Аналіз роботи новоселівського нвк за 2014/2015 навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік


Задіяність учнів Новоселівського НВК у шкільних, районних та обласних конкурсах у відсоткахСторінка5/16
Дата конвертації11.09.2018
Розмір4.35 Mb.
#49633
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Задіяність учнів Новоселівського НВК у шкільних, районних та обласних конкурсах у відсотках

У наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на згуртованість учнівського колективу у 7 класі, організувати учнів на активну участь у шкільному житті. Учнівська організація дитячого самоврядування весь час у пошуку сучасних нетрадиційних методів роботи, які створюють широкий простір для виявлення творчого потенціалу кожного учня і дитячої спільноти.
Аналіз роботи

по забезпеченню безпеки життєдіяльності учнів,

створенню умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я

учнів і вчителів
Головна мета розвитку освіти – це створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України. Але, поряд з цим, не менш важливим є виховання фізично та психічно здорової особистості. Метою Новоселівського НВК, який працює як «Школа сприяння здоров’ю» є формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного вирішення педагогічних медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, створення умов для реалізації психічного, фізичного, інтелектуального та професійного розвитку школярів, сприяння формуванню здорової, гармонійно розвиненої, творчої особистості, громадянина й патріота, здатного творити себе і своє життя.

Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є створення умов для збереження психічного і фізичного здоров’я учнів і педагогів, посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей і підлітків, залучення їх до занять спортом, організація якісного оздоровлення та харчування.

Педагогічний колектив школи постійно тримає на контролі питання охорони життя і здоров’я дітей, впроваджуючи здоров’язберігаючі, здоров’яформувальні та здоров’язміцнювальні технології, та вироблення основних напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, та системи фізичного виховання.

Учитель-предметник та класний керівник забезпечує:


 • дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів;

 • несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

 • забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці,безпеки життєдіяльності;

 • організовує вивчення учнями, правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • проводить інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять:

а) вступний на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника;

б) інструктує учнів під час проведення позакласних заходів з реєстрацією у спеціальному журналі; • організовує вивчення учнями правил вуличного руху, пожежної безпеки, поведінки на водоймах,у побуті, при виявленні незнайомих предметів, основ занятьз цивільної оборони;

 • веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед школярів (проводить бесіди по збереженню життя і здоров’я учнів);

 • здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки;  

 • проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів, під час навчально-виховного процесу;

 • проводить профілактичну роботу серед учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

 • терміново повідомляє керівника закладу, відповідального з безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

 • бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту. Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівними, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу, під час навчання і відпочинку.

Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашої школи. Згідно „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти” проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів та педагогічного колективу.Питання охорони праці в школі вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці,а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою.

Для організації контролю за виконанням трудової дисципліни ведуться журнали з техніки безпеки, видаються накази, пов’язані з питаннями охорони праці та безпекою життєдіяльності.

Головна мета безпеки життєдіяльності — збереження життя і створення умов для існування людини.

Підготовка учнів до безпечного життя неможлива без засвоєння знань зі шкільних предметів (значною мірою природничих) та їх практичного застосування. Викладання основ безпечної життєдіяльності в комплексі з вивченням програм із фізики, хімії, біології, географії тощо дозволяє дітям отримати необхідні знання, які допоможуть ідентифікувати небезпеку, проаналізувати її рівень, приймати рішення та свідомо діяти, щоб відвернути небезпеку або зменшити її шкідливий вплив, керуючись розумінням явищ, що лежать в основі надзвичайної ситуації. Сьогодні нараховується більше ста основних небезпечних чинників, в основі яких природні явища. Всі вони вивчаються в школі, що створює широке поле для використання міжпредметних зв’язків, без яких неможливо сформувати у молоді свідоме ставлення до небезпеки.

Викладачем предмету основи здоров’я під час проведення уроків:

1. Використовується велика кількість додаткової літератури.

2. Учні виконують малюнки,плакати,складають кросворди,вирішують ситуативні завдання.

3. Готуючи дітей до літнього відпочинку , закріплюються знання про правила поводження на водоймах, у громадських місцях, у лісі, в побуті.

4. Практикується обговорення різних відомих учням випадків з життя, дій, які повинні використовуватись для запобігання нещастю.

У Новоселівському НВК проводяться акції та заходи:


 • Всесвітній день охорони праці;

 • Місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • Місячник безпеки на воді та льоду;

 • Тижні безпеки життєдіяльності у закладі;

 • Тренінги для учнів, спрямовані на розуміння шкоди, що завдається вживанням алкоголю, наркотиків та тютюну і його наслідками для здоров’я та благополуччя окремих осіб, сімей та міської громади в цілому.

 • Засідання шкільної ради профілактики правопорушень;

 • Загальношкільна акція “ Молодь за здоровий спосіб життя ”, визначення переможців конкурсу плакатів.

 • Загальношкільна тематична лінійка «Здоровий спосіб життя», «Вплив шкідливих звичок на наше здоров’я»;

 • Конкурс газет та листівок «Спасибі- ні!»;

 • Конкурс малюнків «Твоя безпека на дорогах».

Адміністрація та педагогічний колектив розуміє, що здоров’я сьогодні – це не тільки індивідуальна цінність окремої людини, це багатство держави, запорука її успіху та процвітання. Для досягнення поставленої мети необхідно проводити цілеспрямовану роботу щодо формування фізично та психічно здорової, всебічно розвиненої особистості.

Наш заклад працює згідно складеної програми та річного плану роботи. Програмою передбачається вивчення найактуальніших тем і проблем виховання здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, формування позитивної мотивації щодо фізичної культури, ставлення до власного здоров’я.

Система самоврядування у закладі створює сприятливі умови для виховання основ здорового способу життя, сприяє вихованню активної життєвої позиції, що формує духовне, психічне і фізичне здоров’я.

Групою батьків, учителів, учнів розроблені основні напрямки роботи по впровадженню програми «Школи сприяння здоров’ю»:

1. Сприяти усвідомленню педагогами, медичними працівниками того, що людина – унікальний витвір природи і не може бути поганою чи гарною.

2. Забезпечити охорону життя і здоров’я учнів у навчально-виховному процесі.

3. Забезпечити умови для творчості і самореалізації кожного учня.

4. Виховувати у школярів любов до життя.

5.Формувати у дітей здоровий спосіб життя, стимулювати творчі підходи до самоосвіти, фізичного, психологічного та духовного самовдосконалення.

6. Забезпечити профілактичний рівень та захист учнів.

7.Утверджувати взаєморозуміння, взаємодопомогу, співчуття і безкорисливу підтримку школярів, педагогів і батьків.

8. Здійснювати статеве виховання учнів.

9. Створювати комфортний психологічний простір для життя і розвитку кожної дитини школи.

10. Забезпечувати підвищення професійного рівня кожного педагогічного працівника, дотримання здорового способу життя дітей і дорослих.

Опанування основних підрозділів програми проводиться за циклічною системою з підвищенням інформаційного і наукового рівня:

- самоцінність людського життя (фізичне, психічне, духовне здоров’я людини);

- залежність стану здоров’я від природного середовища та рівня розвитку суспільства;

- рухова активність;

- основи гігієни;

- культура харчування;

- методи народної медицини;

- безпека життя довкілля;

- формування внутрішнього захисту від шкідливих звичок;

- здоров’я і краса ;

- про природу людини і статеве виховання;

- профілактика СНІДу, венеричних захворювань, раннього статевого життя підлітків, попередження вагітності і неповнолітніх.

Класні керівники проводять виховні тематичні години з метою профілактики шкідливих звичок, вживання корисної їжі, загартування, економічної культури та пропагують здоровий спосіб життя.

Невід’ємною частиною роботи «Школи сприяння здоров’ю» є співпраця з працівниками їдальні, які зацікавлені в раціональному та висококалорійному харчуванні дітей. Протягом кількох років вони створюють належні умови для харчування школярів. Для приготування їжі вони використовують продукти, які містять вітаміни, білки, жири та йодовану сіль. Доповненням до страв є салати з свіжих овочів. Під час обіду діти вживають вітамінізовані напої, соки, компоти, чаї з додаванням вітаміну С.

Метою вивчення предмету «Основи здоров’я» є захист та збереження всього суспільства, а не лише однієї окремої ї особистості.

На уроках біології діти ознайомлюються із зовнішнім виглядом та поширенням отруйних і лікарських рослин з метою їх подальшого використання при лікуванні різноманітних хвороб. Учні вивчають шляхи інфікування різними хворобами, їх проявами та наслідками, прогнозують і моделюють правильність власних дій в разі надзвичайних і небезпечних ситуацій. Школярам даються основи особистої гігієни, проводяться вправи для покращення постави, зору, дихання, раціонального харчування та зміцнення імунітету.

Отже, вивчаючи курс біології в школі діти мають змогу почути і побачити способи зараження різними хворобами та навчитися уникати їх і захищатися від них, а в разі інфікування знати правильний алгоритм дій боротьби з ними, вивчають правила ведення здорового способу життя з метою збереження не лише власного здоров’я , а й здоров’я своїх рідних.

Учителі початкових класів також пропагують основи здоров’я, під час проведення уроків та на перервах учителі звертають увагу на вікові можливості дітей та проводять фізкультхвилинки і фізкультпаузи, які допомагають зміцнювати фізичний стан школярів.

Класоводами проведені тематичні виховні години: «Доброго здоров’я», «Ми за здоровий спосіб життя», «Чи бути здоровим - вирішуєш ти».

У нашому закладі щорічно працює пришкільний оздоровчий табір «Сонечко». Вся робота табору спрямована на оздоровлення школярів, особливо дітей початкової школи та категорійних дітей. Під час роботи табору діти ведуть активний спосіб життя: походи до лісу, річки, участь в різноманітних спортивних секціях, змагання, конкурсах, вікторинах. Активний спосіб життя доповнювався збалансованим вітамінізованим харчуванням.


Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
У Новоселівському НВК велика увага приділяється фізкультурно-оздоровчій роботі. Результативна діяльність вчителя фізичної культури сприяє розвитку в учнів інтелектуальних, фізичних сил, формуванню позитивних рис характеру (витривалості, відповідальності, мужності, взаємодопомоги, наполегливості); оздоровленню дітей.

Мета фізкультурно-оздоровчої роботи: зміцнення здоров’я; виховання позитивного ставлення до фізкультури, прагнення до фізичного вдосконалення; підвищення працездатності; розвиток і корекція фізичних та рухових можливостей учнів; розвиток вольових якостей, витривалості, відповідальності, наполегливості, взаємодопомоги.

У 2014/2015 навчальному році на уроках фізичної культури займалося 120 учнів.

За результатами медичного огляду до основної групи було зараховано 86 учнів; до підготовчої 31; спеціальної 2 та 1 учень був звільнений від занять.

Гурткова робота – є однією із форм фізкультурно – оздоровчої роботи. На базі навчального закладу працював «Спортивний» гурток та секція з футболу. Гуртковою роботою було охоплено 52 учні, що становить 62.9%. Майже всі діти пільгового контингенту були залучені до занять у спортивних гуртках.

На початку року адміністрацією школи, медичними працівниками, вчителем фізичної культури були затверджені списки медичних груп для занять фізичною культурою. Протягом навчального року постійно вівся контроль та спостереження за здоров’ям дітей у процесі навчально-виховної роботи, вносилися корективи в Листи здоров’я (переведення з групи,тимчасові звільнення від уроків фізичної культури).

Аналіз стану здоров’я українських школярів визначає, що з кожним роком збільшується кількість хворих дітей, тому метою роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу є орієнтація навчального процесу на збереження, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя. Школа сприяння здоров’я, яка працює на базі закладу, розробила модель діяльності закладу для формування здоров’язберігаючої компетентності. В рамках програми проводиться моніторинг рівня фізичного розвитку учнів. Згідно з планом роботи був проведений моніторинг рівня фізичного розвитку в 3-11 класах (участь брали учні основної групи). Для контролю були взяті нормативи: з силової підготовки, спритності, швидкості, гнучкості, витривалості та швидкісно-силових здібностей. Моніторинг розвитку фізичних якостей дозволяє стверджувати, що з 53 учнів : 23 учні мають високий рівень, 20 достатній, 10 середній , низький 0.

Показники виконання контрольних вправ заносяться до щоденника здоров’я, що дає змогу спостерігати за динамікою стану фізичної підготовленості (прогрес чи регрес фізичного розвитку), це дозволяє робити індивідуальні корекції для кожної дитини, залучити батьків до проблеми оцінки функціональних можливостей організму дитини, або відхилень від норми.

Добре вивчивши стан здоров’я та фізичний розвиток кожного учня під час проведення уроків фізичної культури використовувався індивідуальний підхід до дітей, щоб зацікавити фізичними вправами всіх учнів. Учні спеціальної групи на протязі навчального року були помічниками – інструкторами та виступали з рефератами з теоретичних питань по фізичній культурі, підвищуючи цим рівень знань по теоретичній підготовці. Учні віднесені за станом здоров’я до підготовчої групи займалися разом з учнями основної групи, але в кожному конкретному випадку застосовувалися певні засоби до залучення у виконанні вправ до участі в іграх, або навпаки вживалися заходи з обмеження навантаження під час занять. Потребували індивідуального підходу і учні, що мають високий рівень фізичної підготовки. До таких учнів пред’являлися підвищені вимоги при виконанні завдань, нормативів і частково ускладнювались вправи. Крім того,щоб підвищити активність таких учнів, їм доручали надавати допомогу своїм товаришам в опануванні техніки вправ, залучали до участі у змаганнях різного рівня.

Значна робота проводилася в позаурочний та канікулярний час. Протягом навчального року проводилася шкільна спартакіада «Спорт протягом життя» з різних видів спорту. Постійно на канікулах учні брали участь у змаганнях, відвідували басейни та льодові катки м. Харкова.

За минулий навчальний рік у школі проведено 12 загальношкільних змагань в яких взяли участь184 учні. За результатами цьогорічної шкільної спартакіади у середніх класах I місце посіли учні 6 класу, II місце - 5класу, III місце - 7 класу. У старшій групі I місце посіли учні 9 класу.

Учні закладу взяли участь у 11районних змаганнях в яких вибороли

II місце у легкоатлетичних змаганнях. Високі особисті результати у цих змаганнях показали такі учні: Богословський А. 1 місце з бігу на 800м та 3 місце у штовханні ядра, Онацький А. 1 місце з бігу на 60м , Лісовий М. 2 місце з бігу на 60м, Каменецька Даніела 3 місце з бігу на 60м, Свид І 3 місце у стрибках у довжину;

III- місце з баскетболу 3х3юнаки 2000р.н і молодші;

IV- місце баскетбол 3х3 юнаки1997 і молодші;

IVмісце- баскетбол 3х3 дівчата 2000р.н і молодші;

III місце – у Малих Олімпійських іграх 3-4 класи;

IVмісце – Малі Олімпійські ігри 5-6 класи;

IV місце- у змаганнях «Старти надій»;

IV місце- з міні футболу 1997і молоші;

II місце – у змаганнях «Козацький гарт». В особистому заліку Колодяжний О. - 2 місце у стрибках у довжину, Свид І. 1 місце у стрибках зі скакалкою, Сушко В. 1 місце у «човниковому» бігові.

У змаганнях до Дня козацтва команда у смузі перешкод посіла 2 місце, дівчата у стрибках зі скакалкою 1 місце, юнаки у перетягуванні канату 3 місце.

У районних змаганнях прийняли участь 112 учнів.

В обласних змаганнях взяли участь 8 учнів.У складі збірної команди району Струпов О, Юдіна А, Мироненко Т. у обласних змаганнях «Старти надій» посіли 2 місце; у складі збірної району Колодяжний О., Сушко В., Струпов О., Юдіна А. посіли 6 місце в обласних змаганнях «Козацький гарт»; у складі збірної Каменецький М. на змаганнях з футболу на кубок «Шкіряний м’яч» в зональних змаганнях у м. Золочів посіли 1 місце у фінальних обласних 4 місце.
МОНІТОРИНГ РІВНЯ ЗНАНЬ
На діаграмі відображено, що протягом 2011-2015 років успішність учнів закладу зросла, підвищився рівень знань учнів на високому рівні, знизився на достатньому рівні і відсутні учні, які навчаються на середньому та низькому рівнях.На діаграмі відображено, що протягом 2011-2015 років успішність учнів закладу зросла, підвищився рівень знань учнів на високому рівні, знизився на достатньому рівні і відсутні учні, які навчаються на середньому та низькому рівнях.


На діаграмі відображено, що кількість учнів в основній групі збільшується , а в підготовчій та спеціальній зменшується, сталим є кількість учнів звільнених від занять фізичною культурою.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка