Актуальність проблемиДата конвертації04.09.2018
Розмір47 Kb.
ТипПрограма
Актуальність проблеми

На сучасному етапі розвитку шкільної літературної освіти значна увага приділяється вивченню літератури у культурологічному контексті. Це підтверджують численні наукові дослідження, публікації, методичні рекомендації.

Зокрема у новому Держстандарті(2011) культурологічна лінія посідає чільне місце. Вона передбачає такий зміст освіти:” Усвідомлення творів художньої літератури як важливої складової мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями світової художньої культури,...висвітлення зв'язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів”.

У новій програмі культурологічна лінія відображена у рубриці “Література і культура”, де розкрито зв'язки літератури з іншими видами мистецтва, втілення літературних образів у живопису, музиці, кіно, подано інформацію про літературні музеї, визначні культурні явища різних країн і народів.

Програма передбачає і компаративну лінію, яка забезпечує порівняння творів, явищ і фактів української і зарубіжної літератур.

Вивчення предмета неможливе без фонових знань з історії, адже художній твір завжди обумовлений певним історико-культурним контекстом.

Специфіка предмета у тому, що ми вивчаємо твори у перекладі, тому актуальним є читання їх , принаймі уривків, мовою оригіналу, зокрема російською та англійською.

Таким чином, міжпредметні зв'язки, проведення інтегрованих уроків є необхідною умовою у викладанні предмета.

Тому я і працюю над проблемою “Міжпредметні зв'язки на уроках світової літератури. Інтегровані уроки”.

У сучасній методичній науці проблема “література і культура”, “міжпредметні зв'язки” дедалі більше приваблює сучасних дослідників. Серед них слід відзначити відомих вчених, методистів: Л.Ф. Мірошниченко, О.О. Ісаєву,

Ж.В. Клименко, В.Т. Маранцмана, які розглядають різні аспекти даного питання.

Мета мого дослідження полягає в тому, щоб допомогти учням зрозуміти художній твір, глибоко осягнути його мистецьку сутність.

За визначенням І. Звєрєва, міжпредметні зв'язки-це насамперед взаємна узгодженість змісту освіти з різних навчальних дисциплін, побудова й добір матеріалу яких визначається як загальними цілями так і оптимальним урахуванням навчально-виховних завдань, зумовлених специфікою кожного предмета.Завдання, які я ставлю перед собою:

-виховувати естетично підготовленого читача;

-активізувати розумову діяльність учнів;

-розвивати емоційну сферу школярів;

-формувати повагу до різних мов, культур, традицій;

-активізувати інтерес до вивчення іноземних мов;

-розвивати уміння і навички учнів сприймати літературний твір у культурному контексті, у зв'язках з іншими видами мистецтва.

Одним із шляхів реалізації завдань є використання фонового матеріалу, зокрема історико-культурологічного.

Це, насамперед, відомості про період , в рамках якого відбуваються події даного твору, повідомлення про життєву долю письменника, формування його світогляду. Так, у романі Стендаля “ Червоне і чорне” знайшли відображення погляди автора на роль особистості в житті суспільства. Тривалий час Стендаль захоплювався Наполеоном, отож і для головного героя твору Жульєна Сореля Наполеон є прикладом для наслідування.

Вивчення літератури неможливе без знань історичних реалій, тому учні нерідко отримують індивідуальні завдання підготувати повідомлення про особливості того історичного часу, про який йтиметься у творі.Музика і живопис.Яким є їхнє місце на уроках літератури? Ці види мистецтва допомагають наситити уроки емоціями, зацікавити учнів, розвивають фантазію. Учні повинні розуміти, що вічні проблеми, які піднімаються письменниками і поетами, хвилювали і продовжують хвилювати художників і композиторів.

Наприклад, поєднання поетичних рядків романтиків із звучанням музики Л. ван Бетховена розширює їхнє розуміння періоду романтизму. Доцільним є прослуховування пісень і романсів на вірші поетів. Наприклад, вивчаючи лірику Пушкіна, завжди перед прослуховуванням романсу М.Глінки на вірш “К А.П. Керн”(“Я помню чудное мгновенье”) розповідаю романтичну історію про жінок, що надихали поета і композитора. А уроки в 11 класі, присвячені вивченню творчості поетів “срібної доби”, проводжу як літературно-музичну композицію.

Є у моїй практиці і такі випадки, коли учні самі писали музику на програмові поезії .

На уроках використовую різноманітні ілюстрації до творів, репродукції картин, які допомагають більш виразно побачити героїв, зрозуміти особливості того часу, в якому жив і творив митець.

Одним із важливих елементів роботи є створення психологічного портрету письменника. І тут не обійтись без полотен видатних художників-портретистів.

Така зустріч з мистецтвом дозволяє краще зрозуміти непересічність та неповторність особистості митця.

Вивчаючи поезію, присвячену природі, використовую репродукції пейзажів.

На таких уроках може звучати і музика, схожа за настроєм. Учні отримують завдання описати свої відчуття, підібрати епітети, які створюють поетичну палітру творів. Такі прийоми допомагають зрозуміти, що світовідчуття і настрій поета, художника і композитора співпадають.

Урок в 11 класі, на якому пояснюю особливості модернізму та авангардизму, їх відмінність від реалізму, починаю з порівняння репродукції картин І.Полєнова”Зарослий ставок” та К.Моне”Японський місток”.

Яскравим прикладом синтезу історії (знання про Київську Русь), музики(“Богатирська симфонія” Бородіна), живопису(“Богатирі” В.Васнєцова) і літератури є уроки, на яких вивчаються билини.

Також заохочую своїх вихованців до створення власних ілюстрацій, влаштовуємо виставки-захисти малюнків.

Під час вивчення драматичних творів використовую елементи театральної гри, інсценізуючи уривки з комедій і трагедій. Особливо подобається учням відчувати себе героями п'єс “Міщанин-шляхтич” Мольєра, “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра, “Пігмаліон” Б.Шоу.

Акторська гра допомагає краще зрозуміти характер героїв, особливості культурно-історичної епохи.

Діти із задоволенням готують невеликі творчі проекти “Монолог від імені героя твору”

На уроках світової літератури учні знайомляться з розмаїттям іншомовних творів. Тому особливої ваги набуває розробка взаємопов'язаного вивчення літератури та іноземної мови. Це сприяє глибшому осмиленню творів. Мовою оригіналу читаємо твори О.Пушкіна, О.Блока, В.Шекспіра, Дж.Байрона.

У співпраці з учителями англійської проводжу інтегровані уроки за творчістю англомовних авторів: М.Твена, В.Шекспіра, Дж.Лондона. Спільно з українськими та англійськими словесниками організовую позакласні заходи: інтелектуальні ігри, квести.

Звертаюсь на уроках і до кіномистецтва та анімації. Порівняти не ілюстрації, а цілі епізоди екранізованих та літературних творів, озвучити уривок з фільму, написати рецензію-такі завдання стимулюють творчий потенціал школярів.

Сучасний освітній простір складно уявити без використання інформаційних технологій.

Мультимедійні технології сприяють заглибленню школярів у світ літератури, допомагають проявляти творчі здібності, підвищують інтерес до предмета.

При цьому варто пам'ятати, що використання ІКТ на уроці літератури повинно бути вмотивованим, доцільним, адже головним на уроках має залишатись КНИГА.

За допомогою програми Power Point учні створюють презентації історико-культурних епох, біографій і творчості письменників та поетів. У нашому доробку є презентації про М.Булгакова, В. Шекспіра, О.де Бальзака, Дж.Лондона, Ф.Петрарки. Цікавим виявився груповий проект “Театр Давньої Греції”.

Використання ІКТ має свої переваги:

-зростає інформаційна насиченість заняття;

-ефективно здійснюються міжпредметні зв'язки;

-розширюється світогляд школярів;

-використовується якісна, сучасна наочність.

Художня література-це могутній потенціал для духовного та естетичного виховання молоді. Уроки світової літератури покликані дати імпульс внутрішній роботі учнів, підготувати їх до діалогу з письменником. Це можна забезпечити на уроках-інсценізаціях, уроках -подорожах, інтерв'ю, складанні сценарію для кіно, ток-шоу тощо.

Результати роботи

Уже два роки в районі проводиться олімпіада з російської мови та літератури . У 2012році Горова Анастасія мала 2 результат, у 2013- 2 результат був у Феськів Єлизавети, у 2014 -3 місце знову виборола Горова А.

Видавництво дитячої літератури “Грані-Т” щороку оголошує всеукраїнський конкурс на кращий конспект уроку з позакласного читання. У 2012 році я брала в ньому участь.

Викладаючи українську літературу, підготувала своїх вихованців до участі у Всеукраїнській грі “Соняшник”. Учасники отримали дипломи всеукраїнського та регіонального рівнів.

У цьому році взяла участь у Форумі педагогічних ідей “Урок”

Спільна з учителем англійської мови Мазур Т.Л. розробка позакласного заходу “Англомовні письменники” розміщена на сайті http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/39669/ ... Поряд з цим створено власний віртуальний кабінет світової літератури (http://ksl27.jimdo.com).

Якість знань із світової літератури

2010-2011- 64%

2011-2012- 66%

2012-2013- 69%.

Та головним моїм досягненням є те, що учні люблять предмет, з повагою ставляться до книги.
Висновок

Проведення уроків ,на яких здійснюється взаємозв'язок шкільних предметів і видів мистецтва, вважаю головною метою своєї педагогічної діяльності. Звичайно, такі заняття потребують ретельної підготовки. Але це дозволяє:

-підвищити мотивацію учнів до вивчення предмету;

-краще засвоїти матеріал;

-полегшити розуміння програмового матеріалу;

-аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань;

-якнайактивніше реалізувати освітні можливості кожного учня.

Завдання шкільної літературної освіти полягає не у вивченні певної кількості тем, а у вихованні творчої особистості, яка вміє критично мислити, чітко висловлювати свої думки, відчуває велику силу мистецтва.Література

1.Зверев И.Д.,Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.-М.:Просвещение, 1986.-167с.

2.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] .-Режим доступу:http//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

3.Маранцман В.Т. Интерпретация художественного произведения как технология общения с искусством//Литература в школе.-1998-№8

4.Мірошниченко Л.Ф.Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник./Л.Ф.Мірошниченко.-К.: Вища шк.,2007.-415с.

5.МірошниченкоЛ.Ф. Етапи вивчення художнього твору:метод. лекторій для вчителя зарубіжної літератури//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-1995.-№4-7,9,11-12; 1996-№1,3,4,5,7,9.6.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Світова література.5-9 класи//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2012.№7-8.-С.8-13
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка