2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка13/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

Кі161. Килименчук, Е. Гомопробиотики на основе Bifidobacterium / Е. Килименчук, О. Дышкантюк // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.2.-С.85-90: табл.-Библиогр.: 9 назв.

Кі162. Клиновская, Е.В. Факторы, влияющие на величину прибыли пищевых предприятий [Электронный ресурс] / Е.В. Клиновская // Основни проблеми на съвременната наука – 2010 = Ключевые проблемы современной науки – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 април 2010 г. Т. Икономики.-София, 2010.-С.16-19.-Библиогр.: 3 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі163. *Кобєлєва, С.М. Інноваційні технології сушіння моркви та зелені / С.М. Кобєлєва, Л.В. Труфкаті, Л.І. Костинська // Наукові дослідження – теорія та експеримент’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.5.-С.106-107.

Кі164. Кобєлєва, С.М. Комплексний критерій оцінки якості у виробництві функціональних харчових систем / С.М. Кобєлєва, Л.В. Труфкаті // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.134.

Кі165. Коваленко, Е.А. Исследование влияния технологий водоподготовки на химический состав питьевой воды и органолептические показатели функциональных напитков / Е.А. Коваленко, Д.И. Ветров // Инновационные технологии в пищевой промышленности: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7-8 окт. 2010 г.-Минск, 2010.-С.199-203: табл.; рис.-Библиогр.: 11 назв.

Кі166. Коваленко, Е.А. Современные проблемы использования воды на пищевых предприятиях и пути их решения / Е.А. Коваленко, О.Б. Васылив, Т.П. Патик // Инновационные технологии в пищевой промышленности: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7-8 окт. 2010 г.-Минск, 2010.-С.80-83: рис.-Библиогр.: 17 назв.

Кі167. Коваленко, О.О. Використання кріотехнологій у виробництві харчових продуктів / О.О. Коваленко, О.Б. Василів // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі168. Коваленко, О.О. Вода, яка використовується для приготування напоїв у закладах громадського та лікувально-профілактичного харчування / О.О. Коваленко, Д.І. Вєтров // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.63-64.

Кі169. Коваленко, О.О. Вплив якості питної води на якість функціональних напоїв / О.О. Коваленко, Д.І. Вєтров // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.40.

Кі170. *Коваленко, О.О. Дослідження впливу якості питної води на якість функціональних напоїв / О.О. Коваленко, Д.І. Вєтров // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.78.

Кі171. Коваленко, О.О. Екологічна безпека способів покращення якості води на харчових виробництвах / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, І.В. Курчевич // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.77.

Кі172. Коваленко, О.О. Оцінка екологічної безпеки сучасних способів опріснення води на харчових виробництвах / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, І.В. Курчевич // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.100.

Кі173. Коваленко, О.О. Перспективи застосування мембранних технологій для очищення стічних вод харчових виробництв / О.О. Коваленко, Т.П. Патік // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.16.

Кі174. Коваленко, О.О. Показники екологічної безпеки способів опріснення води / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, І.В. Курчевич // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.61-62.

Кі175. Коваленко, О.О. Роль мембранних технологій у вирішенні проблеми раціонального використання водних ресурсів на харчових підприємствах / О.О. Коваленко, Т.П. Патік // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.118.

Кі176. Ковальов, О.М. Стан та перспективи експорту продукції кондитерської промисловості України [Електронний ресурс] / О.М. Ковальов, Л.Л. Лобоцька // Основни проблеми на съвременната наука – 2010 = Ключевые проблемы современной науки – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 април 2010 г. Т.1. Икономики. - София,2010. - С.84-87: табл. - Бібліогр.: 5назв. - Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі177. *Ковтун, Л.Я. Вдосконалення технологій переробки зерна / Л.Я. Ковтун, В.О. Моргун // Наукові дослідження – теорія та експеримент’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.

Кі178. Коева, Ж.В. Реструктуризация предприятий: причины, цели, методы [Электронный ресурс] / Ж.В. Коева // Efektivni nástroje modernich věd – 2010 = Эффективные инструменты современных наук – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27dub.-05 květ. 2010 r. D.9. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.23-25.-Библиогр.: 3 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі179. Козак, К.Б. Особливості розвитку кадрового потенціалу харчових підприємств / К.Б. Козак // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., Алушта, 30 сент.-2 окт. 2010 г. / Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского.-Алушта, 2010.-С.130-131.-Библиогр.: 4 назв.

Кі180. *Козак, К.Б. Роль вищої освіти та деякі підходи до активізації учбового процесу / К.Б. Козак, Л.П. Попов // Наука: теорія і практика: матеріали 6-ої Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 7-15 серп. 2010 р. / ДНУ.-Д., 2010.-Ч.1.

Кі181. *Колесниченко, С.Л. Улучшение санитарного состояния зерна перед помолом / С.Л. Колесниченко // Инновационные технологии продуктов здорового питания, их качество и безопасность: материалы 56-ой Междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 29-30 нояб. 2010 г. / АТУ.-Алматы, 2010.

Кі182. *Компьютерная обработка данных в системе технологической диагностики / А.П. Рыбалко, В.П. Ларшин, Е.А. Трифонова, Н.В. Лищенко // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 9-10 сент. 2010 г. / ОНПУ.-К., 2010.-С.122-127.

Кі183. Коновенко, Н.Г. Метрические дифференциальные инварианты на плоскости Лобачевского / Н.Г. Коновенко // Геометрія в Одесі – 2010: тез. доп. Міжнар. конф., Одеса, 24-30 трав. 2010 р.-О., 2010.-С.39.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі184. Коновенко, Н.Г. О конформной эквивалентности функций на плоскости / Н.Г. Коновенко // Геометрия в Кисловодске – 2010: тез. докл. Междунар. конф., Кисловодск, 13-20 сент. 2010 г.-М.; Кисловодск, 2010.-С.27.

Кі185. *Копа, В.М. В пошуках «золотої» пропорції дихання / В.М. Копа // Матеріали 18-го з’їзду фізіологічного Українського товариства з міжнар. участю, Одеса, 20-22 трав. 2010 р. / ОДМУ.-О., 2010.

Кі186. *Коркач, А.В. Влияние морковного порошка на качество пиццы / А.В. Коркач // Інноваційний потенціал української науки – XXI століття: тез. доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 1-15 квіт. 2010 р. / ЗНУ.-Запоріжжя, 2010.-С.147-149.

Кі187. Коркач, А.В. Мучные кондитерские изделия на основе безглютеновой муки / А.В. Коркач, А.Я. Каминский // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.67-68: табл.

Кі188. Корниенко, В.Г. Проблемы повышения качества продуктов, хранящихся в бытовом холодильнике / В.Г. Корниенко, С.Н. Кудашев, С.Ф. Горыкин // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.48-49.

Кі189. Корнієнко, Ю.К. Інтенсифікація навчального процесу з інформаційних технологій на основі модульної системи навчання / Ю.К. Корнієнко, О.С. Тітлов, Г.М. Редунов // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: матеріали навч.-метод. конф., Одеса, 27 січ. 2010 р. / ОДМУ.-О., 2010.-С.212-213.

Кі190. Котлик, С.В. Некоторые проблемы использования инноваций в пищевой отрасли Украины / С.В. Котлик // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.283-285.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі191. *Котлик, С.В. Применение информационных технологий при маркетинговых исследованиях / С.В. Котлик // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 17-18 черв. 2010 р.: у 3 т.-Д., 2010.

Кі192. Котлик, С.В. Стратегия перехода к инновационному развитию в промышленности Украины [Электронный ресурс] / С.В. Котлик // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте: материалы Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 21-30 июня 2010 г.-Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/conference-calendar/conference-archive/G25-kotlik-sw: табл.-Библиогр.: 3 назв.

Кі193. *Котлик, С.В. Феномен инноваций в экономическом развитии / С.В. Котлик // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 17-18 черв. 2010 р.: у 3 т.-Д., 2010.

Кі194. *Котлик, С.В. Web-сайт факультета вуза как инструмент информационно-коммуникационных технологий в образовании / С.В. Котлик // Материалы VI Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна (Болгария), 4-11 июня 2010 г.-Д.; Варна, 2010.

Кі195. Красильщик, И.С. Валерий Афтахович Юмагужин / И.С. Красильщик, А.Г. Кушнер, В.В. Лычагин // Геометрия в Кисловодске – 2010: тез. докл. Междунар. конф., Кисловодск, 13-20 сент. 2010 г.-М.; Кисловодск, 2010.-С.15-16.

Кі196. Крестінков, І.С. Основні завдання екологічного менеджменту на підприємствах харчової галузі у контексті сталого розвитку / І.С. Крестінков, С.М. Бондар, Л.О. Фортученко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тез. доп. Десятої щоріч. Всеукр. наук. конф., Суми, 20-21 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / СумДУ.-Суми, 2010.-С.159-161: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі197. *Крилова, Т.В. Шляхи активізації навчання математики у вищій технічній школі / Т.В. Крилова, П.О. Стеблянко, О.Ю. Орлова // Проблеми математичної освіти (ПМО-2010): матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., Черкаси, 24-26 листоп. 2010 р. / ЧНУ ім. Богдана Хмельницького.-Черкаси, 2010.

Кі198. Крусир, Г. Биотехнология БАД с включением корректоров процессов пищеварения / Г. Крусир, Е. Севастьянова, В. Яшкина // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.1.-С.459-463: табл.-Библиогр.: 9 назв.

Кі199. Кручек, О.А. Необхідність проведення експертизи якості м’ясних паштетів, представлених на вітчизняному ринку / О.А. Кручек, Т.В. Сесь // Торгівля і продовольча безпека: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 23-24 квіт. 2010.: в 2 т. Т.1 / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.109-111.

Кі200. Кручек, О.А. Необхідність проведення товарознавчої експертизи молочно-сокових напоїв / О.А. Кручек, І.А. Устенко, Т.А. Лисогор // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.71.

Кі201. *Крюкова, І.О. Механізм державної підтримки аграрних формувань Одеської області / І.О. Крюкова // Інноваційні та інвестиційні процеси підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Луганськ, 13-15 трав. 2010 р. / ЛНАУ.-Луганськ, 2010.

Кі202. *Крюкова, І.О. Організаційно-економічний механізм розвитку аграрних формувань / І.О. Крюкова // Інвестиційно-інноваційна діяльність – стратегія розвитку та підвищення агропромислового комплексу: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10-11 черв. 2010 р. / ОДАУ.-О., 2010.

Кі203. Кузаконь, В.М. Симметрии дифференциальных инвариантов расслоений кривых на конформной плоскости / В.М. Кузаконь // Геометрія в Одесі – 2010: тез. доп. Міжнар. конф., Одеса, 24-30 трав. 2010 р.-О., 2010.-С.41.-Бібліогр.: 1 назв.

Кі204. Куприна, Н.М. К вопросу о реструктуризации предприятий в современных условиях / Н.М. Куприна // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.81-82.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі205. *Купріна, І.О. Крок назустріч майбутньому / І.О. Купріна, І.Д. Арбузов, О.О. Голубьонкова // Матеріали VIII регіон. конкурсу бізнес-проектів «Моя спеціальність – моє покликання», Донецьк, 27 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі206. Купріна, Н.М. До питання щодо застосування аудиту спеціального призначення / Н.М. Купріна, К.О. Васьковська // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 13-14 трав. 2010 р.: у 3 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.9-10.

Кі207. Купріна, Н.М. Окремі питання конкурентоспроможності діяльності підприємства в сучасних умовах / Н.М. Купріна, К.О. Васьковська // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 13-14 жовт. 2010 р. / ЗНУ.-Запоріжжя, 2010.-С.339-340.

Кі208. Купцов, П.Д. Управление сингулярными режимами в распределенных системах / П.Д. Купцов, А.Г. Кушнер, В.В. Лычагин // Геометрія в Одесі – 2010: тез. доп. Міжнар. конф., Одеса, 24-30 трав. 2010 р.-О., 2010.-С.42.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі209. *Кучеренко, В.Р. Механізм господарювання на підприємствах харчової промисловості / В.Р. Кучеренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 26 листоп. 2010 р. / ХНАДУ.-Х., 2010.-С.19-25.

Кі210. Кушнер, А.Г. Классификация гамильтоновых систем с управлением относительно преобразований обратной связи / А.Г. Кушнер, В.В. Лычагин // Геометрия в Кисловодске – 2010: тез. докл. Междунар. конф., Кисловодск, 13-20 сент. 2010 г.-М.; Кисловодск, 2010.-С.30.

Кі211. Кушнир, Н. Исследование кинетики ингибирования α-амилазы меда ингибитором, выделенным из мучки овса / Н. Кушнир, Е. Сироменко // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.1.-С.525-531: табл.; рис.-Библиогр.: 6 назв.

Кі212. Лайко, О.І. Механізми активізації відтворення інвестиційного потенціалу / О.І. Лайко // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.289-291: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі213. Лапардин, Н.И. Давление кипения и вязкость раствора смазочного масла ISO 15 и хладагента R407С / Н.И. Лапардин, В.З. Геллер // Современные методы и средства исследований теплофизических свойств вещества: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург, 30 нояб.-2 дек. 2010 г. / СПбГУНиПТ.-СПб., 2010.-С.17-19.

Кі214. Лапардин, Н.И. Свойства смеси синтетического смазочного масла ISO 220 и хладагента R407С / Н.И. Лапардин, В.З. Геллер // Современные методы и средства исследований теплофизических свойств вещества: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург, 30 нояб.-2 дек. 2010 г. / СПбГУНиПТ.-СПб., 2010.-С.67-69.

Кі215. *Ларшин, В.П. Твердые технологические смазки для лезвийной и абразивной обработки / В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко, А.В. Мочуляк // Физические и компьютерные технологии: тр. 16-й Междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 15-16 сент. 2010 г. / ХНПК «ФЭД».-Х., 2010.-С.23-27.

Кі216. Лебеденко, Т.Є. Хмельова закваска – альтернативний спосіб покращення якості пшеничного хліба / Т.Є. Лебеденко, Н.Ю. Соколова // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.72.

Кі217. *Левинский, В.М. Регулирование в Simatic: начальные сведения и пример практической реализации / В.М. Левинский // Тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), Одесса, 24-28 мая 2010 г. / ОНПУ.-О., 2010.-С.52-56.

Кі218. *Левицкий, А.П. Способы рафинации подсолнечного шрота / А.П. Левицкий, Е.К. Вертикова // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.34.

Кі219. Ливенцова, Е.О. Определение консерванта Е200 по тушению люминесценции иона Tb (III) / Е.О. Ливенцова, С.В. Бельтюкова, О.И. Теслюк // Сучасні технології в промисловому виробництві: матеріали Всеукр. міжвуз. наук.-техн. конф., Суми, 19-23 квіт. 2010 р. / СумДУ.-Суми, 2010.-Ч.I.-С.36-37.

Кі220. *Лищенко, Н.В. Силовые параметры резания в системах адаптивного управления станками / Н.В. Лищенко // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 9-10 сент. 2010 г. / ОНПУ.-К., 2010.-С.77-81.

Кі221. Ляпина, Е.В. Закономерности формирования структуры и фазового состава пленок никель-хром / Е.В. Ляпина, О.М. Береговая, Р.А. Подолян // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: материалы Десятой Юбил. Междунар. Пром. конф., п. Славское (Карпаты), 18-22 февр. 2010 г.-К., 2010.-С.152-154: табл.; рис.-Библиогр.: 11 назв.

Кі222. Лясковский, А.В. Использование компьютерных технологий в учебном процессе изучения механизма оптимизации производства продукции [Электронный ресурс] / А.В. Лясковский // Nastoleni moderni vědy – 2010 = Становление современной науки – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27.09-05.10 2010 r. D. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.75-77.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі223. Лясковский, А.В. Совершенствование управления транспортно-грузовыми процессами на основе вероятного моделирования на ЭВМ [Электронный ресурс] / А.В. Лясковский // Бъдещето проблемите на световната наука – 2010 = Перспективные вопросы мировой науки - 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 дек. 2010 г. Т. Икономики.-София, 2010.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі224. Лясковский, А.В. Управления финансовыми ресурсами предприятия с использованием компьютерных технологий [Электронный ресурс] / А.В. Лясковский // Dny vědy – 2010 = Дни науки – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27dub.-05 květ. 2010 r. D. Ekonomické vědy. - Praha, 2010. - С.75-77. - Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі225. Магденко, С.О. Людський фактор як основа підвищення ефективності діяльності хлібопекарних підприємств [Електронний ресурс] / С.О. Магденко, О.В. Ротай // Europejska nauka XXI powiek – 2010 = Европейская наука XXI века – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 7-15 maja 2010 r. Vol.7. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2010.-С.35-37.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі226. *Макаринская, А.В. Характеристика и особенности ввода жидких препаратов биологически активных веществ в составе комбикормов / А.В. Макаринская, Б.В. Егоров // Современное производство комбикормов. Комбикорма – 2010: сб. материалов V Междунар. конф., Москва, 22-24 нояб. 2010 г. / МПА.-М., 2010.-С.141-149.

Кі227. *Маннапова, О.В. Дослідження зношування плазмових покриттів поршневих кілець ДВЗ / О.В. Маннапова // Сучасні проблеми трибології: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Київ, 19-21 трав. 2010 р. / НАУ.-К., 2010.

Кі228. Маноли, Т.А. Параметры предварительной обработки рапаны черноморской при производстве кулинарных изделий / Т.А. Маноли, С.А. Памбук, В.И. Зинченко // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.115-116.

Кі229. Мардар, М.Р. Безпечність нових видів екструдованих зернових продуктів, збагачених добавками тваринного та рослинного походження / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: зб. ст. II Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 22-23 квіт. 2010 р. / ЛІЕТ.-Л., 2010.-С.98-100: табл.-Бібліогр.: 5 назв.

Кі230. Мардар, М.Р. Вплив включення коренеплідних овочів на показники якості нових видів хліба / М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая // Торгівля і продовольча безпека: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 23-24 квіт. 2010.: в 2 т. Т.2 / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.59-60.

Кі231. Мардар, М.Р. Інфраструктура забезпечення якості нових видів зернових продуктів / М.Р. Мардар // Торгівля і продовольча безпека: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 23-24 квіт. 2010.: в 2 т. Т.1 / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.272-273.

Кі232. Мардар, М.Р. Розширення асортименту екструдованих зернових продуктів профілактичного призначення / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська, Т.М. Черевата // Торгівля і продовольча безпека: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 23-24 квіт. 2010.: в 2 т. Т.1 / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.131-132: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі233. Мардар, М.Р. Соціальна значущість виробництва і споживання нових видів екструдованих зернових продуктів / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська // Всеукр. конф. з питань безпеки харчування: тез. доп., Київ, 27-29 берез. 2010 р. / НТУ «КПІ».-К., 2010.-С.109-110.-Бібліогр.: 7 назв.

Кі234. Маркова, Т.Д. Державне регулювання енергозбереження як засіб підвищення економічної безпеки [Електронний ресурс] / Т.Д. Маркова // Zprávy vědecké ideje – 2010 = Новости научной мысли – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27.10-05.11 2010 r. D.7. Ekonomické vědy. Politické vědy.-Praha, 2010.-С.63-65.-Бібліогр.: 6 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі235. Маркова, Т.Д. Розвиток ТНУ як напрямок забезпечення реалізації екологічної політики [Електронний ресурс] / Т.Д. Маркова // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2010 = Перспективные разработки науки и техники – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 listop. 2010 r. Vol.12. Medycyna. Nauk biologicznych. Chemia i chemiczne technologie. Ekologia. Rolnictwo. Weterynaria.-Przemyśl, 2010.-С.53-55.-Бібліогр.: 4 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка