4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державностіСторінка3/21
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.13 Mb.
#13214
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Тести


 1. Яке населення було субстратом (основним складником ), з якого розвинувся український народ:

а) слов’яни;

б) анти;


в) трипільці?

 1. Геродот поділяв скіфів на чотири групи: царські, кочові,

скіфи – хлібороби, скіфи – орачі. Які з них вважаються автохтонного походження, нащадками трипільців, протослов’янськими:

а) скіфи – хлібороби;

б) скіфи – орачі;

в) царські скіфи? 1. Які ви знаєте античні міста – держави у Північному Причорномор’ї:

а) Херсон, Одеса, Танаїс, Нікополь;

б) Херсонес, Ольвія, Тіра, Пантікапей;

в) Білгород, Очаків, Вилкове, Ізмаїл?


 1. Які племена слід віднести до слов’янських:

а) кіммерійці, скіфи, сармати, уличі;

б) кривичі, дреговичі, дуліби, хорвати;

в) поляни, сіверяни, сармати, деревляни?


 1. Коли виникла перша слов’янська держава? Як вона називалась:

а) I – V ст. н.е. – дулібське протидержавне об’єднання;

б) IV – VII ст. до н.е. – слов’янська держава;

в) IV – VII ст. н.е. – антська держава?


 1. На які групи поділялися слов’яни:

а) північних, південних, східних;

б) північних, південних, західних;

в) південних, західних, східних?


 1. З яких племен утворився український народ:

а) дреговичі, кривичі, полочани, радимичі, в’ятичі, тиверці, уличі;

б) слов’яни, в’ятичі, дреговичі, кривичі, поляни, сіверяни, радимичі;

в) деревляни, дуліби, уличі, тиверці, поляни, сіверяни, хорвати?


 1. Укажіть основні причини соціального розшарування в VII – VIII ст.:

а) створення племінних союзів;

б) нерівність угідь;

в) існування народних зборів;

г) накопичення багатств дружиною;

д) захоплення прилеглих земель багатими.


 1. Вкажіть теорії походження Київської Русі:

а) американська;

б) норманська;

в) польська;

г) антинорманська;

д) хозарська.


 1. Визначте, які найбільш вигідні угоди було укладено в результаті походів Олега на Візантію:

а) воєнні;

б) торговельні;

в) культурні?


 1. Що було найбільш позитивним у внутрішній політиці княгині Ольги після приходу її до влади:

а) сприяння розвитку культури;

б) упорядкування системи збирання данини;

в) особисте хрещення;

г) розвиток торгівлі? 1. Укажіть, чим характеризувалося правління князя Святослава:

а) культурницька діяльність;

б) зовнішньополітична діяльність;

в) реформаторська діяльність?


 1. Коли було запроваджено християнство в Київській Русі:

а) 882 р.;

б) 912 р.;

в) 958 р.;

г) 988 р.? 1. Укажіть значення прийняття християнства для розвитку внутрішнього життя:

а) підняття міжнародного авторитету;

б) укріплення князівської влади;

в) будівництво оборонних споруд;

г) посилення єдності Русі;

д) зближення з Візантією.


 1. Який крок Ярослава Мудрого був найвагомішим для укріплення єдності Русі:

а) поширення освіти;

б) видання “Руської правди”;

в) розподіл при житті земель за синами;

г) сприяння розвитку культури? 1. Назвіть категорію населення, яка активно починає формуватися в XI – XII ст.:

а) селяни;

б) бояри;

в) купці;

г) ремісники. 1. Коли відбулося об’єднання Галицької і Волинської земель у Галицько - Волинське князівство:

а) 1136 р.;

б) 1154 р.;

в) 1199 р.;

г) 1205 р.? 1. Яка форма володіння була більш поширеною в Галицькому князівстві:

а) князівське землеволодіння;

б) велике землеволодіння? 1. Хто із вказаних категорій панівного класу отримував землі, як винагороду за службу у князя:

а) старе боярство;

б) селяни-смерди;

в) службові князі;

г) холопи? 1. Хто найбільше підтримував великокнязівську владу:

а) службова знать;

б) церковна знать;

в) міська знать?


 1. Що сприяло зменшенню залежності князівської влади від бояр за часів Данила Галицького:

а) діяльність боярської думи;

б) існування найманого війська;

в) функціонування віче?


 1. В якому році відбулася битва на р. Калка:

а) в 1222 р.;

б) в 1223 р.;

в) в 1242 р.?


 1. З якими державами Данило Галицький намагався створити антиординську коаліцію:

а) Литовським князівством;

б) Китаєм;

в) Угорщиною;

г) Польським князівством;

д) Німецьким орденом;

є) Римською курією? 1. Коли припинила існування Галицько-Волинська держава:

а) 70 – ті рр. XIV ст. ;

б) 80 – ті рр. XIV ст.;

в) 90 – ті рр. XIV ст.;

г) початок XV ст.?


Термінологічний словник


Анти – група слов’ян, яка жила в другій половині IV - початку VII ст. між Дністром і Дніпром, на берегах Чорного моря. Вони створили державу. В антів основними заняттями були орне землеробство, тваринництво, промисли та ремесла. Вони значного успіху досягли у видобуванні заліза та інших промислах. Воювали анти з Візантією і аварами. М. Грушевський вважав антів предками українського народу.

Античність (від латинського antiguita – давнина, старовина ). – У широкому розумінні – це історія і культура ранньокласового суспільства Стародавнього Сходу (Єгипту, Шумеру, Вавилона, Фінікії, Палестини, Індії, Китаю, Давньої Греції та Риму). У вузькому розумінні цього поняття – це історія та культура стародавньої Європи, тих народів, які успадкували найважливіші принципи, що найбільше виявлялися в житті Давньої Греції і Риму.Аскольд ( ? – 882 ) – київський князь засновник першого східнослов’янського державного утворення на Наддніпрянщині. З літопису “Повість временних літ” відомо, що А. був убитий Олегом, який захопив владу в Києві, прийшовши з Півночі.

Волинське князівство – територіальне утворення на західних землях Південної Русі, що складалося у другій половині ХІ ст. навколо м. Володимира Волинського. У кінці ХІІ ст. було об’єднано з Галицьким князівством Романом Мстиславовичем.

Віче – це орган влади, який представляв собою демократичну сторону політичного устрою часів Київської Русі; збори городян, що походили від племінних рад східних слов’ян; скликалося князем або городянами у разі необхідності порадитись з важливих питань суспільного життя (військові походи; укладання угод; престолонаслідування, схвалення князівської політики тощо).

Вотчина – феодальна земельна власність, куди входила земля, будівлі, реманент і право на феодально залежних селян. У Київській Русі відомо існування князівської, монастирської, церковної вотчини.Галицьке князівство – утворення на заході Південної Русі з центром у місті Галичі, яке формувалось на початку 1140 – х рр. У 1199 році князь Роман Мстиславович об’єднав Галицьке князівство з Волинським і утворив Галицько-Волинське князівство.

Громада – колектив, який мав повну або часткову спільну власність на засоби виробництва, форми самоуправління. В VI – XI ст. відбувся перехід від родової до територіальної громади на українських землях.

Гіпотеза (від грецького hypjthesis – основа, припущення). – І. Кант вважав, що гіпотеза це не мрія, а думка про дійсне положення речей, яке вироблене під суворим наглядом розуму.

Дворові люди – так називали слуг великих і удільних князівств у часи Київської Русі.Дим – в Давній Русі одиниця оподаткування, звідси назва податку – подимний. Існував також в Україні XIV – XVIII ст.

Дружина – озброєний загін найближчих соратників князя, його оточення. Приблизно в XIII ст. відбувається утворення “старшої дружини” (бояри, які були васалами у князя). “Молодша” – складала князівський двір, який знаходився в стані напіввільних слуг.

Закупи – категорія феодально-залежних селян у Київській Русі, а також і в XIV – XVI ст., які брали у феодала позику (купу) і за це виконувала феодальні повинності.Києво – Печерська лавра - заснована в 1051 році як один з найдавніших релігійних центрів Київської Русі.

Київська митрополія – після запровадження християнства у 988 р. – перша церковна структура в Київській Русі.

Київська Русь – науково – історична назва держави східних

Кімерійці – перші з відомих за своєю назвою племена, що жили в Північному Причорномор’ї в І тис. до н.е. Вони згадуються в “Одіссеї” Гомера, що була написана у VIII ст. до н.е., та в “Історії” Геродота, “батька історії”, що жив у V ст. до н.е. Деякі історики вважають, що частина кімерійців, які жили в гірській частині Криму, стали предками таврів. За Геродотом, кімерійців очолювали царі. Значна частина кімерійської культури успадкована скіфами.

Теорія – найвища форма наукового мислення, спрямована на пояснення фактів, їх сутнісних зв’язків. Теорія є відносно завершеною щодо фактів і спрямована на відкриття в межах її пояснювальних можливостей нових фактів. Поява нових фактів зумовлює потребу уточнити теорію. Це спонукає до перегляду існуючих теорій. Для цього вибудовується нова історична гіпотеза, яка потребує доведення.

Трипільська культура – археологічна культура мідного віку. Вона існувала в IV – II тис. до н.е. Отримала назву від поселення відкритого та дослідженого В. Хвойко у 1890 – х рр. біля с. Трипілля на Київщині. Багато дослідників вважає, що традиції Трипільської культури збереглися в народній культурі українців. 1993 рік – 100 річчя відкриття Трипільської культури – був об’явлений ООН Міжнародним роком.

Нормани – вихідці з країн Скандинавії, їх ще називали варягами.

Панщина – відробіткова рента, виникла за часів Київської Русі. Це примусове виконання виробниками певного розміру неоплаченої праці в господарстві юридичного власника землі.

“Повість временних літ” – найдавніший серед літописів, який зберігся до наших часів. За багатьма аспектам - це є головна джерельна пам’ятка з історії східних слов’ян і Київської Русі з перших століть нашої ери і до початку ХІІ ст.

“Руська Правда” – перший давньоруський писаний звід норм світського права, який складений у 1015 році за часів Ярослава Мудрого.

Сармати (савромати) – так називали давні греки кочові племена, що жили у ІІІ ст. до н.е. - IV ст. н.е. на території степової України. Сармати поділялись на кілька територіально-племінних груп: аорсів, що жили на схід від Дону; сіраків – в Прикупанні; роксолан та аланів – у Північному Причорномор’ї. У сарматів важливу роль відіграли промисли, ремесла, торгівля з сусідами. У IV ст. сармати були розгромлені гунами. Культурні традиції сарматів простежувалися у культурі антів і в пізніші часи.

Скіфи – кочові іраномовні племена, які жили в VII –

III ст. до н.е. в степах Північного Причорномор’я. У V – IV ст. до н.е. під владу скіфів потрапили землі лісостепової смуги Лівобережної і Правобережної України, а також землі від Дніпра – так звана Велика Скіфія. Значною мірою скіфи зберегли культурні традиції місцевих племен. Деякі їхні традиції були успадковані народами, що проживали на цій території. Геродот поділяв скіфів на скіфів - орачів , скіфів – хліборобів, кочових скіфів та царських скіфів.Словяни – це велика група європейських народів, які об’єднані спільністю мов та походженням. У мовному відношенні вони належать до індоєвропейської мовної спільності. Слов’яни поділяються на три групи: східних (українці, росіяни, білоруси), західних (поляки, чехи, словаки, лужичани ) і південних ( болгари, македонці, хорвати, словени, боснійці, чорногорці, серби ). За різними гіпотезами прабатьківщина слов’ян розміщується між Лабою та Середнім Подніпров’ям. Внаслідок розселення слов’ян по величезному просторі їхня етнічна і мовна спільнота почала поступово розпадатися, що привело до утворення 3 - х слов’янських груп. Виникнення споріднення між собою племінних союзів привело у IX ст. до створення ряду держав у слов’ян – Моравської, Польської, Сербської, Хорватської, Київської, а Болгарська держава з тюркської перетворилася на слов’янську.

Українці – народ, що утворився з об’єднань таких племен, як поляни, сіверяни, деревляни, дуліби, уличі, тиверці і хорвати. Найсильнішими серед них були союзи полян і дулібів. Наступ аварів значно ослабив дулібів, у той час як поляни збільшили свою могутність. У VIII - середині IX ст. у середньому Подніпров’ї формується державне об’єднання – Київська Русь, яка стала першою українською державою.

Феодал – власник земельного наділу, отриманого у вигляді пожалування за службу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка