Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 – 9 класів на уроках зарубіжної літератури засобами Інтернет ресурсівСкачати 438.59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації20.03.2017
Розмір438.59 Kb.
  1   2
Відділ освіти Фастівської районної державної адміністрації

Методичний кабінет відділу освітиАктивізація пізнавальної діяльності учнів 5 – 9 класів на уроках зарубіжної

літератури засобами Інтернет ресурсів

Учителя зарубіжної літератури,

спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії,

старшого учителя

Мотовилівськослобідської ЗОШ І – ІІст.

Фастівського району,

Київської області

Логвінової Наталії Іванівни

2016

Зміст

Подання __________________________________________________3

Анотація досвіду___________________________________________4

Характеристика ___________________________________________5

Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 – 9 класів на уроках зарубіжної літератури засобами Інтернет ресурсів

Вступ___________________________________________________6

1. Класифікація Інтернет ресурсів для використання на уроках зарубіжної літератури_____________________________________ 7

2.Доступ до художніх текстів _______________________________ 8

3. Ілюстративний матеріал ________________________________ 9

4. Довідкові статті________________________________________ 10

5. Документальні, художні та мультиплікаційні фільми_______12

6. Використання та створення презентацій__________________14

7. Аудіозаписи ___________________________________________15

Висновки ________________________________________________16

Використана література ___________________________________17

Додатки __________________________________________________18
Голові науково-методичної ради

Лавровській С.М.Подання

Адміністрація Мотовилівськослобідської ЗОШ І – ІІ ст. просить розглянути авторські матеріали Логвінової Наталії Іванівни, учителя зарубіжної літератури, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого учителя, педагогічний стаж 35 років, з метою експертної оцінки у зв’язку з черговою атестацією. Досвід роботи вивчено директором Мотовилівськослобідської ЗОШ І – ІІ ст. Висоцькою К.А.

Директор школи К.А. Висоцька

Анотація

Назва досвіду: «Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 – 9 класів на уроках зарубіжної літератури засобами Інтернет ресурсів»

Автор досвіду: Логвінова Наталія Іванівна

Місце досвіду: Мотовилівськослобідська ЗОШ І – ІІ ступенів

У досвіді розкрито методику роботи вчителя, спрямовану на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Представлено класифікацію Інтернет ресурсів для використання на уроках зарубіжної літератури, розглянуто методику використання ілюстративного матеріалу, довідкових статей, відеофільмів та адіозаписів з мережі Інтернет. Подано зразки розробок уроків та адреси сайтів.

Характеристика

Логвінової Наталії Іванівни, учителя зарубіжної літератури Мотовилівськослобідської ЗОШ І – ІІ ст.

Логвінова Наталія Іванівна виявляє високий рівень професіоналізму, володіє високою педагогічною майстерністю в питаннях навчання і виховання учнів. Уроки проводить на високому науковому і професійному рівні, досконало володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, враховуючи вікові особливості учнів. Велику увагу приділяє інтелектуальному та моральному розвитку учнів. Вивчення художніх текстів учителька здійснює як розгляд творів мистецтва слова в контексті літературного процесу та інших видів мистецтва. Чітко спрямовує навчальну діяльність учнів на основне в різноманітних видах роботи, індивідуалізує та диференціює процес засвоєння знань, формування умінь і навичок, раціонально поєднує фронтальну, групову, парну, індивідуальну форми роботи, забезпечує високу інформативність уроку. Уроки Логвінової Н.І. насичені розвивально-пізнавальними завданнями та ситуаціями. Вчителька використовує сучасні форм и і методи викладання, впроваджує в практику своєї роботи новітні освітні технології: використовує мультимедійні додатки до уроків зарубіжної літератури, інтерактивні технології, метод проектів. Широко використовує на уроках можливості Інтернет ресурсів. Раціонально використовує кожну хвилину уроку. За допомогою евристичних запитань, доцільного співвідношення пошукових та репродуктивних завдань вчителька спонукає школярів до активності у навчанні, вчить порівнювати, аналізувати, узагальнювати. Постійно дбає, щоб учні оволодівали культурою читання, навчалися самостійно здобувати та осмислювати інформацію. Вчить досконало володіти мовою, формує пізнавальну і творчу самостійність учнів, вчить висловлювати своє ставлення до прочитаного. Здійснюючи виховання учнів, дбає про формування читацької культури, прищеплює повагу до культурно-національних, духовних та історичних цінностей народів світу. Залучає учнів до наукової роботи, дає глибокі та міцні знання. Логвінова Н.І. – наставник малодосвідченої вчительки Васянович Г.Ю. Вона ділиться своїм досвідом з колегами школи та району, дає відкриті уроки.Логвінова Н.І. висококультурна, морально стійка людина, її поведінка служить прикладом для наслідування. Користується заслуженим авторитетом серед учнів, батьків та громадськості села.

Директор школи К.А. Висоцька

Вступ

Учені стверджують, що найближчим часом провідне місце в світовому розвитку займуть ті країни, які зможуть створювати або більш-менш ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Тому школа повинна відповідати вимозі часу, а це означає, що методи роботи повинні бути оновленими. Серед таких сучасних технологій, що сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів, найважливіше місце сьогодні займає Інтернет. Цей інтерактивний засіб одержання інформації практично з усіх галузей знань стає останнім часом в Україні надзвичайно актуальним.

Уже молодші школярі вільно орієнтуються у всесвітній мережі: можуть знаходити мультфільми, пісні, художні фільми тощо, учні основної школи вільно спілкуються у соціальних мережах. А для уроків зарубіжної літератури мережа Інтернет дає величезні можливості.

Однак методика використання Інтернет ресурсів на уроках зарубіжної літератури тільки починає створюватись. Разом із тим технологія їх використання базується не на порожньому місці: в методичній науці вже протягом десятків років активно функціонують поняття і терміни з близькою до них методикою використання технічних засобів навчання та наочності.

У галузі застосування Інтернет ресурсів, понять і термінів сучасна педагогічна наука спирається на здобутки вітчизняних вчених В.Д. Руденка, О.М. Макарчука, М.О. Патланжоглу, В.М. Кухаренка, О.В. Рибалка, Н.Г. Сиротинка та ін.

Важливими є й науково-методичні настанови, які осмислюються і функціонують у зв’язку з вивченням зарубіжної літератури як виду мистецтва.

У школі є технічні можливості для користування Інтернет ресурсами. Тому Логвінова Н.І. широко використовує можливості всесвітньої мережі для активізації пізнавальної діяльності учнів 5 – 9 класів на уроках зарубіжної літератури.

При цьому вона враховує ряд положень і застережень педагогічної науки: прагне того, щоб надмірність у використанні наочності не призводила до певних диспропорцій у розвитку конкретного і абстрактного мислення учнів; щоб робота з комп’ютером не сприймалася як розважальна «вставка» у процес вивчення літератури, а розглядалася як органічна активізуюча складова частина пізнавального процесу. Інтернет вона застосовує на всіх етапах вивчення зарубіжної літератури, під час розгляду всіх тем і розділів шкільної програми. При цьому прагне практично реалізовувати основні дидактичні принципи навчання.

Учитель зарубіжної літератури Логвінова Наталія Іванівна переконана, що на уроці головне місце посідають учитель і учень, а комп’ютери з можливістю виходу в Інтернет є лише допоміжними інструментами їх діяльності на уроці. Використання Інтернет ресурсів дає можливість Логвіновій Н.І. передбачати диференційовані завдання.

Ресурси Інтернету вона застосовує для раціоналізації та інтенсифікації навчальної діяльності учнів при виконанні дослідницьких і самостійних робіт учнів.

1. Класифікація Інтернет ресурсів для використання на уроках зарубіжної літератури

Сьогодні працювати з комп’ютером діти починають досить рано – приблизно у 6 – річному віці. А вже до 5 класу вони вільно орієнтуються в Інтернет просторі, спілкуються у соціальних мережах. Всесвітня павутина стала для наших учнів чи не найголовнішим джерелом інформації. Розуміючи все це, Логвінова Н.І. працювала над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 – 9 класів на уроках зарубіжної літератури засобами Інтернет ресурсів». Її вразило, які можливості відкриває Інтернет для вчителя зарубіжної літератури. До того ж у нашій школі встановлено два роутери, а це значить, що практично у кожному класі є Wi-Fi покриття. Використання Інтернет ресурсів для активізації пізнавальної діяльності учнів Логвінова Н.І. згрупувала так:

1. доступ до художніх текстів

2. ілюстративний матеріал

3. довідкові статті

4. документальні, художні та мультиплікаційні фільми

5. використання та створення презентацій

6. аудіо записи.2.Доступ до художніх текстів

При відсутності підручників, художніх текстів для вивчення матеріалу (передусім у 7 класі) для Наталії Іванівни Інтернет став помічником. На уроках вона разом з учнями має змогу будь-який текст відкрити і читати як у перекладі, так і в оригіналі (російською, іноді – англійською, іноді німецькою). При вивченні китайської та японської поезії, відзначаючи її синкретизм, Наталія Іванівна дає завдання учням знайти в інтернеті зразки, наприклад хайку, мовою оригіналу, учні розглядають ієрогліфи, мініатюри. Вивчаючи сонети В.Шекспіра, учні шукають, читають, а потім порівнюють різні переклади одного й того ж твору (наприклад, 130 сонет).Питання та завдання для учнів Логвінова Н.І. дає, наприклад, такі:

– порівняти переклади творів, зроблені різними перекладачами;

– підготувати та провести заочну екскурсію по музеях (літературних, художніх тощо);

– зібрати матеріали до науково-дослідницьких робіт;

– написати твори, реферати, повідомленння, огляд тощо;

– поповнити шкільну електронну бібліотеку за матеріалами Інтернету (тексти літературних творів мовами оригіналу та у перекладах українською мовою, портрети письменників, фотоілюстрації, музичні твори та твори образотворчого мистецтва різних епох і народів із музеїв різних країн світу, матеріали сайтів літературних музеїв тощо) та ін.3. Ілюстративний матеріал

На уроках зарубіжної літератури, особливо у 8 – 9 класах при вивченні культурно-історичної епохи або літературного напряму Наталія Іванівна використовує ілюстративний матеріал. В інтернеті вона знаходить все: зразки архітектурних стилів, репродукції відомих художників, фотографії скульптур, визначних місць, пов’язаних з іменами письменників. Іноді на уроці практикує веб-квест: один із популярних та сучасних видів освітніх інтернет-технологій, пошук у мережі вказаної інформації. Що стосується технічного забезпечення, то тут проблем майже не виникає – учні приносять власні ноутбуки, в разі необхідності – використовують шкільні, у школі є один проектор та чотири плазмові екрани. Ілюстративний матеріал учителька добирає сама, готуючись до уроку, іноді – дає випереджальне завдання учням, а іноді дає завдання учням зробити це на уроці. Результати своїх пошуків учні демонструють для всього класу.4. Довідкові статті

Одне з головних своїх завдань Логвінова Н.І. вбачає в тому, щоб навчити учнів знаходити, опрацьовувати, систематизувати потрібну інформацію, виокремлювати в ній головне. Виконуючи такі завдання, учні, як правило, звертаються до Вікіпедії. Тоді Наталія Іванівна рекомендує їм звернутися ще на сайти Національної бібліотеки України імені Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Офіційний сайт Спілки Письменників України, Інтервидання "Словесник", Сервер тематичних форумів в Українському Інтернеті.

Робота з такими сайтами допомагає учням у підготовці повідомлень, виступів, рефератів, презентацій, збагачує активний словниковий запас. Учні привчаються працювати з науковими, публіцистичними статтями, з есе тощо.

Логвінова Н.І. поєднує традиційні для уроку літератури джерела інформації - художній текст, підручник на паперових носіях - та нетрадиційні, як ІКТ та мультимедіа. Така система навчання підвищує роль індивідуальної творчої пізнавальної діяльності учня і реалізується за певною схемою. Таким чином, Наталія Іванівна вибудувала логіку ІКТ супроводу уроку літератури

Найбільш оптимальними різновидами інтеграції літератури та медіаосвіти вона вважає:

1) тексти підручника;

2) дидактичні матеріали;

3) тексти художніх творів;

4) критична література;

5) періодична преса;

6) довідкова та енциклопедична література;

7) освітні сайти;

8) електронні підручники та посібники .

Логвінова Н.І. вважає, що одним із засобів активізації процесу пізнання під час вивчення зарубіжної літератури є організація дослідницької діяльності учнів. Дослідницький метод характерний тим, що учні сприймають матеріал не зі слів учителя, а шляхом самостійного пошуку.

При розв’язанні будь-якого проблемного завдання учень працює самостійно. Проте, продуктивно працюватиме лише той, у кого сформовані відповідні уміння і навички самостійної роботи. Тому Наталія Іванівна розпочинає роботу з організації пошуково-дослідницької діяльності якомога раніше.

Так, п’ятикласники, при вивченні теми "Природа і людина" працюють над проблемними питаннями: "Що таке природа?", "Що це за мова, на якій можна говорити з тваринами?", "Як повинна поводитись людина, щоб не нашкодити природі?" та ін. На своїх уроках Логвінова Н.І. широко використовує також роботу з текстом.5. Документальні, художні та мультиплікаційні фільми

Логвінова Н.І. переконана, що використання різних відеоматеріалів на уроках зарубіжної літератури надзвичайно ефективне. Тому часто на уроках вона разом з учнями переглядає художні, документальні, мультиплікаційні фільми. Практикує перегляд екранізацій літературних творів з їх наступним обговоренням: як правило, учні приходять до висновку, що екранізація – це все-таки самостійний твір мистецтва, продукт творчості режисера, сценариста, акторів. Перегляд екранізацій Наталія Іванівна проводить виключно після текстового вивчення літературного твору. Тоді учні легко встановлюють епізоди, які розбігаються з текстом, висловлюють власне судження про трактування твору. Такий вид роботи допомагає формувати критичне мислення, вчить висловлювати та обстоювати власну позицію. На уроці у 7 класі, вивчаючи авторську пісню Булата Окуджави «До побачення, хлопчики», в You Tube учні переглянули кліп «Повертайся живим», який записали ведучі ТСН. Пісня присвячена подіям на сході України. Звичайно, після цього було про що поговорити: про російський і український народи, про війну і мир, про живих і загиблих, про односельчан, учасників АТО.

Вивчаючи роман Елеанор Портер «Полліанна», Логвінова Н.І. демонструє п’ятикласникам відеоролик про Ніка Вуйчича, юнака, який народився з рідкою хворобою, коли у дитини відсутні руки, а замість ніг – лише одна невеличка «ласта». Цей юнак вражає своїм оптимізмом, енергійністю, бажанням служити людям і дарувати їм надію у будь-яких ситуаціях. Цей сюжет нікого не залишає байдужим і спонукає учнів розмірковувати про справжні життєві цінності.

Мудрий народ вже давно прийшов до висновку, що краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Наталія Іванівна успішно реалізовує принцип наочності, використовуючи можливості всесвітньої павутини. До прикладу, у 8 класі, працюючи над темою «Давньогрецький театр», вона показує учням документальний фільм «Мистецтво Стародавньої Греції». Під час перегляду робить стоп-кадр, на тих моментах, які демонструють залишки давньогрецького театру, дає завдання учням учні знайти на екрані театрон, орхестру, жертовник. У тому ж 8 класі, вивчаючи китайську поезію Лі Бо та Ду Фу, Логвінова Н.І. демонструє документальний фільм «Культура Піднебесної». Адже зрозуміти, а тим більше проаналізувати вірш китайської поезії, учень може лише тоді, коли він буде якщо не глибоко, то хоча б у загальних рисах знайомий з історією, філософією, особливостями світогляду і культури китайського народу.

У 9 класі на уроці зарубіжної літератури учні переглядають окремі сцени спектаклю «Мещанин во дворянстве». Потім під керівництвом учителя аналізують не тільки ідейний зміст, характери героїв, а й гру акторів.

Логвінова Н.І. часто використовує документальні фільми серій «Гении и злодеи», «Известные люди». Фільми цих серій присвячені видатним світовим письменникам, яскраво подають їх біографічні дані, розглядають під незвичним кутом звичні, здавалося б, факти. На своїх уроках Наталія Іванівна демонструє уривки цих фільмів, або учні переглядають їх повністю. Після перегляду, як правило, учні жваво обговорюють побачене, висловлюють свою позицію та вчаться аргументувати її.

Інтернет дає невичерпні можливості використання різних відеоматеріалів на уроках зарубіжної літератури. Але тут існує й певна небезпека підміни і живого слова вчителя, і самого літературного твору. Тому Наталія Іванівна прагне, щоб відеоматеріали, які використовує на уроках, були максимально інформативні, лаконічні, видовищні і, звичайно, були підпорядковані темі й меті уроку. Добір відеоматеріалів у Інтернеті дуже простий і швидкий. Однак, Наталія Іванівна користується лише тими сайтами, які викликають довіру. Це офіційні сайти бібліотек, музеїв, видавництв.

6. Використання та створення презентацій

Презентації надійно посіли своє місце на уроках зарубіжної літератури Логвінової Н.І.. Вона використовує як доробки колег, мультимедійні додатки до уроків зарубіжної літератури, видані за редакцією Химери Н.В., так і створює власні. У 6 класі учні під керівництвом Наталії Іванівни починають створювати презентації на уроках. Такий вид роботи потребує значного часу: пошук інформації, її опрацювання, систематизація і створення слайдів. Досвід Наталії Іванівни показує, що така робота сприяє свідомому запам’ятовуванню навчального матеріалу, вчить систематизовувати та узагальнювати здобуті знання та формує аналітичні навички. Що стосується безпечного Інтернет-простору, то у на уроках зарубіжної літератури ця проблема вирішується легко: невелика наповнюваність класів дає Наталії Іванівні змогу контролювати, на якому сайті знаходиться кожен учень. У 9 класі створення презентації – це вже один із видів домашнього завдання. Хоча тут теж існує небезпека того, що учні просто скачають готову презентацію з того ж Інтернету. Однак такі авантюри, як правило, виявляються під час того, як учень представляє свою роботу.7. Аудіозаписи

Зарубіжну літературу неможливо вивчати окремо від мистецького контексту певної епохи. Використовувати аудіо записи на уроках літератури Логвінова Н.І. почала давно: спочатку це були касети, потім – диски, сьогодні – аудіо записи з мережі Інтернет. Звичайно, на уроках зарубіжної літератури звучить класика: твори Моцарта, Бетховена, Чайковського, Гріга, Вагнера. У 9 класі, знайомлячи учнів із збіркою Г.Гейне «Книга пісень», Логвінова Н.І. пропонує учням послухати романс «Коли розлучаються двоє». Слова до цього романсу написав ще на початку ХІХ ст. німецький поет Генріх Гейне, а переклад поезії та адаптацію зробив Максим Славінський. Ну а чудову музику написав наш класик Микола Лисенко. Розповідаючи про мистецькі світи Е.Т.А. Гофмана, Наталія Іванівна пропонує учням послухати уривок з його опери «Ундина». А вивчаючи сонети В. Шекспіра, учні слухають сонет №40 з кінофільму «Любовью за любовь» у виконанні Алли Пугачової або «Сонети Шекспіра» Мікаела Тарівердієва. У виконанні Ігоря Іванова учні 8 класу слухають Пісеньку студентів («Із вагантів»), коли вивчають середньовічну поезію.

Навчаючи учнів виразно читати як поезію, так і прозу, Логвінова Н.І. сама демонструє зразок виразного читання. Також часто користується аудіо записами літературних творів у виконанні акторів. Художнє слово, прочитане емоційно, з правильними акцентами по-особливому впливає на сприйняття дітей.

Висновки

Мережа Інтернет стала невід’ємною складовою життя сучасної людини. Все більше учнів значну частину свого вільного часу проводять на теренах всесвітньої павутини. Логвінова Н.І. поставила перед собою завдання використовувати безмежні можливості Інтернет ресурсів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури. З цією метою вона звертається на сайти бібліотек, спілки письменників, тематичних форумів. Інтернет дає можливість прочитати будь-який твір в оригіналі та перекладі, дослідити, порівняти переклади одного й того ж твору різними авторами.

Логвінова Н.І. використовує можливості Інтернету для реалізації принципу наочності навчання. Ілюстрації, портрети, репродукції шедеврів світового живопису, фотографії архітектурних споруд різних стилів, пам’ятників, шедеври паркового мистецтва, заочні подорожі до музеїв, перегляд екранізацій літературних творів, прослуховування аудіозаписів – далеко неповний перелік того, що Наталія Іванівна використовує на уроках зарубіжної літератури завдяки Інтернет ресурсам. На своїх уроках вона вчить учнів критично сприймати літературні твори, факти з життя письменників, дослідження літературознавців з певної теми. Систематизуючи вивчене чи представляючи нарис життя і творчості письменника, учні створюють презентації.

Отже, за допомогою Інтернет ресурсів Логвінова Н.І. може не лише сама за лічені хвилини знайти найсвіжішу інформацію та ілюстративний матеріал з теми, яка вивчається на уроці, але й сприяє учням у використанні мережі Інтернет для швидкого та максимально ефективного пошуку навчальної інформації.Використана література

 1. Андрєєва О. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. — 2008. — № 6. — С. 12-25.

 2. Беженар Г. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи / І. Беженар, О. Волинко // Директор школи. − 2005. − № 37 (373). – С. 13–15.

 3. Богдан Л. Впровадження мультимедійних технологій у навчання:крок у майбутнє – це наше теперішнє / Л. Богдан // Зарубіжна література. – 2005.– № 21–24 (421–424). − С. 60–62.

 4. Дячок С. Комп ’ ютерні технології осучаснюють урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 11-12. – С. 22.

 5. Зязюн І. Освітній простір культури в умовах сучасних інформаційних технологій / І. Зязюн // Рідна школа. – 2006. − № 5. – С. 3–7.

 6. Ісаєва О. Комп ’ ютер на уроці літератури як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 5. – С. 2-5.

 7. Пищик О. Інформаційно-комп’ютерні технології та сучасний урок // Відкритий урок. – 2010. – №3. – С. 26-30.

 8. Пошук в Інтернет. РГПУ. 2001. - http://rspu.edu.ru/search.htm.

 9. Таранік-Ткачук К. Інтернет як образ сучасного віртуально-мобільного світу// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 61-63.

 10. Химера Н. Упровадження мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література. – 2010. – № 3-4. – С. 3-5.

Додатки

Літературний Інтернет

 1. Бібліотека японіста – http://jlib.sinor.ru/ – художні тексти, інформація про письменників японської літератури ( російською мовою);

 2. Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru/ (російською мовою);

 3. "Литературная газета" – http://www.lgz.ru/ ( російською мовою);

 4. Сайт сучасної і класичної поезії – http://sttihi.net.ru/ (російською мовою);

 5. Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru/ (російською мовою);

 6. "Фензин" – сайт про фантастику та фентезі – http://www.fenzin.org/ (російською мовою);

 7. Бібліотека української поезії – http://ukrart.lviv.ua/biblioteks.html;

 8. Велика електронна бібліотека української літератури (університет Торонто) – http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html;

 9. Весна. Словник – http://www.slovnvk.org/ – літературно-критичні матеріли;

 10. Бібліотека ІнтерNeтрі. Українські твори, документи або їх зібрання – http://www.internetri.net/lib/;

 11. Бібліотека кошового писаря: бібліотека української поезії. Містить вірші О.Олеся, М.Рильського, М.Вороного, В.Симоненка, В.Cамійленка, Лесі Українки та інших – http://pysar.tripod.com;

 12. БРАМА. Мистецтво і Культура: проза, поезія, казки... – http://www.brama.com/ukr.html;

 13. Енциклопедія української літератури – http://proza.com.ua/enc/;

 14. Мережева бібліотека української літератури – http://www.ukrlib.com.ua/;

 15. Український літературний портал – http://www.proza.com.ua/;

 16. Сайт україномовних рефератів – http://www.ukrreferat.com;

 17. Енциклопедія Інтернет-фольклору (російською мовою) – http://lurkmoar.ru

 18. Про ресурси центральних наукових бібліотек можна дізнатися за наступними адресами:

 19. Національна бібліотека України імені Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/;

 20. Національна парламентська бібліотека України – http://www.nplu.kiev.ua/;

 21. Енциклопедія Britannika (електронна версія – www.britannika.com);

 22. Офіційний сайт Спілки Письменників України – http://www.nspu.kiev.ua;

 23. Сайт "Грінландія" http://www.grinlandia.narod.ru/, присвячений російському письменнику Олександру Гріну;

 24. Сайт Національної бібліотеки імені Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/;

 25. Інтервидання "Словесник" – www.slovesnik.ru;

 26. Сервер тематичних форумів в Українському Інтернеті – http://www.flame.com.ua/;

 27. Бібліотека "Весна" – http://www.vesna.sammit.kiev.ua/;

 28. "Бібліотека Максима Мошкова" – http://www.lib.ru/.


Урок світової літератури у 8 класі

Шлях пізнання життя й людей


Скачати 438.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка