Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на стов „Світанок


Аналіз обсягу товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показникиСкачати 91.58 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.09.2018
Розмір91.58 Kb.
#49542
1   2   3   4

3. Аналіз обсягу товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники
Завдання 1. Здійснити комплексний огляд економічних показників діяльності підприємства:

Порівняти темпи росту обсягу та витрат на випущену продукцію. Чи можна по співвідношенню цих величин судити про збільшення (зменшення) прибутку від товарного випуску?

Визначити відносні показники витрат, прибутку на одну грн. товарного випуску. Порівняти отримані результати. Яким чином відзначені Вами тенденції на даному підприємстві пов’язані з висновками у попередньому завданні.

Визначити величину прибутку від звичайної діяльності та прибутку від товарного випуску.


Таблиця 3.1 – Аналіз показників діяльності підприємства.

Показники

Попередній період

Звітний

період


Темпи

росту, %


1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.

1483.4

2895.3

195

2. Повні витрати по випуску продукції, тис. грн.

1171.4

683.6

58

3. Прибуток від товарного випуску, тис.грн.

312

2211.7

709

4. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн.

863.5

2283.3

264

Таблиця 3.2 – Аналіз відносних показниківПоказники

Попередній період

Звітний

період


Темпи

росту, %


Витрати на одну грн. товарної продукції, грн./грн

0.79

0.24

30

Прибуток (від випуску товарної продукції) на одну грн. товарної продукції, грн./грн.

0.21

0.76

362

Усього (пункт1+ пункт 2)

1.0

1.0

Висновок: порівнюючи темпи росту обсягу та витрат на випущену продукцію 2004-2005 років, бачимо, що обсяг товарної продукції зріс на 95%, при чому витрати по випуску продукції зменшилися за цей же період на 42%. Відповідно збільшився і прибуток. При чому прибуток від товарного випуску збільшився на 1899,7 тис. грн. або на 609% і цей же показник на 1 грн. товарної продукції збільшився на 262%. А витрати на 1 грн. товарної продукції відповідно зменшилися на 70%. Отже, прибуток росте швидше, ніж зменшується собівартість продукції, тобто дане підприємство стабільно і ефективно працювало в 2004-2005 роках, що дозволило значно зменшити витрати на випуск товарної продукції і отримувати додатковий прибуток. Проте головною причиною такого стрімкого росту прибутку, мабуть, і є зростання цін в 3,15 рази. Як наслідок, спостерігаємо і зростання прибутку від операційної діяльності (в 2005 році порівняно з 2004 р. цей показник збільшився на 164% або на 1419,8 тис. грн.).

Завдання 2. Оцінити вплив асортиментних зрушень на фінансові результати. Проаналізувати рентабельність окремих видів продукції, формуючих рентабельність продукції в цілому.
Таблиця 3.3 – Рентабельність окремих видів продукції

Види виробів (або групи виробів)

Обсяг

продукції

(без ПДВ),

тис. грн.Витрати з випуску

продукції, тис. грн.Прибуток від товарного

випуску продукції,

тис. грн.


Рентабельність виробів, %

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Озима пшениця

750,2

1240,7

538,8

184,57

211,4

1056,13

28

85

Інша продукція рослинництва

733,2

1654,6

632,56

499,03

100,64

1155,57

14

70

Всього

1483,4

2895,3

1171,4

683,6

311,68

2211,7

21

76

Таблиця 3.4 – Аналіз впливу асортиментних зрушень продукції на рентабельність продукціїВиди виробів

Питома вага,

продукції, %Рентабельність окремих видів

продукціїВплив факторів на

рентабельність

товарного випуску


попередній період

звітний

період


попередній період

звітний

період


Питома

вага


Рентабельність окремих

виробів


А

1

2

3

4

5

6

Озима пшениця

26

27

28

85

-5.32

15.39

Інша продукція рослинництва

54

73

14

70

2.66

40.88
100

100

21

76

-2.66

56.27

Перевірка: RПВ + RRi = Rзв - Rб

-2.66+56.27 = 76-21

RПВ = (ПВзв - ПВб)* Rб

RПВ = (27-46)*0.28 = -5.32

RПВ = (73-54)*0.14 = 2.66

RRi = (RзвRб)* ПВзв

RRi = (85-28)*0.27 = 15.39

RRi = (70-14)*0.73 = 40.88

Висновок: в цілому по підприємству в 2005 р. порівняно з 2004 р. прибуток від товарного випуску продукції збільшився на 1900,02 тис. грн., а рентабельність товарного випуску збільшилася на 55%. Ці зміни відбулися за рахунок збільшення обсягу виробництва озимої пшениці на 490,5 тис. грн. або на 65% і зменшення витрат на її випуск на 354,23 тис. грн. або на 66%, що дозволило отримати прибуток від товарного випуску на 844,73 тис. грн. в 2005 р. більше, ніж в 2004 р. А також за рахунок збільшення обсягів товарного випуску іншої продукції рослинництва на 921,4 тис. грн. або на 126% і відповідно зменшення витрат на їх випуск на 133,53 тис. грн. або на 21%, що зумовило збільшення прибутку від їх випуску на 1054,93 тис. грн. більше. При чому, рентабельність озимої пшениці в 2005 р. збільшилася на 57%, а рентабельність іншої продукції рослинництва за аналогічний період збільшилася на 56%.

Причинами збільшення рентабельності товарного випуску були такі фактори, як зміна питомої ваги окремих видів продукції, тобто асортиментні зрушення товарної продукції, і рентабельності окремих видів продукції. Так, рентабельність товарного випуску зменшилася на 2,66% за рахунок асортиментних зрушень продукції. А саме за рахунок зменшення питомої ваги озимої пшениці на 19% результуючий показник зменшився на 5.32%, а за рахунок збільшення питомої ваги іншої продукції рослинництва рентабельність товарного випуску збільшилась на 2.66%. Крім того, рентабельність товарного випуску збільшилася на 56.27%, причинами чого були збільшення рентабельності окремих видів продукції. За рахунок збільшення рентабельності озимої пшениці на 57% рентабельність товарного випуску збільшилася на 15.39%, а збільшення рентабельності іншої продукції рослинництва на 56% зумовило її збільшення на 40.88%.


4. Аналіз використаних виробничих ресурсів та визначення їх впливу на фінансові результати
Завдання 1. Проаналізувати фактори, що впливають на зміни фонду оплати праці робітників-відрядників. Визначити відносне відхилення з фонду оплати праці цієї категорії працюючих. На яку величину зміниться собівартість продукції зі зміною витрат на заробітну плату (розрахувати з урахуванням нарахувань на заробітну плату, що включаються в собівартість продукції).
Таблиця 4.1—Аналіз фонду заробітної плати

Фактори, що впливають на фонд оплати праці робітників-підрядників

Зміна фактора(+,-,)

Алгоритм і розрахунок впливу факторів

Кількість робітників-підрядників

r=32-45=-13

ФОПr=r* ЗПб = -13*2.61=-33.93

Середньорічна заробітна плата робітника-підрядника

зпл=

ФОПзпл=зпл* rзв =-0.89*32=-28.48

Загальне відхиленняФОПзаг=ФОПr +ФОПзпл = -33.93-28.48=-62.41

Перевірка: ФОПзаг = ФОПзв - ФОПб = 55-117.5=62.5

Визначимо відносне відхилення з фонду оплати праці:ФОПвідн= ФОПзв - ФОПб*tр= 55-117,5*1,95=174,125

Тепер визначимо на яку величину зміниться собівартість продукції при даній зміні витрат на заробітну плату:С/В==

Висновок: в 2005р. порівняно з 2004р. фонд оплати праці зменшився на 62,5 тис. грн. або на 1,9%. Причинами цього були:

зменшення чисельності робітників на 13 осіб або на 29% (такий показник дуже значний для даного підприємства, адже допустиме значення становить 1,5%), що зумовило зменшення фонду оплати праці на 33,93 тис. грн.;

зменшення середньорічної заробітної плати на одного працівника на 0,89 тис. грн. або на 34%, внаслідок чого фонд оплати праці зменшився на 28,48 тис. грн.

При цьому відносне відхилення з фонду оплати праці склало 174,125 тис. грн. Для більш детального аналізу визначили, що собівартість продукції зменшилася на 0,014 тис грн. при такій зміні зарплати з урахуванням нарахувань на останню.Завдання 2. Використовуючи отримані результати в завданнях даного етапу, визначити вплив факторів на фінансові результати:

Зміни прибутку за рахунок зміни фондовіддачі (реальної). При розрахунках можна використовувати наступну формулу:,

де – фондовіддача відповідно у звітному та попередньому періодах;– середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному періоді;


– питома вага прибутку від звичайної діяльності у вартості продукції (обсяг

товарного випуску в оптових цінах) за попередній період.Зміна прибутку за рахунок змін кількості обертів, можливо використовувати наступну формулу:

де – кількість обертів оборотних фондів в звітному та попередньому періодах;– середньорічні залишки нормованих оборотних коштів в звітному періоді.

зміна прибутку за рахунок зміни виробітку:,

де – виробіток одного працюючого у звітному і попередньому періодах;– середньоспискова чисельність робітників.
Таблиця 4.2—Аналіз впливу факторів на фінансові результати

Фактори

Розрахунок коригуючого значення

Величина впливу

фактора


1. Зміни прибутку за рахунок зміни фондовіддачі (реальної)

=(0,329-0,159)*8804,9*=0,17*88084,9*0,44=658,61

+658,61

2. Зміна прибутку за рахунок змін кількості обертів

n=(3,4-1,79)*850,35*0,44=602,39

+602,39

3. Зміна прибутку за рахунок зміни виробітку

В=(90,48-32,96)*32*0,44=809,88

+809,88

Загальне відхилення: +n+В=658,61+602,39+809,88=2070,88Висновок: на фінансові результати будь-якого підприємства мають вплив безліч факторів. Проаналізуємо найголовніші з них, а саме: вплив зміни фондовіддачі, кількості обертів оборотних коштів та продуктивності праці. Так, за рахунок збільшення реальної фондовіддачі на 107% підприємство додатково отримало в 2005р. прибуток в сумі 658,61 тис. грн. За рахунок збільшення кількості обертів оборотних коштів на 90% підприємству вдалося збільшити прибуток на 602,3 тис. грн. А зростання продуктивності праці на 175% додатково збільшило прибуток на 809,88 тис. грн.

Завдання3. Визначити вплив на загальну рентабельність виробництва наступних факторів: прибутку від звичайної діяльності, фондовіддачі, кількості оборотів оборотних фондів. Розрахунки виконати методом ланцюгових підстановок. Факторний аналіз можна здійснити з використанням формули загальної рентабельності виробництва, отриманої в результаті застосування прийому скорочення факторних моделей:

,
Таблиця 4.3—Аналіз впливу факторів на загальну рентабельність

Фактори

Розрахунок коригуючого значення

Величина впливу

Фактора


1. Зміна загальної рентабельності за рахунок зміни прибутку від звичайної діяльностіR=R’-Rб=0,0985- =


2. Зміна загальної рентабельності за рахунок зміни фондовіддачіR=R’’-R=0.1875-0.0985=0.089

3. Зміна загальної рентабельності за рахунок зміни кількості оборотів оборотних фондівRn=R’’’-R’’=0.20249-0.1875=0.01499

Загальне відхилення: R+R+Rn =0.0344+0.089+0.01499=0.13839

Перевірка: R= Rзв- Rб=0,020249-0,0641=0,13839

Висновок: у 2005р. порівняно з 2004р. загальна рентабельність виробництва збільшилась на 0,13839 тис. грн. або на 315%. Це збільшення відбулося внаслідок збільшення прибутку від звичайної діяльності на 1302,3 тис. грн. або на 200%, що зумовило збільшення результуючого фактора на 0,0344 тис. грн. За рахунок більш ефективного використання основних виробничих фондів на 107% загальна рентабельність збільшилась на 0,089 тис. грн., а також за рахунок підвищення оборотності оборотних коштів на 90% – на 0,01499 тис. грн. Як бачимо найбільший вплив мало підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 91.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка