2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011



Сторінка2/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Ж35. Верхівкер, Я.Г. Дослідження кон'юнктури ринку виробництва консервів для дитячого харчування на плодоовочевій основі / Я.Г.Верхівкер, В.А.Дроздова, М.С.Борісова // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 3. -С. 42-46: табл.-Бібліогр.: 13 назв.- (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_3/st8.pdf ).



Ж36. Визначення пробіотичної складової для десертних кисломолочних продуктів функціонального призначення / [ Г.В.Дідух, А.К.Д’яконова та ін.] // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 32-36: табл.; рис. - Бібліогр.: 11 назв.

Ж37. Використання непродовольчого зерна пшениці в технології зернового хліба / Г.Ф.Пшенишнюк, О.В.Макарова, Г.С.Іванова, І.В.Костюченко // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 1. - С.49-52: табл.; рис. - Библиогр.: 15 назв.

Ж38. Використання непродовольчого зерна пшениці в технології приготування зернового хліба / Г.Пшенишнюк, О.Макарова, Г.Іванова, І.Костюченко // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 5. - С.3-7: табл.; граф. - Бібліогр.: 15 назв.

Ж39. Винникова, Л.Г. Исследование показателей качества и безопасности диетических добавок антианемического действия / Л.Г.Винникова, Г.В.Шлапак, В.Г.Гарбуз // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 12-14: табл.; рис. - Бібліогр.:3 назв.

Ж40. Відоменко, І.О. Сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємств / І.О.Відоменко, Є.В.Кривша // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 2. - С. 8-13:табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв.- (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st2.pdf ).



Ж41. Віннікова, Л.Г. Наукові основи використання мікробної денітрифікації при виробництві ферментованих ковбас / Л.Г.Віннікова, А.В.Асауляк // World Meat Technologies = М’ясні технології світу. – 2010. - № 4. – С. 84-86: рис. – Бібліогр.: 5 назв.

Ж42. Власенко, О.В. Оптимізація жирнокислотного складу молочно-рослинних вершків для виробництва масляних паст геродієтичного призначення / О.В.Власенко, Н.А.Дідух, Г.М.Станкевич // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 81-83:табл. - Бібліогр.:8 назв.

Ж43. Влияние мучных композитных смесей на показатели качества бисквитных полуфабрикатов / Е.Иоргачева, О.Макарова, Е.Котузаки, Н.Кожокарь // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 1. - С.11-15; № 3 .-С.17-21: рис. - Бібліогр.: 13 назв.

Ж44. Влияние температурных режимов на функционально-технологические свойства быстрозамороженных мясных полуфабрикатов / А.А.Шарпе, Л.Г.Винникова, А.Д.Солецкая, А.В.Зюзько // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 68-69: табл.; рис. - Бібліогр.:1 назв.

Ж45. Влияние экструдирования на углеводный комплекс композиционных смесей / А.А.Кочетова, С.П.Решта, А.В.Макаринская, А.И.Шарова, Ю.М.Добында, В.Сергеева, С.В.Лящук, Н.М.Горбач // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.50-53: табл.; рис. - Бібліогр.: 15 назв.

Ж46. Водічев, В.А. Створення навчально-наукових центрів як засіб підвищення якості підготовки фахівців напряму "Електромеханіка" / В.А.Водічев, П.М.Монтік // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. -№ 1. - С. 68-72. – Бібліогр.: 6 назв.

Ж47. Воинова, С.А. О резерве повышения технологической эффективности технических объектов, управляемых автоматически / С.А.Воинова // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 12-15: рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж48. Воинова, С.А. Особенности управления сушильными установками, отапливаемыми твердым топливом, в пищевой промышленности / С.А.Воинова, А.П.Воинов // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 43-46: рис. - Бібліогр.: 12 назв.

Ж49. Воинова, С.А. Особенности управления техническими объектами на траектории расходования расчетного ресурса / С.А. Воинова // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 10-13: рис.; схем.-Бібліогр.: 3 назв.

Ж50. Воінова, С.О. Про вплив режиму експлуатації технічних об’єктів на їхню надійність / C.О.Воінова // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 2. - С. 32-35: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж51. Волков, В. Правильний розрахунок переддетонаційної ділянки забезпечує в елеваторі належний вибуховий захист і безпеку / В. Волков // Зерно і хліб. - 2010. - № 3. - С.28-29: рис. - Бібліогр.: 24 назв.

Ж52. Волков, В.Э. Профиль давления стационарной детонационной волны как основа теоретической оценки устойчивости детонации конденсированных и газовых систем / В.Э.Волков, А.С.Титяпкин // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 9-16: рис. - Бібліогр.: 15 назв.

Ж53. Волков, В.Э. Теория принятия решений как основа управления сложными системами / В.Э. Волков, Н.А.Макоед // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 6-10. - Бібліогр.: 31 назв.

Ж54. Волков, В.Э. Управление процессом перехода медленного горения во взрыв / В.Э.Волков // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - №2. - С. 5-13: рис. - Бібліогр.: 14 назв.

Ж55. Волошина, Т.Н. Тенденция развития ароматизированных вин в Украине / Т.Н.Волошина, Л.А.Осипова, Н.В.Андреева // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 2. - С. 31-34: рис. - Бібліогр.: 4 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st7.pdf ).



Ж56. Воскресенська, О. Перспективне все-таки видалення вологи із зернових у термосифонно-механічному агрегаті / О. Воскресенська // Зерно і хліб. -2010. - № 4. - С.28-29: рис. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж57. *Вплив дії харчових добавок із цукрового буряку та ріпака на біохімічні показники у щурів / [ О.І.Данилова, А.Д.Салавеліс та ін.] // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т.82, №4 (дод.2). – С.252.

Ж58. Вплив способів отримання харчового казеїну на розчинність / О.Б.Чабанова, Т.В.Недобійчук, Н.О.Могилянська, Д.О.Скрипніченко

// Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 87-90 : табл.; рис. - Бібліогр.:4 назв.



Ж59. Вплив технології водопідготовки на якість води та напоїв, виготовлених на її основі / О.О.Коваленко, Д.І.Вєтров, Л.П.Ремінна, Н.А.Постол // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 73-76: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж60. Высокоолеиновый подсолнечник – перспективное сырье для получения ценного подсолнечного масла / А.П.Левицкий, В.Т.Гулавский, И.А.Селиванская, Е.К.Вертикова // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 4. - С.16-17: табл. - Бібліогр.: 19 назв.

Ж61. Гапонюк, І. Пилові викиди та зависока енергоємність аспіраційних систем, мов гирі на ногах заготівельників / І.Гапонюк, О.Гома // Зерно і хліб. - 2010. - № 3. - С.18-19:табл. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж62. Гапонюк, І. Практикам варто знати про особливості тепло- й вологообміну в нерухомому шарі зерна завтовшки 31 см / І.Гапонюк // Зерно і хліб. - 2010. - № 2. - С.34-36: табл.; рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж63. Гапонюк, І. Якщо добре знати характеристики смітних домішок у зерні та їх вологовміст, тоді можна забезпечити ефективне сепарування / І.Гапонюк // Зерно і хліб. - 2010. - № 4. - С.25-27: табл.; рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж64. Гапонюк, О.И. Обоснование рациональных конструктивных и функциональных параметров аспирационных систем морских зерновых терминалов / О.И.Гапонюк, Г.А.Мосиенко, И.Н.Буценко // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.51-54: рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж65. Гапонюк, О.И. Теоретическое обоснование режимных, конструктивных параметров шелушильных комплексов / О.И.Гапонюк, П.И.Шевченко // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.52-54: рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж66. Гапонюк, О.І. Експериментальне обґрунтування параметрів високопродуктивних круповідділювачів / О.І.Гапонюк., Г.А.Мосієнко, Л.Г.Гросул // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.50-52: рис. -Бібліогр.: 3 назв.

Ж67. Гаро, В. З насіння ріпака одержують не тільки екологічне біопаливо / В.Гаро, О.Данилова, Ю.Карпюк // Зерно і хліб. - 2010. - № 1. - С.28-30: табл. -Бібліогр.: 7 назв.

Ж68. Гладушняк, А.К. Необходимые изменения технологии первичной переработки растительного сырья в консервной промышленности и других отраслях пищевых производств / А.К.Гладушняк, И.В.Федоренко // Харч. наука і технологія. – 2010. - № 4. – С. 72-74: рис. – Бібліогр.: 4 назв.

Ж69. Гордієнко, Л. Вплив вихрового шару феромагнітних часток на якісні показники жирової складової емульсії для пісочного тіста / Л.Гордієнко, І. Жидецька // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 1. - С.3-5: табл. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж70. Горпиняк, Ю.Н. Нейронный регулятор в программной среде контроллеров контар / Ю.Н.Горпиняк, А.И.Павлов // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 44-48: рис; схем. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж71. Горыкин, С.Ф. Схемы и циклы холодильных машин с многосту-пенчатым сжатием / С.Ф.Горыкин, А.С.Титлов // Мясное дело. - 2010. - № 5. -С.10-13: рис. - Библиогр.: 2 назв.

Ж72. Готуйте зернобобову сировину в комбікорми для акваріумних рибок роздільним екструдуванням кожної культури / Б.Єгоров, А.Кочетова, О.Воєцька, С.Решта, В.Журбенко // Зерно і хліб. - 2010. - № 3. - С.42-44: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж73. Громова, О.М. Доцільність використання екологічно чистих технологій енергозабезпечення на підприємствах харчової промисловості /О.М.Громова, Т.Д.Маркова // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 3. - С. 59-62: табл. -Бібліогр.: 10 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_3/st11.pdf).



Ж74. Гросул, Л.Г. Огляд устаткування для післяжнивної обробки зерна / Л.Г.Гросул, О.І.Гапонюк, Т.Й.Яцкова // Хранение и перераб. зерна. - 2010. -№ 10. - С.37-38. - Библиогр.: 3 назв.

Ж75. Дергачев, Н. Приборы для определения качества зерна / Н.Дергачев, С.Козлова, А.Борта // Хлебопродукты. - 2010. - № 6. - С.26-27: фот.

Ж76. Дідух, Г.В. Використання бактеріофагів для виробництва молочних продуктів лікувально-профілактичного призначення / Г.В.Дідух, В.В.Калаянова, Поливяная Е.Е. // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 14-16. - Бібліогр.:8 назв.

Ж77. Дідух, Н.А. Обґрунтування параметрів ферментації молочної основи у біотехнології кефіру дитячого харчування / Н.А.Дідух, С.В.Романченко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 30-33:табл.; рис. - Бібліогр.:8 назв.

Ж78. Домарецький, В.А. Стан і перспективи розвитку пивоварної промисловості України / В.А.Домарецький, І.В.Мельник // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 7-9. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж79. Донской, Д.М. Методы и приборы для автоматического определения влажности теста в потоке / Д.М.Донской, Т.З.Ткаченко, Т.Е.Лебеденко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.77-79: рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж80. Дорощук, М.О. Інформаційні технології автоматизації малого бізнесу / М.О.Дорощук, Ф.А.Трішин, О.М.Жигайло // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 65-68: рис.

Ж81. Дослідження ефективності окремих схем ліній відпускання зерна на водний транспорт / Г.М.Станкевич, Л.Ф.Будюк, Т.В.Страхова, І.М.Буценко // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 1. - С.52-53: табл.; рис.

Ж82. Дослідження ефективності процесу екструдування при виробництві комбікормів для золотих рибок / Б.В.Єгоров, А.О.Кочетова, О.Є.Воєцька, Л.В.Фігурська, В.І.Журбенко // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.47-51: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж83. Дослідження кон’юнктури ринку виробництва нектарів та соковмісних напоїв / Я.Г.Верхівкер, В.А.Дроздова, Г.Г.Крікополо, К.Г.Івашковська, А.С.Геращенко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 86-87:табл.; рис. - Бібліогр.:5 назв.

Ж84. Дослідження температури зернової маси при заповненні металевих силосів / Л.Ф.Будюк, Т.В.Страхова, А.В.Стебловська, В.М.Шпак // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 10. - С.45-47: табл.; рис.-Библиогр.: 2 назв.

Ж85. Дроздов, А.И. Безалкогольные напитки функционального назначения / А.И.Дроздов, К.И.Шапкина // Продукты & ингредиенты. - 2010. - № 7. - С.88-89: табл.

Ж86. Дышкантюк, О.В. Особенности технологии приготовления блюд ресторанного питания при обслуживании иностранных туристов / О.В.Дышкантюк, Л.А.Титомир // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 81-85. -Бібліогр.: 7 назв.

Ж87. Д'яконова, А.К. Дослідження процесу піноутворення та умов стабілізації піноподібних структур / А.К. Д'яконова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.97-100: табл.; рис. - Бібіліогр.: 3 назв.

Ж88. Д'яконова, А.К. Перспективи отримання і використання цукрозамінника із листя стевії при виробництві консервів / А.К.Д'яконова, О.М.Свинаренко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 63-67: табл.; рис.-Бібліогр.:6 назв.

Ж89. Евтушевская, О.А. Тенденции развития украинского рынка соков, нектаров, сокосодержащих напитков, морсов / О.А.Евтушевская, С.И.Бабурина // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 3. - С. 46-52: табл.;рис. - Бібліогр.: 11 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_3/st9.pdf).



Ж90. Егоров, Б.В. [Вступительное слово ректора ОНАПТ, проф. Б.В.Егорова] / Б.В.Егоров //Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. -№ 1.- С. 5.

Ж91. Егоров, Б.В. Использование некондиционных куриных яиц при производстве кормовых добавок и комбикормов / Б.В.Егоров, Н.В.Ворона // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.43-45: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж92. Егоров, Б.В. Кадры? Не вопрос!: Кадровый вопрос в пищевой отрасли: интервью с Богданом Егоровым, ректором Одес. нац. акад. пищевых технологий / вела А.Деружинская // Мир продуктов. - 2010. - № 3. - С.40-41.

Ж93. Егоров, Б.В. Перспективы производства комбикормов для форели в Украине / Б.В.Егоров, Л.В.Фигурская //Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 12. - С. 55-56.

Ж94. Егоров, Б.В. Повышение эффективности использования комбикормов в кормлении бройлеров / Б.В.Егоров, Н.В.Ворона // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 9. - С.44-47: табл.; рис. - Библиогр.: 9 назв.

Ж95. Егоров, Б.В. Совершенствование программ кормления – основа производства высококачественных комбикормов для кур – несушек / Б.В.Егоров, А.В.Макаринская, Н.В.Ворона // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 4. - С.30-37: табл.; рис. - Бібліогр.: 11 назв.

Ж96. Егоров, Б.В. Современные тенденции производства и использования комбикормов в Украине / Б.В.Егоров // Корми і факти (Презентац. випуск ). – 2010. – Верес. – С. 6-8: портр.

Ж97. Егоров, Б.В. Участие ОНАПТ в научно-исследовательском проекте 7-й рамочной программы Европейского Союза “Эффективное использование биологически активных компонентов в традиционных пищевых продуктах Черноморского региона” / Б.В.Егоров, Л.В.Капрельянц, С.Н.Федосов

// Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 5-6.



Ж98. Екструдовані композиційні суміші як добавки до комбікормів для поросят – відлучників / Б.В.Єгоров, А.О.Кочетова, А.В.Макаринська, А.І.Шарова, О.Є.Воєцька, Д.А.Порожнюк, М.О.Тикул, Н.М.Горбач // Хранение и перераб. зерна. – 2010. - № 4. – С. 45-49: табл.; рис. – Бібліогр.: 7 назв.

Ж99. Євтушевська, О.О. Проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства / О.О.Євтушевська, Л.Ю.Войтенко // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 2. - С. 13-17. - Бібліогр.: 5 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st3.pdf).

Ж100. Єгоров, Б.В. Виробництву комбікормової продукції - нову нормативну базу / Б.В.Єгоров // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.35-36. -Бібліогр.: 4 назв.

Ж101. Єгоров, Б. Вологі комбікорми (паштети) для кішок, виготовлені за пропонованою технологією, нічим не поступаються перед імпортними аналогами / Б.Єгоров, Т.Бордун // Зерно і хліб. - 2010. - № 1. - С.50-52: табл.; рис. - Бібліогр.: 10 назв.

Ж102. Єгоров, Б.В. Десять років в інтересах розвитку галузі / Б.В.Єгоров // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.6: портр.

Ж103. Єгоров, Б. Наповнювачі для комплексних преміксів ефективно готувати за передовими технологіями / Б.Єгоров, А.Макаринська, В.Браженко // Зерно і хліб. - 2010. - № 2. - С.45-46: табл.; рис. - Бібліогр.: 14 назв.

Ж104. Єгоров, Б.В. Порівняльний аналіз програм годівлі форелі / Б.В.Єгоров, Л.В.Фігурська // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.46-50: табл. - Бібліогр.: 18 назв.

Ж105. Єгоров, Б.В. Смакові добавки / Б.В.Єгоров // Агробізнес сьогодні. – 2010. - № 1-2. – С. 26-27.

Ж106. Єгоров, Б.В. Сучасні альтернативи кормовим антибіотикам / Б.В.Єгоров, А.В.Макаринська // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.27-34: табл.; рис. - Бібліогр.: 57 назв.

Ж107. Жигунов, Д.О. Вплив лущення зерна пшениці на процес крупоутворення /Д.О.Жигунов, М.О.Ковальов // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 10. - С.48-50: табл.; рис. - Библиогр.: 10 назв.

Ж108. Жигунов, Д.О. Поліпшення хлібопекарських властивостей борошна при збагаченні його сухою клейковиною / Д.О.Жигунов, І.М.Колесніченко / //Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 11. - С.23-24:табл. - Библиогр.: 4 назв.

Ж109. Жигунов, Д. При побудові сортового помелу пшениці й тритикале доцільно застосувати інтенсивне подрібнення на I дранній системі / Д.Жигунов, Р.Давидов, Н.Бузіян // Зерно і хліб. - 2010. - № 1. - С.43-44: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж110. Жидецька, І.В. Залежність параметрів процесу випікання пісочного напівфабрикату від рецептурного складу емульсії / І.В.Жидецька, В.Ю.Толстих // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.80-82: рис. -Бібліогр.: 8 назв.

Ж111. Жуковский, Э.И. Концептуальная модель управления запасами зерна на предприятиях отрасли хлебопродуктов / Э.И.Жуковский, И.Н.Свитый, В.А.Чабаров // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 5-7. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж112. Жуковский, Э.И. Эффективные направления инновационного развития комплексно-механизированных и автоматизированных ТСС / Э.И.Жуковский, В.А.Чабаров // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 2. - С. 13-18: табл. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж113. Збагачення хлібобулочних виробів добавками функціонального призначення, зокрема борошном сорго / Т.Лебеденко, Д.Донськой, Т.Ткаченко, Т.Новічкова // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - №1. - С.33-36: табл. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж114. Звягінцева, О.Б. Особливості дослідження маркетингу продовольчих товарів / О.Б.Звягінцева // Економіка АПК. - № 3. – С. 25-29: табл.

Ж115. Зерносховища для малих і середніх: Для зберігання зерна, яке надходить під час збирання врожаю, можна застосовувати прості й надійні сховища / О.Гапонюк, Л.Гросул, Г.Станкевич, І.Білан // The Ukrainian Farmer. – 2010. - №5. – С. 24-25: табл.

Ж116. Зинченко, И. Внедрение электронных библиотечных технологий в библиотеке вуза / И.Зинченко // Бібліотеч. форум України. – 2010. - № 4(30). – С.13-15.

Ж117. Зміни якісного та кількісного складу мікрофлори цільнозернового хліба з уключенням коренеплідних овочів залежно від умов зберігання / Т.Велічко, Г.Євдокимова, М.Мардар, Н.Кордзая // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 2. - С.13-16: табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж118. Иванова, Л.А. Исследование свойств металлокерамики на основе железа и стабилизированного кремнезема в качестве материала колосников / Л.А.Иванова, Н.О.Косицын // Пробл. техніки. – 2010. - №1. – С. 87-96.

Ж119. Иовчева, И.А. Интенсификация переработки красных сортов винограда в технологии крепленых виноматериалов / И.А.Иовчева, Л.А.Осипова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 37-40: табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж120. Иоргачева, Е.Г. Изменение показателей качества бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композитных смесей при хранении / Е.Г.Иоргачева, О.В.Макарова, Е.Н.Котузаки // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.69-72: табл.; рис. - Бібліогр.: 12 назв.

Ж121. Иоргачева, Е.Г. Использование инулинсодержащего сырья в технологии хлебобулочных и кондитерских изделий / Е.Г.Иоргачева, О.В.Макарова, Е.В.Хвостенко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.13-17: табл. - Бібліогр.: 23 назв.

Ж122. Иоргачева, Е.Г. Технология двухслойного диетического мармелада / Е.Г.Иоргачева, Л.В.Гордиенко, К.В.Аветисян // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.24-26: табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж123. Исследование вариантов реализации функции удаленного доступа в действующей АСУТП свеклосахарного производства / Ю.М.Скаковский, В.Д.Витвицкий, А.В.Бобков, Н.П.Терещенко // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 25-30: рис. - Бібліогр.: 6 назв

Ж124. Ищенко, И.Н. Анализ возможностей применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха / И.Н.Ищенко, А.С.Титлов, А.Н.Краснопольский

// Молочное дело. - 2010. - № 9. - С.36-40: рис. - Библиогр.:10 назв.



Ж125. Ищенко, И.Н. Анализ возможностей применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха / И.Н.Ищенко, А.С.Титлов, А.Н.Краснопольский

// Мясное дело. - 2010. - № 6. - С.16-18: рис. - Библиогр.:10 назв.



Ж126. Ищенко, И.Н. Анализ возможностей применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха / И.Н.Ищенко, А.С.Титлов, А.Н.Краснопольский // Хлебопек. и кондит. дело. - 2010. - № 5. - С.38-40:рис. - Библиогр.: 10 назв.

Ж127. Ищенко, И.Н. Инженерные методы расчета термодинамических параметров и теплофизических свойств рабочего тела абсорбционного холодильного агрегата / И.Н.Ищенко, А.С.Титлов, Е.А.Осадчук // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С.80-81. - Бібліогр.: 10 назв.

Ж128. Ищенко, И.Н. Моделирование процессов тепло- и массообмена в противоточном змеевиковом абсорбере / И.Н.Ищенко, А.С.Титлов // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 125-128: табл.; рис. - Бібліогр.: 11 назв.

Ж129. Ищенко, И.Н. Результаты экспериментальных исследований абсорбционных холодильных приборов, работающих в климатических условиях класса SN* / И.Н.Ищенко, А.С.Титлов, Г.М.Олифер // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С.100-103: рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж130. Іваненко, А.В. Шкала оптимальних технологій / А.В.Іваненко, О.А.Сологуб, К.М.Тенюх // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 85-86. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж131. Іоргачова, К.Г. Бісквітні напівфабрикати на основі борошна з продуктів переробки гречки / К.Г.Іоргачова, О.В.Макарова, О.М.Котузаки // // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 4. - С.12-15: табл.; рис. - Бібліогр.: 12 назв.

Ж132. Каламан, О.Б. Проблеми інвестування та розвитку АПК України / О.Б.Каламан, Т.Яровенко // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 2. - С. 17-21: рис. - Бібліогр.: 9 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st4.pdf).

Ж133. Каламан, О.Б. Формування інвестиційної стратегії розвитку виноградарсько-виноробних підприємств / О.Б.Каламан, Ю.Б.Каламан // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 4. - С. 21-25. - Бібліогр.: 8 назв. -(Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st5.pdf).

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка