А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистостіСкачати 77.09 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір77.09 Kb.
#745
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Полтавська обласна державна адміністрація

Полтавська міська рада

Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Державна пенітенціарна служба України

Міжнародна макаренківська асоціація

Українська асоціація А. С. Макаренка

Італійська макаренківська асоціація

Лабораторія “Макаренко-реферат” Марбурзького університету, ФРН

Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові, Польща

Міжнародна академія педагогічної освіти

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М. В. Остроградського
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас узяти участь у ХV міжнародній конференції «Педагогічна особистість А. С. Макаренка на перетині освітніх парадигм» та Всеукраїнських науково-практичних семінарах «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві».

Конференція та семінари проводяться на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 11-12 березня 2016 року.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


 • Нові парадигмальні підходи в осмисленні феномену А. С. Макаренка.

 • Позачасова педагогіка А. С. Макаренка в нових геополітичних реаліях.

 • А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості.

 • Особистість у навчальній взаємодії: історія, теорія, практика.

 • Професіоналізм керівника навчального закладу: сутність, контекстність, технологічні аспекти саморозвитку.

 • Людинознавча компетентність освітнього менеджера.

 • Професійні стандарти у сфері управління проектами.

 • Теорія і практика управління інноваційною діяльністю.

 • Науково- практичні аспекти діяльності магістратур специфічних категорій.

 • Суспільно-правова і освітньо-професійна феноменологія студентського самоврядування.

Форми участі в роботі конференції:

 • виступ на пленарному засіданні (10 хв. )

 • виступ на секційному засіданні (5 хв.)

 • участь у роботі семінарів без публікації

 • публікація матеріалів без участі в семінарах.


КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • прийом тез доповідей і оплата до 15 лютого 2016 року

 • прийом статей і оплата до 5 березня 2016 року (за поштовим штемпелем)

 • дні роботи – 11-12 березня 2016 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок - 100 грн. (харчування, екскурсії, програма, папка учасника).

Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.

ПЛАНУЄТЬСЯ ВИДАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ І ТЕЗ

Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць складає 35 грн., вартість збірника 60 грн.; публікація 1 стор. тез доповідей – 25 грн., вартість збірника – 40 грн. (пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача). Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць "Витоки педагогічної майстерності", що уходить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 22 грудня 2010 р., № 1-05/8), № 17 (І півріччя 2016 року) чи № 18 (ІІ півріччя 2016 року) залежно від терміну надходження.

 1. Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми; виділення невирішених її частин; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.

 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація книжкова, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації. Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 8–12 сторінок. Рисунки, діаграми прохання подавати в чорно-білому виконанні та дублювати окремо у форматі PDF.

 3. Матеріал статті розташовується у такій послідовності:


УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )

Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )
Назва статті

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)
Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова: українською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал – 1,5). Посилання на літературу в квадратних дужках по тексту ( напр.: [4, с. 12; 5, с. 6]).

Список використаних джерел

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Рекомендована кількість джерел – 5-10, список оформлений згідно з прийнятим державним ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97, курсив, вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25.
Ініціали та прізвище автора/авторівросійською мовою (окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна) – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова – російською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)Місце роботи (установа, місто, країна) – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25, кількість слів 1300-1400.

Ключові слова – англійською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25).

Електронний варіант статті просимо попередньо надіслати для схвалення редакційної колегії на електронну адресу:

E-mail: pedpoltava@ukr.net (Жданова-Неділько Олена Григорівна, тел. 0501496980)

і, при отриманні позитивної відповіді, надіслати копії квитанції про оплату ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.

Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів. Вимоги до публікації тез: 1. Обсяг до трьох сторінок.

 2. Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).

 3. Матеріал тез розташовується у такій послідовності:


Назва тез доповіді

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Ініціали та прізвище автора/авторів

(окремий абзац із вирівнюванням по правому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Текст

(Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)

Література

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру; оформлена згідно з прийнятим державним стандартом ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97).

Копії квитанції просимо ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОДУБЛЮВАТИ ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ на електронну адресу з поміткою «Матеріали тез доповідей».

E-mail: pedkonfer@rambler.ru (Дудка Ірина Анатоліївна, тел. 0508239130)Для опублікування необхідно надіслати на адресу оргкомітету:

 1. Електронний варіант тексту статті (тез) та заявку за нижче поданим зразком (окремі файли!).

 2. Поштову квитанцію про оплату.

 3. У заявці просимо вказати номер відділення «Нової пошти» Вашого населеного пункту для пересилання збірника.

 4. Для іноземних громадян вартість пересилання збірника уточнюється додатково.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИПрізвище, ім'я та по-батькові (повністю)

Науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи, ВНЗНазва статті (тез)

Контактна адреса,

E-mail,


номер моб. телефону,

номер відділення «Нової пошти»Форма участі:

-публікація без приїзду

-публікація і виступ


Бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель)

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

ОПЛАТУ за публікації та поштові перекази просимо надсилати за адресою:

Координатор конференції, секретар оргкомітетуДудка Ірина Анатоліївна, тел. 0508239130.

Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна,

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.
Каталог: assets -> files -> konferencii
konferencii -> «е к ономі ч н І нау к и»
files -> Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окр
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження
files -> Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки
konferencii -> Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України
konferencii -> Умови публікації статей у науковому віснику херсонського державного університету. Серія «економічні науки»
konferencii -> Електронне наукове фахове видання міжнародний науково-практичний журнал
konferencii -> «е к ономі ч н І нау к и»

Скачати 77.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка