А. 2Са + О2 = 2СаО; обміну; Б. Fe + 2HСl = FeCl2 + H2; сполученняДата конвертації02.12.2018
Розмір4.33 Mb.
 • Нет совершенства полного в Природе, Несовершенны Твердые Тела, Там Атомы кочуют на свободе: Их никакая сила не смогла Затиснуть в три Магических Числа.
 • А солнца белый луч отнюдь не белый: Как Радуга, раскрашен белый свет, И каждый Элемент решает смело, Как выбрать лишь ему присущий цвет, И Сочетанье из Спектральных линий Определяет дальний свет Планет.
 • Все знают: мир из Атомов построен, – Но был не прост познанья долгий путь,
 • Сперва алхимики прошли неровным строем, Пытаясь вглубь Металлов заглянуть, Чтоб в Золото расплавить Соль и Ртуть; А непокорный вековым канонам, Лавуазье покончил с Флогистоном И дал дорогу Газовым Законам, Раскрыв реакций истинную суть.

Згадай

Установіть відповідність між рівнянням реакції та ії типом:

 • А. 2Са + О2 = 2СаО ; 1. обміну;
 • Б. Fe + 2HСl = FeCl2 + H2; 2. сполучення;
 • В. HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O; 3. розкладу;
 • Г. 2HgO = 2Hg + O2; 4. заміщення.
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • 2
 • 4
 • 1
 • 3

Які з даних реакцій є оборотними: 1) 2) 3) 4)

 • N2 + 3H2 ↔ 2NH3;
 • CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 ↓+ 2NaCl;
 • С + О2 = СО2 + Q;
 • N2 + O2↔ 2NO.
 • У них різна швидкість руху

«Є ТІЛЬКИ ДВІ ФОРМИ ЖИТТЯ: ГНИТТЯ І ГОРІННЯ. БОЯГУЗИ ТА ЖАДІБНІ ОБЕРУТЬ ПЕРШУ, МУЖНІ ТА ЩЕДРІ – ДРУГУ»

 • Гниття і горіння – процес окиснення, що відбувається з різною швидкістю і якістю
 • Складемо асоціативний кущ до поняття «хімічне виробництво»:

Швидкість – це величина, яка чисельно дорівнює шляху, який проходить тіло за одиницю часу

 • Швидкість – це величина, яка чисельно дорівнює шляху, який проходить тіло за одиницю часу
 • З фізики
 • Вибух газу
 • Ржавіння заліза
 • Утворення мінералів у природі
 • Бродіння виноградного соку
 • Згоряння бензину в двигуні
 • Скисання молока
 • Розташуйте явища за зростанням швидкості хімічних реакцій

Концентрація

 • Величина, що показує вміст кількості речовини в одиниці об’єму називається концентрацією.
 • де c – концентрація ,
 • n – кількість речовини [моль],
 • V – об’єм [л].
 • швидкість реакції - це зміна концентрації одного з реагентів чи одного з продуктів реакції за одиницю часу при незмінному об’ємі системи.
 • де v – швидкість хімічної реакції ,
 • c1 та c2 – початкова та кінцева концентрація (відповідно) ,
 • t1 та t2 – початковий та кінцевий час (відповідно) – ∆ C зміна концентрації , ∆ t – проміжок часу [с].
 • Швидкість реакції

Швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрації речовин за одиницю часу.

 • В хімії

Вчені, що зробили внесок в розвиток хімічної кінетики

 • Якоб Вант – Гофф
 • голландський вчений, перший лауреат Нобелівської премії з хімії (1901 р)
 • Сванте Арреніус
 • (лауреат Нобелівської премії за відкриття в області розчинів, відкрив залежність миттєвої швидкості реакції від температури)
 • М.М.Семенов - лауреат Нобелівської премії з хімії "за дослідження в області механізму хімічних реакцій", 1956

Фактори, що впливають на швидкість реакції.

Лабораторний дослід Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість хімічної реакції.

 • Група №1.
 • Завдання . Дослідіть вплив природи реагуючих реагентів на швидкість хімічної реакції.
 • Група №2.
 • Завдання. Дослідіть вплив концентрації речовини на швидкість хімічної реакції.
 • Група №3.
 • Завдання . Дослідіть вплив площі поверхні контакту реагентів на швидкість хімічної реакції.
 • Група №4.
 • Завдання. Дослідіть вплив температури на швидкість хімічної реакції.
 • Група №5
 • Завдання. Дослідіть розкладання гідроген пероксиду в присутності каталізатора.

Закон діючих мас 1867 рік

 • Норвезькі
 • дослідники
 • Гульдберг
 • Като
 • Максиміліан
 • Петер Вааге
 • Математична залежність швидкості від концентрації для реакції :
 • А + Б = АБ
 • має вигляд:
 • v = k[А][Б]
 • Де V –швидкість реакции;
 • K – константа швидкості;
 • [А] и [Б] – концентрації речовин А и Б відповідно
 • Швидкість хімічної реакції пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин, взятих у ступенях рівних їх коефіцієнтам в рівнянні реакції.       Цей закон ще називають       законом діючих мас.
 • 1865 рік - російський вчений Н.І. Бекетов

Задача

 • Складіть кінетичне рівняння для наступних речовин
 • H2+I2=2HI
 • 2. Як зміниться швидкість для наступного кінетичного рівняння
 • v= kC2CB, якщо концентрацію речовини А збільшити у 3 рази;
 • На домашнє опрацювання
 • У скільки разів збільшиться швидкість реакції, якщо збільшити концентрації речовин в 2 рази?
 • Рівняння реакції:
 • N2+ 3H2= 2NH3

В гетерогенних системах реакція відбувається на поверхні, а не в об’ємі речовини.

 • В гетерогенних системах реакція відбувається на поверхні, а не в об’ємі речовини.
 • Тому для характеристики швидкості реакції використовують відношення кількості речовини до площі поверхні.

Правило Вант - Гоффа

 • При збільшенні температури на кожні 100 швидкість реакции зростає у 2-4 рази.
 • Величина, що показує, у скільки разів збільшиться швидкість реакції, називається температурним коефіцієнтом, або коефіцієнтом Вант-Гоффа(Υ)
 • Математичний вираз правила Вант- Гоффа

Задача

 • Швидкість реакції збільшується у 81 раз.
 • 2.У скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні температури з 50°С до 80°С, якщо γ =2?
 • Швидкість реакції збільшиться у 8 разів
 • 50º - 60º - 70º - 80º
 • у 2 р. у 2 р. у 2 р = 23 = 8

Аналізуючи причини різної швидкості хімічних реакцій, учень дійшов таких висновків: швидкість хімічної реакції зростає з підвищенням температури; швидкість хімічних реакцій прямо пропорційна концентрації реагуючих речовин; з часом швидкість реакції зростає; швидкість реакції можна змінити застосовуючи каталізатор. В якому пункті учень помилився?

 • Хімічна реакція
 • Чинники, що впливають на швидкість реакції
 • 1. Якщо збільшити вміст кисню в повітрі, яке вдихає людина,- температура тіла людини зросте.
 • А. Збільшення поверхні зіткнення реагуючих речовин прискорює хімічну реакцію .
 • 2. Улітку зростає небезпека харчових отруєнь.
 • Б. Каталізатори прискорюють хімічні реакції
 • 3. Золота монета , на відміну від мідної, в грунті не руйнується.
 • 4. Пероксид водню, залитий у рану, піниться.
 • Д. Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1
 • 3

Самостійна робота

 • 1 варіант
 • Що згоряє швидше дерев’яна дошка чи дерев`яні ошурки? (2 бали)
 • Найменшу швидкість мають частинки речовини у якому стані? (2 бали)
 • Для кожної позиції лівої колонки знайдіть усі правильні відповіді з правого стовпчика: (по 3 бали)
  • А. Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках
  • Б. Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують
   • Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується
   • Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується
   • Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції збільшується
   • Каталізатори пришвидшують хімічні реакції
   • Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів
 • Відповідь: А.__________________ В.__________________
 • 2 варіант
 • За допомогою якого фактора можна прискорити реакції між газами. (2 бали)
 • Чому не можна під час пожежі відкривати вікна? (2 бали)
 • Для кожної позиції лівої колонки знайдіть усі правильні відповіді з правого стовпчика: (по 3 бали)
 • А. У літку зростає небезпека харчових отруєнь
 • Б.Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими
   • Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується
   • Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується
   • Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції збільшується
   • Каталізатори пришвидшують хімічні реакції
   • Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів
 • Відповідь: А.__________________ В.__________________

Що згоряє швидше дерев’яна дошка чи дерев`яні ошурки? (ошурки)

 • Що згоряє швидше дерев’яна дошка чи дерев`яні ошурки? (ошурки)
 • Найменшу швидкість мають частинки речовини у якому стані? (частинки твердої речовини).
 • Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках (А ІІ)
 • Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують ( В ІІІ )
 • За допомогою якого фактора можна прискорити реакції між газами. (тиску)
 • Чому не можна під час пожежі відкривати вікна? (збільшується концентрація кисню)
 • У літку зростає небезпека харчових отруєнь (А І)
 • Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими (B V)
 • 1варіант
 • 2варіант

Розгадай кросворд

 • 1
 • К
 • А
 • Т
 • А
 • Л
 • І
 • З
 • А
 • Т
 • О
 • Р
 •  2
 • К
 • О
 • Н
 • Ц
 • Е
 • Н
 • Т
 • Р
 • А
 • Ц
 • І
 • Я
 • 3
 • Ф
 • Е
 • Р
 • М
 • Е
 • Н
 • Т
 • И
 • 4
 • В
 • А
 • Н
 • Т
 • Г
 • О
 • Ф
 • Ф
 • 5
 • П
 • О
 • Д
 • Р
 • І
 • Б
 • Н
 • Е
 • Н
 • Н
 • Я
 •  
 • 6
 • Т
 • Е
 • М
 • П
 • Е
 • Р
 • А
 • Т
 • У
 • Р
 • А
 • 7
 • Ш
 • В
 • И
 • Д
 • К
 • І
 • С
 • Т
 • Ь
 • Речовина, яка змінює швидкість реакції.
 • Вміст речовини в одиниці об’єму.
 • Каталізатори живої природи.
 • Перший лауреат нобелівської премії з хімії.
 • Дія спрямована на пришвидшення гетерогенної реакції.
 • Жар, гарячка.
 • Зміна за одиницю часу.
 • 1
 •  2
 • 3
 • 4
 • 5
 •  
 • 6
 • 7

Домашнє завдання

 • §
 • Підготуватися
 • до контрольної роботи
 • Химические темы, как перроны Проносятся, на каждом столько лиц! На траектории не люди – электроны, И жизнь почти невидимых частиц! И как планеты в космосе частицы Несутся, открывая мир идей. Не химия ли открывает принцип Валентных связей и среди людей? Не знать законов?! Что ж, сказать по чести, Безграмотный, увы, убог и сир. Все движется, мир не стоит на месте, И ХИМИЯ – окно в огромный мир!

Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка