4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державностіСторінка12/21
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.13 Mb.
#13214
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

План


1 Україна на початку ХХ ст.

2 Лютнева революція в Росії та Україні.

3 Доба Української Центральної Ради. Відродження державності (березень 1917 – квітень 1918 рр.).

4 Доба Української держави гетьмана Павла Скоропадського.

5 Утворення ЗУНР.

6 Директорія УНР. Злука УНР і ЗУНР.Студент повинен знати:

² основні події та провідних діячів української революції;

² етапи формування української державності в ході революції;

² причини, поразки та історичне значення боротьби українського народу за незалежність у 1917 – 1920 рр • яким було становище України на поч. ХХ ст.?

 • у чому проявилася національна трагедія українців у Першій світовій війні.


Основний зміст:

Формування державних структур в Україні на початку 1917 р.; діяльність Центральної Ради; прийняття Універсалів УНР; державний переворот навесні 1918 р., створення гетьманату “Українська держава” та його крах; виникнення Директорії УНР та Української Народної республіки на теренах західноукраїнських земель; виникнення та існування більшовицького режиму; боротьба українського народу проти денікінців.Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Фактори загострення соціальних протиріч: демографічний, технологічний, політичний. Три точки зору на реальний вихід з економічної кризи. Широкомасштабні зміни в аграрному секторі: Столипінська аграрна реформа. Українська ідея початку ХХ століття. М. Грушевський – основоположник української етнополітики. Інтеграція українських політичних сил напередодні і під час Першої світової війни. Україна в стратегії інших держав у період Першої світової війни.
Питання для обговорення на семінарському занятті

Тема “Україна у 1917 – 1920 рр.”

 1. Мирний розвиток революційного процесу (лютий – липень 1917 р.).

 2. В умовах загальної революційної кризи (липень – жовтень 1917 р.).

 3. Розвиток революції в післяжовтневий період (жовтень 1917 – січень 1918 р.).

 4. Державно-політичний режим на Україні у період 1918 – 1919 рр.

 5. Боротьба проти денікінщини.

 6. Завершення громадянської війни.
 1. Перемога Лютневої буржуазно-демократичної революції. Ліквідація органів самодержавної влади. Виникнення Тимчасового уряду і Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів. Двовладдя. Утворення Центральної Ради. І та ІІ Універсали. Діяльність політичних партій в Україні.

 2. Липневі події у Петрограді та їх наслідки в Україні. Активізація контрреволюційних сил. Роль революційних сил України у розгромі корніловського заколоту. Більшовизація Рад. Катастрофічний стан економіки. Криза влади. Революційний робочий рух, селянські виступи.

 3. Перемога збройного повстання у Петрограді. Міжвладдя на Україні. ІІІ Універсал Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки. ІV Універсал. Перший Всеукраїнський з’їзд Рад та проголошення України радянською республікою. Встановлення радянської влади.

 4. Причини громадянської війни. Окупація України німецькими та австро-угорськими військами. Повернення Центральної ради. Українська гетьманська держава. Повстансько-партизанська боротьба проти окупантів і гетьманського режиму. Прихід до влади Директорії. Відновлення й падіння радянської влади.

 5. Ліквідація денікінцями соціальних і національних завоювань. Запровадження в Україні буржуазно - поміщицької диктатури. Повстансько-партизанський рух у тилу Добровольчої армії. Наступальні операції Червоної армії на Південному фронті. Визволення України від білогвардійців.

 6. Здійснення програми соціалістичних перетворень після розгрому денікінської армії. Державне і господарське будівництво. Зміцнення союзу робітничого класу та селянства. Радянсько-польська війна. Врангелівський фронт. Поразка білогвардійських армій. Розгром петлюрівських військ.

Теми рефератів, доповідей та контрольних робіт:

 1. Основні революційні події в Україні в 1905 –1907 рр.

 2. Класи і партії в умовах Першої світової війни.


Питання, винесені на самостійне вивчення

 1. Україна в роки Першої світової війни

 2. Західноукраїнська Народна республіка. Війна з більшовицькою та “Білою” Росією.

Питання для самоконтролю


 1. Як проходив процес створення нових владних структур після повалення царизму?

 2. Як складалися відносини між Центральною радою і Тимчасовим урядом?

 3. Яке значення для долі України мали І та ІІ Універсали Центральної ради?

 4. Коли і за яких обставин була проголошена Українська Народна Республіка?

 5. За який обставин була утворена Українська Народна Республіка (більшовицька) у Харкові?

 6. Як складалися взаємовідносини Української Народної Республіки з радянською Росією?

 7. Яких результатів вдалося досягти українській делегації під час мирних переговорів 1918 р. у Брест – Литовську?

 8. Як ви вважаєте, розгін німцями Центральної ради у квітні 1918 р. був випадковістю чи закономірністю?

9 Визначте місце України в стратегії воюючих сторін у період Першої світової війни.

10 В чому суть і зміст аграрної реформи Столипіна?Тести


 1. В якому році в Російській імперії почалося промислове піднесення:

а) 1900 – 1903 рр.;

б) 1904 – 1908 рр.;

в) 1909 – 1913 рр. ?


 1. Хто є автором програмного документу РУП: “Самостійна Україна”:

а) М. Грушевський;

б) Д. Антонович;

в) М.Міхновський?


 1. В якому році засновано Українську демократичну партію:

а) 1903 р.;

б) 1904 р.;

в) 1905 р.?


 1. На яких ідеологічних засадах засновувалась програма Української демократичної партії:

а) монархізм;

б) лібералізм;

в) радикалізм?


 1. Які країни входили до Четверного союзу:

а) Німеччина;

б) Туреччина;

в) Болгарія;

г) Австро – Угорщина;

д) Росія?


 1. Які країни входили до складу Антанти:

а) Туреччина;

б) Болгарія;

в) Англія;

г) Франція;

д) Росія?


 1. Коли засновано Головну Українську Раду (ГУР):

а) 1912 р.;

б) 1914 р.;

в) 1917 р.?


 1. Всеукраїнський національний конгрес на початку квітня 1917 р. в Києві розглядав питання про:

а) збереження Росії централізованою, єдиною і неділимою державою;

б) вихід із Російської Федерації і побудову самостійної незалежної суверенної демократичної Української держави;

в) створення Української Національної Республіки у федеративному зв’язку з Російською державою;

г) широку національно - територіальну автономію України в єдиній союзній федеративній державі;

д) створення соціалістичної республіки в Україні і приєднання до нової федерації народів, які входили до складу колишньої Російської імперії.


 1. Відродження українським народом власної держави проголошувалось:

а) відозвою “До Українського Народу”;

б) ІІІ Універсалом Центральної Ради;

в) “Статутом Вищого Управління України”;

г) “Тимчасовою Інструкцією” Тимчасового уряду Російської Федерації;

д) ІV Універсалом Центральної Ради.


 1. Українська Центральна Рада зазнала поразки весною 1918 р. і змушена була віддати владу через:

а) брак необхідного політичного і державного досвіду в керівників Центральної Ради;

б) відсутність зовнішньої підтримки з боку європейських держав;

в) втрату авторитету державної влади серед промисловців, робітників, землевласників-поміщиків, заможних селян та незаможного селянства;

г) незадоволення політикою Ради серед національних меншин;

д) втрату підтримки з боку німецьких та австро-угорських окупаційних військ.


 1. Перше становлення радянської влади в Україні відбулося:

а) у грудні 1917 р.

б) у листопаді 1918 р.

в) у січні 1919 р.

г) на початку 1920 р.

д) у жовтні 1920 р.


 1. Гетьманський переворот у квітні 1918 р. був:

а) бажанням робітників і селян встановити щиро народну демократичну українську владу;

б) спробою консервативних політичних сил загасити полум’я революційних демократичних перетворень;

в) намаганням заможних верств суспільства покласти край радикальним соціальним перетворенням і забезпечити право приватної власності;

г) монархічний переворот контрреволюційних землевласників буржуазії та офіцерства, представників російських партій;

д) втручання окупаційних військ держав Четвертого союзу з метою перетворення України у колонію.


 1. Головними умовами, на яких окупаційні Німеччина і Австро-Угорщина підтримали переворот, були:

а) невизнання чинною Брест-Литовську угоду;

б) припинення діяльності Центральної Ради;

в) запровадження вільної торгівлі;

г) поліпшення правового становища та умов праці залізничникам;

д) відновлення прав власності на землю; збереження великих маєтків;

є) оплата за військову допомогу Україні. 1. Новий державний громадський та економічний лад Української держави знайшов підтримку серед:

а) робітників і селян;

б) хліборобів – власників;

в) середньої інтелігенції;

г) великих капіталістів та промисловців;

д) членів конституційно-демократичної партії і урядовців царських часів.


 1. До здобутку зовнішньої політики гетьманського уряду відносяться:

а) встановлення відносин з Фінляндією, Литвою, Доном, Кримом, Білорусією;

б) відновлення стосунків з Радянською Росією;

в) обмін тарифікаційними грамотами між Німеччиною, Болгарією і Туреччиною;

г) врегулювання суперечностей між Польщею та Румунією;

д) визнання Української держави країнами Антанти.


 1. Досягнення гетьманської держави у галузі культури складали:

а) заснування Української академії наук;

б) створення Державного Українського Архіву, національної Галереї Мистецтв, Української національної бібліотеки;

в) відкриття державного українського університету у Києві, у Кам’янці – Подільському;

г) проведення українізації російських гімназій;

д) запроваджено перехід на навчання українською мовою в усіх школах.


 1. Після приходу до влади Директорії – тимчасового верховного органу УНР революційного часу – в Україні були відновлені:

а) діяльність Центральної Ради;

б) попередня назва держави;

в) республіканська форма державного устрою;

г) чинність усіх законів УНР;

д) автономія єврейської, польської та німецької громад.


 1. Головою Директорії Української Народної Республіки обиралися:

а) М. Грушевський;

б) С. Петлюра;

в) Є. Петрушевич;

г) В. Винниченко;

д) К. Левицький.


 1. Українська Народна Республіка в добу Директорії вела бойові дії проти:

а) військ країн Антанти та США;

б) більшовицьких військових формувань;

в) добровольчої армії;

г) повстанських загонів отамана Григор’єва, Махна та інших;

д) польських агресорів;

є) угорських та румунських збройних угруповань. 1. Директорія УНР досягла найбільших успіхів в :

а) сфері зовнішньої політики;

б) області економічних перетворень;

в) боротьбі з російсько-більшовицькою експансією;

г) зносинах з урядом Західноукраїнської Народної Республіки;

д) справі культурної розбудови.


 1. Західноукраїнська Народна Республіка була проголошена:

а) представницьким зібранням делегатів українських партій і депутатів парламенту Східної Галичини і Буковини 18 – 19 жовтня 1918 р.;

б) польською ліквідаційною комісією в кінці жовтня 1918 р.;

в) членами Української Національної Ради і Російського комітету 1 листопада 1918 р.;

г) тимчасовим законом про державну самостійність українських земель 13 листопада 1918 р.;

д) верховною радою країни Антанти в січні 1919 р.


 1. Ініціатором об’єднання всіх українських земель в єдину державу виступили:

а) Українська Національна Рада на початку листопада 1918 р.;

б) Українська Центральна Рада в січні 1918 р. ;

в) Українська держава П. Скоропадського на початку листопада 1918 р.;

г) Директорія Української Народної Республіки в січні 1919 р.;

д) Радянський уряд “Незалежної Української Соціалістичної Радянської Республіки” на початку січня 1919 р.


 1. Акт злуки всіх українських земель в єдину незалежну Велику Соборну Україну був виголошений святковим Універсалом 22 січня 1919 р. у Києві. Яка його подальша доля:

а) діяв до моменту закінчення громадянської війни і включення східної частини України до складу Радянського Союзу у 1922 р.;

б) припинив свою дію за рішенням української делегації у березні 1921 р. на мирних переговорах між Польщею і Росією у Ризі;

в) був відмінений анти окупаційним маніфестом урядом ЗУНР у березні 1923 р.;

г) перестав бути чинним через денонсацію його урядом Є. Петрушевича (ЗУНР) наприкінці 1919 р.;

д) втратив свою чинність через наступ радянських військ проти об’єднаної польсько-української армії в липні – серпні 1920 р.?


 1. Західно - Українська Народна Республіка припинила своє існування:

а) внаслідок відсутності політичного досвіду урядових кіл;

б) через втручання збройних формувань сусідніх держав Польщі та Румунії;

в) відсутність підтримки та сприяння врегулювання відносин ЗУНР із сусідніми державами з боку країни Антанти і США;

г) тому що не мала достатньої підтримки з боку населення Східної Галичини, Буковини та Закарпаття;д) воєнних дій між Російською Федерацією і Польщею та створення на західноукраїнських землях на початку серпня 1920 р. Галицької СРР.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка