2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка4/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Ж234. Ряшко, Г.М. Фри выпечка. Особенности, технологии, оборудование / Г.М.Ряшко, Г.В. Попова // Хлебопек. и кондит. дело. - 2010. - № 5. - С.22-23: табл.

Ж235.Савенко, І.І. Віртуальні підприємства у сфері зернового ринку України / І.І.Савенко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С.63-68.

Ж236. Савенко, І.І. Вплив партнерських відносин на ефективність функціонування технологічних ланцюгів / І.І.Савенко //Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.9-12: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж237. Савенко, І. Нераціональна все-таки розбудова галузі хлібопродуктів на Одещині / І. Савенко // Зерно і хліб. - 2010. - № 1. - С.7-8: табл. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж238. Савінок, О.М. Використання біофлавоноїдів виноградного насіння для збільшення строку зберігання м'ясних напівфабрикатів / О.М.Савінок, І.О.Літвінова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 44-46: рис. -Бібліогр.:2 назв.

Ж239. Селиванская, И.А. Функциональные продукты (между едой и лекарством) / И.А.Селиванская // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - №3. - С.12-15. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж240. Современные подходы к выбору способа приготовления пшеничного теста / Т.Е.Лебеденко, А.Я.Каминский, Р.П.Щелакова, Н.Ю.Соколова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.46-52: табл.; рис. - Бібліогр.: 16 назв.

Ж241. Современные хранилища для фермерских хозяйств / О.И.Гапонюк, Л.И.Гросул, Г.Н.Станкевич, И.В.Билан // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.29-32: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж242. Солоницька, І. Вивчення процесів заморожування і їх вплив на технологічний процес приготування тіста / І. Солоницька // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 3. - С.11-15: рис. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж243. Солоницька, І.В. Вплив рецептурних компонентів на якість виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів / І.В.Солоницька, Г.Ф.Пшенишнюк, І.В.Студентова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.17-20: табл.; рис. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж244. Станкевич, Г.М. Дослідження інтенсивності дихання насіння гірчиці / Г.М.Станкевич, Л.К.Овсянникова, В.О.Черній // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.18-21: табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв.

Ж245. Станкевич, Г. Зручно застосувати та орієнтуватися в нових формах первинних облікових документів на зерно / Г.Станкевич, Т.Страхова, Л.Будюк // Зерно і хліб. - 2010. - № 1. - С.9: схем.

Ж246. Станкевич, Г. Обладнання для зерносушіння / Г.Станкевич // Агромаркет. – 2010. - №12.

Ж247. Станкевич, Г.Н. Современное состояние рынка зернохранилищ / Г.Н.Станкевич // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.34-40: рис.; фотогр. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж248. Станкевич, Г. Типи зерносховищ / Г.Станкевич // The Ukrainian Farmer. – 2010. - №5. – С. 11-15.

Ж249. Стоит ли экономить на кормах в бройлерном производстве / [Б.Егоров и др.] // Комбикорма. - 2010. - № 3. - С.62-64 .

Ж250. Стрикаленко, Т.В. Актуальные проблемы гигиенической регламентации качества питьевой воды / Т.В.Стрикаленко // Вода і водоочисні технології. – 2010. - №5-6. – С. 13-16. – Бібліогр.: 6 назв.

Ж251. Стрикаленко, Т.В. Актуальные риски в регламентации качества питьевой воды / Т.В.Стрикаленко // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2010. - №4 (22). – С. 30-36. – Библиогр.: 22 назв.

Ж252. Стрикаленко, Т.В. Актуальный подход к оптимизации водообеспечения населения в Одесском регионе / Т.В.Стрикаленко, Н.В.Макарова // Вода і водоочисні технології. – 2010. - № 11-12. – С. 23-25.

Ж253. Стрикаленко, Т.В. Дополнительная очистка водопроводной воды: альтернатива или дополнение централизованному водоснабжению? ( позиция гигиениста) / Т.В.Стрикаленко // Водопостачання та водовідведення. – 2010. - № 1. – С. 33-40: табл.; рис. – Бібліогр.: 39 назв.

Ж254. Структуроутворення у розчинах желатину під дією ферменту трансглутамінази / Л.В.Капрельянц, Т.В.Шпирко, А.А.Зинов’єв, О.В.Шалигін // Харч. наука і технологія. – 2010. - № 4. – С. 29-31: табл.; рис. – Бібліогр.: 8 назв.

Ж255. Сурай, П. Как улучшить пищевую ценность яиц / П.Сурай // Комбикорма. - 2010. - № 6. - С.95-96 : табл.

Ж256. Танчик, С.В. Обзор MES системы SIMATIC IT / С.В.Танчик // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 36-38: рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж257. Тарасова, О.В. Сучасні концепції управління якістю продукції / О.В.Тарасова, О.В.Левицька // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. - С.24-27: рис. - Бібліогр.: 3 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st5.pdf).

Ж258. Тележенко, Л.М. Вплив пророщування сочевиці на зміну технологічних властивостей та хімічного складу продукту / Л.М.Тележенко, В.В.Атанасова // Харч. наука і технологія. – 2010. - № 4. – С. 70-72: табл.; рис. – Бібліогр.: 8 назв.

Ж259. Тележенко, Л.М. Дослідження впливу режимних параметрів процесу заморожування фруктово-ягідних десертів на якість готового продукту / Л.М.Тележенко, Ю.Г.Паскал, Ю.О.Козонова // Молочное дело. - 2010. - № 9. - С.22-23: табл.; рис. – Библиогр.: 6 назв.

Ж260. Тележенко, Л.М. Креативні соуси-дресінги – нові продукти на ринку України / Л.М.Тележенко, А.В.Жмудь // Харч. наука і технологія. – 2010. - № 4. – С. 49-51: табл.; рис. – Бібліогр.: 7 назв.

Ж261. *Тележенко, Л.М. Сочевиця як важливий національний ресурс рослинного білка / Л.М.Тележенко, В.В.Атанасова // Корми і кормо -виробництво. – 2010. - № 66. – С. 158-163.

Ж262. Теслюк, О.И. Люминесцентное определение сорбиновой кислоты в соках и безалкогольних напитках / О.И.Теслюк, С.В.Бельтюкова, Е.О.Ливенцова // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2010. – Т.5, №1. – С. 46-52: табл.; рис. – Бібліогр.: 13 назв.

Ж263. Титлов, А.С. Анализ схем получения воды из атмосферного воздуха / А.С.Титлов, А.Н.Краснопольский // Харч. наука і технологія. – 2010. - № 4. – С. 68-69: рис. – Бібліогр.: 4 назв.

Ж264. Титлов, А.С. Кондиционирование воздуха в отдельных отраслях пищевой промышленности ( по материалам проф. Ладыженского Р.М.). Производство мясных продуктов / А.С.Титлов // Мясное дело. - 2010. - № 9. - С. 32.

Ж265. Титлов, А.С. Конструкции абсорбционных холодильников в составе непрерывной холодильной цепи / А.С.Титлов // Молочное дело. - 2010. - № 7. -С. 32-34: рис.

Ж266. Титлов, А.С. Моделирование тепловых режимов противоточного жидкостного теплообменника типа "труба в трубе" с учетом тепловых потерь в условиях естественной конвекции / А.С.Титлов // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 108-110. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж267. Титлов, А.С. Содействие программе ООН "Вода для жизни", путем создания систем получения воды из атмосферного воздуха на базе абсорбционных холодильных машин / А.С.Титлов, А.Н.Краснопольский // Молочное дело. - 2010. - № 6. - С.32: рис. - Библиогр.: 5 назв.

Ж268. Титлов, А.С. Содействие программе ООН "Вода для жизни", путем создания систем получения воды из атмосферного воздуха на базе абсорбционных холодильных машин / А.С.Титлов, А.Н.Краснопольский // Хлебопек. и кондит. дело. - 2010. - № 4. - С.40: рис. - Библиогр.: 5 назв.

Ж269. Тюхай, Д.С. Повышение качества теплоэнергетического мониторинга пищевых предприятий / Д.С.Тюхай // Харч. наука і технологія. – 2010. - № 4. – С. 98-100: рис. – Бібліогр.: 8 назв.

Ж270. Уже обґрунтовано параметри повітряно-гравітаційного сепаратора для попереднього очищення зернового масиву / Л.Гросул, О.Гапонюк, А.Гончарук, Г.Мосієнко // Зерно і хліб. - 2010. - № 4. - С.22-24: табл.; схем. -Бібліогр.: 2 назв.

Ж271. * Федосов, С.Н. Діелектрична релаксація в полістиролі, легованому молекулами полярного хромофору / С.Н.Федосов, О.Є.Сергєєва, Т.А.Ревенюк // Фізика кондес. високомолекуляр. систем. – 2010. - №12. – С. 27-32.

Ж272. Федосова, Е.С. Современные системы автоматизации управления в гостинично-ресторанном бизнесе Украины / Е.С.Федосова // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 2. - С. 41-50: рис. - Бібліогр.: 29 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st9.pdf).

Ж273. Фізичні аспекти оптимізації процесів пивоваріння рентгенівським опромінюванням / [І.В.Мельник та ін.] // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 86-89: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж274. Фортученко, Л. Стічні води на млинзаводах можна очищати за ефективною схемою / Л.Фортученко, С.Колесніченко, С.Бондар // Зерно і хліб. - 2010. - № 2. - С.61.

Ж275. Фрикційна теорія переробки харчової сировини / А.В.Іваненко, Л.А.Осипова, О.А.Сологуб, К.М.Тенюх // Харч. наука і технологія. -2010. - № 1.- С.95-97: рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж276. Функционально-технологические свойства яйцепродуктов в технологии бисквитных полуфабрикатов / Е.Г.Иоргачева, В.Ю.Толстых, С.М.Капетула, И.А.Селиванская // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.43-45: табл.; рис. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж277. Харківський, Д.Ф. Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / Д.Ф.Харківський, О.Ю.Славута // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 4. - С. 26-29: табл.; рис. - Бібліогр.: 9 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st6.pdf).

Ж278. Харківський, Д.Ф. Результативність процесу управління персоналом організації / Д.Ф.Харківський, Є.О.Тимченко // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. - С.27-30: табл. - Бібліогр.: 4 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st6.pdf).

Ж279. Хобин, В.А. Повышение энергетической эффективности тепловых процессов пищевых технологий средствами гарантирующего управления: управление процессом пастеризации молока / В.А.Хобин, А.В.Мазур, М.Т.Степанов // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 2. - С. 27-32: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж280. Хобин, В.А. Системы гарантирующего управления: научные основы / В.А.Хобин // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 22-30: рис.; схем. - Бібліогр.: 11 назв.

Ж281. Хобин, В.А. Системы гарантирующего управления процессами сушки зерна / В.А.Хобин, М.Т.Степанов // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 30-36: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж282. Ходаков, А.Л. Оценка специфических показателей виноматериалов, используемых для шампанизации / А.Л.Ходаков, А.С.Макаров, В.А.Загоруйко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 63-66: табл.; рис. - Бібліогр.: 13 назв.

Ж283. Хомич, Г.П. Вплив технології переробки та тривалості зберігання на якість соків із дикорослих ягід / Г.П.Хомич, Л.В.Капрельянц // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 52-55: табл.; рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж284.Хомич, Г.П. Вплив умов вирощування на якісні показники ягід чорниці та продукти її переробки / Г.П.Хомич, Л.В.Капрельянц // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 40-43: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж285. Черно, Н.К. Интерполиэлектролитный комплекс хитозан – пектин как матрица для иммобилизации трипсина / Н.К.Черно, С.А.Озолина, А.И.Капустян // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 40-43: табл.; рис. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж286. Шарахматова, Т.Є. Розробка технології безлактозного морозива, збагаченого пробіотичними культурами / Т.Є. Шарахматова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 83-87: табл.; рис. - Бібліогр.:5 назв.

Ж287. Шевченко, З.І. Підвищення організаційної стійкості підприємств зернопереробної галузі / З.І.Шевченко, І.О.Седікова // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. - С.30-35: табл.; рис. - Бібліогр.: 4 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st7.pdf).

Ж288. Шишкіна, К.В. Конкурентоздатність підприємств харчової промисловості / К.В.Шишкіна // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 4. - С. 60-63: рис. - Бібліогр.: 5 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st13.pdf).

Ж289. Шутенко, Є. Не всі знають про особливості підготовки збіжжя голозерних круп'яних культур для переробки в зернові пластівці / Є.Шутенко, С.Соц, С.Колесніченко // Зерно і хліб. - 2010. - № 1. - С.31:табл. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж290. Шутенко, Є.І. Розрахунок нагнітальних пневмотранспортних установок для зерна за спрощеною методикою / Є.І. Шутенко // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 11. - С.35-36: рис. - Библиогр.: 2 назв.

Ж291. Яковенко, А.І. Чому при зберіганні зерна пшениці показник клейковини зменшується? / А.І.Яковенко, А.В.Борта // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 10. - С.27-29: табл. - Библиогр.: 3 назв.

Ж292. Яровий, І.І. Основні напрямки використання інноваційно-інформаційних технологій у вивченні спеціальних дисциплін / І.І.Яровий // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 51-57: рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж293. Ярош, Я.В. Спосіб автоматичного керування процесом пастеризації томатного соку / Я.В.Ярош // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 39-40: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

***
Ж294. *Effect of bipolar electric fatigue on polarization switching in leadzirconate – titanate ceramics / S.Fedosov [at. all.] // J. of Appl. Physics. – 2010. – Vol. 108, N 14. – P. 1051-1057.Ж295. *Fedosov, S. Poling dynamics and thermal stability of FEP/ePTFE/FEP sandwiches / S.Fedosov, Н. von Seggern, S.Zhukov // IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation. – 2010. – Vol. 17, N4. – P. 1056-1065.

Ж296. Fedosova, K.S. Food consumption in Ukraine and its dynamics / K.S.Fedosova, L.V.Kapreliants // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2 .- С. 7-11: табл. - Бібліогр.:15 назв.

Ж297. Fedosova, K. State of the art in production of bread (WWW document) / K.Fedosova, L.Kapreliants, S.Fedosov // BaSe Food. – 2010. – Milestone 4.2. – URL. http: // www.basefood-fp7.eu.

Ж298. Goldberg, V.V. Geodesic Webs on a Two-Dimensional Manifold and Euler Equations / V.V.Goldberg, V.V.Lychagin // Acta Appl. Math. – 2010. – Vol. 109, №1. – P. 5-17. – Ref.: 9.

Ж299. Goncharuk, A.G. Ways of effective development the case of Ukrainian tobacco industry / A.G.Goncharuk // World J. of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. – 2010. – Vol. 6, №1/2. - P. 89-102.

Ж300. Konovenko, N. Projective Structures and Algebras of Their Differential Invariants / N.Konovenko // Acta Appl. Math. – 2010. – Vol. 109, №1. – P. 87-99. – Ref.: 14.

Ж301. Kruglikov, B. Compatibility, Multi-brackets and Integrability of Systems of PDEs / B.Kruglikov, V.Lychagin // Acta Appl. Math. – 2010. – Vol. 109, №1. – P. 151-196. – Ref.: 50.

Ж302. Kruglikov, B. Joseph Krasil’shchik – Dedication / B.Kruglikov, V.Lychagin // Acta Appl. Math. – 2010. – Vol. 109, №1. – P. 1-3.

Ж303. Lychagin, V. Feedback Differential Invariants / V.Lychagin // Acta Appl. Math. – 2010. – Vol. 109, №1. – P. 211-222. – Ref.: 12.

МАТЕРІАЛИ В ЕЛЕКТРОННОМУ РЕСУРСІ ЛОКАЛЬНОГО ДОСТУПУ

Е1. Конспект лекцій з курсу "Безпека життєдіяльності" для бакалаврів усіх проф. напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.А. Нетребський, О.О. Фесенко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 55 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е2. Конспект лекцій з курсу "Безпека життєдіяльності, основи охорони праці" для студ. усіх проф. напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.А. Нетребський, О.О. Фесенко. -О.:ОНАХТ, 2010. – 85 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е3. Конспект лекцій з курсу "Грунтознавство" для студ. проф. напряму підготовки 6.040106 ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Т.В. Недобійчук. - О.:ОНАХТ, 2010. – 45 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).Е4. Конспект лекцій з курсу "Деталі машин" для студ. проф. напрямку підготовки 6.090200 ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Є.А. Горкавенко, А.Г. Аванесьянц. - О.:ОНАХТ, 2010. – 84 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е5. Конспект лекцій з курсу "Експертиза і безпека харчових продуктів" для студ. проф. напряму підготовки 6.050300 всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. А.К. Д'яконова, Т.І. Нікітчіна, О.С. Ільєва. - О.:ОНАХТ, 2010. – 74 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е6. Конспект лекцій з курсу "Електроматеріалознавство" для бакалаврів проф. напряму 6.050702 "Електромеханіка" [Електронний ресурс] / уклад. П.М. Монтік , Є.П. Штепа. - О.:ОНАХТ, 2010. – 90 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е7. Конспект лекцій з курсу "Метеорологія і кліматологія" для студ. проф. напряму підготовки 6.040106 ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Т.В. Недобійчук. - О.:ОНАХТ, 2010. – 50 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е8. Конспект лекцій з курсу "Мікробіологія виробництва" для студ. напряму підготовки "Харчова технологія та інженерія" ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Т.А. Лисогор. - О.:ОНАХТ, 2010. – 55 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е9. Конспект лекцій з курсу "Основи екології" ("Екологія") для бакалаврів усіх спец. ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Р.В. Кононова. - О.:ОНАХТ, 2010. – 33 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е10. Конспект лекцій з курсу "Основи екології" для студ. проф. напряму підготовки 6.030509 ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л.О. Фортученко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 50 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е11. Конспект лекцій з курсу "Основи проектування систем автоматизації" для студ. проф. напряму підготовки 6.050202 всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Ю.М. Скаковський. - О.:ОНАХТ, 2010. – 82 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е12. Конспект лекцій з курсу "Проектування технологічних процесів підприємств галузі" для студ. спец. 8.091701 ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Т.В. Страхова. - О.:ОНАХТ, 2010. – 58 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е13. Конспект лекцій з курсу "Регіональна економіка (екологія)" для студ. проф. напряму підготовки 6.030509 ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л.О. Фортученко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 50 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е14. Конспект лекцій з курсу "Теоретичні та практичні проблеми виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" для студ. проф. напрямку 7.091702 всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. С.М. Павловський. - О.:ОНАХТ, 2010. – 42 с. - 1 електрон. опт. диск(CD-ROM).Е15. Конспект лекцій з курсу "Техноекологія" для студ. проф. напряму підготовки 6.040106 ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л.О. Фортученко, С.Л. Колесніченко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 21 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е16. Конспект лекцій з курсу "Технологія відновлення зношених деталей харчового обладнання" для студ. проф. напряму підготовки 6.050502 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Д. Соколов. -О.:ОНАХТ, 2010. – 38 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е17. Конспект лекцій з курсу "Технологія консервування". Розд. "Технологія фруктових консервів" для студ. проф. напряму 6.051701 (706) всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Я.Г. Верхівкер, Т.І. Нікітчіна. - О.:ОНАХТ, 2010. – 80 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е18. Конспект лекцій з курсу "Технологія молока". Розд. "Технологія сиру" (Ч. 1) для студ. напряму "Харчова технологія та інженерія" ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.А. Дідух. - О.:ОНАХТ, 2010. – 55 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е19. Конспект лекцій з курсу "Технологія продуктів з водної сировини". Розд. "Холодильна технологія обробки гідробіонтів" для студ. проф. напряму підготовки 6.051701 всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. М.І. Бабков, Т.А. Манолі.-О.:ОНАХТ, 2010. – 51 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).Е20. Конспект лекцій з курсу фізики. Ч. 2 Електрика і магнетизм для бакалаврів ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.Є.Сергєєва, С.Н. Федосов. - О.:ОНАХТ, 2010. – 60 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е21. Конспект лекцій з курсу "Фінанси" для студ. проф. напряму 6.030504, 6.030509, 6.030601 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.В.Тарасова. - О.:ОНАХТ,2010. – 60 с. - 1 електрон. опт . диск (CD-ROM).

Е22. Конспект лекцій з курсу "Цивільний захист" для студ. усіх проф. напрямів підготовки ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.А. Нетребський, З.М. Сахарова, І.А. Дюдіна. - О.:ОНАХТ, 2010. – 50 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е23. Методические указания для слушателей подготовительного отделения иностранных граждан начального курса по математике [Электронный ресурс] / сост. Л.Л. Блохина, А.А. Черемисина, Л.И. Шпота. - О.:ОНАПТ, 2010. – 15 с. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Е24. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Інженерна і комп'ютерна графіка" для студ. проф. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. С.О. Смірнова, Л.Г. Царенко, Т.О. Донченко, Л.Я. Ковтун. - О.:ОНАХТ, 2010. – 23 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е25. Методичні вказівки до вивчення курсу "Податки та податкова політика" для студ. проф. напрямку підготовки 6.030.61 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.О. Євтушевська. - О.:ОНАХТ, 2010. – 33 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е26. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.В. Батт, О.С. Волошенко. - О.:ОНАХТ, 2011. – 19с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е27. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студ. проф. напряму підготовки 7.070801 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. С.М. Бондар, С.Л. Колесніченко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 12 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е28. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студ. проф. напряму 7.091706 всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. А.А. Тітова, О.М. Мирошніченко, Т.І. Нікітчіна. - О.:ОНАХТ, 2010. – 30 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е29. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студ. спец. 7.091701 ден. та заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. М.Є. Погірний, О.В. Батт, О.С. Волошенко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 19 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е30. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи з екології і технології харчових виробництв і продуктів для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. С.М. Бондар. - О.:ОНАХТ, 2010. – 9 с. -1 електрон. опт. диск (CD-ROM).


Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка