8 Словники та програми-перекладачіСкачати 95.99 Kb.
Дата конвертації14.06.2017
Розмір95.99 Kb.

8.2. Словники та програми-перекладачі


Словник - книга, що містить зібрання слів (чи морфем, словосполучень, ідіом тощо), розташованих за визначеним принципом, і яка надає відомості про їхні значення, вживання, походження, переклад на іншу мову або інформацію про поняття чи предмети, що ними позначаються.

Словники - це не лише довідники, але й елемент національної культури: адже в слові втілено багато граней народного життя. Все багатство й різноманіття лексичних запасів мови зібрано в словниках. Користувач вибирає той чи інший словник виходячи з власних можливостей та умов завдання.

Створення словників - завдання особливої галузі лінгвістичної науки - лексикографії. Словники мають різні завдання, з чого і виходить їх поділ на типи.

Енциклопедичні словники описують світ, пояснюють поняття, дають біографічні довідки про відомих людей, відомості про країни та міста, про видатні події (війни, революції, відкриття).

Філологічні словники містять інформацію про слова. Існують різні типи філологічних словників. Більшості людей відомі двомовні словники: до них ми звертаємося під час вивчення іноземних мов, перекладу текстів з однієї мови на іншу.

Надзвичайно різноманітними є одномовні словники. Відомості про правильне написання слів можна дізнатися в орфографічному словнику, про те, як треба вимовляти слово, - в орфоепічному словнику (тобто словнику правильної літературної вимови).Етимологічні та історичні словники описують походження слова, його шлях у мові, всі зміни, які відбулися з ним на цьому шляху.

Граматичні словники містять інформацію про морфологічні та синтаксичні властивості слова; у зворотних словниках слова розміщені за алфавітом їх кінцевих літер (іноді це потрібно для деяких лінгвістичних досліджень).

Існують також словники іншомовних слів, термінологічні, діалектні, словники мови письменників, словники мовленнєвих помилок та труднощів. Словник може охоплювати не всю лексику мови, а певні групи слів: такими є словники синонімів, антонімів, омонімів або паронімів.

Цей перелік був би неповним без двох типів словників, що мають найдавнішу лексикографічну традицію. Це тлумачні та ідеографічні словники. І в тих, і в інших пояснюється значення слова. Але в тлумачному словнику слова розміщені в алфавітному порядку, а в ідеографічному - за групами, які виділяються на підставі деяких спільних властивостей речей та понять (наприклад, таких: «людина», «тварина», «дія», «фізична властивість» і т. ін.).

Сучасна лексикографія розвивається за двома основними напрямами.

Один - створення спеціалізованих словників, в яких би містилась інформація лише одного типу: наприклад, тільки про написання слова, тільки про його походження, тільки про способи його поєднання з іншими словами і т. ін.

Інший напрям - створення комплексних словників, які б уміщували якомога більше відомостей про слово: не лише давали б тлумачення його значень, граматичні характеристики, правила вимови та написання, але й описували б його смислові зв'язки з іншими словами, особливості його використання в різних стилях, його словотворчі можливості.

Різноманітні типи словників розробляються залежно від того, для кого вони призначені. Так, наприклад, існують академічні словники, які містять найповнішу інформацію про слово, та навчальні, які мають на меті навчити людину, яка оволодіває мовою, правильно використовувати слово. Є словники, адресовані усім, розраховані на будь-якого читача (наприклад, «Тлумачний словник української мови»), та словники-довідники, призначені для людей певних професій (наприклад, «Словник наголосів для працівників радіо та телебачення»). Особливий тип складають словники для різних технічних, прикладних цілей: наприклад, для машинного перекладу і т. ін.

Складання словників - праця кропітка і тривала. Сучасна лексикографія є цілою індустрією, яка, задовольняючи потребу в найрізноманітніших видах інформації про слово, активно використовує можливості сучасної комп'ютерної техніки.


Електронні словники


Електронний словник - словник у комп'ютері або іншому електронному пристрої. Дані словники дозволяють швидко знайти потрібне слово, часто з врахуванням морфології і можливістю пошуку словосполучень (прикладів вживання), а так само з можливістю перекладу його на інші мови.

З технічної ж точки зору, електронний словник - комп'ютерна база даних, яка містить словникові статті, що дозволяють здійснювати швидкий пошук потрібних слів (словосполучень, фраз).

Електронні словники поділяються на ті, які виконують тільки одну функцію (наприклад: «тлумачний словник Даля онлайн»), і ті, які в змозі виконувати багато функцій (наприклад: «ABBYY LINGVO»).

ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ua/uk


ABBYY Online – це колекція онлайн-сервісів, створених на базі технологій ABBYY.

Лінгвістичні сервіси


ABBYY Lingvo.Pro – це інтернет-версія найпопулярнішого електронного словника, доступна безкоштовно для всіх користувачів Інтернету. Перекладайте слова і словосполучення з англійської, німецької, французької, іспанської та італійської мов українською і навпаки.

Письмовий переклад


Швидкий та якісний переклад тексту, виконаний професійними перекладачами ABBYY Language Services.

Переклад телефонних переговорів


За допомогою послуги «Переклад телефонних переговорів» можна зателефонувати до іноземних співрозмовників і підключити до розмови перекладача.

ABBYY Aligner Online


ABBYY Aligner Online – це спеціалізований веб-сервіс для швидкого вирівнювання паралельних текстів невеликого обсягу. Кожен користувач може зберегти до 50 рядків вирівняного тексту у формат RTF або в базу Translation Memory безкоштовно. ABBYY Aligner знаходить відповідні за змістом сегменти в тексті оригіналу та в перекладених текстах 10 європейськими мовами, в тому числі англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, польською, португальською, турецькою, українською та російською.

Переваги електронних словників


Електронні словники мають ряд очевидних та істотних переваг у порівнянні зі словниками традиційними. До останнього часу єдиним їх недоліком було встановлення і використання на комп’ютері користувача. Однак цей недолік сьогодні усунуто внаслідок зростаючих темпів комп'ютеризації і появи он-лайн версій в Інтернеті.

Однією з найбільш явних переваг електронного словника є різке скорочення обсягу. На одному компакт-диску міститься інформація, яка зберігатиметься в декількох томах книжкового словника. Сучасні електронні словники не тільки значно перевершують за обсягом книжкові, а й знаходять шукане слово або словосполучення за кілька секунд

Найголовніша перевага хороших електронних словників - одночасний пошук не лише за назвою словникової статті, а й за всім величезним обсягом словника, що просто нереально в паперовому варіанті. Такий пошук створює багатовимірний портрет слова, при цьому витягуються з словникової статті не тільки конкретні приклади його використання і стійкі вирази, в яких слово зустрічається, але і стають явними мовні закони, яким підкоряються правила словотворення.

Мова - відображення реального життя людей, їх культури. У звичайну розмовну мову приходять нові слова, терміни, стійкі словосполучення. Вся нова лексика не може бути адекватно відображена у "паперових" словниках з тієї простої причини, що вони занадто довго розробляються.

Багато словників, які сформувалися в мовній атмосфері середини століття, сильно застаріли. В них не вказано сучасні значення старих слів, а багато нових слів просто відсутні.

Це відчутно в зв'язку з розвитком Інтернету: велика частина Веб-сторінок складається з англійських текстів, написаних живою сучасною мовою, що використовує розмовну лексику і сленг. Вирішити дану задачу можна лише з використанням електронних словників. Для масових програмних продуктів, якими є електронні словники, характерною є часта зміна версій та наявність постійного зворотного зв'язку з тисячами користувачами.

Особливою рисою електронних словників є надання користувачу можливість почути правильну вимову слова.

Недоліки електронних словників


Електронні словники успадкували деякі недоліки звичайних словників. В основному це проблема неповноти словника, а так само підтримання словника в актуальному стані. Дані проблеми не так яскраво виражені, як у їх паперових прабатьків, але все-таки мають місце.

Неповнота електронних словників вдало вирішується з використанням комп'ютерних програм в різні способи:

Залучення фахівців для поповнення словників

Надання можливості користувачам самим поповнювати і редагувати словники

Імпорт даних з вже існуючих словників (в тому числі і з відсканованих копій паперових словників, з використанням інструментів розпізнавання)

Приміром, online-перекладачі та словники Google після невдалого пошуку слова або словосполучення пропонують ввести свій варіант перекладу (тлумачення) і зберегти його. Енциклопедія Wikipedia працює за тією ж схемою.


Програми перекладачі

Машинний Переклад


Світова історія машинного перекладу почалася з розвитком комп'ютерів, однак ідея створення механізму, здатного здійснювати переклад тексту з однієї мови на іншу, з'явилася ще в першій половині XVII століття. Поява комп'ютерів дозволило розпочати втілення цих проектів у життя.

Сучасні технології машинного перекладу далеко пішли від перших спроб "навчити" комп'ютер перекладати текст. Сьогодні системи машинного перекладу по праву належать до класу систем штучного інтелекту, оскільки виконують окремі функції інтелекту людини: вони конструюють текст на вихідному мові на основі вхідного тексту, користуючись склепінням певних правил, заданих у вигляді структур даних і алгоритмів.


Класифікація систем перекладу

Системи машинного перекладу


Системи машинного перекладу - програми, що здійснюють повністю автоматизований переклад. Головним критерієм програми є якість перекладу. Для користувача важливими моментами є зручність інтерфейсу, легкість інтеграції програми з іншими засобами обробки документів, вибір тематики, утиліта поповнення словника.

З появою Internet основні розробники систем машинного перекладу створили веб-версії своїх продуктів і забезпечили їх інтеграцію з іншими програмами та електронною поштою. Це дозволило застосовувати механізми машинного перекладу для перекладу веб-сторінок, електронної кореспонденції і он-лайнових розмовних сеансів.


Системи перекладу з функцією Translation Memory


Надають засоби для Machine Assisted Human Translation - перекладу, який виконується людиною за допомогою комп’ютера. Первісне призначення систем ТМ - створення термінологічних баз даних для полегшення роботи перекладачів, в подальшому такі системи стали розвиватися як допоміжний інструментарій перекладача. Особлива увага приділяється підтримці різних форматів документів.

Контрольована мова і машинний переклад на основі бази знань


У системах на основі контрольованої мови реалізовано перехід від вільної вхідної мови до контрольованої вхідного мові. Контроль вхідної мови передбачає певні обмеження лексики, граматики, семантики. Контрольована вхідна мова використовується для спрощення виразів вихідного тексту, щоб підвищити якість перекладу.

Онлайн перекладачі


Служби он-лайн перекладу виконують переклад безпосередньо у вікні браузера, не вимагаючи встановлення програми-перекладача на комп'ютер користувача. Функції перекладу веб-сторінок втілюються у популярні браузери, зокрема в Google Chrome.

Он-лайн перекладачі відрізняються кількістю мов, якістю перекладу і обмеженнями на обсяг тексту, що вводиться. Популярними он-лайн перекладачами є:


Перекладач Google http://translate.google.com.ua


Перекладач Google - це безкоштовна служба автоматичного перекладу, яка підтримує багато мов (на тепер 64). Можна перекладати слова, речення та цілі веб-сторінки.

Для створення найкращого перекладу Перекладач Google шукає шаблони в сотнях мільйонів документів. При виявленні шаблонів в документах, вже перекладених людьми, Перекладач Google може робити інтелектуальні припущення для вибору відповідного перекладу.

Процес пошуку шаблонів у великих обсягах тексту називається статистичним машинним перекладом. Оскільки переклади виконуються комп'ютерами, не всі їх результати будуть ідеальними. Чим більше текстів перекладено людьми на певній мові і надано Перекладачеві Google для аналізу, тим краще якість машинного перекладу. Саме тому точність перекладу на різних мовах іноді розрізняється.

Для підвищення якості перекладу Перекладач Google пропонує додаткові варіанти перекладу, який може обрати користувач. Перекладач Google запам'ятає цей вибір і він буде врахований для наступних користувачів.


Машинний переклад і автоматичний словник в Яндекс.Перевод http://translate.yandex.ru/


Яндекс.Перевод базується на власному автословнику, унікальну технологію якого розроблено командою лінгвістів та програмістів Яндекса. Під час розробки вдалося об'єднати сучасні статистичні підходи машинного перекладу і традиційні лінгвістичні інструменти.

Щоб зрозуміти, наскільки значущим кроком у розвитку машинного перекладу є поява автословника, варто згадати, що 20 років тому були поширені синтаксичні перекладачі, для яких таблиці відповідності фраз на різних мовах становили вручну. Процес їх створення став змінюватися тільки в кінці 1990-х, коли з'явилися перші статистичні перекладачі. Для навчання їх моделям перекладів стали використовувати паралельні тексти. Документи, в яких одне і те ж написано на різних мовах, витягували, наприклад, з дипломатичної документації. Великою базою паралельних текстів стали документи ООН. Але на подібної лексиці створити загально лексичний перекладач не вийшло, тому що навіть неформальні тексти він перекладав сухим дипломатичною мовою.

Рішенням проблеми навчання універсальної моделі перекладу стало використання паралельних документів, витягнутих з індексів пошукових машин. І це не тільки мультимовні сайти, які спочатку були створені на декількох мовах. Приміром, в Інтернеті з'явився документ з текстом про якомусь подію. Для нього створюється своєрідний «паспорт» з характерними (контрастними) словами, який потім порівнюється з паспортами інших документів, і при їх збігу робиться висновок, що це текст про одне і те ж, але на різних мовах. Цей процес вимагає значних обчислювальних ресурсів, тому що доводиться обробляти мільярди веб-документів.

Автословник вибирає найкращі переклади і показує їх в читабельній формі для користувача.Користувачеві Яндекс.Перевода не потрібно додатково дивитися статті з звичайних словників, щоб підібрати більш точний переклад. Автословник покаже йому автоматично сформовану статтю, в якій навіть будуть приклади вживання слова. До того ж, заснований на статистиці слововживання в Інтернеті, автоматичний словник швидше оновлюється. Завдяки всьому цьому, переклади, виконані з допомогою машинного перекладача Яндекса, будуть набагато якісніше.

Он-лайн перекладач Промт http://www.translate.ru/


Translate.Ru - сервіс онлайн-перекладу компанії PROMT, що надає послуги автоматизованого перекладу інформації для основних європейських мов. В основі сервісу лежать унікальні лінгвістичні технології компанії PROMT, які гарантують високу якість перекладу.

Сервіс підтримує 6 найбільш популярних європейських мов і вміє перекладати з однієї мови на іншу в 24 напрямках. Нажаль, до сервісу поки що не включена українська мова.
Каталог: html
html -> 7 Периферійні пристрої. Мультимедійні пристрої
html -> 3 Небезпеки для веб-ресурсів
html -> 1 Хмарні технології
html -> Інформації для проекту Мета уроку: засвоєння знань про технологію аналізу та компо­нування інформації для проекту, формування вмінь компонувати інформацію в процесі проектування виробу та складання реферату
html -> 2 Основні об’єкти Інтернету
html -> Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Веб проектування»
html -> 2 Класифікація комп’ютерів
html -> Тема Комп’ютерні мережі

Скачати 95.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка