Алгоритм розрахунку основних засобів наведений у табл 3Сторінка1/16
Дата конвертації05.01.2017
Розмір3.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої. Щодо динаміки основних засобів, то у 2006 р. загальна вартість необоротних активів підприємства зросла порівняно з 2005 р. на 3,7%, що обумовлено зростанням вартості виробничих основних фондів: будинків, споруд, передавальних пристроїв на 1,14%, машин і обладнання – на 8,01%, інструментів та приладів – на 4,1%.

Зниження показників у 2006 – 2005 рр. проти рівня 2004 р. зумовлене продажем (споруди) частини фондів, списанням морально і матеріально застарілого устаткування та його зносом.

Оцінка руху основних засобів здійснюється на підставі коефіцієнтів вибуття, надходження, оновлення основних засобів. Погіршення цих показників свідчить про наявність серйозних проблем у фінансуванні потреб суб’єкта господарювання на технічне переозброєння і оновлення устаткування. Слід враховувати, що спрацьовані основні засоби не зумовлюють конкурентоспроможність продукції більшості підприємств.

Алгоритм розрахунку основних засобів наведений у табл.9.3.

Таблиця 9.3.Алгоритм розрахунку основних показників інтенсивності руху основних фондівПоказник

Формула розрахунку

Коефіцієнт оновлення основних засобівКоефіцієнт вибуття основних фондівКоефіцієнт приросту основних фондів


На основі вказаного алгоритму визначимо величину показників руху та виконаємо аналіз їх динаміки протягом 2004 – 2006 рр.З наведених даних (табл. 9.4) видно, що середньорічна вартість основних фондів підприємства в 2006 р. склала 11960 тис. грн., що нижче рівня 2004 р. на 164,8 тис. грн., або на 1,3%.

Таблиця 9.4. Показники інтенсивності руху основних фондів підприємства№ п/п

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Абсолютні відхилення

Темпи зростання, %

2005р. від 2004р.

2006 рік від

2006р./

2004р.


2005р./

2004р.


2006р./

2005р.


2004р.

2005р.

1

Вартість основних. фондів на початок року, тис. грн.

10906

13043

11743

2137,5

836,8

-1301

107,67

119,60

90,03

2

Вартість основних фондів, що надійшли, тис. грн.

2465,1

177

769,1

-2288

-1696

592,1

31,20

7,18

434,52

3

Вартість основних фондів, що вибули, тис. грн.

26,9

1477,7

334,1

1450,8

307,2

-1144

1242,01

5493,31

22,61

4

Вартість основних фондів на кінець року, тис. грн.

13344

11743

12178

-1601

-1166

435

91,26

88,00

103,70

5

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

12125

12393

11960

268,05

-164,8

-432,9

98,64

102,21

96,51

1

Коефіцієнт оновлення

0,185

0,015

0,063

-0,17

-0,122

0,0481

34,19

8,16

419,00

2

Коефіцієнт вибуття

0,002

0,113

0,028

0,1108

0,026

-0,085

1153,50

4593,07

25,11

3

Коефіцієнт приросту

0,224

-0,100

0,037

-0,323

-0,187

0,1368

16,57

-44,60

-37,15


За період 2004-2006 рр. було придбано основних фондів на суму 3411,2 ти. грн., вибуло фондів – 1838,7 тис. грн.

Коефіцієнт оновлення у 2005 і 2006 рр. значно нижче рівня у 2004 р., що пов’язано з відсутністю коштів на проведення техніко-технологічного переозброєння підприємства. За досліджуваний період мало місце вибуття основних засобів, що зумовило позитивну динаміку коефіцієнта вибуття і негативну коефіцієнта приросту основних засобів.

Для оцінки стану основних засобів на основі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу розраховують коефіцієнти стану основних засобів і вивчають їх динаміку за ряд періодів.

Для аналізу технічного стану основних фондів використано коефіцієнти зносу та придатності засобів праці. Зношеність фондів і відсутність коштів веде до перевищення коефіцієнта вибуття над коефіцієнтом оновлення.

Коефіцієнт зносу визначають як відношення суми зносу фондів до їх первісної вартості:. (9.2)

Коефіцієнт придатності розраховують як відношення залишкової вартості основних фондів до їх первісної вартості:. (9.3)

Слід зазначити, що Кпридатності  1 та Кпридатностізносу=1.

Вихідні дані та розрахунки коефіцієнтів стану основних фондів та їх динаміки наведений в табл..9.5.

Дані розрахунків показують значну зношеність основних засобів і позитивну динаміку коефіцієнта зносу протягом досліджуваного періоду, в той же час коефіцієнт придатності має зворотну тенденцію. Так, за досліджуваний період коефіцієнт зносу (табл..9.5) зріс з 41 до 50%, а коефіцієнт придатності відповідно знизився з 59 до 50%.

Виконуючи аналіз, слід мати на увазі, що питома вага будівель у складі основних засобів підприємства досягає 50%, а термін їх служби перевищує 20 років.

Таблиця 9.5. Показники технічного стану основних фондів
п/п


Показники:

 Кінець 2003 р.

 Кінець 2004 р. 

 Кінець 2005 р.

 Кінець 2006 р.

1

Залишкова вартість основних фондів

7851,7

7063,9

5890,3

6268,4

2

Первісна вартість основних фондів

13343,9

13043,2

11742,5

12177,5

3

Знос основних фондів

5492,2

5979,3

5852,2

5909,1

4

Коефіцієнт зносу (р.3/р.2)

0,41

0,46

0,50

0,49

5

Зміни коефіцієнта зносу, %

100,0

111,38

108,72

97,37

6

Коефіцієнт придатності (р.3/р.1)

0,59

0,54

0,50

0,51

7

Зміни коефіцієнта придатності, %

100,0

92,0

92,6

102,6Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка