Антибіотики ароматичного ряду: синтез, стереоізомерія, методи аналізу. Антибіотики гетероциклічної будови: β-лактамні антибіотикиСкачати 47.95 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір47.95 Kb.
ТипЛекція

Лекція №14

 • Антибіотики ароматичного ряду: синтез, стереоізомерія, методи аналізу. Антибіотики гетероциклічної будови: β-лактамні антибіотики.
 • к. фарм. н. Поляк О.Б.

Антибіотики ароматичного ряду

 • Хлорамфенікол (Chloramphenicolum) (ДФУ) Левоміцетин (Laevomycetinum)
 • 2,2-дихлор-N-[(1′R,2′R)-2′-гідрокси-1′-(гідроксиметил)-2′-(4"-нітрофеніл)етил]ацетамід
 • D-(-)-трео-1 -n-Нітрофеніл-2-дихлорацетиламіно-
 • пропандіол-1,3
 • Левоміцетин – Дрібний кристал. порошок білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору. Гіркий на смак. Малорозчинний у воді, легкорозчинний у спирті. Розчин субстанції в етанолі обертає площину поляризації праворуч, в етилацетоні – ліворуч.

Левоміцетину стеарат

 • Левоміцетину стеарат
 • (Laevomycetini stearas)
 • D-(-)-трео-1-n-Нітрофеніл-2-дихлорацетиламіно-
 • пропандіолу-1,3-3 –стеарат
 • Левоміцетину стеарат - це білі з жовтуватим або жовтувато-зеленим відтінком кристалічні речовини без запаху. Левоміцетину стеарат не має смаку. Практично нерозчинний у воді, важкорозчинний у спирті, у всіх розчинниках утворює мутні розчини.

Левоміцетину сукцинат розчинний (Laevomycetini succinas solubile)

 • D-(-)-трео-1 -n-Нітрофеніл-2-дихлорацетиламінопропандіолу-1,3-3-сукцинат натрію
 • Левоміцетину сукцинат розчинний - біла або з ледь жовтуватим відтінком пориста маса зі слабким специфічним запахом. Левоміцетину сукцинат розчинний - гіркий на смак. Дуже легко розчинний у воді, малорозчинний у спирті, гігроскопічний.

Молекула левоміцетину має 2 асиметричних атоми вуглецю, і тому можливо існування чотирьох ізомерів: D- і L-трео , D- і L-еритро-, які відрізняються просторовим розташуванням функціональних груп:

 • Левоміцетин є лівообертальним трео-ізомером D ряду.Суміш D(-) і L(+) трео-ізомерів левоміцетину - це рацемат, оптично неактивна речовина, відома під назвою синтоміцин (має 50 % фізіологічної активності левоміцетину). Еритро-форми в медицині не використовуються, оскільки є токсичними речовинами.

Добування левоміцетину

 • Левоміцетин вперше виділено в 1947 році з культуральної рідини актиноміцета, а в 1949 році встановлено хімічну структуру.
 • Препарат добувають вирощуванням актиноміцету Streptomyces venezuelae на середовищі (бульйон, гліцерин, меляса та мінеральні солі) при 23-27 °С та сильній аерації протягом 89 год. Після відфільтровування міцелію гриба антибіотик екстрагують бутилацетатом і очищують хроматографічним методом.
 • Левоміцетин - перший антибіотик, який почали добувати хімічним синтезом, у той час як більшість антибіотиків добувають біосинтезом.

Синтез левоміцетину

Добутий препарат взаємодією з NaOH перетворюють в рацемічну основу левоміцетину і розділяють на оптичні ізомери, користуючись різною розчинністю в метанолі солей, утворених з правообертаючою тартратною кислотою. При цьому в метанолі розчиняється тільки сіль D-ізомеру. Основу з розчину осаджують амоніаком та ацилюють метиловим естером дихлорацетатної кислоти Cl2CHCOOCH3

 • Добутий препарат взаємодією з NaOH перетворюють в рацемічну основу левоміцетину і розділяють на оптичні ізомери, користуючись різною розчинністю в метанолі солей, утворених з правообертаючою тартратною кислотою. При цьому в метанолі розчиняється тільки сіль D-ізомеру. Основу з розчину осаджують амоніаком та ацилюють метиловим естером дихлорацетатної кислоти Cl2CHCOOCH3

Ідентифікація

 • За фізико-хімічними константами: температура плавлення, ІЧ- та УФ-спектроскопія, ТШХ, питоме обертання.
 • До спиртового розчину левоміцетину додають розчин кальцій хлориду і порошок цинку і нагрівають. Одержаний гарячий розчин фільтрують, охолоджують і додають бензоїлхлорид. Потім додають розчин ферум(ІІІ) хлориду і хлороформ і струшують; водний шар має забарвлюватися у колір від світло-фіолетово-червоного до пурпурового.
 • Реакція на хлорид-йони після мінералізації субстанції безводним натрій карбонатом і розчиненням залишку в розведеній нітратній кислоті.

Гідроліз в кислому або лужному середовищі з подальшою ідентифікацією утворених продуктів. Так, при нагріванні левоміцетину з розчином натрію гідроксиду спочатку виникас жовте забарвлення, що переходить у червоно-оранжеве (внаслідок утворення ацинітроформи), а при подальшому нагріванні утворюється цегляно-червоний осад і з'являється запах амоніаку:

 • Гідроліз в кислому або лужному середовищі з подальшою ідентифікацією утворених продуктів. Так, при нагріванні левоміцетину з розчином натрію гідроксиду спочатку виникас жовте забарвлення, що переходить у червоно-оранжеве (внаслідок утворення ацинітроформи), а при подальшому нагріванні утворюється цегляно-червоний осад і з'являється запах амоніаку:

Гідроксамова реакція на естери левоміцетину.

 • Гідроксамова реакція на естери левоміцетину.
 • Левоміцетину стеарат при нагріванні з кислотою хлоридною концентрованою гідролізується - утворюється стеаринова кислота, яка спливає на поверхню у вигляді маслянистих крапель, які тверднуть при охолодженні:

За реакцією утворення азобарвника червоного кольору, після відновлення нітрогрупи до аміногрупи з подальшим діазотуванням і азосполученням:

 • За реакцією утворення азобарвника червоного кольору, після відновлення нітрогрупи до аміногрупи з подальшим діазотуванням і азосполученням:

В експрес-аналізі використовують реакцію левоміцетину з купруму(II) сульфатом у лужному середовищі в присутності н-бутанолу - спиртовий шар забарвлюється в синьо-фіолетовий колір внаслідок утворення комплексної солі, яка, за припущенням, має таку структуру:

 • В експрес-аналізі використовують реакцію левоміцетину з купруму(II) сульфатом у лужному середовищі в присутності н-бутанолу - спиртовий шар забарвлюється в синьо-фіолетовий колір внаслідок утворення комплексної солі, яка, за припущенням, має таку структуру:

Кількісне визначення

 • ДФУ - Спектрофотометрія. Вміст левоміцетину в субстанції розраховують за питомим показником поглинання.
 • Нітритометрія після попереднього відновлення нітрогрупи до аміногрупи цинковим пилом у кислому середовищі. Е = М.м.
 • Метод рідинної хроматографії.

Куприметрія, пряме титрування. Метод ґрунтується на утворенні розчинної комплексної сполуки левоміцетину з купруму (II) сульфатом у лужному середовищі (див. ідентифікацію). Титрант-0,01 М розчин купруму (II) сульфату, індикатор - мурексид. Титрування ведуть від фіолетового до коричнево-червоного забарвлення, однакового із забарвленням сліпої проби. Е = 2 М.м.

 • Куприметрія, пряме титрування. Метод ґрунтується на утворенні розчинної комплексної сполуки левоміцетину з купруму (II) сульфатом у лужному середовищі (див. ідентифікацію). Титрант-0,01 М розчин купруму (II) сульфату, індикатор - мурексид. Титрування ведуть від фіолетового до коричнево-червоного забарвлення, однакового із забарвленням сліпої проби. Е = 2 М.м.
 • Куприйодометрія, пряме титрування за замісником. До розчину левоміцетину у лужному середовищі додають розчин купруму (II) сульфату. Осад купруму (ІІ) гідроксиду відфільтровують, у фільтраті розчинний куприлевоміцетиновий комплекс руйнують дією кислоти сульфатної з утворенням еквівалентної кількості купруму (II) сульфату, яку визначають йодометрично, індикатор - крохмаль. Паралельно проводять контрольний дослід. Е = 2 М.м.
 • CuSO4

Осаджувальне титрування (аргентометрія або меркуриметрія). Методи ґрунтуються на окисненні левоміцетину Н2О2 у лужному середовищі, в результаті якого утворюються 2 молекули NaCl, котрі визначають аргентометрично за Фольгардом або меркуриметрично з індикатором дифенілкарбазоном. Е = 1/2 М.м.

 • Осаджувальне титрування (аргентометрія або меркуриметрія). Методи ґрунтуються на окисненні левоміцетину Н2О2 у лужному середовищі, в результаті якого утворюються 2 молекули NaCl, котрі визначають аргентометрично за Фольгардом або меркуриметрично з індикатором дифенілкарбазоном. Е = 1/2 М.м.
 • Фотоколориметрія за утворенням азобарвника після відновлення нітрогрупи до аміногрупи з подальшим діазотуванням і азосполученням.
 • Йодометрія. Метод ґрунтується на окисненні продуктів лужного гідролізу левоміцетину. Експериментально встановлено Е = 1/6 М.м.
 • Броматометрія, зворотне титрування. Е = 1/4 М.м.
 • Ацидиметрія у неводному середовищі після кислотного гідролізу.

Зберігання

 • У ЩКЗ, у захищеному від світла місці.
 • Застосування
 • Левоміцетин належить до антибіотиків широкого спектру дії, застосовується для лікування дизентерії, пневмонії, коклюшу, черевного тифу та інших інфекційних захворювань. Курс лікування 8-10 днів. В дитячій практиці використовують левоміцетину стеарат, який не має гіркого смаку. Левоміцетину сукцинат може застосовуватися для ін’єкцій.
 • Випуск: табл., спиртовий розчин, очні краплі (0,25%), мазі Левосин, Левомеколь.
 • Побічні ефекти. Порушує функцію кровотворних органів, тому при лікуванні левоміцетином необхідний аналіз крові. Може викликати дисбактеріоз.

Антибіотики гетероциклічної структури

 • Пеніциліни (пенами)
 • В основі молекули пеніцилінів лежить 6-аміно-пеніциланова кислота (6-АПК), яка складається з конденсованих тіазолідинового (А) і β-лактамного (В) циклів:

Добування природних пеніцилінів

 • Для добування пеніциліну вирощують плісеневий гриб Penicillium notatum на середовищі, до складу якого входить кукурудзяний екстракт, лактоза та різні мінеральні солі. Щоб збільшити вихід бензилпеніциліну, до середовища добавляють 0,02 – 0,08 % кислоти фенілацетатної С6Н5СН2СООН або її аміду. Ферментацію проводять приблизно 70 год. при 23-24 оС, рН = 6-6,5 і сильній аерації (1 л повітря на 1 л середовища за 1 хв.). Після закінчення ферментації утворений продукт переробляють за схемою зображеною на наступному слайді.
 • Щоб розділити різні типи пеніциліну і далі очистити натрієву сіль пеніциліну, її перетворюють в сіль пеніциліну з органічними основами або очищають хроматографічним методом. Водний розчин натрієвої солі бензилпеніциліну випарюють досуха при температурі – 40оС в вакуумі (0,1-0,2 мм рт. ст.): лід, не топлячись, переходить в пару, а сухий препарат залишається (ліофільне висушування).

Для проявлення біологічної активності велике значення має β-лактамний цикл, який дуже нестійкий у кислому і лужному середовищах. Пеніцилін стоїть біля витоків ери антибіотиків і у зв'язку з його широким використанням зараз 80-90 % штамів стафілококів виробили стійкість до нього, продукуючи фермент пеніциліназу, яка розщеплює β-лактамний цикл. Ураховуючи це і той факт, що пеніциліни найменш токсичні порівняно з іншими антибіотиками, проводиться пошук напівсинтетичних пеніцилінів на основі 6-АПК.

 • Для проявлення біологічної активності велике значення має β-лактамний цикл, який дуже нестійкий у кислому і лужному середовищах. Пеніцилін стоїть біля витоків ери антибіотиків і у зв'язку з його широким використанням зараз 80-90 % штамів стафілококів виробили стійкість до нього, продукуючи фермент пеніциліназу, яка розщеплює β-лактамний цикл. Ураховуючи це і той факт, що пеніциліни найменш токсичні порівняно з іншими антибіотиками, проводиться пошук напівсинтетичних пеніцилінів на основі 6-АПК.
 • Напівсинтетичні пеніциліни- це ацильні похідні 6-АПК.

Загальна формула лікарських засобів пеніцилінів

 • Три покоління пеніцилінів:
 • Природні (бензилпеніциліну Na, К або новокаїнова сіль, феноксиметилпеніцилін, біциліни (1,3,5))
 • Напівсинтетичні пеніциліни (оксацилін, ампіцилін, амоксицилін, диклоксацилін, карбеніцилін, та ін.)
 • Напівсинтетичні антибіотики + інгібітор -лактамаз (амоксиклав (аугментин), тиментин)

Бензилпеніциліну калієва (натрієва) сіль Benzylpenicillinum kalicum (natricum) ДФУ

 • Натрію (2S,5R,6R) – 3,3 – диметил – 7 – оксо – 6 [(фенілацетил)аміно] – 4 – тіа – 1 – азабіцикло[3.2.0]гептан – 2 – карбоксилат
 • Натрійна сіль 6 – фенілацетиламінопеніциланової кислоти

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль Benzylpenicillinum novocainum

 • Новокаїнова сіль 6 – фенілацетиламінопеніциланової кислоти

Феноксиметилпеніцилін Phenoxymethylpenicillinum

 • 6 – феноксиацетиламінопеніциланова кислота
 • Біцилін - 1 (N,N’ – дибензилетилендіамонійна сіль бензилпеніциліну
 • Біцилін - 3 (суміш рівних частин калієвої (натрієвої) солі бензилпеніциліну, новокаїнової солі бензилпеніциліну та біциліну – 1)
 • Біцилін – 5 (суміш 1 частини новокаїнової солі бензилпеніциліну та 4 частин біциліну – 1)

Біцилін-1(Вicillinum-1) Бензатинбензилпеніцилін (Benzathine Benzylpenicillinum)

 • N,N′ – дибензилетилендіамонійна сіль бензилпеніциліну

Оксациліну натрієва сіль Oxacillinum natrium

 • Натрієвої солі 3-феніл-5-метил-4-ізоксазолілпеніциліну моногідрат
 • Ампіокс (ампіциліну й оксациліну натрієві солі)

Ампіцилін тригідрат (ДФУ) Ampicillinum trihydricum

 • (2S,5R,6R)-6-[[(2′R)-2′-аміно-2′-фенілацетил]аміно]-3,3-диметил-7-оксо-4-тіа-1-азабіцикло[3.2.0]гептан-2-карбонової кислоти тригідрат
 • Також фармакопейним препаратом є Ампіциліну натрієва сіль.

Амоксицилін тригідрат (ДФУ) Amoxicillinum trihydricum амоксил, грамокс, оспамокс, хіконцил, флемоксин-солютаб

 • 2S,5R,6R)-6-[[(2′R)-2′-аміно-2′-(4′′′-гідроксифеніл)-ацетил]аміно]-3,3-диметил-7-оксо-4-тіа-1-азабіцикло[3.2.0]гептан-2-карбонової кислоти тригідрат
 • Вампілокс (амоксациліну тригідрат + клоксацилін + Lactobacillus)

Залежність між хімічною будовою і біологічною дією пеніцилінів

 • 1 – характер радикалу визначає
 • степінь зв'язування білками;
 • 2 – замісник в о-положенні
 • фенільного радикалу впливає
 • на стійкість до пеніцилінази;
 • 3 – характер зв'язку фенільного
 • радикалу з метиленовою групою
 • визначає кислотостійкість пеніцилінів;
 • 4 – замісник атому Гідрогену в метиленовій групі визначає спектр дії пеніциліну;
 • 5 – розщеплення β-лактамного зв'язку призводить до зникнення властивостей антибіотика і появі алергічної дії;
 • 6 – замінник в карбоксильній групі дає можливість одержання сольових форм пеніцилінів;
 • П – пеніциліназа розщеплює β-лактамне ядро;
 • А – амілаза розщеплює амідний зв'язок.

Властивості

 • Лікарські засоби природних і напівсинтетичних пеніцилінів - це білі кристалічні речовини, без запаху, гіркі на смак. Натрієва і калієва солі бензилпеніциліну гігроскопічні й легко розчиняються у воді. Новокаїнова сіль бензилпеніциліну, феноксиметилпеніцилін і ампіцилін мало розчинні у воді.
 • Водні або спиртові розчини пеніцилінів обертають площину поляризованого променя праворуч.

Ідентифікація

 • За фізико-хімічними константами: ІЧ- та УФ-спектроскопія, тонкошарова хроматографія.
 • Реакція з формальдегідом у присутності кислоти сульфатної концентрованої (реактив Маркі). Реакція розрізнювальна, оскільки кожний пеніцилін утворює при цьому характерне забарвлення (бензилпеніциліни - червонувато-коричневе забарвлення, амоксицилін - темно-жовте та ін.).
 • Субстанції дають реакції на калій, натрій та новокаїн.
 • Нефармакопейні реакції:
 • а) реакція утворення купруму(II) (зеленого) або феруму (III) (червоного кольору) пеніцилоїногідроксаматів після гідроксиламінолізу (β-лактамного циклу):

б) реакція з хромотроповою кислотою в присутності кислоти сульфатної концентрованої, яка є розрізнювальною, оскільки кожен пеніцилін дає продукт характерного забарвлення (бензилпеніциліни дають коричневе забарвлення, ампіцилін - фіолетове і т. д.);

 • б) реакція з хромотроповою кислотою в присутності кислоти сульфатної концентрованої, яка є розрізнювальною, оскільки кожен пеніцилін дає продукт характерного забарвлення (бензилпеніциліни дають коричневе забарвлення, ампіцилін - фіолетове і т. д.);
 • в) визначення органічно зв'язаної сірки (сухий і мокрий піроліз);
 • г) визначають температуру плавлення N-етилпіперидинової солі бензилпеніциліну (для природних пеніцилінів);
 • д) реакція на аліфатичну аміногрупу (ампіцилін, амоксицилін) – при нагріванні з розчином нінгідрину спостерігається фіолетове забарвлення.
 • е) реакція Віталі – Морена.

Реакція утворення азобарвника на амоксицилін (червоне забарвлення)

 • Реакція утворення азобарвника на амоксицилін (червоне забарвлення)
 • Пеніциліни за рахунок атому Сульфуру володіють відновними властивостями і здатні відновлювати аргентум з реактиву Толенса, гідраргірум з реактиву Неслера і т. д.

Кількісне визначення

 • Метод рідинної хроматографії (ДФУ).
 • Мікробіологічним методом дифузії в агар (відтворність результатів - 5-10 %).
 • Спектрофотометричне визначення напівсинтетичних пеніцилінів.
 • Хімічним методом у два етапи:
 • а) визначення суми пеніцилінів;
 • б) визначення вмісту відповідної лікарської речовини.
 • Суму пеніцилінів для лікарських засобів природних пеніцилінів визначають йодометричним методом, суть якого полягає в тому, що продукти лужного гідролізу пеніциліну здатні окиснюватися йодом у присутності ацетатного буферу з рН = 4,5. Е = М.м./8

Визначення вмісту бензилпеніциліну проводиться гравіметричним методом за реакцією утворення N-етилпіперидинової солі:

 • Визначення вмісту бензилпеніциліну проводиться гравіметричним методом за реакцією утворення N-етилпіперидинової солі:
 • Суму пеніцилінів у напівсинтетичних лікарських речовинах визначають алкаліметрично методом зворотного титрування, з контрольним дослідом, індикатор – фенолфталеїн. Е = М.м.

Випробування на чистоту

 • Вимірюють оптичну густину розчинів природних пеніцилінів при довжині хвилі 264, 280 і 325 нм. Специфічні домішки визначають методом рідинної хроматографії; залишкові кількості органічних розчинників - методом газової хроматографії. Визначають також пірогени, аномальну токсичність і стерильність.
 • Зберігання
 • У ЩЗК, в сухому, захищеному від світла місці при кімнатній температурі.
 • Застосування
 • Природні пеніциліни впливають на грампозитивні мікроорганізми і використовуються для лікування пневмоній, гонореї, сифілісу, гнійних інфекцій, дифтерії, скарлатини. їх не можна приймати per os, оскільки в кислому середовищі відбувається інактивація (стійкими в кислому середовищі є феноксиметилпеніцилін і напівсинтетичні пеніциліни). Природні пеніциліни руйнуються під дією пеніцилінази, напівсинтетичні аналоги стійкіші до неї і мають ширший спектр дії.
 • Побічна дія. Найбезпечніші. Пеніциліни можуть викликати шлунково-кишкові розлади; дуже рідко - алергічні реакції.

Цефалоспорини (цефеми)

 • В основі структури цефалоспоринів лежить конденсована система, яка складається з (-лактамного і дигідротіазинового циклів. Цефалоспорини є похідними 7-аміноцефалоспоранової кислоти (7-АЦК) (цефалотин, цефапірин, цефуроксим, цефотаксим натрію) і 7-аміно-дезацетоксицефалоспоранової кислоти (7-АДЦК) (цефалексин моногідрат, цефазолін натрію, цефтриаксон натрію, цефіксим, цефалоридин).

Загальна формула лікарських засобів групи цефалоспоринів:

 • Плісеневі гриби виду Cephalosporium і актиноміцети продукують природний антибіотик - цефалоспорин С, який не знайшов застосування в медицині через низьку активність. Цефалоспорин-С є джерелом добування напівсинтетичних цефалоспоринів.
 • У медичній практиці використовують сучасні напівсинтетичні цефалоспорини чотирьох поколінь (класифікація за Харкевичем).

Цефазолін натрію (ДФУ) (Cefazolinum natricum), кефзол, рефлін

 • Натрію (6R,7R)-3-[[(5′-метил-1′,3′,4′-тіадіазол-2′-іл)сульфаніл]метил]-8-оксо-7-[(1"Н-тетразол-1"-іл-ацетил)аміно]-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат

Цефалексин моногідрат (ДФУ) (Cefalexinum monohydricum) оспексин, лексин

 • (6R,7R)-7-[[(2′R)-2′-аміно-2′-фенілацетил]аміно]-3-метил-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти моногідрат

Цефіксим (ДФУ) (Cefiximum), цефікс, лопракс

 • (6R,7R)-7-[[(2′R)-2′-(2′′-амінотіазол-4"-іл)-2′-[(карбоксиметокси)іміно]ацетил]аміно]-3-етеніл-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбонової кислоти тригідрат

Цефотаксим натрію (ДФУ) (Cefotaximum natricum) цефабол, цефантрал

 • Натрію (6R,7R)-3-[(ацетилокси)метил]-
 • 7-[[(2′R)-2′-(2′′-амінотіазол-4"-іл)-
 • 2′-[(метоксііміно)ацетил]аміно]-8-оксо-5-тіа-
 • 1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат

Цефтриаксон натрію (ДФУ) (Ceftriaxonum natricum)

 • Динатрію (6R,7R)-7-[[(2′R)-2′-(2′′-амінотіазол-4"-іл)-2′-[(метоксііміно)ацетил]аміно]-3-[[(2′′′-метил-6′′′-оксидо-5′′′-оксо-2′′′,5′′′-дигідро-1′′′,2′′′,4′′′-триазин-3′′′-іл)сульфаніл]метил]-8-оксо-5-тіа-1-азабіцикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилат
 • Покоління
 • І
 • ІІ
 • ІІІ
 • ІV
 • Паренте-ральний (в/в; в/м)
 • Цефазолін (кефзол, рефлін)
 • Цефалотин (цепорин)
 • Цефапірин
 • Цефалоридин
 • Цефрадин
 • Цефуроксим (зінацеф)
 • Цефамандол (цефамабол)
 • Цефокситин
 • Цефоніцид
 • Цефпрозил
 • Цефметазол
 • Цефотетан
 • Цефоранід
 • Цефтріаксон
 • Цефотаксим (цефабол, цефантрал)
 • Цефтрізоксим
 • Цефоперазон (гепацеф-КМП, цефобіт)
 • Цефтазідим (форум, цефтум)
 • Цефтизоксим
 • Моксалактал
 • Цефепим (максипім)
 • Цефокситин
 • Енте-ральний (per os)
 • Цефалексин (оспексин, лексин)
 • Цефадроксил (дурацеф, цефангін-КМП)
 • Цефрадин
 • Цефаклор (біклор-КМП)
 • Цефуроксим (зіннат)
 • Лоракарбеф
 • Цефпрозил
 • Цефіксим (цефікс, лопракс)
 • Цефподоксим (цефодокс)
 • Проксетил
 • Цефтибутен (цедекс)
 • Цефетамет пивоксил

Ідентифікація

 • За фізико-хімічними константами: ІЧ- та УФ-спектрофотометрія, тонкошарова хроматографія.
 • Реакція з реактивом Маркі. Реакція розрізнювальна, оскільки кожний з них утворює характерне забарвлення (цефалексин - світло-жовте забарвлення, що переходить в темно-жовте; цефтріаксону натрієва сіль - зеленкувато-жовте, що переходить у жовте; цефотаксиму натрієва сіль - яскраво-жовте, що переходить у коричневе).
 • Наявність β-лактамного циклу обумовлює реакцію утворення гідроксаматів купруму (II) або феруму (III).
 • Із сумішшю кислот H2SO4 та HNO3 цефалексин набуває жовтого забарвлення, цефалотин - оливково-зеленого, що переходить у червоно-коричневе.
 • Натрієві солі дають відповідні реакції на катіон натрію.

Властивості

 • Лікарські речовини - білі, іноді з жовтуватим відтінком порошки. Мало розчинні у воді (за винятком натрієвих солей - цефалексину, цефтріаксону, цефатоксиму), важко розчинні в спирті. Деякі мають характерний запах і чутливі до дії світла. Оптично активні речовини групи цсфалоспоринів обертають площину поляризації праворуч.
 • Кількісне визначення.
 • Метод рідинної хроматографії (ДФУ).
 • Хімічні методи (аналогічно пеніцилінам).
 • Біологічні методи.
 • Фізико-хімічні методи (спектрофотометрія, фотоколориметрія).

Кількісне визначення цефалексину

 • Ацидиметрія в неводному середовищі. Точку еквівалентності фіксують потенціометрично.

Зберігання

 • У ЩЗК, в сухому, захищеному від світла місці при кімнатній температурі.
 • Застосування
 • Цефалоспорини мають ширший спектр дії, ніж пеніциліни, й меншу токсичність.
 • Відмінність у хімічній структурі пеніцилінів і цефалоспоринів зумовлює стійкість цефалоспоринів до стафілококової пеніцилінази і більшу стійкість до дії кислот. Тому цефалоспорини призначають для лікування пеніциліностійких інфекцій.
 • Лікарські засоби цефалоспоринів використовують при гострих і хронічних захворюваннях органів дихання, сечових шляхів, статевих органів; при післяопераційних та інших інфекціях.

Інші антибіотики гетероциклічної структури

 • Структура, яка поєднує β-лактамний і оксазолідоновий цикли, - клавуланова кислота:
 • 3-(2-Гідроксіетиліден)-7-оксо-4-окса-1-азабіцикло[3.2.0]-гептан-2-карбонова кислота
 • Застосовується як інгібітор β-лактамаз грампозитивних і грамнегативних бактерій спільно з пеніцилінами і цефалоспоринами, посилюючи їх дію.
 • Відкрито також нові антибіотики гетероциклічної структури: цефаміцини, тієнаміцини та ін.
 • Дякую за увагу!

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farm him
farm him -> Поверхневі явища І адсорбція план
farm him -> Реакційна здатність алканів, алкенів, аренів, спиртів, фенолів, амінів
farm him -> Галогенпохідні вуглеводнів
farm him -> Тема Предмет органічної хімії. Роль органічної хімії в системі фармацевтичної освіти. Класифікація та номенклатура органічних сполук
farm him -> Карбонові кислоти
farm him -> Просторова будова біологічно активних сполук
farm him -> Ліпіди. Класифікація. Прості ліпіди. Жири

Скачати 47.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка