Анотований каталогСкачати 71.73 Kb.
Дата конвертації22.03.2019
Розмір71.73 Kb.
#85018
ВІДДІЛ ОСВІТИ

БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

АНОТОВАНИЙ КАТАЛОГ

районної педагогічної виставки
ОСВІТА БОРИСПІЛЬЩИНИ – 2015“

Бориспіль

2015
Редакційна група:

Кравцов Віктор Іванович – завідувач РМКЧигрин Т.В.− методист РМК
Рекомендовано методичною радою та районною атестаційною комісією

відділу освіти Бориспільської райдержадміністрації

(протокол №6 від 17.06..2015)

Анотований каталог районної педагогічної виставки “Освіта Бориспільщини – 2015“// За заг.ред. В.І.Кравцова. − Бориспіль: відділ освіти Бориспільської РДА, 2015. − 38 с.

Зміст

Зміст

Кількість

Стор

Передмова4

Управління навчальним закладом і методична робота

1

5

Гуманітарна освіта- українська мова і література

6

5

- світова література і російська мова

4

9

- англійська мова

6

12

- історія і правознавство

7

16

Природничо-математична освіта- математика

8

20

- фізика

1

23

- біологія і екологія

6

24

- хімія

3

26

- географія і економіка

1

27

Розвивально-естетична освіта- музичне мистецтво

2

27

- образотворче мистецтво

1

28

- трудове навчання

3

29

Початкова освіта

21

32

Фізична культура

3

42

Виховна робота

4

43

Позашкільна освіта

1

45Передмова

Учитель − це вічний двигун людської душі, а вчительська праця − це щоденна творчість і мистецтво

В.О.Сухомлинський

Шановна педагогічна громадськість Бориспільщини!

Фахові конкурси, як і атестація, семінари-практикуми, творчі групи і майстерні, школи ППД педагогічних працівників є стимулом до зростання професійної майстерності, генератором творчого потенціалу вчителя. Презентовані на районній педагогічній виставці „Освіта Бориспільщини − 2011“ кращі матеріали педагогічного досвіду занесені до анотованого каталогу. Підготовлено анотації 85 досвідів освітян Бориспільщини, з них 42 досвіди − представлені на обласній педагогічній виставці. Представлені матеріали розкривають актуальні для сучасної школи особливості змісту педагогічної роботи із застосуванням ІТК на уроках, що забезпечують результативність навчально-виховного процесу та сприяють зростанню професійної компетентності вчителя.

Сподіваємося, що матеріали, вміщені в анотованому каталозі, зацікавлять вас до більш детального ознайомлення з доробками вчителів та сприятимуть впровадженню кращого педагогічного досвіду у практику роботи.

Управління навчальним закладом і методична робота
Хруль О.В.

Пролісківське НВО «Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок».

Реалізація принципів наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками для забезпечення якості освіти: навчально-методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет 2015. – 33 с.


ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

Українська мова і література

Барабан М. В.

Любарецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури. - навчально-методичний посібник. – Бориспіль, 2015. – 109 с.У посібнику представлено технології, методики, розробки з досвіду роботи щодо виявлення, підтримки та розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.

Пропонований посібник стане в нагоді всім тим, хто працює з обдарованими дітьми.

Братусь Л.В.

Щасливський НВК, вчитель української мови та літератури.

Формування інформаційної компетенції учнів на уроках української мови і літератури на основі використання ІКТ / Л.В.Братусь. – Бориспіль, 2015. – 63 с.Посібник спрямовано на формування інформаційної компетенції учнів на уроках української мови та літератури.

Представлено систему розробок навчальних занять, що вказують на розвиток в учнів умінь працювати з різними видами інформації, орієнтуватися в її потоці, знаходити і відбирати потрібний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично оцінювати.

Посібник спрямовано зробити уроки української мови та літератури неповторними, а учителя спонукає бути у вічному пошукові.

Адресовано вчителям української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів.
Ганчарюк Н.І.

Головурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Дієприкметник. Цикл уроків української мови у 7 класі – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 97 с.У методичній розробці подано цикл уроків української мови у 7 класі з теми «Дієприкметник». Запропоновані конспекти уроків розкривають особливості використання ІКТ на різних етапах уроку

Мета даної розробки – допомогти вчителю урізноманітнити методи роботи, відійти від шаблонів, навчати учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси.

Робота супроводжується СD-диском, на якому представлено презентації до кожного уроку.

Для вчителів української мови і літератури.
Рябус В.А.

Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури.

Позакласні заходи як важливий засіб формування творчої особистості/ В.А. Рябус. –Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. –136с.Вашій увазі пропонуються матеріали для організації позакласної роботи з української мови й літератури в сучасній школі, а також сценарії свят, вечорів, літературних годин, мовних турнірів.

Позакласні заходи допоможуть учням глибше засвоїти програмовий матеріал, сприятимуть вихованню ініціативи, самостійності, а також творчому розвиткові літературно-мистецьких здібностей та життєвих компетентностей школярів. Подані розробки полегшать працю вчителя, урізноманітнять навчально-виховний процес, будуть підґрунтям для виникнення власних оригінальних ідей. Усі заходи пройшли апробацію в шкільній практиці.

Адресовано вчителям-словесникам, класним керівникам, організаторам позакласної роботи.


Скаржинець Т. Ф.

Щасливський НВК, вчитель української мови та літератури.

Упровадження інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури / Т. Ф. Скаржинець. – Щасливе, 2015. – 36 с.Представлено матеріали з досвіду впровадження інтерактивних форм і методів у процесі викладання української мови та літератури. Запропоновано дві групи інтерактивних засобів: малі (короткі) та модельні (великі). Наголошено на важливості інтерактивного навчання, за якого вчитель взаємодіє з учнем або учень з учнем на рівних, без домінування однієї думки над іншою.

Вміщено зразки інтерактивних методів та прийомів і рекомендовано вчителям української мови літератури середньої і старшої ланки.
Шевченко Л.В.

Гірська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури.

Компетентнісний підхід на уроках української словесності шляхом використання елементів нових освітніх технологій – Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 2015. – 65 с.У посібнику розглянуто сучасні підходи до викладання української мови та літератури в загальноосвітній школі, які відповідають меті і новому змісту навчання та є компетентнісно і комунікативно спрямованими. Розкрито практику застосування, наголошено на суттєвих перевагах і проблемах упровадження нових освітніх технологій у процесі вивчення мови та літератури.

Пропонований матеріал допоможе вчителям у проведенні уроків, позакласних заходів.
Світова література і російська мова

Долобан О.О.

Ревнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури.

Асоціативний аналіз художнього тексту на уроках світової літератури як один із засобів формування творчої особистості: методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015.- 58с.Метою сучасного уроку світової літератури є формування в учнів досвіду творчої самостійної діяльності, оскільки суспільству необхідна компетентна особистість, здатна творчо діяти, неординарно розв’язувати проблеми чи створювати щось нове. Сформувати таку особистість покликаний асоціативний аналіз художнього твору.

В посібнику теоретично обґрунтовується необхідність застосування на уроках літератури асоціативного аналізу як одного із засобів формування творчої особистості, даються методичні рекомендації

щодо використання даного методу, практичні поради та зразки різних форм роботи, подаються розробки уроків.

Для вчителів-словесників, студентів-філологів.
Ільницька О.П. 

Щасливський НВК, вчитель світової літератури.

Дидактичні ігри на уроках світової літератури в 6 класі : методичний посібник / О. П. Ільницька. – Щасливе, 2015. – 75 с.Автор розглядає функції літературної дидактичної гри, які випливають із загальних функцій завдань з літератури: мотиваційної, пізнавальної, виховної, розвивальної, комунікативної, формувальної, естетичної, операційної, актуалізаційної, організаційної, діагностично-контролюючої. Розроблено методичні рекомендації з використання ігор на уроках світової літератури, які є засобом самореалізації інтелектуального потенціалу особистості учня, стимулюють розвиток творчої діяльності школярів. Розкрито особливості запровадження дидактичних літературних ігор, які не лише збагачують учнів творчим естетичним досвідом, але і сприяють формуванню у них механізму самореалізації та саморозвитку. Подано класифікацію навчальних дидактичних ігор, які вчитель використовує для підвищення ефективності занять.

Рекомендовано для вчителів світової літератури ЗНЗ в навчальному процесі та в позакласній діяльності.
Ільченко Л.В. 

Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури.

Інтерактивні форми роботи на уроках світової літератури в 6 класі при вивченні теоретичних понять: методичний посібник / Л.В. Ільченко. – Вороньків, 2015. – 27с.У розробці запропоновано різноманітні форми інтерактивного навчання, які можуть бути застосовані у процесі вивчення літературних теоретичних понять, передбачених програмою зі світової літератури.

Рекомендовано для вчителів світової літератури ЗНЗ в навчальному процесі
Костенко Н.В.. 

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель світової літератури.

Випереджальні завдання як основний засіб реалізації особистісно-орієнтованого підходу у викладанні світової літератури: методичний посібник / Н.В.Костенко. – Вишеньки, 2015. – 64 с.У посібнику розглянуто один із засобів реалізації особистісно-орієнтованого підходу у викладанні світової літератури – метод випереджальних завдань, що сприяє активізації учнівської діяльності, оптимізації роботи учнів, надає можливість отримувати і вдосконалювати навички з літератури.

У посібнику вміщено методичні розробки уроків та позакласного захду, своєрідні пам’ятки вчителю для підготовки уроків з використанням випереджальних завдань, подано цікаві приклади та зразки випереджальних завдань зі світової літератури, а також чотири мультимедійні презентації..

Рекомендовано для вчителів світової літератури ЗНЗ в навчальному процесі
Англійська мова

Бурлака О.О.

Процівська загальноосвітня школа І ступеня, вчитель англійської мови

Розвиток іншомовних писемних навичок учнів молодших класів засобами зорової наочності: методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 53 с.Посібник висвітлює дослідження вчителя з питання формування писемних навичок учнів молодших класів.

Посібник адресовано вчителям англійської мови початкових класів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Король Л.В.

Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель англійської мови

Удосконалення навичок і вмінь усного та писемного мовлення в процесі навчання читання: методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 98 с.До збірника увійшли розробки уроків з англійської мови на тему «English holidays» для 4 класу, матеріали для проведення брейн-рингу «Кращий знавець англійської мови» для учнів початкової школи, матеріали виховного заходу «Culture of Great Britain» для учнів старшої школи, матеріали робіт МАН з англійської мови, української літератури та історичного краєзнавства.

Посібник адресовано вчителям англійської мови, української літератури та вчителям, які викладають курс «Київщинознавство» у загальноосвітніх навчальних закладах.
Лень О.М.

Ревнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель англійської мови.

Використання інтерактивних технологій у вивченні англійської мови: методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 41с.


Сучасні системи освіти характеризуються орієнтацією на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці начально-виховного процесу. Одним із найважливіших компонентів викладання англійської мови стає особисто-орієнтовна взаємодія учителя і учня. Перспективним шляхом модернізації загальної середньої освіти є впровадження інтерактивних технологій.

Я переконана, що інтерактивний урок – це оптимальный досвід активної співпраці вчителя та учня. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, мета якої – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

У роботі представлені різні форми інтерактивної роботи, які, я надіюсь, стануть в пригоді вчителям не лише іноземних мов.
Приходько Р.С..

Головурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель англійської мови

Робота над правильною вимовою слів англійською мовою: посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. - 30 ст.У методичній розробці подано теоретичну інформацію, методи навчання вимові та зразки вправ для її покращення.

Матеріали можуть бути рекомендовані вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.

Стусюк Л.Г.

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель англійської мови

Рольова гра як один із шляхів підвищення ефективності навчання англійської мови - посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. - 55 ст.Посібник містить теоретичну частину визначення рольової гри, її значення на уроках англійської мови, вимоги до ігор та їх структура.

Вміщено методичні матеріали до уроків для 7 класу. Розробка уроків призначена для застосування вчителями на уроках в навчальних цілях, уроки відповідають навчальній програмі.

Матеріали можуть бути рекомендовані вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.
Хомова І.М..

Процівська загальноосвітня школа І ступеня, вчитель англійської мови

Навчальний посібник з англійської мови для 1 класу «Вчимося читати» - посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. - 120 ст.В даному посібнику підібрані матеріали, що відповідають програмі загальноосвітньої школи з вивченням англійської мови. Весь лексичний та граматичний матеріал, автентичні тексти для читання охоплюють вивчення 5 тем: Я, моя сімя і друзі; Шкільне життя;Свята і традиції; Довкілля; Природа і розміщені у 106 уроках.У кожному уроці подаються вправи, які допомагають активізувати та закріпити вживання лексики, а також сформувати навички читання та контролювати розуміння прочитаного. Граматичні вправи охоплюють явища, призначені для активного засвоєння учнями у 1 класі. Вправи є комунікативно-спрямованими з опорами різних видів: змістові і смислові, словесні і зображальні (текст, мікротекст, план, логіко-синтаксична схема). Вчитель може використовувати матеріал в найрізноманітніших формах (парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою).

Посібник призначений для навчання читанню учнів молодших класів. Може бути використаний вчителями початкових класів, учнями гімназій, загальноосвітніх шкіл, які самостійно вивчають англійську мову, як другу мову..
Історія і правознавство

Білоножко В.А.

Сеньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель історії та правознавства.

Формування предметних компетентностей учнів на уроках історії: методичний посібник. – Бориспіль, 2015. – 90 ст.В даному посібнику презентовано матеріал з досвіду роботи учителя з формування предметних компетентностей на уроках історії.

Матеріали даного посібника можуть бути використані вчителями історії.
Варич Л.В.

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель історії

Формування інформаційної компетенції школярів у процесі вивчення історії: навчально-методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет 2015. –64с.У роботі на заявлену тему вчитель пише, що результатом вивчення історії в сучасній школі є не тільки засвоєння знань, а й формування вмінь і навичок критично мислити, творчо розв’язувати проблему, з’ясовувати сенс вивченого та використовувати набуті знання в життєвих ситуаціях.

Саме робота з джерелами інформації на уроках якраз і буде сприяти формуванню у школярів практичних умінь та навичок: привчати їх до самостійності, розвивати критичне мислення, висловлювати свою точку зору чи позицію у проблемних ситуаціях, приймати свідомі та відповідальні рішення, розуміти правила поведінки у суспільстві, усвідомлювати особисту відповідальність та громадянський обов’язок.

Рекомендовано вчителям історії та правознавства.
Гаврилко Т.М.

Рогозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель історії та правознавства

Формування предметної компетентності учнів у процесі вивчення історії через систему лабораторно-практичних робіт: методична розробка. – Рогозів. – 2015. – диск.Дані розробки містять теоретичний матеріал з питання активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії через лабораторно-практичні заняття. Пропонуються розробки циклу уроків та позакласні заходи.

Дані матеріали можуть бути використані вчителями історії.
Лесик І.А.

Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель історії та правознавства

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії шляхом застосування інтерактивних технологій: Методична розробка. – Кірове. – 2015. – 42 с.Дані розробки містять теоретичний матеріал з питання активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії та розробку циклу уроків теми «Виникнення та розвиток Київської Русі». Пропонуються інтерактивні технології, що створюють атмосферу зацікавленості учня у власній роботі та роботі всього колективу, сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, створюють умови для їх самонавчання.

Дані матеріали можуть бути використані вчителями історії під час вивчення теми «Виникнення та розвиток Київської Русі».
Петренко Н.М.

Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель історії та правознавства

Формування умінь і навичок учнів під час роботи з писемними джерелами на уроках історії та правознавства.: навчально-методична розробка. – Вороньків, 2015. – 25 ст.Суспільствомає потребу в людях, здатних критично мислити та аналізувати першоджерела будь-якого походження, використовувати інформацію для прийняття власного рішення.

Орієнтовано на вчителів історії та правознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

Тетьора Є.О.

Дударківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель історії та правознавства

Використання тестових завдань на уроках історії: методичний посібник. – Бориспіль, 2015. – 28 ст.В посібнику теоретично обґрунтовано необхідність застосування тестових завдань на уроках історії, даються методичні рекомендації щодо використання тестів, практичні поради.

Посібник переконує, що тестові завдання на уроках історії сприяють ефективному проведенню навчального процесу, кращій підготовці учнів до ЗНО

Рекомендовано вчителям історії, учням старших класів.
Угро Л.М.

Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель історії та правознавства

Патріотичне виховання учнів на уроках історії: методичний посібник. – Бориспіль, 2015. – 112 ст.До посібника увійшли розробки уроків з історії України для 5Ю 7,8 класів, сценарій ксного журналу для 11 класу.

Рекомендовано вчителям історії.
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА

Математика

Білановська Л. І.

Старинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель математики

Методичні рекомендації щодо навчання учнів розв’язувати функціональні рівняння: навчально – методичний посібник – Старе: шкільний методичний кабінет, 2015.- 53 с.Даний посібник допоможе вчителям математики у навчанні учнів розв’язувати функціональні рівняння при підготовці їх до участі в математичних олімпіадах, змаганнях та конкурсах.

Адресовано вчителям математики
Блажко Ю.Ю.

Щасливський НВК, вчитель математики

Розвиток логічного мислення на уроках математики: методичний посібник/ Ю.Ю. Блажко. – Щасливе,2015.Посібник ознайомлює з можливостями розвитку логічного мислення, що допоможе учителю зробити процес навчання ефективним, індивідуально орієнтованим і одночасно цікавим.

Пропонуються теоретичні рекомендації щодо застосування інтерактивного навчання, а також розробки навчальних занять з його використанням.

Посібник призначений для вчителів математики.


Васик Г.М.

Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель математики

Застосування сучасних освітніх інтерактивних технологій на уроках математики: Методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015.- 42 с.Математика є могутнім засобом розв’язування економічних та фінансових задач і є універсальною мовою науки, а також елементом загальної культури.

Адресовано учителям математики.
Жученко В.М.

Любарецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель математики

Використання елементів гри на уроках математики.: навчально-методичний посібник – Любарці, 2015.- 63 с.У даному посібнику обгунтовано необхідність поєднання різних методів, прийомів роботи на уроці задля підвищення його ефективності, даються методичні рекомендації щодо впровадження елементів гри в сучасний урок, наводяться зразки різних форм роботи, подаються розробки уроків, адаптованих до курсу «Математика, 5 клас», «Алгебра, 9 клас».
Кравченко Т.М.

Старинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель математики

Симетрія в математиці: Програма факультативу з математики для учнів 10(11) класів. – Бориспіль, 2015. – 12 с.Даний навчальний посібник допоможе вчителям математики організувати проведення факультативів для учнів 10-11 класів по вивченню симетрії.

Адресовано вчителям математики 10-11класів.
Наумовська К.В.

Рогозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель математики

Нестандартні форми проведення уроків математики: Методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015.- дискВ роботі висвітлено різні прийоми роботи з учнями на уроках математики.

Адресовано учителям математики.
Шарапа Л. М.

Великоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель математики

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики / Л. М. Шарапа. – Бориспіль, 2015. – 67 с.Висвітлено досвід вчителя щодо організації його роботи з активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики на основі системного підходу. Надано методичні рекомендації та представлено розробки уроків з використанням нестандартних підходів до навчання.

Адресовано вчителям математики 5-11класів.
Устименко Н.В.

Ревнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель математики

Геометрія 9 клас. Самостійні роботи: Методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015.- 23с.Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання. Вона передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної діяльності. Важлива роль у цьому належить самостійній роботі учня.

Посібник містить тексти самостійних робіт у двох варіантах до всіх тем програми з геометрі у 9 класі.

Це однотипні завдання, що містять ознаки та властивості вивченого правила чи теореми. Розв’язання таких завдань дає можливість відпрацювати основні вміння та навички учнів і тим самим закладають базу для подальшого вивчення матеріалу.

Посібник розрахований як на вчителя, так і на учня. Складений він відповідно до діючої «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-12 класи» та відповідних підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.
Фізика

Биковець О.І.

Старинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель фізики

Контрольні роботи Фiзика 7 клас (за новою програмою): навчально-методичний посібник - Старе: шкільний методичний кабінет, 2015.- 54с.В посібнику представлена методика проведення контрольних робіт в 7 класі з фізики за новою програмою.

Адресовано вчителям фізики і учням 7 класів для організації і проведення контрольних робіт.

Біологія і екологія

Віценко О.І.

Ревнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель біології

Рольова гра як засіб формування пізнавальної активності учнів на заняттях природничих дисциплін: методичний посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 14с.Педагогічний досвід кращих учителів новаторів дав змогу виділити основні принципи формування пізнавального інтересу учнів. Серед них одним із базових є принцип дидактичної гри.

Тривала експериментальна робота педагогів-новаторів вивела їх на варіант ситуаційно-рольової гри. У посібнику представлено один із варіантів використання рольової гри в процесі вивчення біології рослин у 7 класі.

Посібник може бути корисним для вчителів природничих дисциплін, які зацікавлені зробити процес навчання цікавим та творчим.
Ганська В.А.

Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель біології

Активізація пізнавальних можливостей учнів на заняттях з природничих дисциплін засобами сучасних технологій навчання: навчально-методичні розробки. – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 86 с.У посібнику розглянуті форми та методи роботи з метою активізація пізнавальних можливостей учнів на уроках природничих наук засобами сучасних технологій навчання представлені зразки біологічних задач, наведені приклади уроків та завдань для позаурочних заходів, дослідницьких проектів.

Ракша О.М.

Великоолексанрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель біології

Використання інноваційних технологій на уроках біології та екології/ О.М.Ракша. –Бориспіль, 2015.Вашій увазі пропонуються розробка та презентація уроків по темі ендокринна регуляція. При вивченні даної теми учні матимуть досвід пізнавати самого себе, розуміти інших людей, творчо використовувати набуті знання і вміння, генерувати нові ідеї, творчо мислити; уміти здобувати осмислювати інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку, самовдосконалення; бути комунікабельним, готовим до вибору майбутньої професійної діяльності; з увагою ставитися до свого здоров’я і здоров’я інших людей.

Позакласні заходи допоможуть учням глибше засвоїти програмовий матеріал, сприятимуть вихованню ініціативи, самостійності, а також творчому розвиткові творчих здібностей, креативного мислення та життєвих компетентностей школярів. Подані розробки полегшать працю вчителя, урізноманітнять навчально-виховний процес, будуть підґрунтям для виникнення власних оригінальних ідей. Усі заходи пройшли апробацію в шкільній практиці.

Адресовано вчителям-біологам, класним керівникам, організаторам позакласної роботи.
Руда А.О..

Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель біології

Розвиваюче навчання на уроках біології як невід’ємний елемент формування компетентностей учнів: навчально-методична розробка. – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 86 с.У посібнику зібрані плани конспекти уроків, що містять матеріали наукового та практичного спрямування із проблем розвиваючого навчання на уроках біології як невід’ємного елементу формування компетентностей учнів.

Орієнтовано на вчителів біології.

Хімія

С.В. Березовська

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель хімії

Методичні рекомендації щодо проведення узагальнюючих уроків з хімії - посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 38 с.У посібнику розкрито методичні рекомендації для узагальнення та систематизації знань про основні класи неорганічних сполук, класифікації хімічних реакцій, синтетичні органічні сполуки.

Висвітлення матеріалу посібника супроводжується: малюнками, схемами, таблицями, кросвордами, мультимедійним супроводом.

Посібник адресовано вчителям хімії та учням загальноосвітніх навчальних закладів.
Географія

ТелегузЛ.М.

Вороньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель географії

Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках географії: навчально-методичний посібник. – Вороньків, 2015. – 42 ст.Методична розробка містить матеріали з використанням інтерактивних форм навчання на уроках географії.

Рекомендована вчителям географії загальноосвітніх навчальних закладів.

РОЗВИВАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА

Музичне мистецтво

Гиренко М.Г.

Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель музичного мистецтва

Розвиток ключових предметних компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва: методичний посібник – Ревне, 2015. – 28 с.У посібнику розкрито сутність та зміст музичних компетентностей, а також визначено інноваційні художньо-педагогічні технології, які забезпечують означений процес у контексті реалізації змісту освітньої галузі «Мистецтво». Розміщені розробки уроків з музики та музичного КВК.

Посібник адресовано вчителям музичного мистецтва, вчителям початкових класів, керівникам гуртків художньо-естетичного напрямку.
Племянник І.М.

Щасливський НВК, вчитель музичного мистецтва

Використання здоровязберігаючих технологій при викладанні предмета «Музичне мистецтво»: методичний посібник – Щасливе, 2015. – 90 с.У посібнику представлено матеріали з питань впровадження здоровязберігаючих технологій при викладанні предмета «Музичне мистецтво» та комплекси вправ, які сприяють формуванню в учнів життєвої мотивації на здоровя, ведення здорового способу життя та в самовдосконаленні. методичні рекомендації для узагальнення та систематизації знань про основні класи неорганічних сполук, класифікації хімічних реакцій, синтетичні органічні сполуки.

Посібник адресовано вчителям музичного мистецтва, вчителям початкових класів, вихователям ГПД, керівникам гуртків художньо-естетичного напрямку.
Образотворче мистецтво

Шульга М.О.

Ревнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель образотворчого мистецтва

Формування естетичних цінностей школярів засобами мистецтва: методичний посібник.- Бориспіль:районний методичний кабінет 2015. –54с/Актуальними питаннями сьогодення є питання про формування естетичних цінностей підростаючого покоління. Особистісна орієнтація сучасної освіти передбачає прилучення молодої людини до естетичного досвіду людства, до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості. У посібнику розкриваються зміст, шляхи, форми і методи естетичного виховання цінностей засобами мистецтва у школярів. Приділяється увага показу визначальної ролі мистецтва в формуванні естетичних цінностей, висвітлюючи новий багатогранний естетичний потенціал мистецтва.А також представлені різноманітні розробки сценаріїв свят, конкурсів та інших виховних справ.

Збірник буде цікавим педагогам-організаторам, класним керівникам, всім хто допоможе прищепити любов до прекрасного.
Трудове навчання

Бондаренко А.М.

Щасливський НВК, вчитель технічної праці

Проектна діяльність як засіб розвитку творчого мислення учнів на уроках освітньої галузі Технології»: методичний посібник – Щасливе, 2014. – 45 с.Запропоновані матеріали висвітлюють сучасний зміст шкільного курсу трудового навчання та розроблені на засадах проектно-технологічної системи, яка базується на гнучкій організації процесу навчання учнів, де пріоритет належить засобам активного навчання і сучасним педагогічним технологіям, що вимагає відповідної методики, перегляду деяких важливих питань проведення уроків трудового навчання.

Адресовано вчителям технологій, керівникам гуртків загальноосвітніх навчальних закладів.
Войненко Т.О.

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель обслуговуючої праці

Розвиток креативності шляхом відродження народних традицій на уроках обслуговуючої праці - посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 51 с.Розвиток креативності шляхом відродження народних традицій  на  уроках обслуговуючої праці, пов’язана  з  розвитком  особистісних  якостей  учня,  формування  творчих здібностей.

У посібнику розкрито як творчий підхід вчителя здатен приносити щось нове у досвід попередніх поколінь, породжувати оригінальні ідеї . Як за короткий термін часу навчити учня поєднати набуті теоретичні знання на практиці та спонукати їх до самоосвіти, самореалізації, підготувати дітей до майбутнього життя.

Висвітлення матеріалу посібника супроводжується розробками уроків, фотографіями, додатками, мультимедійним супроводом.

Посібник адресовано вчителям обслуговуючої праці загальноосвітніх навчальних закладів.

Хруль О.В.

Пролісківське НВО «Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок», вчитель трудового навчання

Проектна діяльність на уроках трудового навчання. Технологія декупажу: навчально-методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет 2015. – 33 с.Одним з актуальних завдань сучасної освіти є розвиток творчого, нес­тандартного просторового мислення і застосування його у практичній ді­яльності. І чим раніше діти будуть залучені до цього процесу, тим легше вони в подальшому будуть стверджуватися як особистості, проявляти творчий індивідуальний потенціал.

Отже, мистецтво створення поробок у техніці декупаж із паперу дає широкі можливос­ті для розвитку творчих здібностей вихованців, зокрема уміння уявляти, фан­тазувати, читати й самим виконувати схеми, шукати оптимальну форму та будову, пояснювати послідовність створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватися чіткості й акуратності в роботі, знаходити кольо­рове вирішення. Тим більше, що під рукою завжди знайдеться аркуш па­перу, а практика й наукові дослідження показують, що навчання на уроках трудового навчання допомагає успішному оволодінню знаннями з усіх предметів шкільного курсу. Проект реалізується на заняттях трудового навчання та в другу половину дня.

Посібник адресовано вчителям обслуговуючої праці загальноосвітніх навчальних закладів.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Бешлега О.П.

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Нетрадиційні форми занять з українськоЇ мови (читання) посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 29 с.У посібнику представлено нетрадиційні уроки, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів, формування критичного мислення, здатності відстоювати власну позицію, виробленню навички ефективного спілкування, уміння творчо працювати, вирішувати різноманітні проблеми.

Адресовано вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Давиденко В.М.

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Орієнтовні завдання для контрольних робіт з математики для 2 класу: посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 26 с.У посібнику подані орієнтовні завдання для контрольних робіт з математики для 2 класу.

Адресовано вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Злочевська В. М.

Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів

Організація успішного навчання та проведення родинних свят в початковій школі: навчально-методичний посібник – Іванків: шкільний методичний кабінет, 2015. – 126 с.Посібник містить розробки уроків з української мови, картки для самостійної роботи з математики, української мови, перевірні завдання із природознавства та основ здоров’я, загадки , покрокові інструкції виготовлення виробів на уроках художньої праці, бесіди на виховних годинах. В посібнику є сценарії виховних заходів і родинних свят: «Артисти невдахи або врятоване свято», «Іменини у кози Мокрини», «Ріпка», «Варись, варись борщику!» , «В ніч на Святого Миколая»,«Казка про гарбузову кашу», «Космічні рятувальники».

Розрахований для допомоги в роботі вчителям початкових класів.
Іванюта В.С.

Щасливський навчально-виховний комплекс, вчитель початкових класів

Моя скарбничка : літературна збірка. / В.С. Іванюта, - Щасливе, 2014. – 72 с.До збірки увійшли авторські вірші, віршовані загадки, оповідання про дітей і рідний край, казки, п’єси, фрагменти сценаріїв свят, текст пісні.

Рекомендовано для вчителів початкової та основної школи, вихователів груп продовженого дня і дошкільних установ, студентів педагогічних навчальних закладів, дітей та їхніх батьків.
Ілінська О.М.

Старинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Харчування і здоров'я дітей молодшого шкільного віку: навчально-методичний посібник – Старе: шкільний методичний кабінет, 2015. – 112с.В посібнику висвітлений досвід роботи вчителя по формуванню системи знань про повноцінне харчування дітей молодшого шкільного віку. Висвітлюються традиції харчування українського народу, підкреслюється роль народної кухні у формуванні здорового способу життя учнів. В збірнику широко представлені різноманітні дидактичні матеріали для використання на уроках курсу «Основи здоров'я» в 1-4 класах.

Адресовано вчителям початкових класів.
Ільченко Л.О.

Глибоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Використання творчих вправ як засобу мотиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови: методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. –66с.Адресовано вчителям початкових класів.

Карпенко Л.А.

Щасливський навчально-виховний комплекс, вчитель початкових класів

Логіка: електронний посібник/ - Л.А.Карпенко. – Бориспіль, 2015, (на CD –диску)Представлені завдання електронного посібника складені на основі розробок занять «Логіка» А.В.Лихви, Н.В.Фастової, експериментального навчального посібника О.Митника, зошита «Логіка» О.Митника, Н.Вакула-Савуляк, зошита логіка О.Б.Березіної.

Запропоновано 34 уроки з курсу за вибором «Логіка» з мультимедійним супроводом та завданнями для учнів. У посібнику вміщено контрольні роботи у двох варіантах з елементами аналізу, логічні завдання на розвиток памяті, уваги, творчої уяви та мислення.

Адресовано вчителям початкових класів, які викладають курс за вибором «Логіка» за програмою та посібником О.Митника та учням, які працюють на нетбуках або комп’ютерах, батькам.
Кириченко В.О.

Процівська загальноосвітня школа І ступеня, вчитель початкових класів

Розвиваючі ігри з елементами ейдетики в навчально-виховному процесі молодших школярів – Проців. – 2015.- 108 ст.У посібнику вчитель проводить дослідження ролі розвиваючих ігор з елементами ейдетики.

Даний посібник може бути використаний вчителями початкових класів в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.
Комащенко О. В.

Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Проект як система роботи з молодшими школярами: Навчально-методичний посібник. – Кірове. – 2015. – 89с.Проектна діяльність є рушійною силою для формування у молодших школярів найсильнішого мотиву навчання – пізнавального інтересу.

Посібник містить в собі методичну розробку з проблеми використання проекту як системи роботи в початкових класах та серію проектів, об'єднаних змістовою лінією «Люби і знай свій рідний край».

Даний посібник може бути використаний вчителями початкових класів в роботі з дітьми молодшого шкільного віку.
Конько Ю. В.

Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

«Розвиток творчого мислення та уяви як засобів позитивної мотивації до навчання»: методичні розробки – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 86 с.В центрі уваги сучасної освіти стоїть питання розвитку особистості школяра, його творчих здібностей, інтересу до навчання, формування бажання і вміння вчитися.

У роботі розглядається актуальність розвитку творчого мислення та уяви учнів як складової успішного навчання молодших школярів. Пропонуються добірки завдань для розвитку памяті, уваги, уяви, образного мислення. На основі цих вправ розроблені добірки завдань за окремими предметами для використання на уроках. Структура кожного уроку передбачає інтелектуальну розминку, розвивальні ігри та вправи, логічні завдання, головоломки, теоретичний матеріал, творчі завдання, роботу з лексичним значенням слова.

Робота адресована вчителям початкових класів, вихователям ГПД.
Косовець О.О.

Процівська загальноосвітня школа І ступеня, учитель початкових класів, учитель української мови та літератури

Роль позаурочної роботи у розвитку творчих здібностей учнів при вивченні української мови та літератури та в роботі з дітьми школи І ступеня: навчально-методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет 2015. – 96 ст.Робота адресована вчителям початкових класів, вихователям ГПД.
Крамська Н.О.

Пролісківське НВО «Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок», учитель початкових класів

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних технологій в початковій школі: навчально-методичний посібник. – Бориспіль: районний методичний кабінет 2015. – 90 ст.У посібнику розглянуто методи і прийоми інтерактивного навчання та структуру проведення уроку в початковій школі. Висвітлено професійну позицію вчителя щодо використання інтерактивних методів та технологій проведення нетрадиційних уроків. Запропоновано вправи для здоровязбережувальної функції навчального процесу, серію уроків та виховний захід з використанням інтерактивних технологій.

Робота адресована вчителям початкових класів, вихователям ГПД.
Кузнецова Т.С.

Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів

Іноваційні технології на уроках початкової школи:

навчально-методичний посібник. – Іванків, 2015. – 36 ст.

До збірника увійшли розробки уроків з навчання грамоти, Я і Україна, інтелектуальна гра «Найрозумніший», проведених у 1 та 2 класі.

Рекомендований збірник для вчителів початкової школи.
Літошко О.В.

Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів

Мотивація діяльності як засіб підвищення знань учнів:

навчально-методичний посібник. – Іванків, 2015. – 62 ст.

До збірника увійшли розробки уроків, виховні заходиЮ методичні рекомендації, тести, тренінги.

Рекомендований збірник для вчителів початкової школи.
Мамайсур О.М..

Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів

Прислівя та словниково-логічні вправи на уроках української мови в початкових класах:навчально-методичний посібник. – Іванків, 2015. – 38 ст.До збірника увійшли розробки уроків з української мови.. Рекомендований збірник для вчителів початкової школи.
Пасько Г.І.

Любарецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Гра як засіб підвищення пізнавальної активності школяра.:

навчально-методичний посібник. – Любарці, 2015. – 69 ст.

Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їх пізнавальні можливості, виховує особистість. У процесі гри в учнів виробляються звички зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.

У посібнику подаються дидактичні ігри, які можна використовувати на уроках у початкових класах, розробки уроків з елементами гри, уроки-подорожі та родинне свято-конкурс.
Прогнімак С.М.

Гірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Словничок-рахівничок: зошит для 2 класу – Бориспіль: 2015- с.Зошит створений відповідно до чинної програми з математики та української мови і призначений для організації роботи учнів 2-х класів.

Зошит допомагає швидко та ефективно засвоїти правила додавання та віднімання чисел у межах сотні, опанувати таблицю множення, закріплювати написання словникових слів.

Також зошит допоможе вчителям урізноманітнити домашні завдання з математики і української мови.

Для дітей молодшого шкільного віку, батьків та вчителів початкових класів.
Сердюк О.В..

Рогозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання інтерактивних технологій: навчально-методичний посібник – Рогозів: шкільний методичний кабінет, 2015. – дискВ посібнику висвітлений досвід роботи вчителя по організації і методиці використання інтерактивних технологій в початковій школі на уроках та в позашкільній роботі.

Адресовано вчителям початкових класів.
Трудненко Т.М.

Великоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів.

Метод проекту як засіб навчання та виховання, орієнтованого на учня сьогодення: навчально-методичний посібник – Старе: шкільний методичний кабінет, 2015. – 56 с.В посібнику висвітлений досвід роботи вчителя по організації і методиці втілення методу проектів на уроках та в позашкільній роботі.

Адресовано вчителям початкових класів.
Форостовська О.М.

Головурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів

Формування комунікативної компетентності молодших школярів: навчально-методична розробка – Бориспіль. - 2015 – 45 с.У методичній розробці подано теоретичну інформацію, розроблено комплекс вправ, спрямованих на розвиток зв’язного мовлення учнів.

Робота адресована вчителям початкових класів.

Шеремет О.А.

Великоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель початкових класів

Ігри та ігрові прийоми на уроках у початковій школі: методичний посібник – Бориспіль, 2015. – 58 ст.

Метою роботи є аналіз методики використання ігор і ігрових ситуацій, цікавих задач та завдань при вивченні різних предметів в початковій школі.

Робота адресована вчителям початкових класів.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Соколовська Н.М.

Головурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель фізичного виховання

Травматизм та його профілактика під час занять фізичною культурою: методичний посібник – Головурів, 2015. – 33 ст.У методичній розробці подано матеріал щодо запобігання травматизму під час занять фізичною культурою і спортом. Декілька уроків для 5 класумодуль: баскетбол, волейбол.

Адресовано вчителям фізичної культури, керівникам спортивних секцій, учням загальноосвітніх навчальних закладів
Чумакова В.Ю..

Рогозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель фізичного виховання

Розвиток фізичних якостей учнів на уроках фізичного виховання: методичний посібник – Рогозів, 2015. – дискУ роботі вчитель досліджує впровадження в освітній процес нових форм і методів навчання, ділиться досвідом роботи.

Адресовано вчителям фізичної культури, керівникам спортивних секцій, учням загальноосвітніх навчальних закладів.
Шинкаренко В.П.

Глибоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель фізичного виховання

Футбол як засіб виховання на уроках фізичної культури в школі: методичний посібник – Глибоке, 2015. – 41 ст.У збірці представлено систему роботи вчителя, яка спрямована на розвиток і виховання фізичних і моральних якостей учнів на уроках фізичної культури.

Адресовано вчителям фізичної культури, керівникам спортивних секцій, учням загальноосвітніх навчальних закладів.
ВИХОВНА РОБОТА

Гриценко Н.І., Марченко С.В.

Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Історія Вороньківської школи в особистостях. Нариси, спогади, есе посібник – Вороньків, 2015. – 88 с.Збірка спогадів, нарисів, есе про педагогів, випускників багатьох поколінь, які в свій час створювали та розвивали освітню систему Воронькова, Бориспільщини, Київщини, України. Відомі своїм неоціненним вкладом в освітню систему, вони живуть в памяті учнів, батьків та колег-вчителів, які завдячують їм за розвиток власних вмінь, знань, навичок.
Ковальчук С.О.

Вороньківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Звичаї – скарб українського народу: навчально-методична розробка. – Вороньків, 2015. – 34 ст.У розробці узагальнено аспекти роботи педагогів за програмою громадсько-активної школи на прикладі проведення виховних заходів з учнями початкової школи.

Орієнтовано на вчителів початкових класів.
Косовець О.О.

Процівська загальноосвітня школа І ступеня

Школа як осередок розвитку громади: З досвіду створення соціально-громадських проектів з ефективного партнерства по розвитку сільської початкової школи – Проців, 2015. – 12 ст.З досвіду створення соціально-громадських проектів з ефективного партнерства по розвитку сільської початкової школи
Убога А.П.

Вишенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, педагог-організатор

Формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу - посібник – Бориспіль: районний методичний кабінет, 2015. – 66 с.У посібнику розглянуто питання формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу, висвітлені питання з досвіду роботи Школи безпеки дорожнього руху та гуртка «Юні інспектори дорожнього руху».

Методичні розробки позакласних заходів з безпеки дорожнього руху: навчальні заняття, виступ агітбригади та театралізована вистава.

Матеріали можуть бути рекомендовані вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, педагогам-організаторам, керівникам гуртків для пропаганди безпеки життєдіяльності
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Кравчун А.Г.

Бориспільський РБДЮТ, методист

Кінусайга: навчально-методичний посібник - Бориспіль.-2014.-37 с.

Навчально-методичний посібник знайомить із різновидом аматорського мистецтва, який називається кінусайга, історією його виникнення та технікою створення художніх виробів із різнокольорових шматочків тканини.

Тут містяться різноманітні майстер-класи, а також зразки готових виробів.Рекомендовано як керівникам гуртків декоративно-вжиткового напряму для роботи з гуртківцями, так і вихованцям.


Шановні освітяни, Учителю!

Наступна анотація − Ваша. З власними напрацюваннями, досвідом роботи поділіться з колегами, дізнайтеся про їх думку. Запрошуємо до співпраці, що сприятиме Вашому професійному зростанню.
Каталог: DOC -> viddil -> zbirnuku
DOC -> Основні вимоги до реферату
DOC -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
DOC -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
DOC -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
DOC -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
DOC -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
DOC -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
zbirnuku -> Відділ освіти Бориспільської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Інформаційно – методичний збірник Бориспіль

Скачати 71.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка