А. М. Колот методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «міжнародне економічне право»Сторінка3/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

Спеціальність


Навчальна дисципліна Міжнародне економічне право

Екзаменаційний білет № ____


 1. Дайте характеристику міжнародної економічної організації як суб’єкта міжнародного економічного права.

 2. Правовий режим іноземних інвестицій в Україні.

 3. Загальна характеристика сучасної міжнародної валютної системи та її організаційно-правового механізму.

 4. Міжнародне митне право як складова міжнародного економічного права.

 5. Поняття і система принципів міжнародного економічного права.

 6. Які документи міжнародних організацій можна віднести до джерел міжнародного економічного права і за якими ознаками.Затверджено на засіданні кафедри міжнародного та європейського права.


Протокол № __ від ___ _________ 2006 р.
Екзаменатор С.М. Ратушний
Завідувач кафедри С.М. Ратушний


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна література


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

 2. Митний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №16. - ст. 203.; 2003. - №27. – ст. 209.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 19-20; 2003. - № 21-22.

 4. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 1986. //Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 372-408.

 5. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. //Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. - №17. – ст. 343.

 6. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 року //”Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996.

 7. Всемирная почтовая конвенция от 11 июля 1952 года //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – вып. XV. – М.: 1957.

 8. Всесвітня поштова конвенція від 1 січня 1996 року //Офіційний вісник. – 1999. - №11.

 9. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 года //Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 65 - 73.

 10. Декларация об установлении нового международного экономического порядка от 1 мая 1974 года //"Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на шестой специальной сессии, 9 апреля - 2 мая 1974 года". ООН. Нью-Йорк, 1974, с. 3-5.

 11. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року //Відомості Верховної Ради України. – 1990. - № 31. – ст. 429.

 12. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 1970. Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 65-72.

 13. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 12 лютого 1993 року //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №13. – ст. 113.

 14. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №17. – ст. 184.

 15. Договір про створення Економічного союзу від 24 вересня 1993 року //"Содружество", Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. - № 4(12). - 1993.

 16. Договор о Европейском союзе //"Европейский союз. Прошлое, настоящее, будущее. Единый европейский акт. Договор о европейском союзе" Москва, международная издательская группа. - "Право". - 1994 .

 17. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року //Офіційний вісник України. – 19 листопада. - 2004 - № 44. - с. 357. - ст 2940.

 18. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України від 18 березня 2004 року //Урядовий кур’єр. – 2004. – 20 квітня. - №74. – с. 13.

 19. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года) //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. - С. 544 - 589.

 20. Закон України "Про Єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 року //Відомості Верховної ради України. - 1992. – № 19. – ст. 259.; 2003. - №29. – ст. 235.

 21. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 року //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №50. – ст. 676.

 22. Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №3. – ст. 12.

 23. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності” від 15 вересня 1995 року //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №32. – ст. 255; нова редакція. - 2002. – №6. – ст. 40. – набув чинності 01.01.2002 року.

 24. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 року //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №40. – ст. 364.

 25. Закон України "Про приєднання України до Міжнародної угоди по цукру 1992 року” від 22 вересня 1994 року //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №40. – ст. 362.

 26. Закон України "Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі” від 6 жовтня 1999 року //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №48. – ст. 416.

 27. Закон України "Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами – учасницями ГУУАМ” від 28 листопада 2002 року //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №5. – ст. 40.

 28. Закон України "Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №19. – ст. 80.

 29. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10. – ст. 137.

 30. Закон України “Про захист іноземних інвестицій в Україні” від 10 вересня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №46. – ст. 616.

 31. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29. – ст. 377.; 2003. - №30. – ст. 247.

 32. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47. – ст. 646.

 33. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №25. – ст.199.; 2003. - №30. –ст. 247.

 34. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 року //Урядовий кур’єр. – 2004. - №155. – 18 серпня . - ст. 28.

 35. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23 грудня 1998 року //Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №5-6. – ст. 44.

 36. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №19. – ст. 80.

 37. Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 року //Урядовий кур’єр. – №163. – 31 серпня 2005 р. .

 38. Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП) от 1 марта 1973 года //Treaty Series. Volume 1774.- New York: United Nations, 2000. P. 109 - 162.

 39. Конвенция о мирном решении международных столкновений (Гаага, 18 октября 1907 года) //Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: Издательство БЕК, 1996. - С. 414 - 419.

 40. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14 червня 1974 року” //Офіційне видання - Закони України. Міжнародні договори України. /Ред кол. В.Ф.Опришко, М.Ф.Верменчук та ін. – Т.14. – 1998.– 806 с.

 41. Конвенція про створення ради митного співробітництва ві 15 грудня 1950 року //Офіційне видання - Закони України. Міжнародні договори України. /Ред кол. В.Ф.Опришко, М.Ф.Верменчук та ін. – Т.14. – 1998. – 806 с.

 42. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26 вересня 2003 року //Офіційний вісник України. - 2003 р. - № 37. - с. 299. - ст. 2017.

 43. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 року //Офіційний вісник України. - 26 листопада – 2004. - № 45. - с. 329. – ст. 3004.; //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1960. - № 31.

 44. Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року //Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. – М. – 1994.

 45. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 року //Офіційний вісник України. – 22 жовтня. - 2004. - № 40. - ст. 2667.

 46. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів від 15 листопада 1982 року //Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 811-815.

 47. Марракешское соглашение о создание Всемирной торговой организации від 15 квітня 1994 року //Внешнеэкономический бюллетень. – 1997. - №5.

 48. Международное соглашение по натуральному каучуку от 3 апреля 1989 года //"Сборник международных договоров СССР". Выпуск XLV. Москва. - "Международные отношения". - 1991.

 49. Міжнародна угода по цукру від 1992 року //Офіційне видання - Закони України. Міжнародні договори України. /Ред кол. В.Ф.Опришко, М.Ф.Верменчук та ін. – Т.14. – 1998. – 806 с.

 50. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України” від 2 липня 1993 року //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №37. – ст. 379.

 51. Постанова Верховної Ради України “Про приєднання України до Віденської Конвенції про правонаступництво держав щодо договорів” від 17 вересня 1992 року //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №41. – ст. 601.

 52. Постанова Верховної ради України “Щодо відносин України і Організації Північно-Атлантичного Договору (НАТО)” від 23 квітня 1999 року //Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 20-21. - ст.193.

 53. Решение об Основах таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств (Алматы, 10 февраля 1995 года) //Бюллетень международных договоров. 1995. - № 9. - с. 3 - 82. Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. - 1995. - № 1(18).- с. 70 - 171.

 54. Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій, 1985. //Международное частное право. Сборник нормативных документов. – М.: Манускрипт. – 1994.

 55. Совместная декларация о сотрудничестве в области научно-технических исследований //"Сборник международных договоров СССР". Выпуск XIV. Москва. - "Международные отношения". - 1991.

 56. Соглашение о третейском суде //Сборник торговых договоров и соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству СССР с иностранными государствами (на 1 января 1965 года). - М.: Внешторгиздат, 1965. С. 808-817. (на 1 января 1977 года). Т. 2.- М.: Экономика, 1977. С. 356-360.

 57. Соглашение об образовании международного инвестиционного банка Устав Международного инвестиционного банка от 10 июля 1970 года //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXVII.- М., 1974. С. 200 - 215.

 58. Тимчасова угода про Раду глав держав та Раду глав урядів Співдружності Незалежних Держав //Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.

 59. Угода про створення зони вільної торгівлі від 6 жовтня 1999 року //Офіційний вісник. – 2000. - №17.

 60. Угода про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу //"Содружество", Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. - № 4(12). - 1993.

 61. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) //Содружество. – информационный вестник СНД. – Минск. – 1992. - №1.

 62. Указ Президента України “Програма інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року //Офіційний вісник України. – 2000. - №30. – ст. 1648.

 63. Устав Организации Объединенных Наций //Сборник документов. – Москва. -«Наука». – 1981.

 64. Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12 грудня 1974 року //"Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на двадцать девятой сессии. Том I. 17 сентября - 18 декабря 1974 года". ООН. Нью-Йорк, 1975, с. 64-71.

 65. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору від 9 липня 1997 року //Голос України. - 11 липня. – 1997. - № 127 (1627).

Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка