Анкета для вчителів «Стиль викладання»; пам’ятки для вчителівСкачати 117.5 Kb.
Дата конвертації16.11.2018
Розмір117.5 Kb.
ТипАнкетаМета педради:

 • Підвищення методичної підготовки педагогів із технологій сучасного уроку.

 • Мотивація діяльності педагогічного колективу з питань удосконалення уроку.

 • Сприяння зростанню педагогічної майстерності вчителів у підготовці та проведенні уроків, їх удосконаленні на основі використання інноваційних технологій.

 • Мотивація самовдосконалення вчителя.

Завдання:

З'ясувати:

- основні вимоги до сучасного уроку;

- основні ознаки сучасного уроку;

- типи і структуру сучасного уроку.

Очікувані результати:


 • Активізація самоосвітньої діяльності вчителів;

 • Підвищення методичної підготовки педагогів із технологій сучасного уроку.

 • Створення збірки творчих ідей «Портрет сучасного вчителя»

План підготовки

1.Формування ініціативної групи з підготовки засідання педради.

Відповідальні: заступник директора з НВР Степанова А.М., психолог Самошина В.В.

2.Підготовка списку рекомендованої літератури.

Відповідальний бібліотекар Павленко Л.П.

3. Підготовка наочності.

Відповідальні члени ініціативної групи.

4. Анкетування учнів 9-11 класів « Урок очима дітей»

Відповідальні: заступник директора з НВР Степанова А.М., класні керівники.

Обладнання:


 • презентація «Сучасний урок. Який він?»;

 • висловлювання відомих письменників, філософів, педагогів;

 • анкета для вчителів « Стиль викладання»;

 • пам’ятки для вчителів;

 • груповий аркуш ( 4 шт.) для роботи у групах;

 • аркуші для висловлювання щодо проведення засідання педради ( саморефлексія).

Література, допоміжні Інтернет-ресурси

 1. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007.

 2. Завельський Ю.В. Як підготувати сучасний урок.// Завуч. 2000. №4. - с. 94-97.

 3. Все про урок. Під редакцією Романенко М. І., Морозова В. В . Дніпропетровськ 2008.

 4. «Методологічні основи теорії та практики сучасного навчально-виховного процесу» (https://docs.google.com/Doc?docid=0AWWKIc92f83JZGhtaDRiZDlfMTA5MmR4czY5c2h0&hl=uk)

 5. Капінус Н.О. Основні питання сучасної дидактики. (http://moodle.ippo.dn.ua/file.php/7/Pochatok/0.11.0.htm)

План проведення

 1. Урок – ключовий елемент навчання та виховання.

Вступне слово заступника директора Степанової А.М.

 • Ефективність уроку: від кого і чого вона залежить?

( робота в групах)

Критерії ефективності сучасного уроку. • Результати анкетування учнів;

 • Методика « Асоціативний ряд»

2.Мотивація навчальної діяльності школярів.

Практичні поради психолога школи Самошиної В.В.

3.Ознаки сучасного уроку, його структура.

4.Як зробити урок результативним.

З досвіду роботи вчителів.


5. Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів.

Презентація досвіду роботи педагогів.

6.Висновки.

7.Вузлики напам’ять

8. Формування позитивних емоцій.( Розповідь притчі)

9. Рефлексія.

Безумство – діяти по-старому

і чекати нових результатів.

Альберт ЕйнштейнХід засідання

Урок – ключовий елемент навчання та виховання

Вступне слово

Про урок написано безліч книг, статей, дисертацій. Змінюються цілі та зміст освіти, з’являються нові засоби і технології навчання, але які б не здійснювалися реформи, урок залишається вічною і головною формою навчання. На ньому трималася традиційна і базується сучасна школа.

Які б новації не вводилися, лише на уроці, як сотні років тому, зустрічаються учасники освітнього процесу: вчитель та учень. Між ними завжди – океан знань і рифи протиріч. І це – нормально. Будь – який океан перешкоджає, але тих, що долає його, - обдаровує постійно змінними пейзажами, недосяжністю горизонту, таємничим життям своїх глибин, довгоочікуваним і несподіваним берегом.

Урок - це основна дидактична форма навчання, що пройшла випробування протягом століть.

Вона поєднує індивідуальні та фронтальні форми навчально – пізнавальної діяльності з учнями однакового віку обох статей з приблизно однаковим інтелектуальним розвитком. • Як ви гадаєте, скільки в середньому за період своєї діяльності вчитель проводить уроків ? (понад 25000)

 • Це багато чи мало?

 • А скільки уроків відвідує кожен учень за роки свого навчання в школі?(10000уроків).

Як бачимо, і для вчителя, і для учнів уроки – це життя, де один навчає, а інший – навчається. Ми можемо стверджувати, що навчально-виховний процес починається і закінчується уроком.

Новий час, нові  завдання освіти  пред’являють нові вимоги до школи, до вчителя, його праці, а значить і до уроку як основної форми навчально – виховного процесу, змушує до пошуку.Робота в групах

Ефективність уроку: від кого і чого вона залежить?

Захист ідей

 • професійна компетентність учителя - необхідна умова ефективності процесу навчання;

- особистість учителя — найважливіша запорука навчання, виховання й розвитку учнів. Як ви своєю особистістю стимулюєте позитивне ставлення учнів до навчання?

Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.

( Сухомлинський В.О.) • від самооцінки вчителя, впевненості у собі, його успішністі:

  • Успішні люди мають стійку самооцінку;

  • Розуміють, що невдача – лише тимчасове явище;

  • Бачать у невдачі одиничну подію;

  • Мають реалістичні очікування;

  • Зосереджують увагу на своїх сильних сторонах;

  • Ніколи не вважають себе «невдахами»;

  • Їх не можна вивести із гри, вони здатні рухатися вперед, незважаючи на обставини.

 • від психологічного комфорту, позитивного настрою

 • від створення ситуації успіху.

Для організації успішного навчання необхідно пам’ятати, що уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес до самостійного мислення та дій. Тому дуже важливо на початку заняття створити позитивну психологічну атмосферу, яка сприятиме розвитку особистості. Дітей потрібно вразити, здивувати, зацікавити та інтригувати.

- від стилю викладання вчителя.

-

-

Анкетування вчителів «Стиль викладання»Результати анкетування учнів « Урок очима дітей»

Методика « Асоціативний ряд»

К - компетентність , критичність , креативність , культура

О - органічність, оптимальність, освіта

М - моделювання, мотивація, методика, майстер

Ф- фантазія, формування, функціональний, фундамент

О - організація, об’єктивність

Р - радість, розвиток, результативність, різноманіття, рефлексія

Т - тепло , творчість, талант , темпКритерії ефективності сучасного уроку

 1. Учення через відкриття.

 2. Самомотивація учня до виконання тієї чи іншої освітньої діяльності.

 3. Наявність дискусій ( зіставлення різних точок зору, пошук через обговорення дійсної ).

 4. Розвиток особистості.

 5. Здатність учня проектувати майбутню діяльність.

 6. Демократичність, відвертість.

 7. Моделювання життєво важливих труднощів та пошук шляхів їх рішення.

 8. Дозволяє учням у колективному пошуку здійснювати відкриття.

 9. Учень переживає радість від подолання труднощів навчання.

10. Педагог веде учня шляхом суб’єктивного відкриття, він управляє проблемно-пошуковою або дослідницькою діяльністю учнів.

Мотивація навчальної діяльності школярів

Практичні поради психолога ( виступ психолога)

Моделі навчання

Пасивна Активна Інтерактивна

учень – «об’єкт» учень – «суб’єкт» взаємодія учня

навчання навчання і вчителя

Ознаки сучасного уроку, його структура

Основні ознаки сучасного уроку


 • оновлення змісту навчання;

 • єдність самовиховання, соціалізації та виховання;

 • демократизм;

 • розвиток ціннісно-смислової діяльності;

 • використання індивідуального підходу;

 • самостійний творчий пошук;

 • співпраця вчителя та учня;

 • розвиток творчих здібностей;

 • упровадження інноваційних технологій.«Мозкова атака»

 • Назвіть інноваційні технології

 • розвиток критичного мислення;

 • особистісно зорієнтоване навчання;

 • ігрові технології;

 • проблемне навчання;

 • інтерактивне навчання;

 • інформаційні технології та мультимедійні засоби навчання…)

За оцінками сучасних психологів,

старший школяр,

читаючи очима, може запам’ятати - 10%  інформації,

слухаючи – 26%,

розглядаючи -30%,

слухаючи і розглядаючи-50%,

обговорюючи – 70%,

особистий досвід -80%,

спільна діяльність з обговоренням -90%,

навчання інших – 95%.Структура сучасного інтерактивного уроку значно відрізняються від традиційного і має таку послідовність:

 1. Мотивація (5% робочого часу)

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів (Приблизно 5% часу)

 3. Надання необхідної інформації (Приблизно 10% часу заняття).

 4. Інтерактивна вправа центральна частина заняття (як правило, 60% часу на уроці)

 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (до 15% часу уроку)

 6. Домашнє завдання та інструктаж до нього. (5% часу)

Як зробити урок результативним. З досвіду роботи вчителів школи

Сучасний урок – спільна творчість учителя та учнів. Презентація досвіду роботи педагогів.

-У якій же формі можуть бути проведені нетрадиційні уроки?
Урок-спостереження;

Урок-експеримент;

Урок дослідження об’єкта;

Пошуковий урок;

Лабораторно-практичний урок;

Урок постановки проблем і їхнього рішення;

Урок конструювання понять (правил, закономірностей, гіпотез);

Урок конструювання теорій;

Урок роботи з першоджерелами (культурно-історичними аналогами)

Міжпредметний урок;

Урок філософського узагальнення.

Уроки креативного типу:

Урок складання і розв’язання завдань;

Урок-діалог (дискусія, диспут, евристична бесіда);

Урок-парадокс;

Урок-фантазія;

Урок винахідництва;

Урок технічної (наукової, прикладної, художньої, соціальної, культурно-технічної, педагогічної) творчості;

Урок моделювання;

Урок «зміни» історії (власне рішення історичних подій);

Урок відкриттів;

Ділова гра;

Рольова гра;

Урок-подорож;

Урок навпаки (учень в ролі учителя);

Урок у школі майбутнього;

Прогностичний урок;

Урок захисту творчих робіт;

Урок-олімпіада;

урок творчого узагальнення.

Урок розробки індивідуальних освітніх програм;

Урок захисту індивідуальних освітніх програм;

Уроки з груповою роботою;

Урок-проект (з використанням методу проектів);

Урок-консультація (взаємоконсультація);

Урок-самооцінка;

Урок-залік; (самозалік)

Урок-рефлексія.

Уроки комунікативного типу:

Бінарний урок (ведуть два вчителі);

Урок рецензування;

Урок взаємоконтролю;

Урок-вернісаж;

Урок-виставка;

Урок-аукціон;

Урок-конференція;

Урок-змагання;

Урок-квк;

Урок – суд над явищем;

Урок – вистава;

Урок – «круглий стіл»;

Урок – панорама;Урок – творчий звіт


3 істини:

 • Сучасний урок – це організоване педагогом духовне спілкування, змістом якого є наукове знання, а результатом – інтелект кожного суб’єкта урочного спілкування, його духовного збагачення;

 • Сучасний урок – це частина життя дитини. Проживання цього життя має відбуватися на рівні високої загальнолюдської культури. Педагог теж має жити на уроці, бути відкритим;

 • Гуманізація виховання. Це зміна стосунків у системі « вчитель - учень» - встановлення атмосфери довіри, поваги до особистості дитини та співробітництва з нею.

Висновки

Якщо хочеш, щоб люди збудували корабель,

не наказуй їм іти в ліс та заготовляти деревину.

Зроби так, щоб вони полюбили море.

Антуан де Сент-Екзюпері

 • Навчай цікаво, радісно, доступно, нестандартно, творчо;

 • Розвивай допитливість, увагу, уяву, фантазію, мислення;

 • Навчання організовуй індивідуально, диференційовано, різнорівнево;

 • Виховуй в умовах доброзичливості, вимогливості, взаємоповаги;

 • Впроваджуй активні та інтерактивні методи та прийоми, інноваційні технології

Формування позитивних емоцій

 • Завершити засідання хочу однією притчею про майстра.

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка і контрабас. І виникла між ними суперечка: хто краще за всіх грає?

Кожен інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше старався кожен із них, тим потворнішою була мелодія.

Але з'явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши «Друзі, мелодія – це одно ціле. Нехай кожний прислухається до іншого і побачите, що вийде».

Людина знову махнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще зазвучала мелодія, у якій було чути смуток скрипок, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки, величність контрабаса. Інструменти грали. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи звуки в єдине ціле.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував! Досягнення гармонії можливе тоді, коли всі об'єднані єдиною волею.

Такими майстрами, шановні вчителі, є ви, а інструментами – наші учні.

Ми з вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття, і всі, я переконана, ціле життя працюватимемо, щоб навчання було ефективним і плідним, стало радістю і задоволенням.

« ВУЗЛИКИ НАПАМ'ЯТЬ»

Пам'ятки для вчителів

Проект рішення

 1. Активізувати роботу пед. колективу щодо вдосконалення уроку.

Адміністрація, постійно


 1. Впроваджувати в практику роботи досвід кращих учителів закладу з проблеми вдосконалення уроку шляхом взаємовідвідування уроків , позакласних заходів.

Методична рада , керівники ШМО, постійно

3.Підвищувати рівень методологічної підготовки, змінюючи акценти у діяльності з інформаційних на активні методи навчання.

Педагогічний колектив, постійно 1. Продовжувати впровадження інноваційних технологій у НВП.

Педагогічний колектив, постійно

 1. Створити умови для ефективного науково-методичного супроводу експериментальної діяльності вчителів школи, підвищувати рівень їхньої готовності до педагогічних інновацій.

Адміністрація, постійно

 1. Сприяти розвитку творчих здібностей педагогів, формуванню в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями.

Адміністрація, постійно

 1. Розробити психологічні рекомендації, пам’ятки на допомогу вчителям з питань удосконалення уроку.

Психолог Самошина В.В.


 1. На підставі матеріалів учителів укласти збірку творчих ідей

« Портрет сучасного вчителя».

Заступник директора з НВР Степанова А.М.
Каталог: doc -> eremizina
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
eremizina -> Наказ №35 Про підготовку та проведення педагогічної ради
eremizina -> Урок залишається основою навчального процесу

Скачати 117.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка