2013 використання в мовленні прийменників-синонімів. Розбір прийменника як частини мови. МетаСкачати 479.5 Kb.
Дата конвертації11.12.2018
Розмір479.5 Kb.
Київський відділ освіти в м.Донецьку ради

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47

Підготувала

учитель вищої категорії

учитель-методист

Звонарьова М.Г.


Донецьк

2013

ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ

ПРИЙМЕННИКІВ-СИНОНІМІВ.

РОЗБІР ПРИЙМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ.
Мета : з’ясувати особливості вживання деяких прийменників в українській мові , ознайомити учнів із синонімічно спорідненими прийменниками,навчитися розбирати прийменник як частину мови ; систематизувати, узагальнити і повторити вивчене учнями про прийменник ;

розвивати вміння порівнювати , аналізувати і систематизувати матеріал ; виховувати бажання вміло користуватися багатством рідной мови.


Тип уроку : комбінований

Борімося за красу мови,

За правильність мови

За багатстсто мови
М.Рильський

ХІД УРОКУ
І ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Читання учнями есе «Мій прийменник» (5-6 учнів) .Роозташування робіт дітей на дереві «Прийменник».( У вигляді листочків.)
ІІ ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ,МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.Слово вчителя.
З ваших творів , діти , я зрозуміла , що кожен із вас знайшов щось цікаве в темі «Прийменник».Тепер ви знаєте,що без прийменників уявити наше мовлення неможливе , бо вони зв’язують слова в речеенях.Але вчора мені до рук потрапила пояснювальна записка учня нашого класу,не будемо називати його імені,в якій були викладені причини пропуску занять.Ось подивіться,що було написано (Написано на плакаті).
2.Текст пояснювальної записки учня
Я був відсутній в школі із-за,через хворобу,так як хворів,похворобі,ну,просто,тому що хворів.

3.Бесіда


 • Зверніть увагу на охайність оформлення.Чим зумовлена така неакуратність? (Тим,що учень не знав , як правильно написати)

 • До якого стилю мовлення належить пояснювальна записка? (До офіційно-діловогостилю)4.Слово вчителя
Кожна мова має свої специфічні особливості у вживанні прийменників.Навіть у таких близьких мовах,як українська і російська,прийменники використовуються по-різному .У чому ж полягає різниця?На це і багато інших питань ми дамо відповідь , працюючи на темою нашого уроку (Діти записують тему).Учительзачитує завдання уроку , а діти записують свої очікування на картки.


ІІІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НОВИМ МАТЕРІАЛОМ,ЙОГО ОСМИСЛЕННЯ.
1.Групова робота
Зіставте і порівняйте російські прийменники з їх українськими відповідниками.Свої висновки зведіть у схему чи таблицю.
Група І

Російська мова Українська мва

по заказу

ходить по улице

идти по полю

меропиятия по

смотря по обстоятельствам

отсутствовал по болезни

пришел по делу

хороший по характеру

учебник по истории

по законуна замовлення

ходити по вулиці

йти полем

заходи щодо

залежно від обставин

відсутній через хворобу

прийшов у справі

добрий за характером

підручник з історії

згідно з законом(схема вживання прийменника – слайд № 5)
Група ІІ

Російська мова Українська мва

при жизни

при любой погоде

при условии

секция при школе

при деньгах

при исполнении

при выходе

при одной мыслиза життя

за всякої погоди

за умови

секція при школі

з грішми

під час виконання

біля виходу

від одної згадки


(схема вживання прийменника – слайд № 6)Група ІІІ

Російська мова Українська мва

в адрес

в рассрочку

в двух шагах

в семь часов

положить в карман

идти в кино

в школе

в последнее времяна адресу

на виплату

за два кроки

о сьомій годині

покласти до кишені

йти в кіно

у школі

останнім часом


(схема вживання прийменника – слайд № 7)
Група ІV

Російська мова Українська мва

на следующий день

на парте


на днях

на всякий случай

на берегу


наступного дня

на парті


днями

про всяк випадок

при березі (на березі)

(схема вживання прийменника – слайд № 8)


2. Самостійна робота (на основі схем і таблиці «Прийменники й

відмінки»)
Перекладіть словосполучення.

Прийти по поручению , ему не под силу , читать на английском языке ,

послать по почте , пойдет на пользу , стоял при дороге , встать на защиту ,

вовлечь в работу , из-за шума не слышно .3.Проблема
- Скільки варіантів перекладу останнього словосполучення у вас вийшло?

Чому?


Є частина прийменників , з якими утворюються синонімічні конструкції.

Наприклад : на-до-в ( дорога до Києва – дорога на Київ – дорога в Київ );

За-від-через (за шумом – від шуму – через шум ).
4. Робота в групах
Інтерактивна вправа « 2-4-усі разом».
Дібрати до запропонованих слів синонімічні фразеологізми , у яких були б прийменники. За кожен фразеологізм команда одержує 2 бали.
Заплутатися - ... (збитися з пантелику);

наздоганяти - ... (на п’яти наступати );

набридати - ... (кілком у горлі стояти);

порозумнішати - ... ( за розум узятися);

розвиднятися - ... (благословляти на світ);

не журитися - ... (бити лихом об землю);

перебільшувати - ... (робити з мухи слона);

мовчати - ... (тримати язик за зубами ; ні пари з уст );

швидко бігати - ... (ніг під собою не чути);

добрий - ... (хоч до рани прикладай);

знищити - ... (стерти на порох);

далеко - ... ( за тридев’ять земель).


Гра «Поетичний турнір»
- Прочитати напам’ять строфу з вірша Т.Шевченка , у якій були б прийменники ( 5 балів).

Інтерактивна вправа «Діалог».
Біля дошки по одному представнику з кожної команди, заздалегідь порадившись у своїх групах , виконують наступне завдання.


 • Скласти речення з поданими словами так , щоб вони були повнозначними частинами мови і прийменниками (8 балів).

Коло , край , наприкінці.

Гра « Я - редактор ».


 • Виправити помилки у словживанні .

Учитель читає неправильно , а учні (всі разом , але мовчки) виправляють і записують у зошити правильно (5 балів).

Пішов на поліклінику , називати по імені , відсутній по хворобі , їхати на поїзді , думати за уроки , ліки від грипу , по всім правилам , живуть по Дніпрі , мені болить голова , мені нема часу.«Хвилинка-цікавинка ».
Обидві командимали домашнє завдання підготувати смішинку або

жарт,пов’язані з темою «Прийменник». Учні обох команд по черзі

розповідають їх.

Максимальна оцінка – 12 балів.Конкурс граматичних будівельників.


 • Відредагувати речення , записані на переносній дошці , й записати їх у

зошиті. По три бали за кожне правильно відредаговане речення.
Для групи № 1.
Із-за хвороби вона пропустила пару уроків по українській мові. Срочні повідомлення краще відправляти не по почті , а по телеграфу.
Для групи № 2.
Кожен від нас почувся щасливим через зустріч з своєю юністю . Урока по математиці не було , і нам розрішили робити домашню роботу по фізиці.
Орфографічний турнір.
Виділені командами представники записують на дошці прийменники (разом , окремо чи через дефіс ). (8 балів)
Для групи № 1
У продовж , з-перед , поміж , поперед , із-під , з-поза , під кінець , незалежно від.
Для групи № 2
Побіля , з-над , з-попід , на відміну від , задля , з-посеред , під час , наприкінці.
Гра «Ланцюжок».


 • Прочитати , всавляючи замість крапок у словосполученнях варіанти прийменників.Бліц-турнір для ерудитів.
Кожна правильна відповідь – 1 бал.
Для групи № 1.


 • Назвати жіноче ім’я , яке складається із двох непохідних

прийменників (Зіна)

 • Назва якої річки Росії є синонімом до непохідного прийменника ? (Об)

 • Скласти речення з цим прийменником.

Для групи № 2
 • Назва якого виду транспорту складається з двох прийменників ? (Віз).

 • Назвати похідний прийменник , який однозвучний з іменником , що означає положення тіла людини (Поза).

 • Скласти з цим прийменником речення.5. Розбір прийменника як частини мови
Прочитайте текст , визначте його тему і головну думку.Зробіть письмовий розбір прийменника як частини мови .
Отам ,де червоніє пеньок , із- під землі б’є джерело. Б’є з джерела вода не проста , як по інших криницях , а цілюща життєдайна ! З того джерела влітку випадало не раз і напитись, тамуючи спрагу. Ви пили , відчуваючи , як нездоланна сила вливається у ваші груди , відчуваючи , що й самі сповнюєтесь віри у своє безсмертя! Добре вам було і водночас

страшнувато , що прилучаєтесь до чогось незбагненно вічного , до таємничого , що можна осягнути лише серцем , більше нічим. І чудно відчувати , що цілюще джерело існує не тільки в розповідях старих людей а є насправді.

Взаємоперевірка в парах . Колективна перевірка.


ІV ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ.
1.Сценка «Як відмінки з прийменниками товаришують».

(Діти готують удома)
Ведучий. Відмінків нараховуть в українській мові сім. А скіки ж існує прийменників ? Можна з певністю сказати , що їх тепер понад двісті. Прийменники не до всіх відмінків ставляться з однаковою прихильністю. Не поєднуються вони з називним і кличним відмінками . Можливо й ці два гордовиті відмінки не бажають співпраці.

Родовий відмінок. Зі мною прийменники полюбляють сполучатися найбільше. За кількістю прийменників я випередив усі відмінки . Я став рекордсменом. Дуже велика кількість !Усі , зрозуміло , важко перерахувати.Ось деякі з них без , біля , від , для , замість , з-над , з-поміж , коло , край , між , напередодні , позаду , поруч , проти , протягом , під час. Народжуються нові прийменники й також поспішать до мене.

Ведучий. Прийменників , які сполучаються з родовим відмінком , не тельке найбільше. Вони виражають і нвйбільше значень. Найчастіше ці прийменники використовуються у вираженні значень напрямку, місця ,мети ,часу,причтини або відсутності чогось.

Місцевий відмінок. Порівняно з родовим відмінком я виявляю протилежні якості.Я маю найбільше прийменників.Тільки п’ять : а,на,о,по,при.

І без них я тепер просто не можу обійтися. Я – єдиний відмінок , настільки знесилений , що мене можуть врятувати тільки прийменники.А було як ...

Колись я спроможний був спокійно стояти в реченні без прийменників,аж поки не втратив сили.Що робити далі,коли не здатен сам виражати відмінкових закінчень?Сподівання лише на друзів.І друзі прийшли – прийменники. Не залишили мене в біді.І тепер вони постійно зі мною.

Ведучий. Якщо найменше прийменників , то найменше значень. До вподоби всім п’ятьом прийменникам передавати значення часу і різні значення місця.

Знахідний відмінок. Прийменники залюбки поєднуються зі мною.Таких прийменників аж 28.Я вкрай необхідний,коли потрібно вказати на кінцевий пункт руху.

Орудний відмінок. Я також допомагаю прийменникам у граматичних справах. Зі мною сполучаються 23 прийменники,здебільшого у значеннях місця й часу.

Давальний відмінок. У сучасній українській мові прийменники якось оминали мене.Але пізніше виявилося , що я також можу знадобитися для вираження деяких значень.І я потоваришував з прийменниками , їх ,моїх друзів , зібралося вісім : вслід,всупереч,навперейми,назустріч,навстріч,наперекір,завдяки,наперевагу.
V ОЦІНЮВАННЯ.
VІ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
1.Повторити теоретичний матеріал.

2.Утворити словосполучення з поданими дієсловами,використовуючи прийменники у(в),по ,від,для ,з (із),зі (до),за.Зробити відповідні висновки.

Зразок :

до

від дляприїхати за брата купити сина

по у


І.Розмовляти,бігти,трудитися.

ІІ.Радитися,йти,працювати.ІІІ.Гомоніти,рухатися,намалювати.
3.Зробити морфологічний розбір п’яти прийменників.
Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію

Скачати 479.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка