AУправління освіти і науки Донецької облдержадміністраціїСторінка1/2
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.6 Mb.
#84280
  1   2

aУправління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Департамент освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради

Горлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№14 – багатопрофільний ліцей «Лідер»
Матеріали творчого звіту обласного експериментального майданчику «Школа майбутнього»

за період з січня 2009 р. по лютий 2012 р. за темою:
«Діалогічний соціокультурний простір профільного навчального закладу освіти»Науково-пошукова тема

Використання методу «евристичного занурення» на уроках світової літератури


Керівник студії: Ісакієва Л.В., учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури Горлівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів №14 – багатопрофільний ліцей «Лідер», спеціаліст вищої категорії, учитель - методист

м. Горлівка


Науково – пошукова тема. Використання методу евристичного занурення на уроках світової літератури
Мета студії. Познайомити учасників студії з особливостями організації діалогової взаємодії школярів з творами, які вивчаються, при використанні методу евристичного занурення.
Керівник студії. Ісакієва Людмила Вікторівна, учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури Горлівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів №14 – багатопрофільний ліцей «Лідер», спеціаліст вищої категорії, учитель – методист.
Учасники студії: учні 11-А класу, запрошені.
Форма проведення. Творча лабораторія вчителя
Дидактичне забезпечення: тексти новел Ф. Кафки «Пасажири залізниці», «Перевтілення», творчі завдання, виконані учнями: ілюстрації до твору «Перевтілення», опорні схеми за змістом новели, електронна презентація; «Листи спостереження за твором Кафки «Перевтілення».


І. Мотивація діяльності.

Робота над проблемним питанням.

Чи можливий діалог читач з літературним твором?

За якої умови він може відбутися?
ІІ. Ознайомлення з педагогічною ідеєю.


 1. Презентація теоретичних аспектів досвіду.

У світовім співтоваристві росте значимість освіти. Світ став складним, взаємозалежним, цілісним, він швидко змінюється. Зросла відповідальність освіти за підготовку людини, здатної жити в нових умовах. У якості такого суб’єкта виступає гармонійна, моральна, духовно розвинена людина, що вибирає здоровий спосіб життя та вміє не тільки вписатися в навколишній світ, але й активно діяти в ньому, бути творцем свого життя, стратегом своєї власної долі. Потреба суспільства визначає розвиток нових тенденцій освіти та виховання. Уже зараз такими тенденціями є гуманізація й гуманітаризація, діалогізм, проектність та культурологічна спрямованість.

Культура та освіта по значимості для людини та суспільства стають у центрі уваги всього світового співтовариства, виступаючи важливими факторами прогресу й розвитку людської цивілізації. Для того, щоб бути «залученим» до культурно – історичного процесу, учень винний знати, розуміти та засвоювати загальнолюдський досвід, бачити своє місце в ньому, мати особистий погляд на фундаментальні дослідження людства в кожній з наук, мистецтва та сфер діяльності, тобто вміти вступати в діалог з різними культурами, культурами попередніми, сучасними та майбутніми. Як стверджував М. М. Бахтін, спілкування особистостей в культурному діалозі відбувається завдяки головній його складовій - тексту. А він може бути різноманітний. Це жива мова людини, і мова, відображена на папері або будь-якому носії, система знаків (у творах мистецтва, речі і навіть діях). Ось чому основою будь-якого уроку, а тим паче уроку літератури, має стати текст. Працюючи з ним, учитель повинен пам'ятати, що кожен текст спирається на попередні і наступні йому тексти, створені авторами, які мають своє світобачення, свою картину або образ світу. І тому у тексті закладено зміст минулих і наступних культур, він завжди на межі, він завжди діалогічен, тому що завжди спрямований до іншого. Текст як твір має сенс тільки тоді, коли він зрозумілий іншому, а це можливо тільки при виконанні наступних умов: текст повинен мати внутрішню логіку змістів, закладених в ньому; текст повинен бать побудований в тій мовній та жанровій традиціях, які притаманні культурі, що розглядається; текст як твір повинен бути зрозумілий своїми контекстами.

Розуміння тексту включає в себе наступні етапи:


 1. Сприйняття тексту.

 2. Впізнавання і розуміння в даній мові.

 3. Впізнавання і розуміння в контексті даної культури.

 4. Активне діалогічне розуміння.

І передбачає розуміння трьох контекстів: контексту твору, контексту автора, контексту читача. Таке розуміння, побудоване на взаємодії структури і контекстів творів, є основним методом пізнання з позицій концепції діалогу культур.

Працюючи на уроці, виконуючи завдання, учень вибирає свою «траєкторію» знайомства з твором.

Сформульовані учнями цілі навчання, складені, алгоритми діяльності, знайдені способи діяльності, рефлексивні судження та самооцінки є продуктами їх евристичної навчальної діяльності разом з дослідженнями, творами та творчими роботами.

Для того, щоб бути "залученим" до культурно-історичного процесу, учень винний знати, розуміти та засвоювати загальнолюдський досвід, бачити своє місце в ньому, мати особистий погляд на фундаментальні дослідження людства в кожній з наук, мистецтв та сфер діяльності. Набуття цих знань відбувається лише в тому випадку, коли учень отримав особисті результати в аналогічній сфері.

Для розкриття змісту вивчаємого об’єкту шляхом описаної вище діяльності використовується метод «евристичного занурення». Ключовим моментом такої технології є евристична освітня ситуація. Її головна мета - створення учнями особистих освітніх продуктів: ідей, проблем, гіпотез, версій, схем, текстів та ін. Усе інше служить засобом досягнення цієї мети. Тому вчитель в «евристичному зануренні» прагне досягти не засвоєння «матеріалу, який надається учням…», а їх особистої творчості.

Етапи освітньої ситуації визначаються експериментально й виглядають у такий спосіб: 1. Передумови освітньої ситуації. Створення й колективне усвідомлення початкових умов майбутньої діяльності. Залучення особистого досвіду учнів.

 2. Формулювання проблеми.

 3. Особисте вирішення ситуації кожним учнем і всіма разом.

 4. Демонстрація особистих продуктів учнів.

 5. Зіставлення й (або) перевизначення початкових позицій.

 6. Наведення вчителем культурно-історичних аналогів.

 7. Розвиток освітньої ситуації на новому рівні. Рефлексивна діяльність по усвідомленню проблем, які виникають, "зняття" та засвоєння використаних способів пізнання. Позначення досягнутих результатів.

Одним з важливих компонентів «евристичного занурення» є виконання й захист школярами творчих робіт, представлених в різних формах: творах, проектах, презентаціях та інш.

Метод «евристичного занурення» дає змогу розкрити головну особливість текст, яка, за словами С. С. Аверинцева, є своєрідним посланням, «вопрошает и отвечает, несет в себе весть, которую нужно уметь услышать и которая, соприкасаясь с другими текстами, вновь и вновь актуализируется в целостной жизни культуры».


2.Практична презентація досвіду.

Захист учнівських творчих робіт.

Коментар до перегляду презентації. Перед вивченням твору Ф. Кафки «Перевтілення» учні отримали «Листи спостереження за твором». Виконуючи запропоновані завдання, працюючи на уроках, учні повинні створити свій особистий образ твору та представити його в одній з обраних форм.


Лист спостереження за твором Кафки «Перевтілення»
1 група завдань (контекст письменника)

 1. Познайомтесь з біографією Франца Кафки, його листом до батька та встановіть витоки його особистої трагедії.

 2. Прочитайте новели Ф. Кафки «Пасажири залізниці», «Перевтілення». Визначте особливості світосприйняття письменника.


2 група завдань (контекст твору)

 1. Встановіть особистісні якості Грегора Замзи та ставлення його рідних до нього до та після перевтілення. Що виявило перевтілення у відносинах між Грегором та родиною?

 2. Чи можливо стверджувати, прочитавши новелу «Перевтілення», що тільки сестра любила Грегора? Свою думку обміркуйте.

 3. Уявіть, що не Грегор, а Грета перевтілилась у страшну комаху. Спрогнозуйте розвиток подій в цьому випадку.

 4. Знайдіть у тексті співвідношення понять «фізичний біль» та «душевний біль» героя. Встановіть, що привело його до смерті.


3 група завдань (контекст читача)

 1. Які проблеми підіймає Ф. Кафка у своєму творі? Чи близькі вони вам?

 2. Сюжет перевтілення в літературі не новий. Визначте, чим була метаморфоза для Грегора.

 3. Чому автор не дав герою надії на порятунок?

 4. Уявіть, що ви маєте змогу звернутися до Франца Кафки та Грегора Замзи. Знайдіть такі слова, які б могли перетворити «цей страхітливий світ» на світ надії.


Приклад презентації творчого проекту

учнів 11 –А класу

Диалог с писателем и его произведениемДаруя надежду на жизнь

(по новелле Ф. Кафки «Превращение»)
Учитель. Сегодня мы с вами погрузимся в такой изменчивый и таинственный мир Франца Кафки, чья жизнь и творчество пронизаны болью одиночества человека в этом огромном мире. Одним из самых ярких произведений писателя считается новелла «Превращение». Произведение, в котором обычный мир приобретает фантастично – страшные формы, а обычному человеку, такому, как мы, уготована судьба отверженного. Читая произведение, удивляешься, как глухи мы бываем к близким людям, как попытка диалога превращается в монолог. Но сегодня мы попробуем разрушить это страшное заклятие непониманием . А ведь Грегору Замзе, главному герою произведения, как и самому автору, было нужно так мало – теплое слово сочувстия.На сегодняшний урок каждая группа класса получила необычное задание: составить диалог с писателем, его отцом, главным героем произведения «Превращение», его родными и попытаться помочь Грегору Замзе, а в его лице и самому автору Франце Кафке, преодолеть абсурдность окружающей жизни.
Группа № 1

1 ученик. Познакомившись с биографией писателя, его письмами, другими новеллами, мы должны были определить истоки личной трагедии. Мы были удивлены тем, насколько ненужным ощущал себя Франц Кафка. А его письмо к отцу – это крик об одиночестве в семье. И его попытки поговорить об этом с родными превращаются в монолог, адресованный отцу.

Так кто вы, Франц Кафка?


2 ученик (Кафка). Я совершенно несуразная птица, я Kavka, что по-чешски значит галка. Моей родственнице живется лучше, чем мне. Правда, у нее подрезаны крылья. Со мной этого делать не надобно, ибо мои крылья отмерли. И теперь для меня не существует ни полета, ни дали.
3 ученик. Что привело вас к внутреннему расколу? Что отняло крылья?
2 ученик (Кафка). Я часто об этом думаю и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание во многом очень повредило мне. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбаться они от напряженного ожидания не решаются. Дорогой отец, Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего не смог тебе ответить, отчасти именно из страха перед тобой, отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей.
4 ученик (отец). Я всегда любил тебя, хотя внешне не обращался с тобой так, как другие отцы, но это потому, что я не умею притворяться, как другие.
2 ученик (Кафка). Непосредственно мне вспоминается лишь одно происшествие детских лет. Может быть, Ты тоже помнишь его. Как — то ночью я все время скулил, прося пить, наверняка не потому, что хотел пить, а, вероятно, отчасти чтобы позлить вас, а отчасти чтобы развлечься. После того как сильные угрозы не помогли, Ты вынул меня из постели, вынес на балкон и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью. Я не хочу сказать, что это было неправильно, возможно, другим путем тогда, среди ночи, нельзя было добиться покоя, — я только хочу этим охарактеризовать Твои методы воспитания и их действие на меня. Тогда я, конечно, сразу затих, но мне был причинен глубокий вред. По своему складу я так и не смог установить взаимосвязи между совершенно понятной для меня, пусть и бессмысленной, просьбой дать попить и неописуемым ужасом, испытанным при выдворении из комнаты. Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, как огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины — ночью может подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, — вот, значит, каким ничтожеством я был для него. Я в значительной мере является результатом Твоего влияния. Мне бы немножко ободрения, немножко дружелюбия, немножко возможности идти своим путем, а Ты загородил мне его, разумеется с самыми добрыми намерениями, полагая, что я должен пойти другим путем
1 ученик. Это письмо было написано Ф. Кафкой в ноябре 1919 года. Он послал его матери с просьбой передать его отцу. Но мать не сделала этого, а вернула письмо сыну «с несколькими успокаивающими словами».
3 ученик. Как нам показалось, именно авторитарность отца и послужила причиной того, что Франц Кафка не был счастлив ни в личной жизни, ни в творчестве. И символов его одиночества и безысходности жизни является туннель.
5 ученик. (Чтение новеллы Кафки «Пассажиры железной дороги»). Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ, да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную игру, точно в калейдоскопе. «Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» не спрашивают в этих местах.
Группа № 2

1 ученик. (Комментирование опорной схемы) Этот страшный мир изображен в произведении Кафки «Превращение». Главный герой произведения – Грегор Замза - коммивояжер. Он безумно устал, он ненавидит свою работу, но, как любящий сын и брат, прекрасно понимает, что семья держится только на нем, ведь отец и мать больны, а сестра слишком молода, чтобы работать. И родные, пользуясь его порядочностью и любовью, как должное принимают заботу Грегора, его отказ от личной жизни и полную преданность семье.
Грегор (подходит к столу, за которым сидят отец, мать, сестра). Здравствуй, мамочка.
Мать. Наконец – то, а то мы стали беспокоиться.
Грегор. Ну и день выдался. Опять в дороге. Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!
Отец. Ничего, Грегор, мужчина обязан преодолевать сложности, он должен заботиться о семье. Вот если бы я был здоров, то…
Грегор. Что ты, папа, не беспокойся. Завтра я еду в Либерец предлагать образцы тканей. Управляющий сказал, что если я до конца месяца смогу заключить еще 3 договора, мне повысят зарплату. И тогда я смогу осуществить свою мечту.
Сестра. Какую?
Грегор. Насобирать столько денег, чтобы ты смогла поступить в консерваторию.
Сестра. Этого не может быть! Грегор, ты сделаешь это для меня?!
Грегор. Да, милая. Пойду в свою комнату. Отдохну. От этого раннего вставания можно совсем обезуметь. Человек должен высыпаться. Если бы я не сдерживался ради родителей, я бы давно заявил об уходе, я бы подошел к своему хозяину и выложил ему все, что о нем думаю. Он бы так и свалился с конторки! Однако надежда еще не совсем потеряна: как только я накоплю денег, чтобы выплатить долг моих родителей - на это уйдет еще лет пять-шесть, - я так и поступлю. Тут-то мы и распрощаемся раз и навсегда. А пока что надо подниматься, мой поезд отходит в пять. (Дверь закрывается)

(Изображение закрытой двери.)


1 ученик (за автора). Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирнотвердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.
2 ученик (Грегор) Что со мной случилось? Боже правый!
Мать. Грегор, уже без четверти семь. Разве ты не собирался уехать?
Отец. Грегор! Грегор! В чем дело? (И через несколько мгновений позвал еще раз, понизив голос):

- Грегор! Грегор!


Сестра. Грегор! Тебе нездоровится? Помочь тебе чем-нибудь? Грегор, открой, умоляю тебя.
Отец. Грегор, к нам пришел господин управляющий. Он спрашивает, почему ты не уехал с утренним поездом. Мы не знаем, что ответить ему. Впрочем, он хочет поговорить и с тобой лично. Поэтому, пожалуйста, открой дверь. Он уж великодушно извинит нас за беспорядок в комнате.
Управляющий. Доброе утро, господин Замза.
Мать. Ему нездоровится. Поверьте мне, господин управляющий, ему не - здоровится. Разве иначе Грегор опоздал бы на поезд! Ведь мальчик только и думает что о фирме. Я даже немного сержусь, что он никуда не ходит по вечерам; он пробыл восемь дней в городе, но все вечера провел дома. Сидит себе за столом и молча, читает газету или изучает расписание поездов. Единственное развлечение, которое он позволяет себе, - это выпиливание. За каких-нибудь два - три вечера он сделал, например, рамочку; такая красивая рамочка, просто загляденье; она висит там, в комнате, вы сейчас ее увидите, когда Грегор откроет. Право, я счастлива, что вы пришли, господин управляющий, без вас мы бы не заставили Грегора открыть дверь; он такой упрямый, и наверняка ему нездоровиться, хоть он и отрицал это утром.
Грегор. Да. Я сейчас выйду.
Управляющий. Господин Замза, в чем дело? Вы заперлись в своей комнате, отвечаете только «да» и «нет», доставляете своим родным тяжелые, ненужные волнения и уклоняетесь – упомяну об этом лишь вскользь – от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом. Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен , я поражен!
Грегор. Но, господин управляющий, я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание. Я уже встаю. Минутку терпения!
Управляющий. Это был голос животного. Послушайте-ка, он поворачивает ключ.

(Изображение закрытой двери /слайд 8/)


Грегор. Мама, отец, это я, Грегор. Грета. Нет, этого не может быть! Это страшный сон! О Боже, как болит все тело!
Мать. Что с Грегором? Где мой сын?
Отец. Разве это чудовище наш сын? Не смейте и думать о нем. Лучше давайте решим, как нам дальше жить. Несмотря на все беды, от прежних времен сохранилось еще маленькое состояние. Так как за эти годы процентов не трогали, оно даже немножко выросло. Кроме того деньги, которые ежемесячно приносил домой Грегор, уходили не целиком, и образовался небольшой капитал.
Грегор. Конечно, этими лишними деньгами я мог погасить часть отцовского долга кредиторам и приблизить тот день, когда я волен был бы отказаться от своей службы. Но теперь оказалось лучше, что отец распорядился деньгами именно так. Зато они не будут так нуждаться.
Отец. Ты (к жене) можешь сама заниматься хозяйством и шить. А Грета может поступить в магазин продавщицей. А еще можно пустить жильцов.
Грегор. Как же они проживут! Если бы я мог хоть что-нибудь сделать! (шумит)
Отец. Что он там опять вытворяет?!

(отец бросает в Грегора яблоко)

(Приоткрытая дверь. Звучание скрипки.)
Грегор.Как прекрасно играет Грета. Как бы я хотел, чтобы она играла только для меня, а потом села бы со мной на диван, а я бы прижался к ее ногам.
Сестра. Дорогие родители, так жить дальше нельзя. Если вы этого, может быть, не понимаете, то я это понимаю. Я не стану произносить при этом чудовище имя моего брата и скажу только: мы должны попытаться избавиться от него. Мы сделали все, что было в человеческих силах, мы ухаживали за ним и терпели его, нас, по-моему, нельзя ни в чем упрекнуть.
Отец. Она тысячу раз права.
Сестра. Мы должны попытаться избавиться от него, оно всех нас погубит, вот увидите. Если так тяжело трудишься, как мы все, невмоготу еще и дома сносить эту вечную муку. Я тоже не могу больше.
Отец. Дитя мое, но что же нам делать? Если бы он понимал нас, тогда, может быть, с ним и удалось бы о чем-то договориться. А так…
Сестра. Пусть убирается отсюда! Это единственный выход, отец. Ты должен только избавиться от мысли, что это Грегор. В том-то и состоит наше несчастье, что мы долго верили в это. Но какой же он Грегор? Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы. Тогда бы у нас не было брата, но зато мы могли бы по-прежнему жить и чтить его память. А так это животное преследует нас, прогоняет жильцов, явно хочет занять всю квартиру и выбросить нас на улицу.

(сестра сообщает о его смерти.)


Отец. Ну вот, теперь мы можем благодарить бога.
Сестра. Давайте сегодняшний день посвятим отдыху и прогулке, мы не только заслужили этого перерыва в работе, он нам просто необходим!

(фрагмент фильма, где показана прогулка семьи /слайд 9/). К экрану выходят Кафка и Грегор.


Ученик (комментируя таблицу). Трагизм всей ситуации в том, что, превратившись в огромного жука, Грегор остался тем же любящим и заботливым сыном и братом. Родные же не готовы принять его. Их эгоизм не позволяет принять его боль как свою.
Группа № 3

1 ученик. Прочитав произведение, я был поражен тем, что судьба так жестоко поступила с хорошим и добрым человеком. Что это, наказание? Так о многом хочется спросить у Грегора и самого автора.
2 ученик. Господин Кафка, почему же обычного человека, любящего сына , трудолюбивого и исполнительного работника вы превращаете в мерзкого жука? Неужели он это заслужил?
Кафка. Он символ трагического одиночества человека среди людей.
3 ученик. Но Грегор не первый герой, который превращается из человека в чудовище. В сказке Аксакова «Аленький цветочек» такая же участь настигает главного героя – прекрасного принца. Но поцелуй девушки, влюбленной в его прекрасное сердце, разрушает злые чары. Почему же вы не дали возможности Грегору снова обрести человеческий облик?
Кафка. Чудище из сказки любили, это спасло его. Грегор же, особенно после превращения, остается один на один со своей бедой. Он одинок среди близких людей. Они глухи к его страданиям. Вот почему ему нет пути назад, в обычную жизнь.
4 ученик. Нет, так не должно быть. Человек не должен сдаваться, попадая даже в самые сложные жизненные ситуации. И пусть этот огонь (о свече) станет символом надежды.
Учитель. Давайте дадим надежду герою на спасение. Пусть этот живительный огонь свечи станет связующим звеном между нами и Грегором, самим автором, Францом Кафкой, и даст им возможность уверовать в любовь и тепло человеческих отношений.

 • Мне хотелось бы обратиться и к автору, и к главному герою. Нельзя так замыкаться в себе. Мир прекрасен. В нем столько такого чудесного, ради чего стоит бороться за жизнь.

 • Вас жила одна любовь – любовь к близким людям. Но постарайтесь найти родственную душу, впустите в свою жизнь любовь к женщине. Это раскрасит вашу серую жизнь множеством красок, и, я уверена, безнадежность отступит.

 • Вы оба поместили себя «в рамку». Настоль ограничили себя во всем, сделайте шаг за ее пределы.

 • Когда я прочитала произведение, мне стало страшно. Разве мало таких людей в нашей жизни, как Грегор, людей, которых постигло страшное несчастье. Как часто мы бываем глухи и бессердечны. Мне не хочется ничего советовать герою. Пусть мое сострадание будет с ним.


Учитель. Надо всегда верить в себя. Как сказал известный писатель Эрнест Хемингуэй: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
ІІІ. Підведення підсумків майстер – класу.

Обмін враженнями.СЛОВНИК
Активні методи і форми навчання – це група педагогічних технологій, які досягають високого рівня об’єктивної активності навчальної діяльності учнів.
Аналіз – розкладання, розчленування цілого на частини, здійснюється у двох напрямках: практичної дії та мисленої операції.
Ділова гра – метод групової взаємодії (інтерактив, моделювання), який дає змогу учасникам виробити оптимальні шляхи вирішення певної проблеми.
Евристичне навчання – навчання, яке базується на активному особистому пізнанні об’єктів та явищ на основі індивідуальної парадигми.
Інтерактивне навчання – це навчання з добре організованим зворотнім зв’язком суб’єктів і об’єктів навчання та двостороннім обміном інформацією між ними.
Метод «евристичного занурення» полягає у використані таких педагогічних прийомів, які дають можливість пізнати предмет, явище через особисті відчуття та співставити їх зі сприйняттям іншими. Ціль «евристичного занурення» — “не пройти програму, а організувати таку діяльність школярів, яка була б їм близькою та в котрій вони не тільки пізнали щось нове, але і реалізували свій досвід та знання, отримали свій особистий результат».
Проект – замисел, ідея, образ, втілені в форму опису, обґрунтування, розрахунки, креслення, що розкривають сутність замислу й можливість його практичній реалізації.
Рефлексія – процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів, осмислення власних дій і їхніх законів.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Бухлова Н.В., Коновалова Л.М. Словник сучасних психолого – педагогічних термінів. – Донецьк 2008.
 1. Энциклопедия образовательных технологий: В 2т. М.: НИИ школьных технологий, 2006.
 1. Хуторской А. В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. – М. : гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000
 1. Селевко Г.К. Что такое технология саморазвития школьников // Народное образование. 2000. №9
 1. Леонтьев А.Н. Личность. Деятельность. Сознание. М., 1975.
 1. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
 1. Дахнин А.Н. Содержание образования как культуросообразная модель жизнедеятельности //Стандарты и мониторинг – 2003. №6 (ноябрь - декабрь).
 1. Большой энциклопедический словарь. М., 1998.
 1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2000.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> України «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) Асоціативний словник шлях до сутності власної назви Реферат
2012 -> Наказ №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р за №306/10586 579 Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості
2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) асоціативне визначення семантичного наповнення онімічних концептів реферат
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Методичні рекомендації з підготовки та критерії оцінювання курсових робіт для слухачів (студентів) 2 курсу нніздн


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка