2 Розділ Робота з обдарованими дітьми як педагогічна проблема


Вчитель у системі реалізації програми “Обдарованість”Сторінка4/6
Дата конвертації06.11.2017
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6

Вчитель у системі реалізації програми “Обдарованість”

 1. Критерії добору творчого вчителя:

 • наявність власної педагогічної концепції, професійна компетентність, що базується на його спеціальній теоретичній підготовці;

 • вільне володіння українською мовою, урахування належності вчителя і учня до однієї культури;

 • стаж плідної педагогічної роботи за фахом не менше 5 років;

 • активна науково-методична діяльність (публікації, розробки програм, методик, окремих тем, розділів до програм тощо);

 • наявність комунікативних якостей і творчих здібностей;

 • емоційна стабільність, цілеспрямованість, зрілість, адекватна висока самооцінка, вміння правильно оцінювати успіхи учнів;

 • знання особливостей вікового розвитку дітей;

 • готовність до постійного самовиховання і самовдосконалення.

 1. Фактори підвищення ефективності педагогічного впливу:

 • розробка картограми визначення професійних здібностей вчителям;

 • високий рівень знання предмету і вільне володіння різноманітним інструментарієм педагогічної технології;

 • вимогливість і вміння знайти підхід до будь-якого учня;

 • високий рівень загального інтелектуально-духовного розвитку, міцне здоров’я, почуття гумору;

 • активна життєва позиція, що проявляється постійно і гласно по відношенню до різних явищ, подій тощо;

 • доброзичливість, чуйність і чесність, педагогічний такт;

 • наявність організаторських здібностей (уміння організовувати як свою, так і учнівську діяльність);

 • партнерство, яке переводить тріаду вчитель-учень-батьки у русло суб’єкт – суб’єктних відносин;

 • наявність єдиного колективу ліцею: вчителів, батьків, учнів як однодумців.

Якості, якими має володіти вчитель

для роботи з обдарованими дітьми

1. Бути доброзичливим і чуйним. 

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси. 

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 

4. Мати широке коло інтересів. 

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей. 

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. 

7. Володіти почуттям гумору. 

8. Мати живий та активний характер. 

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення. 

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 

12. Володіти емоційною стабільністю. 

13. Уміти переконувати.Виховання творчої особистості – завдання педагогів

Кредо творчих учителів школи :

Я маю творчий потенціал.

Я хочу реалізувати його.

Я певен, що мені все вдасться.

Я схильний ризикувати.

Я вмію бачити проблему і можливості її розв’язання.

Я маю критичне і гнучке мислення.

Я в пошуку!

Я виховаю творчу особистість!!!

Кожна обдарована (талановита)дитина – індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Виявити талант – таке завдання ставить перед собою соціально-психологічна служба Вендичанської ЗСШ І-ІІІ ст., гімназії. А створити умови для виявлення обдарованості – суто педагогічне завдання, яким переймається адміністрація закладу, класні керівники, керівники гуртків, секцій, студій, бібліотекар.

Важливим критерієм визначення обдарованої (талановитої) дитини, як вважають педагоги школи, є чисельні тести, рекомендовані психолого-педагогічною літературою. Проте практика їх використання виявила, що вони не є універсальним методом визначення обдарованості, оскільки навіть у найточніших із них імовірність не перевищує 70-80%, а тому тестування доповнюємо спостереженням за дітьми. Розібратися в деяких підходах до виявлення ознак обдарованості в процесі безпосереднього спостереження за дитиною допомагає створена творчою групою педагогів школи матриця для виявлення ознак обдарованості у дітей.

Матриця для виявлення ознак обдарованості у дітей

Позитивні якості:

1. Дитина має чудову пам’ять.

2. Для вихованця характерна багата уява.

3. Дитина вміє створити в уяві альтернативні системи.

4. Має розвинену оперативну пам’ять і логічне мислення.

5. Прагне до активного дослідження навколишнього світу.

6. Вихованець успішний у багатьох починаннях.

7. Має позитивну установку на творче виконання завдань.

8. Дитина наполеглива у своїх діях, нерідко наближена до самовпевненості.

9. Характеризується величезною допитливістю.Негативні якості:

1. Чітко визначений егоцентризм.

2. Прагнення до товариства старших дітей та дорослих.

3. Гостра реакція на несправедливість.

4. Нестримність почуттів та емоцій.

5. Нечіткість у розмежуванні реальності та фантазії.

Останні п’ять ознак свідчать самі про себе: виховання дитини - справа дуже складна і серйозна. Критичний аналіз наукових праць та практичного досвіду дає змогу зробити висновок, що рутинне виховання, побудоване на традиційних прийомах, згубно впливає на обдаровану натуру, яка зазвичай сама заявляє про себе, ускладнюючи життя консервативних дорослих і змушуючи їх шукати нестандартні виховні підходи. Тому, опрацювавши літературу і врахувавши поради фахівців-психологів, використавши досвід роботи з цього питання, накопичених в інших навчальних закладах області та України, творча група педагогів Вендичанської школи – гімназії створила пам’ятки «Що повинен знати педагог, який виховує обдаровану дитину?» та «Модель компетентності педагога Вендичанської школи-гімназії, який працює з обдарованою дитиною», на основі яких будує свою роботу з обдарованими дітьми вся творча громада педагогів школи.


Пам’ятка

«Що повинен знати педагог.

Який виховує обдаровану дитину?»

 У талановитої дитини відразу помітні тонка спостережливість, зосередженість, посидючість, уміння наполегливо переслідувати поставлену мету, самостійність і незалежність у діяльності.

 Немотивований тиск та примус, нав’язування занять затримують прояви справжніх природних нахилів.

 Занадто рання спеціалізація та «професіоналізація» збіднюють особистість. Необхідно розвивати сукупність тілесних, душевних і розумових сил, які становитимуть реальну користь у житті, допоможуть вихованцеві посісти достойне місце в суспільстві.

 Талановитій дитині необхідно надавати не тільки свободу самодіяльності, а й можливість у певних межах обговорювати з дорослими свої наміри. У результаті виробляється самоповага та здатність критично оцінювати свої здібності й дії.

 Інтенсивному розвитку природних задатків допомагають ознайомлення з різноманітною діяльністю, глибокі й помірно численні враження. Потрібні для творчості фарби, звуки, форми, рухи талановиті діти знаходять у спілкуванні з природою, яка пробуджує мислення, уяву, творчість.

Цікавий матеріал, який можна використати як доповнення до наведених вище порад учителям і батькам, містять сучасні дослідження, проведені відомим психологом А.Баркан із питань виховання обдарованої дитини:

1 . Важливо не ігнорувати унікальності такої дитини, про те й не висловлювати надмірних захоплень її обдарованістю, не перетворювати життя дитини на інструмент задоволення батьківських амбіцій.

2. Природна допитливість обдарованих дітей є причиною безлічі запитань, якими вони «замучують» дорослих. Особливо складно з такими дітьми в школі. Їх намагаються порівняти з іншими, підігнати під зручний стандарт звичайного, слухняного учня. Ось чому так часто ті, які нічого оригінального, нового не створюють, а їхні досягнення не відповідають рівню їхніх здібностей.

3. Необхідно створювати всі умови для розвитку таланту, але не нав’язувати дитині своїх захоплень та інтересів, не культивувати необхідності будь-що досягти неперевершених результатів, не перевантажувати, не змушувати постійно займатися улюбленою справою, бо це може відбити бажання цікавитися улюбленим заняттям, стати причиною неврозу або розвинути в дитині пихатість та претензійність.

4. Намагатися зменшити надмірну вразливість обдарованої дитини, вчити її гідно програвати і не сприймати невдачу як трагедію, володіти емоціями, робити все, щоб дитина не занижувала самооцінки і водночас не виставляла на показ свою обдарованість.

5. Допомагати її налагоджувати нормативні сосунки з дорослими і дітьми.

6. Якомога більше приділяти уваги її фізичні активності.Модель компетентності педагога, який працює з

обдарованою дитиною

Мислити за шаблоном – найкращий засіб

занапастити справу.

Д.Енрайт

1. Учитель не повинен постійно розхвалювати обдарованого учня за індивідуальні успіхи, краще заохотити його до спільних занять з іншими дітьми.

2. Учителю не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з елементами змагання. Обдарована дитина частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших дітей.

3. Не можна підкреслити винятковість обдарованої дитини чи, навпаки, навмисно її принижувати, застосовувати сарказм.

4. Учителю варто пам’ятати, що обдаровані діти зазвичай негативно ставляться до чітко регламентованих повторюваних занять.

5. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми:

 повага до прагнення учнів працювати самостійно;

 надання дитині свободи вибору щодо сфери реалізації своїх здібностей;

 індивідуальне застосування навчальної програми;

 заохочення учнів до роботи над власними проектами;

 жодного тиску на дітей, створення атмосфери розкутості;

 схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання бажання випробувати себе в цій чи інших галузях;

 підкреслення ролі індивідуальних відмінностей;

 надання допомоги і підтримки дітям, які мають власний погляд і в наслідок цього відчувають тиск з боку інших;

 найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;

 поблажливість до можливого безладу;

 заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності;

 постійне підтвердження того, що вчитель є однодумцем учнів, а не супротивником.

6. Риси, якими має володіти вчитель, котрий працює з обдарованими дітьми:

 доброзичливість і чуйність;

 цілеспрямованість і наполегливість;

 розуміння психології здібних та обдарованих дітей;

 високий інтелектуальний рівень;

 широке коло інтересів;

 готовність до виконання найрізноманітніших обов’язків, пов’язаних із навчанням обдарованих дітей;

 жвавість, активність, почуття гумору;

 гнучкість і завжди постійна готовність переглянути свої погляди;

 здатність до постійного самооновлення, сприйняття нетрадиційних думок і поглядів, емоційна стабільність і вміння переконувати.Професійному вдосконаленню і творчій діяльності педагога сприяють такі чинники:

1. Інтерес до змісту діяльності;

2. Суб’єктивна привабливість спілкування з дітьми.

3. Високий рейтинг професіоналізму в структурі цінностей особистості.

4. Достатньо високий рівень само оцінювання і рівень домагань.

5. Можливості для самореалізації.

6. Престиж педагогічної діяльності.

7. Гідні умови праці.

8. Перспектива професійного зростання.

9. Позитивне стимулювання діяльності.

Поради вихователям обдарованих дітей
1. Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих – вразливих і чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».

2. Допомагайте здібним дітям виробити адекватну «Я» - концепцію й самооцінку, розвивайте в них симпатію.

3. Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду, взаємодіючи з людьми.

4. Дотримуйтесь порядку й дисципліни: обдаровані діти, як і всі інші, мають знати межу допустимої поведінки.

5. Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їхня праця була корисною.

6. У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод – це активізує їхню роботу.

7. Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного здобування знань.

8. Привчайте обдарованих дітей працювати разом – це допоможе їм адаптуватися до соціальних умов.

9. Заохочуйте дітей – це стимулює їх.

10. Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей.

2.5. Системна робота школи з обдарованими дітьми

Основні завдання адміністрації і педагогічного колективу школи у плануванні роботи з обдарованими дітьми

Розвиток індивідуальних здібностей і обдарованості дітей, за­безпечення умов їхньої самореалізації є одним із завдань управлінців, яке потребує конкретної розробки практичних заходів. На шкільно­му рівні вчителі та класний керівник повинні: • визначити мету, створити план (програму) і режим роботи шко­ляра, забезпечити циклічність, тривалість навчання згідно з вікови­ми та індивідуальними особливостями обдарованої дитини;

 • забезпечити наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, нахилів, інтересів та потреб обдарованого учня;

 • розробити і впровадити індивідуально-розвивальні стратегії та форми організації навчально-виховного процесу, різнорівневі програми;

 • модернізувати методи, засоби навчання, віднайти нові дидак­тичні технології, спрямовані на активізацію пізнавально-творчих потенцій обдарованих дітей;

 • стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність учня;

 • сприяти психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей;

 • створювати умови для отримання додаткової освіти в поза­шкільних закладах з певного напряму обдарованості.


Обов'язок адміністрації школи:

 • побудувати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку обдарованої дитини:

 • забезпечити організацію педагогічного процесу так, щоб мак­симально розвинути здібності обдарованих дітей,

 • розробити конкретні програми роботи закладу освіти з цієї про­блеми;

 • визначити варіативну частину робочого плану, яка б макси­мально враховувала розвиток обдарованих дітей;

 • створити комплекс науково-методичних та навчальних матері­алів;

 • розробити конкретні методичні рекомендації щодо індивіду­альної роботи з окремих навчальних дисциплін з обдарованими дітьми;

 • дібрати та підтримати педагогічні кадри відповідного рівня, які були б здатні сприяти творчій праці учня, виявляти ініціативу та професійну компетентність у цій галузі педагогічної діяльності;

 • постійно вивчати педагогічну майстерність учителів, забезпе­чувати умови для їхньої самоосвітньої діяльності, підвищення за­гальнокультурного та професійного рівня;

 • відпрацьовувати оптимальну систему контрольно-оцінної діяль­ності учня і вчителя з позицій гуманізації освітянської роботи;

 • сприяти участі обдарованих учнів у конкурсах та змаганнях різних рівнів, олімпіадах, турнірах, спартакіадах, конференціях, заочних та позашкільних формах навчання.

У процесі вирішення означених завдань доцільно враховувати основні особливості вікової обдарованості дітей.

Робота з цією категорією дітей потребує створення певних ди­дактичних умов, які включають:

• своєчасну діагностику;

• відповідне здібностям програмне забезпечення;

• розробку системи творчих завдань;

• визначення витрат часу на опанування навчальною програмою певного предмета;

• спонукально-творчу діяльність учителя.

Оновлення практичної діяльності вчителя неможливе без онов­лення теоретичних знань. Багато учителів мають негативне ставлення до теорії, отже, завдання керівників — передусім змінити ставлення вчителів до теоретичних знань.

Щоб ці знання стали конструктивними, необхідно зробити добір педагогічних проблем не тільки за логікою вивчення теорії, а й за логікою практичних дій учителя (причому пріоритет слід віддати останнім). Можна запропонувати таку тематику самоосвіти: моти­вація навчання; створення програм самоосвіти учнів; особливості пізнавальної діяльності; позитивні та негативні факти у навчанні обдарованих дітей; інтерес як мотиваційна передумова обдарова­ності; особливості спадкової основи особистісної обдарованості; особливості образотворчої (музичної, технічної тощо) обдарованості дитини.

Під час розгляду цих та інших питань необхідно передусім вия­вити психологічну суть проблеми, а вже потім на цій основі розкри­вати дидактичне забезпечення відповідних ланцюжків навчального процесу.

Головною умовою при цьому є поступове введення вчителя у світ наукових знань. Це можливо, якщо школа має загальну про­блему, загальний підхід до планування роботи над нею, систему методичної роботи.


СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ


Визначення напрямківсфер обдарованості дітей


Пошукобдарованих дітей


Стимулювання учнівта вчителів


Відбір учителів для роботи

з обдарованими дітьми

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка