Анотаці я Історія УкраїниСторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4


Тематичний план

з навчальної дисципліни «Історія України»

для спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»№ п/п

Семестр, назва розділу, модуля і теми заняття

Обсяг годин

за навчальною програмою

за робочою програмою

всього

з них

всього

з них

ауди-тор-них

само-стій-них

ауди-тор-них

само-стій-них

1

2

3

4

5

6

7

8
Модуль № 11

Вступ

22

2
2–3

Тема 2. Найдавніша історія України

44

2

2

4

Тема 3. Утворення і розвиток держави Київська Русь

22

2
5

Тема 4. Галицько-Волинська держава

22
2

6

Тема 5. Українські землі під владою Литви та Польщі (ХІV – І половина ХVІІ століття)

22

2
7

Тема 6. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття. Утворення козацької держави

22

2
8

Тема 7. Соціально-економічний та політичний розвиток України в ІІ половині ХVІІ–ХVІІІ ст.

22

2
9

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у І половині ХІХ століття

22
2

10

Тема 9. Українські землі в ІІ половині ХІХ століття

22

2
11

Тема 10. Україна на початку ХХ століття

22

2
12

Тема 11. Україна в роки Першої світової війни

22
2
Модуль № 2


Тема 12. Українська державність в 1917–1921 роках

66

2

4

13

Утворення та діяльність Центральної Ради

22

2
14

Гетьманський переворот.

П.Скоропадський22
2

15

Політика Директорії УНР та ЗУНР

22
2

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Тема 13. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)

22
2
Тема 14. Закріплення радянської влади в Україні

44

2

2

17

Форсована індустріалізація та колективізація. Голодомор (1932–1933 рр.)

22

2
18

Розвиток культури. «Розстріляне відродження»

22
2

19

Тема 15. Західноукраїнські землі в 1921–1939 роках

22
2
Тема 16. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.) Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.)

66

4

2

20

Радянізація Західної України. Початок Великої вітчизняної війни

22

2
21

Окупаційний режим та Рух Опору в Україні

22
2

22

Боротьба за визволення в Україні в 1943–1944 роках. Ціна перемоги

22

2
23

Тема 17. Україна в повоєнні роки (1945 – початок 50-х років)

22
2

24

Тема 18. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.)

22

2
25

Тема 19. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60 – початок 80-х років ХХ ст.)

22
2

26

Тема 20. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985–19991 рр.)

22

2
27

Тема 21. Україна в умовах незалежності

22
2
Всього

5454

28

26Семінарські заняття з «Історії України»
Тема 6: Визвольна війна українського народу середини XVII століття. Утворення козацької держави.
1. Причини, характер, рушійні сили війни

2. Початковий етап війни (1648–1649 рр.). Зборівський мир

3. Формування української державності

4. Переяславська Рада та Березневі статті 1654 р.

5. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького

6. Історичне значення визвольної війни українського народуТема 10: Україна на початку XX століття (1900–1914 рр.)
1. Соціально-економічний розвиток України

2. Революційні події в Україні. Політичні партії

3. Столипінська реформа в Україні

4. Становище на західноукраїнських землях

5. Розвиток культури на початку ХХ століття

Тема 14: ЗАКРІПЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

(1929-1938 рр.)
Форсована індустріалізація та колективізація (1929-1938 рр.)
1. Перехід до форсованої індустріалізації та командної економіки

2. Перші п’ятирічки

3. Прискорення колективізації. Розкуркулення

4. Голодомор 1932–1933 рр., його причини та наслідки


Тема 18: Україна в умовах лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)
1. Соціально-економічне становище в Україні

2. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації. М.С.Хрущов

3. Розвиток та реформування економіки

4. «Відлига» в українській культурі

5. Дисидентський рух в Україні та його особливості
Тема 21: Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
1. Перебудова та її особливості в Україні

2. Чорнобильська катастрофа

3. Формування багатопартійної системи

4. Зростання громадсько-політичної активності суспільства. Релігійне відродження

5. Діяльність Верховної Ради в 1990–1991 рр.

6. Проголошення незалежності України. Створення СНДП И Т А н н я
історичного диктанту до модуля № 1

Варіант І
 1. Лютнева буржуазна революція в Росії.

 2. Підписання Брестського миру Україною.

 3. Проголошення Української соціалістичної радянської республіки.

 4. Початок Першої Світової війни.

 5. Утворення Центральної Ради в Україні.

 6. Повстання більшовиків у Петрограді (Жовтнева революція в Росії).

 7. Проголошення УНР, Третій Універсал Центральної Ради.

 8. Прихід до влади Гетьмана П.Скоропадського.

 9. Проголошення ЗУНР (Західно-Української народної республіки).

 10. Всеукраїнський національний конгрес.

 11. Перший зимовий похід армії Директорії УНР.

 12. Четвертий Універсал Центральної Ради. Проголошення незалежності УНР.

Відповіді:
 1. 27 лютого 1917 р. 7. 7 листопада 1917 р.

 2. 9 лютого 1918 р. 8. 29 квітня 918 р.

 3. 6 січня 1919 р. 9. 10 листопада 1918 р.

 4. 19 липня 1914 р. 10. 6 – 8 квітня 1917 р.

 5. 3-4 березня 1917 р. 11. грудень 19919 р., квітень 1920 р.

 6. 25 жовтня 1917 р. 12. 9 січня 1918 р., 11 січня 1918 р.

Варіант ІІ
 1. Перший Універсал Центральної Ради.

 2. Збройний виступ самостійників.

 3. Більшовицька революція в Росії.

 4. Утворення Генерального Секретаріату.

 5. Прихід до влади Директорії УНР.

 6. Акт об’єднання ЗУНР та УНР.

 7. Укладання Берестейської угоди між Україною та Німеччиною (Брестський мир).

 8. Останнє засідання Центральної Ради.

 9. Третій Універсал Центральної Ради.

 10. Другий зимовий похід армії УНР.

 11. Бій під Крутами.

 12. Окупація території ЗУНР Польщею.

Відповіді:
 1. 10 червня 1917 р. 7. 9 лютого 1918 р.

 2. 4-5 липня 1917 р. 8. 29 квітня 1918 р.

 3. 25 жовтня 1917 р. 9. 7 листопада 1917 р.

 4. 15 червня 1917 р. 10. листопад 1921 р.

 5. 14-18 грудня 1918 р. 11. 16 січня 1918 р.

 6. 22 січня 1919 р. 12. 25 червня 1919 р.

Варіант ІІІ (додаткові завдання)
 1. Початок Першої Світової війни.

 2. Утворення Центральної Ради.

 3. Проголошення Другого Універсалу Центральної Ради.

 4. Берестейський мирний договір.

 5. Українське національне повстання у Львові.

 6. Утворення Директорії УНР.

 7. Утворення Всеукрревкому.

 8. Підписання Варшавського договору армією УНР.

 9. Розгром армії П.Врангеля.

 10. Ризький мир з Польщею.

 11. Прихід до влади Гетьмана П.Скоропадського.

 12. Жовтнева більшовицька революція в Росії.

-

Відповіді:
 1. 19 липня 1914 р. 7. 11 грудня 1919 р.

 2. 3-4 березня 1917 р. 8. 21 квітня 1920 р.

 3. 3 липня 1917 р. 9. листопад 1920 р.

 4. 9 лютого 1918 р. 10. 18 березня 1921 р.

 5. 1 листопада 1918 р. 11. 29 квітня 1918 р.

 6. 13-14 листопада 1918 р. 12. 25 жовтня 1917 р.

З а в д а н н я

для підсумкового заліку

з історії України


 1. Найдавніше населення на Україні (кам’яна доба).

 2. Трипільська культура в Україні.

 3. Кочові племена на території України.

 4. Античні міста-держави і Північному Причорномор’ї.

 5. Східні слов’яни-предки українців.

 6. Київська Русь в період розквіту.

 7. Київська Русь в період феодальної роздробленості.

 8. Галицько-Волинське князівство.

 9. Політика Литовської держави на українських землях.

 10. Українські землі під владою Польщі.

 11. Причини утворення Козацтва. Запорізька Січ.

 12. Козацькі повстання в кінці ХVІ та першій половині ХVІІ століття

 13. Визвольна війна 1648–1654 рр. Основні битви.

 14. Формування української державності в період визвольної війни Б.Хмельницького.

 15. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького.

 16. Історичне значення визвольної війни українського народу в середині ХVІІ ст.

 17. Зародження буржуазних відносин в Україні в кінці ХVІІ ст. Входження України до загальноросійського ринку. Закріпачення селян.

 18. Політичне життя в Україні у другій половині ХVІІ ст. Поділ України на Лівобережну та Правобережну.

 19. Політика гетьманів у 1-й половині ХVІІІ ст. (Мазепа, Орлик, Скоропадський та ін.).

 20. Ліквідація автономії Гетьманщини. Політика Катерини ІІ.

 21. Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці ХVІІ–ХVІІІ ст. (Гайдамаки, Коліївщина, Опришки). Поділ Речі Посполитої.

 22. Початковий етап національного відродження у 1-ій половину ХІХ ст. (Декабристи, Кирило-МЕфодіївське товариство).

 23. Українські землі під владою Австрійської імперії у 1-й половині ХІХ ст. (Реформи Марії-Терези та Йосифа ІІ, революція 1848 р., „Руська Трійця”).

 24. Буржуазні реформи 60-70-х роках ХІХ ст., їх здійснення в Україні.

 25. Національний рух в Україні у другій половині ХІХ ст. (В.Антонович, М.Драгоманов, І.Франко, М.Грушевський).

 26. Виникнення громадсько-політичних організацій в Україні у ХІХ ст. (Громадський рух, народники, революційно-демократичний рух, політичні партії).

 27. Українські землі на початку ХХ ст. у складі Російської імперії. (Революція 1905–1907 рр., партії, Столипін).

 28. Українська культура і духовне життя народу на початку ХХ ст.

 29. Україна в роки першої світової війни.

 30. Українська національно-демократична революція 1917 р.

 31. Війна Радянської Росії проти УНР. Значення Брестського миру.

 32. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

 33. Прихід до влади Директорії та її політика.

 34. Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР).

 35. Більшовицький режим в Україні 1919–1921 рр. „Воєнний комунізм”.

 36. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.).

 37. Статус України у складі Радянського Союзу.

 38. Політика українізації. Погляди О.Шумського, М.Скрипника, М.Волобуєва, М.Хвильового.

 39. Радянська індустріалізація України. Перші п’ятирічки.

 40. Масова колективізація в Україні та її наслідки.

 41. судові процеси та масові репресії в 30-ті роки в Україні.

 42. Соціально-економічне становище Західної України у 1921–1939 рр.

 43. Національно-визвольний рух в Західній Україні у 20–30-ті роки.

 44. Возз’єднання Західної України з УРСР та його наслідки.

 45. Початок радянсько-німецької війни. Оборонні бої 1941–1942 рр.

 46. Окупаційний режим в Україні. Нацистський „новий порядок”.

 47. Рух Опору та його течії в Україні.

 48. Бої за визволення України в 1943–1944 рр.

 49. повоєнна відбудова і розвиток України в 1945–1950 рр.

 50. Період десталінізації в Україні. М.Хрущов.

 51. Дисидентський рух в Україні та його значення.

 52. Жовтневий (1964 р.) Пленум ЦК КПРС та його наслідки для України.

 53. Соціально-культурний процеси в Україні. Порушення прав людини.

 54. Спроби реформування економіки в 70-ті роки. Нарощення ВПК.

 55. Погіршення економічної ситуації в Україні у 80-ті роки. Чорнобильська катастрофа.

 56. Курс на „перебудову”, демократизація, гласність в СРСР та Україні.

 57. Діяльність Верховної Ради в 1990-1991 рр. Розпад Радянського Союзу.

 58. Становище органів державної влади в Україні. Л.Кравчук.

 59. Економічні процеси в Україні у 90-ті роки.

 60. Зовнішня політика незалежності України.

 61. Політичне життя 1994–1004 рр. Процес національного відродження.

 62. Формування багатопартійності в Україні у 90-ті роки.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка