3 години Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини. Вивчивши тему, ви повинніСкачати 111.05 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір111.05 Kb.
#12838
Тема5. «Молюски». 8 клас

3 години

Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.

Вивчивши тему , ви повинні

 • називати загальні ознаки організмів типу Молюски;

 • наводити приклади найпоширеніших видів молюсків свого регіону, шкідників сільського господарства, проміжних хазяїв паразитичних червів; значення молюсків у житті людини;взаємозв’язки тварин у екосистемах;

 • розпізнавати молюсків на таблицях, у природі, колекціях;

 • характеризувати середовище існування молюсків;особливості будови молюсків;пристосованість молюсків до умов існування;

 • пояснювати зв'язок особливостей будови та способу життя молюсків;

 • порівнювати організацію молюсків та червів;організацію різних класів молюсків;

 • спостерігати та описувати особливості процесів життєдіяльності та рух молюсків;

 • застосовувати знання про біологічні особливості тварин для догляду за акваріумними молюсками;

 • дотримуватися правил роботи з визначником;

 • робити висновки про значення молюсків у екосистемах і в житті людини.


Загальна характеристика. Черевоногі молюски

Цілі:

Навчальна: сприяти формуванню в учнів знань про молюски, особливості організації та процеси життєдіяльності (на прикладі Черевоногих); допомогти виявити риси більш високої організації.

Розвивальна: забезпечити розвиток умінь учнів встановлювати причинно – наслідкові зв’язки; використовувати знання з інших предметів;самостійно знаходити інформацію; висловлювати власну думку; творчо вирішувати поставлені завдання; працювати з текстом і малюнками підручника, опорними схемами.

Виховна : створити умови щодо виховання етично – ціннісного ставлення до природи.

Обладнання: таблиці «Тип Молюски», «Тип Молюски. Клас Черевоногі», вологі препарати, черепашки молюсків,довідкова література,

Базові поняття і терміни:малакологія, черепашка (мушля), мантія, терка (радула), паренхіма, травні залози, спеціалізовані органи

Тип уроку:урок засвоєння нових знань (вступний).

Місце уроку в темі : перший

Методи і методичні прийоми:

 1. Інформаційно – рецептивні:

а)словесний(опис, розповідь – пояснення, бесіда, робота з підручником);

б) наочний (спостереження, таблиці, ілюстрації тощо)

 1. Проблемно – пошуковий

 2. Практичний (виконання лабораторної роботи, вправ та завдань)

Хід уроку

І. Етап орієнтації

Організаційний момент.

Створення позитивної установки на роботу.

Вправа «Успіх». Урок – крок до успіху.ІІ. Етап визначення мети

 1. Очікування учнів. Визначення критеріїв успіху. Очікування вчителя

ІІІ. Етап проектування

Складання плану роботи

Девіз: «Знання – діти здивування і допитливості»

Луї де Броль


Створення проекту «Музей молюсків»

та його захист

Проблема теми .

Сьогодні ми познайомимося з тваринами, які є важливою складовою водних і наземних угруповань організмів. Деякі види споживає в їжу людина. Їх використовують як сувеніри, з них виготовляють ґудзики та прикраси. Саме вони обмежують чисельність водної рослинності, запобігаючи заростанню водойм. Наземні представники збагачують ґрунт органічними та мінеральними речовинами. Проте є серед них і такі, які можуть ушкоджувати зернові та овочеві культури, плодові тіла їстівних грибів. Багато видів є проміжними хазяями паразитичних червів .

Хто вони?
Постановка проблеми – проектування – пошук інформації – продукт - презентація «Музей Молюсків».
1 крок . З’ясувати прогресивні риси організації молюсків, порівняно з кільчастими червами.

2 крок. Чому на вашу думку така велика різноманітність молюсків.

3 крок. Яка роль молюсків в екосистемах, їх значення для людини.
ІУ. Етап організації запланованої діяльності

Опорні знання

Демонстрація малюнків.

Визначте систематичне положення запропонованих тварин. Чому виникає утруднення?(Робота з підручником: параграф 28, стор. 118-121, виконання завдань у зошиті з друкованою основою: стор. 44-45).

Прийом «Здивуй та зацікав»

Серед 150 тисяч видів молюсків рекорд належить велетенській тридактні. Стулки мушлі цього молюска мають довжину 135 сантиметрів. Деякі особини живуть понад 100 років.Тип Молюски, або М’якуни

Осмислення та поглиблення знань

Назва «молюски» походить від латинського слова moluscus – «м’який» (Енциклопедія «Аванта +»)

Наука , що вивчає молюсків, називається малакологія.

Загальна характеристика. 1. Розповідь учителя

 2. Робота в парах «Дослідники»

 • Які ознаки відрізняють тип Молюски від інших типів тварин?

 • На які класи поділяється тип Молюски?

 • З яких речовин складається черепашка молюсків?

 • Що таке мантія і мантійна порожнина?

 • Які особливості процесів життєдіяльності цих тварин?

 • Як рухається кров у молюсках?

 • Як дихають молюски?

 • Що є органом виділення молюсків?3.Дошка – музей ( поступове наповнення експонатами)

 • «Асоціативний кущ» (демонстрація слайдів)
Молюски


 • Складання схеми

Класифікація молюсків


Тип МолюскиКлас Черевоногі

Клас М’якуни

Клас Двостулкові
 • Обговорюємо разом

(бесіда, розповідь, демонстрація)

 • причини різноманітності;

 • зовнішня будова молюсків;

 • травна система молюсків;

 • кровоносна система молюсків;

 • нервова система молюсків;

 • видільна система молюсків;

 • розмноження молюсків;

 • значення молюсків. • Складання ЛОС (додаток)Молюски – це несегментовані безхребетні вториннопорожнинні тварини, тіло яких складається з голови, тулуба та ноги.

Одні з них живуть у морях, інші – у прісних водоймах, багато які – на суходолі.

Серед молюсків є хижаки, рослиноїдні форми, фільтратори, сапротрофи, а також паразити тварин.

Порівняно з кільчастими червами, молюски мають ряд прогресивних рис організації:1) поділ тіла на відділи; 2)у травній системі з’являються слинні залози, язик, травна залоза «печінка»; 3)поява спеціалізованих органів:серця, легень та нирок. • Технічні винаходи та їх біологічні прототипи

Біоніка

Біологічний об’єкт

Винахід

Черепашка виноградного слимака

Будинок початкової школи в США • «Це цікаво…» (виконання творчих завдань)

Равлики належать до наземних молюсків – групи безхребетних. Африканський равлик завдовжки 30 сантиметрів – один з найбільших у цій групі. До того ж він надзвичайно ненажерливий: якщо африканський равлик нападає на посіви, це стає справжнім лихом.

У глотці слимаків особливий орган - тертка, вкрита рядами маленьких зубців. У кожному ряді їх 105, а рядів – 135. Скільки всього зубців має слимак? • Виконання лабораторної роботи №8 Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків (робочий зошит, с.45).

 • Складання «досьє»

Черевоногі – група молюсків, які мають асиметричне тіло з добре розвиненими головою, тулубом і ногою.

90 тис. видів.

Моря, прісні водойми, суходіл.

Способи живлення: рослиноїдні, хижаки, фільтратори, детритофаги, паразити, всеїдні.

Суцільна асиметрична черепашка.

Відмежована голова з однією або двома парами щупалець і очима.

Добре розвинена нога.

Слинні залози добре розвинені.

Серце двокамерне.

Орган дихання непарний.

Гермафродити, роздільностатеві.

Запліднення внутрішнє.

Прямий розвиток.


 • «Збір експонатів». Робота з різними джерелами інформації (Випереджувальні завдання)-У Чорному морі серед заростей червоної водорості філофори зустрічається рапана, яка є страшним хижаком для устриць та мідій.

- На мілководді тропічних морів серед коралів і водоростей живуть молюски з роду Конуси. Їхні слинні залози виробляють отруту, яка за дією прирівнюється до кураре.

- Слинні залози молюски з роду Тонна виробляють секрет, що містить сірчану і аспарагінову кислоти. Сірчана кислота використовується молюсками для руйнування черепашок їхніх жертв, аспарагінова ж кислота приводить жертву в стан заціпеніння.

- Молюсків з роду Мурекс називають пурпурними, оскільки в них є залоза, що виробляє фарбувальну речовину – пурпур.

- Морські зайці здатні виробляти чорнило. Цей секрет містить бром, холіни, що їх молюск отримує від червоних водоростей, якими живиться.

- Морські ангелочки втратили черепашку і пристосувалися до хижого способу життя в товщі води. Вони мають крилоподібні вирости ноги, розвинутий ловильний апарат з ротових придатків, які вкриті клейким слизом, для полювання на інших крилоногих.

- Ставковик великий – найненажерливіший мешканець прісних водойм.

- Велетенський африканський слимак ахатіна є шкідником цитрусових, бананів.

- Виноградного слимака в країнах Західної Європи здавна вживали в їжу.У. Контрольно – оціночний етап

Первинне застосування набутих знань1.Вправа Вірю – не вірю»

Чи вірите ви, що…

1.Черевоногі молюски мають асиметричне тіло.

2. Черевоногі тільки рослиноїдні.

3. Зустрічаються на суходолі, в прісних і солоних водоймах.

4. Характерною особливістю є добре розвинена нога, яка має широку повзальну підошву.

5. Органи дихання – парні легені.

2.Із переліку ознак - характеристик обрати ті, що належать черевоногим молюскам:симетричне тіло, фільтратори, реактивний рух, мантія, радула, гермафродити, щупальця, очі.

3. Відтворення ЛОС (карти пам’яті)

1. Формулювання загального висновку

2. Усвідомлення змісту вивченого на уроці

« Мережа знань» Пригадайте основні моменти уроку, які вважаєте найважливіші

«Мистецтво самоперевірки»

Робота в парах. Учень щойно з’явився на уроці, йому необхідно засвоїти все, що пропустив. Назвіть ключові слова уроку.- самоконтроль;

- взаємоконтроль.

3.Рефлексія

Що нового дізналися на уроці?

Яке завдання виявилося складним, а яке цікавим?

Чи справдилися ваші очікування?

Про що хочете дізнатися на наступному уроці?
4.Підбиття підсумків уроку
УІ. Домашнє завдання

Ознайомитися з матеріалом параграфа 28, стор.118-121.

«Шпаргалка» («картка пам’яті») . Визначення термінів, понять.

На вибір: • Підготувати повідомлення про молюсків, які занесені до Червоної книги.

 • Скласти кросворд «Молюски».

 • Презентація «Музей молюсків».


Література.

 1. Запорожець Н.В. Біологія .8 клас: Підручник/ Н.В. Запорожець, С.В. Влащенко. - Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2008. – С.118-129.

 2. Н.М. Поліщук. Зошит з біології для 8 класу. – Житомир: вид-во ПП Євенок О.О., 2008, 20012р. – С. 44-45.

 3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія.7-11класи.Київ, Ірпінь, 2005.

Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію

Скачати 111.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка