А протиставний: sed; зіставний: kaj абажур lampokloŝo, lampoŝirmiloСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

- Р -

раб - sklavo


рада - орган: konsilo
ради - pro; для: por
радий - kontenta, ĝoja
радити - konsili
радіо - radio
радіоприймач - radioricevilo
радіти - ĝoji
раз - іменник: fojo
разом - kune; бухгалтерія: sume, entute
разючий - okulfrapa, miriga
рай - paradizo, edeno
райвиконком - distrikta ekzekutiva komitato
райком - distrikta komitato
район - distrikto
рак - зоологія: kankro; медицина: kancero
ракета - raketo
раковина - lavabo, deflukuvo
ракушка - konko
рама - kadro
рана - vundo
ранець - tornistro
ранку - matene
ранній - frua
рано - frue
ранок - mateno
рапортувати - raporti
раптовий - subita
раса - raso
ратуша - urbodomo, magistratejo
раунд - raŭndo
рахівник - kalkulisto
рахівниця - abako
рахувати - kalkuli
рахунок - kalkulo, fakturo, sumo; у банку: konto
рвати - ŝiri, pluki
реактивній - реактивній літак: jeto
реактивній літак - jeto
реакція - reago, reakcio
реальний - reala
ребро - ripo
ребус - rebuso, bildoenigmo
ревізія - revizio
ревіти - ĝemi, muĝi; плакати: ploregi
ревнивий - ĵaluza
революція - revolucio
регіон - provinco
регіт - ridego
регулювати - reguli
редакція - redakcio
редька - rafano
реєструвати - registri
режисер - reĝisoro
резерв - rezervo
результат - rezulto
резюме - resumo
рейка - relo
реклама - reklamo
рекомендувати - rekomendi
реле - relajso, relajo
релігія - religio
рельєф - reliefo
ремесло - metio
ремінь - rimeno
ремонт - riparo
ремонтувати - ripari
рентабельність - rentabilitato
рентген - radioskopio
репетиція - provludo
репортаж - riporto, raportaĵo
репутація - reputacio
республіка - respubliko
реставрувати - restaŭri
ресторан - restoracio
ретельний - asidua, diligenta, skrupula
ретельність - fervoro
реферат - referaĵo
рефлекс - reflekso
реформа - reformo
рецензія - recenzo
рецепт - recepto
речення - propozicio, frazo
решето - kribrio
решта - restaĵo
риба - fiŝo
Рига - Rigo
рило - buŝego, muzelo
Рим - Romo
рима - rimo
ринва - pluvtubo
ринок - базар: bazaro; збуту: merkato; площа: vendoplaco, foirplaco, foirejo
рис - rizo
риса - trajto
риска - streko
рискувати - riski
рисувати - desegni
рись - linko
рити - fosi
ритм - ritmo
ритуал - rito
рицар - kavaliro
рів - fosaĵo
рівень - nivelo
рівний - glata, ebena
рівновага - ekvilibro
рівняти - вирівнювати: glatigi, rektigi; робити однаковим: egaligi; в ряд: liniigi
ріг - korno
рід - gento; граматика: genro
рідкий - негустий: maldensa; про речовину: likva, fluida; нечастий: malofta, rara
рідний - propra, gepatra
різати - tranĉi
Різдво - Kristnasko
різка - vergo
різкий - akra, tranĉa, abrupta
різний - diversa
різниця - diferenco
рій - svarmo
рік - jaro
ріка - rivero
рілля - plugejo
Ріо-де-Жанейро - Rio-de-Janejro
ріпа - rapo
ріст - процес: kresko; людини: staturo
річ - objekto, aĵo
рішати - dicidi
рішучий - razoluta, decida, decidema
робити - fari
робити зачіску - frizi
робітник - laboristo
робота - laboro
родина - familio
родити - naski
родич - parenco
родовий - родовий відмінок: genitivo
родючий - fekunda
рожевий - roza
роз- - dis-
розбещений - malĉasta
розбитий - rompita
розважати - distri, amuzi
розвантажувати - malŝarĝi, senŝarĝigi
розвивати - evoluigi, progresigi
розвідувати - sciiĝi; військова справа: skolti
розводити - bredi
розв'язувати - disligi, malligi; вирішувати: solvi
розгром - поразка: frakaso, malvenko; спустошення: ruinigo
розгублюватися - konfuziĝi, konsterniĝi
розділ - ĉapito
роздрібний - podetala, popeca
роздроблять - frakasi
роздягатися - malvestiĝi, senvestiĝi
роздумувати - mediti; вагатися: heziti
розкаюватися - penti
розквіт - disfloro
розкішний - pompa
роззброєння - malarmado
розкіш - lukso
розклад - horaro
розкол - skismo
розкопки - prifosoj, prifosado
розлад - perturbo
розлучення - eksedziĝo, divorco
розмір - dimensio, grando
розмовляти - paroli; між собою: interparoli, konversacii
розмовник - konversacilibro
розповідати - rakonti
розподіляти - distribui, disdividi
розповсюджувати - disvastigi
розпорядження - dispono; наказ: ordono
розпочинати - entrepreni
розправлятися - випрямлятися: rektiĝi, etendiĝi
розправлятися - учиняти розправу: revenĝi al iu, kruele puni
розпуста - malĉasto, malvitro
розрада - konsolo
розраховувати - kalkuli
розріз - tranĉo; переріз: sekco
розгляд - kategorio, grado
розсуд - bontrovo
розсудливий - prudenta
розташування - situo
розташовувати - disponi
розум - menso, saĝo, intelekto, racio
розуміти - kompreni
розучувати - lerni
розчарування - disreviĝo
розчаруватися - disreviĝi
розшукувати - serĉi
роз'яснювати - klarigi, ekspliki
роль - rolo
ром - rumo
роман - romano
ромашка - kamomilo, matrikario
ропуха - bufo
роса - roso
Росія - Rusio, Rusujo, Ruslando
росіянин - ruso
рослина - planto
рослинність - plantaro, kreskaĵaro
рости - kreski
рот - buŝo
рота - roto
рояль - fortepiano
ртуть - hidrargo
рубати - haki
рубін - rubeno
руда - erco, minaĵo
рудий - flavruĝa, rufa
руйнувати - ruinigi, detrui
рука - ціла: brako; кисть: mano
рукав - maniko
рукавичка - ganto
рукопис - manuskripto
рулет - rulado
рулетка - mezurbendo; гра: ruleto
Румунія - Rumanio, Rumanujo
рум'яний - ruĝvanga, ruĝ(kolor)a
русло - fluejo, riverujo
русявий - blond(har)a
рух - movado
рухати - movi
ручка - tenilo, anso; для письма: plumingo, skribilo, globkrajono
рушати - ekiri, ekvojiri
рушник - (man)viŝilo
рушниця - pafilo, fusilo
рюкзак - dorsosako
ряд - vico
рядовий - ordinara; іменник, військова справа: (simpla) soldato
рясний - densa, abunda
рятувати - savi

- С -

сад - ĝardeno


садиба - korto, farmo
садити - planti
сажа - fulgo
салат - salato
сало - lardo
салон - salono
салют - salvo, salutpafo
Сальвадор - Salvadoro
сам - mem
саме - у цей час: tiutempe, enmomento; точно: precise, ĝuste; при виділенні: nome
самець - masklo, virseksulo, virbesto
самітний - sola, senfamilia
самітник - ermito
самовар - samovaro
самовладання - sinrego
самовчитель - memlernilo, meminstruilo
самодіяльність - amatora
самообслуговування - sinpriserv(ad)o, memservado
самопочуття - Як ваше самопочуття? Kiel vi fartas?
самостійний - memstara, sendependa
самоук - meminstruito, memlernito, aŭtodidakto
санаторій - sanatorio
сани - glitveturilo, sledo
сантиметр - centimetro
Сантьяго - Santiago
сапа - sarkilo
сарафан - sarafano
сарделька - (dika)kolbaseto
сардина - sardino
сарказм - sarkasmo
сатана - satano
сатин - sateneto
сатира - satiro
саудівська аравія - Saŭda Arabio
Сахара - Saharo
свавілля - arbirt(ec)o
свавільний - arbita
сварити - skoldi
сваритися - kvereli
сват - svatanto
сватати - svati
свекор - bopatro
свербіти - juki
свердлити - bori
светр - svetro
свинець - plumbo
свинина - porkaĵo
свиня - porko
свистіти - fajfi
свідок - atestanto
свідомий - konscia
свідомість - konscio
свіжий - freŝa
свій - sia
світ - mondo
світати - tagiĝi, mateniĝi
світити - lumi
світлий - luma; не темний: hela; не затьмарений: serena
світло - lumo
світлофор - trafiklucerno, semaforo
світогляд - mondrigardo, mondkoncepto
свічка - kandelo
свобода - libero
своєрідний - originala, siaspeca
своєчасний - ĝustatempa
святий - sankta
свято - festo
священик - sacerdoto, pastro
сеанс - seanco
себе - sin
сезон - sezono
секрет - sekreto
секретар - sekretario
сексуальний - seksa
секта - sekto
секунда - sekundo
секція - sekcio
селище - vilaĝego, urbeto
село - vilaĝo
селянин - vilaĝano, kamparano
семестр - semestro
сеанс - senco
сенсація - sensacio
сервіз - servico
сердитий - kalera
сердитися - koleri
серед - inter
середа - merkredo
Середземне море - Mediteraneo
середина - mezo
середовище - medio
сережка - orelringo
сержант - serĝento
серйозний - serioza
серп - falĉileto, serpo
серпень - aŭgusto
серце - koro
сесія - sesio
сестра - fratino
Сеул - Seulo
сеча - urino
сечу випускати - urini
Сибір - Siberio
сивий - griza
сигара - cigaro
сигнал - signalo
сидіти - sidi
сила - forto
силоміць - perforte
силос - silaĵo, insilaĵo
силует - silento
сильний - forta
символ - simbolo
симетрія - simetrio
симпатія - simpatio
симулювати - simuli
симфонія - simfonio
син - filo
синиця - paruo
синій - (malhel)blua
синонім - sinonimo
синтезувати - sintezi
синтетичний - sinteza
сипати - ŝuti
сир - kazeo; твердий: fromaĝo
сирена - sireno
сирий - kruda
сирія - Sirio
сировина - krudaĵo, krudmaterialo
сироїжка - rusulo
сирота - orfo
система - sistemo
ситець - katuno
ситий - sata
сито - kribrilo
ситуація - situacio
сифіліс - sifiliso
сідати - eksidi, sidiĝi
сідло - selo
сідниця - sidvangoj, pugo
сік - suko
сіль - salo
сільське - сільське господарство: agrikulturo
сільське господарство - agrikulturo
сільськогосподарський - agrikultura
сім - sep
сімдесят - sepdek
сімейний - familia
сімнадцять - dek sep
сімсот - sepcent
сім'я - сім'я: semo; сім'я: familio
сіни - vestiblo
сіно - fojno
сіножать - herbejo
сірий - griza
сірка - sulfuro
сірник - alumeto
сіть - reto
січень - januaro
сіяти - semi
скажений - rabia
скакати - salti
скала - roko
скандал - skandalo
скарб - trezoro
скаржитися - plendi
скасовувати - abolicii
скасувати - abolicii
скатерть - tablotuko
сквер - skvaro
скелет - skeleto
скеля - roko
скидка - rabato
скільки - kiom
склад - будівля: vertenejo, staplo; сукупність елементів: konsisto; граматика: silabo
складати - kunmeti; пакувати: paki
складатися - ŝrumpi
складка - faldo
складний - malsimpla; важкий: komplika, malfacila
складник - komponanto
склероз - sklerozo
скликати - kunvoki
скло - vitro
склянка - glaso
скоба - krampo, vinkto
сковорода - pato
скорий - rapida
скоро - baldaŭ
скорочувати - робити коротким: mallongigi; зменшувати: redukti
скорочуватися - wrumpi
скриня - vestkesto, kofro
скрипіти - knari
скрипка - violono
скрізь - ĉie
скромний - modesta
скроня - tempio
скрутний - embaras(ig)a
скупий - avara
скупчувати - amasigi
слабий - malforta
слава - gloro
славетний - fama
слати - sendi
слива - pruno; дерево: prunujo, prunarbo
слизь - muko
слизький - glita
слимак - limako
слина - salivo
слід - spuro, postsigno
слідство - (juĝ)enketo
сліпий - blinda
словак - slovako
Словаччина - Slovakio, Slovakujo
словник - vortaro
слово - vorto
слов'янин - slavo
слон - elefanto
служити - servi
служба - servo
слух - чуття: aŭdo, aŭdado; чутка: famo, onidiro
слухати - aŭskulti
слухач - aŭskultanto
слюсар - seruristo
сльоза - larmo
смажити - friti, rosti
смак - gusto
смарагд - smeraldo
смачний - bongusta
смерека - abio
смеркатися - krepuskiĝi
смерть - morto
сметана - acida kremo
смичок - arĉo
сміливий - kuraĝa
сміття - rubo
смішний - забавний: amuza, drola; сміховинний: ridiga, ridinda
сміятися - ridi
смола - rezino, peĉo
смолоскип - torĉo
сморід - fetoro
смородина - nigra ribo
смуга - strio
смуглий - brunhaŭta
снаряд - obuso
сніг - neĝo
снігур - pirolo
сніданок - matenmanĝo
снотворне - dormigilo
собака - hundo
соболь - zibelo
собор - katedralo
сова - strigo
совість - konscienco
согласно - respektive
сода - sodo
сокира - hakilo
сокіл - falko
солдат - soldato
солідарний - solidara
солідний - solida
соловей - najtingalo
солодкий - dolĉa
солома - pajlo
сон - стан: dormo; сновидіння: sonĝo
соната - sonato
Сонце - Suno
соняшник - sunfloro, helianto
спілка - ŝalmo
сопіти - snufi
сопля - nazmuko
сорока - pigo
сором - honto
соромитися - honti
сорочка - ĉemizo
сорт - speco, kategorio
сосиска - kolbaseto
соска - cicumo
сосна - pino
соус - saŭco
Софія - Sofio
соціалізм - socialismo
союз - unio
спадкувати - heredi
спадщина - heredaĵo
спазма - spasmo
спальний мішок - dormosako
спальня - dormoĉambro
спасибі - dankon
спати - dormi
спека - varmego
спектакль - spektaklo
спекуляція - spekulaci(ad)o
сперечатися - diskuti, disputi
специфіка - specifeco
спеціальний - speciala
спеція - spico
спина - dorso
спирт - alkoholo
спис - lanco
список - listo
співати - kanti
співпрацівник - kunlaboranto
співчуття - kunsento; жаль: kompato; з приводу горя: kondolenco
спідниця - jupo
спідній - suba, malsupra
спізнюватися - malfruiĝi
спілка - unuiĝo, ligo
спілкуватися - interkomunikiĝi, interrelati
спільний - komuna
спіткати - trafi
сплав - alojo, kunfandaĵo
сповідь - konfeso
сповіщати - informi, sciigi
сповіщення - avizo
спогад - rememoro
сподіватися - esperi
споживати - konsumi
спокійний - trankvila
спокуса - tento
сполучати - kunigi
Сполучені Штати Америки - Unuiĝintaj Ŝtatoj de Nord-Ameriko
сполучник - konjunkcio
спонтанний - spontana
спонукати - stimuli, instigi, igi
спорт - sporto
споруда - konstruaĵo
споруджувати - konstrui
споряджати - ekipi
спосіб - maniero
спостерігати - observi
спотикатися - stumbli
спочатку - спершу: komence; раніше: antaŭe; знову: denove, dekomence
спочивати - ripozi
справа - (de) dekstre; ім.: afero
справді - vere, fakte, efektive
справедливий - justa
справляти - aranĝi, okazigi; лагодити: ripari
спрага - soifo
сприйняття - percepto
спритний - lerta
сприяння - aŭspicio
сприятливий - favora
спростовувати - kontesti
срібло - arĝento
ссавець - mamulo
ссати - suĉi
став - lageto, stavo
ставати - вставати: stariĝi, ekstari; до роботи: komenci; зупинятися: halti; робитися: fariĝi, iĝi
ставити - starigi, meti; будувати: konstrui
ставитися - rilati
стадіон - stadiono
стаж - aĝo, longo, daŭro
сталий - konstanta
сталь - ŝtalo
Стамбул - Istambulo
стан - stato
стандарт - norma tipo, modelo, etalono
становище - situacio
станція - stacio
старанний - diligenta
старанність - fervoro
старатися - peni
старезний - kaduka
старий - maljuna
старовинний - antikva
староста - vilaĝestro, starosto; у навчальному закладі: ĉeflernanto
старт - starto
старший - pli maljuna
статевий - seksa
статевий член - peniso, kaco
статеві зносини - koito
стаття - artikolo
статут - statuto
статуя - statuo
стать - sekso
стаціонар - hospitalo; про навчання: taga fako
стверджувати - підтверджувати: konfirmi; факт: konstati; відповідати ствердно: jesi
створіння - kreit(aĵ)o
створювати - krei, estigi; засновувати: fondi
стебло - tigo, trunketo
стегно - kokso, femuro
стегно - femuro
стежити - спостерігати: observi; пильнувати: atenti; контролювати: inspekti; піклуватися: prizorgi
стежка - vojeto, pado
стелити - sterni
стеля - plafono
стенд - stando
степ - stepo
стерегти - gardi
стерня - stopejo
стиль - stilo
стискувати - ĝeni
стислий - konciza
стихія - elemento
стійкий - stabila, firma
стіл - tablo
стілець - seĝo
стіна - muro
стінгазета - murgazeto
сто - cent
стовбур - trunko
стовп - fosto
стогнати - ĝemi
стодола - fojnejo
стокгольм - Stokholmo
столиця - ĉefurbo
століття - jarcento, centjaro
столяр - lignaĵisto, meblisto
стопа - piedo
стоп-кран - danĝerbremso
сторінка - paĝo
сторож - gardisto
сторона - flanko
стоянка - haltejo
стосуватися - koncerni
стояти - stari
страва - plado, manĝaĵo
страждати - suferi
страйк - striko
страус - struto
страх - timo
страхувати - asekuri
страчувати - ekzekuti
стригти - tondi
стріла - sago
стріляти - pafi
стрічка - rubando, bendo, stiro
строк - periodo; термін: limtempo, templimo
строфа - strofo
структура - strukturo
струм - kurento
струмінь - strifluo, flueto, ŝpruco
струна - kordo
стрункий - svelta
студент - studento
студія - studio
стукати - frapi
ступінь - grado, ŝtupo
суб'єкт - subjekto
субота - sabato
сувенір - memoraĵo
суворий - severa, rigora
суглоб - artiko, artro
суд - juĝo; судді: juĝistaro, juĝantaro; будинок: juĝejo
Судан - Sudano
судно - ŝipo; вантажне: trampo
судорога - spasmo
суєта - vantaĵo, vanto
сузір'я - konstelacio
сукно - drapo
сум - melankolio
сума - sumo
суміш - miksaĵo
сумка - sako
сумління - konscienco
сумний - malgaja, malĝoja, trista
сумнів - dubo
сумніватися - dubi
суниця - frago
сунути - ŝovi
суп - supo
суперечка - disputo; незгода: diskordo
суперник - rivalo
супутник - kuniranto, kunvojaĝanto; астр.: satelito, sputniko
сусід - najbaro
суспільний - sociala
суспільство - socio
сутінки - krepusko
суть - esenco
сухий - seka
сухар - sekigita panpeco, biskoto, biskvito
сучасний - nuntempa, moderna
суша - sektero, sekaĵo, firmaĵo
сфера - sfero
схвалювати - aprobi
схема - skemo
схильність - emo
схід - oriento
сходи - ŝtuparo
сходити - угору: supreniri, ascendi; про сонце: leviĝi; про насіння: ĝermi; вниз: malsupreniri, descendi
сцена - scenejo
сюди - ĉi tien
сюжет - subjekto, temo; зміст: enhavo
сюрприз - surprizo
сяяти - brili, radii, lumi
сьогодні - hodiaŭ

- Т -

та - і: kaj; але, однак: sed, tamen


табір - tendaro
таблетка - tablojdo
таблиця - tabelo
таємниця - sekreto
таємний - sekreta
таємничий - mistera
таз - pelvo, kuvo; анатомія: pelvo, koksosto
тайга - tajgo
тайм - duontempo, periodo
так - jes; таким чином: tiel
Таджикистан - Taĝikio, Taĝikujo
Таїланд - Tajlando
такий - tia
також - ankaŭ
таксі - taksio
такт - takto
талант - talento
талія - talio
Таллінн - Tallino
талон - talono
там - tie
танець - danco
Танзанія - Tanzanio
танк - tanko
танути - degeli
танцювати - danci
тапочки - sportpantofloj, pantofloj
тара - taro
тарган - blato
тариф - tarifo
тарілка - telero
тахта - otomano, sofo, kanapo
тачка - ĉarumo
Ташкент - Taŝkento
Тбілісі - Tbiliso
тварина - besto
твердий - не рідкий: solida; не м’який: malmola; міцний: firma
тверезий - sobra
твір - verko; шкільний: ekzerca verko, ekstemporalo
творити - krei, verki
те - tio
театр - teatro
Тегеран - Teherano
теж - ankaŭ
теза - tezo
тека - teko
текст - teksto
текстильний - tekstila
текти - flui
телебачення - televizio, televido
телевізор - televidilo
телеграф - telegrafo
телефон - telefono
телефонувати - telefoni
теля - bovido
телятина - bovidaĵo
тема - temo
тембр - tembro
темний - malluma, malhela, malklara
темп - ritmo, rapid(ec)o
темперамент - temperamento
температура - temperaturo
теніс - teniso
теорема - teoremo
теорія - teorio
тепер - nun
теплий - varma
теплиця - varmejo, forcejo
терабайт - terabajto (одиниця вимірювання інформації)
терапевт - terapeŭto
тераса - teraso
територія - teritorio
термін - строк: limtempo, templimo;
слово: termino
терміновий - urĝa
терор - teroro
терпіти - pacienci, elteni; відчувати: suferi
терпіння - pacienco
терти - froti; на терці: raspi
тесть - bopatro
техніка - tekniko, teĥniko
технікум - meza faklernejo
теща - bopatrino
ти - ci
тигр - tigro
тиждень - semajno
тижні - semajnoj
тимчасовий - provizora
тин - (plekto)barilo
тип - tipo
тираж - eldonkvanto
тиск - premo
тисяча - mil
титул - titolo, moŝto
тиф - tifo
тихий - mallaŭta, kvieta
тихий океан - Pacifiko
тікати - fuĝi
тіло - korpo
тільки - nur
тім'я - verto
тінь - ombro
тісний - malvasta
тістечко - kukaĵo
тісто - pasto
тітка - onklino
тішитися - ĝoji
тканина - ŝtofo, teksaĵo
ткати - teksi
товар - varo
товариський - amikema
товариш - kamarado
товстий - dika
того - ties
тоді - tiam
той - tiu
той самий - la sama
токар - tornisto
Токіо - Tokio
том - volumo
тому - tial
тому що - ĉar, tial
тон - tono
тонкий - maldika
тонна - tuno
тонути - droni
топити - dronigi; піч: hejti
тополя - poplo
топтати - treti
торба - sako
торгувати - komerci, marĉandi
торжествувати - triumfi, jubili
торік - pasintjare
торкати - tuŝi
торт - torto
тост - tosto
тотожний - identa, adekvata
тортури - torturo
точити - akrigi, torni
точка - punkto
точка зору - vidpunkto
точний - ekzakta, preciza, ĝusta
трава - herbo
травень - majo
травма - traŭmato
трагедія - tragedio
традиція - tradicio
трактор - traktoro
трамвай - tramo
транслювати - disaŭdigi, dissendi
транспорт - trafiko
трапитися - okazi
трапити - elspezi
траур - funebro
треба - estas necese, necesas
тремтіти - tremi
тренувати - trejni
третій - tria
трефа - в картах: trefo
три - tri
трибуна - tribuno
тривати - daŭri
тривога - alarmo
тридцять - tridek
трикотаж - trikotaĵo
трикутник - triangulo
тримати - teni
тринадцять - dek tri
тріо - trio
триста - tricent
тріпати - skui, batpurigi, senpolvigi
тріск - krako, knaro
тріска - тріска: splito; тріска: moruo
тріумф - triumfo
тріщати - kraki
тріщина - fendo, krevaĵo
тролейбус - trolebuso
трос - haŭsero
тротуар - trotuaro
трохи - iom (da)
троянда - rozo
труба - tubo
трудитися - labori
труна - ĉerco
труп - kadavro
труси - kalsono
трусити - skui, tremigi
трюмо - (alta) starspegulo
туалет - tualeto; вбиральня: necesejo, klozeto
туберкульоз - tuberkulozo
тубілець - indiĝeno
тугий - натягнений: streĉita; наповнений: ŝtopita; який обтягує: strikta; пружний: elasta
туди - tien
тужити - sopiri
туз - aso
тулуб - (korpo)trunko
туман - nebulo
тунель - tunelo
Туніс - місто: Tunizo; держава: Tunizio
тупий - malakra; про кут: obtuza
тур - raŭndo
турбота - zorgo
турбувати - konfuzi, konsterni, perpleksigi, ĝeni; хвилювати: maltrankviligi
турист - turisto
Туреччина - Turkio, Turkujo
тут - ĉi tie
туфля - ŝuo
туш - tuĉo
тушкувати - stufi
тьма - mallumo
тюль - tulo
тюльпан - tulipo
тюрма - malliberejo, prizono
тютюн - tabako
тягар - prezo
тягти - tiri, treni
тяжіння - gravito
тяжіти - pezi; (переносне значення) нависати: inklini; мати потяг: havi inklinon
тяжкий - peza
тямити - kompreni, konscii

Каталог: vortaro


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка