Аналіз результативності управління освітнім процесом у школі


Моніторинг 180-200 балів за предметамиСторінка4/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.9 Mb.
#12752
1   2   3   4   5

Моніторинг 180-200 балів за предметамиНе подолали поріг 100 балів:Пропозиції:

1.Наступного 2016/2017 навчального року слід приділити увагу учням, які мають середній рівень навчальних досягнень з 1-2 навчальних предметів, розробити для таких учнів індивідуальні освітні траєкторії.

2.Учителям-предметникам, учні яких мають недостатньо високі показники якості знань, опрацювати науково-методичні рекомендації та психологічні поради щодо роботи з підвищення пізнавального інтересу учнів до навчальних предметів та створення на уроках ситуації успіху.

3. Об’єктивно оцінювати знання учнів та ретельно готувати випускників до ДПА та ЗНО.

3. Систематично надавати консультації учням для усунення прогалин в знаннях, проводити корекційно-консультативні уроки перед тематичним оцінюванням учнів.

4.Проводити роботу над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості учня, над підвищення рівня ефективності уроку, використовувати на уроці активні методи навчання з метою формування компетентностей учнів.Таким чином,

Методична робота сприяла підвищенню рівня компетентності та фахової майстерності вчителів, педагогічним працівникам було створено умови та надано практичну допомогу щодо розвитку їхнього творчого потенціалу та професійної майстерності.

Всю роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на підвищення професійного та методичного рівнів кожного педагога. Для цього забезпечували раціональне співвідношення масових, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Результатом такої діяльності є позитивні зміни у професійній підготовці вчителя, видання методичних посібників.

Увійшло в широку практику проведення пролонгованих підготовок до педради, педагогічних дискусій, панорам відкритих уроків та методичних ідей, педагогічного наукового симпозіуму. Цікавою науково-методичною формою роботи стала Педагогічна наукова конференція,яка проводилася вже 2-й рік за предметними номінаціями. Вчителі виступили з доповідями як про сучасні інноваційні досягнення в галузі педагогіки та методики викладання, так і досягнення та відкриття в галузі наук.

Оновлення роботи шкільної організаційно-методичної служби відбулося на напрямами:


 • створення бази сучасних нормативно-правових документів щодо розвитку освіти;

 • допомога вчителям в опануванні та впровадженні інноваційних методик, активізація творчої ініціативи, розроблення індивідуальних науково-методичних проблем та індивідуальних методичних траєкторій педагогічного розвитку;

 • розвиток системи психолого-педагогічного та науково-методичного консультування;

 • сприяння організації та проведення педагогічних науково-дослідних робіт та шкільних творчих інтелектуальних змагань учнів: «Крок до зірок», «Шкільний науковий симпозіум»;

 • широке інформування громадськості щодо інноваційних процесів та ефективного педагогічного досвіду в школі (на сайті школи).Інформатизація та комп’ютеризація
Відповідно до Програми комп’ютеризації роботу 2015/2016 навчального року проводили за такими напрямками:

 • удосконалення стану комп’ютеризації управлінської діяльності;

 • удосконалення стану використання навчального, управлінського, програмного забезпечення;

 • використання Інтернет-технологій у НВП та управлінської діяльності;

 • запровадження дистанційної освіти.

Учителі школи активно використовують ІКТ у навчально-виховному процесі.

У 2015/2016 навчальному році продовжилася робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання, а саме: • продовжили створення на підставі використання мультимедійних технологій бази електронних напрацювань супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу (медіатека);

 • поновлено шкільний сайт http://sсhool1.inf.ua;

 • поповнено шкільну бібліотеку електронними підручниками, електронним енциклопедіями, довідниками й іншими електронними засобами;

 • поновлено інформаційно-аналітичний центр школи;

 • проводились консультації та навчання педпрацівників з питань інформатизації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;

 • підключено до мережі Інтернет кабінет російської мови. Це дало можливість доступу на уроках до різноманітних онлайн-ресурсів начального призначення;

 • продовжує відігравати важливу роль у підготовці до уроків і вдосконаленні навичок володіння сучасними інформаційними технологіями наявність комп’ютерів, підключених до мережі інтернет, в учительскій кімнаті та бібліотеці.

 • проведено підключення школи до WI-FI.

Необхідно вважати впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій пріоритетним напрямом роботи навчального закладу 2016/2017 навчального року; роботу слід почати з початкових класів.

Протягом навчального року було продовжено діяльність працівників школи з підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. З цією метою було сплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.


Використання сучасних інформаційних технологій стало невід’ємною складовою роботи школи щодо підвищення якості навчально-виховного процесу

В навчальному процесі задіяно 19 комп’ютерів, всі підключено до локальної мережі, що дозволяє оперативно обмінюватися інформацією і використовувати спільні ресурси (принтери, можливості мережі Інтернет): 1 комп’ютерний клас, кабінет фізики (7), шкільна бібліотека (1), управлінська діяльність (5 – директор, заступник директора, секретар, соціальний педагог, учительська).

Шість навчальних кабінетів обладнано мультимедійною технікою (кабінети фізики, інформатики, художньої культури, української мови та літератури, російської мови, початкова школа). Три з них мають підключення до мережі інтернет.

Організовано Wi-Fi-зону для учнів школи у фойє першого та другого поверху корпусу 2 та першого поверху корпусу 1.

Протягом значного часу в школі проводиться робота з використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі з таких напрямів:

- проведення уроків у комп’ютерному класі з різних навчальних дисциплін (нажаль з-за відсутності другого комп’ютерного класу ця робота поки що не є системною);

- використання мультимедійної дошки для демонстрації презентацій, учбових фільмів тощо;

- використання на уроках інших мультимедійних засобів;

- створення медіатек з різних навчальних тем для використання на уроках;

- створення і використання комп’ютерних тестів для контролю та корекції рівня навчальних досягнень учнів.

Вивчення учнями основ роботи з комп’ютерною та мультимедійною технікою не обмежується тільки уроками. Зазначимо основні напрями і заходи даної роботи:

- підготовка доповідей, рефератів, проектів за допомогою можливостей мережі Інтернет;

- створення навчальних презентацій і фільмів;

- участь у роботі Шкільного телебачення;

- участь у роботі центру комп’ютерної підготовки «БІТ»;

- участь учнів в інтернет - олімпіадах і конкурсах;

- участь учнів у заняттях суботньої школи юних інформатиків.

З 2000 року функціонує шкільний сайт, створений за участю учнів. Завдяки допомозі учнів і вчителів матеріали сайту постійно оновлюються і доповнюються. На сайті можна переглянути шкільні новини, нормативні документи, шкільну документацію, історію школи, фотоальбом тощо. Крім того, під час додаткових канікул з причин сильних морозів або епідемій грипу на сайті розміщуються завдання для самостійного опрацювання


Виховна робота.

У 2015/2016 навчальному році виховна робота школі здійснювалась відповідно до річного плану роботи школи і була спрямована на реалізацію виховної теми: «Формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України» і проводилась на науково-правовій основі, яку складають нормативні документи.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях методичного об'єднання класних керівників: «Формування духовно-патріотичної компетентності учнівської молоді» (жовтень, 2015), «Використання ресурсів учнівського самоврядування як запорука розвитку гармонійної особистості» (березень, 2016), «Формування у школярів правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття у суспільстві» (травень, 2016).

Згідно з Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів» виховна робота проводилась за такими напрямками: • патріотичне виховання та формування національної свідомості;

 • правове виховання та профілактика шкідливих звичок;

 • моральне виховання;

 • екологічне виховання;

 • естетичне виховання;

 • трудове виховання та профорієнтаційна діяльність;

 • виховання відповідального ставлення учня до власного здоров’я.

Кожний напрям відображено в роботі класних керівників в доступному обсязі, відповідає визначеним завданням на поточний період, акцентується з позицій свого пріоритету в той чи інший період навчального року. Виховна робота в школі реалізувалась через проектну діяльність класів.

Учні школи брали участь в урочистих церемоніях покладання квітів: • до пам’ятника Т.Г. Шевченку,

 • до пам’ятного знаку постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС;

 • до пам’ятнику невідомого солдату;

 • до пам’ятника куп’янчанам, що загинули в роки війни;

 • до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам;

 • до пам’ятника воїнам-афганцям;

 • до пам’ятника жертвам голодоморів;

 • до дошки пам’яті «Воїни світла».

 • У благодійних акціях:

 • «Серце до серця» для допомоги учням нашої школи;

 • «Хай серце не втрачає доброти» для учня ЗОШ №6;

 • «Подаруй надію іншому» для дітей з сімей-переселенців;

 • «Новорічний подарунок воїну АТО»;

 • «Зігрій солдата»;

 • Акція по збору теплих речей для родин, що постраждали внаслідок вибухів у м. Сватове.

 • Акціях «Свічка пам’яті»,

 • тематичних лінійках, присвячений жертвам голодоморів та політичних репресій, аварії на ЧАЕС, пам’яті героїв Крут, «небесній сотні», «Воїнам світла» тощо.

Було проведено: • Виховні години:

 • «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні»,

 • «Голодомор на Слобожанщині»

 • Тематичні уроки історії:

 • «Ми пам’ятаємо»,

 • «Україна пам’ятає, світ визнає»

 • виставки художніх творів, творів мистецтва, історичних документів, експозицій з архівних фото-та художніх документів, присвячених життю та діяльності видатного українського поета і письменника Т.Г.Шевченка.

 • До дня пам’яті подій у Бабиному Яру проведено:

 • Семінар «Бабин Яр: символ вічної скорботи»;

 • Година спілкування «Реалізація плану «Ост» на території України»;

 • Учнівська конференція «Злочини нацистського режиму»;

 • Усний журнал «Розповідають факти»;

 • Тематична виставка літератури «Голокост: спогади очевидців»;

Екскурсії до Дробицького яру «Трагічні сторінки людства

Проведено щорічну Всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» та День благоустрою.Залучення учнів до системи культурних цінностей українського народу, світового співробітництва, формування в учнів різнобічних потреб самореалізації свого творчого потенціалу у різних видах діяльності формується завдяки участі учнів в різноманітних творчих конкурсах, серед яких:

«Наша мрія – вода чиста, Земля красива»Виступ агітбригади ДЮП

«Різдвяна писанка»

«Великодня радість»

Молодіжний клуб «Ерудит»

Вистава «сто тисяч» за І. Карпенко-КаримЕнергофестиваль

Профлеш-конкурс

Вистави Театрального гуртка:

- «Святий Миколай на планеті Барбариків»

- «Пригоди Незнайка»

- «Діти війни»


Концерти:

 • До Дня вчителя;

 • Посвята в першокласники;

 • Зустріч в майбутніми першокласниками;

 • Осінній бал «Прощавай, ХХ століття»;

 • Новорічні свята;

 • До Дня закоханих;

 • Свято Букваря;

 • Презентація 4-х класів;

 • До 8 Березня;

 • До Дня школи;

 • Вечір зустрічі з випускниками минулих років;

 • До Дня Перемоги;

 • Вручення атестатів

Активно проводилась туристсько-екскурсійна робота. Проведено 24 екскурсії учнями 1-11 класів: по Куп’янщині, до міст Харків, Полтава, Святогірськ.
Позакласна та позаурочна робота
Важливою складовою виховної роботи в школі є охоплення учнів гуртковою позакласною та позаурочною роботою, що дає можливість продовжити процес формування лідерських, творчих якостей, соціальної активності учнів. В школі працюють 24 гуртки за напрямами: військово патріотичний, художньо-естетичний, спортивний, гуманітарний та туристично-краєзнавчий (додалися гуртки гуманітарного напрямку роботи - English speaker та Юні журналісти).

Гуртковою роботою охоплено 353 учнів, що становить 37% від загальної кількості учнів школи. Значна кількість учнів школи відвідує гуртки та секції позашкільної освіти. У порівнянні з гуртками позашкільної мережі шкільні гуртки відвідує найбільша кількість учнів. Близько 100 учнів школи відвідують гуртки від ЦДЮТ (шаховий, ляльковий театр, «Моделювання м'якої іграшки-сувеніру»), які діють на базі школи. В ДЮСШ навчається близько 60 учнів.

В школі функціонують два музеї (музей історії школи, керівник Обушко С.Я., «Лікарські рослини Куп’янщини», керівник Ківшарь В.М.), на базі яких проводяться екскурсії для учнів школи та заняття гуртків. Гуртківці беруть активну участь у регіональних конкурсах


Каталог: files -> docs -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»
2016 -> План роботи відділу освіти куп’янської районної державної адміністрації на 2016 рік схвалено
2016 -> Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2015-2016 навчальний рік та завдання на новий 2016-2017 навчальний рік
2016 -> План роботи петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп ’ янської районної ради
2016 -> Постанова верховної Ради України Про
2016 -> Програма день економіки «україна баварія»
2016 -> Про проведення в районі щорічної акції "16 днів проти насильства"
2016 -> Законів України «Про освіту»
2016 -> Урок № Тема уроку Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
2016 -> Урок Дата Тема: Бюджет сім’ї


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка