2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчикамиСкачати 473.94 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.08.2018
Розмір473.94 Kb.
  1   2
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими

приміщеннями, спортивними майданчикамиНайменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень (одиниць)

Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів)

, власні, в

оперативному

управлінні ,

наймі/ оренді

приміщення,

майданчикинеобхідно

фактично

необхідно

фактично

Примiщення школи
Для учнiв першого класу:
- класна кiмната

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- спальна кiмната

1

1

2,0

2,0

в оперативному управлінні

- iгрова кiмната

1

1

2,0

2,0

в оперативному управлінні

- рекреацiя

1

1в оперативному управлінні

- туалети

2

2в оперативному управлінні

- класнi примiщення для 2–4 класiв

3

3

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- рекреацiї

1

1в оперативному управлінні

- туалети для дiвчаток та хлопчикiв

2

2в оперативному управлінні

- унiверсальнi примiщення для груп продовженого дня (I–IV класiв)

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

Навчальнi кабiнети для предметiв загальноосвiтнього циклу для 5–11 класiв:*

*
- української мови та лiтератури

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- зарубіжної літератури

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- iноземної мови

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- iсторiї, суспiльствознавства

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- географiї

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- математики

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

- лаборантськi на групи однойменних кабiнетiв

3

3в оперативному управлінні

- iнформатики i обчислювальної технiки

1

1

6,0

6,0

в оперативному управлінні

- хiмiї, фiзики, бiологiї,

2

2

2,8

2,8

в оперативному управлінні

- лаборантськi хiмiї, фiзики, бiологiї, астрономiї

3

3в оперативному управлінні

- туалети для хлопчикiв та дiвчаток

2

2в оперативному управлінні

Примiщення для фiзкультури, оздоровчої роботи та допризовної пiдготовки:
Фiзкультурно-спортивна зала

1

1

1.2

1.2

в оперативному управлінні

- роздягальнi для дiвчаток та хлопчикiв

2

2в оперативному управлінні

- кабiнет iнструкторiв

1

1в оперативному управлінні

Кабiнет допризовної пiдготовки з препараторською i кiмнатою для зберiгання зброї

1

1

2,24

2,24

в оперативному управлінні

Загальношкiльнi примiщення для проведення колективних заходiв, позаурочних i вiдпочинку:
-рекреації

2

2В оперативному управлінні

Примiщення для трудового навчання i професiйної орiєнтацiї учнiв 5–9 класiв:
- майстерня з обробки металу, деревини, з територiєю для теоретичних занять i креслення

1

1

2.2

2.2

в оперативному управлінні

- iнструментальнi кiмнати майстрiв

1

1в оперативному управлінні

Кiмната для гурткових занять

1

1

2,4

2,4

в оперативному управлінні

Примiщення для обслуговуючого персоналу

1

1в оперативному управлінні

Їдальня 48 мiсць

1

1в оперативному управлінні

- умивальня

1

1в оперативному управлінні

- кухня

1

1в оперативному управлінні

- примiщення для миття столового, буфетного та кухонного посуду

1

1в оперативному управлінні

- холодильна камера для зберiгання:
- м’ясних продуктiв

1

1в оперативному управлінні

- рибних продуктiв

1

1в оперативному управлінні

- молочних продуктiв, жирiв, гастрономiї

1

1в оперативному управлінні

- овочiв, овочевих напiвфабрикатiв

1

1в оперативному управлінні

- комора для зберiгання: сухих сипучих продуктiв, овочiв, напоїв, сокiв

1

1в оперативному управлінні

Адмiнiстративно-господарськi примiщення

1

1в оперативному управлінні

- кабiнет директора

1

1в оперативному управлінні

- кабiнет завучiв

1

1в оперативному управлінні

- кабiнет завгоспа

1

1в оперативному управлінні

- методичний кабiнет-учительська з роздягальнею

1

1в оперативному управлінні

- комори для зберiгання iнвентарю для прибирання примiщень

1

1в оперативному управлінні

- кiмната робітника з обслуговування

1

1в оперативному управлінні

Медичний блок:
- кабiнет медичної сестри

1

1в оперативному управлінні

Директор Л.М.Кедровська

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток потреби

Кабінети початкової освіти

Український алфавіт


2 шт.

2 шт.

0

Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4кл.)

1 шт.

1 шт.

0

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)

1 компл

1 компл

0

Сиди правильно при письмі

1 шт.

1 шт.

0

Правильно тримай ручку при письмі

1 шт.

1 шт.

0

Сиди правильно при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

1 шт.

0

Правильно тримай ручку при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

1 шт.

0

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)

4 компл

2 компл

50

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1-4 клас)

4 компл

2 компл

50

Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)

1 компл

1 компл

0

Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв'язного мовлення (1 клас)

1 компл

1 компл

0

Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв'язного мовлення (2 клас)

1 компл

1 компл

0

Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв'язного мовлення (3, 4 клас)

1 компл

1 компл

0

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1,2,3,4 клас)

4 компл

4 компл

0

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1,2 клас)

2 компл

2 компл

0

Формування навички читання українською мовою цілими словами (1,2 клас)

1 компл

1 компл

0

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)

по 1 компл

по 1 компл

0

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)

1 компл

1 компл

0

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)

1 компл

1 компл

0

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)

1 компл.

1 компл.

0
Таблиці та опорні схеми з української мови:

Речення

4 компл

4 компл

0
Лексика. Будова слова

3 компл

3 компл

0

Фразеологізми. (1-4 класи)

1 компл

1 компл

0
Правопис.

4 компл

4 компл

0
Пунктуація


2 компл

2 компл

0
Портрети українських письменників та поетів

1 компл.

1 компл.

0

Портрети зарубіжних письменників та поетів

1 компл

1 компл

0

Український народознавчий матеріал (1-4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг

1 компл.

1 компл.

0

Картки для індивідуальної роботи:

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма українською мовою (1 клас)

10 шт.

10 шт.

0

Каса літер та складів українського алфавіту

10 шт.

10 шт.

0

Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 класи)

10 шт.

10 шт.

0

МОДЕЛІ

Площинні

Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)

1 компл.

1 компл.

0

Магнітний набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови та мов національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.

по 1 компл.

0
Навчальні комп'ютерні програми

3 шт

3шт

0
МАТЕМАТИКА

Таблиці

Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1-4 класи)

Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та знаків (1-4 класи)

Лічильний матеріал з магнітним кріпленням демонстраційний

Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) (1 клас)

Розміщення предметів у просторі і на площині (1-4 класи)

Порівняння кількості предметів (1-2 класи)

Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця знаходження предметів(використання кількісних і порядкових числівників) 1-4 класи)


по 1 компл.


по 1 компл.


0Натуральні числа:

1 компл.

1 компл.

0
Арифметичні дії з натуральними числами та нулем. Закони і властивості арифметичних дій (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1-2 класи)

1 шт.

1 шт.

0

Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2-4 класи)

2 шт.

2 шт.

0


Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, множення і ділення (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Числовий вираз і його значення. Буквений вираз і його числове значення

1 компл.

1 компл.

0

Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Ділення з остачею (3-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас)

1 компл.

1 компл.

0

Відношення "більше на", "менше на", "більше е", "менше б"

1 компл.

1 компл.

0

Різницеве і кратне порівняння чисел.

Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією змінною. Нерівність з однією змінною (3-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 - 4 класи):

1 компл.

1 компл.

0

Величини та одиниці вимірювання величин (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Площа (3-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0
Час (3-4 класи): Одиниці часу (година, хвилина, секунда; доба, тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення між ними. Вимірювання часових проміжків за допомогою годинника. Виконання арифметичних дій з одиницями часу

1 компл.

1 компл.

0

Швидкість (4 клас)

1 компл.

1 компл.

0
Маса тіла (2-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0
Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання різних мірок для порівняння місткості рідини

1 компл.

1 компл.

0

Ілюстрації до типових задач (1-2 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Опорні схеми коротких записів різних видів задач (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

0

Картки для індивідуальної роботи

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма (1 клас)

30 шт.

10 шт.

30

Палетки

30 компл.

15 компл.

50
Каса цифр та лічильного матеріалу

30 шт.

15 шт.

50

МОДЕЛІ

Об'ємні

Циферблат годинниковий

1 шт.

1 шт.

0
Геометричні тіла

1 компл.

1 компл.

0
Геометричні фігури: ромб, його види;

1 компл.

1 компл.

0

трапеція, різні види Цифри та лічильний матеріал на магнітах

1 компл.

1 компл.

0

ІНСТРУМЕНТИ

Контрольно-вимірювальні

Метр навчальний з кольоровою шкалою

1 шт.

1 шт.

0

Метр дерев'яний демонстраційний з сантиметровим і дециметровим діленням

1 шт.

1 шт.

0

Палетка демонстраційна

1 шт.

1 шт.

0
Косинець класний (45 град.C)

1 шт.

1 шт.

0

Косинець класний (30 град.C - 60 град.C)

1 шт.

1 шт.

0

Циркуль класний

1 шт.

1 шт.

0
Лінійка класна з ручкою

1 шт.

1 шт.

0
Рулетка, 1,5 м

1 шт.

1 шт.

0
ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

Магнітний прилад "Частки і дроби"

1 шт.

1 шт.

0

Ваги демонстраційні

1 шт.

1 шт.

0
Термометр демонстраційний

1 шт.

1 шт.

0

Швидкість, час, відстань

1 шт.

1 шт.

0
Я І УКРАЇНА

ДРУКОВАНІ

Карти стінні

8 шт.

8 шт.

0
Карти атласів

Атлас зоряного неба

10 шт.

10 шт.

0
Наша Батьківщина (3-4 класи)

30 шт.

30 шт.

0

Контурні карти (3-4 класи)

30 шт.

30 шт.

0
Таблиці

Планети і тіла Сонячної системи

1 компл.

1 компл.

0

Річний рух Землі навколо Сонця

1 компл.

1 компл.

0

Обертання Землі навколо осі

1 компл.

1 компл.

0

Кругообіг води в природі

1 компл.

1 компл.

0
Рух сонця по небосхилу та утворення тіні

1 компл.

1 компл.

0

Тварини - мешканці ґрунту

1 компл.

1 компл.

0
Осілі птахи. Перелітні птахи

1 компл.

1 компл.

0

Птахи, які прилітають до нас на зиму

1 шт.

1 шт.

0

Різноманітний світ комах у природі

1 компл.

1 компл.

0

Гриби: їстівні та отруйні

1 компл.

1 компл.

0
Теплові пояси Землі

1 компл.

1 компл.

0
Гірські породи та мінерали

1 компл.

1 компл.

0
Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей

1 компл.

1 компл.

0

Типи суцвіть

1 компл.

1 компл.

0
Ранньоквітучі рослини

1 комгіл.

1 комгіл.

0
Органи тіла людини

1 компл.

1 компл.

0
Червона книга. Тварини

1 компл.

1 компл.

0
Червона книга. Рослини

1 компл

1 компл

0
Умовні знаки плану місцевості

1 компл

1 компл

0

Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима

1 компл

1 компл

0

Рослини і тварини природних зон України:

1 компл

1 компл

0

Охорона ґрунту

1 компл

1 компл

0
Гора. Горб

1 шт.

1 шт.

0
Розвиток яру (4 стадії)

1 компл

1 компл

0
Свійські тварини та їхні дикі предки

1 компл

1 компл

0

Пам'ятки неживої природи

1 компл

1 компл

0
Ланцюги живлення в природі

1 компл

1 компл

0
Розповсюдження радіоактивного забруднення

1 компл

1 компл

0

Кругообіг речовин у природі

1 компл

1 компл

0

Дерево роду (схема поколінь)

1 шт.

1 шт.

0

Український народознавчий матеріал (1-4 класи)

1 компл

1 компл

0

Український одяг. Ремесла

Органи чуття

1 шт.

1 шт.

0
Як хліб на стіл прийшов. Бережіть хліб

1 компл

1 компл

0
Вчимося сервірувати стіл

1 шт.

1 шт.

0
Історичні постаті (портрети): мистецтво, наука, політичні діячі, спортсмени

1 компл

1 компл

0

Культурна спадщина. Архітектурна спадщина України

1 компл

1 компл

0

Народні промисли України. Карта народних промислів

1 компл

1 компл

0

Пам'ятні місця Києва

1 компл

1 компл

0
Міста України (обласні центри, м. Київ)

1 компл

1 компл

0
Порівняльна довжина річок України (схеми, місце знаходження)

1 шт.

1 шт.

0

Порівняльні розміри найбільших озер України (контури, місце знаходження)

1 шт.

1 шт.

0
Галузі господарства. Сільське господарство: рослинництво і тваринництво

1 компл

1 компл

0

Галузі господарства. Транспорт

1 компл

1 компл

0
Галузі господарства. Промисловість

1 компл

1 компл

0
ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ

Гербарії

15

15

0
Колекції

15

15

0
Корисні копалини України

1 компл

1 компл

0
МОДЕЛІ

Глобус фізичний, 1:30 млн.

1 шт.

1 шт.

0
Глобус політичний, 1:30 млн.

1 шт.

1 шт.

0
ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

Опадомір

1 шт.

1 шт.

0
Термометр зовнішній

30 шт.

10 шт.

30
Термометр кімнатний

30 шт.

10 шт.

30
Флюгер

1 шт.

1 шт.

0
Гномон

1 шт.

1 шт.

0
Компас шкільний

30 шт.

10 шт.

30
Телескоп шкільний

1 шт.

1 шт.

0
Метроном

1 шт.

1 шт.

0
Камертон

1 шт.

1 шт.

0
Телурій

1 шт.

1 шт.

0
Лупа ручна

1 шт.

1 шт.

0
Мікроскоп шкільний

1 шт.

1 шт.

0
Бінокль

1 шт.

1 шт.

0
Силомір

1 шт.

1 шт.

0
Штатив лабораторний

15 шт.

15 шт.

0
Штатив для пробірок

15 шт.

15 шт.

0
Лоток для роздавального матеріалу

30 шт.

30 шт.

0
Корки для пробірок

30 шт.

30 шт.

0
Спиртівка

15 шт.

15 шт.

0
Магніт смуговий

15 шт.

15 шт.

0
Важіль

15 шт.

15 шт.

0
Терези з важками

15 шт.

15 шт.

0
Секундомір

15 шт.

5 шт.

30
МУЛЯЖІ( фрукти, овочі, гриби, коренеплоди)

4 компл

4компл.

0
МАТЕРІАЛИ

Розчин йоду 5%

100 мл

100 мл

0
Кухонна сіль

2 кг

2 кг

0
Дистильована вода

10 л

10 л

0
Сухий спирт

5 пач.

5 пач.

0
Фільтрувальний папір

30 пач.

30 пач.

0
ІНСТРУМЕНТИ

Снігомірна рейка

1 шт.

1 шт.

0
Шнур мірний 25м

30 шт.

10 шт.

30
Рулетка

5 шт.

5 шт.

0
Ентомологічний сачок

5 шт.

5 шт.

0
Відро екскурсійне

5 шт.

5 шт.

0
ПРИЛАДДЯ

Пінцет

30 шт.

10 шт.

30
Ножиці з тупими кінцями

30 шт.

10 шт.

30
Ложка для спалювання речовини

30 шт.

10 шт.

30
Посуд хімічний

Пробірка хімічна з рантом, 17-150

30 шт.

30 шт.

0
Склянка низька без носика типу Н, 250-90

30 шт.

10 шт.

30
Склянка висока без носика типу В, 150-95

30 шт.

5 шт.

15
Мензурка скляна без ніжки:

50 мл;

10 шт.

10 шт.

0
100 мл;

10шт.

10шт.

0
250 мл

10 шт.

10 шт.

0
Лійка скляна проста конусоподібна з коротким стеблом типу 1а, 75-110

15 шт.

5 шт.

15
Чашка Петрі (100 мм)

30 шт.

30 шт.

0
Скельця предметні

100 шт.

100 шт.

0
Скельця покривні

200 шт.

100 шт.

50
Піпетка очна

15 шт.

15 шт.

0
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ОБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ

Спортивний інвентар

Гімнастичне обладнання та устаткування

Вертлюга для кріплення:

1 компл

1 компл

0
- низька;

- середня;

- висока

Колода гімнастична

4 шт.

2 шт.

50
Драбина мотузкова

1 шт.

1 шт.

0
Канат підвісний

2 шт.

1 шт.

50
Жердина для лазіння

2 шт.

1 шт.

50
Щити для метання

4 шт.

2 шт.

50
Перекладина гімнастична

1 шт.

1 шт.

0
Стійки для стрибків

2 шт.

2 шт.

0
Доріжка гумова

1 шт.

0 шт.

100
Мат гімнастичний

15 шт.

5 шт.

33
М'яч для вправ з художньої гімнастики

30 шт.

0 шт.

100
Обруч гімнастичний

30 шт.

10 шт.

33
Палиця гімнастична

30 шт.

0 шт.

100
Скакалка гімнастична

30 шт.

30 шт.

0
Лава гімнастична

6 шт.

6 шт.

0
Станок хореографічний пристінний

1 компл.

0 компл.

100
Стінка гімнастична

6 шт.

4 шт.

66
Козел гімнастичний

2 шт.

2 шт.

0
Місток гімнастичний

2 шт.

2 шт.

0
Обладнання ігрове

М'яч баскетбольний

25 шт.

5 шт.

20
М'яч футбольний

25 шт.

5 шт.

20
М'яч гумовий малий

25 шт.

5 шт.

20
М'яч волейбольний

25 шт.

5 шт.

20
Сітка волейбольна

2 шт.

1 шт.

50
Щити баскетбольні

4 шт.

2 шт.

50
Кільця

8 шт.

4 шт.

50
Сітки

8 шт.

4 шт.

50
Оснащення лижне

Черевики лижні

30 пар

0 пар

100
Лижі

30 пар

0 пар

100
Кріплення лижне

30 пар

0 пар

100
Палиці лижні

30 пар

0 пар

100
Обладнання суддівсько-інформаційне

Динамометр кистьовий

2 шт.

2 шт.

0
Рулетка, 25 м

2 шт.

2 шт.

0
Свисток суддівський

3 шт.

3 шт.

0
Секундомір

3 шт.

1 шт.

30
Табло інформаційне

1 шт.

1 шт.

0
Електромегафон

2 шт.

0 шт.

100
Метроном

1 шт.

0 шт.

100
Таблиці

Види гімнастики (спортивна, художня, акробатика)

1 компл

1 компл

0
Гімнастичні снаряди та вправи на них

1 компл

1 компл

0
Види легкої атлетики

1 компл

1 компл

0
Стилі плавання

1 компл

1 компл

0
Ковзанярська підготовка

1 компл

1 компл

0
Лижна підготовка

1 компл

1 компл

0
Гігієнічні основи загартування

1 компл

1 компл

0
Особиста гігієна і здоров'я

1 компл

1 компл

0
Розпорядок дня молодшого школяра

1 компл

1 компл

0
Формування постави

1 компл

1 компл

0
Комплекс ранкової зарядки

1 компл

1 компл

0
Подолання перешкод

1 компл

1 компл

0
ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

Таблиці

8 компл

8 компл

0
Прилади та пристосування

Аптечка першої допомоги

1 шт.

1 шт.

0
Ваги

1 шт.

1 шт.

0
Ростомір

1 шт.

1 шт.

0
Силомір

1 шт.

0 шт.

100
Вогнегасник

1 шт.

1 шт.

0
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ, ТЕХНІЧНА І ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ

ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ

Колекції

Види паперу

1 компл

1 компл

0
Породи деревини

1 компл

1 компл

0
Волокна природного походження:

1 компл

1 компл

0
Види синтетичних матеріалів (пластмаси, поролон тощо)

1 компл

1 компл

0

Види м'якої жерсті та дроту

1 компл

1 компл

0
Промислові зразки тканин та ниток

1 компл

1 компл

0
МОДЕЛІ

3 наб

3 наб

0
Сотовий телефон

1 шт.

0 шт.

100
Комп'ютер

1 шт.

0 шт.

100
МАКЕТИ

Планетарій

1 шт.

0 шт.

100
Ландшафти

1 компл

1 компл

0
Костюми

1 компл

0 компл

100
Архітектурні споруди

1 компл

0 компл

100
Технічні конструкції

1 компл

0 компл

100
ПРИЛАДДЯ

Папка-конструктор для роботи з папером і картоном (для індивідуальної роботи або роботи в парах)

Пензлі:

колонкові різних номерів

5 шт.

5 шт.

0
білячі різних номерів

5 шт.

5 шт.

0
щетинні плоскі різних номерів

5 шт.

5 шт.

0
Фарби:

гуаш плакатна

1 наб.

1 наб.

0
акварель

1 наб.

1 наб.

0
темпера різних кольорів

1 наб.

1 наб.

0
Набір посуду для роботи з фарбами

1 наб.

1 наб.

0
Палітра для води

1 шт.

1 шт.

0
Палітра для фарб

1 шт.

1 шт.

0
Фломастери

1 компл.

1 компл.

0
Готовальня мала

1 шт.

1 шт.

0
Лінійки:

150 мм;

1 шт.

1 шт.

0
300 мм;

1 шт.

1 шт.

0
500 мм;

1 шт.

1 шт.

0
1000 мм

1 шт.

1 шт.

0
Кутники:

45 град.C, 90 град.C, 45 град.C;

1 шт.

1 шт.

0
60 град.C, 90 град.C, 30 град.C

1 шт.

1 шт.

0
Лекала

1 наб.

1 наб.

0
Трафаретна лінійка

1 наб.

1 наб.

0
Транспортир

1 шт.

1 шт.

0
Фальцлінійка

1 шт.

1 шт.

0
Скальпелі різних номерів

1 наб.

1 наб.

0
Олівці графітні (різної твердості)

5 шт.

5 шт.

0
Калька:

під олівець;

1 наб.

1 наб.

0
під туш

1 наб.

1 наб.

0
Копіювальний папір

1 наб.

1 наб.

0
Скріпки

1 пач.

1 пач.

0
Папір кольоровий

2 наб.

2 наб.

0
Картон кольоровий

2 наб.

2 наб.

0
Дерматин

1 наб.

1 наб.

0
Гумка

2 шт.

2 шт.

0
Клей ПВА

2шт.

2шт.

0
Шило

1 шт.

1 шт.

0
Ножиці

1 шт.

1 шт.

0
Кругоріз

1 шт.

1 шт.

0
Альбом орієнтовних виробів із паперу

1 шт.

1 шт.

0
Альбом орієнтованих виробів із картону

1 шт.

1 шт.

0
Набір для технічної творчості "Зроби сам"

1 наб.

1 наб.

0
Папка-конструктор "Карбувальнику-митцю" (для індивідуальної роботи або роботи в парах)

Інструмент слюсарний (для учнів від 8 до 12 років)

1 наб.

0 наб.

100


Картон

2 наб.

2 наб.

0
Підкладка з гуми

1 шт.

1 шт.

0
Карби (чекани)

1 компл

1 компл

0
Фольга металева різної товщини з різних матеріалів (міді, латуні, алюмінію,

1 компл

1 компл

0
нержавіючої сталі)

Дріт м'який кольоровий,(мотки)

1 компл

1 компл

0
Плоскогубці

1 шт.

1 шт.

0
Круглогубці

1 шт.

1 шт.

0
Кусачки

1 шт.

1 шт.

0
Надфілі

1 наб.

1 наб.

0
Настільні лещата (тиски) маленькі

1 шт.

1 шт.

0
Рисувалка

1 шт.

1 шт.

0
Ножиці для жерсті

1 шт.

1 шт.

0
Альбом орієнтовних виробів із м'якого дроту і жерсті

1 шт.

1 шт.

0
Конструктор технічний металевий "Школяр"

1 шт.

1 шт.

0
Папка-конструктор "Майстру ниток і тканини" (для індивідуальної роботи або роботи в парах)

Набір для ручної праці

1 шт.

1 шт.

0
Ножиці швейні

1 шт.

1 шт.

0
Тканини різного кольору і волокнистого складу

1 компл.

1 компл.

0
Набори голок

2 наб.

2 наб.

0
Наперсток

1 шт.

1 шт.

0
П'яльця

2 шт.

2 шт.

0
Нитки:

муліне;

1 наб.

1 наб.

0
ірис;

1 наб.

1 наб.

0
штопка;

1 наб.

1 наб.

0
вовняна пряжа;

1 наб.

1 наб.

0
ґудзики

1 наб.

1 наб.

0
Тасьма, сутаж, кольорові стрічки

1 компл.

1 компл.

0
Спиці для в'язання

1 компл.

1 компл.

0
Крейда закрійника

1 наб.

1 наб.

0
Шнур, мотузка (для плетива та гобеленів)

1 наб.

1 наб.

0
Картон

1 наб.

1 наб.

0
Стрічка сантиметрова

1 шт.

1 шт.

0
Лінійка закрійника (20 см)

1 шт.

1 шт.

0
Альбом зразків із ниток і тканини

1 шт.

1 шт.

0
Папка-конструктор "Майстру пластиліну і глини" (для індивідуальної роботи або роботи в парах)

Підкладна дощечка

1 наб.

1 наб.

0
Пластина (біла, кольорова)

2 шт.

2 шт.

0
Пластилін скульптурний

1 наб.

1 наб.

0
Глина керамічна і лазурна, емалі

1 наб.

1 наб.

0
Набір стеків

1 наб.

1 наб.

0
Кружальце - основа

1 наб.

1 наб.

0
Писальце

2 шт.

2 шт.

0
Воскові свічки

1 шт.

1 шт.

0
Анілінові фарби

1 компл.

1 компл.

0
Посуд для фарбування писанок

1 компл.

1 компл.

0
Альбом зразків із глини, пластиліну

1 шт.

1 шт.

0
Альбом юного писанкаря

1 шт.

1 шт.

0
Папка-конструктор "Майстру лобзика, різця, випалювання" (для індивідуальної роботи або роботи в парах)

Інструмент столярний (для дітей від 8 до 12 років)

1 наб.

1 наб.

0
Струбцина

1 шт.

1 шт.

0
Лобзик

1 шт.

1 шт.

0
Абразивний папір

1 компл

1 компл

0
Пилочка для лобзика

50 шт.

5 шт.

90
Калька, копіювальний папір

1 наб.

1 наб.

0
Олівці прості

1 наб..

1 наб..

0
Кнопки

1 пач.

1 пач.

0
Набір для різьби по дереву

1 компл

1 компл

0
Альбом зразків із фанери і деревини

1 шт.

1 шт.

0
Набір фанерних заготовок

1 компл

1 компл

0
Набір шпону різних порід дерев

1 компл

0 компл

100
Палітурний верстат настільний

1 шт.

0 шт.

100
Ручний млинок

1 шт.

0 шт.

100
Прядка

1 шт.

0 шт.

100
ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Інструменти, пристрої, пристосування

Лещата (маленькі)

1 шт.

1 шт.

0
Гончарний круг

1 шт.

0 шт.

100
Фанерний столик для випилювання

1 шт.

1 шт.

0
Безчовникова швейна машина

1 шт.

1 шт.

0
Повітряний фарбопульт

1 шт.

0 шт.

100
Випалювач

1 шт.

0 шт.

100
Муфельна піч (лабораторна)

1 шт.

0 шт.

100
Ткацький верстат настільний

1 шт.

0 шт.

100
Універсальний верстат "Умілі руки"

1 шт.

0 шт.

100
ДРУКОВАНІ

Таблиці

Трудове навчання (1-4 класи)

1 компл

1 компл

0
Правила безпеки праці (1-4 класи).

1 компл

1 компл

0
Аплікація з листя та соломки

2 компл

2 компл

0
Аплікація, ліплення, конструювання

2 компл

2 компл

0
Аплікація з геометричних фігур

2 компл

2 компл

0
Лозоплетіння

1 компл

0 компл

100
Карбування

1 компл

0 компл

100
Випилювання

1 компл

1 компл

0
Випалювання

1 компл

0 компл

100
М'яка іграшка

2 компл

2 компл

0
Народна іграшка (Яворівщина, Димківщина тощо)

1 компл

0 компл

100
Елементи креслення (1-4 класи)

1 компл

1 компл

0
Українські витинанки

1 компл

1 компл

0
Витинанки народних майстрів

1 компл

0 компл

100
Вузелковий батик

1 компл

0 компл

100
Історія техніки

1 компл

1 компл

0
Писанки народних умільців

1 компл

0 компл

100
Зразки петриківських, хохломських, Васильківських розписів

1 компл

1 компл

0
Зразки керамічних виробів

1 компл

1 компл

0
Натюрморти

1 компл

1 компл

0
Альбом із профорієнтації за напрямками:

2 компл

2 компл

0
Альбом "Художні образи людей"

16 шт

16 шт

0
Альбом репродукцій: "Художнє довкілля"

Ф.Сурбаран "Натюрморт з посудом"

1 шт.

1 шт.

0
М.Пимоненко "Святочне ворожіння"

1 шт.

1 шт.

0
Є.Лещенко "Колядники"

1 шт.

1 шт.

0
К.Брюллов "Світлана, що ворожить"

1 шт.

1 шт.

0
Б.Кустодієв "Масляна"

1 шт.

1 шт.

0
М.Кравець"Декоративний розпис"

1 шт.

1 шт.

0
В. та А.Проторієви "Тарілка. Глек"

1 шт.

1 шт.

0
М.Токар "Килимок"

1 шт.

1 шт.

0
Г.Василенчук "Рушничок"

1 шт.

1 шт.

0
Т.Шевченко "Старости"

1 шт.

1 шт.

0
А.Петрицький "Різдвяний ранок"

1 шт.

1 шт.

0
Г.Світлицький "Хата у місячну ніч"

1 шт.

1 шт.

0
Я.Станіславський "Хата над Дніпром"

1 шт.

1 шт.

0
Альбом репродукцій картин "Природне довкілля"

8шт

8 шт.

0
"Осінь - жар-птиці" (барви осінньої природи у творах петриківських майстрів:

1 наб.

1 наб.

0
М.Примаченко, Г.Собачко, М.Тимченко, К.Білокур, Н.Білокінь, О.Скицюк) "Зимонька - снігуронька"

1 наб.

1 наб.

0
Зимові мотиви у творах художників: М.Глущенка "Зимовий день";

1 наб.

1 наб.

0
С.Шишка "Парк взимку", "Пролісок"; І.Марчука "Мереживо", "Зимовий день", "Сліди сонця на землі", "Весна - красна"

1 наб.

1 наб.

0
Альбом репродукцій "Технічні та архітектурні форми":

6 шт

6шт

0
Альбом "Геометричні головоломки"

1 шт.

1 шт.

0
Альбом "Людина і техніка"

1 шт.

1 шт.

0
Альбом "Дизайн ландшафтів"

1 шт.

1 шт.

0
Альбом "Дизайн костюмів"

1 шт.

1 шт.

0
Альбом "Промисловий дизайн"

1 шт.

1 шт.

0
Альбом "Графічний дизайн"

1 шт.

1 шт.

0
Альбом "Дизайн середовища (інтер'єрів, екстер'єрів)"

1 шт.

1 шт.

0
"Людина і природа"

Міні-лопатка дерев'яна

5 шт.

5 шт.

0
Оприскувач "Росинка"

5 шт.

0 шт.

100
Лійка

5 шт.

1 шт.

90
Щіточка

5 шт.

5 шт.

0
Поролон

3 наб.

3 наб.

0
Марля (для вирощування насіння)

1 п.м

1 п.м

0
Ваза

1-5 шт.

5 шт.

0
Вазони різних форм

1-4 наб.

4 наб.

0
Інструменти садово-городні

1-5 наб.

1 наб.

0
Посуд:

столовий;

1 наб.

1 наб.

0
чайний;

1 наб.

1 наб.

0
кавовий;

1 наб.

1 наб.

0
стакан

1 наб.

1 наб.

0
Ложка (столова, чайна)

2 наб.

2 наб.

0
Виделка

1 наб.

1 наб.

0
Ніж

1 наб.

1 наб.

0
Серветки

5 пач.

5 пач.

0
Мило

1 наб.

1 наб.

0
Мочалка

1 шт.

1 шт.

0
Шампунь

1 шт.

1 шт.

0
Гребінець

1 наб.

1 наб.

0
Люстерко

1 шт.

1 шт.

0
Хустинка носова

1 наб.

1 наб.

0
Рушник

1 наб.

1 наб.

0
Відеозаписи

Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним мистецтвом України

1 шт.

1 шт.

0
Народна художня вишивка

1 шт.

1 шт.

0
Народні іграшки

1 шт.

1 шт.

0
Бесіди про необразотворче мистецтво: архітектура, дизайн

1 шт.

1 шт.

0
Перші кроки у світ дизайну

1 шт.

1 шт.

0
Робота з прикладним матеріалом (1-4 класи)

1 шт.

1 шт.

0
Плодово-ягідні культури України

1 шт.

1 шт.

0
Календарно-обрядові свята українського народу

1 шт.

1 шт.

0
Глина та її використання

1 шт.

1 шт.

0
На деревообробному комбінаті

1 шт.

1 шт.

0
На прядильно-ткацькій фабриці

1 шт.

1 шт.

0
На будівельному майданчику

1 шт.

1 шт.

0
У світі професій

1 шт.

1 шт.

0
Працьовита у нас сім'я

1 шт.

1 шт.

0
Аудіозаписи

Б.Лятошинський "Пори року"

1 шт.

1 шт.

0
М.Лисенко "Зима", "Весна", "Осіннє листя"

1 шт.

1 шт.

0
П.Чайковський "Пори року", "Заметіль"

1 шт.

1 шт.

0
К.Дебюссі "Сніг танцює", "Хмари", "Флейта пана"

1 шт.

1 шт.

0
Ф.Ліст "Гомін лісу"

1 шт.

1 шт.

0
Л.Колодуб "Снігова королева"

1 шт.

1 шт.

0
М.Римський-Корсаков "Снігуронька"

1 шт.

1 шт.

0
П.Чайковський "Пролісок"

1 шт.

1 шт.

0
Фонохрестоматія "Пісенні твори В.Верховинця"

1 компл

1 компл

0
Фонохрестоматія "Композитори дітям"

1 компл

1 компл

0
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

МОДЕЛІ, МУЛЯЖІ

Гіпсові фігури геометричний тіл (куб, циліндр, конус, ромб)

1 компл

1 компл

0
Іграшки (м'які, пластмасові, металеві)

1 компл

1 компл

0
Фрукти

1 компл

1 компл

0
Овочі

1 компл

1 компл

0
Фігури людини і тварин з рухомими частинами (картонні)

1 компл

1 компл

0
Предмети побуту

1 компл

1 компл

0
Таблиці

5 компл

5 компл

0
Геометричні фігури

1 компл

1 компл

0
Альбоми

Юний писанкар

3 шт.

3 шт.

0
Малюнки зразків із глини і пластиліну

3 шт.

3 шт.

0
Малюнки зразків розписів (зокрема, українських)

3 шт.

3 шт.

0
Малюнки зразків виробів майстрів народних ремесел (гончарство, лозоплетіння, різьблення, народна іграшка)

3 шт.

3 шт.

0
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Таблиці

Художні ілюстрації (за темами програми)

1 компл

1 компл

0
Репродукції картин (за темами програми)

1 компл

1 компл

0
Музична грамота

1 компл

1 компл

0
Портрети вітчизняних та зарубіжних композиторів

1 компл

1 компл

0
Плакати для слухання музики (слова-характеристики) 1-4 класи

1 компл

1 компл

0
Музика у між предметних зв'язках

1 компл

1 компл

0

Кабінет географії

Колекції

9 компл

30 наб


9 компл

30 наб


0

0

Гербарії

27 компл

27 компл

0
МОДЕЛІ

Глобус фізичний ГФ Ш 320 мм

15 шт.

15 шт.

0
Глобус фізичний ГФ Ш 420 мм

1 шт.

1 шт.

0
Глобус політичний ГП Ш 420 мм

1 шт.

1 шт.

0
Глобус політичний ГП ПІ 320 мм

15 шт.

15 шт.

0
Глобус політичний ГП ПІ І20 мм

1 шт.

1 шт.

0
Форми поверхні суші

1 компл.

1 компл.

0
ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

Демонстраційні

Прилади для вимірювання опадів (дощомір, снігомір)

1 шт.

1 шт.

0
Анемометр чашковий

1 шт.

1 шт.

0
Снігомірна рейка

1 шт.

1 шт.

0
Термометр зовнішній ТЗ-4

1 шт.

1 шт.

0
Термометр кімнатний

1 шт.

1 шт.

0
Термометр метеорологічний максимальний ТМ-1 № 1

1 шт.

1 шт.

0
Термометр метеорологічний мінімальний ТМ-2 N° 4

1шт.

1шт.

0
Термометр колінний

1 шт.

1 шт.

0
Термограф

1 шт.

1 шт.

0
Гідрограф

1 шт.

1 шт.

0
Барограф

1 шт.

1 шт.

0
Гігрометр

1 шт.

1 шт.

0
Флюгер

1 шт.

1 шт.

0
Гномон

1 шт.

1 шт.

0
Телурій

1 шт.

1 шт.

0
Компас

1 шт.

1 шт.

0
Барометр-анероїд БА-52

1 шт.

1 шт.

0
Психрометр

1 шт.

1 шт.

0
Лабораторні

Секундомір

15 шт.

5 шт.

90
Астролябія

3 шт.

0 шт.

100
Далекомір

15 шт.

0 шт.

100
Компас шкільний

30 шт.

10 шт.

90
Прилади та інструменти топографічні

5 компл.

2 компл.

60
Лінійка нарізна

15 шт.

15 шт.

0
Нівелір шкільний

2 шт.

0 шт.

100
Рулетка 10 м

5 шт.

5 шт.

0
Кутомір шкільний

2 шт.

2 шт.

0
Штативи для астролябій і мензул

15 шт.

0 шт.

100
Циркуль мірний (крон)

15 шт.

5 шт.

70
Циркуль землемірний

5 шт.

1 шт.

80
Лупа ручна

15 шт.

5 шт.

70
Планшет для плану місцевості

15 шт.

5 шт.

70
Друковані

Карти стінні

Політична карта світу

1 шт.

1 шт.

0
Фізична карта світу

1 шт.

1 шт.

0
Західна півкуля. Східна півкуля

1 шт.

1 шт.

0
Будова земної кори

1 шт.

1 шт.

0
Географічні пояси та природні зони світу

1 шт.

1 шт.

0
Кліматичні пояси та області світу

1 шт.

1 шт.

0
Кліматична карта світу

1 шт.

1 шт.

0
Тектонічна карта та корисні копалини світу

1 шт.

1 шт.

0
Карта океанів

1 шт.

1 шт.

0
Густота населення світу

1 шт.

1 шт.

0
Народи світу

1 шт.

1 шт.

0
Світ. Енергетика

1 шт.

1 шт.

0
Світ. Машинобудування

1 шт.

1 шт.

0
Світ. Хімічна промисловість

1 шт.

1 шт.

0
Світ. Сільське господарство (рослинництво)

1 шт.

1 шт.

0
Світ. Сільське господарство (тваринництво)

1 шт.

1 шт.

0
Світ. Транспорт

1 шт.

1 шт.

0
Африка (фізична)

1 шт.

1 шт.

0
Африка (кліматична)

1 шт.

1 шт.

0
Африка (природні зони)

1 шт.

1 шт.

0
Африка (політична)

1 шт.

1 шт.

0
Африка (економічна)

1 шт.

1 шт.

0
Південна Америка (політична)

1 шт.

1 шт.

0
Південна Америка (фізична)

1 шт.

1 шт.

0
Південна Америка (кліматична)

1 шт.

1 шт.

0
Південна Америка (природні зони)

1 шт.

1 шт.

0
Південна Америка (економічна)

1 шт.

1 шт.

0
Північна Америка (фізична)

1 шт.

1 шт.

0
Північна Америка (політична)

1 шт.

1 шт.

0
Північна Америка (економічна)

1 шт.

1 шт.

0
Північна Америка (кліматична)

1 шт.

1 шт.

0
Північна Америка (природні зови)

1 шт.

1 шт.

0
Євразія (фізична)

1 шт.

1 шт.

0
Євразія (політична)

1 шт.

1 шт.

0
Євразія (кліматична) .

1 шт.

1 шт.

0
Євразія (природні зони)

1 шт.

1 шт.

0
Євразія (економічна)

1 шт.

1 шт.

0
Австралія (фізична)

1 шт.

1 шт.

0
Австралія (політична)

1 шт.

1 шт.

0
Австралія (кліматична)

1 шт.

1 шт.

0
Австралія (природні зони)

1 шт.

1 шт.

0
Австралія (економічна)

1 шт.

1 шт.

0
Європа (політична)

1 шт.

1 шт.

0
Європа (економічна)

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Політико-адміністративна карта

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Фізична карта

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Тектонічна карта

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Геологічна карта

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Корисні копалини

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Економічна карта

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Екологічна ситуація

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Кліматична карта

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Рослинний та тваринний світ

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Легка промисловість

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Промисловість будівельних матеріалів

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Охорона природи

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Паливно-енергетична промисловість

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Транспорт

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Ландшафти

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Промисловість

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Населення

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Ґрунти

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Сільське господарство (рослинництво)

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Сільське господарство (тваринництво)

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Природні води

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Хімічна, нафто-хімічна та хіміко-фарм. промисловість

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Металургія

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Машинобудування

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Господарство

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Виробництво непродовольчих товарів народного спожи­вання

1 шт.

1 шт.

0
Україна. Харчова промисловість

1 шт.

1 шт.

0
Карта своєї області та району (фізична)

1 шт.

1 шт.

0
Карта своєї області та району (економічна)

1 шт.

1 шт.

0
Топографічна карта

1 шт.

1 шт.

0
США (комплексна карта)

1 шт.

1 шт.

0
Японія (комплексна карта)

1 шт.

1 шт.

0
ФРН (комплексна карта)

1 шт.

1 шт.

0
Роль зовнішніх сил у формуванні рельєфу Землі

1 шт.

1 шт.

0
Схема утворення магматичних порід

1 шт.

1 шт.

0
Схема утворення осадових гірських порід

1 шт.

1 шт.

0
Схема утворення метаморфічних гірських порід

1 шт.

1 шт.

0
Тектонічна будова території України

1 шт.

1 шт.

0
Геологічна будова території України

1 шт.

1 шт.

0
Фізико-географічне районування України

1 шт.

1 шт.

0
Галузева структура господарства України

1 шт.

1 шт.

0
Соціальна і виробнича інфраструктура

1 шт.

1 шт.

0
Територіальна структура господарства

1 шт.

1 шт.

0
Структура рослинництва

1 шт.

1 шт.

0
Структура тваринництва

1 шт.

1 шт.

0
Зональна спеціалізація сільського господарства України

1 шт.

1 шт.

0
Зростання кількості людей на Землі

1шт.

1шт.

0
Території формування рас

1 шт.

1 шт.

0
Зовнішньоекономічні зв'язки України

1 шт.

1 шт.

0
ЕКРАННО-ЗВУКОВІ0
Комп'ютерні програми навчального призначення0
Атлас карт з курсу «Географія України»

1 шт.

1 шт.

0
Атлас карт з курсу «Географія материків»

1 шт.

1 шт.

0
Атлас карт з курсу «Загальна географія»

1 шт.

1 шт.

0
Атлас карт з курсу «Економічна та соціальна географія світу»

1 шт.

1 шт.

0
План місцевості

1 шт.

1 шт.

0
Картографічні проекції

1 шт.

1 шт.

0
Географічна оболонка

1 шт.

1 шт.

0
Атмосфера Землі та її охорона

1 шт.

1 шт.

0
Повітряні маси та їх рух

1 шт.

1 шт.

0
Вивітрювання

1 шт.

1 шт.

0
Формування земної кори

1 шт.

1 шт.

0
Формування поверхні суші

1 шт.

1 шт.

0
Тектонічна будова земної кори

1 шт.

1 шт.

0
Рухи земної кори (літосфера)

1 шт.

1 шт.

0
Гейзери та гарячі джерела

1 шт.

1 шт.

0
Геоморфологічна будова і розвиток різноманітних форм рельєфу

1 шт.

1 шт.

0
Висотна поясність

1 шт.

1 шт.

0
Формування родовищ корисних копалин

1 шт.

1 шт.

0
Несприятливі екзогенні й ендогенні процеси

1 шт.

1 шт.

0
Процес ґрунтоутворення

1 шт.

1 шт.

0
Формування поверхневих вод (річкова долина, тераси, басейн тощо)

1 шт.

1 шт.

0
Підземні води та їх формування

1 шт.

1 шт.

0
Природно-історичні процеси розподілу суходолу і моря

1 шт.

1 шт.

0
Розвиток і зміна ландшафтів

1 шт.

1 шт.

0
Рослинний і тваринний світ материків

1 шт.

1 шт.

0
ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Персональний комп'ютер учителя (ПКВ)

1 шт.

0 шт.

100
Персональний комп'ютер учня (ПКУ)

3 шт.

0 шт.

100
Мультимедійний проектор

1 шт.

0 шт.

100
Дошка аудиторна

1 шт.

1 шт.

0
Телевізор

1 шт.

0 шт.

100
Кодоскоп

1 шт.

0 шт.

100
Кріплення для карт

1 компл.

1 компл.

0
Меблі для кабінету географії

1 компл.

1 компл.

0

Кабінет хімії

Каталог: foto
foto -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
foto -> Формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції особистості в умовах позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму
foto -> Опис досвіду роботи вчителя світової літератури, спеціаліста вищої категорії, «вчителя методиста»
foto -> Позиціонування та створення позитивного іміджу бібліотеки
foto -> «Фотоелектричні сонячні системи»
foto -> Уроках української мови Сидоренко Наталя Михайлівна учитель початкових класів
foto -> Використання етнічних мотивів у сучасному українському одязі
foto -> Проект «земля-наш космічний дім, сонячна система»

Скачати 473.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка