Анотація у даній бакалаврській дипломній роботі було проведено проектування мережі стільникового зв’язку стандарту cdma2000. Описано основні параметри та можливості стандарту



Сторінка1/15
Дата конвертації12.07.2017
Розмір1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


АНОТАЦІЯ

У даній бакалаврській дипломній роботі було проведено проектування мережі стільникового зв’язку стандарту CDMA2000. Описано основні параметри та можливості стандарту.

Було розроблено оптимальне місце розташування базових станцій та карту покриття, проведено розрахунки відстані між базовою і центральною станцією. Проведено моделювання в пакеті прикладних програм MatLab. Розроблено структурну схему.
АННОТАЦИЯ

В данной бакалаврской дипломной работе было проведено проектирование сети сотовой связи стандарта CDMA2000. Описаны основные параметры и возможности стандарта.

Было разработано оптимальное местоположение базовых станций и карту покрытия, проведены расчеты расстояния между базовой и центральной станцией. Проведено моделирование в пакете прикладных программ MatLab. Разработана структурная схема.
ANNOTATION

This bachelor dyalopniy work was carried designing cellular network standard CDMA2000. Key parameters and capabilities of the standard.

It was developed optimal location of base stations and coverage map, calculations of distance between the base and the central station. Simulation applications in the package MatLab. A block diagram.

ЗМІСТ


ВСТУП 6

1 ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТАНДАРТИ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ 7

1.1 Технологія CDMA особливості і переваги 10

1.2 Загальні відомості про стандарт CDMA2000 11

1.4 Особливості стандарту CDMA2000 12

1.5 Принципи побудови 14

1.6 Ефірний інтерфейс 17

1.7 Функціонування системи CDMA2000 19

2 РОЗРАХУНОК ЗОН ОБСЛУГОВУВАННЯ 23

2.1 Розрахунок максимальної відстані між ЦС і рухомою АС 23

2.2 Розрахунок дальності між базовою станцією (БС) і мобільною абонентською станцією (АС) системи рухомого радіозв'язку при погіршенні параметрів СПР (радіус зони 2) 25

 2.3 Розрахунок радіуса зони 1 (при зв'язку ЦС із БС або зі стаціонарною АС) 26

2.4 Розрахунок дальності між центральною станцією (ЦС) і базовою станцією (БС) при погіршенні параметрів СПР(радіус зони 2) 27

2.5 Оптимальне місце розташування БС 28

3 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 29

3.1 Моделювання сигналу з розширеним спектром 29

4 ОХОРОНА ПРАЦІ 32

4.1 Завдання 32

4.2 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничому приміщенні 34

4.3 Карта умов праці 39

4.4 Рекомендації щодо покращення умов праці 41

4.5 Розрахунок місцевого штучного освітлення люмінесцентними лампами 42

ЛІТЕРАТУРА 47



ВСТУП


Стандарт CDMA2000 – це представник стандартів стільникового зв'язку третього покоління (3G). Він також відомий під іменами IMT-CDMA Multi-Carrier або IS-2000. Основною метою створення CDMA2000 було збільшення пропускної спроможності і максимально дозволених швидкостей передачі даних, в порівнянні з попереднім стандартом CDMA One. Розробка CDMA2000 почалася в 2000 році, організацією 3GPP2. У підсумку був випущений цілий набір стандартів, що описують новий радіоінтерфейс і значні поліпшення в мережі радіодоступу (Radio Access Network, RAN) і системи комутації (CN), які дозволили добитися вказаних вище вимог.

Воснові CDMA 2000 лежить принцип еволюційного переходу від існуючого стандарту IS-95ійогонаступних модифікацій до широкосмугової CDMA системи. У проекті системи CDMA2000 виконуються всі вимоги, що пред'являються до перспективних систем 3-го покоління, а також забезпечується зворотна сумісність з системою CDMA One.

CDMA2000 може бути розглянутий в декількох фазах. Перша фаза: CDMA2000 1x, який підтримує середню швидкість передачі даних 144 кбіт/сек. Наступною фазою є стандарт, що одержав абревіатуру: 1x-EV-DO (evolution data only ordata optimised). Він дозволяє передавати дані зі швидкістю до 2Мбіт/сек на одній носійній. Останнім, поки ще розроблюються стандартом серії CDMA2000 є 1x-EV-DV (EVolution Data/Voice). Він передбачає швидкості передачі даних до декількох десятком Мбіт/с, а також поліпшення в якості передачі даних [1].

У стандарті CDMA One дані передавалася тими ж системами, що і голос. Це значно обмежувало максимальну швидкість передачі даних і загальну ємність мережі. У стандарті CDMA2000 була введена спеціальна мережа для передачі даних: Packet Core Network (PCN) – мережа з комутацією пакетів, яка дозволяє передавати дані з швидше та безпечніше.


1 ТЕОРИТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТАНДАРТИ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ


CDMA (Code Division Multiple Access) – технологія стільникової системи рухомого радіозв′язку, в якому використовується множинний доступ з кодовим розділенням каналів. Була розроблена і запропонована для комерційного застосування компанією Qualcomm (США), хоча основні принципи технології були розроблені ще в середині ХХ в. З тих пір цей вид зв′язку пройшов серйозний еволюційний шлях розвитку. Сьогодні постачальники послуг CDMA-зв′язку використовують систему CDMA2000 тому що:

1. Якість голосового зв′язку. Завдяки використанню сучасніших систем кодування і високої перешкодостійкості, CDMA має якнайкращу якість передачі голосу в порівнянні з іншими технологіями стільникового зв′язку. Якість мови в системі CDMA дуже близько до якості мови в дротяному каналі [3]. По каналах CDMA передається не тільки голос, але і будь-яка інша інформація, особливу цінність має відсутність перешкод. Якщо рядовий користувач, за великим рахунком, байдужий до того, звучить його голос при телефонній розмові з бездоганною чистотою або з невеликими перешкодами, то помилки, допущені при передачі файлів, можуть порушити цілісність, наприклад, корпоративної бази даних:

2. Вживаний “код” служить не тільки для ідентифікації розмови того або іншого користувача, але і є одночасно своєрідним фільтром, що знімає спотворення і фонові перешкоди. Вбудований алгоритм кодування забезпечує високий ступінь конфіденційності, забезпечуючи захист від несанкціонованого доступу і прослуховування.

3. Широкий обхват місцевості. Використання новітніх технологій і алгоритмів обробки сигналів дозволяє забезпечувати значно ширшу зону покриття в порівнянні з іншими стандартами.

4. Стійка робота в будівлях і тунелях. У містах з високою щільністю забудови і в гористій місцевості зона покриття і якість обслуговування можуть погіршуватися із-за ефекту переотраженія радіохвиль. Технологія CDMA розроблена таким чином, що сигнал, що приймається, складається з декількох сигналів, що розповсюджуються, що дозволяє без втрати якості працювати в будівлях і тунелях.

5. У сотні разів менше значення вихідної потужності на відміну від інших, використовуваних в даний час стандартів, відрізняє якість технології CDMA при розгляді двох важливих чинників: дії на організм людини; тривалості роботи без заряджання акумулятора.

6. Місткість CDMA від десяти до двадцяти разів вища, ніж у аналогових систем, і в три-шість разів перевищує місткість інших цифрових систем. Мережі, побудовані на її основі, ефективно використовують радіочастотний ресурс, завдяки можливості багатократного використання одних тих же частот в мережі.

7. Система CDMA забезпечує меншу затримку в передачі голосового повідомлення, чим інші системи рухомого зв′язку. При використанні CDMA не доводиться застосовувати витончені засоби для придушення ехо-сигнала. Довершений метод корекції помилок дозволяє ефективно боротися з багатопроменевим розповсюдженням сигналу. Ця властивість дає додаткові переваги CDMA в умовах міст з висотними забудовами.

8. Висока конфіденційність передавальних даних. За рахунок використання технології CDMA досягається висока енергетична скритність систем з шумоподібним сигналом. Суть сказаного полягає в тому, що широкосмуговий сигнал не тільки важко розкодувати – його важко просто виявити, тобто виявити сам факт роботи абонентської станції.

9. Висока швидкість з’єднання з Інтернетом. Зараз середня швидкість роботи звичайних комп’ютерних модемів – 56 Кбит/с, а стільникові телефони без використання GPRS зв′язуються з Інтернетом ще повільніше. Технологія CDMA останніх поколінь дозволяє підтримувати швидкість 153 Кбит/с. А в принципі може забезпечувати прийом інформації із швидкістю 2,4 Мбит/с.


Це дає можливість перегляду Інтернет-сторінок у форматі HTML безпосередньо на екрані телефону, а також отримання і відправки електронної пошти на стільниковий телефон [4].

Що стосується недоліків, то вони у CDMA небагато, хоча на вирішення деяких проблем знадобився не один десяток років. Головним стримуючим чинником її практичного застосування довгі роки була і залишається складність устаткування.

І хоча поява спеціальних DSP-процесорів привела до деякого його спрощенню, круг виробників, яким по плечу створювати таку апаратуру (особливо базові станції), не назвеш широким. Інший недолік – виникнення взаємних перешкод, погіршуючих умови прийому при зростанні числа активних абонентів, що позначається на зв′язку периферійних видалених абонентських станцій. Так, у міру збільшення завантаження системи, можуть зменшуватися розміри зони обслуговування і погіршуватися помеховая обстановка («дихання» соти, cell breathing). Головні ж камені спотикання на шляху впровадження технології CDMA – висока чутливість до розкиду потужностей абонентських станцій і складність синхронізації базових станцій. Перша з цих проблем була вирішена за рахунок створення унікальної високоточної системи управління потужністю (крок 0,5-1 дб, швидкість 0,8 або 1,6 кбит/с), а друга – за допомогою сигналів GPS. В даний час модно міркувати про те, що краще: мережі GSM або мережі CDMA. Слід зазначити, що хоч і те, і інше надає нам зв′язок, спроба порівняти дані системи не зовсім доречна з технічної точки зору – вони працюють за абсолютно різними принципами.

Про це можна міркувати тільки на побутовому рівні: колись була хороша мережа NMT, була хороша, поки не з’явилася мережа GSM; до недавніх пір була хороша мережа GSM, але з’явився ще кращий для споживачів стандарт - CDMA.

Якщо ж абстрагуватися і розглядати системи GSM і CDMA як якісь “чорні ящики” з своїми наборами вхідних і вихідних параметрів, то очевидно, що “ящик” CDMA працює набагато ефективніше, ніж його конкурент по цифрі GSM.

Справа тут навіть не в тому, що якість мови вища, його можна порівняти, а скоріше в розумінні, що коли їдеш на великій швидкості, зв′язок, швидше за все, не урветься, підслуховувати ніхто не зможе, нарешті, 10 мвт у голови приємніше, ніж 0,8…2 Вт при користуванні телефоном GSM.


1.1 Технологія CDMA особливості і переваги


У виборі технології стільникової телефонії на рубежі третього тисячоліття очевидно з’явилася визначеність. До кінця 1999 року в світі, за даними CDG (CDMA development group), технологію CDMA (Code Division Multiple Access) вибрали 50 млн. абонентів. Зокрема, 28 млн. в Азії, 16,5 млн. в Північній Америці і 5 млн. в Латинській Америці. У Європі, Близькому Сході і Африці налічується півмільйона абонентів.

Такий стрімкий розвиток технології доступу з кодовим розділенням пояснюється очікуваним збільшенням щільності абонентів, стійкістю до перешкод, високим ступенем захищеності передаваних даних від несанкціонованого доступу і кращими енерго-економічними показниками. Спрощене моделювання показує, що ємність базових станцій з технологією CDMA у декілька разів більше в порівнянні з існуючими стандартами стільникової телефонії, в яких використовується частотне розділення каналів (NMT, AMPS, TACS). Реальність, звичайно, значно складніше, ніж моделі, що ідеалізуються.

Коротко, переваги CDMA перед іншими системами наступні:


  • місткість базових станцій збільшується в 810 разів в порівнянні з AMPS і в 45 разів в порівнянні з GSM;

  • покращувана якість звуку в порівнянні з AMPS;

  • відсутність частотного планування завдяки використанню тих же самих частот в суміжних секторах кожній соти;

  • покращувана захищеність передаваних даних;

  • покращувані характеристики покриття, що дозволяють використовувати меншу кількість сотів;

  • більший час роботи батарей до розрядки;

  • можливість виділення необхідної смуги частот по потребі.

1.2 Загальні відомості про стандарт CDMA2000


Стандарт CDMA2000 – це представник стандартів стільникового святи третього покоління (3G). Він також відомий під іменами IMT-CDMA Multi-Carrier або IS-2000. Основною метою створення CDMA2000 було збільшення пропускної спроможності і максимально дозволених швидкостей передачі даних, в порівнянні з попереднім стандартом CDMA One. Розробка CDMA2000 почалася в 2000 році, організацією 3GPP2. У підсумку був випущений цілий набір стандартів, що описують новий радіо інтерфейс і значні поліпшення в мережі радіо доступу (Radio Access Network, RAN) і системи комутації (CN), які дозволили добитися вказаних вище вимог. Таким чином, CDMA2000 – це технологія, яка забезпечила еволюцію мереж CDMA One/IS-95 до стандартів третього покоління.

CDMA2000 може бути розглянутий в декількох фазах. Перша фаза: CDMA2000 1x, який підтримує середню швидкість передачі даних 144 кбіт / сек. Наступною фазою є стандарт, що одержав абревіатуру: 1x-EV-DO (evolution data only or data optimised). Він дозволяє передавати дані зі швидкістю до 2Мбіт/сек на одній несучої. Останнім, поки ще розроблюються стандартом серії CDMA2000 є 1x-EV-DV (EVolution Data / Voice). Він передбачає швидкості передачі даних до декількох десятком Мбіт / сек, а також поліпшення в якості передачі даних.

У стандарті CDMA One дані передавалася по тим же системам, що і голос. Це значно обмежувало максимальну швидкість передачі даних і загальну ємність мережі. У стандарті CDMA2000 була введена спеціальна мережа для передачі даних: Packet Core Network (PCN) - мережа з комутацією пакетів, яка дозволяє передавати дані з більшою швидкістю і безпекою.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка