“Активізація пізнавальної діяльності учнів через проблемно-пошукову роботу” ПідготувалаСкачати 496.89 Kb.
Дата конвертації19.03.2019
Розмір496.89 Kb.
#84983

“Активізація пізнавальної діяльності учнів через проблемно-пошукову роботу”

Підготувала

вчитель української мови та літератури

Козлівської загалоноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Сурмінська Р.Б.

Наукове обгрунтування теми

 • Теорія проблемно- пошукового навчання Ѓрунтується на фундаментальних положеннях американського філософа, психолога й педагога Дж. Дьюї, досить глибоко досліджена І. Лернером, М. Махмутовим, А. Матюшкіним, П. Москаленком, Т.Кудрявцевим, А.Фурмановим. Великого значення проблемі надають сучасні методисти: Л.В. Скуратівський, В.І.Лозова, М.І. Пентилюк, Т.Ф.Бугайко, Б.І.Степанишин.

Визначення проблемно – пошукового навчання і його основні поняття

 • Проблемно – пошукове навчання- це організована навчальна діяльність, у процесі якої створюється проблемна ситуація, а самостійна діяльність учнів спрямовується на усвідомлення, сприймання й розв’язання її, у результаті чого вони набувають нових знань, практичних умінь і навичок.
 • До основних понять проблемно – пошукового навчання належать: “ проблемна ситуація”, “навчальна проблема”, “проблемне питання (“ проблемна задача”)” і “ проблемно – пошукові методи”.

 • Проблема ( від грец. Problema – задача) – складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язання, вивчення, дослідження.
 • Навчальна проблема- це суперечлива ситуація, коли наявні дві чи кілька позицій ( іноді протилежних), для правильного пояснення яких потрібно створити теорію або концепцію. Навчальна проблема зазвичай виражається у формі проблемного завдання або питання.
 • У дидактиці проблемою називається ситуація, яка виникає у процесі практичного чи теоретичного засвоєння знань, способу або дії. У методичній науці під проблемою розуміють таку ситуацію, яка ставить задачу, що потребує розв’язання, спонукаючи учнів до мислення.

Відкрити учня

Зацікавити

Направити учня

Навчити учня

Це означає показати йому самого себе, способи розвитку його сил, якостей, здібностей, практичних умінь і навичок

Це означає викликати в ньому потребу організувати себе для досягнення суспільно й особисто значущих цілей. Перед учнем потрібно поставити важливі і водночас посильні завдання, за успішне виконання яких можна було б похвалити

на правильний, змістовний шлях, що відповідає його реальним можливостям

пізнавати нове

знаходити відповіді на поставлені питання без допомоги вчителя

оцінити себе та інших учнів

самостійно здобувати знання

творити


Ключ до дитячої душі

Структура проблемної ситуації


Проблемна ситуація (опис суперечностей, що виникли; предмет пошуку і досліджень) 

Зовнішня форма

Внутрішня форма

Спроектована сформульованими запитаннями, завданнями чи текстом, вимогою розробити програму дій, знайти загальну ідею

Спроектована мотивами, позитивним ставленням до участі в розв'язанні, ціннісними орієнтирами, досвідом розв'язання

Пізнавальна суперечність

(сформована у свідомості учня)


Етапи розв’язання навчальної проблеми


Створення проблемної ситуації

Реалізація й перевірка правильності виконаного завдання

Сприймання проблеми учнями

Пошукове розв'язування завдання

Між двома полярними точками зору лежить не істина, а проблема

Методи розв’язання проблем

 • Метод проблемного викладу матеріалу (постановка проблеми; створення проблемної ситуації; розв’язання проблеми оптимальним способом)
 • Дослідницький метод ѓрунтується на таких засадах, як пошук, упевненість у собі, самостійність, творчість, емоційність, мотивація до спілкування, взаємодопомога, самостійність пізнання, оволодіння способами наукового пізнання у процесі пошуку.
 • Частково-пошуковий (евристичний) метод здобування нових знань у результаті активізації творчого мислення учнів, найчастіше під час евристичної бесіди.

Структура уроку в системі проблемно-пошукового навчання


Настановчо-мотиваційний етап

1. Створення атмосфери співтворчості на уроці.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

3. Актуалізація мотиваційних резервів школярів.

4. Актуалізація мисленнєвих здібностей учнів.

5. Визначення мети пошукової діяльності.

1. Розвиток неперевної пошукової пізнавальної активності учнів.

2. Генералізація знань (відтворення теоретичних відомостей, потрібних

для розв'язання навчальної проблеми).

3.Формулювання проблеми учнями (або вчителем).

4. Перетворювальна діяльність школярів.

5. Формування пошуково-продуктивного процесу мислення, що об'єднує пізнавальну мотивацію та інтелектуально-вольову активність.

1. Розв'язування проблеми (самостійно, колективно, у групах, у парах).

2.Саморегуляція і самоконтроль в умовах співтворчості.

3. Увідповіднення розв'язку проблеми з раціональним його викладом.

4. Узагальнення й конкретизація здобутих знань, сформованих умінь і

навичок.

5. Вироблення ціннісних орієнтирів.

Оперативно-дослідницький етап

Продуктивно-творчий етап


Дослідницькі вміння учнів

 • Дослідницькі вміння учнів

усвідомити проблему і самостійно формулювати її

висувати гіпотези, асоціативно і критично мислити, переносити знання в нові нестандартні ситуації

проводити спостереження над мовним матеріалом

усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності (мету, план реалізації, перебіг здійснення плану, оцінювання результату)

виконувати мисленнєві дії (аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити, обґрунтовувати, класифікувати)

проводити лінгвістичний експеримент

самостійно розв'язувати нові пізнавальні завдання

встановлювати причиново-наслідкові зв'язки

робити припущення щодо способу розв'язання певної проблеми

спростовувати хибні припущення і твердження


Практична реалізація проблемного навчання

 • Є дві технології введення проблемності в навчання:
 • Учитель сам ставить проблему і сам її розв’язує, показуючи класові напрям мислення
 • Учитель ставить проблему, а розв’язують її учні

Проблемні питання, що можуть бути використані на уроках української літератури

 • “Хто ж Чіпка насправді: захисник народних прав, борець за справедливість чи злочинець?”(за романом Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)
 • “Мавка - натура пасивна?(за драмою-феєрією Лесі Українки “Лісова пісня”)
 • Чи варта мети і результату ціна, яку заплатили Остап і Соломія (за твором Михайла Коцюбинського “Дорогою ціною”)
 • “Чи варто було трудиться, щоб пустити у світ пару жмутків зів’ялого листя, вкинути в круговорот нашого сучасного життя кілька крапель, затроєних песимізмом?” – сам Іван Франко ставить проблемне запитання до учнів у своїй збірці “Зів’яле листя”

Проблемні ситуації, що можуть бути створені на уроках української мови

 • Написання букв е//и, є//ї у дієсловах (за темою “Дієвідміни”)
 • “Ні з різними частинами мови”
 • У чому відмінність складнопідрядних речень з підрядними означальними від складнопідрядних з підрядними обставинними місця?

Ні - частка

Ні - префікс

Ні – частина кореня

Ні …ні - сполучник

Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї (М.Нагнибіда)

Бджола летить, де мед пахтить (народна творчість)

Висновок. Результати роботи

 • Технологія проблемно-пошукового навчання активно сприяє формуванню досвіду учнів самостійного виконання проблемних і дослідницьких завдань, забезпечує творче засвоєння ними знань, стійкий інтерес до способів пізнавальної діяльності, створює умови для організації самостійного розв’язання проблем, удосконалює уміння і навички самостійно планувати, здійснювати і контролювати й оцінювати свою діяльність, посилює переконання у правильності здобутих знань.
 • Результати роботи:
 • Розвиток мислення
 • Розвиток творчості
 • Спонукання до активної діяльності
 • Навички виживання
 • Комунікативна компетентність

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 496.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка