5 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповідіСторінка5/5
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4   5

V. Дайте відповідь на запитання


 1. Поясніть , як ви розумієте прислів’ я: «У книзі шукай не літери, а думки».

 2. Якого значення набувають фантастичні елементи в казці «Пензлик Маляна»?

 3. Як ви гадаєте, що спонукало Синдбада-Мореплавця вирушити в небезпечну подорож?

 4. Наведіть два-три приклади національного колориту в казці «Пензлик Маляна».

 5. Якого персонажа казки стосується прислів’ я: «Рідний край кожного до себе вабить»?

 6. Поясніть, чим кінцівка прологу О. C. Пушкіна відрізняється від традиційної казкової кінцівки.

 7. Поясніть, як ви розумієте головні рядки прологу: «Там русский дух… Там Руcью пахнет!»

 8. Поясніть, чому стара не зуміла розпорядитися тим, що отримала від золотої рибки, і у фіналі залишилась із розбитим коритом?

 9. Поясніть, яку роль виконує образ дзеркальця у казці О.C. Пушкіна «Казка про мертву царівну і сімох богатирів».

 10. Чому казка називається «Дикі лебеді»? Доведіть свою думку, спираючись на зміст казки і на власний досвід.

 11. Як ви вважаєте, «чи ж то найбільше горе – втратити свою вроду»? Свою думку доведіть прикладами з казки «Хлопчик-зірка».

 12. Поясніть, чим відрізняється фінал казки «Хлопчик-зірка» від фіналів народних казок.

 13. На прикладах двох-трьох казок різних авторів назвіть героїв, які уособлюють справжню красу та добро.

 14. Яку роль відіграє опис природи в розкритті характеру героя? Доведіть свою думку прикладами з двох-трьох казок різних авторів.

 15. Назвіть дві-три казки різних авторів, у яких трапляється цифра «3». Яку роль відіграє трикратне повторення в розкритті характеру героя?

 16. Назвіть відомі вам твори живопису, у яких відтворено картини природи. Поясніть своєрідність літературного пейзажу порівняно з творами живопису.

 17. Назвіть твори світової літератури, в яких змальовано образи тварин.

 18. Як Доміно,герой оповідання Е.Сетон-Томпсона, завойовував прихильність Білогрудки.

 19. У чому полягає основний конфлікт (зіткнення сил) у казці О.Уайльда «Хлопчик-зірка»?

 20. Висловіть своє судження про значення літературної казки в житті людини.

 21. Який прадавній обряд ліг, на вашу думку, в основу казки про Хлопчика-мізинчика?

 22. Якої мудрості вчить китайська народна казка «Пензлик Маляна»?

 23. Хто така Попелюшка? Чому вона одержала таке ім’я?

 24. Які казкові герої згадуються у вступі до поеми О.С.Пушкіна «Руслан і Людмила»?

 25. Чим казка «Попелюшка» Ш.Перро схожа на казку зі збірки братів Грімм «Пані Метелиця»?

 26. Назвіть казкових героїв із вступу до поеми О.Пушкіна «Руслан і Людмила».

 27. Назвіть три жанрові ознаки, які свідчать про те, що твір «Пані Метелиця» є казкою.

 28. Назвіть головних і другорядних персонажів казки «Пані Метелиця».

 29. Чим прислів’я відрізняються від приказок?

 30. Назвіть причини, через які героїні потрапили до пані Метелиці та покинули її володіння (казка «Пані Метелиця»).

 31. Поясніть, чому Братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок?

 32. Доведіть, що пасербиця з казки «Пані Метелиця» – дівчина не тільки роботяща, але й терпляча.

 33. Що таке народна казка? Чим вона відрізняється від літературної?

 34. Вкажіть всіх чарівних істот, які є персонажами у вступі до поеми О.С.Пушкіна «Руслан і Людмила».

 35. У чому полягає головний конфлікт народної казки?

 36. Які особливості народних казок використав О.С. Пушкін?

 37. Яка роль антитези у художньому творі?

 38. Назвіть поетів, у творах яких відтворюється пейзаж?

 39. Чому казку «Пані Метелиця», записану братами Грімм, слід вважати народною?

 40. Яких всесвітньо відомих казкарів ти знаєш?

 41. Навіщо ледащиця із казки «Пані Метелиця» стрибнула у колодязь?

 42. Назвіть три жанрові ознаки, які свідчать про те, що твір «Пані Метелиця» є казкою.

 43. Чому, на вашу думку, казки завжди закінчуються перемогою добра над злом?

 44. Як у віршах відомих вам поетів пов’язане зображення картин природи і внутрішнього світу людини?

 45. Які мрії людства, на вашу думку, втілені у казці «Пані Метелиця»?

 46. Які малі жанри фольклору ви знаєте?

 47. Чому навчає казка братів Грімм «Пані Метелиця»?

 48. Чому на вашу думку, герої японських казок Іссумбосі і Момото вийшли переможцями із найскрутніших ситуацій? Як ви оцінюєте їхні вчинки?

 49. Які таланти Е.Сетона-Томпсона поєдналися у його книжках?

 50. Яким героям Андерсена встановлено у Данії пам ‘яники?

 51. Що означає слово «Лукомор’ є»?

 52. Як ви розумієте слова Лісорубів із казки О.Уайльда «Хлопчик-зірка»: «Несправедливість панує у світі: радощі вона дарує небагатьом, зате горе вділяє щедрою рукою»?

 53. Що символізують квіти, з якими автор порівнює Хлопчика-зірку:

Нарцис –

Троянда –

Фіалка

 1. Який прийом використав Г.К.Андерсен, зображуючи двох солов’їв – живого і штучного?

 2. Що означають слова Маляна із китайської народної казки «Пензлик Маляна»: «Хіба коли бідний, то і малювати не дозволяється»?

 3. Розшифрувавши головоломку, ви дізнаєтесь головну думку казки «Соловей» Г.К. Андерсена.

НЕ ----ЗО--------ЩО

ТО,---ЩИТЬ----ВСЕ

ТЕ----БЛИ------ЛО


 1. Які людські риси зазвичай уособлюють герої казок про тварин?

 2. Які чарівні предмети є у казках?

 3. Які людські чесноти звеличуються у побутових казках?

 4. Які риси вдачі засуджує індійський народ в образі шакала Чандарави?

 5. Що означає назва індійської збірки «Панчатарта»?

 6. Доведіть на прикладі індійської народної казки «Фарбований шакал» справедливість української приказки «Брехні слухають, а брехунів б’ ють».

 7. Які вчинки Синдбада свідчать про його кмітливість?

 8. На прикладі долі Синдбада назвіть риси вдачі, які допомагають вижити у складних обставинах.

 9. Доведіть, що оповіді про Синдбада належать до казок.

 10. Доберіть свою назву до казки «Пані Метелиця», використавши антитезу.

 11. Поясніть значення вислову «бути золотою рибкою».

 12. Як ви гадаєте,чому казка має назву «Соловей», а не «Солов’ ї»?

 13. Що протиставлено у казці «Соловей» Г.К.Андерсена?

 14. Чим Зоряний хлопчик схожий на зірку, що впала зимової ночі?

 15. Які деталі у вірші Дж.Кітса «Про коника і цвіркуна» свідчать про присутність людини?

 16. Доведіть, що твір Е.Сетона-Томпсона «Лобо» є оповіданням, а не казкою.

 17. Коли Хлопчик-зірка втратив свою вроду?

 18. Чому в пошуках матері Хлопчик-зірка не зустрів ні любові, ні милосердя,ні доброзичливості?

 19. Які почуття відроджує весна у ліричному героєві поезії Г.Гейне «Задзвени із глибини…»?

 20. Чому вірш Й.В. Гете «Нічна пісня подорожнього» називається пейзажною замальовкою?

 21. Чому збірка арабських казок має назву «Тисяча і одна ніч»?

 22. У чому полягала чарівна сила пензлика Маляна в китайській народній казці?

 23. У чому виявилися відвага Іссумбосі, героя японської народної казки?

 24. Доведіть, що образ фарбованого шакала з однойменної індійської казки є алегорією певних людських якостей.

 25. Які сюжети називаються «мандрівними»?

 26. Чому Лобо вважали володарем Курумпо?

 27. У чому полягає правдивість зображення життя природи у творах Е. Сетона-Томпсона?

 28. Назвіть позитивних і негативних персонажів прочитаних фольклорних казок.

 29. Які типи фольклорних казок ви знаєте?

 30. Наведіть приклади чарівних перетворень, зображених у казках різних народів.

 31. Який зміст виклав Е. Сетон-Томпсон у вислів «правдиво змальовувати життя тварин»?

 32. Згадайте прислів’ я або приказку, в якій…

а) говориться про те, що кільком людям легше впоратися із завданням, ніж одному;

б) сміються з тих, хто виконує роботу швидко, але дуже неякісно. 1. Чому герої з казки «Пані Метелиця» не мають власних імен?

 2. Доведіть на прикладі японських казок слушність думки Конфуція: «Людина виміряється не від ніг до голови, а від голови до неба».

 3. Як Малянові малюнки допомагали бідним селянам?

 4. Поміркуйте, чи достатньо бути багатим і мати владу, щоб тебе поважали?

 5. Які вам відомі казки про злу мачуху і добру пасербицю?

 6. Долаючи довгий і важкий шлях до прощення чому навчився Хлопчик-зірка?

 7. Перелічіть, у кого ще, крім матері,повинен був заслужити прощення Хлопчик-зірка?

 8. Чим казка О.Уайльда «Хлопчик-зірка» схожа на народну?

 9. Поясніть приказку «Залишитися біля розбитого корита».

 10. Що Том і Беккі пережили в печері? Як вони поводилися під час цієї пригоди? (Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)

 11. Чим Гек відрізнявся від своїх однолітків? (Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)

 12. У чому полягає правдивість зображення життя природи у творах Е.Сетона-Томпсона?

Каталог: images -> articles -> alter olimp -> philolog -> svitova -> 2013-2014
articles -> Тема 4 Публічне мовлення педагога
2013-2014 -> 10 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
2013-2014 -> 11 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
2013-2014 -> 9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
svitova -> 11 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2012 – 2013 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка