуск В.Анікеенко. -. вид. ЗАТ “видавництво “Бліц-

Информ” С.28-32.

4. Бізнес №29 (392), 17 липня 2000 року. (Промислово-торгівельний огляд/

“Лимонадные Джо’2000” І.Серєєв, М.Моргунський, Відповідальний за

випуск В.Анікеенко). -. вид. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Информ”.С.26-30.

5. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ для стедентов

экономических ВУЗОВ. –М. Вита-пресс, 1998. С. 240-247

6. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії.-К.: Основи, 1994,-336с.

7. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроекономика: Учебник. 2-издание-М.: МГУ

им.М.В.Ломоносова. издательство “Дело и Сервис”, 1999.-320 с.

8. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб.пособие.-К.:Вища шк. -

Знання, 1998.-478с.: ил.

9. Курс экономической теории: Учебное пособие /Под ред. проф. Чепурина

М.Н., проф. Киселевой Е.А.-Киров: Изд-во «Вятка», 1994, с.624

10. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса Санкт-Петербург.

Объединение «Печатный двор», 1992.-382 с.

11. Макконнелл Кэмпбелл Р., Бою Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и

политика. В 2т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 2.-М.: Республика, 1992.-

400с.: табл., граф.

12. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка/ Пер. з англ.

А.Олійник, Р.Скільський-К.: Основи, 1996-646с.

13. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки.-

Київ: Лібра, 1998.-256с.

14. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 3-е

издание. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 320 с.Обсяг: 25ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5)

Ціна: 60грн
Каталог: olderfiles
olderfiles -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
olderfiles -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
olderfiles -> Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель і споруд
olderfiles -> Реферат Безпека інформаційних систем та технологій
olderfiles -> Лекція з дисципліни «цивільний захист» для студентів всіх спеціальностей
olderfiles -> Методичні вказівки до вивчення теми Поняття та структура валютного ринку
olderfiles -> Реферат Тема: п оширен ня соціальн их небезпек, які загрожують життю І здоров'ю людини
olderfiles -> Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисциплін " Товарознавство (Харчові продукти)" для напряму підготовки
olderfiles -> Реферат здати за місяць до початку сесії Кафедра конституційного та адміністративного права 535 каб

Скачати 44.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка