АктуальністьСкачати 94.94 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.02.2019
Розмір94.94 Kb.
  1   2   3

Актуальність

Одним із видів навчальної діяльності молодшого школяра є письмо. Навчитися писати в короткий термін неможливо, оскільки навичка правильного і гарного письма формується досить повільно і вимагає від ди­тини довільної поведінки, великих зусиль у чіткості письма. Що молодша дитина, то важче їй оволодівати графічними правописними навичками, особливо це стосується шестирічок. За наявними даними, діти, які вступили до школи в 6 років, найскладнішими уроками назвали уроки письма - серед шестирічок таких виявилося 90%'.

Письмо вимагає від дитини одночасного вирішення комплексу складних завдань: правильно тримати ручку, орієнтуватись у зошиті, сидіти за партою, координувати рухи руки, ока, слуху, оволодіти навичкою написання букв.

На перших етапах навчання дитина не може керувати своєю рукою.технічні - правильно користуватися письмовим приладдям, координувати рухи руки, дотримуватися гігієнічних навичок;

графічні - правильно зображувати букви, склади, слова, писати букви з відповідним нахилом, певної висоти і ширини, рівномірно розташовувати їх на робочому рядку, правильно їх з'єднувати;

орфографічні - правильно визначати звуковий і буквений склад слова, компенсувати їх написання2. Завдання дорослих - допомогти дитині уникнути таких негативних проявів, попередити їх своєчасною підготовкою до школи. Підготовка дитини до школи відбувається в дошкільних навчальних закладах, а також в умовах сім'ї. Одним із напрямів такої підготовки є розвиток і формування у дитини рухових (графічних) навичок, необхідних для навчання письма у першому класі.

Успіх оволодіння правильними навичками письма багато в чому залежить від попередньої роботи з дитиною в дошкільному навчальному закладі та в сім'ї, від готовності руки дитини до виконання в зошитах складних правописних вправ.

Практика навчання письма дітей 5-6 років у добукварний і букварний періоди у школі засвідчує здебільшого неготовність руки дитини до написання елементів букв і самих букв1.

Учителі зазначають, що в більшості дітей (особливо в тих, які не відвідували дошкільних навчальних закладів) недостатньо розвинута рука, дрібні м'язи пальців, дітям важко виконувати і контролювати вправи в зошитах у межах лінії, клітинок, контурів. Відтак у дітей відсутні прямі, чіткі лінії (вони здебільшого дрижачі, нерівні, дитина виходить за лінії, клітинки, контури, не вміє штрихувати, замальовує суцільно контур). Більшість дітей не володіють ножицями, в них не достатньо розвинуті окомір і координованість рухів.

Ще К. Ушинський пропонував учителеві проводити різні вправи на розвиток рухових навичок руки: малювання, штрихування, пальчикову гімнастику.

Рука людини як робочий орган починає розвиватися доволі рано і поступово вдосконалюється у процесі різноманітної діяльності. Маленька дитина ще не володіє рухами своєї руки, не може ними керувати. Рухи руки малюка спочатку є випадковими, неусвідомленими і повторити їх свідомо дитина ще не може. За нашими спостереженнями, в кінці першого та на початку другого року життя дитина тягнеться за олівцем і, наслідуючи рухи дорослого, починає рухати руками на папері, на книжці, на стінах, на столі, аби олівець потрапив їй у руки. Ці перші "лінії", "каракулі" можна назвати "природною технікою письма". Дитина одержує задоволення власне від рухів олівцем на папері.

Перші штрихи, що їх дитина залишає на папері, мають характер "перервних ліній". Рука дитини ще досить слабка, рухи неконтрольовані, дитина то торкається паперу, то веде нею по повітрю. З часу першого втримання олівця в руці і проведення штрихів та ліній це заняття стає улюбленим для дитини. Досить швидко її рука міцніє, рухи стають упевненішими та енергійнішими.

Т. Комарова зазначає, що спочатку в дитини спостерігаються "однорідні рухи: дитина рухає рукою вперед,

назад, не відриваючи руки від паперу". У результаті виходять пучки дугоподібних штрихів, що за своєю

довжиною відповідають маху руки дитини; "багаторазове повторення, вправляння в одних і тих самих рухах

сприяє розвиткові відповідних груп м'язів та механізму довільного управління ними"1.

Крім таких ліній, дитина ставить багато крапок, тому що тримає олівець вертикально.

На другому році життя вправляння олівцем на папері набуває постійних занять дитини, що призводить до

розвитку м'язів руки і рухових навичок.

На другому році життя внаслідок багаторазових повторень дитина починає самостійно змінювати напрям ліній і штрихів, урізноманітнює їх характер. Відтепер з'являються горизонтальні, вертикальні, дугоподібні, колоподібні та інші лінії, хоча вони ще не регулюються зоровими рухами. На другому році життя дитина засвоює обертові рухи, що дозволяє їй зображувати вже округлі форми. Якщо дитина довго проводить обертові рухи, у неї виходять "клубки", які розташовуються по всьому аркушеві.

У цих "клубках", як зазначають учені, спостерігаються спіралеподібні лінії. Поступово до кінця другого року життя дитина навчається відривати руку від паперу, завдяки чому урізноманітнюються й зображувані лінії: з'являються зиґзаґи, перехрещення ліній, округлі лінії, у яких дитина може впізнати якісь предмети. Т. Комарова зазначає, що таке розмаїття ліній носить ще випадковий характер, адже дитина не будь-яку лінію може повторно провести на вимогу дорослого. Крім того, дитина не може свідомо за вказівкою зупинити рух руки, щоб повернути її в інший бік, "малює, як вийде"2.

На третьому році життя продовжується розвиток рухів дитини: розвивається координація й узгодженість рухів обох рук, утворюються зв'язки в роботі очей, вуха і рук, що забезпечує оволодіння простором. Це накладає свій відбиток і на розвиток рухів руки з олівцем: лінії все більше починають заокруглюватися, з'являються замкнені лінії, що утворюють якісь фігури. Подекуди дитина може довільно повторити лінії: сонечко (коло), дощик (крапки), доріжку (пряма лінія) і т. ін. Натомість далеко не завжди дитина може довільно за вказівкою дорослого чи за своїм бажанням зобразити потрібний образ чи фігуру. Найчастіше в дітей виходить коло (круг) і від нього різні лінії, що може нагадувати сонце та його промінці, а також перехрещення ліній — парканчики. На кінець третього року життя у дітей формуються перші прояви зороворухової координації, яка є конче необхідною у процесі навчання письма.

Специфічною особливістю дітей раннього віку є надзвичайна сміливість і свобода рухів руки з олівцем, їхній інтерес до процесу зображення штрихів і ліній, пошук їх для зображення замкнених фігур, що призводить до багаторазового повторення одних і тих самих рухів. У цьому зв'язку Є. Фльоріна радила педагогам орієнтуватися на природні нахили дитини, на "природну техніку" дій з олівцем.

У дошкільному віці урізноманітнюється діяльність дитини, удосконалюються рухи руки, пов'язані з використаннями інструментів і знарядь праці (ножиці, молоток, пензлик, олівець та ін.). Як зазначає Д. Ельконін, "у дошкільному віці перебудова рухів і дій дитини полягає у тому, що вони починають практично виконуватися, контролюватись і регулюватися самою дитиною на основі уявлення про майбутню дію та умови її здійснення"'.

Здійснення задуму, планомірне досягнення певного результату діяльності можливе за наявності навичок. Навички - це автоматизовані дії, що спочатку виробляються цілеспрямовано, усвідомлено, а надалі функціонують автоматично

За даними фізіології, нервова сисгема і нервово-м'язовий апарат дитини в 6 років уже сформовані, як у дорослої людини. Після 5-6 років у дітей у корі головного мозку згідно із законом утворення умовних рефлексів утворюються умовно­рефлекторні функції читання і письма. Впродовж дошкільного віку зростає і роль слова у формуванні рухових навичок. Останнє, у свою чергу, підвищує ефективність рухового навчання, навички набувають усвідомленого й узагальненого характеру, легко переносяться в нові умови, знижується кількість помилок, зменшується час, необхідний для засвоєння нових навичок. Усе це дає підставу для формування у дітей старшого дошкільного віку нових, складніших рухових навичок.

В основі оволодіння письмом також лежать рухові навички. Процес формування навички письма можна поділити на чотири стадії. Дошкільний вік вважається "специфічною" орієнтовною стадією, під час якої дитина ознайомлюється з графічними рухами й формами, набуває графічного досвіду. Від правильної організації цього досвіду великою мірою залежить успіх перших письмових вправ у школі. У практиці роботи спостерігаються факти раннього прояву графічної діяльності в дітей. Справді, діти рано тягнуться до олівця й паперу. У дошкільних закладах систематично проводить заняття з образотворчої діяльності, на яких діти засвоюють графічні навички малювання.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З АПЛІКАЦІЇ ТА ОРІГАМІ

Країна, в якій навчали б малювати і і як навчають читати і писати, переверти >ш (і незабаром усі інші країни в усіх МИСТОЦТН і науках і майстерностях.

Проблема розвитку художньої творчості дитини набуває в наш час особливого значення. Як сформувати творчу, інтелектуально розвинену особистість? Для успішного вирішення цієї проблеми велике значення має розвиток творчих здібностей, дитячої активності та самостійності.

Творчість, звичайно, зумовлює всі дії дитини, оригінальної у спілкуванні, іграх, малюнках, розповідях. На жаль, розвиток творчих здібностей у дітей часто стає випадковим і здебільшого залишається на низькому рівні. Проте не треба забувати, що всі діти наділені здібностями, а тому потрібно їх виявляти і максимально розвивати. Цей посібник пропонує розвивальні ігри-заняття з аплікації та орігамі.

Спробуємо з'ясувати, який зв'язок існує між розвитком інтелекту і творчості та орігамі з аплікацією. Дослідники стверджують, що ці види мистецтва є сильним засобом для розвитку інтелектуальної, творчої і емоційно-вольової сфери дошкільників. Основним завданням технологічних ігор є оволодіння і закріплення дітьми різноманітних прийомів і способів складання та наклеювання. Під час таких ігор розвивається просторове уявлення, діти ознайомлюються з різноманітними геометричними формами, виявляють творчу активність. Важливим є спонукання дітей до вдосконалення своїх виробів, створення власних способів їх реконструкції. Розвиток інтелекту, як стверджують психологи, тісно по­в'язаний з розвитком дрібної моторики рук. Саме на це звернула увагу вчитель початкових класів з Польщі Дорота Дзямська, яка і розробила серію занять з орігамі з кружечків, різних за розмірами. Кружечок - це універсальна геометрична фігура, з якої легко одержати трикутник, прямокутник, конус, квадрат, трапецію, півколо. Зі звичайного кружечка можна створити цілий світ! Світ орігамі об'єднує різноманітні галузі | нашого життя: науку і культуру, технологію та мистецтво, відпочинок і ремесло, інтелект і натхнення, інженерне мислення та естетику. Але насамперед — це радість дії, що формує безмежну творчість, породжує красу, веде до істини, гармонії, мрії. Цей світ - це умови для всебічного розвитку творчості та інтелекту дитини.

Чітко усвідомлюючи, що розвивати творчу активність необхідно з дошкільного віку, пропонуємо серію занять, які протягом трьох років були апробовані на базі ДНЗ №11, 26, 27 м. Бердичева. На цих заняттях саморозвиток, самодіяльність і педагогічний процес складають єдине ціле.

Одним із важливих чинників у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку є розвиток дрібної моторики рук. І це цілком зрозуміло: дитина у майбутньому повинна правильно і чітко володіти вміннями і навичками написання літер і цифр, вміти обслуговувати себе, виконувати фізичні вправи. Особлива роль у цьому належить рухам пальців рук. Цей вид мистецтва сприяє концентрації уваги, розвиває конструктивне мислення, творчу уяву, художній смак. У будь- якій продуктивній діяльності існує два взаємопов'язаних процеси: відтворення і творчість. Орігамі стимулює і розвиває пам'ять, оскільки дитина для того, щоб зробити фігурку, повинна запам'ятати послідовність її виготовлення, прийоми і способи складання.

Цей метод розвивального навчання ознайомлює дітей з основними геометричними поняттями, активізує розумові процеси, вдосконалює трудові вміння дитини, формує культуру праці. ч

Систематичні заняття з дитиною аплікацією та орігамі - запорука її всебічного розвитку та успішної підготовки до шкільного навчання.

Аплікація - дуже цікавий і доступний вид образотворчої діяльності. Традиційне вирізування з паперу приносить користь, але менше активізує дитячу творчість. Для того щоб поліпшити у дітей результати творчої роботи, потрібно організувати заняття з орігамі й аплікації. Дитині не потрібно вирізати, треба лише вибрати кружечок необхідного кольору і розміру, певним чином скласти його і наклеїти. Саме це розвиває у дітей почуття форми, кольору, пропорції, а під час згинання круга в різних напрямках тренуються м'язи пальців рук, удосконалюються окомір та зорово-рухова пам'ять. І найбільша, на нашу думку, користь - це творче втілення всіх дитячих задумів, це розвиток уяви. Неповторність дитячих задумів буває часто не зрозумілою для дорослого, але вона так близька і зрозуміла дітям! У дошкільному віці діти досить часто фантазують, але не можуть свої наміри виконати з паперу і на папері. Орігамі з аплікацією вирішують цю проблему.

Залишається лише додати, що ці заняття допомагають розвинути творчість, оригінальність, неповторність особистості дитини, а це є одним з головних завдань виховання та навчання в дитячому садку.

З історії виникнення техніки орігамі та аплікації

Слово "орігамі" японського походження і складається з двох слів: "орі"— складати і "комі" — папір.

Це спосіб створення і конструювання з паперового квадрата, круга, прямокутника різноманітних виробів, іграшок і

аплікацій

Історія виникнення орігамі нерозривно пов'язана а ПОЯВОЮ В Японії паперу. Незважаючи на сувору заборону вивезення технології виготовлення паперу із Китаю, де він був винайдений, в VII столітті кочовий буддійський монах Дан-Хо, про якого сучасники говорили, щ і ВМІЄ

робити "папір і туш", добирається до Японії і передає таємнії 11 їм ПИТОТОВ лення паперу. Як стверджують "Японські хроніки", це відбулося в 810 році нашого століття.

Орігамі в Японії бере свій початок від періоду Хейан (ІХ-Х1І ст.). У той час папір, зроблений вручну, був дорогим і дуже цінним матеріалом, використовували його лише в особливих випадках. Але незважаючи на те, що папір був винайдений у Китаї, а не в Японії, саме остання і стала батьківщиною мистецтва складання з паперу - орігамі. Вироби зі складеного паперу слугували переважно предметами релігійного культу - наприклад, коробочки санбо, що в них вкладали шматочки риби й овочів, підносились як жертвоприношення у храмах.

У періоди Камакура (ХІII-ХІУ ст.) і Муроматі (ХІY-ХУІ ст.) орігамі виходить за межі храмів. Аристократи, монахи, представлені при дворі, і придворні імператорського двору повинні були вміти складати орігамі.

Так складалися записки у вигляді метеликів, журавлів, квітів тощо. Вони були ніби символом дружби або доброго побажання. Вміння складати фігурки орігамі стало ознакою доброї освіти і вишуканих манер. Поступово орігамі з церемоніального мистецтва перетворилося на цікаве дозвілля.

А в XVIII столітті були винайдені традиційні нині фігурки (тварини, риби). Тоді ж і стародавній символ - журавель - перетворився в одну з найвідоміших фігурок орігамі. Паперовий журавлик став побажанням щастя і довголіття, своєрідним символом Країни сонця, що сходить.

З другої половини XIX століття і європейці почали знайомитися з класичними фігурками орігамі, хоча деякі з них, виконані в техніці орігамі, були відкриті незалежно від японців в Іспанії.

Але в той час папір був ще досить дорогий, і деякі фігури орії наприклад, чепчики та інші головні убори, що їх носили сестри ш Ю сердя, гувернантки і монахині, складали з тканини.

Справжня революція в орігамі відноситься до пері"" їй І ІМЧвння Другої світової війни. Цьому, безумовно, сприяв всесвітньо відомий майстер орігамі Акіра Йошизава, що відіграв в історії орігамі значну роль. Він не лише винайшов сотні нових фігур, не лише довів, що мистецтво орігамі може бути авторським, а й посприяв найширшому розповсюд­женню орігамі, створив систему нескладних умовних знаків.

Як вважають спеціалісти з орігамі в усьому світі, поява цих звичайних знаків дорівнювала появі нотних знаків у музиці. Орігамі — це ідеальний конструктор, що складається з однієї деталі - аркуша паперу, який дозволяє складати тисячі й тисячі різноманітних фігурок.

Нескладні прийоми складання і безмежна фантазія здатні створити зі шматочка паперу цілий світ. Інтерес до орігамі підтримується перш за все незвичайно широкими можливостями, які сховані в цьому найпростішому і доступному для всіх матеріалі - папері.

Крім фігурок тварин і пташок, у техніці орігамі можна скласти маски і квіти, човники і літаки, геометричні фігури, орнаменти найрізноманітніших форм і розмірів та багато іншого.

Складання з паперу — це не просто забава. Дня того щоб скласти фігурку, потрібні певні навички роботи з папером. Застосування орігамі може бути несподіваним і дивовижним.

Крім іграшок і прикрас для свят, нині орігамі активно використовують у педагогіці. Складання паперових фігурок розвиває просторову уяву і творчі здібності на ранніх етапах розвитку дитини — в дитячому садку або в початковій школі.

Орігамі знайшло своє застосування у промисловості, архітектурі, дизайні і навіть у медицині (як заспокійливий засіб). Модульний принцип дозволяє створювати найрізноманітніші форми і використовується, наприклад, у космонавтиці для організації площин сонячних батарей, які повинні займати мінімальний об'єм і швидко розкриватися у відкритому космосі.

Орігамі стало настільки популярним, що в багатьох країнах виникли національні центри, клуби та асоціації. А любителі орігамі у Великій Британії навіть створили і зареєстрували геральдичний щит своєї спілки, на якому зобразили одну з фігурок орігамі.

Нині мільйони людей різних поколінь займаються орігамі.

Основним матеріалом для всіх видів художнього конструювання таких, як орігамі, вирізування всіх типів, плетіння, аплікація та об'ємна пластика, є папір.

Папір. Товстий і тонкий, білий і кольоровий, газетний і альбомний. З ним людина зустрічається щодня вдома, коли пише лист або читає книгу, у транспорті, коли отримує квиток тощо. Це настільки звично, що людина не задумується над тим, що був час, коли паперу не було, і для вираження своїх думок і почуттів треба було пидрлпувати гострим камінцем або малювати на скелях і стінах ПВЧІр рівні знаки, візерунки, сцени побуту і полювання.

Такий звичний і необхідний для нас матеріал - папір - є. одним з найвеличніпіих винаходів людства поруч з колесом, компаоом І комп'ютером. З часу появи папір став активним засобом спілкування людей.

Появі паперу передували тисячоліття пошуків матеріалу, який був би придатний для фіксування мови та передачі знані, і доовіду.

Спочатку таким матеріалом був камінь. Згодом з'явилиоя глиняні таблички. На підготовлених тоненьких цеглинках видавлювали паличками особливі знаки - ієрогліфи. Це було значно легше, ніж висікати або вирізати на камені. Потім цеглинки обпалювали, і вони ставали твердими, але досить тендітними. Такі плитки-листи можна було вже пересилати на великі відстані.

Однак людина не переставала шукати більш зручного і легкого матеріалу для листів. Так з'явилися дерев'яні таблички, що їх покривали воском. Записи на таких табличках робили стилем - спеціальною паличкою, один кінець якої був загострений для листа, а на другому кінці була лопаточка, щоб затирати віск на випадок помилки. У різних країнах використовувалось і різне дерево, а в Китаї, наприклад, випалювали письмена-іерогліфи на бамбуці чи його корі. В Україні писали стилем на бересті - археологи під час розкопок культурних шарів ХІ-ХГУ ст. знаходили численні берестяні листи і розписки.

У Стародавньому Єгипті використовували для листа папірус, що ріс вздовж русла Нілу. Зі стеблин цієї рослини виготовляли матеріал для письма. Записи, що їх робили на папірусах, збереглися донині.

У II столітті до н. є. в місті Пергамі почали виготовляти новий матеріал для письма, який дістав назву "пергамент". Це була дуже тоненька, міцна і дорога, спеціально виготовлена шкіра, на якій робили важливі записи. Цей матеріал слугував людям упродовж багатьох століть.

Ця назва збереглася до наших днів, тільки тепер "так називають спеціальний жиронепрбниклий папір, що його використовують для інших технічних потреб.

В Україні пергамент стали виготовляти в XV столітті для держав них грамот, законів, особливо цінних книжок і записів. Ллє вое ж пергамент поступився місцем паперу.

Паперу в світі стало багато. Арабські халіфи почали створювати великі бібліотеки, у Китаї та Японії з паперу стали ВИГОТОВЛЯТИ різні предмети для релігійних обрядів, амулети, прикраси, ширми, в прозорий папір навіть вставляли у вікна замість скла.

У Європі папір почали виготовляти лише з XII століття, спочатку в Італії, а потім у Франції, Англії, Голландії і Німеччині.

В Україну папір ввозили із Франції та Голландії. Російське виробництво паперу почалося лише у XVI столітті на паперовому млині. Але паперу на них виготовляли мало, і все одно більшу частину потрібно було ввозити. Згодом під Петербургом відкрилася паперова мануфактура.

Виготовлення паперу - складний процес. Учені винаходять нові технології і шукають нові синтетичні матеріали для його виготовлення.

У наш час папір став універсальним матеріалом. Його використовують не лише для видання книжок, журналів і газет. На ньому друкують листівки й альбоми, малюють олівцем і аквареллю, з нього виготовляють учнівські зошити, використовують у медицині, електро- і радіотехніці, у різних видах промисловості. З паперу виготовляють скатертини і простирадла, одноразовий посуд і носовички, мішки і пакунки для продуктів та багато іншого - всього не перелічиш. Прогрес науки і нові технологічні рішення дозволяють створювати нові види паперу із заздалегідь спрогнозованими властивостями. Після спеціальної обробки з паперу одержують чудові оздоблювальні матеріали: шпалери або паперово- шаровий пластик, який імітує текстуру цінних порід дерева, оздоблювальні каміння (мармур, яшма, малахіт). Таким пластиком оздоблюють магазини, фірми, вагони, меблі. Для виготовлення радіодеталей виробляють папір, що в 10 разів тонший за людське волосся! Коли природні волокна поміняти на синтетичні, то можна одержати особливо міцний, водостійкий папір. З такого паперу виготовляють грошові купюри, географічні карти, кіноекрани тощо. Але старовинні технології виготовлення паперу збереглися і до наших днів. Наприклад, у Японії і нині в маленьких майстернях виробляють вручну дуже дорогі аркуші, що їх називають "ваші". Це папір надзвичайно міцний і витримує декілька тисяч згинів. Саме на ньому пишуть особливо важливі документи. До цих пір за традицією японці найчастіше використовують цей папір замість скла у будинках. Отже, папір - універсальний і доступний матеріал.

Використовуючи його для листів і малювання, люди звернули увагу на папір сам по собі. Виявилося, що, звично згортаючи чистий аркуш паперу, можна отримати цікаві фігурки і предмети, а якщо взяти ножиці або гострий ніж, то з паперу вийде чудова витинанка. Так народилися традиційні нині мистецтва орігамі та аплікації (наклеювання вирізаних з паперу форм на тло).

Нині з паперу складають різні фігурки, роблять ялинкові прикраси (гірлянди, сніжинки), вирізають силуети і серветки, ажурні малюнки і композиції, закладки й орнаменти. А художнє конструювання з паперу дало поштовх багатьом напрямкам у науці та мистецтві.Факультатив «Вправні пальчики»Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації

Скачати 94.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка