Аспекти професійної діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі Олос Маріанна Юріївна методист обласного ресурсного центру з питань підтримки інклюзивної освітиСкачати 435.39 Kb.
Дата конвертації27.02.2019
Розмір435.39 Kb.

Аспекти професійної діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі

Олос Маріанна Юріївна

методист обласного ресурсного центру

з питань підтримки інклюзивної освіти


Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з дитиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя”.

В.Сухомлинський

Педагогічна діяльність асистента вчителя регулюється відповідними документами:

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25.09.2012 року № 1/9-675 „Щодо посадових обов’язків асистента вчителя”;
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 28.09.2012 року № 1/9-694 „Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням”;
 • Державний Класифікатор професій (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 №327); посада «Асистент вчителя інклюзивного навчання»

Педагогічна діяльність асистента вчителя регулюється відповідними документами:

 • Посада асистента вчителя передбачена „Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.12.2010 №1205 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за №1308/18603.
 • Посада „Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням” внесена у перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346 та від 14.06.2000 №963 ”.
 • Наказ Міністерства освіти і науки від 01.06. 2013 № 665 „Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів”.

Практичне забезпечення асистента вчителя

 • Асистент вчителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, О. В. Мартинчук, Ю. Н. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського.-К.: ТОВ Видавничий дім „Плеяди”, 2015.-172с.

Асистент вчителя повинен:

 • знати основи законодавства України про освіту, соціальний захист; міжнародні документи про права людини й дитини; державні стандарти освіти; нормативні документи про питання навчання й виховання; сучасні досягнення науки та практики в галузі педагогіки; особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку; ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний і диференційований підхід; рівні адаптації навчального й фізичного навантаження; основи роботи із сім’єю; етичні норми та правила організації навчання й виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації;

Асистент вчителя повинен:

 • уміти застосовувати професійні знання у практичній діяльності; здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; разом з іншими фахівцями складати індивідуальну програму розвитку дитини; вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня; налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами навчально-виховної діяльності;

Асистент вчителя повинен:

 • мати комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність, навички вирішення конфліктних ситуацій.

Асистент учителя виконує такі функції:

 • організаційну: допомагає при організації навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами при організації робочого місця; спостерігає за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробці індивідуальної програми розвитку. Асистент учителя забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію.

Асистент учителя виконує такі функції:

 • навчально-розвивальну: асистент вчителя, співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, покращенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі в науковій, технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

Асистент учителя виконує такі функції:

 • діагностичну: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня;
 • прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку;
 • консультативну: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Разом із вчителем класу асистент вчителя здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

 • проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;
 • допомагає дітям з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання;
 • здійснює добір, розробку додаткового дидактичного матеріалу до тем, які вивчаються, враховуючи особливі освітні потреби учня відповідно до вказівок учителя;
 • залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів навчальної діяльності на уроці;

Разом із вчителем класу асистент вчителя здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

 • адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами;
 • разом із групою фахівців бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку дітей, оцінює їхні навчальні досягнення, виконання ними індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
 • проводить спостереження за навчальною діяльністю учня з особливими освітніми потребами та здійснює об’єктивний запис інформації щодо виконання учнем завдань та змін у його поведінці, повідомляє цю інформацію вчителю;
 • інформує вчителя класу та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

Якщо в процесі планування індивідуальної навчальної програми зазначено, що учень не може чи не повинен виконувати певні види діяльності самостійно, асистент учителя повинен:

 • допомагати учням з фізичними порушеннями та обмеженою мобільністю при виконанні фізичних вправ і під час пересування;
 • забезпечувати безпечне оточення для задоволення потреб учнів у сфері особистого догляду на основі поваги до гідності дитини;
 • допомагати учням у виконанні щоденних побутових завдань (наприклад, перевдягатися, харчуватися, дотримуватися особистої гігієни).

Документація асистента вчителя

 • Річний план асистента вчителя:
 • організаційна та навчально-корекційна робота;

  співпраця з вчителями;

  робота з батьками та громадськістю;

  методика та самоосвітня робота;

  робота з документами.

 • Графік роботи асистента.
 • Розклад уроків.
 • Помісячний план роботи асистента вчителя.

Документація асистента вчителя

 • Щоденний план роботи асистента вчителя.
 • (Журнал обліку роботи асистента вчителя):

  дата, клас;

  прізвище та ім’я учня з ООП;

  індивідуальний супровід дитини;

  відвідування уроків у класі;

  адаптація навчальних матеріалів;

  робота з батьками та педагогами;

  корекційно-виховна робота.

 • Листок спостереження. Щоденник спостереження за психофізичним розвитком дитини.
 • Портфоліо.

Взаємодія з іншими працівниками закладу

 • Під час канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної діяльності в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул;
 • одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами;
 • систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з яким співпрацює, з практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками освітнього процесу.

Таблиця обов’язків вчителя та асистента вчителя, діяльності, яку вони виконують


Обов’язки вчителя

Спільна робота вчителя та асистента вчителя

Обов’язки асистента вчителя

Оцінювання
 • Оцінити навчальні потреби на основі даних про клас та про учнів, в тому числі з особливими освітніми потребами (ООП)
 • Обговорити можливості учня з ООП, його сильні та слабкі сторони.
 • Відвідувати зустрічі зі складанням ІНП.
 • Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку учня з ООП.
 • Відвідувати зустрічі зі складання ІНП.

Розробка програми
 • Розробити програму навчання на основі робочого плану та індивідуальних освітніх потреб учня, розглянути альтернативи.
 • Підготувати індивідуальні навчальні плани (ІНП).
 • Оновлювати інформацію про учнів та ІНП.
 • Обговорити бажані результати для учня.
 • Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі.
 • Брати участь у розробці ІНП учня з ООП.
 • Брати участь у розробці ІНП учня з особливими освітніми потребами.

Планування
 • Спланувати роботу на уроці та відібрати ресурси.
 • Вибрати належний вид роботи згідно з ІНП.
 • Визначити пріоритети.
 • Обговорити підготовку матеріалу та зміну навчального плану з огляду на потреби учня.
 • Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вчителю.

Спостереження
 • Розробити чітку систему організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі та очікування щодо навчальних можливостей учня з ООП.
 • Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення учня з ООП.
 • Обговорити реальний стан навчальних досягнень учня з ООП, його відповідність очікуванням, виконання ІНП.
 • Працювати відповідно до системи організації навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, правил поведінки та очікувань можливостей учнів з ООП, його ІНП.

Дякую за увагу!


Каталог: uploads -> editor -> 4916 -> 401901 -> sitepage 225 -> files
401901 -> Україн а перечинська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
401901 -> План роботи відділу освіти, молоді та спорту Перечинської рда м. Перечин 2015
401901 -> На допомогу вчителям фізики та астрономії типологія уроків людмила Гайналій, завідувач кабінету природничо
files -> Нормативно-правове забезпечення реалізації інклюзивного навчання в Україні. Практичне забезпечення розвитку інклюзивного освітнього середовища в області
files -> Воротинцева Олена, вчитель-дефектолог (олігофренопедагог,логопед) узош І-ІІІ ст. №20- ліцею
401901 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи Пояснювальна записка

Скачати 435.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка