2015 Методичний порадник: організація методичної роботи в закладах освіти районуСторінка1/3
Дата конвертації15.11.2017
Розмір0.6 Mb.
#33257
ТипПрограма
  1   2   3
Відділ освіти,

молоді та спорту Пирятинської райдержадміністрації
Районний методичний кабінетМетодичний

порадник: організація методичної роботи в закладах освіти району

2015
Методичний порадник: організація методичної роботи в закладах освіти району. – Пирятин: РМК, 2015. – 36 с.

Рекомендовано до друку рішенням ради районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської райдержадміністрації від 01 жовтня 2015року, протокол №4.Укладач – Шкурупій Л.Г., завідувач райметодкабінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Відповідальна за випуск – Шерзой Н.Г.

ISBN __________Перелік документації заступника директора

з методичної роботи


 1. Наказ про розподіл функціональних обов’язків.

 2. Наказ про призначення голів методичних об’єднань, керівників семінарів, творчих груп, ШМВ тощо.

 3. Структура методичної роботи.

 4. Програма розвитку методичної служби школи.

 5. Розділ річного плану « Методична робота. Робота з педагогічними кадрами».

 6. Наказ « Про підсумки методичної роботи за минулий навчальний рік»

 7. Наказ «Про організацію методичної роботи в новому навчальному році».

 8. Банк даних про педагогічних працівників.

 9. Циклограма роботи заступника директора з методичної роботи.

 10. План-сітка методичної роботи на місяць.

 11. План роботи з молодими спеціалістами.

 12. Положення про методичні об’єднання.

 13. Інформація про навчальні програми і їх навчально-методичне забезпечення.

 14. Програми факультативів і предметних гуртків, курсів за вибором.

 15. План проведення методичного тижня ( якщо такий передбачено планом роботи на навчальний рік).

 16. Перспективний план атестації педагогічних працівників.

 17. Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 18. Графік і плани проведення предметних тижнів.

 19. Графік проведення семінарів, конференцій, круглих столів, творчих звітів, ділових ігор, методичних виставок, педагогічних читань тощо.

 20. Графік проведення відкритих та показових уроків учителями ( за планами ШМО).

 21. Адреси досвіду.

 22. Відомості про професійні потреби вчителів.

 23. Відомості про проблемні теми вчителів і форми їх узагальнення.

 24. Інформаційно-аналітична і звітна документація з методичної роботи.


У кабінеті заступника директора з методичної роботи має бути така документація:

І. Папки

1. Статут школи.

2. Нормативно-правові документи ( зовнішні):

- Закон про освіту.

- Конвенція про права дитини

- інструкції, накази з методичної роботи і їх картотека

3. Нормативно-правові документи ( внутрішні):

- накази;

- розпорядження тощо

4. Планово-прогностична діяльність:

- розділ плану « Методична робота. Робота з педагогічними кадрами»

- план методичної роботи

- план роботи методичної ради школи

- плани роботи ШМО

- плани проведення методичного та предметного тижнів

- програма роботи над проблемною темою закладу освіти тощо

5. Інформаційно-аналітичні матеріали:

- довідки з методичної роботи ( інформаційні, аналітичні тощо)

6.Кадровий склад школи ( банк даних про педагогічних працівників):

- кількісний і якісний склад

- вік

- загальний і педагогічний стаж- освіта

-фах


7. Положення про:

- ШМО


- методичну раду школи

- предметні олімпіади, конкурси тощо

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку:

-розпорядок робочого часу вчителів, вихователів, класних керівників, голів ШМО

- режим роботи методичного кабінету, бібліотеки

- розклад дзвінків тощо

9. Функціональні обов’язки:

- вчителів

- голів ШМО

- класних керівників

- вихователів ГПД

10. Атестація:

- положення про атестацію

- перспективний план

- графік проходження атестації на 5 років

- графік проходження атестації в поточному році

11. Підвищення кваліфікації:

- відомості про професійні потреби вчителів ( діагностичні матеріали, анкети тощо)

- перспективний план проходження курсової перепідготовки на 5 років

- графік проходження курсової перепідготовки в поточному році

- план відвідування занять, семінарів при РМК, ЗОІППО

- теми самоосвіти вчителів та форми узагальнення матеріалів ( результати роботи над темою)

12. Адреси професійного досвіду. Творчі групи вчителів.

13. Робота з молодими спеціалістами і новоприбулими вчителями:

- банк даних

- відомості про професійні потреби вчителів ( за результатами анкетування, співбесід, діагностування, мікродосліджень, відвідування уроків)

- плани роботи ( складаються разом із наставниками)

- розклад занять « Школи молодого вчителя»

14. Експериментально-дослідницька діяльність ( учителів, вихователів, класних керівників, творчих груп):

- теми, предмети, класи

-з ким співпрацюють, взаємодіють

- наукові керівники й консультанти

15. Науково-дослідницька діяльність учнів:

- теми, предмети, класи, окремі учні, наукові відділення шкільного відділення МАНу

- керівники

16. Видавнича діяльність:

- статті, збірники тощо

- навчально-методична література ( авторські підручники, методичні посібники дидактичний матеріал, наочні посібники тощо)

17. Навчально-методичне забезпечення:

- державні стандарти

- програми, їх методичне забезпечення, авторські та адаптовані програми

18. Календарно-тематичне планування:

- навчальні предмети

- факультативи

- курси за вибором

- гуртки


19. Папка заступника директора з питань методичної роботи:

- наказ про розподіл функціональних обов’язків

Власні плани роботи ( на рік, на місяць, на тиждень)

20. Звіти. Підсумки ( за семестр, рік):

- заступника директора з питань організації МР

- голів ШМО

- керівників факультативів, курсів за вибором, гуртків

- творчих груп тощо

21. Конкурси ( професійні) :

- Положення про проведення конкурсів « Учитель року», « Класний керівник року», « Освітянка» тощо

- плани проведення конкурсів

- списки учасників

- банк даних учасників

- списки журі

- графіки відкритих уроків, заходів тощо

ІІ. Зошити, журнали


 1. Наради у заступника директора

 2. Наради у директора

 3. Наради з учителями, вихователями, класними керівниками ( з методичної роботи)

 4. Відвідування уроків

 5. Відвідування позакласних заходів ( за предметами)

 6. Індивідуальна робота з педагогічними працівниками ( бесіди)

 7. Групові консультації ( тематичні)

 8. Робота з громадськістю

 9. Перевірка документації з методичної роботи.


ШКІЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 1. Загальні положення

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його завідувач, якого обирають терміном на 2 роки з числа досвідчених працівників ( вчитель-методист, старший учитель) Він працює на громадських засадах.

Методичний кабінет діє під керівництвом заступника директора школи та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Згідно з чинними нормативними документами, педагогічна рада школи періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету. 1. Завдання діяльності методичного кабінету

 • Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби школи.

 • Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

 • Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.

 • Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності й вдосконалення фахової підготовки вчителів.

 • Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації.

 • Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.
 1. Основні напрями роботи методичного кабінету

 • Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.

 • Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості.

 • Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.

 • Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.

 • Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів ( науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок, презентація кращого досвіду роботи вчителів школи, здійснення наставництва, стажування молодих учителів, сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі).

 • Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

 1. Перелік матеріалів, які зберігаються в методичному кабінеті

У методичному кабінеті закладу мають бути такі матеріали:

а) нормативно-правові документи:

- Конституція України, закони України про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, обласного управління освіти;

- документи з питань педагогіки та психології;

- положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

- інформаційні збірники МОН України, ПОІППО, районного відділу освіти.

б) шкільна документація

- наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

- навчальний план школи;

- перспективний та річний плани роботи школи;

- контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації ( навчальні програми);

- графіки проведення контрольних робіт;

- розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

- документація з питань атестації педагогів;

- матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

в) програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- документація методичної ради школи ( план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

- документація ШМО ( окрема папка на кожне методичне об’єднання): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;

- матеріали діяльності інших методичних підструктур ( творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів), творчих звітів вчителів тощо;

- документація школи молодого вчителя;

- матеріали вивчення, узагальнення та поширення ППД;

- тематичні папки ( « Профільне навчання», « Інноваційні педагогічні технології», « Технології проектної діяльності», з організації виховної роботи, загальної методики викладання, зразки оформлення шкільної документації, методичні рекомендації РМК, рекомендації ЗОІППО);

- робота профільних класів ( положення про профільні класи, заяви батьків, накази про відкриття класів, списки учнів, моніторинги навчальних досягнень учнів тощо);

- банк даних ( картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.

г) основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

- аналітичні матеріали шкільного моніторингу з кожного навчального предмету( результати оцінювання знань, семестрових та річних контрольних робіт, ДПА);

- матеріали для організації контролю знань;

- матеріали роботи з обдарованими дітьми ( план роботи з обдарованими дітьми, результати участі учнів в І,ІІ,ІІІ етапах олімпіад, МАН тощо);

- інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

- анкети, схеми аналізу уроків ( картки для аналізу, карти-схеми самоаналізу);

- тексти контрольних робіт, зразки завдань до ДПА;

- зразки поурочних планів;

- методичні розробки вчителів;

- рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;

-критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів;

- наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;

- методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;

- зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

- матеріали проведення шкільних предметних тижнів;

- матеріали для оформлення шкільних предметних кабінетів.д)діагностичні матеріали:

- результати діагностики педагогічного колективу ( анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);

- моніторинг педагогічної діяльності вчителів ( анкетування, результати самоаналізу уроків та аналізу уроків своїх колег);

-матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

е) матеріали з позакласної роботи:

- плани робот предметних гуртків, факультативів;

- орієнтовна тематика наукових учнівських робіт та вимоги до їх оформлення;

- матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

-матеріали для роботи з батьками;

-матеріали на допомогу класним керівникам , вихователям ГПД.є) папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів ( шкільних, районних, обласних):

ж) картотеки:

- статей періодичної преси на педагогічні теми;

- публікацій у фаховій періодиці та методичній літературі ( з кожного предмету);

- обліку ППД.5. Бібліотека методичного кабінету ( предметно-тематичний розподіл)

- Підшивки загальнопедагогічних газет і журналів .

- Підшивки фахових журналів і газет.

- Спеціальна , загальнопедагогічна література.


До обладнання методичного кабінету належать узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителів ( портфоліо), система постійних та динамічних стендів:

 • Державна підсумкова атестація

 • Від атестації до атестації

 • Інноваційні педагогічні технології

 • Обдаровані діти

 • На допомогу класному керівникові

 • На допомогу молодому вчителеві


Орієнтовний перелік заходів

з методичного забезпечення навчального процесу в школіЗаходи

Періодичність проведення

Максимальна кількість питань,які мають розглядатися

1

Засідання методичної ради

Раз на 2 місяці

2-3

2

Конференції

Раз на 2-3 роки

2-3

3

Конкурси педагогічної майстерності

Раз на рік

-----

4

Конкурс на кращий комплект дидактичних матеріалів

Раз на рік

------

5

Конкурс на кращий навчальний кабінет, класну кімнату

Наприкінці навчального року

-----

6

Оперативні наради

2 рази на місяць

2-3

7

Засідання ШМО, проблемних семінарів, творчих груп тощо

4-5 разів на рік

2-3

8

Установча методична нарада

На початку навчального року

3-4

9

Наради ШМО

У разі потреби

2-3

10

Відкриті й показові уроки заняття

За планами ШМО

2-4 уроки на семестр

11

Методичний тиждень

Раз на рік

5-6

12

Предметні тижні

1-2рази на місяць

----

13

Відвідування уроків, співбесіди з вчителями-предметниками, консультації

За графіком
14

Школа молодого вчителя

Раз на місяць

1-2

15

Школа педагоігчної майстерності

Раз на місяць

1-2ОРІЄНТОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Про проблемну групу вчителів

 1. Загальні положення:

 • проблемна група об’єднує вчителів, котрі цікавляться якоюсь фаховою професійною методичною проблемою та бажають вивчити її глибше;

 • проблемна група є самостійною ланкою методичної роботи і суб’єктом внутрішньошкільного управління.

 1. Завдання проблемної групи:

 • вивчення відповідної проблеми з метою підвищення професійної компетентності вчителів.

 1. Організація роботи:

 • проблемну групу очолює вчитель, добре обізнаний з даною темою;

 • проблемна група працює за планом;

 • засідання проводяться раз на 2 місяці.

 1. Документація і звітність:

 • план роботи групи фіксується в окремому журналі;

 • засідання протоколюються;

 • аналіз про діяльність групи подається методичній раді наприкінці навчального року.


Про творчі групи

Творчі групи вчителів – це групи педагогів, різних за фахом, які займаються вивченням, освоєнням, упровадженням якоїсь однієї загальної проблеми колег-однодумців.

Мета створення: об’єднання педагогів-дослідників.

Зміст :

 • вивчення відповідної проблеми, висунення гіпотези;

 • апробування ідеї у практичній діяльності.

Щоденник експерименту, інновації:

 • запис результатів, аналізів контрольних, перевірних зрізів;

 • порівняння знань і вмінь з попередніми, з вимогами програми, із тими, що очікуються за гіпотезою;

 • параметри, за якими фіксуються зміни в учнів.

Напрями роботи

 1. Навчальна робота:

 • реалізація системного підходу до навчання;

 • створення психолого-педагогічних конструкцій навчального процесу ( мета, типи зв’язків, результат, прогнозування і конструювання навчального процесу).

 1. Методична робота :

 • консультації за розробленою тематикою;

 • розробка методичної документації ( програм, конспектів уроків, занять, навчальних посібників, рекомендацій тощо);

 • розробка і практичне використання в навчальному процесі активних форм навчання, тренінгів, мозкових штурмів, дискусій, дебатів тощо;

 • організація реферативно-дослідницької роботи вчителів ( вивчення, аналіз психолого-педагогічної літератури).


ЯК ПІДГОТУВАТИ НАКАЗИ ПРО ПІДСУМКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Підсумки

У вступній частині наказу слід здійснити аналіз методичної роботи за попередній навчальний рік, а саме:

- дати перелік та стисло охарактеризувати проблемні питання, над розвязанням яких працював педагогічний колектив минулого навчального року;

- вказати зростання педагогічної майстерності вчителів школи за результатами атестації, участі в конкурсі « Учитель року», навчання у вищих педагогічних закладах, аспірантурі тощо;

- описати елементи інноваційних педагогічних технологій, ППД, які були апробовані, освоєні та впроваджені в практику роботи окермих вчителів школи;

- стисло охарактеризувати проведені протягом навчального року методичні заходи та проаналізувати їх ефективність;

- дати стислий аналіз роботи ШМО, творчих та проблемних груп.У наказовій частині :

- відзначити роботу окремих вчителів, ШМО тощо;

- вказати керівникам ШМО, вчителям, наставникам на виявлені недоліки в організації та проведенні методичної роботи тощо.

- відмінити дію наказу « Про організацію методичної роботи в минулому навчальному році.Організація

У вступній частині вказати завдання ( сформулювати назву колективної теми, проблеми), над розвязанням яких працюватиме педагогічний колектив, виходячи із аналізу навчально-виховного процесу та діагностики педагогічних працівників; визначити проблемні питання.

У наказовій частині слід визначити форми внутрішкільної методичної роботи. Для прикладу:

1. Для керівництва та координування методичної роботи в школі створити методичну раду у складі 3-7-х осіб ( відповідно до потреби).

2. Визначити доцільність роботи творчої групи вчителів того чи іншого навчального предмета, школи педагогічної майстерності, передового досвіду з конкретної теми, впровадження елементів ППД, роботи опорної школи.

3. Визначити проходження курсової перепідготовки вчителями школи.

4. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у роботі, міжшкільних МО, РМО, семінарів-практикумів, постійно діючих семінарів, шкіл педагогічної майстерності, школи молодого вчителя згідно з наказом відділу освіти.

5. Організувати роботу міжшкільних методичних обєднань на базі школи, визначити керівників та періодичність засідань ( згідно з наказом відділу освіти).

6. Організувати роботу ШМО. Визначити керівників та періодичність засідань.

7. Визначити форми роботи з молодими вчителями ( школа молодого вчителя, наставництво, стажування).

8. Визначити індивідуальні форми методичної роботи в школі, їх тематику і періодичність ( консультації, співбесіди, взаємовідвідування уроків, допомога вчителям, які отримали рекомендації за результатами атестації, які навчаються заочно), створити сприятливі умови для самоосвіти та ін.

9. На основі діагностичного аналізу та аналізу навчально-виховного процесу визначити форми, тематику, терміни, відповідальних за колективні форми методичної роботи:

- семінари-практикуми;

- психолого-педагогічні семінари;

- предметні тижні, дні відкритих дверей тощо;

-педагогічні читання, конференції, диспути;

- педагогічні виставки, огляд методичної літератури;

- конкурси, творчі звіти вчителів та інші традиційні та нетрадиційні форми роботи.

10. Визначити форми роботи з вивчення та впровадження в практику роботи вчителя досягнень психолого-педагогічної науки, кращого досвіду роботи, впровадження нових технологій, узагальнення досвіду роботи кращих вчителів із конкретно визначеного питання ( теми, проблеми).

11. Затвердити графік проведення інструктивно-методичних нарад.

12. Затвердити зведений графік методичної роботи.

13. Організувати роботу методичного кабінету ( підготовка та систематизація матеріалів, поповнення картотеки, організація виставок, випуск методичного бюлетеню тощо).

14. Контроль за виконанням наказу покласти на ( вказати посаду та прізвище).


ЗРАЗОК НАКАЗІВ
Про підсумки методичної роботи в

200_/200_ навчальному році
У ____ навчальному році методична робота в школі була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів. У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вчителів підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими. Посилилася їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків. Учителі хімії, фізики, праці успішніше розкривають перед учнями технологічне застосування законів наук у виробництві, навколишньому житті.

Чітка система відкритих уроків ( за рік відвідано понад -----уроків) забезпечила прискорене, послідовне впровадження в практику роботи вчителів психолого-педагогічної науки. Уроки вчителів, членів творчої групи (.......) відрізнялися високою методичною культурою і результативністю праці педагогів і учнів. Результати річних контрольних робіт підтверджують це.

Розвиткові творчої активності вчителів сприяло і застосування активних методів і форм роботи: обговорення статей, книг, практичні завдання, методичні дні, огляд-конкурс « Нестандартний урок», місячник ініціативи і творчості молодих вчителів.

У результаті вчителі частіше стали включати дидактичні ігри у навчальний процес, ширше використовувати в роботі зі старшокласниками заліки, практикуми, консультації, конференції. Активні форми навчання ( лекції, семінари) спочатку показали більш досвідчені вчителі (.......), далі в цю роботу включилися інші вчителі, і складана методична проблема здобула повне розвязання. Створення колективом практики застосування нестандартних методів, прийомів навчання і виховання школярів позитивно позначилося на рівні знань учнів, розвитку їхнього творчого мислення.

Робота динамічних груп дозволила вчасно надати практичну адресну допомогу вчителям ______у плануванні російської мови, вчителям______ у здійсненні міжпредметних звязків і профорієнтації , учителям_____ у підвищенні рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності.

У результаті роботи над проблемною темою «____________» накопичений позитивний досвід, що допомагає перебудувати педагогічний процес відповідно до вимог Базового компоненту. Вчителями (......) розроблено систему самостійних робіт з кожної теми. Удосконалювання контролю знань через систему короткочасних самостійних робіт, домашніх самостійних робіт творчого характеру здійснювала....... Педагоги (.....) та інші вчителі більше чсау стали відводити на самостійну роботу творчого характеру.

Збільшилася частка самостійних робіт на уроках в старших класах, урізноманітнилися прийоми роботи з підручником, книгою. Таким чином, учні стають активною силою на уроці, не тільки обєктом впливу вчителя, але й субєктом, особисто зацікавленим у здобутті міцних і глибоких знань. Учні _______ класів показазали глибокі знання на олімпіадах, а учні початкових класів – під час участі в______.

Методичне навчання вчителів поєднується із здійсненням контролю за їхньою працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяє запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

Результати перевірок дають підставу відзначити зростання рівня знань і вихованості учнів як результат цілеспрямованої діяльності педагогічного колективу.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів. Гласна, обєктивна і кваліфікована оцінка діяльності, заохочення кращих (......) підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює удосконалення методичної майстерності і розвиток творчої ініціативи.

Вчителі _____ прийняли участь в конкурсах професійної майстерності.

Протягом навчального року ___вчителів пройшли курсову перепідготовку при ЗОІППО. Вчителі_______є активними учасниками районних та обласних творчих груп, постійно діючих семінарів, засідань школи молодого вчителя тощо.

Протягом навчального року вчителями______були розроблені програми_____, методичні рекомендації______. Педагоги школи (,,,,,,) надрукували свої наробки в фахових журналахСформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів, стимулювало суспільно-політичну активність педагогів.

Відбулися позитивні зміни в організації позакласної роботи з ________. Розвитку інтереса до предмета сприяло проведення таких заходів_______.

ШМО класних керівників працювало над проблемою « Виховання свідомої дисципліни учнів через самоврядування». Прижилися в школі « великі ради», на яких учні самі давали оцінку своїй роботі, що сприяло виробленню моральних цінностей, створювало здорову громадську думку. Німітилося зближення вчительського та учнівського колективів. Вперше в практиці школи був проведений______, що допомогло розкрити творчі можливості учнів. Нестандартні форми роботи активізували роботу учнівських організацій.

Разом з тим вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення класних керівників до своїх обовязків, про більш глибоке вивчення особистості школяра. Наявність 2 і більш невстигаючих за підсумками року в ________ класах свідчить про недостатню роботу класних керівників з виховання почуття відповідальності в учнів за результатами навчальної діяльності.

З позицій попередніх традицій і методик продовжують працювати окремі вчителі (.......). Навчання ж вимагає нового дидактичного підходу. На уроках ________ в старших класах живе слово письменника не знаходить емоційного відгуків учнів. Учителі ______ не виступали з відкритими заходами з предмету. Не здійснюють диференційований підхід до слабовстигаючих та здібних учнів(_____), слабко проводиться цілеспрямована робота з ліквідації прогалин у знаннях, не відпрацьовуються належним чином домашні завдання.

Окремі вчителі(_________) епізодично працювали над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності. Звідси слабка практична спрямованість навчання, одноманітність прийомів і методів навчання, переважаюча форма роботи на уроці – фронтальна. Особливо це притаманне вчителям з невеликим педагогічним стажемВиходячи із вище зазначеного,
Наказую :


 1. Відзначити сумлінну роботу керівників ШМО, творчих груп тощо (_____).

 2. Забезпечити цілеспрямоване і безперевне підвищення науково-методичної і професійної майстерності кожного вчителя, надавати дієву допомогу педагогам, що відчувають утруднення в організації НВП.З цією метою підсилити творче викорситання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ППД, інформаційну насиченість методичних заходів.

Постійно__________, завучі.

 1. Удосконалити організацію самоосвіти вчителів, скоординувати її з колективними формами методичної роботи.

До ______, завучі.

 1. Надавати систематичну допомогу класним керівникам у вивченні особистості школяра.

Постійно, шкільний психолог.

 1. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника____.

 2. Контроль залишаю за собою.Каталог: uploads -> editor -> 1443 -> 583684 -> sitepage 11 -> files
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
583684 -> Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с
files -> Методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка