«Аналіз розподілу та використання прибутку банку»Сторінка7/19
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.91 Mb.
#395
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Резерви під кредити не є достатніми для покриття навіть половини виданих кредитів (менші приблизно в 6,5 рази),що свідчить про поширення практики в банку надання кредитів під заставу майна. Як правило, під заставу приймалися рухоме та нерухоме майно, майнові права на депозити та майбутнє нерухоме майно.

Також слід зазначити, що банк майже не проводить операцій з цінними паперами, свідченням чого є стабільний та незмінний портфель цінних паперів на продаж в розмірі 10 тис.грн.

Протягом аналізованого періоду відбулися деякі зміни в структурі активів ПАТ «Імексбанк», а саме:

зменшилася частка коштів в інших банках;

скоротилась питома вага кредитів та заборгованості клієнтів;

зросла частка грошових коштів та їх еквівалентів.

3.2.Оцінка фінансового результату ПАТ «Імексбанк»
Фінансовий аналіз в комерційному банку як система оцінки економічної ефективності його діяльності та метод оцінки якості управління ним реалізується в роботі в основному двох взаємопов’язаних напрямках: аналізі фінансових результатів і аналізі фінансового стану банку.

Фінансовий результат діяльності банку визначається за допомогою аналізу доходів та витрат. Доходи становлять собою збільшення економічних вигід у звітному році у вигляді зростання активів чи зменшення зобов`язань, що стало причиною збільшення капіталу та не є внесками акціонерів [49]. Витрати – зменшення економічних вигід протягом звітного року у формі відпливу активів, виникнення заборгованості і як результат – скорочення власного капіталу, що не є розподіленим між акціонерами [50].

Фінансовий результат – це кінцевий результат діяльності банківської установи, виражений через прибуток або збиток.

Динаміку доходів, витрат та результату діяльності ПАТ «Імексбанк» за 2011 – 2013 р. можна спостерігати на рисунку 3.4 (див дод. Е).


Рисунок 3.4 – Динаміка доходів, витрат та результату діяльності ПАТ.«Імексбанк» за період 01.01.2012 – 01.01.2014 р., тис.грн.

Аналіз фінансового результату банку показав, що діяльність ПАТ.«Імексбанк» орієнтована на отримання процентного доходу, що забезпечує близько 96 % фінансового результату банку (табл. Е.1). Протягом аналізованого періоду процентний дохід зростав у 1,3 рази щорічно, та станом на 01.01.2014р. склав 1 637 млн.грн. Стабільність даного показника забезпечується великим кредитнім портфелем, а саме процентами за користування кредитом, які сплачують клієнти. Процентні витрати формуються головним чином за вкладними коштами юридичних та фізичних осіб (строковими депозитами).

Дохід від операцій з іноземною валютою є другою за величиною складовою, що формує фінансовий результат банку. Перш за все, важливу роль при цьому відігріють відкриті кореспондентські рахунки в банках-контрагентах:

Deutsche Bank Trust Company Americas (New York USA);

Deutsche Bank Ag (Frankfurt/Main Germany);

Commerzbank AG (Frankfurt/Main Germany);

АБ «СОБИНБАНК» (Москва Росія);

ВАТ «Укрексімбанк» (Київ Україна).

Наявність таких ліній дозволяє максимально задовольнити конверсійні потреби клієнтів та власні потреби, також оптимізувати діяльність банку на міжбанківському валютному ринку.

Прибуток від операцій з іноземною валютою з 2011 до 2012 року зріс у 1,25 рази та склав 43,3 млн.грн. У 2013 році спостерігалося різке його зниження на 65,6 %. Така тенденція в 2013 році є характерною для більшості банків України, що було викликано «звуженням коридору», в межах якого банки здійснюють свої операція з іноземною валютою. Банки були змушень «грати» в проміжку декількох копійок валютного курсу гривня/долар.

Аналізуючи витрати (табл. Е.3), слід зазначити, що відбулося зростання процентних та адміністративних витрат, а також відрахування на формування резервів під знецінення дебіторської заборгованості. Збільшення адміністративних витрат перш за все пов’язано з розширенням філійної мережі ПАТ «Імексбанк», зокрема лише у 2013 році було відкрито 76 нових відділень.

Зростання обсягу відрахування на формування резервів під знецінення дебіторської заборгованості пояснюється збільшенням розміру коштів клієнтів, розміщених у банку (їх приріст з 2011 по 2013 р. склав 122,8 %).

Структура витрат банку станом на 01.01.2014 р. можна представити наступним чином:


Рисунок 3.5 – Структура витрат ПАТ «Імексбанк» станом на 01.01.2014.р., %


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка