А. М. Колот методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «міжнародне економічне право»Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи_____________ А.М. Колот

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри міжнародного

та європейського права

Протокол № 1від «31» серпня 2009 р.
Завідувач кафедри________

С.М. Ратушний


Погоджено:

Начальник науково-

методичного відділу ___________ О.О. Субіна

Київ – 2009


1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Міжнародне економічне право»


 1. Визначте поняття і види основних джерел міжнародного економічного права, охарактеризуйте їх особливості.

 2. Визначте поняття принципів міжнародного економічного права, а також дайте характеристику їх системи і функції.

 3. Гармонізація законодавства України з міжнародним правом як важлива умова ефективності міжнародного економічного співробітництва нашої держави з іншими країнами?

 4. Дайте загальну характеристику сучасної міжнародної валютної системи та її організаційно-правового механізму.

 5. Дайте порівняльну характеристику міжнародного економічного права та міжнародного приватного права.

 6. Дайте порівняльну характеристику основних принципів міжнародного права і принципів міжнародного економічного права.

 7. Дайте характеристику міжнародних валютних відносин як предмету регулювання міжнародного валютного права.

 8. Дайте характеристику міжнародного договору як джерела міжнародного економічного права?

 9. Дайте характеристику міжнародної економічної організації як суб’єкта міжнародного економічного права.

 10. Держава як основний суб’єкт міжнародного економічного права.

 11. Джерела міжнародного торговельного права: поняття, види і їх загальна характеристика.

 12. Договірні і інституційні механізми розв’язання міжнародних інвестиційних спорів.

 13. Економічна комісія ООН для Європи (ЄЕК): мета створення та основні напрями діяльності.

 14. ЕКОСОР в системі міжнародних економічних організацій.

 15. Європейська валютна система: загальна характеристика, правові основи функціонування і участі в ній.

 16. Європейське співтовариство в системі міжнародних економічних організацій.

 17. Загальна характеристика Європейської конвенції про державний імунітет.

 18. Загальна характеристика і сфера застосування Конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р..

 19. Загальна характеристика Конвенції 1965 р. про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами

 20. Загальна характеристика правового забезпечення виконання зобов’язань і засобів розв’язання міжнародних економічних спорів.

 21. Загальна характеристика правового регулювання міжнародних транспортних перевезень:

 22. Загальна характеристика Угоди щодо торговельних аспектів іноземних інвестицій (ТРІМС)

 23. Законодавство України про правове регулювання вирішення спорів в сфері зовнішньоекономічної діяльності (загальна характеристика).

 24. Зміст принципу незастосування сили чи погрози силою та особливості його прояву в міжнародному економічному праві.

 25. Значення іноземних інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України.

 26. Значення та правові засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 27. Зробіть порівняльний аналіз принципів міжнародного економічного права та принципів зовнішньоекономічної діяльності України.

 28. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) як міжнародна економічна організація.

 29. Митна політика і митна справа в Україні: поняття та загальна характеристика їх законодавчого регулювання.

 30. Міжнародне економічне право як галузь міжнародного права.

 31. Міжнародне інвестиційне право: поняття, сутність та основні джерела.

 32. Міжнародне митне право як складова міжнародного економічного права.

 33. Міжнародне торговельне право – складова частина міжнародного економічного права.

 34. Міжнародне транспортне право: загальна характеристика.

 35. Міжнародний арбітраж як засіб розв’язання міжнародних економічних спорів.

 36. Міжнародний валютний фонд (МВФ) в системі міжнародних економічних організацій.

 37. Міжнародний правовий звичай як джерело міжнародного економічного права.

 38. Міжнародний суд ООН як засіб розв’язання міжнародних економічних спорів.

 39. Міжнародні економічні організації з торгівлі окремими видами товарів та їх місце в системі джерел міжнародного економічного права.

 40. Міжнародні економічні організації на пострадянському просторі: загальна характеристика, участь України.

 41. Міжнародні Кодекси поведінки в системі джерел міжнародного економічного права.

 42. Міжнародні торгові договори (угоди): поняття і види.

 43. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського господарства.

 44. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва у галузі науки і техніки.

 45. Міжнародно-правові звичаї як джерела міжнародного економічного права.

 46. Місце і роль СНД в системі міжнародних економічних організацій.

 47. Назвіть і охарактеризуйте загальні проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним економічним правом.

 48. Назвіть і охарактеризуйте основні види договорів, які укладаються в сфері міжнародних економічних відносин.

 49. Назвіть і охарактеризуйте основні концептуальні підходи щодо міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК

 50. Назвіть основні аргументи що визначають переваги вступу до Світової організації торгівлі.

 51. Національні інтереси України у міжнародних економічних відносинах та правові засоби їх забезпечення.

 52. Обґрунтуйте необхідність гармонізації законодавства України з міжнародним економічним правом.

 53. Організації країн–виробників сировини в системі міжнародних організацій (на прикладі країн – експортерів нафти (ОПЕК).

 54. Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва.

 55. Організаційно-правові форми співробітництва держав в сфері валютних відносин.

 56. Організаційно-правові форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.

 57. Особливості міжнародного співробітництва в сфері промисловості і його правове регулювання.

 58. Основні (загальні) принципи міжнародного економічного права: поняття, джерела і перелік

 59. Основні види міжнародних економічних договорів і їх характеристика.

 60. Основні види міжнародного економічного співробітництва в рамках міжнародних організацій та їх загальна характеристика

 61. Основні етапи і зміст порядку укладення міжнародних договорів України.

 62. Основні положення Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”.

 63. Особливості договорів міжнародних перевезень.

 64. Особливості і світовий досвід регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні.

 65. Особливості міжнародних інвестиційних спорів, правові підстави і порядок їх вирішення.

 66. Особливості міжнародних кодексів поведінки як джерела міжнародного економічного права.

 67. Особливості правового регулювання міжнародних морських перевезень.

 68. Особливості правового регулювання міжнародного співробітництва в галузі науки і техніки

 69. Особливості правового регулювання міжнародного співробітництва у галузі сільського господарства в сучасних умовах.

 70. Особливості правового регулювання співробітництва держав в сфері міжнародних інвестицій.

 71. Особливості правового режиму іноземних інвестицій на території України.

 72. Охарактеризуйте Європейський Союз як специфічний суб'єкт міжнародного економічного права.

 73. Охарактеризуйте існуючі відмінності між міжнародним економічним договором та зовнішньоекономічною угодою (контрактом).

 74. Охарактеризуйте міжнародне економічне право як галузь міжнародного права.

 75. Охарактеризуйте міжнародні економічні відносини як предмет міжнародного економічного права.

 76. Охарактеризуйте основні концепції міжнародного економічного права.

 77. Охарактеризуйте правову і загальнонаукову природу існуючих концепцій міжнародного економічного права.

 78. Охарактеризуйте сучасні підходи щодо міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК.

 79. Переваги багатостороннього економічного співробітництва і його інституційні форми.

 80. Поняття і основні правові форми співробітництва держав в сфері міжнародних кредитних відносин.

 81. Поняття і особливості предмету правового регулювання міжнародного валютного права.

 82. Поняття і характеристика предмету регулювання міжнародного економічного права.

 83. Поняття імунітету держави і його прояв в міжнародних економічних відносинах.

 84. Поняття міжнародної економічної організації та їх найбільш поширені класифікації.

 85. Поняття та види джерел міжнародного економічного права, їх загальна характеристика..

 86. Поняття та джерела міжнародного митного права.

 87. Поняття та джерела міжнародного транспортного права.

 88. Поняття та система міжнародного економічного права.

 89. Поняття, зміст і види міжнародних кредитних угод.

 90. Поняття, основні джерела і суб’єкти міжнародного валютного права.

 91. Поняття, система та джерела міжнародного торговельного права.

 92. Порівняйте зміст і практику застосування принципів найбільшого сприяння і надання національного режиму в міжнародній торгівлі?

 93. Порівняйте поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та «міжнародні економічні відносини?

 94. Порядок вступу до Світової організації торгівлі.

 95. Порядок укладання договору міжнародної купівлі-продажу товару.

 96. Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів за законодавством України.

 97. Порядок укладання міжнародних економічних та зовнішньоекономічних договорів за законодавством України.

 98. Правове забезпечення виконання міжнародних економічних договорів.

 99. Правове закріплення і зміст принципу невід’ємного суверенітету держав над їх природними ресурсами.

 100. Правове закріплення і зміст принципу свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків.

 101. Правове закріплення і зміст принципу юридичної рівності і недопустимості економічної дискримінації держав.

 102. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень.

 103. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень.

 104. Правове регулювання міжнародних морських перевезень.

 105. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.

 106. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень.

 107. Правове регулювання питань вступу і членства в СОТ.

 108. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду, як засобу вирішення спорів в сфері міжнародних економічних відносин.

 109. Правовий статус Морської арбітражної комісії при Торговій промисловій палаті України

 110. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань за міжнародними економічними договорами.

 111. Правові питання участі Європейського Союзу в системі сучасних міжнародних економічних відносин.

 112. Принцип взаємної вигоди: його нормативне закріплення та особливості його застосування в економічних відносинах між державами.

 113. Принцип найбільшого сприяння та його реалізація в практиці міждержавних економічних відносин.

 114. Принцип національного режиму, його сутність і значення в сучасних міжнародних економічних відносинах.

 115. Принцип роздільної майнової відповідальності між державою і її юридичними особами: нормативне закріплення та зміст.

 116. Принцип свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків: його зміст, нормативне закріплення і реалізація на національному рівні.

 117. Принцип суверенної рівності держав та його закріплення в міжнародно-правових документах.

 118. Принципи зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України.

 119. Природа і особливості реалізації правосуб’єктності держави в міжнародному економічному праві.

 120. Проблеми правового регулювання участі ТНК в системі сучасних міжнародних економічних відносин: їх природа, зміст і можливі шляхи вирішення.

 121. Ратифікація міжнародних договорів за законодавством України: поняття, процедура і юридичне значення.

 122. Регіональне об’єднання ГУАМ: загальна характеристика.

 123. Режим і принципи міжнародної торгівлі та їх правове регулювання.

 124. Рішення міжнародних організацій, як джерела міжнародного економічного права.

 125. Розкрийте зміст поняття «міжнародна правосуб’єктність» щодо міжнародної економічної організації.

 126. Розкрийте зміст поняття «міжнародна правосуб’єктність» щодо суверенної держави.

 127. Роль і значення Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року в регулюванні порядку укладання міжнародних економічних договорів.

 128. Світова організація торгівлі (СОТ) як міжнародна економічна організація.

 129. Система державних органів України, які здійснюють функції у сфері міжнародного економічного співробітництва і законодавче закріплення їх повноважень.

 130. Система міжнародного економічного права: поняття і загальна характеристика основних складових елементів.

 131. Спеціалізовані установи системи ООН в системі міжнародних економічних організацій.

 132. Спеціальні принципи міжнародного економічного права: поняття, джерела і перелік.

 133. Способи вирішення спорів, що випливають з міжнародних економічних договорів, і їх загальна характеристика.

 134. Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні.

 135. Сутність міжнародних економічних відносин, їх зміст та значення.

 136. Сутність та значення принципу найбільшого сприяння в міжнародній торгівлі.

 137. Сутність, ознаки та загальна характеристика держави як суб’єкта міжнародного економічного права.

 138. У чому полягає принципова різниця між Генеральною Угодою про тарифи і торгівлю (ГАТТ) і Світовою організацією торгівлі (СОТ): дайте порівняльну характеристику.

 139. У яких основних джерелах закріплюються принципи і норми міжнародного транспортного права: загальна характеристика.

 140. Укладення міжнародних економічних договорів за законодавством України.

 141. Україна на шляху до СОТ: охарактеризуйте особливості сучасного етапу.

 142. Україна як суб’єкт міжнародного економічного права.

 143. Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.

 144. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права.

 145. Характеристика правових засад забезпечення виконання міжнародних економічних договорів.

 146. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права.

 147. Цілі і завдання митної політики держав і її вплив на розвиток міжнародних економічних відносин.

 148. Що мають спільного і в чому полягає відмінність загальних і спеціальних принципів міжнародного економічного права?

 149. Яким чином і чому членство України в ЄС передбачає умову попереднього вступу до СОТ?

 150. Які документи міжнародних організацій можна віднести до джерел міжнародного економічного права і за якими ознаками.

2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

Приклади типових індивідуальних завдань:Індивідуальні завдання теоретичного характеру :реферати, есе і т .ін.

Теми рефератів:

       1. Хартія економічних прав та обов’язків держав 1974 р.

       2. Міжнародне економічне право та міжнародні економічні відносини.


Аналітичні завдання:

 1. Особливості предмету регулювання міжнародного митного права.

 2. Питання забезпечення законотворчого процесу з метою входження України до європейського правового простору.


Індивідуальні завдання практичного характеру

 • Обґрунтуйте необхідність гармонізації законодавства України з міжнародним економічним правом.

 • Дайте характеристику поняття “конвенція”, “декларація”, “угода”, “хартія”, “комюніке”, “пакт”, “протокол”, “статут”.

Вказані завдання кожен студент отримує у викладача в індивідуальному порядку

Приклади типових завдань, що виносяться на іспит 1. Міжнародне економічне право як галузь міжнародного права.

 2. Поняття, зміст і види міжнародних кредитних угод.

 3. Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень: загальна характеристика.

 4. Митний кодекс України – основа правового регулювання митної справи в Україні.

 5. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського господарства.

 6. Правове закріплення і зміст принципу невід’ємного суверенітету держав над їх природними ресурсами.


3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни міжнародне економічне право

для студентів спеціальності 6101 «Міжнародна економіка»


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (7-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Активність та результативність під час семінарського заняття

30

1.2. Виконання двох модульних завдань

за розкладом занять

Виконання завдання для модульного контролю №1

Виконання завдання для модульного контролю №25
5


1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

До кінця другого тижня травня

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

10


Разом балів за обов’язкові види СРС

50

Заочна форма навчання (7-8й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання творчих індивідуальних завдань

В міжсесійний період

Виконання двох творчих індивідуальних завдань

20

1.2. Виконання завдань модульного контролю

За розкладом занять

Виконання трьох модульних завдань різного рівня складності

30
Всього балів за СРС у 7-8 семестрі

50

  1. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ


Форма навчання

денна

вечірня

заочна

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Поточний контроль

Активність та результативність – до 10 балів

Систематичність – до 10 балів

Самостійна робота – до 10 балів

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 10 балів);


- індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 10 балів) або

- індивідуальні завдання практичного характеру(до 10 балів)


Модульний контроль 10 балів

- модуль №1 ( 5 балів);

- модуль №2 ( 5 балів)


Завдання одного модульного контролю (питання трьох рівнів складності) – до 30 балів
Самостійна робота – до 20 б.:

 • підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 10 балів

та

- виконання завдань практичного характеру – до 10 балівПідсумковий контроль

Іспит – до 50 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

Іспит – до 50 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)


Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Оцінювання поточної роботи студента

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність та активність роботи студента протягом семестру, за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом: • усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

 • оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

 • оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

 • оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

 • оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за всі види робіт, у т.ч. участь кожного окремого студента у семінарських заняттях, відповідей під час проведення модульного контролю знань, написання рефератів, виконання інших індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 10 балів ( модуль І – 5 балів, модуль ІІ – 5 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 10 балів , за активність та систематичність – 30 балів.

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 50Об’єкти контролю:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (до 10 балів) включає:

Об’єкти контролю:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (до 30 балів) включає:

п\п


Критерії оцінки систематичності та активності роботи на семінарських заняттях студентів

Кількість балів

1.

 • Студент має середній бал успішності не менше «4,75» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 80%; та

 • не більше 10% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

20
 • Студент має середній бал успішності не менше «4,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях; та

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття складає не нижче 70%; та

 • не більше 10 % пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

15
 • Студент має середній бал успішності не менше «4» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 40%; та

 • не більше 20% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

10
 • Студент має середній бал успішності не менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 30%; та

 • не більше 20% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

5
 • Студент має середній бал успішності менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає нижче 30%; та

 • більше 20% пропусків семінарських занять

0

2.

експрес-контроль проводиться в усній чи письмовій формі у вигляді тестів, задач, кейс-методів, роботи в малих групах або в інших формах за вибором викладача

10

2) виконання модульних завдань (до 10 балів) включає:

- перший модуль –5 балів;

- другий модуль – 5 балів

3) виконання завдань для самостійного опрацювання – (до 10 балів)

включає:


 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;

вибіркові види самостійної роботи

 • виконання індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів

або

 • виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів

або

 • інші види індивідуальної роботи – 10 балів

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).

Кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) програмних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів.Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.
Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Матеріали для модульного контролю знань студентів денної та вечірньої форми навчання:включають два модулі (блоки).

Кожне модульне завдання може включати п’ять програмних питань та блок тестів (не більше 10).

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів. відповідно до приведених нижче критеріїв.

Вид завдання

Кількість балів


Критерії оцінки відповіді

Теоретичні питання

5 балівСтудент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно і граматично правильно викладати думки.

0 балів


Студент не відповів на поставлені запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.

Практичні завдання

5 балів


Студент правильно вирішив ситуацію на основі діючого законодавства, вірно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору.

0 балів


Студент не вирішив ситуації, або вирішив її невірно, або неправильно обґрунтовує своє рішення, або неспроможний його аргументувати.

Тестові завдання

5 балів

(зараховано)Студент вирішив більшість тестових завдань абсолютно правильно і повно.

0 балів

(не зараховано)Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив не вірно, або відповідь на них є неповною.

Для студентів заочної форми навчання проводиться один модульний контроль, що включає десять програмних питань та блок тестів (не більше 10). Оцінювання відбувається згідно зазначених вище правил – до 30 балів.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумковою формою контролю знань з дисципліни «Міжнародне економічне право» є: - письмовий іспит.Критерії оцінювання знань студентів на письмовому іспиті

Письмова екзаменаційна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 5 вузлових комплексних запитань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів.

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на іспит є:


РІВЕНЬ ЗНАНЬОцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінно

10

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.Добре

8

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками


Задовільно

6

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.Незадовільно

0

Студент не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка