«Аналіз розподілу та використання прибутку банку»Сторінка2/19
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

1.2. Методика аналізу прибутку банку

Забезпечення прибутковості для комерційних банків – це першорядна задача, яку ставить перед собою вище керівництво. Інколи як цільовий показник обирається абсолютний показник прибутку, але частіше використовують відносні показники, наприклад, дохід на одну акцію, або прибуток на акціонерний капітал. Цільові показники обчислюються, як правило, на основі результатів діяльності у минулому і в зіставленні з показниками інших банків.

Прибуток банку піддається дії багатьох факторів внутрішнього та зовнішнього характеру. До найважливіших факторів внутрішнього відносять обсяг та масштаби діяльності банківської установи, стан і ефективність використання наявних ресурсів, обсяг доходів та витрат, їх співвідношення.[17].

Головною метою аналізу прибутку банківської установи є з’ясування невикористаних резервів його збільшення.

Аналіз прибутку в комерційних банках проводиться в таких напрямках:

оцінка досягнутого банком рівня прибутку за звітний період;

аналіз динаміки прибутку;

аналіз балансового прибутку;

аналіз чистого прибутку;

прибутковість основних напрямків банківської діяльності та видів виконуваних банком операцій;

аналіз прибутку в розрізі структурних підрозділів банку;

аналіз фінансових втрат;

аналіз упущеної вигоди;

аналіз використання прибутку [18].

Аналіз розпочинається із оцінки змін прибутку банку, потім аналізується динаміка та структура прибутку у розрізі складових аналізованого показника [19].

Для здійснення аналізу прибутку банку можуть використовуватися різні його напрями. Зокрема, розрізняють горизонтальний, вертикальний, порівняльний аналіз доходів і витрат та інші (див дод. Б). Найбільше значення мають коефіцієнтний та факторний методи аналізу [20]. Аналіз коефіцієнтів полягає у розрахунку відносних показників, які характеризують окремі аспекти формування, розподілу й використання прибутку банківської установи (див. дод. Г).

Основою для вирішення стратегічних завдань збільшення обсягу прибутку банківської установи є побудова факторної моделі, що описує залежність результативного показника від факторів, включених до моделі. Чим більше факторів включено у факторну модель, тим більш глибоким буде аналіз. Необхідним при цьому є дотримання умови наявності прямої функціональної залежності з результативним показником, що описується відповідною формулою.

Залежність прибутку від перелічених факторів можна описати за допомогою формули:


, (1.1)
де – абсолютний розмір прибутку банку;

– відносна дохідність активних операцій банку;

обсяг залучених ресурсів банку;

Н – норма обов’язкового резервування;

К – капітал банку;

– вкладення в недохідні активи;

– відносна витратність залучених ресурсів (пасивів);

– умовно постійні (управлінські) витрати [19].

Відносна дохідність активних операцій при цьому може бути виражена у вигляді відсотка та обчислюватися за формулою:


, (1.2)
де – доходи банку (у вигляді як процентів, так і комісійних та інших доходів);

– дохідні активи.
Відносна витратність залучених ресурсів (пасивів) банку буде розраховуватися аналогічно за формулою:
, (1.3)
де В – витрати на залучення ресурсів;

– обсяг залучених ресурсів [17].
Іноді можливе виникнення ситуацію, за якої для прийняття оптимального варіанта щодо підвищення дохідності банку недостатньо наявних ресурсів чи підняття відсоткової ставки за кредитами чи навпаки її зниження за депозитними операціями, оскільки існують обмеження у вигляді певними екзогенних факторів, що діють в ринкових умовах та не залежать від банка. Таким чином, у стратегічному аналізі значну увагу слід звернути на врахування обмежувальних факторів, яких може бути як один, так і кілька.

Фактори, під дією яких формується прибуток банку, не обмежуються доходами і витратами та включають:

обсяг капіталу банківської установи;

рівень ефективності використання активів;

мультиплікаційний ефект капіталу;

рентабельність доходу [21].

Крім того, необхідним є врахування того фактору, що банківська діяльність, як і будь-якої підприємницької структури, пов’язана з ризиком. Аналіз діяльності банку з точки зору прибутковості установи дозволяє менеджменту сформувати раціональну кредитну та процентну політику, виявити менш прибуткові напрями діяльності, знайти можливості розробки нових більш рентабельних банківських продуктів [22].

Необхідно зазначити, що на обсяг прибутку, який залишається в розпорядженні банку, може здійснити істотний вплив рівень витрат банківського продукту, що у свою чергу залежить від вартості залучених ресурсів, рівня витрат з надання нетрадиційних операцій та послуг.Слід відмітити, що основну частину доходів банківської установи складають процентні надходження (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Процентні ставки за кредитами (без урахування овердрафт) та депозитами [23]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка