№2 Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні Тема №3 Комунікативне призначення мови в професійній сферіСкачати 50.51 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір50.51 Kb.
ТипЗакон
Індивідуальна робота студентів
Написати реферат на одну із тем (25 сторінок)


теми

Тематика індивідуальних завдань

Тема №1

Державна мова — мова професійного спілкування

Тема

№2


Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні

Тема

№3


Комунікативне призначення мови в професійній сфері

Тема

№4


Професійна мовнокомунікативна компетенція

Тема

№5


Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови

Тема

№6


Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

Тема

№7


Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм

Тема

№8


Словники у професійному мовленні. Типи словників

Тема

№9


Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови

Тема

№10


Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації

Тема

№11


Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні

Тема

№12


Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів

Тема

№13


Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

Тема

№14


Текст як форма реалізації професійної діяльності

Тема

№15


Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування

Тема

№16


Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування

Тема

№17


Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації

Тема

№18


Ґендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування

Тема

№19


Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування

Тема

№20


Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації

Тема

№21


Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію

Тема

№22


Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення

Тема

№23


Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування

Тема

№24


Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера

Тема

№25


Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації

Тема

№26


Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови

Тема

№27


Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення

Тема

№28


Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада

Тема

№29


Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму»

Тема

№30


Класифікація документів

Тема

№31


Національний стандарт України. Склад реквізитів документів

Тема

№32


Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа

Тема

№33


Документація з кадрово-контрактних питань

Тема

№34


Довідково-інформаційні документи

Тема

№35


Етикет службового листування

Тема

№36


Наукова комунікація як складова фахової діяльності


Методичні рекомендації до написання реферату

Реферат має дослідницький характер і передбачає аналіз літератури з досліджуваної проблеми та самостійне дослідження мовного матеріалу, який добирається студентами з кращих зразків сучасної української літератури, публіцистики.

Робота передбачає таку структуру: вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури.

У вступній частині обґрунтовується актуальність обраної теми курсової роботи, визначається об'єкт та предмет дослідження, формулюється мета і завдання, що з неї витікають.

Структура двох наступних частин залежить від конкретної теми курсової роботи. Проте обов'язково має бути проаналізована лінгвістична література з досліджуваної проблеми, висвітлена теорія питання. Підбір мовного матеріалу для самостійного дослідження проводиться методом суцільної вибірки. Мовний матеріал систематизується, класифікується й описується. У висновках підводяться підсумки роботи.

Список використаної літератури подається в алфавітному порядку й оформляється згідно з бібліографічними вимогами, наприклад:Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономаріва. – Либідь, 2001. – 400 с.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk
ifsk -> Робоча програма навчальної дисципліни " країнознавство " Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта
ifsk -> Програма навчальної дисципліни іноземна мова (німецька) галузь
ifsk -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
ifsk -> Тема 1: роль фразеологічного фонду І метафори в культурі. Поняття культурної конотації
ifsk -> Особливості організації навчання в умовах кредитно-модульної системи; визначення рівнів володіння мовою
ifsk -> Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика та обсяг
ifsk -> Питання (завдання) для самоперевірки
ifsk -> Практичний блок
ifsk -> Змістовий модуль 1 практичне заняття №1 роль мови в житті суспільства план

Скачати 50.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка