2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011Сторінка6/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Е117. Методичні вказівки та контрольні роботи з курсу "Міжнародна економіка" для студ. проф. напрямку підготовки 6.030509, 6.030504 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В.Є. Глушков, Ю.О. Бровкіна. - О.:ОНАХТ, 2010. – 48с. - 1 електрон. опт . диск (CD-ROM).

Е118. Наскрізна програма практики для студ. проф. напряму 6.040106 ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Р.І. Шевченко, Т.П. Патік. -О.:ОНАХТ, 2010. – 24 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е119. Наскрізна робоча програма практик для студ. проф. напряму 7.090221 ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. О.І. Гапонюк, Л.С. Солдатенко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 17 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е120. Наскрізна робоча програма практик для студ. проф. напряму 8.091701 [Електронний ресурс] / уклад. Б.В. Єгоров, О.Є. Воєцька, В.Є. Браженко; за ред. Б.В. Єгорова. - О.:ОНАХТ, 2010. – 15 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е121. Опорний конспект лекцій з курсу "Хімія і технологія природних харчових сорбентів" для студ. проф. напряму підготовки 6.091722 ден. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. Н.К. Черно. - О.:ОНАХТ, 2010. – 40 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).Е122. Опорний конспект лекцій за курсом "Проектування підприємств галузі з основами САПР" для студ. проф. напрямку підготовки 6.051701 (702) ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Г.Ф. Пшенишнюк. - О.:ОНАХТ, 2010. – 70 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Е123. Програма, методичні вказівки і завдання до контрольної роботи №2 з дисципліни "Інформатика і системологія" для студ. проф. напряму підготовки 0708-801 заоч. форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. В.Т. Артьоменко, Н.О. Лисенко, Л.О. Погірна .-О.:ОНАХТ, 2010. – 55 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).Е124. Робоча програма з наскрізної практики для студ. проф. напряму підготовки 8.091708 ден. і заоч. форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л.Б. Добробабіна, Н.М. Кушніренко. - О.:ОНАХТ, 2010. – 14 с. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, БЮЛЕТЕНІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ
МВ1. Информационный бюллетень Ассоциации производителей водоочистной техники и очищенной воды (АВТ) / сост. Т.В.Стрикаленко, И.Б.Псахис; под. общ. ред.. Б.И.Псахиса, Т.В.Стрикаленко. – О.,2010. - № 13-14. – 164 с.

МВ2. Методические указания для слушателей подготовительного отделения иностранных граждан начального курса по математике / сост. Л.Л.Блохина, А.А.Черемисина, Л.И.Шпота. – О.:ОНАПТ,2010. – 13 с.

МВ3. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студ. спец 7.091701 ден. та заоч. форм навчання / уклад. М.Є.Погірний, О.В.Батт, О.С.Волошенко.-О.: ОНАХТ, 2010. – 19 с.

МВ4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за курсом «Теорія механізмів і машин» для студ. проф. напряму підготовки 6.050502 заоч. форми навчання / уклад. Р.В.Амбарцумянц, М.І.Субботіна. - О.:ОНАХТ,2010. – 24 с.

МВ5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Конфліктологія» для студ. проф. напряму 7.050201 заоч. форми навчання / уклад. К.Б.Козак. - О.:ОНАХТ,2010. – 20 с.

МВ6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Технологія галузі: хлібопекарське виробництво» для студ. проф. напряму підготовки 6.091702 ден. і заоч. форм навчання / уклад. Г.Ф.Пшенишнюк, Т.Є.Лебеденко, С.М.Павловський. - О.:ОНАХТ,2010. – 31 с.

МВ7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Мікробіологія гідробіонтів» для студ. проф. напряму 6.051708 усіх форм навчання / уклад. Л.В.Капрельянц, А.В.Єгорова, О.М.Кананихіна, Т.В.Шпирко. - О.:ОНАХТ,2010. – 63 с.

МВ8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Наукові основи технології зернових продуктів» для студ. проф. напряму 6.051701(701) ден. і заоч. форм навчання / уклад. В.О.Моргун, І.Т.Мерко, Д.О.Жигунов. - О.:ОНАХТ,2010. – 34 с.

МВ9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи наукових досліджень та технічної творчості» для студ. проф. напряму 6.051700 (706, 708) ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.І.Дроздов. - О.:ОНАХТ,2010. – 32 с.

МВ10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія продуктів функціонального харчування» для студ. проф. напряму підготовки 6.030510 ден. форми навчання / уклад. О.О.Антіпіна. - О.:ОНАХТ,2010. – 20 с.

МВ11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технохімічний контроль хлібопекарного, кондитерського, макаронного виробництв та харчоконцентратів» для студ. проф. напряму 7.091702 ден. та заоч. форм навчання / уклад. Р.П.Щелакова, І.А.Благовісна. - О.:ОНАХТ,2010. – 41 с.

МВ12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики «Квантова природа випромінювання. Атомна фізика» для студ. проф. напрямів підготовки 6.050.702, 6.050.202, 6.050.502, 6.051.701, 702, 704, 706, 708, 711, 722, 707, 709, 6.030.510, 6.040.106 / уклад. О.Сергєєва, А.Ф.Бутенко. - О.:ОНАХТ,2010. – 44 с.

МВ13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів» для студ. проф. напряму підготовки 6.030510 ден. та заоч. форм навчання / уклад. С.П.Решта, Н.О.Денісюк.- О.:ОНАХТ,2010. – 36 с.

МВ14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія і технологія природних харчових сорбентів» для студ. проф. напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання / уклад. Н.К.Черно, С.О.Озоліна, Н.О.Денісюк. - О:ОНАХТ,2010. – 16 с.

МВ15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за курсом «Неорганічна хімія». «Хімія елементів та їхніх сполук» для студ. проф. напрямів підготовки 6.091701, 6.091702, 6.091704, 6.091706, 6.091707, 6.091708, 6.091709, 6.070801 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.Д.Андріянов, Л.І.Короленко, В.П.Петросян, І.О.Кузнєцова, К.А.Янченко; за ред. С.В.Бельтюкової.- О.:ОНАХТ,2010. – 41 с.

МВ16. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із неорганічної хімії для студ. проф. напрямків підготовки 6.091701, 6.091702, 6.091704, 6.091706, 6.091707, 6.091708, 6.091709, 6.070801 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.Д.Андріянов, Л.І.Короленко, В.П.Петросян, І.О.Кузнєцова, К.А.Янченко; за ред. С.В.Бельтюкової.- О.:ОНАХТ,2010. – 32с.

МВ17. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи дизайну» для студ. проф. напряму підготовки 6.050502 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.М.Дьоменко. - О.:ОНАХТ,2010. – 14 с.

МВ18. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок циклу тепловикористовуючої абсорбційної холодильної машини, що працює з альтернативними і відновлювальними джерелами енергії» з курсу «Холодильне обладнання» для студ., які навчаються по навч. плану бакалаврів спец. 7.090221 ден. форми навчання / уклад. О.С.Тітлов, І.М.Іщенко. - О.:ОНАХТ,2010. – 37 с.

МВ19. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «Основи наукових досліджень і технічної творчості» для студ. проф. напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання / уклад. Б.В.Єгоров, Г.М.Станкевич, А.К.Кац, В.Є.Браженко. - О.:ОНАХТ,2010. – 18с.

МВ20. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з фізичної хімії для студ. проф. напрямів підготовки 6.051701, 6.040106, 6.030510 заоч. форми навчання / уклад. О.О.Коваленко, В.М.Тіщенко, О.В.Шалигін; за ред. В.М.Тіщенко. - О.:ОНАХТ,2010. – 49 с.

МВ21. Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольних завдань з курсу «Діловодство» для студ. напрямів підготовки 6.030504, 6.030510 заоч. форми навчання / уклад. О.В.Нарушевич-Васильєва. - О.:ОНАХТ,2010. – 14 с.

МВ22. Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з курсу «Проектування підприємств з основами САПР» для студ. проф. напряму 6.051700(701) заоч. форми навчання / уклад. Д.В.Сорочан, Л.К.Овсянникова. - О.:ОНАХТ,2010. – 27 с.

МВ23. Методичні вказівки до оформлення пояснювальної записки і графічної частини курсового і дипломного проектів для студ. проф. напряму підготовки 6.051701 ден. і заоч. форм навчання / уклад. Г.М.Станкевич, Л.Ф.Будюк, Т.В.Страхова; за ред. Г.М.Станкевича. - О.:ОНАХТ,2010. – 47 с.

МВ24. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Історія української культури» для бакалаврів усіх напрямів підготовки ден. форми навчання / уклад. А.О.Соловей, О.М.Філіпенко. - О.:ОНАХТ,2010. – 32 с.

МВ25. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Конфліктологія» для студ. проф. напряму 7.050201, 8.050201 ден.та заоч. форм навчання / уклад. К.Б.Козак. - О.:ОНАХТ,2010. – 13 с.

МВ26. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Вища математика», розд. «Границі» для студ. усіх напрямів підготовки і форм навчання / уклад. Е.Л.Пекарєв, Ю.С.Федченко. - О.:ОНАХТ,2010. – 23 с.

МВ27. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Цивільний захист» для студ. проф. напряму 6.030504 ден. та заоч. форм навчання / уклад. О.А.Нетребський, І.А.Дюдіна, З.М.Сахарова. - О.:ОНАХТ,2010. – 34 с.

МВ28. *Методичні вказівки до розвитку гнучкості для студ. проф. напрямків всіх спец. ден. форми навчання / уклад. Д.В.Болтоматіс, В.М.Копа. - О.:ОНАХТ,2010. – 18 с.

МВ29. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Інженерна і комп’ютерна графіка» для студ. проф. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навчання / уклад. С.О.Смірнова, Т.О.Донченко, Л.Г.Царенко, Л.Я.Ковтун. - О.:ОНАХТ,2010. – 23 с.

МВ30. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Іноземна мова» (німецька) для студ. проф. напряму підготовки 7.091701, 7.091702, 7.091704, 7.091706, 7.091707, 7.091708, 7.091709, 7.091711, 7.091722, 7.070801 / уклад. Л.Б.Зукіна, З.І.Романюк; за ред. Л.Б.Зукіної. - О.:ОНАХТ,2010. – 48 с.

МВ31. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Конфліктологія» для студ. проф. напряму 7.050201, 8.050201 ден. форми навчання / уклад. К.Б.Козак. - О.:ОНАХТ,2010. – 18 с.

МВ32. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Конфлікто-логія» для студ. проф. напряму 7.050201 заоч. форми навчання / уклад. К.Б.Козак. - О.:ОНАХТ,2010. – 16 с.

МВ33 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Хімія» для студ. проф. напряму підготовки 6.030510 ден. та заоч. форм навчання (Ч.I) / уклад. С.П.Решта, Т.З.Терлецька. - О.:ОНАХТ,2010. – 38 с.

МВ34. Методичні вказівки з обробки результатів фізичних вимірювань для студ. проф. напрямів підготовки 6.050.702, 6.050.202, 6.050.502, 6.051.701, 704, 706, 708, 711, 722, 707, 709, 6.030.510, 6.040.106 / уклад. С.Н.Федосов, А.Ф.Бутенко, О.Б.Рибіна. - О.:ОНАХТ,2010. - 24с.

МВ35. Методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Безпека життєдіяльності» для бакалаврів усіх проф. напрямів підготовки заоч. форми навчання / уклад. О.А.Нетребський, О.О.Фесенко. – О.:ОНАХТ,2010. – 24 с.

МВ36. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Економіка підприємства» для студ. проф. напряму підготовки 6.030601 заоч. форми навчання / уклад. С.В.Брикаліна, Н.В.Яблонська. – О.:ОНАХТ,2010. – 43 с.

МВ37. Методичні вказівки та контрольна робота з курсу «Операційний менеджмент: організація виробництва» для студ. спец. 6.030601 заоч. форми навчання / уклад. З.І.Шевченко, Є.М.Коренман. – О.:ОНАХТ,2010. – 31 с.

МВ38. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Інноваційний менеджмент» для студ. проф. напряму підготовки «Менеджмент» спец. 7.030601 «Менеджмент організацій» заоч. форми навчання / уклад. Н.М.Корсікова. – О.:ОНАХТ,2010. – 30 с.

МВ39. Методичні вказівки та контрольні роботи до курсу «Наукові основи технології зернових продуктів» для студ. проф. напряму 6.051701 (701), ден. та заоч. форм навчання / уклад. В.О.Моргун, І.Т.Мерко, Д.О.Жигунов. – О.:ОНАХТ,2010. – 19 с.

МВ40. Методичні вказівки та контрольні роботи з курсу «Історія української культури» для студ. усіх проф. напрямів бакалаврів заоч. форми навчання / уклад. А.О.Соловей, О.М.Філіпенко. – О.:ОНАХТ,2010. – 14 с.

МВ41. *Методичні рекомендації щодо застосування засобу «Акватон-10» для знезараження об’єктів водопідготовки та води при централізованому, автономному та децентралізованому водопостачанні / уклад. [ Б.В.Єгоров, О.О.Коваленко, Т.В.Стрікаленко та ін.]. – К.:МОЗ України; ТОВ Вид. дім «ЕКМО»,2010. – 32.

МВ42. Наскрізна робоча програма практик для студ. проф. напряму підготовки 8.091701 / уклад. Б.В.Єгоров, О.Є.Воєцька, В.Є.Браженко; за ред. Б.В.Єгорова. – О.:ОНАХТ,2010. – 15 с.


СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ОНАХТ
(Наукові праці / ОНАХТ.-О., 2010.-Вип.37; Вип. 38: в 2т.Т.1,2)
Н1. Амбарцумянц, Р.В. Анализ действующего транспортирующего оборудования непрерывного действия на зерновых и перерабатывающих предприятиях с целью его дальнейшего усовершенствования / Р.В. Амбарцумянц, С.С. Орлова.-Вып.38, т.1.-С.399-406: рис.; табл.

Н2. Амбарцумянц, Р.В. Синтез двухколесного зубчато-рычажного механизма по величине обратного хода выходного звена / Р.В. Амбарцумянц, С.В. Тутаев.-Вып.38, т.2.-С.425-428: граф.; рис.-Библиогр.: 2 назв.

Н3. Андреянов, А.Д. Квантово-механическая оценка электрокаталитической активности тройных дисперсных сплавов при изменении содержания ванадия / А.Д. Андреянов, И.А. Кузнецова.-Вып.38, т.2.-С.422-424: табл.-Библиогр.: 8 назв.

Н4. Андріянов, О.Д. Розробка композиційних електролітичних покриттів для захисту металевої тари від корозії / О.Д. Андріянов, І.О. Кузнєцова, К.А. Янченко.-Вип.38, т.2.-С.410-413: табл.; рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Н5. Бандуренко, Г.М. Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з отриманням поліфункціональних харчових добавок / Г.М. Бандуренко, Т.М. Левківська, А.Т. Безусов.-Вип.37.-С.211-214: табл.; схем.-Бібліогр.: 6 назв.

Н6. Басюркіна, Н.Й. Роль зернового господарства України в забезпеченні продовольчої безпеки / Н.Й. Басюркіна.-Вип.38, т.1.-С.431-435.-Бібліогр.: 3 назв.

Н7. Батт, А.В. Вибрационный сепаратор для трудносыпучих продуктов пищевой и зерноперерабатывающей промышленности / А.В. Батт, Ю.Д. Чумаченко.-Вып.38, т.1.-С.297-301: рис.-Библиогр.: 4 назв.

Н8. Безусов, А.Т. Анализ основных принципов промышленного получения олигосахаридов пребиотического действия и их физиологическая функция в организме человека / А.Т. Безусов, И.В. Пилипенко, З.Ю. Средницкая.-Вып.38, т.2.-С.134-139: табл.-Библиогр.: 5 назв.

Н9. Бельтюкова, С.В. Люминесцентное определение консерванта Е-210 в соках и безалкогольных напитках / С.В. Бельтюкова, Е.О. Ливенцова, О.И. Теслюк.-Вып.38, т.2.-С.89-93: табл.; схем.; рис.-Библиогр.: 9 назв.

Н10. Браженко, В.Є. Особливості проектування комбікормових підприємств / В.Є. Браженко.-Вип.38, т.1.-С.33-36: рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Н11. Буйвол, С.М. Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва амарантового масла / С.М. Буйвол.-Вип.37.-С.182-185: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Н12. Бурдо, А.К. Отримання фруктових та овочевих концентратів для забарвлення spa-напоїв / А.К. Бурдо, Л.М. Тележенко, К.А. Михайлова.-Вип.38, т.2.-С.42-45: табл.; рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Н13. Бурдо, О.Г. Бародиффузионные технологии переработки растительного сырья / О.Г. Бурдо.-Вип.37.-С.198-206: табл.; рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Н14. Бурдо, О.Г. Вплив явища відторгнення солей при блочному виморожуванні розчину в осцилюючому режимі на показники опрісненої води / О.Г. Бурдо, О.О. Офатенко.-Вип.38, т.2.-С.326-330: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Н15. Бурдо, О.Г. Выпаривание пищевых жидкостей в термомеханическом агрегате на базе вращающегося термосифона / О.Г. Бурдо, И.В. Безбах, Омар Саид Ахмед.-Вып.37.-С.85-88: табл.; рис.-Библиогр.: 6 назв.

Н16. Бурдо, О.Г. Дослідження кінетики сушіння нерухомого шару зерна в електромагнітному полі / О.Г. Бурдо, І.І. Яровий, Н.В. Ружицька.-Вип.38, т.1.-С.101-105: рис.; схем.-Бібліогр.: 4 назв.

Н17. Бурдо, О.Г. Кінетика процесу екстрагування в електромагнітному полі / О.Г. Бурдо, С.М. Буйвол, В.М. Бандура.-Вип.38, т.2.-С.330-333: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Н18. Бурдо, О.Г. Моделювання процесу сушіння в блочній зерносушарці / О.Г. Бурдо, І.В. Безбах, В.І. Донкоглов.-Вип.37.-С.150-154: табл.; рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Н19. Бурдо, О.Г. Распределение температур в продукте при его обработке полем сверхвысокой частоты / О.Г. Бурдо, О.Б. Рыбина.-Вып.37.-С.185-189: рис.-Библиогр.: 2 назв.

Н20. Величко, Т.А. Применение биостимуляторов при культивировании дрожжевой биомассы / Т.А. Величко, Е.А. Килименчук.-Вып.38, т.2.-С.145-148: табл.; граф.-Библиогр.: 6 назв.

Н21. Волков, В.Э. Неустойчивость пламени в идеальной сжимаемой среде и переход медленного горения во взрыв / В.Э. Волков.-Вып.38, т.1.-С.325-332: рис.-Библиогр.: 3 назв.

Н22. Волошина, Т.Н. Перспективы развития рынка детского питания в Украине / Т.Н. Волошина, А.К. Дьяконова, Е.Н. Свинаренко.-Вып.38, т.2.-С.445-449.-Библиогр.: 4 назв.

Н23. Воскресенская, Е.В. Особенности кинетики процесса сушки зерновых культур в термосифонно-механическом агрегате / Е.В. Воскресенская.-Вып.37.-С.81-84: рис.-Библиогр.: 8 назв.

Н24. Вплив вологотермічної обробки зерна на хід технологічного процесу при виробництві зернового хліба / Г.Ф. Пшенишнюк, О.В. Макарова, Г.С. Іванова, А.М. Ширалієва.-Вип.38, т.1.-С.243-247: рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Н25. Всеволодов, А.Н. Определение адгезионно-когезионного взаимодействия загрязнений растительного сырья / А.Н. Всеволодов, А.К. Гладушняк.-Вып.38, т.2.-С.337-344: рис.; граф.-Библиогр.: 4 назв.

Н26. Гапонюк, О.И. Комплексный критерий эффективности шелушения / О.И. Гапонюк, П.И. Шевченко, И.М. Шипко.-Вып.38, т.1.-С.406-410: схем.; рис.-Библиогр.: 3 назв.

Н27. Гомопробиотики для кормящих матерей в домашних условиях / Е.А. Килименчук, В.Г. Дзема, Ю.Н. Антонова, Т.И. Македонская.-Вып.38, т.2.-С.180-184: рис.; табл.-Библиогр.: 9 назв.

Н28. Гордієнко, Л.В. Вплив співвідношення рецептурних компонентів на реологічні властивості емульсії для пісочного тіста / Л.В. Гордієнко, І.В. Жидецька.-Вип.38, т.1.-С.214-217: рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Н29. Гросул, Л.Г. Огляд устаткування для післяжнивної обробки зерна / Л.Г. Гросул, О.І. Гапонюк, Т.Й. Яцкова.-Вип.38, т.1.-С.71-73.-Бібліогр.: 3 назв.

Н30. Данилова, О.І. Порівняльна характеристика показників якості насіння озимого і ярового ріпака / О.І. Данилова, В.Є. Гаро, Ю.М. Карпюк.-Вип.38, т.1.-С.74-78: табл.; рис.-Бібліогр.: 11 назв.

Н31. Дидух, Н.А. Обоснование соотношения коровьего и козьего молока для производства кефира детского питания / Н.А. Дидух, С.В. Романченко.-Вып.38, т.2.-С.244-250: табл.; рис.-Библиогр.: 15 назв.

Н32. Дідух, Н.А. Вплив параметрів теплового оброблення молока на біологічну цінність біфідовмісних м’яких сирів / Н.А. Дідух, Т.А. Лисогор, Н.О. Могилянська.-Вип.38, т.2.-С.260-265: табл.; рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Н33. Дідух, Н.А. Обґрунтування параметрів ферментації знежиреного молока у біотехнології кисломолочного сиру дитячого харчування / Н.А. Дідух, Ю.В. Назаренко.-Вип.38, т.2.-С.250-254: табл.; рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Н34. Дослідження елементів завантаження апаратів для мікрохвильової обробки харчової сировини / О.Г. Бурдо, І.І. Яровий, С.А. Малашевич, Н.В. Ружицька.-Вип.37.-С.189-193: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Н35. Дослідження температури зернової маси при заповненні металевих силосів / Л.Ф. Будюк, Т.В. Страхова, А.В. Стебловська, В.М. Шпак.-Вип.38, т.1.-С.151-154: табл.; рис.-Бібліогр.: 2 назв.

Н36. Дроздов, О.І. Новий функціональний напій на основі березового соку / О.І. Дроздов, К.І. Шапкіна.-Вип.38, т.2.-С.11-14: табл.-Бібліогр.: 11 назв.

Н37. Д’яконова, А.К. Вплив природних гідроколоїдів на фізико-хімічні властивості швидкозаморожених м’ясних систем / А.К. Д’яконова, П.П. Павленкова.-Вип.38, т.2.-С.223-227: граф.; табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Н38. Егоров, Б.В. Совершенствование требований к рецептам комбикормов для кур-несушек в период выращивания / Б.В. Егоров, Н.В. Ворона.-Вып.38, т.1.-С.23-30: табл.; рис.-Библиогр.: 8 назв.

Н39. Єгоров, Б.В. Біологічна оцінка вологих комбікормів для домашніх тварин / Б.В. Єгоров, Т.В. Бордун.-Вип.38, т.1.-С.19-22: табл.; рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Н40. Єгоров, Б.В. Технологічний спосіб підвищення кормової цінності зерна шляхом дріжджування та екструдування / Б.В. Єгоров, Т.М. Давиденко.-Вип.38, т.1.-С.4-9: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Н41. Жигунов, Д.О. Вплив лущення зерна пшениці на процес крупоутворення / Д.О. Жигунов, М.О. Ковальов.-Вип.38, т.1.-С.40-45: табл.; рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Н42. Жигунов, Д.О. Поліпшення хлібопекарських властивостей муки при збагаченні її сухою клейковиною / Д.О. Жигунов, І.М. Колесніченко.-Вип.38, т.1.-С.58-59: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Н43. Жуковский, Э.И. Выбор стратегии складирования запасов / Э.И. Жуковский, В.А. Чабаров.-Вып.38, т.1.-С.293-297: рис.-Библиогр.: 2 назв.

Н44. Иванова, Л.А. Пластмассы холодного отверждения и их использование в пищевой промышленности / Л.А. Иванова, М.Б. Гараев.-Вып.38, т.2.-С.414-417: рис.-Библиогр.: 3 назв.

Н45. Изменение качества кексов функционального назначения с безглютеновыми видами муки в процессе хранения / А.В. Коркач, Т.А. Величко, Г.И. Евдокимова, М. Вовк.-Вып.38, т.1.-С.235-240: табл.-Библиогр.: 7 назв.

Н46. Ильева, Е.С. Исследование параметров прессово-диффузионного метода получения плодово-ягодных соков / Е.С. Ильева, И.В. Мельник.-Вып.38, т.2.-С.14-19: табл.; граф.-Библиогр.: 10 назв.

Н47. Иоргачева, Е.Г. Влияние углеводной составляющей на структурообразование желейных масс / Е.Г. Иоргачева, К.В. Аветисян, В.Ю. Толстых.-Вып.38, т.1.-С.190-194: табл.; рис.-Библиогр.: 8 назв.

Н48. Использование экстрактов лекарственных растений в технологии хлебобулочных изделий / Т.Е. Лебеденко, Е.Н. Кананыхина, Н.Ю. Соколова, В.Р. Рапита.-Вып.38, т.1.-С.229-234: рис.; табл.-Библиогр.: 13 назв.

Н49. Использование экстрактов пряно-ароматических и лекарственных растений в технологии хлебопечения / Т.Е. Лебеденко, Д.М. Донской, Т.П. Новичкова, Т.З. Ткаченко, Н.Ю. Соколова.-Вып.38, т.1.-С.248-253: рис.; табл.-Библиогр.: 5 назв.

Н50. Исследование коаксиального пресса / А.В. Иваненко, К.М. Тенюх, В.В. Кушнир, О.А. Сологуб.-Вып.38, т.2.-С.352-355: рис.-Библиогр.: 2 назв.

Н51. Исследование основных качественных характеристик винограда технических сортов клоновой селекции в условиях юга Украины / О.Б. Ткаченко [и др.].-Вып.38, т.2.-С.284-287: табл.-Библиогр.: 5 назв.

Н52. Ищенко, И.Н. Моделирование циклов насосных и безнасосных абсорбционных холодильных агрегатов / И.Н. Ищенко.-Вып.38, т.2.-С.393-405: табл.; граф.; схем.-Библиогр.: 20 назв.

Н53. Ізбаш, Є.О. Розробка параметрів підготовки зернових добавок для виробництва молочно-рослинних продуктів / Є.О. Ізбаш, В.О. Моргун, Н.Г. Марінєску.-Вип.38, т.2.-С.265-268: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Н54. Інтенсифікація екстрагування олії із шроту ріпака / С.М. Буйвол, П.І. Светлічний, В.І. Саламаха, В.М. Бандура.-Вип.37.-С.193-196: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка