Академія педагогічних наук України Донецький інститут післядипломної освіти іппСторінка1/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1 Mb.
  1   2   3
Академія педагогічних наук України

Донецький інститут післядипломної освіти ІПП

Паньков Д.В.


2006


Паньков Д.В.

Робочий зошит з курсу «Інтерактивні технології навчання» – Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. – 52 с.

© Д.В. Паньков, 2006ЗМІСТ


Критерії оцінювання курсу


1. Мета і пріоритетні напрями розвитку професійно-технічної освіти в Україні


2. Сутність інтерактивних технологій навчання

3. Функції педагога. Стилі взаємовідносин педагога з учнями


4. Вибір стратегії навчання

5. Організація навчального процесу


6. Тренінг проведення уроку за інтерактивної технологією навчання

7. Технологія підготовки та проведення складних занять

8. Тренінг організації проектної діяльності учнів


Тест вихідного контролю
Питання для заліку

Додаток 1. Узагальнений сценарії бінарного уроку
Додаток 2. Навчально-тематичний план курсу

4

6

11


20
22
26
27
29
37
41
47

50
52

Критерії оцінювання курсу

Категорії

Критерії

Оцінювання

12 - 10

9 -7

6 - 4

3 - 1

Само

Взаємо

Педагогом

1. Опанування змістом курсу

Слухач повністю, творчо опанував змістом курсу під час занять та самостійної роботи на рівні «оцінювання». Приймав активну, аргументовану участь у дискусіях, методично вірно та творчо виконував практичні завдання.

Слухач повністю опанував змістом курсу під час занять та самостійної роботи на рівні «аналіз». Приймав активну участь у дискусіях, методично вірно виконував практичні завдання. У деяких випадках потребував допомоги викладача.

Слухач майже повністю опанував змістом курсу під час занять на рівні «застосування». Майже завжди приймав активну участь у дискусіях, вірно виконував практичні завдання. Потребував допомоги викладача. Самостійна робота не завжди виконувалася.

Слухач опанував змістом курсу під час занять на рівні «розуміння». Майже завжди приймав активну участь у дискусіях, вірно виконував практичні завдання. Потребував допомоги викладача. Самостійна робота не завжди виконувалася.


2. Робота на заняттях

Активна, творча робота. Співпраця з колегами, допомога іншим, відповідальність, самостійність.

Майже завжди активна, творча робота. Співпраця з колегами, відповідальність, майже завжди самостійність.

Вимушено активна робота. Співпраця з колегами, але не завжди самостійність.

Пасивна участь. Відсутність роботи у співпраці. Низька самостійність.


3. Проектування та презентація навчально-методичного комплексу уроку

Чітке, творче, оптимальне, повне проектування у відповідності до завдання. Самостійність.


Чітке, оптимальне, повне проектування у відповідності до завдання. Явна самостійність.

Чітке, оптимальне, але не повне проектування у відповідності до завдання. Потребував допомоги викладача.

Не оптимальне, не повне, не самостійне виконання завдання. Відсутність активності та працьовитості.


4. Розробка портфолио проекту

Чітке, творче, оптимальне, повне проектування у відповідності до завдання. Самостійність.

Чітке, оптимальне, повне проектування у відповідності до завдання. Явна самостійність.

Чітке, оптимальне, але не повне проектування у відповідності до завдання. Потребував допомоги викладача.


Не оптимальне, не повне, не самостійне виконання завдання. Відсутність активності та працевітості.


5. Презентація проекту

Тримає аудиторію за допомогою голосу та «контакту очей»

Професійна подача

Гарно підготовлена презентація.


Добрий «контакт очей»

Подача добре підготовлена

Добре поставлений голос


Слабий «контакт очей»

Дещо підготовлено, подача матеріалу змінюється в ході презентації

Важко слухати і слідкувати


Ніякого «контакту очей»

Непідготовлена,

матеріал важко подається

Дуже важко слухати і слідкувати
6. Дизайн презентації

Чітка, різноманітна презентація.

Явні ознаки планування чіткої, різноманітної презентації.

Деякі ознаки планування чіткої, різноманітної презентації.

Ніяких ознак планування чіткої, різноманітної презентації.

7. Творчість

. Чітко видно творчий, оригінальний підхід.

Має багато прикладів нових свіжих, оригінальних ідей, винахідливих прийомів.Очевидні ознаки авторських задумок, декілька нових цікавих рішень.

Наявні ознаки унікальності, декілька нових думок і рішень.

Ніяких ознак унікальності чи нових думок і рішень.

8. Практичне застосування за п.п. 3, 4

Має практичну значущість

Має практичну значущість після доопрацювання

Має часткову практичну значущість

Немає практичної значущості

9. Особистісні досягнення

Постійно показує власний ріст, самостійно працює над завданням. Ніколи не заважає працювати іншим.

Показує власний ріст, може самостійно працювати над завданням. Іноді заважає працювати іншим.

Іноді може самостійно працювати.

Не може самостійно працювати, заважає іншим.

Разом:Висновки: 1. слухачу автоматично зараховується опрацювання курсу (без заліку), якщо він має загальну кількість балів від 108 до 80;

Слухач допускається до заліку, якщо він має загальну кількість балів від 79 до 50;

Слухач має повторно опрацювати курс і здати залік, якщо він має 49 та менш балів.


Тема 1

Мета і пріоритетні напрями розвитку професійно-технічної освіти в Україні

Час – 2 год.

Методи – лекція-бесіда, тренінг, дискусія

Форми – фронтальна, групова, індивідуальна

Мета:

визначити особливості підготовки робочих на сучасному етапі, цілі, пріоритетні напрями розвитку системи ПТО України та оптимальні засоби їх реалізації.

Додаткова література за курсом:


  1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989.–191с.

  2. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994.

  3. Концепція державного стандарту професійно-технічної освіти України. Рішення колегії Міністерства освіти України від 25.05.98. №6/8-4 // Професійно-технічна освіта, 1998.- №2. - С.2.

  4. Никулина А.С., Максименко Ю.Б., Матвеев Г.П., Бондаренко Я.А. Психолого-педагогическая система технологии обучения профессий. - Донецк: Институт последипломного образования инженерно-педагогических работников Украины, 1997.-157

  5. Паньков Д.В. Організаційно-педагогічні аспекти формування ділової активності учнів. Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 74 с.

  6. Педагогічні технології: Навчально-методичний посібник / Укладачі: Нікуліна А.С., Шацька Р.М., Молчанов В.М., Харагірло В.Є. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2004. – 80 с.

  7. Розвиток ділової активності учнів ПТНЗ під час професійної та загальноосвітньої підготовки: Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників ПТНЗ / А.С. Нікуліна, Д.В. Паньков, І.І. Єзікова та ін. – Донецьк, 2003 - 407с.

  8. Сілаєва І.Є. Костюченко М.П.Провідні технології навчання професії (лекція для самостійної роботи слухачів)– Донецьк: ДІПО ІПП, 2005. – 36 с


Мета: розвиток позитивної взаємодії членів групи
Форма роботи: парна
Завдання: під час співбесіди у парах підготуйтеся до розповіді один про одного. Розповідь починайте за наведеним прикладом: «Усі знають, що Андрій..., але ніхто не знає, що він...»

Мета: визначити правила роботи у групіФорма роботи: у малих групах
Завдання групі учасників: Малою групою визначте правила, які будуть сприяти вашої спільної та успішної роботі. Нижче наведені зразкові правила, з якими частково або повністю ви можете не погодитися, доповнити, змінити.


ПРАВИЛА НАШОЇ ГРУПИ
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка