Аналіз результативності управління освітнім процесом у школіСторінка5/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Соціальний захист.

Соціально-педагогічна діяльність в школі проводилася відповідно плану роботи на 2015-2016 навчальний рік та була спрямована на реалізацію таких завдань: консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько - інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; соціально - педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях тощо.

У своїй діяльності соціальний педагог співпрацював зі службою у справах дітей міськвиконкому, центром сім’ї та молоді, кримінальною міліцією у справах дітей, батьківською громадою. Соціальним педагогом розроблено та затверджено плани спільної роботи з цими службами.

На виконання Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в школі було оформлено соціальні паспорти по класам, в яких вносились необхідні зміни протягом року, та на підставі їх - соціальний паспорт школи.

Учні, позбавлені батьківської опіки, були забезпечені безкоштовним харчуванням, підручниками, шкільною формою, єдиним квитком, безкоштовно відвідували гуртки. Всі діти пройшли поглиблений медичний та громадський огляд.

Для учнів пільгового контингенту протягом навчального року та літніх канікул було організовано відпочинок та лікування в санаторіях – 9. Учні пільгового контингенту безкоштовно відвідували культурно-масові заходи, які проводились у місті.

Організовано безкоштовне харчування для 11 учнів 5-11 класів даної категорії.

Важливий напрям роботи з соціального захисту дітей - робота з батьками учнів. Для батьків оформлені інформаційні стенди. Шкільна бібліотека оформила стенди «Увага-підліток», «Для Вас, батьки». Класні керівники проводять консультації з батьками, тримають на контролі успішність та відвідування занять дітьми із сімей соціального захисту.

Проводиться лекторій для батьків,здійснюється педагогічний супровід учнів з проблемних сімей.

Для батьків та опікунів учнів у школі було організовано консультації соціального педагога, вчителів – предметників та класних керівників з питань соціального захисту дітей різних пільгових категорій. Протягом року загалом було проведено 66 індивідуальних та 93 групових консультацій для учнів (всього – 159)

47 консультацій для батьків;

84 консультацій для вчителів.

Значна увага приділялась встановленню взаємозв’язків у діяльності школи і учнівських сімей.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму .

В школі створені безпечні умови навчання, праці, відпочинку, збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, з 01.09.2015 проводилась цілеспрямована робота з питань реалізації державної політики в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу у відповідності до річного плану роботи школи та відповідних наказів директора школи, спрямованих на покращення роботи з профілактики дитячого травматизму  (наказ від 01.09.2015 № 242-О «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці», наказ від 01.09.2014 № 243-О «Про запобігання дитячому травматизму», № 244 – О «Про призначення відповідального за проведення роботи з БЖД і ОП»,№ 245-О « Про призначення відповідального за проведення вступного інструктажу»).

На початок 2015/2016 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи. Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання.

На засіданні педради 28.08.2015 (протокол № 6) затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи. Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу та затверджені відповідним наказом по школі. Передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму тощо.

Щорічно за планом роботи школи та відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформляються відповідні протоколи та видаються посвідчення.

До 20 серпня всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2015/2016 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі.

У школі постійно проводиться змістовна робота щодо збереження жит­тя, здоров'я дітей і підлітків, попередження дитячого травматиз­му.

Школа співпрацює з «Укрзалізницею» в питаннях забезпечення безпечності учнів на коліях залізничних станцій та перегонів; працівники відокремленого підрозділу «Куп’янськ-Південна дистанція колії» провели з учнями роз’яснювальну роботу по правилам безпеки на залізничному транспорті України.

Спільно з представниками Харківобленерго розроблено пам’ятку на тему «Правила безпеки поводження з електричними приладами» та «Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій в побутових умовах» .

В зв’язку з тим, що школа розташована на центральній вулиці міста, велика увага приділяється роботі по ознайомленню учнів з правилами дорожнього руху; розроблена «Схема безпечного руху дітей до школи», складено «План спільної роботи ВДАІ та Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1». В школі створено та працює загін «Юних інспекторів руху», учні якого проводять агітаційно-просвітницьку роботу в першу чергу серед учнів 1-4 класі.

Обладнані спеціальні куточки з безпеки дорожнього руху відповідно до Правил дорожнього руху, вікових особливостей учнів та сезонних явищ.
Профілактичне медичне обслуговування

Медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників у школі здійснюється на достатньому рівні. Медичний кабінет працює згідно річного плану затвердженого директором школи та шкільним лікарем.

У медичному кабінеті ведеться необхідна медична документація з обслуговування учнів.

Постійно проводиться аналіз стану здоров’я учнів; аналіз захворювань учнів; аналіз гострої захворюваності дітей;

У школі щорічно згідно графіка проводяться поглиблені медичні огляди учнів спеціалістами поліклініки: педіатр, хірург, окуліст, невропатолог, отоларинголог, стоматолог. Після медичного огляду оформляються листи здоров’я на кожен клас. Ці листи вклеюються до класних журналів для ознайомлення з ними вчителів-предметників з метою врахування стану здоров’я учнів, та розсаджування учнів відповідно до зросту, та по медичним показникам під час здійснення навчально-виховного процесу.

Ведеться диспансерний журнал по школі та вкладка до класного журналу. Завдяки співпраці з медичними працівниками дитячої поліклініки ведеться чіткий контроль за дітьми, що перебувають на «Д» (диспансерному) обліку.

Медична сестра здійснює медичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму школи: раз на тиждень перевіряє санітарний стан усіх приміщень школи, здійснює контроль за усуненням недоліків. тричі на місяць здійснення контролю за проведенням занять фізичною культурою, та веде журнал медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури.

Протягом року медичною сестрою ведеться амбулаторний прийом учнів, дані якого фіксуються в амбулаторному журналі. систематично відстежується рівень захворюваності учнів та вживаються заходи щодо надання допомоги учням у покращенні стану здоров’я

З метою удосконалення роботи щодо профілактики захворюваності дітей та формування в них здорового способу життя розроблені заходи з формування в учнів навичок здорового способу життя.

Працівники школи проходять поглиблений медичний огляд та до 10.08. надають до медичного кабінету школи медичні книжки, які аналізуються медичними сестрами та складається відповідний звіт.


Організація харчування учнів

Харчування в школі органозовано та здійснюється комунальним підприємством. Загалом охоплено харчуванням 100% учнів початкової школи та 50% учнів 5-10 класів, в тому числі гарячим харчуванням – 40%. Учні 1-4 класів отримують безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджетних коштів на суму 6 гривен, учні 5 – 11 класів пільгового контингенту отримують безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджетних коштів на суму 6 гривен.

Здійснюється комплексні та тематичні перевірки та існує система контролю за станом організації харчування: адміністрація школи, профспілковий комітет, шкільна медсестра, шкільна рада; бухгалтерія відділу освіти, управління фінансів Куп’янського міського виконавчого комітету.

Шкільна бібліотека
Діяльність шкільної бібліотеки була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи.

З метою реалізації завдань робота бібліотеки здійснювалась у таких основних напрямках:

1. Робота з бібліотечним фондом.

2. Організація і ведення довідково-пошукового апарату.

3. Обслуговування користувачів.

4. Інформаційно – бібліографічна робота.


Станом на 1.07.2016 р. фонд підручників нараховує 20037 екз.,

- забезпеченість підручниками – 98 %,

- основний фонд складає 36808 екз. книг

Шкільним бібліотекарем була проведена інформаційно – бібліографічна робота з метою підвищення бібліотечної культури, навиків роботи з книгою, каталогом, довідковою літературою. . В кожному класі були проведені бібліотечно – бібліографічні бесіди (36), в рамках предметних тижнів для вчителів та учнів проводилися Дні інформації, хвилини цікавих повідомлень, огляди літератури та були оформлені інформаційні листи: «Математика – всім!», «Знати, щоб оберігати» , «Пізнаємо світ у слові», «Світ фізики навколо нас», «Нові книги», «Життя і здоров’я людини», оформлені рекомендаційні списки літератури «Що читати дали?» (6 клас), списки – закладки для позакласного читання (4 клас), «Книги-ювіляри 2016 року».

Вчителі та учні користувалися Інтернетом для находження потрібної інформації. На сайті школи була відображена інформація про бібліотечні заходи

Діяльність «Школи сприяння здоров’ю».

Увага всього педагогічного колективу в 2015/2016 навчальному році була зосереджена на вирішенні проблеми формування відповідального ставлення учнів до власного здоров'я. Основним завданням формування ціннісного ставлення до себе є виховання особистості, яка вміє обирати та вести здоровий спосіб життя, має активну життєву позицію. Для реалізації цього завдання було організовано такі традиційні види діяльності як парад олімпійців для 2-11 класів, олімпійський урок для 1-их класів (учнями 11-б класу), змагання з футболу та баскетболу, тематичні класні години, акції «За здоровий спосіб життя», зустрічі з медичними працівниками, ведення паспортів здоров’я, проведення конкурсів літературних творів, рефератів, малюнків на тему здорового способу життя. У рамках двотижневика «Увага,діти!» підготовлено виступ агітбригади Світлофор «Моргайко» для учнів 1-4 класів та організовано конкурс малюнків «Безпека дорожнього руху - запорука життя». Найактивнішу участь у конкурсі малюнків узяли учні 1-б,1-в,1-г, 2-б,3-в та 4-а класи. Були проведені також змагання за програмою Малі олімпійські ігри.

В останні роки у практиці школи з’явились нові форми роботи: вистави лялькового театру та практикуми зі здорового харчування, класні учнівські проекти «Я за здоровий спосіб життя як запоруку успіху», «За місяць позбудься однієї шкідливої звички».

У вересні проведено місячник боротьби з алкоголізмом та тютюнопалінням, під час якого організовано «Подорож до країни корисних звичок» для 1-5 класів силами учнів старших класів, бесіди, спортивні змагання. Цікаво пройшли жартівливі спортивні змагання, присвячені Дню сміху та Дню здоров'я між командами молодших та старших класів. Таким чином організована робота відіграє велику роль в подальшому виборі життєвих орієнтирів учнів.

У 2015/2016 навчальному році педколектив продовжив роботу в рамках школи сприяння здоров'ю.

Діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу здійснювалось на основі сучасної превентивної парадигми навчального закладу, що ставить за мету навчання дітей з раннього віку навичкам відповідальності за власне життя і здоров'я.

Збільшення кількості учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, свідчить про значну кількість учнів 1-х та 10-х класів, які прийшли до школи з певними захворюваннями (поглиблений медогляд проходить у вересні)

Основою всієї подальшої роботи є, безперечно, комплексний моніторинг здоров'я вихованців. Таким чином, взаємодія медичного і педагогічного персоналу дозволяє встановити основні тенденції розвитку кожної дитини та організувати відповідну оздоровчу роботу.


Підсумки літнього оздоровлення та відпочинку - 2016.

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей улітку 2016 року на базі школи працював дитячий зтабір відпочинку з денним перебуванням «Барвінок»» . Робота проводилась в одну зміну з 30.05. по 16.06.2016. Наказом по школі «Про організацію літнього відпочинку дітей і підлітків у 2015 році» від 23.05.2016 № 86-О затверджений режим роботи пришкільного табору.

Харчування здійснювалося на базі Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 за рахунок коштів місцевого бюджету.

Оздоровлено згідно заяв батьків 60 чоловік, вперше було організовано загін (25 учнів) англомовного табору.

З дітей пільгового контингенту (учнів 1-4-х класів) було оздоровлено:

дітей диспансерної групи - 11

дітей –інвалідів - 2

дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування - 1

дітей з малозабезпечених сімей -2

дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС - 2

творчо-обдаровані діти - 15.

З метою чіткої організації виховної та оздоровчої роботи був складений і затверджений план виховної роботи в таборі «Барвінок». Кожного дня планувалось проведення спортивних, розважальних, пізнавальних, розвивальних заходів Діти відвідували екскурсії ( по місту та району), пішохідні прогулянки, брали участь у різноманітних спортивних змаганнях, конкурсах, турнірах тощо. Для урізноманітнення роботи табір використовував базу закладів і установ мікрорайону школи (міський парк культури та відпочинку, міський краєзнавчий музей, шкільний музей лікарських рослин, СТОВ «Мрія» с. Глушківка, Куп’янська пожежна частина, Куп’янська типографія, «яхт-клуб» с. Сенькове, районна бібліотека, Куп’янський МВ ГУМВС України у Харківській області, аптека № 63, хлібозавод «Кулиничі»).

Кожного дня звіт про роботу табору було висвітлено на сайті школи.

На належному рівні було забезпечено медичне обслуговування оздоровчого табору.

Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочин­ку в закладі.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, без­пеки життєдіяльності серед дітей у дитячому таборі відпочинку, проводилось цільове інструктування учнів перед кожним їх вихо­дом за межі шкільної території.

Під час роботи табору з денним перебуванням «Барвінок» не трапилося жодного випадку травмування дітей або злісного порушення дисципліни.

Відпочинок і оздоровлення дітей пройшов організовано, скарг і нарікань з боку батьків і дітей на організацію роботи не було.Матеріально-технічне забезпечення та фінансово – господарська діяльність

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, що функ­ціонують у закладі, є належним. Школа розташована в 2 корпусах, загальна кількість кабінетів – 34, площа класних кімнат –59- 63м2.. Функціонують спеціалізовані кабінети (фізики, хімії, інформатики, біології, кабінет обслуговуючої праці та кулінарії, слюсарна та столярна майстерні), сховище для підручників, архівне приміщення, лабораторії хімії, фізики, біології, математики. 1 кімната переоснащена під музей історії школи, бібліотека з читальним залом, в якій для покращення роботи учнів з метою їх доступу до інформаційних джерел світових бібліотек встановлено комп’ютер, з 2009 року працює інтернет - бібліотека.

Стан території: квітники, огорожі, флагшток для прапора, спортивний майданчик – перебувають у задовільному стані.

План проведення поточного ремонту виконується. Огляд технічного стану будівель і споруд проведено.

Технічні засоби навчання експлуатуються і зберігаються.

Заняття фізичної культури проводяться в 2 спортивних залах та спортивному майданчику зі спортивним обладнанням. Забезпечення спортивним інвентарем недостатнє.


Матеріально-технічне забезпечення

Школа розташована в 2 корпусах, загальна кількість кабінетів – 34. Функціонують спеціалізовані кабінети (фізики, хімії, інформатики, біології, кабінет обслуговуючої праці та кулінарії, слюсарна та столярна майстерні), сховище для підручників, архівне приміщення, лабораторії хімії, фізики, біології, математики. 1 кімната ( не класна) переоснащена під музей історії школи, бібліотека з читальним залом, в якій для покращення роботи учнів з метою їх доступу до інформаційних джерел світових бібліотек встановлено комп’ютер, з 2009 року працює інтернет - бібліотека. У школи є власний Web-сайт

Шість навчальних кабінетів обладнано мультимедійною технікою (кабінети фізики, 2 - інформатики, художньої культури, української мови та літератури, російської мови). Чотири з них мають підключення до мережі інтернет. Крім того, до мережі інтернет підключені бібліотека, методичний кабінет, учительська.

Заняття фізичної культури проводяться в 2 спортивних залах та спортивному майданчику зі спортивним обладнанням. Їдальня обладнана необхідним устаткуванням

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису, джерелами формування якого є:

– кошти міського бюджету, передбачені нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти.

– добровільні батьківські членські внески, які вносяться на розрахунковий рахунок батьківської громадської організації «Родина»;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб,

- кошти, зароблені школою.
1. Основним видом позабюджетної діяльності школи залишається фандрайзинг (залучення коштів та інших ре­сурсів фізичних осіб та організацій). Чималу допомогу в напрямі фандрайзингу школі надають підприємці та батьківська організація, яка шукає спонсорів, здійснює ціновий моніторинг товарів, проводить благодійно-до­бровільні акції збирання цільових коштів серед громадськості на потреби закладу. Уже 10 років нашій громадській батьківській організації «Родина», яка тісно співпрацює весь цей час з педагогічним колективом школи . Організацією для потреб школи відповідно з складеним та узгодженим з адміністрацією школи бізнес –планом протягом 2015/2016 навчального року було придбано та передано для використання школою:

Канцелярські товари на суму - 4028.40

Оплачено послуги по обслуговуванню орг.техніки на суму 1510.00

Оплачено послуги охоронної системи - 3650.00

Придбано матеріали для ремонту шкільних приміщень (актова зала) - 6300.00

ремонту системи опалення - 3005.00

Закуплено товари та матеріали господарського призначення- 5914.90

Замінено вікно в учительскій на енергозберігаюче - 5700.00

Замінено світильники на енергозберігаючі - 900.00

Оплачено роботи по ревізії системи каналізації - 622.00

здійснено підписку періодичних видань - 119.78

Оплачено виготовлення стендів для оформлення школи - 9410.00

Всього здійснено витрат 41160.00

Сума благодійних внесків 41525.00


2. Підготовка до нового навчального року.

Значні обсяги робіт було виконано в період підготовки школи до нового навчального року.

Члени комісії, які здійснили огляд готовності навчального закладу до 2016/2017 навчального року, відзначили високу якість проведення підготовчої роботи, виконання планових завдань. Для проведення поточних ремонтів приміщень школи, систем життєзабезпечення, оновлення та поповнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи було залучено 217217 грн. у тому числі: бюджет -79381, батьківських благодійних– 88563; спонсорські - 17526,00; зароблених навчальним закладом – 31747.

Кошти були витрачені таким чином:  • профінансовано з бюджету міста роботи:

  • виготовлення проектно-кошторисної документації (33546 грн.) та здійснення робіт по обробці дерев’яного перекриття вогнезахисним розчином на горіщі будівлі- 41700грн.

  • проведення перевірки опору ізоляції – 1000 грн.

приладів водопостачання -1100

приладів захисту від блискавки -1000

придбання 7 вогнегасників – 1545 грн.


  • Завдяки фінансовій підтримці батьків в період підготовки школи до нового навчального року придбано:

інформаційно –комунікативні технічні засоби

плазмові телевізори (каб 101, 22) – 13000 грн;

програвач (каб.23 ) - 450 грн;

принтер для потреб школи - 3625 грнвсього - 17075 грн

інформаційні стенди:

Твоє майбутнє, Україна - 3шт. - 5074 грн

Небесна сотня – - 577 грн

Здоров’я 4шт – - 1754 грн

Мистецво (каб.214) - 200 грн

Укр. композитори - 200 грн

Медалісти школи 3 шт - 965 грн

Все починається з малого ( рекр. каб.215) - 11 шт. - 2400 грн

Англійська мова ( 301каб. ) - 1710 грн

Не забудьте пом’янути (каб.203) - 800 грн

Світ очима дітей ( каб. 214) - 400 грн

Рівні організації природи (каб. 226) -1125 грн

Літературно-мистецька Куп’янщина (каб. 202) – 300 грн

Всього 15555 грн

меблі в кабінети:

каб. 228 - полка для взуття - 100 грн.

каб.301, 215, 20 - кришки для столів і стільців - 10 800 грн.

Всього10900 грн.

Інші придбання

леноліум в каб. 26 - 7648 грн.

проведена заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові :

каб. 228 -1 шт. - 3100 грн.,

каб.216 - 2шт. - 6300 грн.,

каб.320 - 1 шт. - 4800 грн.,

каб. 318 – 3 шт. - 11048 грн. Вікон всього 7 шт - 25248грн.

будівельні матеріали на ремонт в літній період – 12137 грн.Всього 88563 грн.


  • спонсорська допомога:

фарба для ремонту спортивних залів («Мрія») – 1575 грн.

дитячий фонд ЮНІСЕФ - спортінвентар - 15950 грн.Всього -17525 грн.


  • На кошти, зароблені закладом , проведено такі роботи та здійснено придбання:

ремонт рамки вводу - 4000 грн.

ремонт системи опалення (перехід) - 1365 грн.

ремонт системи каналізації - 1350 грн.

придбання матеріалів для зварювальних робіт - 3801 грн.

придбання світильників та економламп (каб. 314,123,217) - 1450 грн.

виготовлення стендів (І поверх) - 3951 грн.

придбання 2 проекторів (з них 3000- профлеш) - 7100 грн.

придбання будівельних матеріалів (ремонт в літній період) - 6180 грн.

придбання та установка дверей 3 шт - 1320 грн.

придбання миючих та деззасобів - 1230 грн.

Всього -31747 грн.


3. Завдання на 2016/2017 навчальний рік
Завданням на 2016/2017 навчальний рік є:

завершення робіт по ремонту покрівлі корпусу 1 (600 кв.м.) - 50000 грн.,

проведення ремонту та дизайнерське оформлення актової зали:

корпус 1, - 7000 грн. ,

корпус 2 - 30000 грн.,

придбання меблів для учнів початкової школи ( 2 комплекти ) – 28000 грн.,

придбання класних дошок – 8 шт, - 14000 грн.,

оформлення музею лікарських рослин - 12000 грн.,

заміна світильників - 5000 грн.

проведення робіт по ремонту системи опалення,

водопостачання та каналізації;

встановлення блискавкозахисту;

заміна вікон; роботи включені до бюджетного

ремонт пожежного гідранту; запиту на 2017 рік

ремонт відмостки ( корпус 2);

ремонт підпірної стіниМіжнародне співробітництво У навчальному закладі існує система міжнародного співробітни­цтва. З'явилася перспектива розширити можливості навчального закладу в цьому напрямку за рахунок Інтернет-ресурсів і роботи Євроклубу
Робота з батьками

Оганізація спільної роботи з батьками та громадськістю є важливим напрямом роботи в школі. Дане питання систематично розглядається на нарадах при директорові, педагогічних радах. Вибір форм і способів діяльності зумовлюється метою і завданням виховної роботи закладу, своєрідністю особистісного складу батьків і учнів, принципами взаємодіївчителів і батьків.

.Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків та здійснюється через роботу університету педагогічних знань, через широке залучення батьків до різноманітних виховних заходів. Для цього використовуються такі форми: лекції, бесіди, тренинги для батьків, анкетування, участь батьків у засіданнях педагогічної ради та інші.

Одним із важливих етапів співпраці школи та батьків є підвищення юридичної освіти і педагогічної культури батьків (у школі практикують як колективні форми, так і індивідуальні). Розгляд цих питань відбувається на засіданнях Батьківського Університету, куди запрошуються представники психологічної служби, міської служби по справах неповнолітніх, лікарі міської лікарні, працівники правоохоронних органів, кримінальної міліції. Саме вони кваліфіковано консультують батьків з питань виховання дітей.

Так, у 2015 /2016 навчальному році були проведені зустрічі у рамках програми «Партнери в освіті»: педагогічні практикуми для батьків з обговоренням складних виховних ситуацій, анкетування батьків, лекції.

Досвід роботи університету для батьків показав, що така форма пропаганди педагогічних знань як вивчення існуючого досвіду, активних творчих форм навчання, практика безпосередньо в школі та інших організаціях і установах, з якими співпрацює сім’я, є важливим засобом впровадження в практику сімейного виховання ефективного встановлення зв’язку сім’ї, школи, громадськості, досягнень педагогічної науки і практики.


Організація та проведення роботи з питання виконання Закону України «Про звернення громадян»

Адміністрація школи вживає заходів щодо безумовного виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, із порушенням установлених законодавством термінів, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. З метою удосконалення роботи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на інформацію та звернення, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян ця робота систематично аналізується, проводиться відповідний моніторинг та видаються накази «Про стан роботи зі зверненнями громадян» як за півріччя, так і за підсумками року. В наказовій частині формулюються певні завдання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» наказом відділу освіти від 03.03.2011 № 137 запроваджено класифікацію індексу основних питань, порушених у зверненнях громадян, відповідно до індексу 150 Класифікатора.

За звітний період порушень термінів розгляду звернень громадян у школі не допущено. Створено умови для участі заявників у перевірці поданих ними звернень, можливості ознайомлення з матеріалами перевірок.

У школі удосконалюється практика проведення особистих прийомів громадян директором та його заступниками, (наказ від 06.01.2016 № 6-О “Про затвердження графіку прийому громадян у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської міської ради Харківської області на 2015 рік”). Особисті прийоми громадян проводяться відповідно до затвердженого графіка. За звітний період директором школи проведено 8 прийомів громадян (2015) з питань влаштування дітей на навчання до навчального закладу, працевлаштування. Відзначається тенденція до зменшення надходження звернень.

Протягом 2015 року до школи надійшло 8 зверненнь громадян, що на 4 звернення (6%) менше ніж у 2014 році (12).


Актуальними залишаються питання; праця і заробітна плата (призначення та звільнення працівників школи) -5 (63 %); влаштування дітей в навчальні заклади – 2 (25%); інші питання (оренда приміщень школи – 1 (0,7%)
Школа вживає заходи на виконання Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, із порушенням установлених законодавством термінів, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. За результатами розгляду звернень громадян у школі:
- у 2013 - 11(81%)- вирішено позитивно, 2 (29%) надано роз’яснення щодо шляхів вирішення питання

- у 2014 - 9 (75 %)- вирішено позитивно, 3 (25%) - надано роз'яснення щодо шляхів вирішення питань.

- у 2015 – 5 (62%) вирішено позитивно, 3 (38%) надано роз’яснення щодо шляхів вирішення питання
Протягом 2015 року випадків порушень термінів розгляду звернень громадян не було. З метою зменшення та недопущення скарг в закладі розроблено графік щомісячного контролю для вивчення нагальних питань та спілкування з колективом. На місцях здійснюються упереджувальні заходи щодо їх виникнення. Для інформування учнів, їх батьків, вчителів, інших громадян застосовуються засоби масової інформації, зустрічі з учасниками навчально-виховного процесу, публічні виступи членів адміністрації задля роз’яснення питань, що викликають найбільшу кількість звернень.

Позитивні результати дає робота громадської батьківської організації «Родина», яка тісно співпрацює з батьківською громадськістю. Представники ЗМІ запрошуються на всі важливі наради, семінари, конференції, масові заходи з метою висвітлення питань, що на них розглядаються

Підсумки роботи зі зверненням громадян в школі підводяться щомісячно і щоквартально.

Для забезпечення оперативного контролю за станом роботи зі звернення громадян щотижнево проводиться засідання де заслуховуються питання розгляду звернень громадян.

Наслідками проведеної роботи є те, що кількість звернень в 2015 році зменшилась.

Протягом 2015 року скарги відсутні, це свідчить про достатньо ґрунтовну просвітницьку роботу яка проводиться вчителями, класними керівниками та адміністрацією школи.


Організація роботи профспілки

Продовжуємо тісну співпрацю з соціальним партнером навчального закладу — організацією профспілки працівників освіти і науки. Протягом навчального року було надано проф­спілкою разом із фондом соціального страхування три путівки на оздоровлення дітей співробітників у заміських таборах. Також було надано матеріальну допомогу й організовано екскур­сійні поїздки вчителів.


Загальні висновки

Освітня система школи протягом 2015/2016 навчального року продемонструвала свою працездатність. Результати роботи на­вчального закладу в цілому відповідають потребам соціуму та вимогам держави.

Результат діяльності — на достатньому рівні .

Поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школі є певні проблеми, на розв’язання яких необхідно акцентувати увагу нового навчального року:

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу та кожного вчителя зокрема над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовкою випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;

- запровадження курсів за вибором, спецкурсів, індивідуальних, групових занять для всебічного розвитку учнів;

- упровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу;

- формування в учнів прагнення до навчання впродовж життя, пошуку оптимальних шляхів розв’язання життєвих проблем;

- вивчення та творче впровадження в практику навчання та виховання учнів педагогічних інновацій вчителів міста, області, участь у заходах обласного, міського рівнів;

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості учня, самореалізації особистості, підвищення рівня ефективності уроку, використання на уроці активних методів навчання, що є підґрунтям формування компетентностей учнів;

- створення банку предметних методичних матеріалів із урахуванням компетентнісного підходу;

- підготовка учнів 11-х до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

- робота зі здібними й обдарованими учнями: проведення шкільних олімпіаддля учнів початкових класів, ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, Малої академії наук;

- педагогічна діагностика, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль і корекція навчально-виховного процесу, впровадження в управління моніторингових досліджень, компетентнісного підходу;

- створення оптимальних умов для адаптації учнів до навчання;

- активна робота з питань реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів»;

- активізація роботи шкільного самоврядування;

- врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації й індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів;

- поглиблене вивчення проблеми наступності навчання в школі І-ІІІ ступенів, адаптації учнів 1,5 класів до навчання;

- впровадження факультативного курсу другої іноземної мови, гурткової роботи;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи, обладнання приміщень школи;

- організація роботи щодо виконання рекомендацій педагогічних нарад;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, наркоманії, тютюнопаління;

- дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування в школі;

- створення умов щодо безпеки життєдіяльності, з охорони праці для учнів і працівників школи;

- підготовка школи до роботи в осінно-зимовий період;

- співпраця з батьками, громадськістю;

- виконання рекомендацій, наданих під час здійснення державного нагляду.Із урахуванням проведеного аналізу, після колегіального обговорення стану навчально-виховної роботи, відповідно до методичної, виховної проблем педагогічний колектив школи протягом нового 2016/2017 навчального року продовжуватиме працювати над реалізацією педагогічної теми «Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів».
Післямова Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам школи за вклад кожного у виконання своїх обов’язків. Особливо хочу подякувати батькам за розуміння, підтримку, творчість, ініціативність, наполегливість . Наша спільна робота адміністрації, педагогів,учнів, батьків дала змогу нашій школі посідати призові місця у рейтингу серед інших загальноосвітніх навчальних закладів. . І все це заради наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні їм дати все найкраще, виховати їх добрими, розумними, і щасливими.

Тож будьмо завжди разом – школа, сім'я, громадськість. Надіюся на співпрацю. Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними, конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, а найголовніше- патріотами, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить
Каталог: files -> docs -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»
2016 -> План роботи відділу освіти куп’янської районної державної адміністрації на 2016 рік схвалено
2016 -> Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2015-2016 навчальний рік та завдання на новий 2016-2017 навчальний рік
2016 -> План роботи петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп ’ янської районної ради
2016 -> Постанова верховної Ради України Про
2016 -> Програма день економіки «україна баварія»
2016 -> Про проведення в районі щорічної акції "16 днів проти насильства"
2016 -> Законів України «Про освіту»
2016 -> Урок № Тема уроку Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
2016 -> Урок Дата Тема: Бюджет сім’ї


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка