2017 УпорядникСторінка18/18
Дата конвертації22.11.2018
Розмір3.84 Mb.
#65911
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

2.

 • Малювання, спів, танець, робота з тістом, глиною – це елементи арт-терапії, які допомагають дитині справитися зі страхами.

 • Часто агресивна поведінка дитини – це намагання привернути увагу інших до своїх потреб, відстояти право на власну думку, рішення.

 • Запитуйте дітей: «А що тобі хочеться? Що ти плануєш? Як би ти це зробив?»

 • Агресивна поведінка – це сигнал неблагополуччя дитини, це прояв її внутрішнього дискомфорту.

 • Гра найкраще знімає вербальну (хочеться крикнути) і тактильну агресію.

 • Покарання має слідувати зразу ж за проступком.

 • Важливо, щоб дитина під час покарання розуміла, за що її покарали і не відчувала приниження.

 • Не порівнюйте свою дитину з іншими, навіть подумки.

 • Сором’язливість є там, де існує авторитарний стиль виховання, де кожну дитину підганяють під стереотип „ідеальної дитини”, де недоліки дитини висміюються і де діє система нагород і покарань.

 • Займайтеся розвитком власного потенціалу і пам’ятайте: «Ви - луки, з яких ваші діти, як стріли, послані вперед...» (Джебран Дж. Х. Поема «Пророк»).


 • ВАЖЛИВО ДОНЕСТИ ДО ДИТИНИ:
 • Я приймаю тебе таким, яким ти є.

 • Я тебе люблю не за те ... (що ти добрий, гарно вчишся...). Я люблю у тобі ...(доброту, рішучість...).

 • Якщо дитина себе постійно з кимось порівнюватиме, то у неї просто не залишиться часу і сил, щоб зрозуміти, яка ж вона насправді.

 • Важливе не оцінювання дитини, а зацікавлення дорослим тим, чи отримує дитина задоволення від процесу навчання.

 • Не існує невиправних помилок – є досвід.

 • Не соромно не знати. Соромно не намагатися пізнати.

 • Відокремлюйте проступок від того, хто його зробив (не «Ти хороший, тому що це зробив «, а «Мені радісно, коли я бачу, що це зроблено»). • Література:

 1. Баркан А.И. Как мы шлифуем своего ребёнка // Родители и дети / Под ред. Д.Я. Райгородского. - Самара: Изд. дом БАХРАХ-М, 2003. - С. 727-748.

 2. Берн Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений). Люди, которые играют в игры (психология человеческой судьбы). - СПб. - М.Университетская книга «АСТ», 1998. - 399 с.

 3. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПБ.: Питер Пресса, 1996.

 4. Васютинський А.О. Владно-підвладна взаємодія батьків і дітей у контексті особистісного формування//Актуальні проблеми психології. Том 3: Консультативна психологія і психотерапія: 36. наук, праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України/За ред. Максимспка С.Д.- К.: «Мілсиіум», 2003. - Вип.2. - С.92-99.

 5. Вікіпедія – коротке визначення навіювання, історія Формування Поняття і Класифікація тіпів навіювання

 6. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. Тайны эфективного взаимодействия. – СПб. 2007.

 7. Водейко Р.И., Мазо Г.С. Как управлять собой: Психофизиологическая саморегуляция. – Минск: Нар. асвета. 1983.

 8. Вороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К.: Видавничий дім «К.М. Academia”, 1997.

 9. Вовчик-Блакитна О.О., Гурлєва Т.С. Емоційний компонент комунікації в сім'ї у призмі психологічного консультування//Актуальні проблеми психології. Том 3.: Консультативна психологія і психотерапія: 36. паук, праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України/За ред. Максименка С.Д., Кісарчук З.Г. - К.: „Міленіум", 2003. - Вип.2. - С.99-106.

 10. Волянська О.В., Ніколаєвська А.М. Соціальна психологія: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 275 с.

 11. Гапоненко Л. Розвиток рефлексіїї як психологічного механізму корекції професійної поведінки у педагогічному спілкуванні//Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3-4. - С. 81-89.

 12. Гончаров, Г. А. Суггестия: теория и практика [Текст] / Геннадий Аркадиевич Гончаров. – М.: КСП, 1995. – 320 с.

 13. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. — М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. — 344 с.

 14. Дубов И.Г. Такое многоликое влияние. – М.: Знание, 1989.

 15. Дубровський О.О. Все для вчителя: Інформ. – практ. бюл. – 1997., № 13-14.

 16. Карнеги Дейл. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. – М.: Прогресс, 1989. Курбатов В.И. Искусство управлять общением. - Ростов-на-Д.: Издательство «Феникс», 1997.

 17. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М.: Просвещение, 1987. - 177 с.

 18. Леонгард К. Акцентуированные личности. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. - 544 с.

 19. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л. Як порозумітися зі своїми дітьми (Кон- фліктологія для батьків): Методичні розробки. - К., 2004. - 220 с.

 20. Манілов І.Ф. Сугестія як психологічний фактор корекції поведінки соціально дезадаптованих неповнолітніх / [Н.Ю. Максимова, І.Ф. Манілов, А.М. Грись – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – С. 27 – 58.

 21. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. -СПб.: «Речь», 2004. - 276 с.

 22. Панкратов А.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация: Практическое руководство. – М.: Узд – во института Психотерапии, 2001.

 23. Подмазин С.И. Тесты для диагностики акцентуаций характера у подростков /Под ред. Ю.З. Гильбуха. - Киев: Межвед. Нац. - практ. Центр «Психодиагностика и дифференцированное обучение», 1994. - 54 с.

 24. Педагогічна свідомість і психологічне насильство. Соціальна психологія. № 4, 2005 c.172-182

 25. Гончаров, Г. А. Суггестия: теория и практика [Текст]/Геннадий Аркадиевич Гончаров. – М.: КСП, 1995. – 320 с.

 26. Ротенберг В. С. «Психологічні аспекти навіювання» з журналу «Природа» №7, 1990.

 27. Савенкова Л. Комунікативність учителя. //Педагогіка толерантності. – 1999 - №1. - С. 94-100.

 28. Сухомлинський В.О. Слово вчителя в моральному вихованні / B.О. Сухомлинський // Вибр. твори: в 5-ти т. Т.

 29. Сипченко І. Художнє спілкування і формування особистості вчителя. // Рідна школа. 1997 № 7-8. - С. 26-27.

 30. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб., 2000.

 31. Зімбардо Ф., Ляйппе М. Соціальний вплив - СПб.: Питер, 2001. – 448с.

 32. Ильин Е.П., Психология общения и межличностных отношений. – СПб: Питер, 2010.

 33. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1.М., «Педагогика» 1986. с. 309-310. 

 34. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Підручник К.: Центр учбової літератури, 2008.

 35. Шварц И.Е. Внушение в педагогическом процессе. – Пермь: Пермский пединститут, 1971.

 36. http://www.zid.com.ua/ukr_creativework/slova-jih-syla-j-naslidky

 37. www.psycheya.ru

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка