Аналіз результативності управління освітнім процесом у школіСторінка1/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.9 Mb.
#12752
  1   2   3   4   5

Аналіз результативності управління освітнім процесом у школі

( звіт директора школи на загальношкільній батьківській конференції)


Навчальний рік насправді завершується не святом Останнього дзвоника чи державною підсумковою атестацією, а підведенням підсумків цього року. Саме тоді приходить розуміння, скільки всього було зроблено, і скільки ще можна буде зробити в наступному навчальному році. Традиційно такі підсумки підводяться в ході проведення засідання педагогічної ради в травні місяці та під час звіту директора школи перед громадськістю.

Звітування директора здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Завдання такого звітування - забезпечити прозорість, відкритість, демократичність  в роботі школи, залучення громадськості  до співпраці . Проводиться звітування у відповідності до Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».Ми – Перша!


Інформаційна карта.

Заклад засновано: 1918 рік, архівні документи про заснування школи не збереглись. Корпус №2 введено в експлуатацію в 1995 році.

Юридична адреса школи: м. Куп’янськ, вул. І Травня, 24.

Чинний Статут закладу у новій редакції затверджено рішенням ХХVI сесії Куп’янської міської ради VI скликання від 01.06.2012 № 736-VI та зареєстровано 06.07.2012 за №14751050013000023

Мова навчання: має статус україномовної згідно з рішенням виконавчого комітету Куп’янської міської ради Харківської області №73 від 25.02.97 року
Структура школи: школа І ступеня, школа ІІ ступеня, школа ІІІ ступеня.

На початок навчального року: на кінець навчального року:

навчається 959 учнів, в тому числі: навчається 947 учнів

в школі І ступеня – 442учні; 435 учнів

в школі ІІ ступені – 455 учнів; 445 учнів

в школі ІІІ ступеня – 62 учні; 67 учнів

Природній відтік - 12 учнів. Основна причина – зміна місця проживання батьків.

Загальна кількість класів – 38. Середня наповнюваність класів –25.2. У порівнянні з минулими навчальними роками:

Стан шкільної мережіНавчальний рік

К-сть класів

Середня наповнюваність

К-сть учнів станом на 05.09.2014

1-х класів

10-х класів

2011/2012

34

25,9

882

4

3

2012/2013

34

25,9

881

4

2

2013/2014

34

25,6

871

4

2

2014/2015

36

25,4

913

4

2

2015/2016

38

25,2

959

5

1

Аналіз кількісного складу учнів школи свідчить про стабільність кількісного складу. Має місце коливання у кількості учнів школи ІІ ступеня, що носить природній характер. 3 учні перейшли на навчання до ліцею ( має місце непродуманий вибір місця навчання), 5 учнів виїхали за межі міста, 4 учні змінили місце навчання.Всього працівників – 89,

у т.ч. педагогічних – 62,

в т. ч. на постійній основі – 59,

з них 2 – соціальна відпустка;

1 - педагог-організатор

1 - соціальний педагог

за сумісництвом - 3;

адміністративного персоналу – 5, 5

директор – 1,

заступник директора з навчальної роботи - 1

заступник директора з навчально-виховної роботи – 1,5,

заступник директора з виховної роботи – 1,

заступник директора з господарської роботи – 1.


Загальні показники
П о к а з н и к и

СтанМова навчання

українськаКількість класів

38Змінність навчання

1 змінаЗабезпечення учнів гарячим харчуванням

1-4кл.- 100%Загальна площа всіх приміщень

7407 м2У тому числі навчальних приміщень

3590 м2Кількість робочих місць у майстернях

40 + 35Кількість робочих місць у комп’ютерному класі

10+5Забезпеченість навчальними кабінетами

100 %Забезпеченість підручниками

100 %, 98%Кількість спортивних залів

2Кількість їдалень

1Кількість посадкових місць в їдальнях

160Площа земельної ділянки

1,5 га

Аналізуючи роботу школи, слід зазначити, що У 2015/2016 навчальному році школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості.Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2015/2016 навчальному році, була «Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів», що передбачало оволодіння педагогічними працівниками новими активними прийомами та методами навчання і виховання, різними формами організації навчально – виховної діяльності учнів.

Згідно з цією темою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішували такі пріоритетні питання:

- «Розвиток особистісного творчого потенціалу, акмеологічної культури та професійної компетентності вчителя як висхідний вектор формування освітнього середовища» – методична проблема школи;

- «Формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України» - виховна проблема школи.

Інтеграція України до світового й європейського освітнього простору передбачає необхідність аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, дотримання права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи, покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху. Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства, бути свідомим громадянином України.Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняє по-перше, працездатний колектив висококваліфікованих фахівців, здатних адаптуватися до ситуації, що змінюється у сфері праці з одного боку і продовжувати професійну освіту і зростання – з іншого, по-друге, складений та конкретизований з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учнів робочий навчальний план, по-третє - сформована мережа навчального закладу.


Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

Педагогічним колективом своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, педагогічними працівниками двічі на рік проводиться облік дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріплені за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються звіти за встановленою формою. Особливістю роботи щодо обліку дітей шкільного віку було те, що на території мікрорайону, закріпленого за школою, перебувають та продовжують прибувати переселенці з Луганської та Донецької областей, які підлягають обліку.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти та наказ по школі від 26.08. 2015 № 205 –О «Про підсумки перевірки обліку дітей шкільного віку, що проживають в мікрорайоні школи» . Усього таких дітей –659 ( в 2014 – 624). Слід зазначити, що протягом чотирьох останніх років кількість учнів на території обслуговування коливається в незначних рамках.( 607-573-624 -659-690).

В ході аналізу з’ясовано, що батьки віддають дітей до начального закладу найчастіше виключно з міркувань визначення мови навчання та якості надання освітніх послуг.

Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.

Реалізується право громадян на здобуття освіти екстерном.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічний колектив школи проводить роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2015/2016 навчального року в закладі було відкрито 38 класів, із них 1-4-х класів – 17 класів, 5-9-х класів – 18 класи, 10-11-х класів – 3класи. Мова навчання – українська. Станом на 05.09. кількість учнів становила 959.Стан шкільної мережі

Навчальний рік

Кількість класів

Середня наповнюваність

Кількість учнів станом на 05.09.2014

1-х класів

10-х класів

2013/2014

34

25,6

871

4

2

2014/2015

36

25,4

913

4

2

2015/2016

38

25,2

959

5

1

Аналіз динаміки свідчить, що учнівський контингент у зв’язку з коливаннями даних по народжуваності у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи, поступово збільшується. Загальне число кількості учнів впливає на мережу навчального закладу, середня наповнюваність класів дещо знизилась. Загальна чисельність класів збільшилась за рахунок збільшення кількості класів у школі І та ІІ ступеня


Забезпечення рівного доступу до навчання

Організація навчання за індивідуальною формою. Відповідно до чинного Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами і доповненнями) у школі організовуємо індивідуальне навчання.. В 2014/2015 навчальному році відповідно до наказів по школі за індивідуальним планом навчалося 4 учні за програмою загальноосвітньої школи (1,2,9 клас).

Слід зазначити, що кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою (за станом здоров’я) останніми роками зростає.

Згідно з річним планом роботи школи управлінський цикл діяльності з організації індивідуального навчання проходить низку обов’язкових етапів від оформлення документації на учнів, які навчаються індивідуально, до контролю за здійсненням навчального процесу. Всі необхідні документи узгоджені з відділом освіти, що відповідає п.1.6. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 20.12.2002 № 732.

Індивідуальне навчання здійснювали за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою із урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхніх здібностей і потреб.

Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Облік відвідування учнями занять. У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. В результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин до 0,8%. В аналітичній довідці підсумкового наказу від 31.05.2016 № 105-О «Про стан відвідування учнями навчальних занять» зроблено детальний аналіз роботи з даного питання, зазначено, що:

- середній показник пропусків занять учнями по школі становить 6 днів;

- 91 % пропусків занять підтверджені довідкою від медичного закладу;

- класні керівники не допускають перевищення заяв від учня більше ніж на 2 дні за місяць;

- присутні факти коли пропуски уроків учнів виправдовуються пояснювальними записками: цей показник становить 0,03%

- колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:

здійснюється дієвий контроль за відвідуванням учнями занять;

проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками;

плідною є робота ради профілактики тощо.

Працевлаштування випускників

Адміністрація навчального закладу проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9-х, 11-х класів та складає відповідні статистичні звіти


Результати подальшого працевлаштування випускників 9 класуНавчальний рік

Кількість випускників

До 10 класу

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів

% учнів, які навчаються

Не працюють і не навчаються

2011/ 2012

90

65

10

14

98,9%

1 ( Шапка М.)

2012/ 2013

77

41

22

14

100%

-

2013/ 2014

53

31

4

18

100%

-

2014/2015

53

29

6

18

100%

-

2015/2016

95

61

5

29

100%


Результати подальшого працевлаштування випускників 11 класуНавчальний рік

Кількість випускників

З них навчаються у ВНЗ

ПТНЗ

праце

влаштов


ІІІ-ІV рівнів

ІІ-ІІІ рівнів

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%
2011/ 2012

48

36

75%

4

8%

8

17%

-

2012/ 2013

77

49

64%

19

25%

8

10%

1

2013/ 2014

50

47

94%

2

4%

-

-

1

2014/2015

50

45

90%

1

2%

3

6%

1

2015/2016

38

33

87%

4

11%

1

2%
Згідно з річним планом роботи проводилась профорієнтаційна робота з учнями: участь у днях відкритих дверей навчальних закладів, тижні профорієнтації; зустрічі учнів та батьків з викладачами ВНЗ, укладено угоди про співпрацю з НЗ, ВНЗ міста; та Харкова, участь учнів у профорієнтаційних міських ярмарках, співпраця з міським центром зайнятості населення (зустрічі, екскурсії) У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян за здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, виявлення здібностей кожного учня.
Виконання мовного законодавства

В школі приділяється належна увага роботі щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики». Щороку здійснюється перевірка виконання цього Закону та статті 10 Конституції України про стан викладання української мови та літератури.

Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Оформлено кабінети з української мови, літератури та краєзнавства

Для підвищення мовної культури учнів старших класів запроваджено спецкурс «Основи науки про мову».

Учні школи брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, знавців української мови, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури.

У березні було проведено тиждень української мови та літератури, присвячений

Т.Г. Шевченкові. Виховні загальношкільні заходи проводяться виключно українською мовою.
Кадровий ресурс навчального закладу

Станом на 01.09.2015 у школі працювало 62 педагогічних працівників та 3 сумісника (з них 2 вчителя в соціальній відпустці, 1 педагог-організатор, 1 соціальний педагог) та 27 працівників технічного персоналу. Школу укомплектовано педагогічними кадрами, відкрита вакансія практичного психологаКількісно-якісний склад педагогічних працівників


Навчальний рік

К-ть ПП

Вища

І

ІІ

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

Нагороджені

2011/2012

57

34

6

6

11

21

10

ВО-3 (Гонта Я.М., Федяй Л.І., Ільєнко В.І.)

ГУОН -1 (Сасса Н.М.)

Сухомлинський – 1 ( Гонта В.О.)


2012/2013

57

35

4

5

13

21

9

ВО- (Атаманова Г.П., Келеп Г.О.)

ГУОН-2 (ДєєваО.Ю., Паращич В.В.)2013/2014

55

28

10

6

11

20

9

ДНіО-1 (Погребняк О.І.)

2014/2015

58

28

10

6

11

20

9
2015/2016

( соц. відп.)62

3


29

1


15

1


4

14

1


20

1


9

Робота з кадровим резервом:

- затверджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву;

- участь вчителів, віднесених до кадрового резерву, у роботі міського семінару резерву керівників кадрів;

- залучення вчителів, зарахованих до кадрового резерву, до управлінської, методичної роботи з метою підвищення їхньої професійної (управлінської) майстерності


Робота з молодими спеціалістами.

Молоді спеціалісти

Навчальний рік

Загальна кількість

Учителі (ПІБ)

Напрями роботи

2011/2012

2

Мартиненко П.В.

Рябікіна М.В.технології

фізична культура2012/2013

1

Рєзнікова К.М.

англійська мова

2013/2014

4

Акінцев М.С.

Ніта В.І.

Стєганцева В.В.

Кобченко І.Г.історія та правознавство

початкова школа

початкова школа

англійська мова2014/2015

3

Должанський І.І.

Коробов С.П.

Шевчено Є.В.


англійська мова

фізична культура

початкова школа


2015/2016

6

Должанський І.І.

Коробов С.П.

Шеховцова Є.В.

Хорошко А.Ю.

Колісник А.А.

Косяк О.В.англійська мова

фізична культура

початкова школа

початкова школа

початкова школа

фізична культура
Каталог: files -> docs -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»
2016 -> План роботи відділу освіти куп’янської районної державної адміністрації на 2016 рік схвалено
2016 -> Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2015-2016 навчальний рік та завдання на новий 2016-2017 навчальний рік
2016 -> План роботи петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп ’ янської районної ради
2016 -> Постанова верховної Ради України Про
2016 -> Програма день економіки «україна баварія»
2016 -> Про проведення в районі щорічної акції "16 днів проти насильства"
2016 -> Законів України «Про освіту»
2016 -> Урок № Тема уроку Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
2016 -> Урок Дата Тема: Бюджет сім’ї


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка