2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка15/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25

Кі308. *Ревенюк, Т.А. Формирование и релаксация поляризации в диэлектрических пленках на основе легированного полистирола / Т.А. Ревенюк, С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева // Тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), Одесса, 24-28 мая 2010 г.: в 2 т. / ОНПУ.-О., 2010.

Кі309. Редунов, Г.М. Использование бросовых низкопотенциальных энергоресурсов на судах для получения холода / Г.М. Редунов, С.А. Ханмамедов, А.С. Титлов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.226-227.

Кі310. Редунов, Г.М. Использование энергоресурсов с малой эксергией на судах для получения холода / Г.М. Редунов, С.А. Ханмамедов, А.С. Титлов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.265-266.

Кі311. Редунов, Г.М. Использование энергоресурсов с малой эксергией на судах для получения холода / Г.М. Редунов, С.А. Ханмамедов, А.С. Титлов // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.14.

Кі312. Редунов, Г.М. Использование энергоресурсов с малой эксергией на судах для получения холода / Г.М. Редунов, С.А. Ханмамедов, А.С. Титлов // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.58-60.

Кі313. Редунов, Г.М. Моделирование переходных тепловых режимов абсорбционных холодильных аппаратов / Г.М. Редунов, А.О. Мартынюк, Е.А. Осадчук // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.269.

Кі314. Редунов, Г.М. Моделирование переходных тепловых режимов абсорбционных холодильных приборов / Г.М. Редунов, А.О. Мартынюк, Е.А. Осадчук // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.221-222.

Кі315. Редунов, Г.М. Моделирование режимов работы абсорбционных холодильных аппаратов (АХА) / Г.М. Редунов, Е.А. Осадчук, Р.Н. Проць // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.80-81.

Кі316. Редунов, Г.М. Перспективы применения на судах теплоиспользующих холодильных машин малой производительности / Г.М. Редунов, А.С. Титлов, С.А. Ханмамедов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.267-268.

Кі317. Редунов, Г.М. Перспективы применения на судах теплоиспользующих холодильных машин малой производительности / Г.М. Редунов, А.С. Титлов, С.А. Ханмамедов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.224-225.

Кі318. Редунов, Г.М. Перспективы применения на судах теплоиспользующих холодильных машин малой производительности / Г.М. Редунов, А.С. Титлов, С.А. Ханмамедов // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.51-52.

Кі319. Редунов, Г.М. Перспективы применения на судах теплоиспользующих холодильных машин малой производительности / Г.М. Редунов, А.С. Титлов, С.А. Ханмамедов // Philosophy of Science: book of abstracts Humboldt-Kolleg, Odessa, 8-11 Sept. 2010 / OSAR.-O., 2010.-P.85-86.

Кі320. Редунов, Г.М. Применение интегро-дифференциальных уравнений при моделировании процессов тепломассообмена (ТМО) / Г.М. Редунов, Л.Д. Рыжова, Е.А. Осадчук // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.81.

Кі321. Редунов, Г.М. Применение интегро-дифференциальных уравнений при моделировании процессов тепломассообмена (ТМО) / Г.М. Редунов, Л.Д. Рыжова, А.С. Титлов // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.87-88.

Кі322. Редунов, Г.М. Применение интегро-дифференциальных уравнений при моделировании процессов тепломассообмена (ТМО) / Г.М. Редунов, А.С. Титлов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.222-223.

Кі323. Розробка нових побутових комбінованих приладів абсорбційного типу / Л.М. Тележенко, О.С. Тітлов, С.В. Вольневич, Ю.О. Козонова // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.241-243.

Кі324. Розробка нового типу побутових комбінованих приладів / Л.М. Тележенко, О.С. Тітлов, С.В. Вольневич, Ю.О. Козонова // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.260-261.

Кі325. Розробка нового типу побутових комбінованих приладів / Л.М. Тележенко, О.С. Тітлов, С.В. Вольневич, Ю.О. Козонова // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.53-54.

Кі326. Розробка пристроїв для холодильної обробки зерна на хлібозаготівельних підприємствах України / С.М. Петушенко, О.С. Тітлов, Г.М. Станкевич, С.М. Кудашев // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.212-213.

Кі327. Розробка схем пристроїв для холодильної обробки зерна / О.С. Тітлов, Г.М. Станкевич, С.М. Кудашев, С.М. Петушенко // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.16.

Кі328. Романченко, С.В. Кефир детского питания с длительным сроком хранения / С.В. Романченко, Н.А. Дидух // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.126-128.

Кі329. *Рыбалко, А.П. Адаптивное управление подачей на координатно-расточном станке с ЧПУ «Flex NC» / А.П. Рыбалко, В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 9-10 сент. 2010 г. / ОНПУ.-К., 2010.-С.118-122.

Кі330. *Рыбалко, А.П. Выбор фильтра для силового параметра резания / А.П. Рыбалко, В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 9-10 сент. 2010 г. / ОНПУ.-К., 2010.-С.111-114.

Кі331. *Рыбалко, А.П. Методика экспериментальных исследований для выбора эффективных смазочных составов / А.П. Рыбалко, В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 9-10 сент. 2010 г. / ОНПУ.-К., 2010.-С.114-117.

Кі332. Савинок, О.Н. Исследование изменений функциональных свойств мяса в ходе созревания / О.Н. Савинок // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.1.-С.133-136: рис.-Библиогр.: 1 назв.

Кі333. *Савинок, О.Н. Мясные продукты в контексте экологической безопасности / О.Н. Савинок // Материалы VI Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна (Болгария), 4-11 июня 2010 г.: в 4 т. Т.2.-Д.; Варна, 2010.-С.198-200.

Кі334. Самостійна робота студентів у рамках кредитно-модульної системи / О.Д. Андріянов, В.П. Петросян, Л.І. Короленко, К.А. Янченко, І.О. Кузнєцова // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів: зб. наук. пр. III Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 18-20 трав. 2010 р. / ХДТУБА.-Х., 2010.-С.20-22.

Кі335. Самостійна робота як фактор оптимізації навчання / Л.В. Капрельянц, А.В. Єгорова, Т.В. Шпирко, Л.В. Труфкаті // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: матеріали навч.-метод. конф., Одеса, 27 січ. 2010 р. / ОДМУ.-О., 2010.-С.169-170.

Кі336. Самофатова, В.А. Проблемы инвестирования развития предприятий плодоовощной консервной отрасли юга Украины [Электронный ресурс] / В.А. Самофатова, Е.П. Колосова // Dny vědy – 2010 = Дни науки – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27dub.-05 květ. 2010 r. D.10. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.32-34: рис.-Библиогр.: 5 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі337. Самофатова, В.А. Связь налоговой политики со стадиями экономического цикла [Электронный ресурс] / В.А. Самофатова, Н.С. Мартиросян // Dny vědy – 2010 = Дни науки – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27dub.-05 květ. 2010 r. D.12. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.45-48.-Библиогр.: 3 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі338. *Сахарова, З.М. Деякі проблеми і перспективи розвитку дисципліни «Безпека життєдіяльності» / З.М. Сахарова // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.8.-С.110-112.

Кі339. Сахарова, З.М. Підготовка сучасних фахівців в умовах кредитно-модульної системи освіти / З.М. Сахарова // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.11.-С.34-35.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі340. Селиванов, А.П. Проблемы разработки сезонного холодильника / А.П. Селиванов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.263-264.

Кі341. Селиванов, А.П. Проблемы разработки сезонного холодильника / А.П. Селиванов, А.С. Титлов // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.14-15.

Кі342. Селиванов, А.П. Проблемы разработки сезонного холодильника / А.П. Селиванов // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.89-90.

Кі343. Селиванов, А.П. Разработка сезонного холодильника / А.П. Селиванов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.228.

Кі344. Селіванов, А.П. Проблеми математичного опису процесів та умов роботи абсорбційних холодильних агрегатів (АХА) / А.П. Селіванов, А.В. Селіванова // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.81.

Кі345. Селіванов, А.П. Проблеми математичного опису процесів та умов роботи абсорбційних холодильних агрегатів сезонного типу / А.П. Селіванов, А.В. Селіванова // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.262-263.

Кі346. Селіванов, А.П. Проблеми математичного опису процесів та умов роботи абсорбційних холодильних агрегатів сезонного типу / А.П. Селіванов, А.В. Селіванова // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.229-230.

Кі347. Селіванов, А.П. Проблеми математичного опису процесів та умов роботи абсорбційних холодильних агрегатів сезонного типу / А.П. Селіванов, А.В. Селіванова // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.90-91.

Кі348. Селіванов, А.П. Проблеми математичного опису процесів та умов роботи абсорбційних холодильних агрегатів сезонного типу / А.П. Селіванов, А.В. Селіванова // Philosophy of Science: book of abstracts Humboldt-Kolleg, Odessa, 8-11 Sept. 2010 / OSAR.-O., 2010.-P.87-89.

Кі349. Селіванов, А.П. Розробка та дослідження сезонних холодильників /А.П. Селіванов // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі350. Сергеева, А.Е. Влияние режимов электризации на проводимость композитов на основе ПВДФ и ЦТС [Электронный ресурс] / А.Е. Сергеева, С.Н. Федосов // Сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития’2010”, Одесса, 4-15 окт. 2010 г. / ОНМУ. Т.16. Физика и математика. Химия. Сел. хоз-во. Гос. упр.-О., 2010.-С.18-20: рис.-Библиогр.: 5 назв.-Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/konfer20/51.htm.

Кі351. Сергеева, А.Е. Кинетика роста электретного потенциала в сегнетоэлектрических полимерных пленках [Электронный ресурс] / А.Е. Сергеева, С.Н. Федосов // Wschodnia spółka – 2010 = Восточное партнерство – 2010: materiały II Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 7-15 wrzés. 2010 r.-Przemyśl, 2010.-Vol.6.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm: рис.- Библиогр.: 3 назв.

Кі352. Сергеева, А.Е. Термостимулированные процессы в композитах на основе ПВДФ и BaTiO3 [Электронный ресурс] / А.Е. Сергеева // Сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития’ 2010”, Одесса, 4-15 окт. 2010 г. / ОНМУ. Т.16. Физика и математика. Химия. Сел. хоз-во. Гос. упр.-О., 2010.-С.15-17.-Библиогр.: 2 назв.-Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/konfer20/50.htm.

Кі353. *Сергєєва, Т.П. Вивчення стану формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності в теорії і практиці фізичної культури / Т.П. Сергєєва // Проблеми реабілітації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 2010 р. / ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.-О., 2010.

Кі354. Скляр, Л.Б. Анализ эколого-экономических проблем предприятий пищевой промышленности Украины [Электронный ресурс] / Л.Б. Скляр // Věda a vznik – 2009/2010 = Наука и образование – 2009/2010: materiały ΙV Mezinár. věd. – praktická konf., Praha, 27 pros. 2009 - 05 ledna 2010 r. D.8. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-C.41-44: рис.-Библиогр.: 2 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі355. Скляр, Л.Б. Інформаційне забезпечення процесу економіко-екологічної оцінки підприємств консервної промисловості / Л.Б. Скляр // Проблеми формування нової економіки XXI століття: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 23-24 груд. 2010 р.: у 6 т. Т.6. Економічне зростання: новітні технології, перспективи, екологічні наслідки.-Д., 2010.-С.112-114: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі356. Скрипник, Ю.А. Рефрактометрический метод контроля параметров нефтепродуктов / Ю.А. Скрипник, А.В. Алексашин, В.Н. Горкун // Тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), Одесса, 24-28 мая 2010 г.: в 2 т. Т.2. / ОНПУ.-О., 2010.-С.177.-Библиогр.: 1 назв.

Кі357. *Славута, О.Ю. Основи формування інноваційного потенціалу підприємств АПК / О.Ю. Славута // Інвестиційно-інноваційна діяльність – стратегія розвитку та підвищення агропромислового комплексу: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10-11 черв. 2010 р. / ОДАУ.-О., 2010.

Кі358. *Славута, О.Ю. Управління ризиками інноваційної діяльності промислових підприємств / О.Ю. Славута // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Донецьк, 1-7 груд. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі359. Смирнов, Г.Ф. Розробка двофазних теплопередавальних пристроїв для систем енергозбереження / Г.Ф. Смирнов // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі360. Смірнова, С.О. Проблеми та перспективи графічної підготовки студентів / С.О. Смірнова, Л.Я. Ковтун // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XV Міжнар. наук.-метод. конф., Одеса, 22-23 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1. / ОДАБА.-О., 2010.-С.97-98.

Кі361. *Соколов, О.Д. Захист торцевої поверхні поршневих кілець / О.Д. Соколов, О.В. Маннапова, О.М. Філіппочев // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: материалы Десятой юбил. Междунар. Пром. конф., п. Славское (Карпаты), 18-22 февр. 2010 г.-К., 2010.-С.155-157.

Кі362. Соколовська, О.Г. Активне вентилювання насіння льону продовольчого призначення / О.Г. Соколовська // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.149-151.

Кі363. Средство охлаждения тушек птицы / А.С. Титлов, С.Ф. Горыкин, О.Н. Савинок, Т.В. Солоденко // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.62-63.

Кі364. Стабілізація біологічно активних речовин методом фізичної сорбції / Н.К. Черно, Г.В. Крусір, О.В. Севастьянова, Я.П. Русєва // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.4.-С.78-80.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі365. Станкевич, Г.М. Удосконалення технології зберігання насіння продовольчої гірчиці / Г.М. Станкевич, Л.К. Овсянникова, В.О. Черній // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.151-153.

Кі366. Станкевич, Г.Н. Влияние режимов сушки на кинетику и показатели качества семян горчицы / Г.Н. Станкевич, Л.К. Овсянникова // Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов: материалы Междунар. науч.-техн. семинара, Воронеж, 11-13 мая 2010 г.-Воронеж, 2010.-С.311-317: табл.; рис.-Библиогр.: 6 назв.

Кі367. Становская, Т.П. Информационная проблема идентификации лица, выполнившего задание при дистанционном обучении / Т.П. Становская, А.А. Коряченко // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.32-35.

Кі368. Стародубець, Ж.В. Шляхи покращення стану виробничого потенціалу підприємств консервної галузі [Електронний ресурс] / Ж.В. Стародубець // Основни проблеми на съвременната наука – 2010 = Ключевые проблемы современной науки – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 април 2010 г. Т.9. Икономики.-София, 2010.-С.18-21.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі369. Стаханов, М.В. Управління оборотним капіталом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / М.В. Стаханов; наук. кер. Т.В. Дудка // Основни проблеми на съвременната наука – 2010 = Ключевые проблемы современной науки – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 април 2010 г. Т.9. Икономики.-София, 2010.-С.21-23.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі370. Степанова, А.В. К вопросу о развитии пищевой промышленности Украины / А.В. Степанова // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.135-137.-Бібліогр.: 1 назв.

Кі371. *Стрикаленко, Т.В. Повышение качества воды при замене хлоросодержащих реагентов в некоторых технологических схемах водообработки / Т.В. Стрикаленко // Водоподготовка и очистка сточных вод населенных мест в XXI веке: Технологии. Проектные решения. Эксплуатация станций: сб. докл. конф. Междунар. водной ассоциации (IWA), Москва, 2-4 июня 2010 г.-М., 2010.

Кі372. Сулевский, В.В. Выбор показателя экономической прибыли для управления предприятиями пищевой промышленности [Электронный ресурс] / В.В. Сулевский // Nauka: teoria i praktyka – 2010 = Наука: теория и практика – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 sierp. 2010 r. Vol.2. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2010.-С.8-12: табл.-Библиогр.: 3 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі373. Сулевский, В.В. Развитие концепции управления на основании стоимости бизнеса [Электронный ресурс] / В.В. Сулевский // Динамика на съвременната наука - 2010 = Динамика современной науки - 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 7-15 юли 2010 г. Т.2. Икономики.-София, 2010.-С.25-29: рис.-Библиогр.: 7 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі374. Тележенко, Л.М. Визначення режимних параметрів процесу заморожування фруктово-ягідних десертів за експресметодикою / Л.М. Тележенко, Ю.Г. Паскал, Ю.О. Козонова // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.35-37: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі375. Тележенко, Л.М. Дослідження впливу режимних параметрів процесу заморожування фруктово-ягідних десертів на якість готового продукту / Л.М. Тележенко, Ю.Г. Паскал, Ю.О. Козонова // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.239-241.

Кі376. Тележенко, Л.М. Кріоконцентрування як засіб збереження пігментів овочевої сировини / Л.М. Тележенко, А.К. Бурдо, Ю.О. Козонова // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.33-34.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі377. Тележенко, Л.М. Кріоконцентрування як засіб збереження пігментів овочевої сировини / Л.М. Тележенко, А.К. Бурдо, Ю.О. Козонова // Philosophy of Science: book of abstracts Humboldt-Kolleg, Odessa, 8-11 Sept. 2010 / OSAR.-O., 2010.-P.90-91.-Ref.: 3.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка