2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка19/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

Нм157. Мартынюк, А.О. Разработка принципов управления холодильными аппаратами абсорбционного типа / А.О. Мартынюк; науч. рук. А.С. Титлов // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.32.

Нм158. Мартынюк, А.О. Разработка принципов управления холодильными аппаратами абсорбционного типа / А.О. Мартынюк; науч. рук. А.С. Титлов, Г.М. Редунов // Інформаційні системи і технології: тез. доп. Х Всеукр. наук.-техн. конф. студ. і асп., Одеса, 21-22 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.30-32.

Нм159. Мельничук, Юр.О. Комбикорма в нашей жизни / Юр.О. Мельничук, Юл.О. Мельничук; науч. рук. Б.В. Егоров, Т.М. Давиденко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.70.

Нм160. Михайлова, В.Н. Коррозия меди М1 в водноэтиленгликолевом теплоносителе в условиях теплопередачи / В.Н. Михайлова, О.А. Тилилюк, Н.С. Мойсеева; науч. рук. Н.А. Базелева // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.116.

Нм161. Михайлова, К.А. Вплив магнітної обробки на біологічну дію води / К.А. Михайлова; наук. кер. Л.М. Тележенко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.28.-Бібліогр.: 2 назв.

Нм162. Михнева, Е.Г. Пастообразная структурная композиция из белых кореньев с функциональными свойствами / Е.Г. Михнева; науч. рук. И.Р. Беленькая // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.52.

Нм163. Міхнєва, К.Г. Дієтичний продукт на основі білих коренів / К.Г. Міхнєва // 76-а наук. конф. молодих учених, асп. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXΙ ст.»: тез. доп., Київ, 12-13 квіт. 2010 р.: у 3-х ч. Ч.ΙII / НУХТ.-К., 2010.-С.32.

Нм164. *Могилянська, Н.О. Моделювання жирнокислотного складу молочно-рослинної основи для виробництва масляної пасти діабетичного призначення / Н.О. Могилянська; наук. кер. Н.А. Дідух // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.97.

Нм165. Могилянська, Н.О. Молочні продукти зі збалансованим хімічним складом / Н.О. Могилянська // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.171-172.

Нм166. Могилянська, Н.О. Розробка технології масляної пасти діабетичного призначення / Н.О. Могилянська, Н.А. Дідух // 76-а наук. конф. молодих учених, асп. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXΙ ст.»: тез. доп., Київ, 12-13 квіт. 2010 р.: у 3-х ч. Ч.ΙI / НУХТ.-К., 2010.-С.102.

Нм167. Мойсеєва, Н. Використання препарату панкреатину для деполімеризації амінополісахаридів / Н. Мойсеєва, С. Солодка; наук. кер. О.О. Антіпіна // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.193-194.-Бібліогр.: 4 назв.

Нм168. Молокопой, Л.А. Исследование протеолитической активности микроорганизмов для производства твердых сычужных сыров / Л.А. Молокопой; науч. рук. Н.А. Дидух // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.246-247.

Нм169. *Молокопой, Л.О. Твердий сичужний сир з підвищеними функціональними властивостями / Л.О. Молокопой; наук. кер. Н.А. Дідух // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.84.

Нм170. Молокопой, Л.О. Твердий сичужний сир функціонального призначення / Л.О. Молокопой, Н.А. Дідух; наук. кер. О.П. Чагаровський // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.78.

Нм171. Москвичева, Е.М. Использование ламинарии в технологиях соусов / Е.М. Москвичева; науч. рук. И.М. Калугина // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.200.

Нм172. *Москвічова, О.М. Використання ламінарії у виробництві біологічно активних добавок / О.М. Москвічова, І.М. Калугіна // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.145-146.

Нм173. Москвічова, О.М. Нові технології соусів з добавкою ламінарії / О.М. Москвічова; наук. кер. І.М. Калугіна // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.204-206: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Нм174. *Москвічова, О.М. Функціональні добавки з ламінарії у виробництві соусів / О.М. Москвічова, І.М. Калугіна // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.73.

Нм175. Моторная, А.Г. Состояние и перспективы развития рынка отрубей / А.Г. Моторная; науч. рук. М.Г. Брайко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.46-50: табл.; рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Нм176. Мотузяник, О.В. Оптимізація обладнання для вилучення сусла / О.В. Мотузяник, О.П. Громовий, С.В. Желясков; наук. кер. А.В. Іваненко, О.А. Сологуб // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.120-121: табл.; рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Нм177. *Назаренко, Ю.В. Використання біфідобактерій у виробництві кисломолочних продуктів дитячого харчування / Ю.В. Назаренко, Д.О. Зєня; наук. кер. Н.А. Дідух // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: в 2-х ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.86.

Нм178. Назаренко, Ю.В. Заквасочные композиции для производства кисломолочных продуктов детского питания с длительным сроком хранения / Ю.В. Назаренко, С.В. Романченко; науч. рук. Н.А. Дидух // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.247-248.

Нм179. Назаренко, Ю.В. Перспективы использования монокультур Bifidobacterium infantis в производстве кисломолочных продуктов детского питания / Ю.В. Назаренко, Д.А. Зеня, А.В. Пасынок; науч. рук. Н.А. Дидух // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.248-249.

Нм180. Науменко, Ж.Г. Удосконалення системи нарахування заробітної плати / Ж.Г. Науменко; наук. кер. Л.В. Іванченкова // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.83.-Бібліогр.: 3 назв.

Нм181. Негру, И.Ф. Комплекс включения β-циклодекстрина с ликопином / И.Ф. Негру; науч. рук. Л.В. Капрельянц // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.60.

Нм182. Никитюк, Н.В. Фізико-хімічні методи очищення води / Н.В. Никитюк, А.А. Чабанова; наук. кер. О.М. Берегова // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.135-137.

Нм183. Николаева, О.И. Шелушение – перспективный способ подготовки тритикале к сортовым помолам / О.И. Николаева; науч. рук. Ю.Д. Чумаченко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.138-139.

Нм184. *Николайчук, С.Ю. Комбіновані процеси макро- і нанопереносу при сушінні / С.Ю. Николайчук, О.Г. Бурдо // Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв: зб. тез. доп. студ. за підсумками II Міжнар. наук.-практ. студ. конф., Донецьк, 21-22 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Нм185. *Нікітіна, О.В. Біополімерні комплекси вищих грибів як біокоректори / О.В. Нікітіна // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного госп-ва і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2-х ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.71.

Нм186. Нікітіна, О.В. Характеристика декотрих властивостей біополімерних комплексів із Agaricus bisporus / О.В. Нікітіна, Л.С. Гураль // Биология: от молекулы до биосферы: материалы V Междунар. конф. молодых ученых, Харьков, 22-25 нояб. 2010 г. / ХНУ им. В.Н. Каразина.-Х., 2010.-С.228-229.

Нм187. *Новичкова, Т.П. Разработка технологии кексов на основе кукурузной и рисовой муки / Т.П. Новичкова, А.В. Коркач // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., Донецьк, 18-19 листоп. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.89-90.

Нм188. *Новічкова, Т.П. Розвиток ресторанного бізнесу на півдні України / Т.П. Новічкова, Г.В. Коркач // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., Донецьк, 18-19 листоп. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.48-49.

Нм189. *Новічкова, Т.П. Розвиток SPA-індустрії на Україні / Т.П. Новічкова, О.М. Голодонюк // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., Донецьк, 18-19 листоп. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.47.

Нм190. Овчарик, И.С. Основы правильного питания современной молодежи / И.С. Овчарик; науч. рук. Е.А. Фесенко, И.А. Бойко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.60.

Нм191. Омельченко, О.М. Актуальність самовдосконалення для молоді / О.М. Омельченко; наук. кер. О.А. Нетребський, О.О. Фесенко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.18.

Нм192. Осадчук, Е.А. Сравнение холодильников по степени техногенного воздействия на окружающую среду / Е.А. Осадчук, О.А. Романовский, Р.Н. Проць // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.49-51.

Нм193. Очеретна, В.М. Інноваційні технології обробки води для харчового виробництва / В.М. Очеретна; наук. кер. Т.В. Стрікаленко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.27.

Нм194. Очеретяный, Ю.А. Испытания транспортного абсорбционного холодильника в условиях отсутствия центральных источников электроснабжения / Ю.А. Очеретяный // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.51-52.

Нм195. Очеретяный, Ю.А. Исследование влияния качки судна на процессы гравитационного пленочного течения рабочего тела в теплообменных элементах абсорбционных холодильных агрегатов (АХА) / Ю.А. Очеретяный // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.52-54.

Нм196. Очеретяный, Ю.А. Исследование влияния качки судна на процессы течения рабочего тела в теплообменных элементах абсорбционных холодильных агрегатов (АХА) / Ю.А. Очеретяный; науч. рук. А.С. Титлов // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.30.

Нм197. Очеретяный, Ю.А. Результаты экспериментальных исследований транспортного абсорбционного холодильника «Киев» АЛ-35 / Ю.А. Очеретяный, А.С. Титлов // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.54-56.

Нм198. Очеретяный, Ю.А. Экспериментальные исследования транспортного абсорбционного холодильника «Киев» АЛ-35 / Ю.А. Очеретяный; науч. рук. А.С. Титлов // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.31.

Нм199. *Павліченко, І.Ю. Якісне визначення немолочних жирів в вершковому маслі / І.Ю. Павліченко, М.А. Вербовська; наук. кер. Т.А. Лисогор, Н.О. Могилянська // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.37.

Нм200. Павлюк, Ю.А. Разработка молочно-растительных продуктов функционального назначения со сбалансированным химическим составом / Ю.А. Павлюк, О.А. Куренкова; науч. рук. Н.А. Могилянская // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.249-250.

Нм201. Панарина, Ю.И. Закаливание, его влияние на здоровье студента / Ю.И. Панарина; науч. рук. Б.И. Струк // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.127.

Нм202. Параскива, А.В. Усовершенствование коробки для сигарет / А.В. Параскива; науч. рук. М.Р. Мардар // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.53-54.

Нм203. *Парталога, И.А. Получение антоциановых красителей и их применение в технологии желейных блюд / И.А. Парталога; науч. рук. О.В. Дышкантюк // Техніка та технологія харчових виробництв. (Техн. сер.): зб. тез. студ. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Нм204. Парталога, И.А. Разработка технологии желированных изделий, обогащенных биологически активными веществами / И.А. Парталога; науч. рук. О.В. Дышкантюк // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.206-207: табл.

Нм205. *Парталога, І.О. Збагачення продукції ресторанного господарства біологічно активними речовинами / І.О. Парталога; наук. кер. О.В. Дишкантюк // Актуальні проблеми розробки готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу: зб. тез. Всеукр. студ. наук. конф., Київ, 25-26 берез. 2010 р. / КНТЕУ.-К., 2010.

Нм206. *Пасинок, А.В. Удосконалення технології кефіру дитячого / А.В. Пасинок; наук. кер. Н.А. Дідух // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.87.

Нм207. Паскал, Ю.Г. Дослідження зміни реологічних характеристик фруктових десертів в умовах фазового переходу / Ю.Г. Паскал // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.15-16: рис.

Нм208. *Паскал, Ю.Г. Застосування грецького горіха як функціонального компонента фруктових десертів / Ю.Г. Паскал, Л.М. Тележенко // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.93.

Нм209. Патик, Т.П. Мембранные технологии в пищевой промышленности / Т.П. Патик, М.П. Коновал; науч. рук. Е.А. Коваленко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.209-210: рис.

Нм210. Патик, Т.П. Пути повышения эффективности использования воды на предприятиях консервной отрасли / Т.П. Патик; науч. рук. Е.А. Коваленко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.2 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.58.

Нм211. Патік, Т.П. Застосування мембранних технологій для очищення стічних вод консервних підприємств / Т.П. Патік, О.О. Коваленко // 76-а наук. конф. молодих учених, асп. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXΙ ст.»: тез. доп., Київ, 12-13 квіт. 2010 р.: у 3-х ч. Ч.ΙΙΙ / НУХТ.-К., 2010.-С.55.

Нм212. Патік, Т.П. Мембранні технології – безпечне вирішення проблеми стічних вод консервних підприємств / Т.П. Патік, Д.В. Мочернюк; наук. кер. О.О. Коваленко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.24.

Нм213. Патюков, С.Д. Розробка холодильних апаратів для фермерських і селянських господарств, що працюють на поновлюваному джерелі енергії / С.Д. Патюков, С.Ф. Горикін, Ю.В. Маслова // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.56-58.

Нм214. Петренко, Н.В. Использование модифицированных полисахаридов в технологии овощных напитков / Н.В. Петренко, Я.К. Рудзинская; науч. рук. А.К. Дьяконова // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.63.

Нм215. Петушенко, С.М. Розробка схем пристроїв для холодильної обробки зерна / С.М. Петушенко, С.М. Кудашев // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.21-22.

Нм216. Петушенко, С.Н. Эколого-энергетический анализ холодильных машин для первичной обработки зерна / С.Н. Петушенко // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.58-59.

Нм217. Плеханова, М.І. Викиди в атмосферу на зернопереробних підприємствах / М.І. Плеханова; наук. кер. Р.В. Кононова // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.26.-Бібліогр.: 4 назв.

Нм218. Познар, С.С. Сравнительный анализ затрат времени с использованием различных методов при проектировании вертикальной шелушильно-шлифовальной машины типа А1-ЗШН / С.С. Познар, В.И. Хандоги; науч. рук. В.Н. Петров // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.122-124: табл.-Бібліогр.: 1 назв.

Нм219. *Рапита, В.Р. Перспективы использования хмеля в технологии сухарных изделий / В.Р. Рапита; науч. рук. Т.Е. Лебеденко, Н.Ю. Соколова // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тез. доп. I Міжнар. наук.-практ. студ. конф., Дніпропетровськ, 8 квіт. 2010 р.: у 2 т. Т.2 / ДУЕП.-Д., 2010.-С.117-119.

Нм220. Резнік, І.В. Вдосконалення методів аналізу фінансового стану у ДП «Куліндорівський комбінат хлібопродуктів» / І.В. Резнік; наук. кер. О.І. Лайко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.84-86: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Нм221. Романовський, О.О. Порівняння холодильників по ступеню техногенної дії на навколишнє середовище / О.О. Романовський; наук. кер. О.С. Тітлов // Наукова молодь ДонНУЕТ – погляд у майбутнє: матеріали наук. конф. студ. за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 13 трав. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Нм222. Романченко, С.В. К вопросу сепарирования козьего молока / С.В. Романченко, Н.А. Дидух // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ. - Донецьк, 2010.-С.96.

Нм223. Ружицька, Н.В. Випробування мікрохвильових інтенсифікаторів тепломасообмінних процесів / Н.В. Ружицька; наук. кер. О.Г. Бурдо // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.111-112: рис.-Бібліогр.: 1 назв.

Нм224. Русева, Я.П. Получение биологически активных комплексов на основе дрожжевых полисахаридов / Я.П. Русева, К.И. Шапкина; науч. рук. Н.К. Черно // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.88-89.

Нм225. *Русєва, Я.П. Порівняльна характеристика способів отримання біологічно активних комплексів на основі дріжджових полісахаридів / Я.П. Русєва, Х.І. Шапкіна // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.69.

Нм226. *Русєва, Я.П. Стабілізація біологічно активних речовин методом фізичної сорбції / Я.П. Русєва // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.74.

Нм227. Рыжова, Л.Д. Моделирование переходных тепловых режимов абсорбционных холодильных аппаратов / Л.Д. Рыжова, А.О. Мартынюк, Е.А. Осадчук; науч. рук. Г.М. Редунов // Інформаційні системи і технології: тез. доп. X Всеукр. наук.-техн. конф. студ. і асп., Одеса, 21-22 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.46-47.

Нм228. Рыжова, Л.Д. Оптимизация управления абсорбционным холодильником / Л.Д. Рыжова; науч. рук. Г.М. Редунов, А.С. Титлов // Інформаційні системи і технології: тез. доп. X Всеукр. наук.-техн. конф. студ. і асп., Одеса, 21-22 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.42-45.

Нм229. *Салавеліс, А.Д. Розробка технології здобного прісного тіста з доданням хмельового екстракту і вівсяного борошна / А.Д. Салавеліс, Д.В. Трифонова // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.109-111.

Нм230. Свинаренко, М.Н. Получение природного подсластителя из стевии и перспективы использования его при производстве консервированных продуктов питания / М.Н. Свинаренко, Е.Н. Свинаренко; науч. рук. А.К. Дьяконова // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.66.

Нм231. Святый, Е.В. Здоровый образ жизни студента / Е.В. Святый; науч. рук. Е.Н. Кананыхина, Т.М. Давиденко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.131.

Нм232. Селиванов, А.П. Проблемы разработки сезонного холодильника / А.П. Селиванов // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез. доп. щоріч. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен., Одеса, 27-28 квіт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.59-60.

Нм233. Сербин, В.И. Бенчмаркинг, как составляющая стратегии маркетинга / В.И. Сербин; науч. рук. И.Н. Агеева // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали XI щоріч. міжвуз. студ. наук.-практ. конф., Одеса, 22 квіт. 2010 р. / ОРІДУ НАДУ.-О., 2010.-С.168-169: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Нм234. Сергиенко, Д.С. Рынок бутилированных вод в г. Одессе и культура водопотребления студентов ОНАПТ / Д.С. Сергиенко, Т.Я. Винник; науч. рук. Т.В. Стрикаленко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.92-93.

Нм235. Сесь, Т.В. Экспертиза качества мясных паштетов, представленных на украинском рынке / Т.В. Сесь; науч. рук. О.А. Кручек // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.2 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.174.

Нм236. Сигова, О.Ю. Повышение эффективности переработки зерна пшеницы / О.Ю. Сигова; науч. рук. В.А. Моргун, О.С. Волошенко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.136-137.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка