2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка20/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Нм237. Сироменко, Е.В. Разработка молочного десерта с повышенным содержанием биологически активных веществ / Е.В. Сироменко; науч. рук. Л.Н. Тележенко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.210-211.

Нм238. Сіроменко, О.В. Аспекти використання цукрозамінників в дієтичному харчуванні / О.В. Сіроменко; наук. кер. Л.М. Тележенко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.63.

Нм239. Сіроменко, О.В. Використання натурального меду для збагачення десертів на біологічно активні речовини / О.В. Сіроменко // 76-а наук. конф. молодих учених, асп. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXΙ ст.»: тез. доп., Київ, 12-13 квіт. 2010 р.: у 3-х ч. Ч.ΙΙΙ / НУХТ.-К., 2010.-С.33.

Нм240. *Сіроменко, О.В. Використання натурального меду як біологічно активного компонента страв / О.В. Сіроменко, Л.М. Тележенко // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Нм241. Соколова, Н.Ю. Винные дрожжи и перспективы их использования в хлебопечении / Н.Ю. Соколова, О.В. Быцюра; науч. рук. Т.Е. Лебеденко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С150-151.

Нм242. Соколова, Н.Ю. Влияние хмелевых экстрактов на белково-протеиназный комплекс пшеничной муки / Н.Ю. Соколова; науч. рук. Т.Е. Лебеденко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.71.-Бібліогр.: 1 назв.

Нм243. *Соколова, Н.Ю. Применение хмеля как одно из направлений в расширении ассортимента хлебобулочных изделий на предприятиях ресторанного хозяйства / Н.Ю. Соколова, Т.Е. Лебеденко, Т.П. Новичкова // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., Донецьк, 18-19 листоп. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.111-113.

Нм244. Соколова, Н.Ю. Хмелевые закваски – их качество и пути улучшения / Н.Ю. Соколова; науч. рук. Т.Е. Лебеденко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С151-152.

Нм245. Соколовська, О.Г. Дослідження конвективномікрохвильового сушіння зернових та олійних культур / О.Г. Соколовська, Н.В. Червінська; наук. кер. Л.К. Овсянникова // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.112-114: табл.-Бібліогр.: 1 назв.

Нм246. Соколовська, О.Г. Післязбиральна обробка насіння льону – цінної сировини для лікувально-функціональних продуктів / О.Г. Соколовська; наук. кер. Л.К. Овсянникова // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.73.

Нм247. Соловйова, І.О. До питання визначення сутності категорії «витрати діяльності промислового підприємства» / І.О. Соловйова; наук. кер. Н.М. Купріна // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.71-73.-Бібліогр.: 10 назв.

Нм248. Солотенкова, Т.В. Раціональне харчування студентів / Т.В. Солотенкова; наук. кер. О.О. Фесенко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.61.

Нм249. *Стащенко, Т.О. Інноваційні технології ресторанного господарства / Т.О. Стащенко; наук. кер. К.С. Федосова // Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу: зб. тез. Всеукр. студ. наук. конф., Київ, 25-26 берез. 2010 р. / КНТЕУ.-К., 2010.

Нм250. Студентова, И.В. Влияние рецептурных компонентов на качество изделий лечебно-профилактического назначения из замороженных полуфабрикатов / И.В. Студентова; науч. рук. И.В. Солоницкая // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.153-154.

Нм251. *Студентова, І.В. Використання порошку морської капусти у виробництві заморожених хлібобулочних напівфабрикатів / І.В. Студентова; наук. кер. І.В. Солоницька // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тез. доп. I Міжнар. наук.-практ. студ. конф., Дніпропетровськ, 8 квіт. 2010 р.: у 2 т. Т.2 / ДУЕП.-Д., 2010.-С.169-171.

Нм252. Студентова, І.В. Залежність якості хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів від складу рецептури / І.В. Студентова; наук. кер. І.В. Солоницька // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.105.

Нм253. Стынга, Л.М. Микробиологические аспекты вареных колбасных изделий с использованием многофункциональной добавки / Л.М. Стынга, А.В. Асауляк, И.А. Окунева; науч. рук. Л.Г. Винникова // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.212-213.

Нм254. Тарнавська, Л.В. Дослідження гірких речовин пива / Л.В. Тарнавська; наук. кер. І.В. Мельник // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ., Харків, 20 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.263: табл.

Нм255. *Тележенко, Л.М. Застосування грецького горіха як функціонального компонента фруктових десертів / Л.М. Тележенко, Ю.Г. Паскал // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.93.

Нм256. Терепенчук, В.В. До питання щодо визначення сутності категорії «доходи промислового підприємства» / В.В. Терепенчук; наук. кер. Н.М. Купріна // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.94-96.-Бібліогр.: 8 назв.

Нм257. Тирон-Воробьева, Н.Б. Ферментативные активности некоторых представителей семейства крестоцветных / Н.Б. Тирон-Воробьева, О.В. Белая; науч. рук. Н.К. Черно // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.89-90.

Нм258. Тірон-Воробйова, Н.Б. Лізоцимовмісна біологічно активна добавка на основі капусти білокачанної / Н.Б. Тірон-Воробйова; наук. кер. Н.К. Черно // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.118.

Нм259. Топор, А.А. Исследование влияния свекольного красителя на качество фруктового желе / А.А. Топор; науч. рук. П.П. Павленкова // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.213-214.

Нм260. Трифонова, Д.В. Розробка технології сдобного прісного тіста з додаванням хмільового екстракту і вівсяного борошна / Д.В. Трифонова, А.Д. Салавеліс // 76-а наук. конф. молодих учених, асп. і студ. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXΙ ст.»: тез. доп., Київ, 12-13 квіт. 2010 р.: у 3-х ч. Ч.ΙΙΙ / НУХТ.-К., 2010.-С.33.

Нм261. Федорова, О.В. Цукрове печиво на основі безглютенового борошна / О.В. Федорова; наук. кер. О.В. Макарова // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.111.

Нм262. *Федорова, О.В. Цукрове печиво функціонального призначення / О.В. Федорова; наук. кер. О.В. Макарова // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тез. доп. I Міжнар. наук.-практ. студ. конф., Дніпропетровськ, 8 квіт. 2010 р.: у 2 т. Т.2 / ДУЕП.-Д., 2010.-С.204-206.

Нм263. Фигурская, Л.В. Разработка программы кормления радужной форели / Л.В. Фигурская // Научно-инновационные технологии как основа продовольственной безопасности Российской Федерации: материалы 4-ой конф. молодых ученых и специалистов отделения «Хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Россельхозакадемии, Москва, 9 дек. 2010 г. / ГОСНИИХП.-М., 2010.-С.215-216.

Нм264. Фігурська, Л.В. Програма годівлі форелі / Л.В. Фігурська; наук. кер. Б.В. Єгоров // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.75.

Нм265. *Фігурська, Л.В. Якісний корм – перший крок до безпечності продукції / Л.В. Фігурська // Молодь – медицині майбутнього: тез. доп. Міжнар. наук. конф. студ. та молодих вчен., присвяч. 200-річчю з дня народж. М.І. Пирогова, Одеса, 22-23 квіт. 2010 р. / ОДМУ.-О., 2010.

Нм266. Хворова, І.О. Важливість правильного харчування для здорового способу життя у молоді / І.О. Хворова; наук. кер. О.О. Фесенко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.62.

Нм267. Хвостенко, Е.В. Инулинсодержащее сырье в технологии мучных изделий / Е.В. Хвостенко; науч. рук. Е.Г. Иоргачева // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.160-161.

Нм268. Чебанова, К.О. Актуальні проблеми страхування сільськогосподарських підприємств / К.О. Чебанова; наук. кер. Ю.С. Левчук // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.73-75.-Бібліогр.: 11 назв.

Нм269. Чебанова, К.О. Особливості визначення необоротних активів за різними джерелами / К.О. Чебанова; наук. кер. Т.М. Ступницька // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.86-88: табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Нм270. Чебанова, Л.А. Вивчення процесу зброджування сусла для пива «Pils-печ» в умовах міні-пивоварні / Л.А. Чебанова, І.В. Мельник // Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв: зб. тез. доп. студ. за підсумками II Міжнар. наук.-практ. студ. конф., Донецьк, 21-22 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ. - Донецьк, 2010.-Вип.2.-С.83-84: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Нм271. Чебанова, Л.А. Про підвищення культури споживання алкогольних напоїв в студентському середовищі / Л.А. Чебанова, С.Г. Георгієв; наук. кер. І.В. Мельник // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.123.-Бібліогр.: 1 назв.

Нм272. Чередниченко, Е.В. Здоровый образ жизни и материнство / Е.В. Чередниченко; науч. рук. А.А. Нетребский // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.19.

Нм273. Чернов, Д.Ю. Определение времени отмочки загрязнений на поверхности растительного сырья / Д.Ю. Чернов; науч. рук. А.Н. Всеволодов // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.126-129: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Нм274. Шалыгина, Е.С. Овощные корнеплоды в качестве фитосорбентов / Е.С. Шалыгина; науч. рук. Н.А. Денисюк // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.90-91.

Нм275. Шарахматова, Т.Є. Морозиво геродієтичного призначення / Т.Є. Шарахматова; наук. кер. Н.А. Дідух // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.119.

Нм276. Шарахматова, Т.Є. Підбір компонентів для виробництва геродієтичного морозива / Т.Є. Шарахматова, В.М. Шкарупета // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.167-169.-Бібліогр.: 4 назв.

Нм277. Шарпе, А.А. Влияние вторичного замораживания на качественные показатели мясного сырья / А.А. Шарпе; науч. рук. Л.Г. Винникова // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.218: рис.

Нм278. Шенгелая, Н.Т. Виртуальная вода / Н.Т. Шенгелая; науч. рук. А.В. Шалыгин // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.210-211.

Нм279. *Ширалієва, А.М. Зерновий хліб – запорука здоров’я нації / А.М. Ширалієва; наук. кер. Г.Ф. Пшенишнюк, Г.С. Іванова // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тез. доп. I Міжнар. наук.-практ. студ. конф., Дніпропетровськ, 8 квіт. 2010 р.: у 2 т. Т.2 / ДУЕП.-Д., 2010.-С.250-252.

Нм280. Шкарупета, В.А. Подбор жировых компонентов для производства геродиетического мороженого / В.А. Шкарупета; науч. рук. Т.Е. Шарахматова // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.265-266.

Нм281. Шлапак, Г.В. Добавка антианемического действия для мясных продуктов / Г.В. Шлапак; науч. рук. Л.Г. Винникова // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.219: рис.

Нм282. Шунько, А.С. Биотехнологические подходы в технологии получения концентратов β-глюканов / А.С. Шунько; науч. рук. Л.В. Капрельянц // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VII Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Могилев, 22-23 апр. 2010 г.: в 2 ч. Ч.1 / УО МГУП.-Могилев, 2010.-С.76: табл.

Нм283. *Шунько, А.С. Препараты β-глюканов из ячменя / А.С. Шунько, Л.В. Капрельянц // Основи раціонального харчування студентів: матеріали Всеукр. семінару молодих вчен., асп. та студ., Донецьк, 14-15 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.100.

Нм284. Шунько, Г.С. Використання β-глюкану, як функціонального компонента харчування / Г.С. Шунько; наук. кер. Л.В. Капрельянц // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.76.-Бібліогр.: 2 назв.

Нм285. Экспериментальные исследования влияния технологии водоподготовки на качество безалкогольных напитков / Д.И. Ветров, О.С. Набатова, Т.Э. Тараненко, А.С. Чайникова; науч. рук. Е.А. Коваленко // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.208-209.

Нм286. Якименко, Я.А. Влияние законов движения толкателя на силовые характеристики ведущего вала кулачкового механизма / Я.А. Якименко; науч. рук. Р.В. Амбарцумянц // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.129-130: рис.

Нм287. Яровенко, Т.М. Активизация формирования здорового образа жизни / Т.М. Яровенко; науч. рук. И.А. Дюдина // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.2 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.5.-Бібліогр.: 2 назв.

Нм288. Яровенко, Т.М. Подходы и методика разработки маркетинговой программы комбикормового предприятия / Т.М. Яровенко; науч. рук. Е.А. Голубенкова // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.25-29: табл.
***
Нм289. Kalaman, Y.B. Article on discipline management on a theme: «Features of management» / Y.B. Kalaman; scientific supervisor I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.54-55.

Нм290. Kineva, N. The technology of freezing of fruits and vegetables / N. Kineva; scientific supervisor I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ. -О., 2010.-С.196-197.

Нм291. Lotishko, I.P. Ukrainian traditional cuisine / I.P. Lotishko, N.V. Pokotilo; scientific supervisor I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.237-239.

Нм292. Lytvynchuk, A.I. Italian wine. Lambrusco / A.I. Lytvynchuk; scientific supervisor I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.240-241.-Ref.: 3.

Нм293. Metelskaya, A.P. Vin mariani / A.P. Metelskaya; scientific supervisor I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.239-240.

Нм294. Mikhailova, V.M. To the question of the main problems of food industry in Ukraine / V.M. Mikhailova; scientific supervisor I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.55-56.

Нм295. Muntyanu, A. Thai cuisine / A. Muntyanu; scientific supervisor I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.241-242.

Нм296. Stinga, L.M. The influence of the stabilizing additives on products with the use of non-standard raw material / L.M. Stinga, I.A. Okuneva; scientific supervisors L.G. Vinnikova, I.S. Mikhailova // Зб. наук. пр. молодих учених, асп. та студ.: в 2 т. Т.1 / ОНАХТ.-О., 2010.-С.194-195.ПАТЕНТИ ТА СТАНДАРТИ
Па1. Пат. на винахід 89433 Україна, МПК (2009) B02B 1/00, B02B 5/00, F26B 3/28 (2009.01), F26B 3/32, F26B 17/18 (2009.01). Спосіб автоматично керованої термообробки зерна / Муратов В.Г.-№ а200804758; заявл. 14.04.2008; опубл. 25.01.2010, Бюл.№2.

Па2. Пат. на винахід 89575 Україна, МПК (2009) А23N 15/00, B02C 2/00, A23N 4/00. Універсальна машина для відокремлення м’якоті від кісточок / Гладушняк О.К., Нужин Є.В., Пісцов Б.О., Іоргачова К.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ а200806225; заявл. 12.05.2008; опубл. 10.02.2010, Бюл. №3.

Па3. Пат. на винахід 90749 Україна, МПК (2009) A23N 12/00, B02B 1/00. Машина для миття рослинної сировини / Всеволодов О.М., Гладушняк О.К.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ а200804317; заявл. 07.04.2008; опубл. 25.05.2010, Бюл. №10.

Па4. Пат. на винахід 91080 Україна, МПК (2009) A23L 1/30, A23L 1/10. Біологічно активна добавка / Крусір Г.В., Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ а200805352; заявл. 24.04.2008; опубл. 25.06.2010, Бюл. №12.

Па5. Пат. на винахід 91141 Україна, МПК (2009) С11В 1/06 (2006.01), В30В 9/02. Спосіб автоматично керованого виробництва рослинних олій методом пресування / Доскач М.В., Муратов В.Г.; власник Одес. нац. акад. харчових технологій.-№ а200813745; заявл. 28.11.2008; опубл. 25.06.2010, Бюл. №12.

Па6. Пат. на винахід 92033 Україна, МПК (2009) C07K 14/415. Спосіб одержання інгібітора амілази / Крусір Г.В., Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ а200804746; заявл. 14.04.2008; опубл. 27.09.2010, Бюл. №18.

Па7. Пат. на корисну модель 46725 Україна, МПК (2009) А23С 1/00. Спосіб автоматичного управління вакуум-випарною установкою при виробництві згущеного молока / Ситник Ю.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200815165; заявл. 29.12.2008; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1.

Па8. Пат. на корисну модель 46784 Україна, МПК А23С 9/123 (2009.01), А61К 38/47 (2009.01). Спосіб виробництва лікувально-профілактичного кисломолочного напою / Крусір Г.В., Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200906055; заявл. 12.06.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1.

Па9. Пат. на корисну модель 46873 Україна, МПК (2009) F16H 29/00. Планетарний редуктор з паралелограмним приводом / Амбарцумянц Р.В., Орлова С.С.-№ u200907097; заявл. 07.07.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1.

Па10. Пат. на корисну модель 47059 Україна, МПК (2009) F16H 21/00. Механізм кругового поступального переміщення об’єкта / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц К.Р.-№ u200908860; заявл. 25.08.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1.

Па11. Пат. на корисну модель 47062 Україна, МПК (2009) A21D 2/00. Композиція інгредієнтів для приготування батона нарізного / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908903; заявл. 26.08.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1.

Па12. Пат. на корисну модель 47102 Україна, МПК (2009) A23L 1/00, A61K 36/88. Харчова композиція дієтичного призначення / Біленька І.Р., Міхнєва К.Г.; власник. Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200909756; заявл. 24.09.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. №1.

Па13. Пат. на корисну модель 47741 Україна, МПК (2009) F16H 29/00. Зубчато-важільний механізм коливального руху / Амбарцумянц Р.В., Тутаєв С.В.-№ u200907962; заявл. 28.07.2009; опубл. 25.02.2010, Бюл. №4.

Па14. Пат. на корисну модель 47820 Україна, МПК C12G 1/02 (2009.01). Спосіб виробництва ординарного витриманого білого столового сухого вина / [Ткаченко О.Б. та ін.]; власник Нац. ін-т винограду і вина «Магарач».-№ u200909007; заявл. 31.08.2009; опубл. 25.02.2010, Бюл. №4.

Па15. Пат. на корисну модель 48106 Україна, МПК (2009) A23L 1/30, A23L 1/308. Біологічно активна добавка / Черно Н.К., Крусір Г.В., Русєва Я.П.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908813; заявл. 25.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па16. Пат. на корисну модель 48107 Україна, МПК (2009) F27B 21/08 (2006.01), С22С 37/06 (2006.01), С22С 38/22. Колосник спікального візка агломераційної конвеєрної машини / Іванова Л.О., Косіцин М.О., Шофул І.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908815; заявл. 25.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па17. Пат. на корисну модель 48114 Україна, МПК (2009) G01N 21/75, A61К 35/00. Спосіб тест-визначення пропілгалату / Бельтюкова С.В., Бичкова Г.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908896; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па18. Пат. на корисну модель 48115 Україна, МПК (2009) A23L 1/30. Композиція інгредієнтів для приготування хмелевих дріжджів / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908897; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па19. Пат. на корисну модель 48116 Україна, МПК (2009) G01N 33/48. Спосіб тест-визначення ломефлоксацину / Бельтюкова С.В., Лівенцова О.О., Теслюк О.І.; власники Одес. нац. акад. харч. технологій, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського НАН України.-№ u200908899; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па20. Пат. на корисну модель 48117 Україна, МПК (2009) A21D 8/02. Композиція інгредієнтів для приготування хліба пшеничного / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908901; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па21. Пат. на корисну модель 48118 Україна, МПК (2009) A23L 1/24. Спосіб отримання майонезу / Антіпіна О.О., Озоліна С.О., Бицюра О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908902; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.-4 с.

Па22. Пат. на корисну модель 48241 Україна, МПК (2009) A23К 1/10, А23К 1/14, А23К 1/16, А23К 1/18. Вологий комбікорм для кішок / Єгоров Б.В., Бордун Т.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200909667; заявл. 21.09.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па23. Пат. на корисну модель 48343 Україна, МПК (2009) F16H 57/00. Регульований кривошип / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц Р.Р.-№ u200910601; заявл. 19.10.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па24. Пат. на корисну модель 48415 Україна, МПК (2009) В02C 9/00. Спосіб виробництва сортового пшеничного борошна / Моргун В.О., Жигунов Д.О., Давидов Р.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій.- № u200912773; заявл. 09.12.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. №5.

Па25. Пат. на корисну модель 48504 Україна, МПК (2009) G01N 33/02. Спосіб кількісного визначення сорбінової кислоти / Теслюк О.І., Лівенцова О.О., Бельтюкова С.В.; власники Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського НАН України, Одес. нац. акад. харч. технологій.-№ u200908431; заявл. 10.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. №6.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка