2 організація виконання кваліфікаційної роботи


Нормування показників накопичення відходівСторінка31/35
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.08 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

4.6 Нормування показників накопичення відходів
Лімітування розташування твердих промислових відходів (роз­роблення проектів лімітів розташування) виконують на підставі «Тим­часових правил охорони навколишнього природного середовища від відходів виробництва і споживання».
4.6.1 Джерела утворення відходів та їх класифікація

В Україні накопичено близько 20 млрд т виробничих відходів, їх переробка та утилізація є однією з актуальних проблем захисту довкілля від шкідливих речовин.

Усі види промислових відходів поділяють на тверді, рідкі та газоподібні. Тверді відходи класифікують за трьома категоріями: промислові, сільськогосподарські та відходи міського господарства (побутові). Основна маса твердих промислових відходів утворюється на підприємствах:


  • гірничої та гірничо-хімічної промисловості (шлаки, відвали та ін.);

  • чорної та кольорової металургії (шлаки, шлами, пил та ін.);

  • металообробної промисловості (стружка, браковані вироби та ін.);

  • лісової та деревообробної промисловості (лісозаготівельні відходи, відходи лісопиляння, деревостружкових, деревоволокнистих плит, шаруватих пластиків, карболітових, королітових плит, відходи клеїв, смол і лакофарбових матеріалів);

  • енергетичного господарства – теплових електростанцій (зола, шлаки);

  • хімічної та суміжних галузей промисловості (фосфогіпс, галіт, огарок, шлаки, шлами, цементний пил, відходи органічних виробництв: гума, пластмаси та ін.);

  • харчової промисловості (кістки, шерсть та ін.);

  • легкої промисловості (шмати тканини, шкіри, гуми, пластмас та ін.).

До рідких відходів належать осад стічних вод після їх обробки, а також шлами пилу мінерального та органічного походження в систе­мах мокрого очищення газів.

Для повного використання відходів як вторинної сировини розроблено їх промислову класифікацію. Наприклад, лом і відходи металів за фізичними ознаками поділяють на класи, за хімічним складом – на групи та марки, за показниками якості – на сорти. Оскільки тверді відходи скидають на ґрунт контрольованих та неконтрольованих звалищ, полігонів тощо або захоронюють у ґрунті, важливе значення мають показники нормативів гранично допустимих концентрацій токсичних речовин у ґрунті (ГДКг).


4.6.2 Показники накопичення відходів

ГДК хімічної речовини в орному шарі ґрунту – це кількість речовини, що не повинна спричиняти прямого або опосередкованого негативного впливу на ґрунт та інші компоненти довкілля, а найважливіше – на здоров’я людей. Водночас ГДК шкідливих речовин мають сприяти самоочищенню ґрунту. У разі відсутності ГДКг забрудненість оцінюють зіставленням вмісту хімічних речовин у забруднених (досліджуваних) і контрольних зразках ґрунту. Обґрунтовуючи ГДКг, орієнтуються на основні показники, які визначають експериментально:  • МА – міграційний атмосферний показник шкідливості, що характеризує перехід хімічної речовини з органічного шару ґрунту в атмосферу, мг/м;

  • MB – міграційний водний показник шкідливості, що характеризує перехід хімічної речовини з орного шару ґрунту в ґрунтові та поверхневі води, мг/дм3;

  • ТВ – транслокаційний водний показник, що характеризує перехід із орного шару ґрунту через кореневу систему в зелену масу та плоди рослин, мг/кг;

  • ЗС – загальносанітарний показник шкідливості, що характеризує вплив хімічної речовини на самоочисну здатність ґрунту та ґрунтовий мікробіоценоз, мг/кг.

Значення ГДК для різних хімічних речовин, що містяться в промислових відходах, наведено в таблиці 4.14.

Якщо ГДК відоме, можна розрахувати клас небезпеки (токсичності) відходів. Згідно з методичними рекомендаціями для визначення токсичності промислових відходів їх поділяють на 4 класи токсичності:

I – надзвичайно небезпечні;

II – високонебезпечні;

III – помірно небезпечні;

IV – малонебезпечні.


Таблиця 4.14 – Значення ГДК для різних хімічних речовинРечовина

ГДК, мг/кг

Речовина

ГДК, мг/кг

Марганець

1500

Бромфос

0,4

Миш’як

2

Перхлорвініл

0,5

Ртуть

2,1

Ізопропілбензол

0,5

Свинець

20

Фосфорооксид

200

Хром

0,05

Формальдегід

7

Бенз(а)пірен

0,2


Критерієм для визначення класу небезпеки відходів є індекс токсичності – Kі, що визначають за формулою


(4.36)
де ГДКі – гранично допустима концентрація в ґрунті токсичної хімічної речовини, що міститься у відході;

– безрозмірний коефіцієнт, що характеризує розчинність речовини у воді;

gв – вміст цього компонента в загальній масі відходів.Розрахувавши значення для деяких компонентів відходів, вибирають 1–3 основних компоненти, що мають мінімальне значення . Сумарний індекс токсичності (небезпеки) Ксум визначають за формулою
, (4.37)
де кількість компонентів, < 3.

За відомим значенням Ксум встановлюють клас токсичності (табл. 4.15).Якщо для конкретних речовин відсутні дані ГДК у ґрунті, коефіцієнт розраховують за формулою
(4.38)
де ЛД50 – середня летальна доза речовини залежно від маси тіла людини, мг/кг;

kл – коефіцієнт леткості цього компонента в частках одиниці (для ССl4 Рнас = 112,2 мм рт. ст., звідки kл = 112,2·760-1 = 0,15).

Знаючи Кі, визначають Ксум.
Таблиця 4.15 – Класи токсичності шкідливих речовин

Сумарний індекс

токсичності КсумКлас токсичності (небезпеки)

Ступінь небезпеки

2

І

Надзвичайно небезпечні

2–16

II

Високонебезпечні

16,1–30

ІІІ

Помірно небезпечні

>30

IV

Малонебезпечні


У цьому випадку класам небезпеки відповідають такі значення :
І – менше 1,3; II – 1,2–3,3; III – 3,3–10; IV – понад 10.

За відсутності значень ГДК у ґрунті та ЛД50 для деяких речовин, що є компонентами відходів, і при наявності даних з ГДК речовин для повітря робочої зони, а також відповідних класів небезпеки, користуються умовною величиною ЛД50.

Класи небезпеки речовин для повітря робочої зони та відповідні умовні величини ЛД50 наведено в таблиці 4.16.

Проби ґрунту відбирають на ділянці площею 25 м2 у 3–5 точках по діагоналі з глибини 0,25 м, а при визначенні впливу забруднень на ґрунтові води пробу беруть з глибини 0,75–2,0 м у кількості 0,2–1,0 кг.

Рівень накопичення відходів на території підприємства встановлюють за двома показниками:


  • гранична кількість токсичних промислових відходів на території підприємства;

  • гранично допустимий вміст токсичних сполук у промислових відходах.

Таблиця 4.16 – Класи небезпеки у повітрі робочої зони та умовні


величини ЛД50

Клас небезпеки

Умовна величина ЛД 50

І

15

II

150

III

5000

Гранична кількість відходів на території підприємства – це така їхня кількість, яку можна розмістити за умови, що можливе накопичення шкідливих речовин у повітрі не перевищує 30% ГДК у повітрі робочої зони, тобто 0,3 ГДКрз. Граничну кількість визначають шляхом:  • вимірювання (визначення) вмісту токсичних речовин у повітрі з урахуванням ефекту сумації;

  • отримання середньозваженої концентрації (Ссз) поділом її на відповідне значення 0,3 ГДКрз.

Якщо це відношення більше 1, тобто
(4.39)
то кількість відходів, що знаходяться на території, є граничною і їх необхідно негайно вилучити. Граничний вміст токсичних сполук у відходах визначає клас небезпечності цих відходів.

Каталог: sites -> default -> files -> Docs
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
Docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
Docs -> Програма вступних випробувань з дисципліни
Docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст
Docs -> «соціологічна концептуалізація інноваційної поведінки у транзитному суспільстві»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка