2 організація виконання кваліфікаційної роботиСторінка1/35
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.08 Mb.
#12203
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


ЗМІСТ


ВСТУП.........................................................................................................

5

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ......................................................................

6

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ.......................................................................................................

12


2.1 Функції випускової кафедри……........................................................

12

2.2 Функції керівника кваліфікаційної роботи.........................................

13

2.3 Функції консультанта кваліфікаційної роботи...................................

14

2.4 Функції студента-дипломника.............................................................

15

2.5 Функції технічного секретаря ДЕК.....................................................

15

3 ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ.......................................................................................................

16


3.1 Загальні положення...............................................................................

16

3.2 Тематика кваліфікаційних робіт..........................................................

17

3.3 Структура та зміст кваліфікаційної роботи........................................

18

3.4 Рекомендації щодо здійснення оцінювання впливу на навколишнє середовище у кваліфікаційній роботі...................................................

23


3.5 Додаткові вимоги до змісту магістерської кваліфікаційної роботи.

27

4 ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ………………………...

30

4.1 Розрахунок рівня забруднення стічних вод поверхнево-активними речовинами…………………………………………………..

31

4.2 Розрахунок викидів забруднювальних речовин та обсягів відходів, що утворюються в технологічному процесі………………………..

33

4.2.1 Загальна характеристика дільниці з виготовлення пластмасової тари………………………………………………………………………..

33

4.2.2 Розрахунок викидів забруднювальних речовин на дільниці з виробництва пластикової тари……………………………………………...

34

4.3 Визначення реального хімічного навантаження на людину при забрудненні повітряного середовища…………………………………...

37

4.4 Система нормування в галузі радіаційної безпеки…………………

42

4.4.1. Нормування вмісту радіоактивних речовин у повітрі…………...

44

4.4.2. Нормування вмісту радіоактивних речовин у воді………………

45

4.4.3. Нормування вмісту радіоактивних речовин у харчових продуктах………………………………………………………………………….

46

4.5 Науково-технічні нормативи впливів на навколишнє природне середовище……………………………………...…………………………

48

4.5.1 Визначення ГДВ шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери………………………………………………………………………

48

4.5.2 Гранично-допустимий скид………………………………...……...

54

4.5.3 Розрахунок допустимої концентрації забруднювальної речовини у стічних водах………………………………………..……………….

55

4.6 Нормування показників накопичення відходів…………………….

56

4.6.1 Джерела утворення відходів та їх класифікація………………….

56

4.6.2 Показники накопичення відходів………………………………….

57

4.7 Нормування забруднення харчових продуктів……………………..

60

4.7.1 Нормативи пестицидного забруднення харчових продуктів……

63

4.7.2 Нормування вмісту важких металів у харчових продуктах……..

64

4.7.3 Нормування забруднення харчових продуктів антибактеріальними речовинами…………………………………………………………

65


5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ…………...……………………………………..

68


5.1 Основні положення…………………………...………………………

68

5.2 Правила оформлення пояснювальної записки……………………...

69

5.3 Правила оформлення графічної частини……………………………

78

6 РОЗГЛЯД ТА ЕКСПЕРТИЗА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ………..

80

6.1 Допуск до захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК)……

80

6.2 Рецензування та оцінювання кваліфікаційних робіт……………….

80

6.3 Перенесення термінів захисту кваліфікаційної роботи…………….

83

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.............................................................................

85

Додатки…………………………………..……………………………..

88Вступ
В умовах, що склалися в екологічній сфері, подальший суспільний прогрес значною мірою залежить від ефективності вжитих заходів із відвертання та мінімізації негативних екологічних наслідків господарської діяльності. Забезпечення сталого розвитку країни на основі раціонального використання природних ресурсів має супроводжуватися належною системою управління природокористування, що спирається на досконалу правову базу.

Сучасний етап розвитку людської цивілізації потребує наукової компетентності фахівців-екологів з вищою освітою, якісно нового теоретичного й методичного забезпечення науково-дослідницької діяльності. Творче мислення, вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у потоці наукової інформації; знання методології, теорії, технології є запорукою успішної професійної діяльності.

Глибоке розуміння суті природних явищ, інноваційне розв’язання неординарних завдань неможливі без оволодіння методами наукового пізнання, ознайомлення з логікою дослідного процесу, досвіду аналізувати й передбачати його подальший розвиток. Зростання вимог до професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів потребує більш активного залучення їх до науково-дослідницької роботи. Успішне оволодіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами та магістрами допомагає їм включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного використання. Це дає можливість сформувати у студентів навички самостійної роботи, досягнути певного фахового рівня та усвідомити поняття наукового дослідження, а також сприйняти не лише зміст роботи, але й правильно її оформити. Студент повинен знати, як обрати тему наукового дослідження, сформулювати наукову новизну й наукову гіпотезу, теоретично обґрунтувати проблему та вибрати методи її дослідження, впровадити отримані результати в практичну діяльність. Самостійна підсумкова робота студента над дипломною роботою має показати його зрілість як спеціаліста-еколога, вміння творчо вирішувати поставлені перед ним реальні професійні проблеми теоретичного і прикладного значення.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Каталог: sites -> default -> files -> Docs
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
Docs -> Програма вступних випробувань з дисципліни
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст
Docs -> «соціологічна концептуалізація інноваційної поведінки у транзитному суспільстві»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка